Navigation Menu+
It is written! (English/Swahili)
Read more

God’s Word is the strongest rock there is, in God’s Word there is salvation, rescue, for all people who live on our earth. Therefore, the Word is what the Evil One directs many of his attacks against, and today the Word is more attacked in Sweden than since our country became Christian, and unfortunately not only in society, but also in the Church of Jesus Christ, for example through Liberal Theology.

This sermon wants to try to point out how the Word is today questioned and attacked, and how we can respond to it, but also point out the incredible power, wisdom and authority that is in the Word, and how important it is for us to be anchored in God’s Word, with our faith and our lives, because then we become very difficult to shake, because God’s Word cannot be shaken, and lasts forever.

And when the Evil One tempted Jesus in the desert, Jesus answered: it is written, and for those words the Enemy will yield. Because Jesus said: heaven and earth will pass away, but My Words will never pass away.

Read more
Det står skrivet!
Read more

Guds Ord är den allra starkaste klippa som finns, i Guds Ord finns frälsning, räddning, för alla människor som lever på vår jord. Därför är Ordet det som Den Onde inriktar mycket av sina attacker mot, och idag är Ordet mer attackerat i Sverige än sedan vårt land blev kristnat, och tyvärr inte bara i samhället, utan även i Jesu Kristi Kyrka, tex genom Liberalteologin.

Denna predikan vill försöka peka på hur Ordet idag ifrågasätts och attackeras, och hur vi kan bemöta det, men också peka på den otroliga kraft, vishet och auktoritet som finns i Ordet, och hur viktigt det är för oss att vara förankrade i Guds Ord, med vår tro och våra liv, för då blir vi mycket svåra att rubba på, för Guds Ord går inte att rubba på, och består för Evigt.

Och när Den Onde frestade Jesus i öknen, så svarade Jesus: det står skrivet, och för de orden kommer Fienden att vika. Ty Jesus sa: himmel och jord ska förgås, men Mina Ord ska aldrig förgås.

Read more
Som ett litet, litet senapskorn
Read more

På Johannelunds teologiska högskola uppstår det ofta, helt spontant, intressanta och berikande samtal kring vår tro, och för någon vecka sedan satt jag, en syster och två bröder och samtalade. Jesu Kristi lärjunge Måns Wieland började tala med glöd om Jesu liknelse om senapskornet, hur det börjar så smått, så smått, men sedan växer det till något stort. Efteråt kände jag mig inspirerad och tänkte: wow, det här måste jag skriva en predikan om! Det gjorde jag och först predikade jag den i Kenya, och där blev den uppskattad, och nu kommer en liknande version på svenska.

Den vill peka på hur Guds Rike börjar så obetydligt och ringa, med utgångspunkt från Jesu liv och apostlarna, och hur tex hur Gud, genom aposteln Paulus, besegrade Romarriket med hjälp av Paulus penna, små brev och böner. Då såg Romarriket starkt och oslagbart ut, och aposteln Paulus svag och sårbar ut, men Romarriket är sedan länge dött och borta och har ett ytterst marginellt inflytande på människors liv, medan aposteln Paulus brev idag är minst sagt levande och verksamma, spridda över hela världen, lästa och förvandlar människor, församlingar och i en del fall byar och städer.

Den tar också upp nutida exempel, som tex de sk barfota roparna, små barn som på 1840-talet började uppträda offentligt och tala om omvändelse från synd, brännvin och våld, och som började så ringa, men som fick stor verkan på både kristenhet och byar och landskap. Jag hoppas att denna lilla predikan ska få öppna upp våra ögon för hur otroligt mycket Gud kan åstadkomma genom oss, när vi gör Guds vilja i ödmjukhet, trohet och kärlek, och hur det som ser så ringa och oansenligt ut en dag kan bära stor frukt.

Read more
Don´t follow another Christ (English/Luganda)
Read more

The Bible clearly says that in the last days many different kinds of Jesus will be presented, but since there is only One Jesus Christ, most of them will be false. And today many Christs are being preached, and we have to be aware of that and see to it that we do not follow another christ, but Jesus from Nazareth. From Radio Favor, Kampala, Uganda. English and Luganda.

Read more
Lika a mustard seed (English/Swahili)
Read more

Jesus said that the Kingdom of God is lika a mustard seed. It starts so small and insignificant, but grows into a big tree. When we love and serve Jesus, we should never forget that the small things that we do, might have an amazingly great impact in time and give us a wonderful reward in Heaven. From Radio Milambo, Migori, Kenya.

Read more
Ni söker efter Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är inte här!
Read more

Den tomma graven. Det var vad Jesu lärjungar fick se på påskdagen, söndagen efter Jesu död. Först förstod de inte vad som hade hänt, men änglar visade sig för dem och sa att Han levde, och senare visade sig Jesus Själv för dem. På Långfredagen trodde de att allt var slut. Hoppet, kärleken, glädjen, ja, Mästaren Själv, allt var borta, allt var förlorat.

Men på Påskdagen börjar de förstå att det egentligen bara har börjat… För Jesus lever och Han gör allting nytt, i vår värld, i våra liv, och vid Sin Återkomst.

Read more
Gå och säg till Hans lärjungar, och särskilt till Petrus
Read more

På Påskdagen får särskilt Petrus en underbar och hoppingivande hälsning från den nyss uppståndne Mästaren: graven är tom! Herren lever och Han frågar efter Dig, Petrus. Jag tror att Petrus hjärta fylldes av nytt liv, hopp och mod, och Petrus, som fallit så djupt och gråtit så bittert, får på nytt möta Jesus och blir upprättad. Det här är en av mina favoriter i Bibeln och jag hoppas att Du också ska få bli berörd och välsignad av det här.

Read more
Go and tell His disciples, and ESPECIALLY Peter (English/Luganda)
Read more

Easter is the greatest holiday for a believer in Jesus Christ, and the most touching story is of course about Jesus Himself, going to the cross.

But also the story of Peter, the disciple chosen by Jesus to be the rock, is very touching, when he during Easter is first promising Jesus to give his life for Him, then a few hours later totally denies Him, and then later is restored by the Lord. From Radio Favor, Kampala, in English/Luganda.

Read more
Go and tell His disciples, and ESPECIALLY Peter (English/Luganda)
Read more

Easter is the greatest holiday for a believer in Jesus Christ, and the most touching story is of course about Jesus Himself, going to the cross.

But also the story of Peter, the disciple chosen by Jesus to be the rock, is very touching, when he during Easter is first promising Jesus to give his life for Him, then a few hours later totally denies Him, and then later is restored by the Lord. From Radio Milambo in English/Swahili.

Read more
The Father with two sons (English/Luganda)
Read more

One of the most touching and powerful parables of Jesus Christ is the parable of the prodigal son, in Swedish the parable of the lost son. It is a message about someone who lives in his sins, just to one day wake up and realize that he has lost everything and has nothing here in life. Sad and poor he starts turning back to his father, hoping to maybe at least have food on the table, but is suprised to see that the father gives him everything back, for free.

It is also a parable of the son who stays at home, working hard to please his father, not seeing all the good things that his merciful father gives him everyday. This is a picture of a believer in Jesus Christ, working hard and trying to please God with good deeds.

And above all it’s a parable which showes us the Heart of Our Heavenly Father, how Merciful and good He is, running towards His “lost son”, happy to see him home again alive, not even mentioning the sins he had committed when he wasted his Fathers money.

Broadcasted via Radio Favor in Kampala, Uganda. In English and Luganda. God bless you all!

Read more
The father with two sons (English/Swahili)
Read more

One of the most touching and powerful parables of Jesus Christ is the parable of the prodigal son, in Swedish the parable of the lost son. It is a message about someone who lives in his sins, just to one day wake up and realize that he has lost everything and has nothing here in life. Sad and poor he starts turning back to his father, hoping to maybe at least have food on the table, but is suprised to see that the father gives him everything back, for free.

Read more
Forgive each other, just as God has forgiven you in Christ Jesus (English/Swahili)
Read more

To forgive other people is not always easy, but it is very important. The Lord Jesus Christ speaks about the importance for us to forgive others in the parable of the unmerciful servant, who was not willing to forgive his brother, owing him just a little bit, while his master had forgiven him a debt that was unmeasurable. And then his master had him put in jail until he had paid his debt back, and Jesus said that is what will God will do with us if we do not forgive. This message is about forgiving, how important it is and how we can get the strength and will from God to forgive, even very big faults and sins from our fellow man.

Read more
Walk in love, as Christ also loved us (English/Swahili)
Read more

One of the greatest things about believing in Jesus Christ is to get to know the love of Jesus Christ, to be loved by Jesus and to love Him. And we are called to grow in love, for Jesus, for our families, for our brothers and all people. And it is all by grace, we can never ever produce that love in ourselves. This sermon is about this topic.

Read more
Моя жизнь- прямо из сердца
Read more

Эта книга повествует о Конраде Нюстрёме. Он был «всем» в своей старой
жизни. Он прошёл особую подготовку в элитном подразделении, был офицером
резерва спецназа, руководил отборной и обученной группой бойцов, каждый из
которых почти свободно владели русским, деятельность которой была строго
засекречена. Он получил также довольно высокое гражданское образование.
Начитанный и образованный. Знал много языков.
Хорошо натренированный. Его уважали, и им восхищались. Он имел множество
друзей и хороший доход. Да, у него «было всё». Его жизнь была «историей
успеха». И всё же нутренне он был крайне несчастным, одиноким, заблудшим
и пустым.
В 2005 году его жизнь пришла к полному краху, и он стал искать Иисуса Христа.
Он получил несколько мощных видений и откровений об Иисусе Христе,
Божьем Сыне, а в апреле 2006 ода он встретился с Иисусом и увидел, как его
жизнь полностью поменялась.
Книга рассказывает о его взрослении, о 15 годах службы в спецназе, о жизненном
кризисе и обращении к Иисусу Христу и о другом. Её прочитали, зачастую
почти не отрываясь, и оценивали многие: одноклассники, учителя, сослуживцы
и офицеры из спецназа, друзья и знакомые, а также многие незнакомые люди.
Надеюсь, эта книга понравится и вам.
И не забывайте: какой бы безнадёжной ни выглядела ваша ситуация — а для
Конрада в 2005 году она выглядела безнадёжной — на небе есть Бог, который
послал Своего Собственного Сына на землю 2000 лет назад. И он, Иисус, взял
на Себя все ваши грехи, умер, но воскрес, и сегодня Он жив. Кем бы вы ни
были, как бы ни выглядела ваша ситуация, вы можете обратиться к Иисусу, и
Он способен спасти вас и помочь вам. Бог да благословит вас, орогой читатель!

Read more
The falling away and the coming of the Antichrist (English/Swahili)
Read more

The Bible says that in the end of times there will come someone who will rule the world. He is called the Antichrist and if the believers in Christ will still be here when he steps forth, we need to be able to recognize him, in order not to be decieved. Many preachers today say that before Jesus comes back there will be a great end time revival, and the earth will be under the Dominion of the believers in Jesus Christ, but the Bible says that before Jesus comes back there will be a great falling away and the earth will be under the Antichrist. So who is right? I ask the Holy Spirit to reveal the truth in all of this, through the Word of God.

Read more
Who is Jesus of Nazareth (English/Luganda)
Read more

The most widespread and known name of all names, seen all over the world and throughout history, is the Name Jesus. Most people would say: yes, I have heard that Name before! But if you ask who Jesus was, you will receive many various answers. In this sermon I will show you who the Bible says that Jesus was, and what my own experience is, and my answer to the question: who is Jesus of Nazareth? Now Jesus turns His Loving Eyes to you, and asks you: and you, who do you say that I Am? Your answer to that question may very well decide your eternal destiny.

Read more
My testimony (English/Luganda)
Read more

This is a short testimony broadcasted on radio in Kampala, the capital of Uganda. It is about my life. It is about how I was raised in a christian family, but in my teenage i backslid and joined the Swedish Specail Forces and was a captain in the reserve for 15 years. I was succesful, but lonely and unhappy, but in 2005 my life crashed and I started to seek Jesus Christ and I met him in April 2006. I hope that you will be touched and blessed by listening to it.

Read more
Preparing to stand in the storm (English/Swahili)
Read more

I preach once a week, every Thursday, on a radiochannel in Migori, Kenya, and the title and inspiration for this message was placed on my heart during the night before speaking on Thursday 19 of January. It is about what is going to happen in the world quite soon, even though I do not know exactly when, and how to prepare for it and how to look upon what is awaiting. I ask the Lord to bless, keep, empower and use everyone who listens. In Jesus Name. In English and Swahili.

Read more
Don´t follow another christ (English/Swahil)
Read more

I have been given the grace to go on mission trips to East Africa 8 times, and I have been blessed and happy meeting many beloved brothers/sisters and wonderful churches. But I have also visited churches where I hear that another christ is being preached, and that Jesus is not there, and it makes me very sad.

God is good and has given all of us so much, but the absolutely most precious thing He has ever given man is the gospel about His Beloved Son. Those who hear and believe are given amazing grace from God and salvation, the greatest gift God can ever give us.

But since this message is so important and precious, it is important that we preach the Gospel the way it is written, that we don´t change it. This message wants to open up our eyes for how serious it is in the Eyes of God to change it and to show how you can see if you are in a church where another christ is being preached. God bless everyone who listens!

Read more
Jesus-the Lamb of God (English/Swahili)
Read more

Jesus has many names, and one is “the Lamb of God”, sacrificed for our sins. Not a single person on this earth is free from sin, and that makes us all totally lost for God and Eternity.

But Jesus gave His life for us, took all of our sins upon Himself, and by His stripes, our relationship with God, broken becuase of sin, is fully healed and restored. But that is only if you choose to say “yes” to Jesus, because it is a free choice from God, offering us forgiveness of sins, salvation and Eternal life, if we turn to Jesus and receive Him. I pray that everyone who ever listens to this message will choose to say “thank You, Jesus, I say yes to what You have done for me!”.

Read more
Jesu Ofattbara Helighet, Godhet och Ödmjukhet
Read more

Gud är en person, inte någons slags abstrakt kraft i Universum, utan en Person med olika karaktärsdrag som vi kan lära känna. Och lär man känna Jesus, dvs Gud, så inser man snabbt att Han är helt unik. Ja, Jesus är sådan som de flesta av oss skulle önska att vi själva vore: talar alltid sanning, håller alla Sina löften, är alltid ödmjuk och kärleksfull osv.
Och även om jag älskar allt vad Jesus är, så ville jag denna gång tala om de drag hos Jesus som jag nog älskar och fascineras av mest av allt: Jesu Helighet och Majestät, Hans outgrundliga godhet och Kärlek, och Jesu djupa ödmjukhet. Bilden jag har valt är en symbol för Jesus, som är både Lejonet av Judah, Väldig i strid, Mäktig i kraft och styrka och orädd som ett Lejon, men som samtidigt är Guds Lamm, så ödmjuk, mild, värnlös.
Första gången Jesus kom till jorden så kom Han som ett Lamm, ett oskyldigt Offerlamm för att offras för våra synder, utan att göra motstånd mot Sina motståndare. Men när Jesus kommer tillbaka snart, då kommer Han som Lejonet av Juda, för att Segra över Sina fiender, Härska och Regera, i Evighet. Allt kommer att läggas under Jesu Fötter, alla knän ska böjas, en del motvilligt, andra helt frivilligt, i djup tacksamhet och vördnad för Guds Son, och med jublande glädje över att Han är tillbaka.
Jag ber att Du som lyssnar ska få känna av lite grann av Vem och hurdan Jesus Är som Person, och om Du inte har fått möta Jesus så ber jag att Du ska få göra det. Gud välsigne Er alla rikligen! I Jesu Kristi Namn.

Read more
Translate »

Pin It on Pinterest