Navigation Menu+
From wisdom to vanity (English/Swahili)
Read more

King Solomon is one of the most wellknown kings in the history of Israel, and he started off with an amazing wisdom, closeness to the Lord and wrote amazing books in the Bible like proverbs, some psalms, the Song of songs, and others. But at the end of his life he wrote Ecclesiastes, and when you read that you can sense that something had happened in between the start of his reign and the end. This sermon is about this king, called Solomon, and the things that we can learn from his life and walk with the Lord, and it ends with a couple of words about how the Lord wants us to finish our race.

Read more
By His Stripes we are healed (English/Luganda)
Read more

These words are some of the most frequently quoted words from the Word of God among believers in Jesus Christ today, all over the world. But the question is: what did God mean by speaking these words through the prophet Isaiah: by His stripes we are healed? Broadcasted via Radio Favor in Kampala, Uganda, and in English and Luganda.

Read more
How to identify a false church (English/Swahili)
Read more

The Bible predicts that in the last days there will be spiritual deception in an uprecendented scale in the church, and that is also what we see today. A listener from Migori Kenya called after one sermon via Radio Milambo and asked how we can see that it is a false church and not a true one, and this sermon is an attempt to give you some keys to see it.

Read more
A man after God´s Own Heart (English/Swahili)
Read more

The Bible is primarily about God and the Son of God, Jesus Christ, but it has also many examples of men who have walked with the Lord and from whom we can learn a lot, both from their mistakes and their good examples. There are especially some people who touch me, challenge me and inspire me more than the others, and from whom I can see that I have a lot to learn. These persons had a great calling of the God in Heaven and they had found grace and mercy in the Eyes of the Lord, and when I read about them they fill my heart with deep respect and love. Some of those I think about are: Abraham, Moses, king David, the virgin Mary, and the apostles Peter, John and Paul, and I will preach over their lives in a few sermons and what to learn from their lives.

And this sermon is about king David, who had many great qualities in his character, and we should learn from them, but also learn from the greatest mistake of his life: the story of Batseba and Uriah.

Read more
Letting the love of Jesus Christ change your life (English/Swahili)
Read more

To me, there is nothing better in life than to receive and feel the love of Jesus Christ. The depths of His love and the sweetness of Jesus’s Presence never stops astonishing me and draw me to Him.

And the love that Jesus has for you and me will, when you receive it and experience it, change you completely, and you will never be the same again. The love of Jesus has changed gang members into peaceful lambs and selfish people into love driven people, caring about others, putting them before themselves.

And when you open up your heart and let Jesus enter and let Him fill you with His overwhelming love, you will also be changed, and it’s something that you will never regret.

Read more
It is written! (English/Swahili)
Read more

God’s Word is the strongest rock there is, in God’s Word there is salvation, rescue, for all people who live on our earth. Therefore, the Word is what the Evil One directs many of his attacks against, and today the Word is more attacked in Sweden than since our country became Christian, and unfortunately not only in society, but also in the Church of Jesus Christ, for example through Liberal Theology.

This sermon wants to try to point out how the Word is today questioned and attacked, and how we can respond to it, but also point out the incredible power, wisdom and authority that is in the Word, and how important it is for us to be anchored in God’s Word, with our faith and our lives, because then we become very difficult to shake, because God’s Word cannot be shaken, and lasts forever.

And when the Evil One tempted Jesus in the desert, Jesus answered: it is written, and for those words the Enemy will yield. Because Jesus said: heaven and earth will pass away, but My Words will never pass away.

Read more
Det står skrivet!
Read more

Guds Ord är den allra starkaste klippa som finns, i Guds Ord finns frälsning, räddning, för alla människor som lever på vår jord. Därför är Ordet det som Den Onde inriktar mycket av sina attacker mot, och idag är Ordet mer attackerat i Sverige än sedan vårt land blev kristnat, och tyvärr inte bara i samhället, utan även i Jesu Kristi Kyrka, tex genom Liberalteologin.

Denna predikan vill försöka peka på hur Ordet idag ifrågasätts och attackeras, och hur vi kan bemöta det, men också peka på den otroliga kraft, vishet och auktoritet som finns i Ordet, och hur viktigt det är för oss att vara förankrade i Guds Ord, med vår tro och våra liv, för då blir vi mycket svåra att rubba på, för Guds Ord går inte att rubba på, och består för Evigt.

Och när Den Onde frestade Jesus i öknen, så svarade Jesus: det står skrivet, och för de orden kommer Fienden att vika. Ty Jesus sa: himmel och jord ska förgås, men Mina Ord ska aldrig förgås.

Read more
Som ett litet, litet senapskorn
Read more

På Johannelunds teologiska högskola uppstår det ofta, helt spontant, intressanta och berikande samtal kring vår tro, och för någon vecka sedan satt jag, en syster och två bröder och samtalade. Jesu Kristi lärjunge Måns Wieland började tala med glöd om Jesu liknelse om senapskornet, hur det börjar så smått, så smått, men sedan växer det till något stort. Efteråt kände jag mig inspirerad och tänkte: wow, det här måste jag skriva en predikan om! Det gjorde jag och först predikade jag den i Kenya, och där blev den uppskattad, och nu kommer en liknande version på svenska.

Den vill peka på hur Guds Rike börjar så obetydligt och ringa, med utgångspunkt från Jesu liv och apostlarna, och hur tex hur Gud, genom aposteln Paulus, besegrade Romarriket med hjälp av Paulus penna, små brev och böner. Då såg Romarriket starkt och oslagbart ut, och aposteln Paulus svag och sårbar ut, men Romarriket är sedan länge dött och borta och har ett ytterst marginellt inflytande på människors liv, medan aposteln Paulus brev idag är minst sagt levande och verksamma, spridda över hela världen, lästa och förvandlar människor, församlingar och i en del fall byar och städer.

Den tar också upp nutida exempel, som tex de sk barfota roparna, små barn som på 1840-talet började uppträda offentligt och tala om omvändelse från synd, brännvin och våld, och som började så ringa, men som fick stor verkan på både kristenhet och byar och landskap. Jag hoppas att denna lilla predikan ska få öppna upp våra ögon för hur otroligt mycket Gud kan åstadkomma genom oss, när vi gör Guds vilja i ödmjukhet, trohet och kärlek, och hur det som ser så ringa och oansenligt ut en dag kan bära stor frukt.

Read more
Don´t follow another Christ (English/Luganda)
Read more

The Bible clearly says that in the last days many different kinds of Jesus will be presented, but since there is only One Jesus Christ, most of them will be false. And today many Christs are being preached, and we have to be aware of that and see to it that we do not follow another christ, but Jesus from Nazareth. From Radio Favor, Kampala, Uganda. English and Luganda.

Read more
Lika a mustard seed (English/Swahili)
Read more

Jesus said that the Kingdom of God is lika a mustard seed. It starts so small and insignificant, but grows into a big tree. When we love and serve Jesus, we should never forget that the small things that we do, might have an amazingly great impact in time and give us a wonderful reward in Heaven. From Radio Milambo, Migori, Kenya.

Read more
Ni söker efter Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är inte här!
Read more

Den tomma graven. Det var vad Jesu lärjungar fick se på påskdagen, söndagen efter Jesu död. Först förstod de inte vad som hade hänt, men änglar visade sig för dem och sa att Han levde, och senare visade sig Jesus Själv för dem. På Långfredagen trodde de att allt var slut. Hoppet, kärleken, glädjen, ja, Mästaren Själv, allt var borta, allt var förlorat.

Men på Påskdagen börjar de förstå att det egentligen bara har börjat… För Jesus lever och Han gör allting nytt, i vår värld, i våra liv, och vid Sin Återkomst.

Read more
Gå och säg till Hans lärjungar, och särskilt till Petrus
Read more

På Påskdagen får särskilt Petrus en underbar och hoppingivande hälsning från den nyss uppståndne Mästaren: graven är tom! Herren lever och Han frågar efter Dig, Petrus. Jag tror att Petrus hjärta fylldes av nytt liv, hopp och mod, och Petrus, som fallit så djupt och gråtit så bittert, får på nytt möta Jesus och blir upprättad. Det här är en av mina favoriter i Bibeln och jag hoppas att Du också ska få bli berörd och välsignad av det här.

Read more
Go and tell His disciples, and ESPECIALLY Peter (English/Luganda)
Read more

Easter is the greatest holiday for a believer in Jesus Christ, and the most touching story is of course about Jesus Himself, going to the cross.

But also the story of Peter, the disciple chosen by Jesus to be the rock, is very touching, when he during Easter is first promising Jesus to give his life for Him, then a few hours later totally denies Him, and then later is restored by the Lord. From Radio Favor, Kampala, in English/Luganda.

Read more
Go and tell His disciples, and ESPECIALLY Peter (English/Luganda)
Read more

Easter is the greatest holiday for a believer in Jesus Christ, and the most touching story is of course about Jesus Himself, going to the cross.

But also the story of Peter, the disciple chosen by Jesus to be the rock, is very touching, when he during Easter is first promising Jesus to give his life for Him, then a few hours later totally denies Him, and then later is restored by the Lord. From Radio Milambo in English/Swahili.

Read more
The Father with two sons (English/Luganda)
Read more

One of the most touching and powerful parables of Jesus Christ is the parable of the prodigal son, in Swedish the parable of the lost son. It is a message about someone who lives in his sins, just to one day wake up and realize that he has lost everything and has nothing here in life. Sad and poor he starts turning back to his father, hoping to maybe at least have food on the table, but is suprised to see that the father gives him everything back, for free.

It is also a parable of the son who stays at home, working hard to please his father, not seeing all the good things that his merciful father gives him everyday. This is a picture of a believer in Jesus Christ, working hard and trying to please God with good deeds.

And above all it’s a parable which showes us the Heart of Our Heavenly Father, how Merciful and good He is, running towards His “lost son”, happy to see him home again alive, not even mentioning the sins he had committed when he wasted his Fathers money.

Broadcasted via Radio Favor in Kampala, Uganda. In English and Luganda. God bless you all!

Read more
The father with two sons (English/Swahili)
Read more

One of the most touching and powerful parables of Jesus Christ is the parable of the prodigal son, in Swedish the parable of the lost son. It is a message about someone who lives in his sins, just to one day wake up and realize that he has lost everything and has nothing here in life. Sad and poor he starts turning back to his father, hoping to maybe at least have food on the table, but is suprised to see that the father gives him everything back, for free.

Read more
Forgive each other, just as God has forgiven you in Christ Jesus (English/Swahili)
Read more

To forgive other people is not always easy, but it is very important. The Lord Jesus Christ speaks about the importance for us to forgive others in the parable of the unmerciful servant, who was not willing to forgive his brother, owing him just a little bit, while his master had forgiven him a debt that was unmeasurable. And then his master had him put in jail until he had paid his debt back, and Jesus said that is what will God will do with us if we do not forgive. This message is about forgiving, how important it is and how we can get the strength and will from God to forgive, even very big faults and sins from our fellow man.

Read more
Walk in love, as Christ also loved us (English/Swahili)
Read more

One of the greatest things about believing in Jesus Christ is to get to know the love of Jesus Christ, to be loved by Jesus and to love Him. And we are called to grow in love, for Jesus, for our families, for our brothers and all people. And it is all by grace, we can never ever produce that love in ourselves. This sermon is about this topic.

Read more
Моя жизнь- прямо из сердца
Read more

Эта книга повествует о Конраде Нюстрёме. Он был «всем» в своей старой
жизни. Он прошёл особую подготовку в элитном подразделении, был офицером
резерва спецназа, руководил отборной и обученной группой бойцов, каждый из
которых почти свободно владели русским, деятельность которой была строго
засекречена. Он получил также довольно высокое гражданское образование.
Начитанный и образованный. Знал много языков.
Хорошо натренированный. Его уважали, и им восхищались. Он имел множество
друзей и хороший доход. Да, у него «было всё». Его жизнь была «историей
успеха». И всё же нутренне он был крайне несчастным, одиноким, заблудшим
и пустым.
В 2005 году его жизнь пришла к полному краху, и он стал искать Иисуса Христа.
Он получил несколько мощных видений и откровений об Иисусе Христе,
Божьем Сыне, а в апреле 2006 ода он встретился с Иисусом и увидел, как его
жизнь полностью поменялась.
Книга рассказывает о его взрослении, о 15 годах службы в спецназе, о жизненном
кризисе и обращении к Иисусу Христу и о другом. Её прочитали, зачастую
почти не отрываясь, и оценивали многие: одноклассники, учителя, сослуживцы
и офицеры из спецназа, друзья и знакомые, а также многие незнакомые люди.
Надеюсь, эта книга понравится и вам.
И не забывайте: какой бы безнадёжной ни выглядела ваша ситуация — а для
Конрада в 2005 году она выглядела безнадёжной — на небе есть Бог, который
послал Своего Собственного Сына на землю 2000 лет назад. И он, Иисус, взял
на Себя все ваши грехи, умер, но воскрес, и сегодня Он жив. Кем бы вы ни
были, как бы ни выглядела ваша ситуация, вы можете обратиться к Иисусу, и
Он способен спасти вас и помочь вам. Бог да благословит вас, орогой читатель!

Read more
The falling away and the coming of the Antichrist (English/Swahili)
Read more

The Bible says that in the end of times there will come someone who will rule the world. He is called the Antichrist and if the believers in Christ will still be here when he steps forth, we need to be able to recognize him, in order not to be decieved. Many preachers today say that before Jesus comes back there will be a great end time revival, and the earth will be under the Dominion of the believers in Jesus Christ, but the Bible says that before Jesus comes back there will be a great falling away and the earth will be under the Antichrist. So who is right? I ask the Holy Spirit to reveal the truth in all of this, through the Word of God.

Read more
Who is Jesus of Nazareth (English/Luganda)
Read more

The most widespread and known name of all names, seen all over the world and throughout history, is the Name Jesus. Most people would say: yes, I have heard that Name before! But if you ask who Jesus was, you will receive many various answers. In this sermon I will show you who the Bible says that Jesus was, and what my own experience is, and my answer to the question: who is Jesus of Nazareth? Now Jesus turns His Loving Eyes to you, and asks you: and you, who do you say that I Am? Your answer to that question may very well decide your eternal destiny.

Read more
Translate »

Pin It on Pinterest