Navigation Menu+
I Am God and this is My Land (English/Swahili (only written)
Read more

A drug addict from Sweden just got the idea that he should go to Israel. The plane landed, and he walked down the stairs, and exactly in the same second as his foot touched the soil of Israel, he heard a voice say: I Am God, and this is My Land. He was shaken by the voice and overwhelmed by the Presence of God in Israel and repented and received Jesus Christ.

Israel is a land about which almost everyone has a strong opinion. Most people all over the world dislike it, and even more sadly many people hate it, but most of the believers in Jesus Christ, all over the world, in Africa and Pakistan, they love it, and above all, God loves Israel so much more.

God exists, and Israel is His Land forever and ever. No man can change that.

Read more
Jag Är Gud, och detta är Mitt land
Read more

Jag predikade i Fällfors, en liten by ca 30 km väster om Byske. Församlingen heter Filadelfia, och det är precis vad den är, ty ”Din kraft är ringa, men Du har bevarat Mitt Ord och inte förnekat Mitt Namn”. Det är en härlig Kristusdoft i församlingen och det gläder Jesus och så även mig!

Jag talade utifrån ett märkligt och mäktigt tilltal en svensk fick. Han var narkoman och fick en dag idén att åka till Israel. När han klev ner längs med trappan från flygplanet och satte sin fot på Israels mark så hörde han en röst som sa: Jag Är Gud, och detta är Mitt Land. Han blev helt överbevisad om Guds existens och kände Hans Närvaro i Israel och omvände sig och fick ett nytt liv, fri från droger och hjälper idag andra narkomaner ut ut missbruk.

Denna predikan handlar om Israel och om Jesu Återkomst. Denna gång går det inte att läsa då jag inte hade något manuskript utan endast stödord, men det borde gå bra att lyssna och ladda ner. Gud välsigne alla Er som lyssnar.

Read more
I hear the sound of Footsteps (English & Swahili (only written)
Read more

2019 sister Liliane received a powerful word from the Lord: I hear the sound of Footsteps. Be ready to be raptured into the sky, to meet Me.

The coming of Jesus Christ draws near, a moment of terror and fear for His enemies, because this time He comes as a Lion, not as a Lamb, but a moment of deliverance, joy and victory for His children. Be on the Right side, that is on the side of Jesus, and be ready!

Read more
Translate »