Navigation Menu+

Jesu starka varning till Sverige och hela Norden

Posted on 27 Oct, 2020 in All languages, Swedish | 4 comments

Detta är ett starkt och allvarligt budskap från Jesus Kristus som jag känner måste fram, en varning till Sverige och Norden, och det är inte så lätt att föra fram detta. Jag som person älskar att få tala om Jesu Kärlek, Ömhet och Nåd, men denna gång måste jag tala mer allvarligt. Jag kommer att inleda med det svåra, men jag vill också i slutet förmedla nåd, tro, hopp och kärlek till alla, både vårt land och vår kristenhet, och säga att om vår kristenhet vaknar upp och Sverige vänder om, då finns det en framtid och ett hopp för oss. Gud Är God, Jesus vill ännu rädda Dig som lyssnar, och även Sverige och Norden! 

Min vän och reskamrat på mina missionsresor, Liliane, fick nyligen ett tilltal av Jesus. Jesus sa: Jag gråter över Norden och Sverige.

Och sen fick hon av Herren Hesekiel 9:1-11, och har Du Bibeln hemma så kan Du slå upp och läsa själv, men jag kan säga att det är mycket, mycket starka ord av varning till Sverige och Norden. 

Det Herren säger i Hesekiel är ju inga lätta ord och det är ju oerhört allvarligt, men jag tror att det är sant, att det är Herren Gud som talat det. Vårt land, folk och vår kristenhet behöver höra och börja vakna upp inför detta. Det är hög tid för Sverige att vända om till Jesus Kristus. 

För några år sedan kom Pelle Karlsson hem till Sverige på besök från USA. Han skrev underbara lovsånger på 70-80 talen, men har nu sedan många år tjänat Herren i USA. När han såg svensk mark genom fönstret på flygplanet började han gråta, och det var tårar från Guds Ande. Jesus är sorgsen över Sverige. Samma sak kände jag sommaren 2017 när jag firade midsommar utanför Piteå på en kristen lägergård. Solen sken, det var varmt, gräset grönt, atmosfären härlig med kristen gemenskap med både kärlek och glädje. Och så kastade jag en blick upp på den vackra, blågula fanan, som vajade i solskenet, och det högg till i hjärtat på mig av sorg. Ser Sverige inte vad Jesus vill ge, den atmosfär som var kring oss kristna denna midsommarafton? Och ser Sverige inte vad som är på väg att ske istället? 

Herren har talat mycket till mig i drömmar de senaste åren, och även om alla drömmar inte är från Gud, så är jag helt övertygad om att dessa varit det. Jag har haft ca 20 drömmar nu om ett ryskt angrepp på Sverige, senast bara för en månad sen, och två drömmar om en konflikt mellan USA och Kina. Allt ska ju prövas, men det bekräftas ju dels av det vi ser i vår omvärld, dels av många andra profetior som tex Valdres och Wilkerson. 

Du kanske tror att USA och Nato kan hjälpa oss, och de kommer nog att försöka, men de kommer inte att kunna göra det, för USA och Nato kommer att falla samman själva också i detta, nästan som ett korthus, och Ryssland och Kina segrar, för Gud kommer ej att strida för USA och NATO. 

Wilkerson talar i en predikan om att på kanske 50-talet, när USA ännu var gudfruktigt, att om en amerikan var utomlands så var det knappt någon som vågade röra denne, inte ens USA:s fiender, för Guds beskydd och välsignelse var så stark över USA. Men nu, sa Wilkerson, är det snart tvärtom. Så fort någon hör att man är amerikan ger sig alla på en, och det är för att Guds beskydd och välsignelse vikit ifrån USA. 

Samma sak gäller med Sverige. Guds beskydd och välsignelse har varit stort och starkt över vårt land. Gud har förskonat oss sedan 1850-talet från hungersnöd, krig, naturkatastrofer och annat och istället öst sina välsignelser över oss, pga vår gudsfruktan, vår tro på och kärlek till Jesus, våra väckelser, våra missionärer och vår kärlek till Israel. Men idag är nästan allt det borta, och då försvinner även beskyddet, och Corona är ett tecken på det. 

Men allt flera, även icke kristna, ser att något är fel i vårt land och känner av att vi måste ändra på något. Många svenskar, däribland många kristna, ser med oro på hur Islam växer i Sverige och får allt mera inflytande, och till viss del delar jag den oron, men ändå inte. Därför att de allra flesta gör ändå en total felbedömning, även många kristna, därför att det största hotet mot vårt land är inte växande Islam, utan det största hotet mot vårt land är att vårt folk vänder sig bort från Himmelens Gud, Herren Sebaot, bort från tron på Jesus Kristus, och att vår kristenhet avfaller och öppnar upp för andra evangelier och andra andar genom att släppa in New Age, Hinduism genom Yoga, Buddism genom Mindfulness och sk flödesbön osv. Det är det största hotet mot vårt lands säkerhet och framtid. 

Men eftersom man ser Islam som det främsta hotet så vänder sig många svenskar, så även många kristna, till en politisk lösning som är emot Islam, men det tror jag är helt fel väg att gå. Det finns starka profetiska röster som för fram en politisk väg för att rädda vårt land ut ur sekularisering och hotet från Islam, och de påstår sig tala för Herren, men det tror inte jag. Jag känner dels en slags inre ”Andens varning” för att välja den vägen, som om Anden signalerar: detta kan sluta illa, men jag har också läst profetian i Valdres, som jag är helt övertygad om är från Herren Gud. 

Så här säger Valdres-profetian: Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös. 

Jag kan inte se eller tycka att det är så idag, visst kanske någon behandlas fel, men idag är vi ju snarare i andra diket, svåra brott får små konsekvenser. Men om vi väljer den högerregering en del förespråkar idag, då tror jag att detta kan bli verklighet. En äldre gudskvinna som jag har stort förtroende för hade en dröm. Högern kom till makten, och det blev jubel på många håll, även bland många kristna, och först gick det ganska bra, men sen blev det hårda tag. 

Jag blev uppringd av en från Fria tider nyligen och tillfrågad om jag ville stödja en undersökning, och Jag lyssnade till punkt. Jag vill vara en ärlig och sanningsälskande person, så jag sa: det är Sant att vi har problem i förorterna, det är sant att politiker och massmedia döljer detta, men det är ändå bara ett symtom, för det verkliga problemet, den verkliga sjukdomen och det verkliga ansvaret vilar på det svenska folket eftersom vi vänt oss bort från Jesus Kristus. Jag hörde att han blev tagen och lite ställd av svaret. 

Jag tror att Gud tillåter problemen att växa i förorterna pga det svenska folkets bortvändhet från Gud, för våra många synders skull, och den konsekvens som Gud ger pga vår synd i våra förorter misstolkar vi som vårt lands egentliga problem. Men så är det inte! Vi ska inte bekämpa symtomen, utan bekämpa sjukdomen!

Jag vill inte tala så mycket om politik, men jag anser att under valet 2018 så Vändes Guds folks tid och fokus i bön åt fel håll, åt att be för Trump och ett konservativt block i Sverige. Men det är inte främst vad Guds folk i Sverige ska bedja om, i synnerhet inte med Valdres, gudskvinnans dröm och även vad Guds Ande signalerar i mitt hjärta. Men oavsett vilken regering man än önskar, så är det inte det vi ska be om främst, utan om ett andligt uppvaknande i vår kristenhet, vårt land och folk, en sann och äkta väckelse. Där ska vår iver, glöd och passion vara och en större del av vår tid i bön än för politiker. Ja, det är rätt och sant att bedja även för dem, men vårt fokus ska inte vara där. 

Du kan tycka att det som står i Hesekiel låter Hårt, och jag ska ärligt säga att det inte är lätt för mig heller att läsa dessa ord. En del kommer att säga att så kan inte en kärleksfull Gud göra, men detta är ju Guds Ord! Det är ju exakt vad Gud både sagt och gjort en gång i historien, och då mot Sitt Egendomsfolk, Israel, hur mycket mer skulle Han då inte kunna gå till rätta med Sverige, som Han inte ens har något förbund med? 

Jag läser Ur tidskriften Guds Rikes Röst: ett varnande budskap är inte populärt för en sovande kristenhet. Man vill hellre ha en lättsmält religion, där man endast får höra om Guds kärlek, men där man inte vill veta av Guds Helighet, helgelse och dom över synden. 

Amen! Visst ska vi tala om Guds kärlek! Jesus är så kärleksfull och att få höra om Jesu kärlek och nåd är det som smälter mångas hjärtan. Men sann kärlek sätter gränser! Sann kärlek griper in mot det onda! Och vår Gud är även en Helig och Rättfärdig Domare, det får vi inte glömma. 

Sverige liknar allt mera Sodom och Gomorra, de städer där synden och ondskan var så stor att Gud tillintetgjorde dem. Sverige har ju länge, länge varit på helt fel vägar. Man talade ju till och med om ”den svenska synden”, jag tror att det började på 60-talet, och inte bara i Sverige utan i omvärlden, och sen dess har det ju bara blivit värre, och det är ju Guds Nåd, Långmod och Tålamod som gjort att Herren inte ännu gått till rätta med vårt land. 

Jag tror att det finns mycket i Sverige idag som bedrövar Jesus. Ute i samhället är det tex vår politik mot Israel, svenska folkets kyla och likgiltighet mot Jesus, våra sexuella utsvävningar, men även saker inom vår kristenhet, främst andra evangelier  och andar som kommer in, nästan som en flod, och att så många kristna blivit andligt ljumma och sovande. 

Men det jag tror kanske bedrövar Jesus allra mest är våra Pride-festivaler. Pride betyder stolthet eller högmod, och är en synd som Herren avskyr, och Bibeln säger att högmod går före fall. Pride är illa nog i sig självt, men när det hyllas av politiker, kungahuset, massmedia och både välkomnas och hyllas i våra kyrkor, då tror jag att Jesus gråter i himlen. Och då har vi slagit in på en väg som leder till öppen konflikt och uppror mot Herren Gud, och även om Herren är oerhört kärleksfull och tålmodig, så kommer det en punkt när Gud säger: nu räcker det! 

ingen som tillhör Jesus och som gjort detta ska känna sig fördömd, men gör Du inte det så behöver Du se att detta är synd och omvända Dig till Jesus. Men det finns full förlåtelse hos Jesus för allt detta, Jesus tog alla synder på Sig på korset, men vi behöver vända oss bort från våra synder och vända om till Jesus, då kommer Guds förlåtelse, nåd, beskydd och välsignelse tillbaka över Dig och Sverige. 

Men om det blir så att Guds Dom till slut måste komma, då kan ingen anklaga Gud. Redan för 60 år sedan började vårt land vända sig bort från Herren Gud, och sen dess har Gud varnat och manat, ”vänd om till Mig” genom många av Sina tjänare, så ingen kan säga att Gud inte är rättvis och god. Uppenbarelseboken säger: sanna och rättfärdiga är Dina domar.

Detta säger jag i stor kärlek och med sorg och smärta, men någon måste föra fram detta. Sverige står med risken att få erfara Guds Dom, en storm över Sverige, och det finns en enda lösning för Sverige om vi vill undvika det: omvändelse till Jesus Kristus. Och vår kristenhet ska inte tro på eller be om en politisk lösning, utan på ett ingripande från Himmelens Gud, Herren Sebaot, ty för människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt! 

Och det finns hopp för Sverige ännu! Liliane fick även orden: nådatid, sökningstid, vänd om. Nådatid betyder att Herrens Armar ännu är utsträckta till Sverige och Norden. Jesus säger: vänd om till Mig! Jag ska hela Era sår, Jag ska strida för Er, Jag vill beskydda Er från det som USA och Nato inte kan, ty Jag Är Herren Gud Allsmäktig! Gud är så oerhört god och kärleksfull, så Han väntar in i det längsta med dom, ty Herren har behag till att ge Nåd. Jesus manar: Sverige, vänd om, så går allt oss väl!  

Men detta rop gäller även vår kristenhet. Vi behöver också vakna upp och vända om, och Herren vill hjälpa oss med det. Jesus sa: be, så ska Ni få! Vi får gå ner på våra knän, och säga som det är: Jesus, jag har somnat in, men Du kan väcka upp det som sover och slumrar. Fyll mig på nytt med Din Ande, Din kärlek, dra mig in i bönevrån, använd mig, led mig. Och vi får bedja om väckelse över vårt land, men även be om ett andligt uppvaknande för oss kristna, att vi får andlig klarsyn så vi kan rensa bort influenser från andra religioner och evangelier, för, som Paulus säger: det finns inget annat Evangelium. Bara Jesus kan frälsa en människa, ingen annan, och vi får inte predika något annat. 

Om Sverige vänder om så kommer Gud att ge oss nåd och beskydda oss, men det kan komma en dag när det är försent för Sverige och Norden. Men glöm inte: det är aldrig försent för enskilda personer! För jag tror att mitt i detta kommer ändå Jesus att visa hur oerhört god, barmhärtig och kärleksfull Han Är, genom att ge många svenskar nåd och frälsning när de vänder om till Gud. det är aldrig försent för enskilda att bli frälsta, och vi kristna ska komma ihåg detta och försöka hjälpa så många vi kan. 

Guds beskydd och välsignelse över Sverige avtar nu, men märk väl: Guds beskydd och välsignelse över Guds barn är inte borta! Herren sa genom Hesekiel att änglarna skulle sätta ett tecken på Sina tjänare, på dem som sörjer över detta, och inte röra vid någon av dem. Herren Gud kommer inte att döma de rättfärdiga tillsammans med de orättfärdiga. 

För nu lämnar vi den svåra delen och nu kommer den goda delen. Vad som gäller för Guds Folk, för Herrens tjänare. 

Gud är god. Jesus är fylld av Nåd, Sanning, medkänsla och barmhärtighet. Jesus vill inte döma Sverige, utan tvingas kanske till det av oss själva, men mitt i allt detta är Gud ändå god, barmhärtig och kärleksfull, och det kommer Han att visa mot många människor, och särskilt Sina Egna barn. Vi kan förtrösta och tro fullt ut på Herren. 

Men det är den vilande tron, den tro som förtröstar på Herren, Guds godhet och Allmakt som kommer att stå stadigt i stormen. En känd förkunnare som heter Bill Johnson har sagt ungefär så här: Gud sitter på Tronen, men Han har inte kontrollen, den har Han gett till oss. 

Om Du tror att det är sant, så tror jag att det kan bli ännu svårare för Dig. Du kanske i stormen kommer att säga: Jag fick ju lära mig att jag har kontrollen som jag kan utöva genom att proklamera, binda upp och befalla, ta ut saker i tro, men hur jag än befaller och proklamerar så händer ändå inget åt det håll jag önskar och befaller, de ryska stridsvagnarna försvinner inte. Om Du inte inser att det är Gud som i Sin Allmakt har tillåtit detta och har det i Sin Hand, så kanske Du tänker: jag har förlorat all kontroll över mitt liv och allt som sker runtomkring, och då måste det innebära att även Gud har förlorat kontrollen. Allas tro kommer att prövas och det blir inte lätt, men med en sådan gudsbild blir det ännu svårare. 

Men om Du har en sann gudsbild som säger att oavsett om det ser ut för det mänskliga ögat som om allt har spunnit ut ur kontroll, så är det ändå så att Gud har full kontroll också nu, att allt vilar i Guds Hand och inte ett hårstrå kommer att krökas på mitt huvud och inte en sparv faller till marken utan att Gud Fadern har tillåtit det och utan att Han är med mig och håller mig och hela situationen i Sin Hand. Den vilande tron, den som bygger på förtröstan, det är den tro som kommer att segra i denna prövning! 

Jag var nyss i Afrika och gick under stjärnhimlen och det var mäktigt. Jag tittade upp på de otaliga stjärnorna, och stod i förundran. Wow, detta har Min Gud, Herren, skapat genom Sitt Ord. Än mer, allt detta håller Herren, min Gud, i Sina Sårmärkta, Ömsinta och Kärleksfulla Händer. Min Gud vet precis var varje atom i Universum befinner sig, Han känner det som varit, det som är och det som kommer. Vår Gud Är Allsmäktig, Allvetande, och har allt i Sin Hand. 

Och jag tror att Gud kommer att visa en oerhörd ömhet, godhet, mildhet och nåd mot Sina egna barn. Malaki säger: men då talade de som fruktar Herren med varandra, och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven för dem som fruktar Herren och ärar Hans Namn. De ska vara Mina, säger Herren Sebaot, Min egendom på Den Dag Jag utför Mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska Ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar Honom. 

Herren Gud kommer att visa all Sin stora godhet, nåd och mildhet mot oss, mitt i det svåra. Ingen kommer att kunna röra oss utan Guds tillåtelse, och tillåter Gud det så är det ändå för vårt bästa, oavsett om vi förstår det eller ej. Vi kan lugnt lägga allt i Jesu Kristi Händer. Ja, jag tror till och med att vi kan se framtiden an med tro, hopp och kärlek, att vi kan vänta stora ting från Gud. I det som sker tror jag att Herren kommer att göra mirakel för oss, och genom oss. Gud kan använda oss och vi kan få se människor bli frälsta och befriade där vi går fram. Vi kan räkna med Guds beskydd, Andens kraft och smörjelse över oss. 

Tobbe Björk, en underbar broder på Klara kyrka som jag lärde känna 2006, sa en gång: Du vet broder det är det bästa med att vara en kristen, man har alltid det bästa framför sig! 

Amen. Så är det. Vi har det allra bästa framför oss. Vi kan se framåt inte med fruktan, utan med tro, hopp, kärlek och till och med förväntan. Vi kan säga: Gud, jag tror att Du kommer att göra stora och underbara ting, i mig och runt mig, för Du är Herren Gud Allsmäktig. Det blir svårt, men Jag tror på Dig, litar på Dig, följer Dig, och Du får använda mig som Du vill. 

Och även i stormen kommer Gud att göra och ge underbara saker, men bortom de födslovåndor som väntar, så stundar ännu större och mer underbara ting: Jesu Återkomst och himlen. Fäst Din blick på framtiden och hoppet. Och Paulus skriver: och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom Den Helige Ande som Han har gett oss. Snart kommer Jesus, och allt förändras och vi förvandlas. Där ska vi ha vår blick. På Jesus, på Guds möjligheter och Allmakt, och på hoppet och löftet om Jesu Återkomst och himlen. Amen

4 Comments

 1. Så är det,tyvärr.Jag läste en bok som min mor hade “Dom över Sverige”.
  Den 12 december 1950 fick Birger Claesson en uppenbarelse från Gud. Det var ingen
  dröm, utan i fullt vaket tillstånd fick han en uppenbarelse som varade i 4 timmar. Han fick
  se Sverige i krig, och såg anfall både ifrån havet och ifrån luften. Han såg svenska städer
  bombas och utplånas. Och han skrev om detta i boken DOM ÖVER SVERIGE. Den 16
  september 1951 fick han en ny uppenbarelse. Denna gång om övre Norrland och en omfattande spioneriverksamhet och om femtekollonare som hjälpte fienden. Mycket handlade
  om Bodens fästning och uppgifter om Norrlands försvar som överlämnats till fienden. Han
  skrev om detta i boken SVERIGES ÖDESTIMME. När uppenbarelsen blev mer känd tog
  också säkerhetspolisen det på allvar och flera spioner avslöjades
  Boken Dom över Sverige förekommer då och då i samband med att det tas upp profetior
  om Sverige. Det är viktigt att lägga märke till de förändringar som skett sedan kalla krigets
  dagar och som visar att uppenbarelserna var knutna till en bestämd tid, en svår tid när Stalin ville erövra världen och kanske också till Warszawa-paktens planer. Det går inte att applicera boken rakt av i dagens situation. I Birgers uppenbarelser ingår fästningarna i
  Boden, Härnösand och Stockholm. De är numera nerlagda liksom kustartilleriets alla
  fasta anläggningar. Att bygga eller använda fästningar är inte aktuellt längre. De vapen som finns idag har kraft att slå ut också fästningar så de utgör inget skydd.
  Och speciellt uppenbarelsen i boken Sveriges ödestimme är i huvudsak kopplad till Bodens
  fästning med tillhörande försvarslinjer./slut citat. Jag undrar om inte 3:e världskriget och slutstriden vid Harmageddon är samma sak.Gud Välsigne Dig.Konrad.

 2. Jesaja skriver om ett folk som inte ser hör eller förstår i sitt sjätte kapitel. Svensken tycks ha fått en hinna över sitt sinne och vi behöver Gud om vi ska vakna. Vi behöver en ande av väckelse över landet.

 3. Hej!

  Min familj och jag har läst “Guds dom över Sverige ” också,
  vi fick erfara eller rättare sagt min mor fick erfara ett budskap från Herren, att Ryssland skulle attackera Sverige, och det var när vi åkte förbi Oxdjupet och jag tittade ut där, i Stockholms skärgård. Så hade vi fått byta hytt dessförinnan p.g.a bensinlukt i luftkonditioneringen,
  så vi fick en ny hytt med fönster mot havet, och sedan är resten historia. Den helige ande sa till min mamma, därifrån Kommer Ryssen att attackera, Oscar Fredriks borg.

  Du har nog fått till dig helt rätt Profetia, och kan vara glad att Herren använder dig, Bed gärna för mig, det är många som avfaller i denna sista tiden, och jag kämpar med motgångar, mvh M

  • Gud välsigne Dig, broder! Ska lyfta Dig i bön idag!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad