Navigation Menu+

Idag har en Frälsare blivit född åt Er

Posted on 27 Dec, 2021 in Bön | 0 comments

I Lukasevangeliet kapitel 2 står det skrivet: 

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde Son och lindade Honom och lade Honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: “Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och Han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14″Ära vare Gud i höjden 

och frid på jorden, 

till människor Hans välbehag.”

De här orden berättar för oss om ett barn som föddes för ca två tusen år sedan i det land som idag kallas för Israel. Han kom nästan obemärkt till jorden. Profeten Jesaja skrev redan 700 år före Kristus: som en späd planta växte Han upp inför Honom. Han föddes i enkelhet och ödmjukhet. Hans födelse hälsades bara av några få enkla herdar, och även tre visa män från Östern som hade sett och förstått tecknet med en stjärna som gått upp. De kom till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde Kung? Vi har sett Hans Stjärna gå upp och vi har kommit för att tillbe Honom!”. 

Den här världen förstod och såg inte Vem som hade fötts till jorden, men Himlen visste om det och förstod till fullo den ofattbara betydelsen av detta barns födelse, och en stor himmelsk här prisade Gud för Barnets födelse. En Herrens ängel kom till herdarna och sa: var inte förskräckta! Se, jag bär bud till Er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt Er. 

Och tänk på att Herrens ängel sa först av allt: var inte förskräckta! 

Nästan alltid när Gud uppenbarar Sig för en människa, antingen en ängel sänd av Gud eller Herren Gud Själv, så är det allra första de säger: var inte rädd! Det finns något djupt inom varje människa som oftast spontant och direkt reagerar med rädsla när Gud Själv eller en ängel kommer nära, och det beror på den sk syndanatur som alla människor är födda med. 

Djupt inom oss har vi ett samvete som registrerat våra tankar, ord och gärningar genom livet och vi vet inom oss att vi inte är syndfria, och när en Helig Gud eller en Mäktig ängel visar Sig för oss, och vi känner deras Helighet, så blir vi oftast rädda och vill dra oss undan och gömma oss. Exakt så gjorde Adam, den förste människan, efter att han hade syndat och varit olydig mot Gud och därför gjorde den skuld och skam han bar på att han blev rädd när Herren Gud kom gående vid kvällsbrisen i Lustgården. Och så reagerar oftast alla människor, för vi vet att vi inte är utan synd. 

Gud vet detta, och det är därför Han först av allt säger: frukta icke! Var inte rädd! Därför att Gud Är God, och Han vill bara det som är bäst för oss. Det finns absolut ingen anledning för oss att vara rädda för Gud, faktiskt inte ens när vi har syndat. Ja, vår synd gör Gud både ledsen och bedrövad, men Han vill ändå förlåta oss. Och Gud kom och sökte efter Adam och sa: var är Du? Adam svarade: Jag hörde ljudet av Dig i Lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. 

När vi har syndat vill vi ofta gömma oss, men Gud överger oss inte då utan Han kommer istället och letar efter oss och frågar: var är Du? Kom tillbaka till Mig! 

Gud vill att vi ska komma fram och gå med våra synder till Honom och bekänna dem så att Han kan förlåta oss, rena oss och befria oss. Ja, vi ska FRUKTA Gud, ty Han Är Herren Gud Allsmäktig, en Helig Gud, men vi ska INTE vara rädda för Honom. Det är två olika saker. 

Sen sa ängeln att han bar bud om en stor glädje till hela folket, ty idag har en Frälsare blivit född åt Er. 

Budskapet om Jesus Kristus kallas för Evangelium, och det betyder goda nyheter, ett glädjefyllt budskap, och det är det verkligen också. Och glädjen kommer beror på den frälsning som Jesus Kristus ger alla dem som tror på Honom. Ända sen den första människan, Adam, syndade, så har varje människa som fötts fått en sk syndanatur! Och varje människa har syndat under sitt liv, och om sanningen ska fram så inte bara en gång. 

Alla människor har syndat och förlorat Härligheten från Gud, säger Bibeln. Gud Är Helig, och Han kan inte tillåta syndare in i Sin Närhet, och det betyder att vi alla är förlorade för Evigheten. Det är de tråkiga nyheterna i Bibeln. 

Men sen kommer de goda nyheterna från Bibeln, dvs Guds Evangelium, och det är de goda nyheterna om Någon som har betalat min skuld för mina synder på Korset, så jag kan bli förlåten för mina synder och fri från fördömelse, frikänd i domen. Jag har fått Nåd från Gud, jag har fått Jesu Kristi Rättfärdighet av nåd genom tro, jag får vara ett Guds barn och får Evigt liv i Himlen. Och allt detta får jag av Nåd, dvs som en gåva, fritt och för intet. 

Om jag var skyldig någon hundra miljarder kronor så skulle jag såklart inte kunna återbetala det, och jag skulle bli tvungen att lämna min familj, mitt arbete och sitta i fängelse resten av mitt liv. Jag skulle såklart bli ledsen över ett sådant budskap. Men sen kommer någon och säger att en mycket rik man har betalat tillbaka hela min skuld, och gjort det som en gåva, så jag kan lämna fängelset, vara med min familj igen och vara fri, då skulle jag bli väldigt glad, och ropa: wow, jag är fri! Och jag skulle säga ”tack” till den som gjort detta för mig. 

Och det är så det är, fast ännu större, med vad Jesus Kristus har gjort för oss.

Gud säger genom Bibeln, Guds Ord, att Du var på väg att gå Evigt förlorad pga Dina synder, men så säger Gud: men Jag har sänt Min Älskade Son till jorden och Han har betalat det fulla priset för alla Dina synder, hela Din skuld är betald, så Du kan istället bli förlåten, frälst och få komma till Himlen och vara där för Evigt, om Du bara tror på Min Son och vad Han har gjort för Dig! Jag tror att alla som fick höra ett sådant budskap och trodde på det skulle bli lyckliga och jubla av glädje över det. Tänk Dig: Jag var skyldig, nu är jag förlåten! Jag var dömd, men nu är jag frikänd! Jag var på väg att gå förlorad för Evigt, men nu är jag räddad, frälst, och jag får får komma till Himlen! Du skulle säga: wow, det är ju helt underbart! Fantastiskt! Du skulle säga halleluja och ”tack Jesus” som har gjort allt detta för mig!

Och detta Barn, fött för två tusen år sedan, Han gjorde just allt detta! Han gick till Korset, och Han betalade hela priset för Dina och mina synder. Vägen tillbaka hem till Gud är nu öppen! Vem som än så önskar kan få komma till Himlen och få tillbringa Evigheten där, i ett Land som är så ljuvligt att inga ord kan beskriva det.

Så, vem var då detta Barn, som föddes för 2000 år sedan och som gick till Korset? 

Ängeln sa att Barnet var en Frälsare, Messias, Herren. Messias är Hebreiska och betyder ”Den Smorde” som var en gudomlig Frälsare som Israels barn väntade på som Gud utlovat skulle komma för att rädda och befria Guds folk. Kristus har exakt samma betydelse som Messias, fast på grekiska, och Herren är det Namn som Gud betecknar Gud i Bibeln, ända från GT till NT. 

Profeten Jesaja profeterade om Den Kommande Messias redan ca 700 år före Kristus med orden: 

Ty ett Barn blir oss fött, en Son blir oss given. På Hans Axlar vilar Herradömet och Han Namn Är: Underbar i råd, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 

Vad Bibeln säger om Vem detta Barn var är något så stort, så fascinerade, och nästan omöjligt att tro. Bibeln säger att Hans Namn är Mäktig Gud, Evig Fader, Namn som ingen människa kan ges. En Ärkeängel, Gabriel, blev sänd av Gud till Jungfru Maria, innan hon blev havande, och han sa att hon skulle föda en Son, men hon sa till ängeln: hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig.” Men ängeln svarade: ”Den Helige Ande ska komma över Dig och Den Högstes kraft skall vila över Dig. Därför ska också Barnet kallas Heligt och Guds Son.” 

Bibeln säger att det Barn som föddes för ca två tusen år sedan, och vars födelse vi nyss har firat, är Herren, är Gud, är Guds Son, som Gud Fadern sände till jorden som en Frälsare åt alla som tror på Honom. Det är ju så ofattbart stort att man bara blir stum av blotta tanken. I många år kunde jag inte tro på detta, att Jesus Är Gud, Guds Son, men när jag fått möta Jesus så vet jag av allt mitt hjärta att detta är sant. 

Och åt detta Barn gavs ett Namn som jag älskar mer än alla andra namn: Jesus. Ängeln sa till Maria: frukta icke, Maria, Du har funnit Nåd hos Gud. Se, Du ska bli havande och föda en Son, och Du ska ge Honom Namnet Jesus. 

Varje gång jag säger Namnet Jesus, så fylls jag av kärlek, glädje och frid, eftersom jag älskar Jesus, och eftersom Jesus älskar mig. När man säger namnet på någon man älskar så fylls man med kärlek. Jag har fått lära känna två underbara syskon och vänner i Jesus Kristus i Bangladesh, Bishnu och Dolly, och fått besöka dem fyra gånger. Jag älskar dem väldigt väldigt mycket, och jag vet att de även älskar mig, och  när jag säger deras namn så fylls jag också av kärlek, men det kan inte jämföras med när jag säger Namnet Jesus. 

Det finns ingen person, oavsett hur fin denne är, som har en sådan ljuvlig personlighet och sådan kärlek som Jesus har. Ja, Bishnu och Dolly har också ljuvliga personligheter, och deras hjärtan har en stor kärlek, men de kan inte jämföras med Jesus. 

Först och främst, deras ljuvliga personligheter och den kärlek de har i sina hjärtan beror på att Jesus bor i dem och har påverkat deras personligheter och på att Jesus har gett dem av Sin kärlek, och det visar sig i deras personligheter och gör dem ljuvliga. Men oavsett att de har fått detta av Jesus, och därmed blivit lite lika Honom, så kommer de ändå inte i närheten av Jesus, och det gör ingen annan människa heller. Ingen enda människa kan jämföras med Jesus. 

Jesus är så god, så vänlig, så ödmjuk, och när Jesus kommer nära Dig, så kan Du känna en kärlek som inte går att finna här på jorden. Det är därför de som tillhör Jesus älskar Honom så mycket. 

Namnet Jesus betyder ”Herren frälser, ”Herren räddar”, och Jesus är en Frälsare för alla dem som tror på Honom. Johannesevangeliet säger: ty så älskade Gud världen att Han utgav Sin Ende Son, för att den som tror på Honom inte ska gå förlorad utan ha Evigt liv. Inte sände Gud Sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom Honom.

Gud Fadern sände Sin Egen Älskade Son inte för att döma oss, utan för att ge Sitt liv för oss alla, så att alla som tar emot och tror på Honom inte ska gå förlorad, utan få förlåtelse för sina synder och få Evigt liv i Himlen. Det är kärnan i det underbara budskap som kallas för Guds Evangelium om Jesus Kristus. Och det är när man säger de underbara orden: Jesus har tagit mina synder på Sig! Jag är förlåten! Jesus har dött för mig! Jag har fått bli född på nytt, fått ett nytt liv, och jag är frälst! Jag får vara ett Guds barn, av bara nåd, som en Guds Gåva! Och Jesus älskar mig! Då fylls man av himmelsk glädje och fröjd! Då fylls man av frälsningsglädje. 

Och detta är det underbara budskap som spreds från Israel för 2000 år sedan, ett budskap om förlåtelse, om Nåd, frid och kärlek från Gud, om frälsning, genom tron på Jesus Kristus och vad Han gjorde på korset för oss alla, och allt detta av nåd! Som en gåva! Detta budskap är så underbart och kraftfullt att det spreds över hela vår jord, med början i Israel, genom några få och enkla människor, de flesta outbildade fiskare, som knappt hade något alls och inte heller var något alls i sig själva, men idag är det världens största religion. 

Detta är det underbara budskap som, sen detta Barns födelse och död, har förvandlat miljoner och åter miljoner människors liv genom åren. Det är detta budskap som har förvandlat mitt liv och satt mitt och människor. Det har satt många människors hjärtan i brand av kärlek för Jesus och gett dem en längtan att få se andra människor frälsta. Det har fyllt mig med kärlek till Jesus och medmänniskor och fört mig till Afrika och Bangladesh för jag vill se alla människor frälsta, hinduer, muslimer, ateister och alla andra. 

Och framför allt: det är detta budskap, om det Barn som föddes till vår jord, och som på Korset tog alla våra synder på Sig, som har frälst miljoner, ja, miljarder människor genom historien och gett dem en plats i Himlen, och som kommer att frälsa även Dig, om Du tar emot det och tror på det. 

Då kommer Jesus Kristus att bli Din Frälsare, Din Herre och Din Gud, och Ditt Eviga Hem blir på en plats som kallas för Himlen. Amen. 

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Translate »