Navigation Menu+

1 Comment

  1. Ja, den Helige Ande är med oss i tjänandet, Anden ÄR oss till hjälp när vi är i ordet, Anden hjälper oss att tala till människor de rätta ordet, den Helige Ande blåser liv i gåvor vi fick då kristus for upp, Anden ger oss ord i bön då vi icke alltid veta hur vi ska be, och det måste inte vara tungotal, även om det så vara. Anden ger oss frimodighet, den blåser liv i kärleken till Gud och människor, den ger oss kraft att gå i döden för kristus. Anden ÄR nyttig för allt.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This