Navigation Menu+

I den sista tiden ska två slags “frälsare” komma

Posted on 13 Dec, 2021 in Guds ord, Guds rike, Profetia | 0 comments

(Endast stödord denna gång.)

I den sista tiden ska två slags ”Frälsare” komma 

Afrika 2019

Ja, Jesus är mycket snart tillbaka, men Bibeln, Guds Ord, säger två slags Frälsare ska komma i den sista tiden. Två slags Kristus. 

Jag Är den Ende. Det är Jag som är den Sanne Kristus som ska komma. Folk måste vakna upp ur sin dvala och se Vem Jag Är, Vem den Sanne Kristus Är. Ty Jag Är Den Ende. 

Behöver inte bry oss? 

Bibelverser som stöder alla tre teorierna. Jesu tal om Sin Återkomst Matteus 24 Noas dagar. Även Mid-trib. 

Men det finns… läsa en av de starkaste och mest bokstavliga:

Jag läser ur 2 Tess 2:1-4. 

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 

Vad säger Paulus här? 

När jag läser som det står här, så… 

En dag när… Redan här? 

som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. 

Om vi är kvar, så tror jag att många, många, även… och ska ge argument varför tror det senare.

Matteus 24. Naturkatastrofer. Krig. Folk mot folk. 

Men först och mest talar Jesus om… 

även de utvalda! 

tid av stor andlig villfarelse. 

Och det är ju också vad vi ser. Mamma om sin ungdom. 

Hur se och veta vem? Jesus sa: Jag Är världens ljus. Den som följer Mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Johannes 8:12). 

Och Jesus sa också: Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt Ert ljus lysa för människorna, så att de ser Era goda gärningar och prisar Er Fader i himlen. 

Det som bor i oss kommer att lysa ut från oss. Ja, Jesus sa till och med att det är OMÖJLIGT att dölja det! Det finns många sätt, men… 

David Wilkerson. Carter Conlon. Lindeskär. 

Ser…

Känner… 

När de talar så hör jag….

Gäller ofta även ”vanliga kristna”. 

Bibelskola Johannelunds THS. 

(Psaltaren 4:7) Herre, låt Ditt Ansiktes Ljus lysa över oss.) 

Herren låte Sitt Ansikte lysa över Dig och vare Dig nådig.) 

(Psaltaren 34:6) de som ser upp till Honom strålar av fröjd.) 

Om jag stod inför någon av Jesu Kristi apostlar, främst kanske Petrus, Paulus eller Johannes, så skulle… 

2 Kor Härligheten som omgav Lagens, dödens, fördömelsens Ämbete. 

Härligheten som omger Andens Ämbete. 

Tog emot honom Som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus. 

Rivit ut Era ögon. 

När de såg Paulus …. Innerlig kärlek och glädje! 

Främst i USA idag nätverk med väldiga superapostlar. 

de går fram…  

de tas emot. 

Men när jag ser… deras ansikten 

och ögon?

Och när jag ser dem så reagerar… Om de verkligen vore apostlar, hur skulle jag då reagera? 

Mer än inför Wilkerson och Conlon! Ja, W var en evangelist, pastor och profet… 

men… 

Istället Spring för livet! 

Kortfattat om den predikan. Tårarna rinner. 

Tänk på det: det handlar om Ditt Eviga liv att Du följer rätt Jesus! 

Det allra allvarligaste är när de talar. 

Kenosis-läran. 

Utblottelse. 

Men vad säger Guds Ord? 

2 Johannes 7: ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 

1 Johannes 4. 

Och om det ej räcker med Guds Ord… 

Lyssna och hör vad jag säger, eller rättare sagt, vad Guds Ord säger: Antikrists ande är idag verksam i Jesu Kristi kyrka, och den är starkt utspridd, upphöjs och prisas av många, många pånyttfödda och andedöpta kristna idag! Det är ett faktum, för Guds Ord säger det, och det är sorgligt, men sant, och det är värt att tas på stort allvar.

Som person så älskar jag… 

Jag har ingen rätt att döma, det är…. 

Men som Jesu Kristi… 

jag kan inte väja för att säga sanningen, även när den är svår och smärtsam att säga. 

När skrev…

sen… särskilt det avsnitt.. 

Liliane: Herren säger: tala det Jag har lagt på Ditt hjärta. 

Herren säger: Tala det jag har lagt i din mun.

Jag säger nu detta med stor vånda och kärlekssmärta, men jag har sett… 

inte alla, tack gode Gud för det, men… 

(Efter Run for your life) 

Kommer en röst i ens huvud 

Charles Spurgeon. 

Jesus sa att Sanningen ska göra oss fria! 

Ja, kärlek… men… 

Ja, Bibeln säger att vi ska tala sanning till varandra i kärlek … 

och jag kan lova Dig… 

Jag har gjort som Herren sagt till mig och jag har sagt Dig sanningen, 

Jag säger som Paulus: jag är oskyldig om någon går förlorad! 

Till Dig som hör mig idag… omvändelse. 

nu är det Ditt val… 

(Om Du har lyssnat idag och nickar… tacka Jesus! 

Om inte, be, så ska Du få!) 

Ingen av de två har ännu kommit, men nära nu, men hur ser deras ankomst ut? 

Låt oss börja med Antikrist. 

Paulus säger: Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet. 

Han kommer alltså med stor andlig kraft. 

mirakler…. 

Fel fokus idag inte bara i liberal… 

i karismatisk kristenhet. 

Fokus borde vara. 

Helande, mirakler, andlig kraft, känslomässiga upplevelser och andliga kickar.

Ja, Jesu Närvaro kan ge starka ”känslor”, dvs andliga välsignelser med Andens frukt, men går djupare och blir bestående. 

Och ja, precis som i den första kyrkan… 

Jesus Kristus Är densamme, igår, idag och i Evighet. 

Kom ihåg att vår Fiende är… 

även Fienden kan göra och ge helande, andlig kraft, starka känsloyttringar! 

Mose och Faraos trollkarlar. 

Men det finns en sak som Fienden aldrig aldrig någonsin kan ge eller åstadkomma, och det är att ge en människa Andens frukt, Kristuslikhet, Guds Välbehag. Detta kan BARA Jesus ge genom DHA. 

Så lyssna in Andens frukt, och såklart på vad som sägs! 

Antikrist kommer att träda fram som en ”frälsare” ur kaos, krig, naturkatastrofer och oro. 

Troligen Tala om kärlek, enhet, tolerans, ”vi MÅSTE göra det för att rädda vår jord…” 

Ena världen politiskt, ekonomiskt och religiöst. 

Alla religioner. 

Påven. 

Uppenbart ond, jag kommer ju att se! 

Nej! Inte bara i samhället 

Pride. 

Mest liberala, men även inom en del av frikyrkorna idag. 

Upphöjt, vist, gott, tolerant, ja, man säger att det är kärlek.

Men Guds Ord säger… 

Frikyrkorna som ej godtar…? 

Superapostlarna. 

Dessa två saker, som bara två exempel, är idag inte bara spritt och accepterat utan även upphöjt och hyllat…

så jag tror att många, många…. namnkristna. 

vilket ju är precis vad Jesus och Guds Ord redan har förutsagt! 

Bedra även de utvalda! 

Se till att Du INTE blir bland de bedragna! 

(Märket? Vaccinet?

Sorgligt med fel fokus inom kristenheten pga Trump, vaccinet mm. 

Jesus i centrum! 

Varningar? Känslor. Fakta. 

Motvilja mot stress och press, och vaccinationspasset! 

I sjukvården kanske, men kyrkan och … 

Varning om chipet, då kände jag… kollade. 

Tror inte… men ta inte chipet!) 

(Många kommer att säga: god frukt! Bedra många. 

Men Jesus talar inte om det som god frukt, utan om Andens frukt!) 

(Om Du lyssnar till felaktig förkunnelse. Andens frukt. Avstannar och Minskar efterhand märker om Du är uppmärksam. Farligt skärskåda sig själv! Men ändå bör Du växa i Kristus, sett över tid. 

Följer Jesus. Växa. sången kan ibland störas av oro och strid, text ur en sång, sjukdom, depression särskilt, OCD, dödsfall, så bör den växa.) 

Så hur kan vi undgå att? Finns många sätt, men ett nämner Paulus i samma andetag som han talar om hans ankomst. Han säger att Antikrist bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den. Andra översättningar står det: eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen. (Reformationsbibeln). därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta (1917). 

Hur Undgå att bli bedragen: Älska Sanningen. 

Reichman: den som älskar Sanningen… 

om Rosenius, Wilkerson. Reaktion? 

jag har idag lagt fram en del smärtsamma sanningar, men om Du älskar… 

Sätt Jesus i centrum för Ditt liv. älska och lär känna Jesus. 

Umgås med Jesus. 

Bön. 

Läs Guds Ord. Känna Ordet = känna Jesus. 

Om inte, så Be Gud lägga ner… 

Lyssna till Jesu Röst. 

Men, detta är viktigt, för i 2 Tess efter detta dystra så fortsätter Paulus direkt: men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

Liliane sa: det blir ingen… 

Felaktig förkunnelse. 

Vaccinet. 

inför Jesu Återkomst och den sista tiden gäller Rätt fokus! 

anamma Himlens perspektiv. 

Jesu Seger. 

Sätta Jesus i centrum! Uppta mitt hjärtas tankar. 

Munnen säger… 

Pröva en vecka? 

Jag gläder mig storligen över trossyskon 

Men mest av allt gläder jag mig i Herren! 

Och ändå ha tro! 

Gud vill att alla människor ska bli frälsta.

Vill verka för att leda andra till frälsning. 

Bygga upp och vägleda bröderna! 

Jag ber och tror på väckelse. 

Vet inte, men tror, ber och hoppas, och vi tycker att Herren…. 

Men oavsett… helt övertygad om att många enskilda i den sista svåra tiden kommer att ropa på Gud! Så även om väckelse eller ej, så tänk på hur dyrbar varje själ är i Guds Ögon! 

Hur veta att det är just Jesus som kommit tillbaka? 

Läs vad Guds Ord säger om den! 

Örnregeln. 

Samma sak med Jesu Återkomst! 

Så mäktig, så Majestätisk, så väldig att… 

Jesus sa: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och Härlighet. 

Så kommer det att vara! 

Minsta lilla tvivel ej Jesus! 

Alla knän ska böjas och varje tunga bekänna… 

absolut ingen kan förneka

Inte ens tvivla 

Och Glöm inte: Jesus kommer från Himlen denna gång! 

Antikrist från jorden, men… 

Se, Han kommer med molnen, och varje öga skall se Honom, även de som har genomborrat Honom, dvs judarna. 

Och denna gång så kommer Jesus inte ensam, inte i ringhet! 

Snart jul. Första gången. 

Men så blir det inte denna gång. 

Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är “Guds Ord”. 14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: “Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”

Myriader av änglar. 

Strida mot.. 

befria. 

Budskapet om Jesus kallas för Evangelium. 

Glädjebudskap. 

Korset.

Återkomst. 

Om Du ej… 

Om Du både sagt ja… och dessutom… 

Amen. 

Jesus är snart tillbaka. Myriader av änglar. 

Alla knän ska böjas och alla tungor bekänna. 

Strida mot Sina fiender. 

Befria Sina barn. Stå med segerjubel. 

Håll fast vid Jesus Kristus, och Du kommer att stå som segrare på Den Dagen, genom Guds Nåd. 

Amen. 

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Translate »