Navigation Menu+

Den som vilar under Den Allsmäktiges Skugga

Posted on 27 Jan, 2022 in Guds ord, Guds rike, Profetia, Tro | 0 comments

Psalm 91 säger: Den som sitter under Den Högstes beskydd och vilar under Den Allsmäktiges skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. 

Jesus talar i Matteus kapitel 24 om tecknen på att Jesus snart är åter på vår jord och om de sk födslovåndorna. Vi kan idag klart och tydligt se hur allt det Jesus talade om nu sker inför våra ögon, med tex Corona och nya spänningar mellan öst och väst, nu senast i Ukraina. Men Jesus sa till Sina lärjungar att när vi ser allt detta börja hända så ska vi INTE bli oroliga eller låta fruktan styra oss, ty Jesus sa att det är saker som först måste ske, men det är ännu inte slutet. Nej, Jesus sa att vi skulle räta på oss och lyfta upp vår blick, för vår befrielse närmar sig! 

Men i en allt mer otrygg värld så kommer alla människor, så även vi kristna, att påverkas och behöva trygghet och förankring så att vi kan vara stilla och stadiga i stormen. Därför kommer denna predikan att handla om Förtröstan och om Tryggheten hos Jesus. För Guds barn har ingen anledning att frukta, ty Jesus Är med oss, alla dagar. 

Om Du idag tillhör Jesus så är Du redan trygg, men jag tror att det är viktigt för oss att vi lär oss att lita på Herren och att vi bygger vår tro på de saker som inte kan skakas: på Sanningen som uppenbaras i Guds Ord och på det som Jesus gjort för oss på Golgata kors. 

Det Rike vi tillhör, Guds Rike, är en verklighet, det finns, men det är ett osynligt Rike. Och vår Gud och Hans änglar är också de osynliga, åtminstone mesta delen av tiden. För ibland kan en ängel eller Gud Själv uppenbara Sig och visa Sig för oss. Jag har själv aldrig sett en ängel, men vet flera som har gjort det, däremot har jag fått se Jesus Kristus Själv vid ett tillfälle. Jag vet inte om det är möjligt att se dem med sina fysiska, mänskliga ögon, men jag tror iaf att det är mycket ovanligt, men även om det är möjligt att se in i andevärlden med våra andliga ögon så sker det inte så ofta och vi klarar inte av det om inte Gud öppnar upp våra ögon. 

Men även om den andliga världen oftast är osynlig för oss alla, så finns den där hela tiden, och omsluter oss på alla sidor. Och även om tyvärr både Den Onde och hans onda andar existerar, vilket tyvärr en stor del kristna helt har glömt bort, så är de både färre och inte alls lika starka och Mäktiga som Guds Heliga Änglar. 

Så glöm inte änglarna, ty de är med oss, men glöm framför allt inte: Herren Gud Allsmäktig är med oss och runt oss hela tiden, och för Honom måste alla böja sig. Vi får aldrig glömma bort vilken Stor och Mäktig vi har, utan ofta påminna våra hjärtan om det. 

I 2 Kungaboken 6 så är Guds profet Elisa helt omringad av hästar, vagnar och en stor arameisk fiendehär som kom under natten till staden där Elisa befann sig. På morgonen såg Elisas tjänare fiendehären och utropade: o, min herre, vad ska vi ta oss till? Men Elisa var lugn, och sa: frukta icke, för de som är med oss är fler än de som är med dem. Så bad Elisa en kort bön och Herren öppnade de andliga ögonen på Elisas tjänare och han fick se hur hela berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt Elisa. Sen bad Elisa ännu en bön och Herren slog araméerna med blindhet så att de inte kunde göra något. 

Det är vad Herren kunde göra då. Men Vad Herren gjorde då kan Han göra idag, för Jesus Kristus är densamme, igår, idag och i Evighet. Och Det Nya Förbundet genom Guds Nåd i Jesus Kristus är inte sämre än det Gamla Förbundet. Nej, tvärtom, vi har fått nya och bättre Löften från Gud än i det Gamla. Hebreerbrevet säger att Kristus har ett högre prästämbete, liksom det Förbund Han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre Löften. (Hebreerbrevet 8:6). Ja, Gud är densamme, men Förbundet är nytt och bättre. 

Efesierbrevet säger att Gud Fadern har, i Jesus Kristus, välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser och att Gud har satt oss i Den Himmelska Världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa Sin överväldigande rika Nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. (Efesierbrevet 1:3 och 2:4-10). Vilka underbara Ord! Gud Fadern har satt oss som tagit emot Jesus i den Himmelska Världen, vi sitter i Jesu Knä, i Himlen, vi vilar i Gud Faderns Allsmäktiga Famn. Säg mig, kan Du tänka en tryggare plats än så? 

Och Gud har gjort detta för att Han är så rik på barmhärtighet och godhet, och att Jesus faktiskt har älskat oss också medan vi ännu levde kvar i våra gamla synder, (Ef 2:4-10) så hur mycket mer ska Han då inte göra det nu, när vi är i Kristus. Och när vi tagit emot Jesus så har Gud satt oss med Jesus för att i kommande tider visa godhet mot oss i Kristus. Vilket ofattbart löfte! Guds Ord säger att Gud är god mot oss och jag vet av egen erfarenhet att Gud är otroligt god och kärleksfull mot oss, och trofast! Jesus kan inte svika oss. Ja, våra synder och felsteg får konsekvenser men Gud är ändå där, och vill leda oss tillbaka in på den rätta Vägen gång på gång. Och jag vet att när en förlorad syndare eller ett bortkommet Guds barn vänder om hem till Sin Himmelske Far, då jublar Jesus av glädje! 

Noa var en rättfärdig man, och efter att han hade gått in i Arken så stängde Gud dörren bakom Noa, och Noa och hela hans familj var trygga i Guds förvar. På samma sätt är det med oss i Kristus. Vi har tagit emot Jesus, Kristus är i oss och vi är i Kristus, och nu lever Jesus i våra hjärtan genom Den Helige Ande, och Gud har stängt dörren bakom oss. Vi är helt inneslutna i Kristus Jesus, omslutna på alla sidor, helt trygga. 

Men förutsättningen för allt detta är att vi vandrar i Guds vilja, att vi följer Jesus. Ingen enda av oss är synd- eller felfri, och jag får tillägga ”tack gode Gud för det”, för ”felfria” människor är inte så roliga, något Jesus tydligt visar i Evangelierna med de perfekta fariséerna. Gud har också stort tålamod med våra synder och felsteg, och sviker eller överger oss inte. Är vi trolösa, Han förblir Trofast ty Han kan inte förneka Sig Själv. 

Men för att fullt ut åtnjuta Guds välsignelse, godhet och beskydd behöver vi vandra efter Guds vilja, hålla Guds Bud och älska Jesus. Och när vi misslyckas så bör vi vara snabba att komma till Jesus och bekänna vår synd, och lever vi så, så kommer Guds välbehag att vila över oss och då finns det en otrolig, obeskrivlig trygghet för oss som tillhör Jesus Kristus.

Psalm 91 säger: Ingen olycka ska drabba Dig, ingen plåga närma sig Din hydda. 

Ty Du har sagt att HERREN är Ditt skydd, Du har gjort Den Högste till Din tillflykt. 

Psalm 91 är underbar, jag älskar den, men en del gör den nästan till något magiskt, till en slags metod, så om man bara ställer sig på dessa löften och proklamerar dem så ska man slippa Corona och annat man inte vill drabbas av. Så är det såklart inte. Allt Guds Ord är sant, men denna Psalm är inte höjd över andra bibelord, tex de som talar om det lidande Jesu Kristi apostlar fick utstå, eller Epafroditus som blev sjuk och var nära döden. (Fil 2:25-30). Det är inte vad det betyder. 

Men vad det betyder är att för oss som har tagit vår tillflykt till Herren och följer Jesus,  oss kan inget drabba som inte Gud först har tillåtit, tex en förföljelse av oss kristna. Och det innebär att vi därför kan vila helt tryggt i de Löften Gud har gett genom hela Bibeln: Gud är god, Trofast och inget kan skada min Evighet hos Jesus i Himlen. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. 

Psalm 5 säger: men låt alla som flyr till Dig få glädja sig. I Evighet ska de jubla, ty Du beskyddar dem. I Dig ska de fröjdas som älskar Ditt Namn. Ty Du, HERRE, välsignar den rättfärdige, Du omger honom med Nåd som med en sköld. 

När vi älskar Gud och lyder Honom, följer Guds Bud och Guds Andes ledning, då kommer Guds överflödande Nåd att vara med oss, och vara som en sköld och skydd runt oss. 

Och När vi fruktar Gud så har vi en obeskrivlig trygghet. Psalm 103 säger: ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är Guds Nåd över dem som fruktar Honom. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar Sig Herren över dem som fruktar Honom. 

Tänk en liten stund på hur hög himlen är över jorden, och betänk hur väldig Guds Nåd då är över oss som fruktar och älskar Gud. 

Den enda sak som Bibeln säger att vi ska frukta är Gud. Vi ska inte frukta krig, olyckor, sjukdomar eller medmänniskor. Det innebär inte att något av detta ibland kan drabba oss och skada vår jordiska kropp, men det innebär att det inte kan skada oss på allvar så länge vi håller oss till Kristus, och att om det sker så har Gud tillåtit det av någon anledning som vi ibland inte kan förstå, men som faktiskt är bra för oss!

För Guds Ord säger: För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, och Guds Ord är sant! Herren både vill och vet vad som är bäst för oss, ur ett Evighetsperspektiv, så vi kan lugnt ta emot både det goda och svåra ur Hans Mäktiga Högra Hand. 

Guds Nåd är väldig över dem som fruktar Honom, men även över de ödmjuka. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger Han Nåd. Och när vi böjer oss ödmjukt under Guds Mäktiga Hand, då kommer Gud att strida för oss och upphöja oss när Hans tid är inne. (1 Petrus 5:5-6).

Vi är helt trygga i Kristus men Jag tror att det är viktigt för oss att förbereda oss inför kommande stormar, och jag tror att det är en god idé att Lära känna en Gud som är god mitt i prövningen! 

Guds Ord säger att Gud är Trofast, då är det ju så! Och Ordet säger att Gud är god, alltid god, ingen förändring finns hos Gud, och då innebär ju det att Gud är god, även när jag inte förstår Guds vägar. Så Lita inte på Dina känslor, på vad Du ser runt Dig eller känner inom Dig, utan lita på Guds Ord, och det säger, tydligt och klart, att Gud alltid är god mot oss, alltid Trofast mot oss, och därför kan vi lita på Honom även i prövningen. Och Han kommer att leda oss segrande ur den, i Guds tid, dvs i rätt tid! Ty i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom Honom som har älskat oss. 

Jag tror också att det är mycket viktigt att vi, inför det som ligger framför, lägger på minnet och skriver in i våra hjärtan att Vår Gud Är HERREN GUD ALLSMÄKTIG, och att Gud alltid har allt under full kontroll. 

En mycket känd amerikansk förkunnare som heter Bill Johnson har sagt ungefär så här: Gud sitter på Tronen, men Han har inte kontrollen. Den har Han lämnat över till oss. 

Jag kan utan minsta lilla tvivel försäkra Dig att det är helt fel, och det är oerhört viktigt att Du ser och förstår att det är så. För hur ska vi kunna lita på Gud när det stormar om Han inte har allt under full kontroll? 

Herren gav Wilkerson många profetior som inte var så lätta att bära fram, och en gång när Gud hade visat honom en svår sak i framtiden så sa Den Helige Ande direkt efteråt: Gud har allt under full kontroll! Och nästan exakt samma ord fick vi häromdagen: ”Allt under kontroll!”, sa Herren. 

Och Ordet säger samma sak som Anden talar. Jesus sa: åt Mig har givits all makt, all auktoritet, i Himlen och på jorden. Jag tror att det Jesus säger är sant, och då betyder det att Jesus har allt under full kontroll och då har jag inte något att frukta. Vad som än ligger framför oss, så kommer Jesus att vara med oss och för oss. Vi har ingenting, absolut ingenting att rädas. Allt vilar i Den Eviges Hand och vi får, och kan, vila helt i det. 

När vi går igenom personliga prövningar, eller när det som Jesus kallar för födslovåndorna inför Jesu Återkomst kommer, och vårt eget land troligen kastas in i kaos och oro, då kommer även de kristna att påverkas. Och när det ser ut som om allt spunnit ut ur all kontroll, då är det en stor hjälp och tillgång om Du kan viska till Ditt eget hjärta: Det må se ut som om allt är kaos, och varken polis, försvaret, politiker eller jag själv har någon riktig kontroll över vad som sker. 

Det må se ut så, men det är ändå så, oavsett vad mina jordiska ögon ser, att Guds Rike omger mig på alla sidor. Det är ändå så att Gud Regerar och har allt under full kontroll, även mitt eget liv. Inte en sparv faller till marken utan att Gud Fadern är med, och inte ett hårstrå på mitt huvud ska krökas utan Guds tillåtelse. Och mitt liv vilar helt i Guds Hand och Han vet precis hur många dagar jag har kvar på jorden. Så jag väljer att helt förtrösta på Gud! Försök lägga dessa ord på minnet och tala så till Ditt hjärta redan nu. 

Idag finns det förkunnelse som ägnar mycket uppmärksamhet och tid till Den Onde och hans anhang, och jag har mött flera i Sverige som bekänt sig tro på Jesus men som talat mer om dem än om Jesus. De har gått omkring och nästan letat demoner och jag har nästan velat fråga dem: följer Ni Jesus eller demonerna? Jesus sa att vad hjärtat är fullt av det talar munnen, så när vi följer och älskar Jesus så är det Jesus vi ska tala mest om! 

Den här förkunnelsen lär också ut att vi ska strida mot Den Onde, binda honom, brottas med honom och proklamera nästan hela tiden, men jag känner att det är en farlig väg för den berövar oss vår vila, trygghet, förtröstan och vår styrka i Gud! Ja, det är sant att vi har en andlig Fiende och vi måste vara medvetna om det, och det är sant att en annan del av vår kristenhet tyvärr helt verkar ha glömt bort det, vilket också är fel. Och det är sant att vi ibland behöver säga ett starkt och strängt ord till Fienden, så att han vet sin plats. Så är det ibland. 

Men det är verkligen ibland, inte varje dag, inte ens varje vecka, utan bara någon gång ibland. Vi behöver inte strida mot våra fiender hela tiden, varken jordiska eller andliga, därför HERREN GUD strider för oss! Och tro mig, Han gör det långt bättre än vi gör! Du och jag är ingen match för Den Onde, men GUD är en match för Den Onde, eller snarare: Den Onde är ingen match för Gud! Jesus sa: ty nu kommer Denna Världens Furste. Mot Mig förmår han ingenting. (Johannes 14:30). Det är Mäktiga Ord sagda av Herren Gud Själv. 

Jag säger Dig, inte bara för att Guds Ord säger det, utan för att jag med egna ögon fått se det, att när Herren Jesus Kristus, HERREN GUD ALLSMÄKTIG kommer gående, i styrka, Majestät och kraft, då kommer Den Onde att fly hals över huvud för sitt liv. 

Jag tror att det kanske är viktigare än någonsin att vi lär oss vila i Jesus Kristus, att vi har en vilande, förtröstande tro istället för en ”stridsande”. Redan Idag är en stridande tro en börda, ett tungt arbete, men en del orkar ändå med den nu. Men när saker och ting börjar att skaka runt oss och Du börjar gå runt och binda, proklamera och strida mot Den Onde så tror jag att risken är stor att Du kommer att bli helt utmattad och slut. Jag tror inte det är rätt väg. 

För Guds Ord pekar på en annan väg. Ordet säger: bli stilla och besinna att Jag Är Gud! Och vidare: Herren ska strida för Er, och Ni ska vara stilla därvid. Eller på engelska: bibehålla Er frid, vilket säger nästan ännu mera. Och i Jesaja: om Ni vänder om och är stilla så ska Ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir Ni starka. Så Låt Gud få strida för Dig, Han är både starkare, mer skicklig och uthållig än vi är, för Herren blir inte trött, Han mattas inte, och Han sover aldrig. Och Gud segrar alltid! 

Men då säger en del att det ju står att hela världen är i Den Ondes våld. (1 Joh 5:19), så då måste vi väl ändå strida mot honom? Det är såklart sant vad Ordet säger, men vi måste förstå vad det betyder. Det betyder inte att Gud regerar i den andliga världen och Den Onde har makten här på jorden, vilket tyvärr är ungefär vad en hel del förkunnar idag. Jesus sa att åt Honom har givits ALL makt i Himlen OCH på jorden, och om Jesus har all makt så blir det inte mycket kvar åt någon annan. 

Nej, det betyder att denna värld är lagd under synden, döden, förgängelsen och att många människor tyvärr är slavar under synden och Den Onde. Så är det här på jorden. Men Gud Är ändå Allsmäktig och ingen kan röra oss utan Guds tillåtelse. Läs tex i Jobs bok. Visst, Den Onde tar ifrån Job nästan allt och ger honom svåra sjukdomar, men det är efter att Gud gett Sin tillåtelse till det, och han varken får eller kan gå utanför de ramar Gud har gett. Jag är helt övertygad om att endast Gud har makten över hälsa och sjukdom, krig och fred, liv och död, och där får Den Onde inte tillträde om inte Gud först har tillåtit det, och jag anser att Guds Ord säger just det. 

Vi som tillhör Jesus Kristus har en underbar framtid och ett hopp, ett Evigt liv på en plats vi kallar för himlen. Oavsett vad som sker i våra liv, så har vi alltid en framtid och ett hopp. Och vi har en fullkomlig säkerhet och trygghet.

Och vår säkerhet och trygghet bygger på det faktum att Vår Gud Är Allsmäktig, att Han är Vår Fader och Vår Vän, och på att vi är Guds älskade barn och Han både vet, vill och gör det som är bäst för oss. 

Men vår trygghet bygger mest av allt på vad Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata kors! Det som Jesus gjorde där kan aldrig förstöras, aldrig omintetgöras, det kan aldrig skakas, och när vår tro är byggd på det så kan ingenting skaka oss heller. 

Men vi måste bygga på rätt grund! Idag är det tyvärr många kristna som bygger sin tro på känslor, på mirakler och häftiga andliga upplevelser, och även om Guds Ande både kan ge och göra allt detta, och även om allt det kan vara något positivt, så är det helt fel grund att bygga på. Det är att bygga sitt hus på sand, och inte på Klippan som Jesus Själv sa i slutet på Bergspredikan. Vi kan inte bygga vår tro på detta, för det kommer inte att hålla för tidens tand.

Vi ska bygga på Det enda som kommer att stå fast när allting annat vacklar, det är Guds Nåd och Guds Barmhärtighet. Det är Guds Ord och vad Jesus Kristus gjorde på Golgata kors och det blod som göts en gång från Guds Lamm. Det är det enda som kommer att stå fast, och hur vinden än blåser och stormen än rasar, så kan ingen och inget skaka det, och när vår tro har sitt fäste vid Golgata kors så står vi stadigt. 

Centrum för vår tro ska vara det Jesus gjorde för 2000 år sedan, och inte vad Gud gör idag, eller vad jag ser och känner. Ja, det är underbart när man ser Guds Hand i rörelse och man ser framgång och välsignelse i sitt liv och sin tjänst för Herren. Eller när man i bön får underbar beröring av Jesus och fylls av Guds Ande och Hans ljuvliga kärlek, glädje och frid, det är underbart och utan tvekan något att glädjas över och tacka Gud för. 

Men sådana saker kommer och går. Men det Jesus gjorde för oss på Golgata kors, det kommer inte och går, det består, det står orubbligt och Evigt fast. Och vår tro ska ha sitt fäste där, i det som redan har skett! 

Och det är bergfast. Jesaja 54 säger: om än bergen vika bort och höjderna vackla, så ska Min Nåd inte vika ifrån Dig och Mitt Fridsförbund inte vackla, säger Herren, Din Förbarmare. 

Det är ett Ord att på allt sätt ta fasta på. Golgata kors är Stengrunden och en Stadig Klippa att bygga på. 

För Det Gud gjorde för oss I Kristus var inte en snabb nödlösning från Guds sida när Han överraskat såg att Adam hade syndat och fallit. Nej, Gud visste om det i förväg. Vad Gud har gjort för oss i Kristus var bestämt innan Skapelsen ens fanns. Efesierbrevet säger: liksom Han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i Honom för att vi skulle vara Heliga och Fläckfria inför Honom. 

Och på korset så har Jesus gjort allt klart. Jesus sa ju Själv just innan Han gav upp andan: det är fullbordat! När vi är i Kristus så är vi frälsta, av Nåd genom tro, och vi står inför Gud Fadern, fullt accepterade av Honom, som heliga och fläckfria tack vare Kristus. Allt detta säger Guds Ord tydligt och klart! 

Och Jesus är Emanuel, Gud med oss. Jesaja 41:10 säger: frukta icke, ty Jag Är med Dig. Se Dig inte ängsligt om, ty Jag Är Din Gud. Jag styrker Dig, Jag hjälper Dig, Jag uppehåller Dig med Min Rättfärdighets Högra Hand. 

När Herren Gud Allsmäktig är med mig, vem ska jag då vara rädd för? Och om Gud är för mig, vem kan då vara emot mig? Och om Herren Gud uppehåller mig, styrker mig och hjälper mig med Sin Rättfärdighets Högra Hand, vem kan då slå ner mig? Svaret blir: ingen! 

Jesus Kristus bor i oss genom Den Helige Ande som Han har gett oss, Jesus är med oss, och oavsett vad som ligger framför oss så är och förblir Gud Trofast, ty Han kan inte förneka Sig Själv. Jesus har många underbara Namn som jag älskar, och ett som jag älskar mycket är ”Trofast och Sann”. Jesus bär ”Troheten om livet” och Jesus har aldrig svikit mig, tom när jag tyvärr varit trolös så har Herren förblivit Trofast. Och Jesus Kristus är densamme, igår, idag och i Evighet. Jesus kan inte svika oss. 

Och Jesus blir aldrig överraskad av något som sker. Jesus slår inte ut med armarna i himlen och utropar: vad är det som sker? Vad ska Jag ta mig till? Nej, Gud vet allt i förväg och har en plan för var och en av oss och vi behöver bara hålla oss till Honom. Och glöm inte att Gud förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. 

Om Du som lyssnat eller läst idag inte tillhör Jesus, så ger jag Dig rådet att knäppa Dina händer och be Jesus frälsa Dig, så kan Du också möta framtiden med tillit och trygghet. Och om Du idag tillhör Jesus, så be Honom dra Dig ännu närmare Sig och fylla Dig med mera av Den Helige Ande och förankra Dig ännu mer i Guds Ord. Bygg på Klippan Kristus och Golgata kors. 

Vi kan möta framtiden med full förtröstan och tillit, ty Gud är för oss och med oss. Vi kan vila fullt ut i Guds Väldiga Nåd, och låta Honom leda, använda, och strida för oss. Ja, jag tror och känner att vi faktiskt kan möta framtiden med en glädjefylld förväntan, för jag tror att Herren Gud kommer att uppenbara Sin Härlighet och Kärlek över oss. 

Och vi kan vila fullt ut i det. Därför att den som sitter under Den Högstes beskydd och vilar under Den Allsmäktiges Skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Amen. 

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Translate »