Navigation Menu+

Ett Evangelium i Ande och Sanning

Posted on 26 Jul, 2020 in English | 0 comments

Ett Evangelium i Ande och Sanning

Jesus säger i Johannes: Gud är Ande, och de som tillber Honom måste tillbe i Ande och sanning. Det är Anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De Ord Jag har talat är Ande och liv. 

Köttet betyder inte mat, utan är vår gamla människa, som vi föds, och den kan aldrig åstadkomma det inre livet med Gud, om inte Guds Ande får komma in och föda oss på nytt. Jesus sa: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds Rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 

När vi lyssnar till Guds Ord så väcks vår tro, vår ande får liv och vi föds på nytt. Paulus säger att vi kommer till tro, blir frälsta och får Anden när vi tror på det vi får höra, när vi lyssnar i tro till det Gud säger. Då föds vi av Guds Ande Och då får vår inre människa liv. 

Guds Ord säger: Den som har Sonen har livet, ty livet finns i Guds Son. Och Jesus sa: Den som dricker av det vatten Jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten Jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram till Evigt liv. 

I Jesus, Guds Son, finns livet självt, det verkliga livet, det inre, andliga livet med Gud. När Jesus får komma in i Ditt hjärta så föds Du på nytt, Du blir en ny människa, och många får även ta emot dopet i Den Helige Ande, och då får Du ett nytt, rikare liv, en källa som en dag ger Evigt liv i himlen.

Och Den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Vi förvandlas och förändras när Jesus får träda in i oss. 

Ge ett kort vittnesbörd om min Lumparkompis. 

Jesus sa: Jag Är Vägen, Sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom Mig. Jag vet av egen erfarenhet att detta är sant. I mitt gamla liv sökte jag efter Gud överallt, i alla religioner, men fann ingenting. Men hos Jesus fanns det jag sökte. Den kärlek, mening, frid, och den livsglädje jag sökte, ja, livet självt fanns hos Jesus. Jesus är Vägen till Gud, till himlen, och den enda Vägen till Gud, och till ett rikt inre liv här på jorden. 

Så många idag är andliga sökare. De söker, fast många är nog som jag var: osäker på vad man söker, och helt fel ute med var man söker. En del kanske säger att de söker efter Gud, andra söker efter ”något”, men vet inte vad. Kanske Den stora kärleken i en partner? Lyckan? Mening? Lugn och ro? 

Men Allt en människa innerst inne söker och längtar efter finns i Jesus, och det kommer en människa till del när hon hör, tror och tar emot Guds Evangelium som handlar om Jesus Kristus. Bara Jesus kan ge Dig det Du längtar efter. 

De flesta här tror nog på Jesus, men för oss är det viktigt idag att fråga oss om vi lyssnar till Guds Evangelium. Paulus säger i Galaterbrevet: jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från Honom som har kallat Er genom Kristi Nåd, och vänder Er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. 

Det finns bara ett Evangelium! Men idag presenteras ett helt smörgåsbord av evangelier, massor med olika slags Jesus.

Så vilket Evangelium lyssnar jag till? vilken Jesus följer jag? Jesus säger att i den sista tiden ska det vara andlig förvirring. Man ska säga: där är Jesus! Eller: detta är Jesus! Sådan här är Han. Och detta ser vi idag. 

I huvudsak finns det idag tre slags Jesus som predikas. En är den liberale Jesus. Den säger att Jesus var en vis man, men knappast Guds Son. Jesus är inte Den Enda Vägen till Gud, utan alla religioner leder till Gud. Man talar mest om att Jesus var snäll och god, men väldigt lite om att Jesus också är en Helig Gud och en Rättfärdig Domare. Man sätter Guds Ord ur spel och säger: jo, det står att Maria var jungfru, men det verkar ju omöjligt så det var kanske en romersk soldat. 

Vi ska inte döma dem som följer detta evangelium, vi ska be om Guds välsignelse över dem, men vi ska be att Gud öppnar deras andliga ögon, för det är inte Guds Evangelium, det är inte Jesus. 

Sen finns det en slags New Age-Jesus. Det är en förkunnelse som håller sig till Guds Ord och citerar den, men bara delar av Guds Ord och som vrider på Ordet och ger det en annan betydelse än Gud avsett. De talar uteslutande om Guds välsignelser, som är sant, Gud välsignar de som följer Jesus. Galaterbrevet säger att i Abraham skall alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. 

Det är sant, för i Kristus är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Men det är en överbetoning på välsignelsen, och säger att en kristen alltid ska vara frisk, ha framgång, vara rik och inte få prövningar. Och det är en överbetoning på jordiska välsignelser, hälsa och prylar, medan Evangeliet främst handlar om andliga välsignelser. 

Många följer idag denne Jesus för det låter ju så bra, men jag tror att när det kommer prövningar över vårt land, svårare än Corona, då kan det bli som med Petrus. 

När Jesus förs bort så förnekar Petrus Jesus med orden: Jag känner inte den Mannen! Och delvis talar Petrus sanning. Petrus känner en Jesus som helar, gör mirakler, som får Sina motståndare på skam med ett enda Ord från Sin mun, en Jesus som är Konung och har ständig framgång. Det är den Jesus som han känner. 

Men Petrus känner ännu inte den lidande Jesus Kristus. Han har inte varit fullt ut med i Getsemane, då sov han, i prövningen, han känner inte den självuppoffrande Jesus, och han känner inte en Jesus som man har ett pris att betala för att tillhöra, och det kan ibland vara förföljelse och lidande. Men kom ihåg: även då är det bästa som finns att få följa Jesus! Oavsett priset så är Jesus det bästa som finns, dels på jorden, i detta livet, men ännu mer i himlen. 

Många följer idag en Jesus som enbart gör mirakler, ger framgång, men det finns inget kors. Inom denna del av kristenheten skriver man böcker som heter: bli ett bättre jag, nycklar till ett framgångsrikt liv osv, dvs förbättra sig själv. Och Jesus gör mirakler och under, och det är underbart, men vi följer Jesus inte pga det, utan pga vem Jesus Är! Vi följer Jesus för att vi älskar Honom för Vem Jesus Är, oavsett vad som sker. Och när vi följer Jesus så förvandlas vi, men av Jesus, inte av metoder. 

Men Inte heller dem ska vi döma, vi ska be om Guds välsignelse över dem, men inte heller detta är Evangelium om Jesus Kristus. 

Vad är då Evangelium? Paulus skriver kortfattat i 1 Kor 15: jag vill påminna Er om Ordet som jag förkunnade, om Ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att Ni kom till tro. Jag meddelade Er det allra viktigaste: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att Han blev begravd, att Jesus uppstod på tredje dagen, och att Han visade Sig för Kefas och de tolv. Sedan visade Han sig för femhundra bröder på en gång, sedan för Jakob och alla apostlarna. Allra sist visade Han sig för mig. 

Detta är Evangelium. Jesus, Guds Son kom till jorden. Jesus levde ett liv efter Faderns perfekta vilja och till Guds välbehag. Jesus uppfyllde fullkomligt Mose Lag, höll alla buden och genom tron på Jesus går vi över från Lagen och Synden till Nåden och Rättfärdigheten. Jesus gick till korset och tog all vår synd, skuld och skam. Jesus uppstod för att öppna Vägen till himlen, för att visa att döden är besegrad, och Jesus visade sig för många efter Sin uppståndelse, och även för mig har Jesus uppenbarat Sig vid några tillfällen. Och Jesus gick till Fadern och sände Den Helige Ande. 

Guds Evangelium sätter Jesus och korset i centrum, och det leder till befrielse och självförglömmelse. Nu handlar inte livet mest om mig, utan livet handlar främst om Jesus. Paulus säger att han har dött bort från Lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgivit Sig för mig. 

Och ju mer vi dör och Jesus får bli vårt liv, desto bättre blir livet för oss. Jesus älskar oss med en obeskrivlig kärlek, och vi får stå under Nåden och Andens frihet och det är ett underbart liv ju mer Jesus får ta plats och gestalt i oss, ju mer Anden och Jesu kärlek får fylla oss. 

Jesus sa att vi ska lära känna Sanningen, och Sanningen ska göra oss fria. det är dels sanningen om oss själva, vår syndanatur, men även om det befriande budskapet om vad Jesus gjorde på korset. 

Galaterbrevet säger: Till denna frihet har Kristus gjort oss fria, låt ingen lägga på Er slavoket igen. 

Oket är Lagens krav, buden: Du skall inte göra det och Du måste göra det, det är en tung börda. Men när Jesus kommer in blir man fri från detta, man står under Nåden. Gäller inte buden? Jo. Håller man då inte längre Guds Bud? Jo, men av fri vilja, inte av tvång, för att man älskar Gud. Vi klarar det såklart inte alltid, men Helt plötsligt vill vi hålla buden, inte för att man måste, utan man vill det! Det blir en glädje att hålla Guds bud. Det är en underbar frihet. 

Men den Sanning som befriar är också att lära känna Jesus, för Jesus Är Sanningen. 

Ju mer Du ser på Jesus, Desto mer blir Du lik Jesus och fylld av Andens frukt. Du får Guds dyrbara nåd allt mera över Dig. Men, säger Du, Nåden är oss ju given, hur kan vi få mer av nåden. jo, vi kan växa i nåden. 1 Petrus säger: må nåd och frid i allt rikare mått komma Er till del. När vi följer Jesus kan vi se att Nåden och Friden växer till, även om vi under perioder kan störas av oro och strid, men den kan den växa över tid. 

Och Friden är en tydlig och bra Andlig varningssignal. Om Du tex är i ett kristet sammanhang eller in på väg in i en relation där Din frid störs, då ska Du börja dra öronen åt Dig. 

Och Dyrbar frid får vi allt mer när vi litar allt mera på Gud. Begreppet tro har på sina håll allt mer förändrats, något Reichman visar på ett suveränt sätt. Vi förkunnar allt mer en tro vi själva ska prestera och pumpa upp, och i det diket hamnar vi alla väldigt lätt. 

Men det är inte Biblisk tro. I Johannesevangeliet kommer en man i kunglig tjänst till Jesus och vill att Jesus ska bota hans son och säger: Herre, kom ner innan mitt barn dör! Jesus svarar: Gå, Din son lever. Då trodde mannen det Ord som Jesus sa till honom och på vägen hem kom hans tjänare och sa: Ditt barn lever. 

Och när Paulus lider skeppsbrott kommer en ängel och säger att han inte ska frukta, utan få stå inför Kejsaren, och inte en enda man ska gå förlorad. Paulus säger till besättningen: var vid gott mod, ni män, ty den tilltron har jag till Gud att det blir som Han har sagt mig.

Detta är tro. En del säger att man ska ta ut Guds löften i tro, men det anser jag blir fel. Vi tar emot Guds löften i tro. Johannes Döparen sa: ingen kan ta något om det inte ges henne från himlen. Vi kan inte ta något från Gud, utan vi tar emot gåvor ur Guds Hand. Vi tar emot Jesus, tar emot Guds Nåd, tar emot frälsningen osv. 

Biblisk tro är att man tar emot ett Ord från Guds Mun och sedan litar man bara på att det, förr eller senare, blir så som Gud har sagt mig, och då blir det vila. Wilkerson sa: kännetecknet på sann tro är vila. Amen. Man vilar i det Gud har talat, i Sitt Ord eller genom en sann Guds profet. tyvärr finns det idag en uppsjö falska profeter, så lita inte på alla idag, utan pröva. 

Och Ju mer vi söker oss nära Jesus, desto mer får vi Andens frukt, kärlek, glädje och frid. Men vi kan inte prestera detta, det heter Andens frukt, och frukt växer av sig självt på Trädet. Jesus säger att Guds Rike är som när man sår i en åker: dagarna går, och plötsligt finns axet där, av sig självt bär jorden gröda. Förbli i Jesus, då bär Trädet frukt av sig självt. 

Och ju mer Du låter Jesus bli Ditt liv, desto mer får Du bli fylld av Jesu dyrbara kärlek. Jesus ger oss oerhört mycket, men för mig finns inget som är mer dyrbart och som jag längtar efter mer än Jesu kärlek. 

Jag minns när jag var i tioårsåldern och vi gick i Byske kyrka. Jag och min bror satte oss på var sin sida om pappa, och pappa la sina faderliga, kärleksfulla och starka armar om oss pojkar. Jag kände mig så omsluten, som om inget, absolut inget kunde skada mig, och jag kände mig rakt igenom älskad, sedd och bejakad, som jag är. 

Jag är ju partisk, men jag tycker ju att Byske kyrka är en av vårt lands vackraste, både läget, dess utsida men främst dess insida. Vi säger ju: Det är insidan som räknas! Vi Byskebor säger ju i all ödmjukhet: Byske är bäst, och när jag var liten så skämdes jag över det, för jag tyckte det var så högmodigt, men idag tycker jag att det iaf ligger lite sanning i det.

Så Jag satt i Byske kyrka som pojke, dinglade med benen, såg mig omkring och tänkte: wow, jag är i Guds Hus! Här finns Gud! och jag kände förundran, en gudsfruktan, en känsla av Guds Helighet, och Guds kärlek. 

Jag tittade upp i taket och såg texten: Gud är kärleken. Jag minns att jag tänkte: jag vill veta vad kärlek är! Jag vill veta vem Gud Är! Och Så såg jag bilderna på apostlarna i taket i vita, rena kläder, och jag tänkte: jag vill följa Jesus som de gjorde! Jag vill vara helig, klädd i rena, vita kläder! 

Men i tonåren kom jag allt mera bort från Jesus, och under mina femton år som reservofficer inom Fallskärmsjägarna och civilanställd på Försvarets Högkvarter blev det bara värre. Jag sökte Gud i alla religioner, och kärlek i en partner. 2005 kraschade mitt liv, och jag var tom, ensam, trött och insåg: jag har inte funnit någonting alls! 

Då började jag söka Jesus, be till Jesus, läsa Guds Ord. Då blev jag fylld av den kärlek jag sökte, då fick jag kontakt med Gud. 

Och några gånger har Jesus kommit mycket nära mig, och när Jesus kommer nära, då blir man nästan stum av förundran. Man vet inte vad man ska säga. Bland det första jag känt är Guds Helighet. Jesaja säger: ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och jag har sett Konungen. 

Man slås av Jesu Majestät. Man känner: Detta är Guds Son, och Han är Konungen. Jesus är en Konung utan dess like. Man vill bara falla ner för Jesu Fötter, i tillbedjan, nästan som död. I Uppenbarelseboken uppenbarar Sig Jesus för Johannes, och han säger att Jesu Ögon var som eldslågor, Hans Röst lät som dånet av väldiga vatten, och Hans Ansikte lyste som solen. Johannes säger: när jag såg Honom föll jag ner som död vid Hans Fötter. Då har ändå Johannes vandrat med Jesus i många år. 

Men sen kommer den andra sidan av Jesus. Johannes säger: Han lade Sin högra Hand på mig och sa: var inte förskräckt. 

När Jesus kommit nära har jag slagits av Jesu ödmjukhet, Jesu mildhet och godhet. Jesus är väldig i kraft och segerfursten, men Jesus är också så ödmjuk, så ödmjuk. Och gång på gång i Bibeln säger Gud: var inte rädd! Jag Är Din Gud, men också Din vän. Jesus vill att vi ska våga komma nära Honom. Och man känner Guds godhet, Jesu ljuvlighet, Jesu dyrbara kärlek. 

Och jag har känt mig som i kyrkan som barn: omsluten. Helt trygg, och rakt igenom älskad, sedd och bejakad. 

Och det var denne man, Guds Son, Konungen, som fick gå till korset i Ditt och mitt ställe, och priset är betalt. Du är förlåten! Du är frikänd! Jesus är inte längre Din Domare, utan Din Gud, Din vän, Din broder, Din Far. Du kan nu glädja Dig över att få vara ett Guds barn, av nåd. Du får leva varje dag av Guds Nåd.

Och Du har en framtid och ett hopp. En dag väntar himlen för Dig. Som jag sagt förut så väntar svåra tider för vår värld, i synnerhet Västvärlden, och även Sverige, svårare än Corona, och det ganska så snart, och jag tror att det kommer att börja i USA. Jag ger Dig rådet att inte frukta, lita helt på Jesus, Han har allt i Sin Hand, men förbered Dig genom mera bön och mer av Guds Ord, och be om mer av Den Helige Ande, det har Du nytta av när det blir svårt, och detta ser vi mest i Apostlagärningarna. 

Det finns en film om Jesus som heter ”the Bible”, och där har apostlarna precis fått Andedopet, och de som förnekat Jesus, flytt och gömt sig, går frimodigt och oförfärat ut och talar om Jesus. I en scen är de hos Översteprästen, och han tvingar ner dem på knä och säger: jag förbjuder Er att tala mer om Jesus. Petrus fylls av glädje i Anden, ler med hela ansiktet, full av segervisshet, och säger: Det är sanningen! det är vår PLIKT att tala! Översteprästen säger: Ni ska vara tysta, eller så tystar vi Er! Johannes ropar: vi är inte rädda för döden! 

Detta är vad Den Helige Ande gör. Jesus sa: när Den Helige Ande kommer över Er ska Ni få kraft att bli Mina vittnen. Den Helige Ande ger kärlek, men också mod, kraft och styrka att klara prövningar och tala om Jesus. 

Den Helige Ande kallas också Sanningens Ande, och den manar oss att föra ut sanningen. Vi talar mycket om kärlek idag, och det är bra, det gör jag också, men sanningen blir allt mer impopulär och kastad till marken. Detta är mest tydligt ute i samhället, i massmedia mm, men även i kristenheten blir sanningen allt mindre viktig. Kommer det fram saker man inte vill höra säger man: fake news, och bemödar sig inte att ta reda på sanningen. Den som älskar sanningen söker den, tar reda på den, och lyssnar in den. Jesus sa: var och en som är av sanningen lyssnar till Min Röst. Jag är inte någon syndfri eller perfekt människa, men lika mycket som jag alltid sökt kärlek, har jag frågat efter sanningen, och jag vill lyssna till den, även när den är obekväm.

För sanningen segrar alltid. I Jesus Kristus så har kärlek och sanning förenats och segrat, för Jesus var full av nåd och sanning. Jag älskar de orden. Sanningen som först avslöjar och dömer och sen befriar, och så nåden som benådar och frikänner. Reichman sa: Bara den som först blivit dömd kan bli benådad. Idag vill vi inte tala så mycket om synd, och det är synd, för då finns det heller inget behov av nåd. En sång säger: genomskådad, men benådad! Guds Ande måste först få genomlysa oss, sen kan vi få Nåd, och Det är underbart att få vara en benådad syndare.

Jesu Återkomst närmar sig med hast, och Många idag talar om en stor världsomspännande väckelse som ska komma just innan Jesu Återkomst, en del talar om en miljard frälsta. Detta låter ju bra, men Bibeln talar om att ett stort avfall ska föregå Jesu Återkomst, och jag tror att Bibeln har rätt. Ja, jag tror att vi ganska så snart kan få se många människor i Sverige ropa efter Gud när tiderna blir svåra, men en stor, världsomspännande väckelse tror jag inte på, och om det kommer en sådan så är risken stor att den är falsk och att det avfallet som misstas för en stor väckelse. 

Att Jesus snart är tillbaka ser vi även på födslovåndorna, och Corona är en av dem. Men Jesus säger att när vi ser allt detta hända, lyft Era huvuden, ty vår befrielse närmar sig. Jesus säger faktiskt att vi ska glädja oss, och jag tror fullt ut att Jesus, mitt i det svåra, kommer att bära och styrka Sitt folk på ett underbart sätt. Jag tror på en utgjutelse av Den Helige Ande som liknar den första kyrkan. Det blir nog svårt för oss ändå, främst sett till det jordiska, men jag tror att himlens fönster kommer att öppnas för oss om vi följer Jesus troget. Jag tror att Jesus kommer att göra underbara ting i oss, och genom oss, ge oss andlig välsignelse mitt i stormen, ty Gud är Trofast. Gud kommer att ta hand om Sina barn! 

Vi har en framtid och ett hopp som inte kan komma på skam. Du har en underbar framtid framför Dig, glöm inte det när det blir svårt. Lyft blicken och säg: Jesus kommer snart! ett litet kort ögonblick av prövning, sen en Evighet av nåd, frid och himmelsk glädje! Den kristne har alltid, oavsett hur omständigheterna ser ut, en framtid och ett hopp, och ett underbart, oslagbart sådant. Och vi har en Gud som strider för oss och hjälper oss även här på jorden, som är mäktig att välsigna, utrusta, styrka, hjälpa och bevara även i prövningen. 

Håll fast vid Jesus, och Du kan möta framtiden med full tillförsikt, ja, Du kan till och med tro på mer andlig välsignelse framöver! För Guds Ord säger att ”allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud”. 

och med segervisshet! Romarbrevet säger att i allt detta vinner vi en härlig seger genom Honom som har älskat oss. Amen. 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad