Navigation Menu+
En Guds Armé i Sverige
Read more

Vårt älskade land, Sverige, är på fel väg i allt snabbare takt, men Herren Jesus sitter ännu på Tronen och är Allsmäktig, och Herren vill forma en Guds armé över Sverige, för att rädda så många som möjligt. Som Jesu lärjungar vill Gud att vi söker Hans Ansikte och säger ja tack till att gå med i Guds Armé i Sverige, och detta handlar om hur den armén ska se ut och hur den ska förbereda sig.

Read more
Om att skrika “fire!”
Read more

Att åkalla Guds Ande genom att skrika “fire!” blir allt vanligare idag inom vår karismatiska kristenhet. Men det var helt okänt för vår kristenhet för bara en generation tillbaka i tiden och förekommer aldrig i Guds Ord. Man får Guds Ande att komma och närvara genom att åkalla Herrens Namn, och det är Jesus. Är det verkligen Guds Ande som blir verksam när man skriker “fire”?

Read more
I Jesu Närhet
Read more

Det finns ingen mer ljuvlig plats att vara på än den plats där Jesus är. Så var det på Jesu tid, så är det ännu idag. Att få sitta ner och vila vid Jesu Fötter eller luta sitt huvud mot Jesus skänker vila, frid, ro och fyller oss med kärlek.

Read more
Translate »