Navigation Menu+
Är en pånyttfödd kristen en benådad syndare?
Read more

Att en pånyttfödd kristen är en benådad syndare, dvs en syndare i sig själv men förklarad helt rättfärdig inför Gud har under lång, lång tid varit helt självklart inom vår kristenhet. Men allt fler förkunnar nu ett annat budskap, okänt för våra förfäder, som säger att vi inte alls ska befatta oss med ordet syndare. Hur ligger det egentligen till med detta? Denna predikan vill klargöra detta.

Read more
Aposteln Paulus
Read more

Jag inspireras av många gudsmän, men ingen berör och inspirerar mig som aposteln Paulus. Hans villkorslösa kärlek till församlingarna, hans radikala efterföljelse, hans kompromisslösa hållning till Evangelium. Denna predikan handlar om den väldige aposteln Paulus.

Read more
Den som är utan synd må kasta första stenen på henne
Read more

Berättelsen om hur Jesus förlåter och räddar äktenskapsbryterskan är en ofattbar utsaga om Guds barmhärtighet, nåd och mildhet. Men den visar också på syndens allvar, när Jesus dröjer med svaret och sen säger: inte heller Jag dömer Dig. Gå, och synda inte mer. Denna berättelse rör vid mitt hjärtas innersta och får mig nästan i tårar. Så mild och god är vår Gud, Herren Jesus Kristus.

Read more
My testimony in Uganda september 2017
Read more

My life changed from a boy in a Christian home to a well known officer in the reserve of the Swedish Special forces. But I was empty, lonely and unhappy. 2005 my life hit a brick wall, and then Jesus Christ stood there, His Arms open and by His Grace He took me into His Kingdom and changed my heart forever. This is about the life-changing power in the love of Jesus Christ.

Read more
Do not let your hearts be troubled live Uganda
Read more

This is a based upon a sermon held in Byske 3/9 2017, which was based upon John 14:1 and a prophetic word. However, I believe that the content of this message is important for all the Church of Jesus Christ throughout the world. Hard times are coming, and we should be prepared, because God does not want His people to be caught unawares.

Read more
The Majesty of Jesus and the Humility of Jesus
Read more

There is no king and no person of any kind that can be compared with Jesus Christ. His astounding personality makes any person that encounters Him stand in awe and amazement. Two of the most astonishing sides of the personality of Jesus Christ is His Majesty and His Humility. Jesus can do what neither Putin or Trump can do: combine Majesty and Power with an amazing Humility. That is a King, a true King, the King of kings and the Ruler of the Universe.

Read more
A good and true shepherd for the sheep
Read more

Jesus said that He Is the good Shepherd. If we are appointed by God to be shepherd over a flock, for some sheep, we should try to be made Christlike and also be good and true shepherds and take good care of the sheep. This is an attempt to describe some of the characteristics of a good and true shepherd.

Read more
Om Antikrist
Read more

Om Antikrist

13 Sep, 2017 by

En del säger att vi kristna inte är kvar när Antikrist träder fram, och så kanske det är, även om jag ej är övertygad. Men Bibeln undervisar om honom, och vi bör vara redo på att förstå vem han är när han träder fram. Detta handlar om att genomskåda Antikrist, för han kommer att komma som en “ljusets ängel” och framstå som god.

Read more
Guds Rike
Read more

Guds Rike

29 Aug, 2017 by

Mitt Rike är av ett annat slag, sa Jesus i Johannesevangeliet när Paulus frågade om Jesus var en Konung. Det Rike talade om var Guds Rike, och där är Jesus Konung, Ödmjukhetens Konung. Hurdant är då Guds Rike?

Read more
Att bli lik Kristus
Read more

Ett av målen med det kristna livet är att bli Kristuslik, att omskapas att bli lik Kristus. Detta är ett verk av Den Helige Ande i oss, men gjort i samarbete med oss. Att följa Jesus är inte främst att tjäna Honom, hur viktigt det än är, utan att känna Honom och bli lik Honom.

Read more
En kallelse till bön
Read more

Vårt land, vårt folk och vår kristenhet står inför en mycket svår tid, och det är nu dags för oss att träda fram inför Himmelens Gud i bön, med nöd på våra hjärtan, för vårt land och folk. Gud hör bön, och Gud kommer att belöna Dig för Dina böner, ty den som ber, han får.

Read more
Jag vill lära känna Kristus
Read more

Det finns inget mer åtråvärt här i livet än att få lära känna Jesus Kristus. Om vi förnekar oss själva, tar vårt kors och följer Jesus så börjar Kristuslivet flöda fram i oss och genom oss, en källa som springer fram till evigt liv.

Read more
Translate »

Pin It on Pinterest