Navigation Menu+
Det står skrivet!
Read more

Guds Ord är den allra starkaste klippa som finns, i Guds Ord finns frälsning, räddning, för alla människor som lever på vår jord. Därför är Ordet det som Den Onde inriktar mycket av sina attacker mot, och idag är Ordet mer attackerat i Sverige än sedan vårt land blev kristnat, och tyvärr inte bara i samhället, utan även i Jesu Kristi Kyrka, tex genom Liberalteologin.

Denna predikan vill försöka peka på hur Ordet idag ifrågasätts och attackeras, och hur vi kan bemöta det, men också peka på den otroliga kraft, vishet och auktoritet som finns i Ordet, och hur viktigt det är för oss att vara förankrade i Guds Ord, med vår tro och våra liv, för då blir vi mycket svåra att rubba på, för Guds Ord går inte att rubba på, och består för Evigt.

Och när Den Onde frestade Jesus i öknen, så svarade Jesus: det står skrivet, och för de orden kommer Fienden att vika. Ty Jesus sa: himmel och jord ska förgås, men Mina Ord ska aldrig förgås.

Read more
Som ett litet, litet senapskorn
Read more

På Johannelunds teologiska högskola uppstår det ofta, helt spontant, intressanta och berikande samtal kring vår tro, och för någon vecka sedan satt jag, en syster och två bröder och samtalade. Jesu Kristi lärjunge Måns Wieland började tala med glöd om Jesu liknelse om senapskornet, hur det börjar så smått, så smått, men sedan växer det till något stort. Efteråt kände jag mig inspirerad och tänkte: wow, det här måste jag skriva en predikan om! Det gjorde jag och först predikade jag den i Kenya, och där blev den uppskattad, och nu kommer en liknande version på svenska.

Den vill peka på hur Guds Rike börjar så obetydligt och ringa, med utgångspunkt från Jesu liv och apostlarna, och hur tex hur Gud, genom aposteln Paulus, besegrade Romarriket med hjälp av Paulus penna, små brev och böner. Då såg Romarriket starkt och oslagbart ut, och aposteln Paulus svag och sårbar ut, men Romarriket är sedan länge dött och borta och har ett ytterst marginellt inflytande på människors liv, medan aposteln Paulus brev idag är minst sagt levande och verksamma, spridda över hela världen, lästa och förvandlar människor, församlingar och i en del fall byar och städer.

Den tar också upp nutida exempel, som tex de sk barfota roparna, små barn som på 1840-talet började uppträda offentligt och tala om omvändelse från synd, brännvin och våld, och som började så ringa, men som fick stor verkan på både kristenhet och byar och landskap. Jag hoppas att denna lilla predikan ska få öppna upp våra ögon för hur otroligt mycket Gud kan åstadkomma genom oss, när vi gör Guds vilja i ödmjukhet, trohet och kärlek, och hur det som ser så ringa och oansenligt ut en dag kan bära stor frukt.

Read more
Ni söker efter Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är inte här!
Read more

Den tomma graven. Det var vad Jesu lärjungar fick se på påskdagen, söndagen efter Jesu död. Först förstod de inte vad som hade hänt, men änglar visade sig för dem och sa att Han levde, och senare visade sig Jesus Själv för dem. På Långfredagen trodde de att allt var slut. Hoppet, kärleken, glädjen, ja, Mästaren Själv, allt var borta, allt var förlorat.

Men på Påskdagen börjar de förstå att det egentligen bara har börjat… För Jesus lever och Han gör allting nytt, i vår värld, i våra liv, och vid Sin Återkomst.

Read more
Gå och säg till Hans lärjungar, och särskilt till Petrus
Read more

På Påskdagen får särskilt Petrus en underbar och hoppingivande hälsning från den nyss uppståndne Mästaren: graven är tom! Herren lever och Han frågar efter Dig, Petrus. Jag tror att Petrus hjärta fylldes av nytt liv, hopp och mod, och Petrus, som fallit så djupt och gråtit så bittert, får på nytt möta Jesus och blir upprättad. Det här är en av mina favoriter i Bibeln och jag hoppas att Du också ska få bli berörd och välsignad av det här.

Read more
Jesu Ofattbara Helighet, Godhet och Ödmjukhet
Read more

Gud är en person, inte någons slags abstrakt kraft i Universum, utan en Person med olika karaktärsdrag som vi kan lära känna. Och lär man känna Jesus, dvs Gud, så inser man snabbt att Han är helt unik. Ja, Jesus är sådan som de flesta av oss skulle önska att vi själva vore: talar alltid sanning, håller alla Sina löften, är alltid ödmjuk och kärleksfull osv.
Och även om jag älskar allt vad Jesus är, så ville jag denna gång tala om de drag hos Jesus som jag nog älskar och fascineras av mest av allt: Jesu Helighet och Majestät, Hans outgrundliga godhet och Kärlek, och Jesu djupa ödmjukhet. Bilden jag har valt är en symbol för Jesus, som är både Lejonet av Judah, Väldig i strid, Mäktig i kraft och styrka och orädd som ett Lejon, men som samtidigt är Guds Lamm, så ödmjuk, mild, värnlös.
Första gången Jesus kom till jorden så kom Han som ett Lamm, ett oskyldigt Offerlamm för att offras för våra synder, utan att göra motstånd mot Sina motståndare. Men när Jesus kommer tillbaka snart, då kommer Han som Lejonet av Juda, för att Segra över Sina fiender, Härska och Regera, i Evighet. Allt kommer att läggas under Jesu Fötter, alla knän ska böjas, en del motvilligt, andra helt frivilligt, i djup tacksamhet och vördnad för Guds Son, och med jublande glädje över att Han är tillbaka.
Jag ber att Du som lyssnar ska få känna av lite grann av Vem och hurdan Jesus Är som Person, och om Du inte har fått möta Jesus så ber jag att Du ska få göra det. Gud välsigne Er alla rikligen! I Jesu Kristi Namn.

Read more
När Du står vid Evighetens Port
Read more

Denna predikan handlar om vad som ofta sker när en människa står inför jordelivets slut, dvs man ska möta döden, och träda in i Evigheten. Den tar sin utgångspunkt i ett gripande vittnesbörd om Carter Conlon och hans pappa, som tog emot Jesus och Frälsningen på dödsbädden. Men, som Carter sa i den predikan när han talade om detta: mina vänner, det var i sista ögonblicket, men det räknas, och det räcker, för nu väntar pappa på mig i Himlen! Lyssna på detta och gör samma val som Carters pappa gjorde!

Read more
Sackeus – syndaren som fick möta Jesus
Read more

Jesus kom för syndares skull, och Jesu allra viktigaste uppdrag på jorden var att frälsa syndare. Och inget gör Jesus så lycklig och glad som när Han får finna och frälsa en förlorad syndare. Och inget gör en människa så lycklig och glad som när hon får finna Jesus, eller kanske rättare sagt får bli funnen av Jesus, och får gå från att vara en förlorad syndare till att bli en benådad syndare, som får stå under Guds Nåd och njuta av Guds välbehag.

Read more
Profetisk varning till Sverige
Read more

Herren har talat de sista två veckorna till mig och Liliane om att en rysk attack mot Sverige är nära förestående, till Liliane som tilltal och till mig i tre drömmar med samma innehåll: en rysk attack är nära nu. Vi ber Er alla att lyssna till detta och ta det till Er.

Read more
Hoppet om en kommande väckelse
Read more

Jesus sa att Han kommit för att tända en eld på jorden, och det är bla väckelsens eld som kan gå över en stad eller ett land. Sverige behöver och längtar efter en väckelse, och denna predikan vill belysa vilka saker som är viktiga för att vi ska få se människor bli födda på nytt och frälsta i större omfattning än idag. Gud välsigne Dig som lyssnar!

Read more
Den som vilar under Den Allsmäktiges Skugga
Read more

Vi ser tecknen på Jesu Återkomst och de födslovåndor Jesus talar om: rykten om krig, farsoter och naturkatastrofer, nu senast med Ukraina. Det är lätt att drabbas av fruktan, men Jesus säger: se till att Ni inte oroas, utan när allt detta börjar hända: räta på Er och lyft Er blick ty Er befrielse närmar sig. Vi kristna har inget att frukta, men vi behöver ha en fast och trygg förankring, som grundar sig på Vem vår Gud Är och vad Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata kors. Det är en fast grund, en Klippa i stormen att luta sig mot.

Read more
Idag har en Frälsare blivit född åt Er
Read more

Julens budskap är makalöst för den som stannar upp och betänker det.
För ca 2000 år sedan föddes Ett Barn nästan obemärkt till vår jord, men som ändrat hela världshistorien. Genom detta Barn har Gud utplånat alla människors synder och öppnat en Väg till Gud och till Himlen och erbjuder nu alla förlåtelse, frälsning och Evigt liv genom tron på Jesus, Guds Son.

Read more
I den sista tiden ska två slags “frälsare” komma
Read more

Jesus är snart tillbaka, det ser vi tydligt, men i den sista tiden säger Guds Ord att två slags Kristus ska komma: Jesus Kristus och Antikrist, som kommer att bedra många. Trots att dessa två Kristus är varandras motsatser så tror jag att de kommer att vara “förvillande lika” varandra.

Denna predikan vill väcka upp oss kristna inför den sista tiden, belysa lite om hur vi ska kunna se skillnad på dem så vi inte blir bedragna.

Read more
Jag hör ljudet av Fotsteg
Read more

Jag hör ljudet av Fotsteg. Var redo att ryckas upp i skyn för att möta Mig!

De mäktiga orden fick Liliane till sig när vi var i Afrika hösten 2019, och visst är det så att Jesu Återkomst närmar sig med hast.

Read more
Jag Är Gud, och detta är Mitt land
Read more

Jag predikade i Fällfors, en liten by ca 30 km väster om Byske. Församlingen heter Filadelfia, och det är precis vad den är, ty ”Din kraft är ringa, men Du har bevarat Mitt Ord och inte förnekat Mitt Namn”. Det är en härlig Kristusdoft i församlingen och det gläder Jesus och så även mig!

Jag talade utifrån ett märkligt och mäktigt tilltal en svensk fick. Han var narkoman och fick en dag idén att åka till Israel. När han klev ner längs med trappan från flygplanet och satte sin fot på Israels mark så hörde han en röst som sa: Jag Är Gud, och detta är Mitt Land. Han blev helt överbevisad om Guds existens och kände Hans Närvaro i Israel och omvände sig och fick ett nytt liv, fri från droger och hjälper idag andra narkomaner ut ut missbruk.

Denna predikan handlar om Israel och om Jesu Återkomst. Denna gång går det inte att läsa då jag inte hade något manuskript utan endast stödord, men det borde gå bra att lyssna och ladda ner. Gud välsigne alla Er som lyssnar.

Read more
Andligt vaken inför Jesu Återkomst
Read more

I den sista tiden talar Jesus och Guds Ord i övrigt gång på gång om att inför Jesu Återkomst så är det viktigt att vi ska hålla oss vakna, vakna inför vad som ska ske i vår värld och i Kristi kropp. Vi ska hålla hoppet och talet om Jesu Återkomst och himlen levande.

Read more
Jesu starka varning till Sverige och hela Norden
Read more

Jesus gråter över Sverige och Norden, och sänder Hesekiel 9:1-11 som en stark varning till Sverige och Norden. Gud har varit oerhört god mot Sverige, trots att vi sedan länge tillbaka vänt Honom ryggen, men nu säger Jesus att det är dags för Sverige och Norden att vända om till Honom. För Jesus vill frälsa och rädda vårt land!

Read more
Att älska Jesus Kristus
Read more

De andligt vakna ser och förstår att Jesu Återkomst närmar sig, och i den sista tiden talar både profetior, och Guds Ord, om ljumhet och avfall från tron på och kärleken till Jesus. Så hur kan jag se om jag ännu älskar Jesus eller ej? Denna predikan innehåller några tumregler.

Read more
Guds budskap till Sverige genom Corona
Read more

Jesus har välsignat Sverige på ett makalöst sätt de senaste drygt hundra åren, och beskyddat oss från 1a och 2a VK, från hungersnöd och naturkatastrofer, och trots att Sverige sedan 60-talet allt mer vänt Jesus ryggen så har Gud i Sin stora Nåd ändå haft fördrag med Sverige. Men genom Corona sänder Gud, dvs Jesus, ett starkt budskap till Sverige: vänd om! Och till vår kristenhet: vakna upp!

Read more
Samla en skatt i himlen
Read more

Det jordiska livet är kort och förgängligt, men himlen varar för Evigt, och som Jesu lärjungar så har vi himlen som vårt hemland, inte jorden, och i himlen väntar en ofattbart stor lön, en obeskrivlig glädje och härlighet på oss. Vi bör därför se på Jesus, söka vinna mer av Honom och söka det som är där ovanför, inte här på jorden.

Read more
Då ska de rättfärdiga lysa som solen
Read more

De allra flesta kristna har samma önskan och bön som Mose: låt mig få se Din Härlighet, och vi har fått ett löfte att en dag få dela Jesu Härlighet i himlen, för Evigt, om vi delar Kristi lidanden, och då ska våra ansikten lysa som solen. Men våra hjärtan söker och längtar efter mera av Jesus redan här på jorden, och ju mer vi gör det, desto mer kommer våra ansikten att lysa redan här på jorden eftersom Guds Ande, Härlighetens Ande, vilar över oss.

Read more
När kraften kommer från Gud
Read more

Under väckelsen på Azusa Street kom en profetia fram om vad som skulle ske inom den andedöpta kristenheten innan Jesu Återkomst, en profetia vi idag ser uppfyllas. En förskjutning som profetian talade om var en överbetoning på kraft, och det ser vi idag, men all kraft kommer ej från Gud. Denna predikan försöker peka på hur det ser ut när det kommer från Herren Gud, och hur det ser ut när det ej gör det.

Read more
Förbered Dig för svåra tider
Read more

Detta är ett profetiskt budskap om vad Herren visat mig, och andra, om vad som ligger framför. Min bön är att det får väcka upp oss inför vad som väntar och förbereda oss, främst andligen. Jag ber att de kristna ska få vara fyllda av frid, förtröstan och nåd, även om det blir kaos runt omkring.

Read more
Lev för Jesus och de himmelska skatterna
Read more

Ju mer vi kristna lever för Jesus, ju närmare Jesus vi söker oss, desto mer får vi av Honom och Hans underbara kärlek och frid. Vi tjänar på det redan här på jorden, och vi samlar dessutom en skatt i himlen. Detta liv är så kort, men livet i himlen varar för Evigt. Denna predikan vill inspirera Dig att leva för Jesus och himlen.

Read more
Evangeliets sanning måste bevaras hos oss
Read more

Guds Evangelium om Jesus Kristus är det enda som kan rädda en människa till Evigt liv, och det enda hopp som finns för vårt land och folk. Därför är det oerhört viktigt att vi är goda förvaltare och bevarar Evangeliets sanning intakt, såsom det givits oss av Jesus och apostlarna, utan att ändra på dess innehåll. Varför då? För våra egna och våra medmänniskors liv hänger på detta. Detta är vad denna predikan handlar om.

Read more
Många falska profeter ska träda fram och bedra många
Read more

Jesus säger i Matteus 24 att den sista tiden, den vi nu lever i, ska kännetecknas av falska profeter som ska bedra många, och så ser vi att det är idag. Du behöver discernment, dvs andlig urskiljning, för att se detta, och denna predikan vill ge Dig en del råd och tips hur Du ska kunna se skillnad på en sann och en falsk profet.

Read more
Jesus Kristus är uppstånden
Read more

Påskdagens budskap är ofattbart stort, men enkelt. Jesu lärjungar säger att Jesus inte längre är död, Han lever. Detta budskap har kraft att förvandla liv idag, för Jesus lever och verkar idag och hör Dina böner, Han älskar Dig och vill ge Dig Evigt liv i himlen. Vill Du tro och ta emot det Jesus vill ge Dig?

Read more
Ty så älskade Gud världen, men älskar Du Mig?
Read more

Johannes 3:16 är kärnan i kristen tro uttryckt i en enda vers, och allt börjar med Guds kärlek till människan, uppenbarad i Guds Son, Jesus Kristus, och en kärlek bevisad utan tvekan vara sann på korset. Men förr eller senare ställs vi inför samma fråga som Petrus fick av Jesus, när allt ställs på sin spets, och det är frågan: älskar Du Mig? Att svara ett ja på den frågan, om än lika vagt och ödmjukt som Petrus, kan visa sig vara guld värt, ja mer därtill, när Du får träda in i himlen.

Read more
Translate »

Pin It on Pinterest