Navigation Menu+
Ett Evangelium i Ande och Sanning
Read more

Guds Evangelium handlar om Jesus Kristus och vad Han gjorde på korset, och det är ett budskap som är en levande realitet, det har skett på riktigt, det är sant. Men det är inte enbart en teoretisk kunskap, utan när Jesus får komma in i Ditt hjärta så förvandlas hela Du, Du blir en ny person med ett nytt liv, långt bättre och rikare än Ditt gamla. Och denne Jesus kommer att bära, styrka, leda, välsigna och bevara Dig i den sista tidens prövningar, om Du följer den verklige Jesus från Nasaret.

Read more
We shall see Him as He Is (Svenska/English/বাংলা)
Read more

The Bible tells us that one day we shall see the Lord Jesus Christ as He Is, and that hope does purify our lives. When we look at something or someone, we are affected by that, and the more you look at Jesus, pray and read the Bible, the more you will be made like Him in your personality, and that is something really wonderful since the personality of Jesus Christ is lovely.

Read more
Translate »

Pin It on Pinterest