Navigation Menu+
Vilken Mäktig Gud vi har
Read more

Denna predikan handlar om vad Jesus gjort i våra liv, i mitt och Lilianes, sen hösten 2015 då jag flyttade till Byske. Första resan gjorde jag i februari 2016 till Spanien med en äldre broder i Kristus, men sen började jag resa själv till Uganda och Bangladesh 2017, själv, men inte ensam, ty Jesus Kristus och Guds Nåd har varit med mig, och sen 2018 har Liliane Jakobsson åkt med på de flesta av resorna. Gud har sedan dess lagt en stor välsignelse över oss som även fått komma många andra till del, både i Bangladesh, Pakistan, Afrika och Sverige och i Byske. Vi tänker fortsätta följa Jesus och tjäna Honom, och be för Byske och Sverige och tro att miraklernas Gud ska fortsätta och utöka Sitt verk, så som Han har sagt till oss i bön: det kommer mera! Och vi tror på det och hoppas att många fler kristna ska följa vårt exempel att följa Jesus fullt ut, och be Honom använda dem mera, för då kan stora ting ske i oss och genom oss och vårt land kan få se många människor frälsta, ty vi har en Mäktig Gud. Gud välsigne Dig som lyssnar.

Read more
I Am God and this is My Land (English/Bangla both written and spoken)
Read more

I Am God and this is My Land. Those amazing words were heard as a voice speaking to a drug addict who, “by happenstance”, visited Israel. He was overwhelmed by the understanding that there is a God in Heaven, and the Presence of God in Israel. Today he is saved and works to help other drug addicts.

When you love Jesus, you will love what He loves, and dislike what He dislikes. Jesus loves everything created, so you will love the atheists, muslims and hindus, but you will especially love your brothers/sisters and the Jewish people and the country of Israel, because those are the precious pearls in the Eyes of the Lord. Sad to say we see more and more hostility towards Israel, also in Sweden, also among believers in Jesus Christ, but I would say that if you call yourself a follower of Jesus and can not say from your heart that you love Israel, you should go down on your knees before God and give you love for Israel. Ask, and it shall be given! God bless everyone who listens, and God bless Israel.

Read more
Khoya – a Philadelphia church (Bangla/English)
Read more

In the last days before Jesus comes back there will be two types of churches: Laodicea, the lukewarm church, and Philadelphia, the faithful church that holds on to Jesus Christ.

Me and sister Liliane have traveled to Africa and Bangladesh and met both of these two kinds of churches. Khoya MC in Khulna is one of the Philadelphia churches that we have met.

God bless you all in Khoya! We love you all so much! And Jesus loves you even more!

Read more
My testimony (Urdu & English)
Read more

I was “everything” in my old life. For 15 years a very well known and respected soldier in the Swedish Special Forces, a man who knew many languages and had many friends. I had everything on the outside, but on the inside I was so lonesome, unhappy, empty and a captive in myself.

But in 2005-06 Jesus met me and changed all of that. Today I serve the Lord on mission trips to Bangladesh and Africa, preaching the gospel. I am so much more free, I am not lonesome and I have Jesus Christ in my heart. That’s what this testimony is about.

Read more
Band of Brothers – om Andens enhet
Read more

Det talas mycket om enhet i vår kristenhet och man försöker ivrigt att åstadkomma det, men vi glömmer ofta bort att Andens enhet redan finns, och att det är något som Gud skapar själv som ett band mellan dem som älskar Jesus Kristus. Vi varken kan eller bör hjälpa till med något annat än att troget följa och älska Jesus och överlåta resten till Gud.

Read more
Translate »