Navigation Menu+
It is written! (English/Swahili)
Read more

God’s Word is the strongest rock there is, in God’s Word there is salvation, rescue, for all people who live on our earth. Therefore, the Word is what the Evil One directs many of his attacks against, and today the Word is more attacked in Sweden than since our country became Christian, and unfortunately not only in society, but also in the Church of Jesus Christ, for example through Liberal Theology.

This sermon wants to try to point out how the Word is today questioned and attacked, and how we can respond to it, but also point out the incredible power, wisdom and authority that is in the Word, and how important it is for us to be anchored in God’s Word, with our faith and our lives, because then we become very difficult to shake, because God’s Word cannot be shaken, and lasts forever.

And when the Evil One tempted Jesus in the desert, Jesus answered: it is written, and for those words the Enemy will yield. Because Jesus said: heaven and earth will pass away, but My Words will never pass away.

Read more
Det står skrivet!
Read more

Guds Ord är den allra starkaste klippa som finns, i Guds Ord finns frälsning, räddning, för alla människor som lever på vår jord. Därför är Ordet det som Den Onde inriktar mycket av sina attacker mot, och idag är Ordet mer attackerat i Sverige än sedan vårt land blev kristnat, och tyvärr inte bara i samhället, utan även i Jesu Kristi Kyrka, tex genom Liberalteologin.

Denna predikan vill försöka peka på hur Ordet idag ifrågasätts och attackeras, och hur vi kan bemöta det, men också peka på den otroliga kraft, vishet och auktoritet som finns i Ordet, och hur viktigt det är för oss att vara förankrade i Guds Ord, med vår tro och våra liv, för då blir vi mycket svåra att rubba på, för Guds Ord går inte att rubba på, och består för Evigt.

Och när Den Onde frestade Jesus i öknen, så svarade Jesus: det står skrivet, och för de orden kommer Fienden att vika. Ty Jesus sa: himmel och jord ska förgås, men Mina Ord ska aldrig förgås.

Read more
Som ett litet, litet senapskorn
Read more

På Johannelunds teologiska högskola uppstår det ofta, helt spontant, intressanta och berikande samtal kring vår tro, och för någon vecka sedan satt jag, en syster och två bröder och samtalade. Jesu Kristi lärjunge Måns Wieland började tala med glöd om Jesu liknelse om senapskornet, hur det börjar så smått, så smått, men sedan växer det till något stort. Efteråt kände jag mig inspirerad och tänkte: wow, det här måste jag skriva en predikan om! Det gjorde jag och först predikade jag den i Kenya, och där blev den uppskattad, och nu kommer en liknande version på svenska.

Den vill peka på hur Guds Rike börjar så obetydligt och ringa, med utgångspunkt från Jesu liv och apostlarna, och hur tex hur Gud, genom aposteln Paulus, besegrade Romarriket med hjälp av Paulus penna, små brev och böner. Då såg Romarriket starkt och oslagbart ut, och aposteln Paulus svag och sårbar ut, men Romarriket är sedan länge dött och borta och har ett ytterst marginellt inflytande på människors liv, medan aposteln Paulus brev idag är minst sagt levande och verksamma, spridda över hela världen, lästa och förvandlar människor, församlingar och i en del fall byar och städer.

Den tar också upp nutida exempel, som tex de sk barfota roparna, små barn som på 1840-talet började uppträda offentligt och tala om omvändelse från synd, brännvin och våld, och som började så ringa, men som fick stor verkan på både kristenhet och byar och landskap. Jag hoppas att denna lilla predikan ska få öppna upp våra ögon för hur otroligt mycket Gud kan åstadkomma genom oss, när vi gör Guds vilja i ödmjukhet, trohet och kärlek, och hur det som ser så ringa och oansenligt ut en dag kan bära stor frukt.

Read more
Don´t follow another Christ (English/Luganda)
Read more

The Bible clearly says that in the last days many different kinds of Jesus will be presented, but since there is only One Jesus Christ, most of them will be false. And today many Christs are being preached, and we have to be aware of that and see to it that we do not follow another christ, but Jesus from Nazareth. From Radio Favor, Kampala, Uganda. English and Luganda.

Read more
Lika a mustard seed (English/Swahili)
Read more

Jesus said that the Kingdom of God is lika a mustard seed. It starts so small and insignificant, but grows into a big tree. When we love and serve Jesus, we should never forget that the small things that we do, might have an amazingly great impact in time and give us a wonderful reward in Heaven. From Radio Milambo, Migori, Kenya.

Read more
Ni söker efter Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är inte här!
Read more

Den tomma graven. Det var vad Jesu lärjungar fick se på påskdagen, söndagen efter Jesu död. Först förstod de inte vad som hade hänt, men änglar visade sig för dem och sa att Han levde, och senare visade sig Jesus Själv för dem. På Långfredagen trodde de att allt var slut. Hoppet, kärleken, glädjen, ja, Mästaren Själv, allt var borta, allt var förlorat.

Men på Påskdagen börjar de förstå att det egentligen bara har börjat… För Jesus lever och Han gör allting nytt, i vår värld, i våra liv, och vid Sin Återkomst.

Read more
Translate »

Pin It on Pinterest