Navigation Menu+

Guds budskap till Sverige genom Corona

Posted on 23 May, 2020 in Kärlek, Lidande, Profetia, Tro | 3 comments

Guds budskap till Sverige genom Corona 

Detta är ett budskap från mitt hjärta och, är jag övertygad om, från Jesus Kristus, till Sverige, och vår kristenhet. Det är ett budskap fött av både kärlek och smärta, kärlek till mitt land, vår kristenhet, och kärlek till Jesus. Och fött av en smärta på mitt hjärta, och en smärta på Jesu Kristi Hjärta, för vårt land och folk. 

Corona har på några korta veckor skakat om vårt land, och mycket vi tagit för givet känns som om det skakade i grunden. Helt plötsligt kan man inte resa utomlands, inte krama sina vänner, inte vara säker på en vårdplats på sjukhuset. Jag skrev en insändare i mitten på januari, då jag inte ens hade hört talas om Corona, och sa då att det var tid att söka Jesus, för all annan trygghet i vårt land skulle snart ryckas bort. Jag skrev att Polis, militär, sjukvård, politiker och annat skulle stå mer eller mindre handfallna, och att Snart skulle det bli tydligt för alla att det finns en enda trygg plats: hos Jesus! Jag trodde fullt ut på vad jag skrev, men att det skulle börja bli verklighet så snabbt, det trodde jag inte. 

Corona är ett budskap till Sverige från Jesus Kristus. Det är inte från Den Onde, och om så vore så har Jesus iaf tillåtit det, ty Gud är Allsmäktig. Om Gud sen tillåter eller aktivt sänder, det är egentligen oviktigt, utan den viktiga frågan blir: vad vill Jesus säga oss genom detta? 

Vad är då Jesu budskap till Sverige genom Corona? Det är en varning, född av kärlek. 

Gud gör aldrig något utan att först tala genom Sina profeter, och det har kommit många på senare år, och genom att först sända mindre varningar, vilket vi fått. Först terrordådet på Drottninggatan, sen skogsbränder och svår torka. Relativt ”små” varningar till vårt land, om än djupt tragiska, som de flesta ej förstod, som betyder att Guds beskydd och välsignelse över vårt land inte kommer att fortsätta för evigt om vi inte vänder om. 

Då sänder Jesus Corona, och då är budskapet tydligare: vakna upp! Er trygghet är falsk! Allt gott Ni har fått beror på Mig, och lika väl som Jag under lång tid givit Er goda ting i överflöd, kan Jag ta bort dem på några korta månader. Jag vill Er väl, Jag älskar Er, men fortsätter Ni som nu så drar Jag tillbaka Mina välsignelser över Ert land. Vänd om, för Jag vill förlåta och välsigna, Jag vill frälsa, skydda och upprätta, ty Jag Är God, men kan bara göra det om Ni vandrar på Mina vägar. 

Det är Guds budskap till Sverige, och vi bör lyssna till det, för våra barns skull, och för vår egen skull, och vända om till Jesus Kristus! 

En del, även kristna, invänder att Jesus är ju full av kärlek, hur skulle Han kunna sända Corona? Jag ska försöka förklara med ett bildspråk.

Om Du är förälder till ett barn som Du älskar, och barnet börjar gå mot ett stup, då säger Du, troligen först milt och stilla: mitt älskade barn, gå inte ditåt, det är inte bra. Men barnet fortsätter gå. Då säger Du lite högre, lätt oroad: mitt barn, se upp! Den väg Du går slutar illa! Barnet fortsätter. Då ropar Du lite desperat: mitt barn, nu får Du lyssna på mig, detta är farligt. Men barnet går på. Då springer Du fram i sista stund, griper barnet lite bestämt i armen och säger: nu lyssnar Du på mig, och drar det motsträviga barnet till en säker plats! Det är faktiskt kärlek. 

Men om Du istället ser Ditt barn gå mot stupet, men Du inte gör något, utan Du rycker på axlarna och ser åt ett annat håll och barnet ramlar i stupet, då är det inte kärlek, det är likgiltighet. Gud är inte likgiltig, Gud Är kärlek. 

Carter Conlon sa en gång: om Gud låter en människa leva i sina synder och gå evigt förlorad utan att sätta stopp för det, då är det Guds Dom. Men om Gud griper in och sätter käppar i hjulet, tex genom sjukdom eller lidande, för att få denne att vända om, då är det Guds Nåd, dvs Guds kärlek. 

När Jesus sätter stopp för Sverige genom Corona så är det Nåd, mer än Dom. För Gud är Evigheten långt viktigare än vad som sker här på jorden, och tänker man efter så borde det vara så för oss människor också, för Evigheten är lång, mycket lång, och då finns ingen chans att ändra sig. 

Jesus är inte likgiltig, Han är sann kärlek som bryr Sig om oss! Skulle Jesus låta allt fortsätta som nu i vårt land så skulle väldigt många gå evigt förlorade, och grep inte Gud in så vore Han inte kärlek. Då vore Gud likgiltig och ryckte på axlarna. Men Jesus har länge, i Sin stora kärlek, varnat Sverige genom Sina profeter, först milt och stilla, sen mer högljutt på senare tid, men väldigt få har lyssnat. Även mycket av vår kristenhet har varit sovande och blind inför vart vårt land är på väg. Men nu springer Jesus fram och tar Sverige i armen och säger: nu lyssnar Ni på Mig, annars går detta illa! Och det gör Jesus av kärlek! 

Om man säger att Jesus inte kan orsaka Corona för att Gud är kärlek, då känner man varken kärlekens sanna väsen, att sann kärlek sätter gränser och sätter stopp när saker går åt fel håll, inte heller känner man Gud utifrån Guds Ord. I GT finns ju en uppsjö exempel på hur Gud sänder svåra saker, inte bara över Israels fiender, utan även Sitt Eget Älskade Folk när saker går åt fel håll, för att rädda så många som möjligt. Sådant är Herrens hjärta. 

Och Gud är precis densamme i NT. Förbundet är nytt, men Guds Hjärta är detsamma. Jesus Kristus Är densamme, igår, idag och i Evighet. Och även i NT kan vi läsa, tex om Ananias och Safira i Apostlagärningarna, men även på andra ställen, och vi ser snabbt att den gudsbild som säger att Gud inte kan både varna och döma, den är inte sann. Den som säger att Gud inte kan vredgas talar inte om Bibelns Gud. 

Men, glöm inte, Jesu vilja att visa kärlek och nåd är alltid störst, Jesu vilja att visa barmhärtighet är större än Hans vilja att döma, ty barmhärtigheten triumferar över domen. Även om det kommer en punkt där Jesus måste döma, så får vi aldrig glömma bort vilken oerhört kärleksfull, barmhärtig och god Gud vi har, som alltid vill förlåta och glömma. Det finns alltid möjlighet att vända om. 

(A) 

USA fick många varningar genom Wilkerson, men ville inte lyssna. 9/11 blev sen Guds stora varning till USA, och för en kort stund vaknade USA upp, folk strömmade till kyrkorna, i förkrosselse och syndanöd. Man frågade: Gud, vad är det som händer? Vi är ju välsignade av Gud! Vad beror detta på? Men ett halvår senare kom färre till kyrkorna än innan 9/11, och när man gjorde undersökningar och frågade varför blev svaret: det fanns inget där! Inget liv, inga svar, det var tomt! 

Och när vanligt folk frågade pastorer om orsaken bakom 9/11 så sa en del att det var Den Onde, andra att det inte hade med Gud att göra alls utan var något som bara skedde, och bara några få, som Wilkerson, sa sanningen: detta är Guds varning till USA, vänd om! 

Men USA ville inte ta det till sig, och istället för ödmjukhet och omvändelse valde man högmod och styrka. Man gick in i Afghanistan, vilket jag anser var fullt rätt och riktigt. USA hade rätt att försvara sig. Men sen gick man in i Irak, i ett krig byggt på lögner, propaganda och manipulation, som jag var helt emot då och är ännu idag. USA valde fel väg, och jag tror att konsekvenserna framöver för USA kommer att bli mycket större än många idag inser om inte USA ödmjukar sig och vänder om. När Gud varnar gäller det att man lyssnar och väljer rätt väg. 

Och nu är det Sveriges tur att välja väg, nu är det vår tur att välja om vi vill lyssna till Herrens Röst, Jesu maning och varning att vända om till Gud och tron på Jesus Kristus. 

Men kom ihåg: Även när Jesus varnar så finns det kärlek bakom. Det är som när en kärleksfull förälder säger aja baja, se upp mitt barn, när något är på väg att gå illa. På samma sätt hoppas jag att Du som lyssnar både hör och känner att det finns kärlek bakom mina ord, mitt i det allvarliga. 

För det finns kärlek bakom, hos mig, för Dig som lyssnar och för vårt land, och än viktigare, kärlek hos Jesus. Jesus älskar Dig, väldigt, väldigt mycket, så mycket att Han gav Sitt liv för Dig, och Jesus vill ge Dig förlåtelse och Evigt liv i himlen och ge Dig trygghet även här på jorden. Och Jesus älskar vårt land, och vill ta hand om oss och beskydda oss, men villkoret, både för Dig som enskild och för vårt land, är att vi vänder om till tron på Jesus Kristus. Bara när vi tror på Jesus och håller Guds bud, så ger Gud oss Sin välsignelse och beskydd. 

Och nu behöver allasom tror på Jesus ge vårt land rätt budskap, främst präster och pastorer. Det är en stor sorg om folk kommer till kyrkan och får höra att detta är en attack från Den Onde och att vi nu ska strida mot Den Onde och Corona i Jesu Namn. Det är en stor sorg om människor kommer till våra kyrkor och allt de får mötas av är tal om medmänsklighet, att de får tända ett ljus och höra att Gud älskar dem och höra ”allt är väl”. Att få ett tröstande ord, att få höra att Jesus älskar mig är intefel och kangöra gott. Orden: Jesus älskar Dig, sagda med DHA precision, träffade gängledaren Nicky Cruz rakt i hjärtat och gjorde honom till en stor evangelist, men i allmänhet räcker inte det. Det där behöver inte vara fel, Men om det är det endamänniskor får möta, då är något fel, för det är intevad de mest av allt behöver. 

Mest av allt behöver de få höra om synden och nåden, Lag och Evangelium. De behöver få höra om  Jesus, med Andens glöd och kärlek bakom, Jesu dyrbara kärlek till dem som kostade Jesus, Guds Son, Hans dyrbara blod, Hans eget liv, att Jesus gav Sitt liv på Golgata kors och att det var för våra synders skull Han gjorde detta. Och sen att Jesus uppstod och ger full förlåtelse och Evigt liv för dem som omvänder sig och tror på Honom. Det är det budskap som är mäktigt att föra till förkrosselse, omvändelse, för att sedan föra till frälsning och få ta emot Jesu kärlek och nåd i sitt hjärta och Guds välsignelse. 

Därför inför Gud är vi alla syndare, helt förlorade utan Jesus Kristus. Guds Ord säger att det inte finns en enda människa som i sig själv är rättfärdig inför Gud, dvs som är utan skuld, inte en enda, för alla har syndat och står i avsaknad av härligheten från Gud. Ingen enda kommer undan, för en dag, förr eller senare, ska Du stå inför Gud och om Du inte har Jesus Kristus så går Du evigt förlorad, därför att vi har alla en skuld inför Gud och någon måste betala den. För ingen enda av oss kan säga att vi aldrig under hela vårt liv har gjort något fel, i tanke, ord eller handling, ingen av oss är utan synd. 

Kommer Du med Din egen rättfärdighet så går Du förlorad, därför att Guds Ord säger att ingen människa förklaras som rättfärdig inför Gud genom laggärningar, med andra ord, ingen människa blir frälst, räddad, genom sina egna goda gärningar. Den egna vägen till Gud är stängd. 

Men sen kommer hoppet, för Gud har öppnat en Väg till Gud. Jesus har betalat Din skuld åt Dig. det står skrivet: I den tid som nu är ville Gud visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. En rättfärdighet från Gud har uppenbarats. Alla som tror på Jesus står som rättfärdiga, dvs frikända, inför Gud utan att ha förtjänat det, inte för att de är bättre än andra, utan genom Guds Nåd därför att Jesus har friköpt dem. Jesus tog allas synder på Sig själv på korset och de som har tagit emot Jesus och tror på Honom, de har fått alla sina synder förlåtna. 

För Jesus har försonat hela världen med Gud Fadern. Allt är förlåtet, ingen enda människa behöver gå förlorad. 

Men Det finns ingen annan Vägtill syndernas förlåtelse och himlen enligt Guds Ord, och det måste folk som kommer till kyrkan få höra. Bara tron på Jesus Kristus ger frälsning, och den kommer inte av sig självt, utan tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord. 

Vi predikar så mycket annat idag, medmänsklighet och helande, budskap som inte behöver vara fel, men budskap som inte kan frälsa. Vi behöver predika Kristus och tron på Jesus som Vägen till frälsning och att få bli ett Guds barn av nåd, dvs som en Guds gåva. Och vi måste förkunna Jesus Kristus utifrån Guds Ord i våra kyrkor, allt annat är ett svek mot våra medmänniskor, ja, mot Jesus Kristus själv, för annars berövar vi människor möjligheten att få Evigt liv och Jesus gav då Sitt liv förgäves. Det får inte ske. 

Vi behöver även få höra att det är för våra synders skull som Gud nu låter svåra tider komma för att vi ska vakna upp och inse att Sverige vänt Jesus ryggen, trots allt det goda Jesus givit Sverige, och att den enda Väg som finns för att ändra på detta är att vända om till Gud och be Jesus om förlåtelse. Det är det budskap som ska höras i våra församlingar, som svar på varför detta sker och omvändelse som lösningen. 

För när Du omvänder Dig, tar emot Jesus i Ditt hjärta, då får Du förlåtelse och nåd från Gud, då föds Du på nytt, och då får Du Evigt liv, en framtid, ett hopp och sann tröst. Att komma till kyrkan och tända ett ljus och sitta stilla en liten stund kan vara fint, men det kommer inte att rädda Din själ, inte att förlåta Dina synder, inte ge Dig Nåd från Gud, och om det är det enda folk erbjuds när de kommer till kyrkan, dåär det fel! De behöver få höra Guds Evangelium, för det är det enda som har kraften att frälsa en människa och förvandla hennes liv, och budskapet om Jesus är det enda som kan hjälpa Sverige. 

Under februari var jag och Liliane Jakobsson på missionsresa till Bangladesh och under bön, med stor gripenhet och tårar, så sa Herren att det kommer en Nådens tid för Sverige nu. Jesus vill genom Corona visa oss att allt välstånd vi har, det är en Guds gåva till oss eftersom Sverige under årtionden älskade och trodde på Jesus. Vi har haft väckelser, vi har sänt missionärer, sett i stort så har Sverige länge hållit sig till Gud. Men sen 60-talet har Sverige glömt bort sin Gud, Jesus, i allt snabbare takt, det har bara blivit värre och råare, och Corona är Jesu sätt att säga: stanna upp! Tänk igenom vart Ni är på väg! 

Men nu kommer en Nådens tid för Sverige. Nu kommer en tid när Gud vill att vi kristna ska tala mer om Jesus än förut, överallt vi går fram, och där Jesus, i Sin ofattbara godhet, ännu en gång vill säga till Sverige: Jag älskar Er än! Jag öppnar på nytt ett Nådens fönster och sträcker ut Min Starka Arm, för att frälsa, dvs rädda livet på, och välsigna. Jag vill förlåta Er! Ta emot Guds Älskade Son Jesus Kristus! Det är en nådatid som vi alla bör ta tillvara på. 

Men allt är av nåd. Försök inte åstadkomma det i Dig själv, utan sök Dig nära Jesus och bli allt mera fylld av Jesus, så ska Du se att Kristuslivet börjar strömma genom Dig ut till andra, i både ord och handling, för Jesus sa: vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 

Men Corona är även ett budskap till Guds folk att det är dags att vakna. Vi behöver ett uppvaknande bland dem som tror på Jesus. I 2 Krön 7:14 står det: men om Mitt folk, som är uppkallat efter Mitt Namn, ödmjukar sig och ber och söker Mitt Ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill Jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Detta ord bör vi kristna ta fasta på. Ödmjuka oss, be, söka Guds Ansikte, omvända oss, då börjar Herren Gud höra våra böner och ge läkedom åt Sverige, då kan vi få se en sann väckelse. 

Idag talar vi inom karismatisk kristenhet mycket om mirakler, eld och kraft, men jag tror inte att en väckelse börjar på det sättet, en väckelse börjar med omvändelse och ödmjukhet bland Guds folk. Det säger Guds Ord, väckelsehistorien och mitt liv säger samma sak. Väckelser har ofta börjat med några få som omvänder sig, ödmjukar sig inför Herren och söker Guds Ansikte i bön, på sina knän, och sen kommer Guds Ande över dem. Det är vad vi bör göra nu, för då kan Guds Ande utgjutas över oss med både kärlek och kraft, och då kommer Gudskraft i rörelse, för då är vår egen kraft slut, ty kraften fullkomnas i svaghet. 

Corona är därför ett budskap även till Jesu folk, att det är dags för svensk kristenhet att resa sig upp och höja sin röst och en maning att söka Guds Ansikte mer i bönen och Ordet, både för vår egen skull, och för våra medmänniskors skull. 

Alla profetior ska prövas, men Liliane fick att det nu kommer en Nådens tid, men om denna Nådens tid inte välkomnas, då sänder Jesus ännu svårare tider över Sverige, så vi bör alla ta vara på denna tid. Vi kristna bör ta vara på den genom att söka Jesus och tala mer om Jesus, och de icke kristna bör ta vara på den genom att ta emot Jesus. De som tar emot Jesus under denna Nådens tid kommer Jesus att hjälpa och skydda under den prövning som kommer till vårt land senare, om Nådens tid avvisas. 

Men Jesus har en plan, för vårt land, och för Sitt folk. I Bangladesh fick vi av Herren i bön: Jag ska öppna kranen över Er. Det ska bara flöda över Er! Ni ska få se vilken mäktig Gud Jag Är! 

Jag tror inte att det bara gällde mig och Liliane, utan allt Guds folk. Jesus vill utgjuta mer av Sin Ande, Sina andliga välsignelser över Sina barn. Jag tror att Corona är inledningen till att de jordiska välsignelser som Gud formligen öst över vårt land under ca hundra år nu tas tillbaka i ganska så rask takt. Men syftet är gott! Gud vill föra oss till omvändelse. (B) 

Men över Guds folk tror jag att Herren kommer att utgjuta Sina välsignelser mitt i prövningen, om än främst i andlig form. Ja, mat och kläder har Jesus lovat oss, men framöver tror jag att det också blir ungefär vad vi får, och Paulus säger att har vi det ska vi vara nöjda. 

Men de andliga välsignelserna tror jag kommer att flöda över Guds folk, till och med mer än innan denna prövning, om vi ödmjukt söker Guds Ansikte. För Gud är God, Trofast och sviker inte Sina älskade barn, och Den Helige Ande kommer att bistå med kraft, med frid och kärlek, mitt i det svåra. Det tror jag är vad som menas med de ord Liliane fick, så Ta dem till Er! 

Och när det blir uppehåll i Corona, när folk återigen får samlas i större skaror, då är det dags för oss att gå ut i Andens kärlek och kraft och på nytt tala om Jesus och om Corona som ett tydligt tecken på att Jesu Ankomst är nära, och till Sverige: omvänd Er! Ta emot Jesus som Er Herre och Frälsare. Det är det budskap som vi kristna ska gå ut med, i frimodighet och i kärlek. 

Men troligen kommer vårt land att få gå igenom fler svåra prövningar, även kristna, så vi behöver stå rotade i Kristus och Guds Ord. Men idag predikas många olika Kristus, bla en liberal och en Jesus influerad av New Age. Sök inte dem, utan mer av Bibelns Kristus. 

Och om tiderna nu blir allt svårare är det viktigt att vi påminner oss om vem vår Gud Är. Han Är Herren, Den Evige, Allsmäktige Guden, Skapare av himmel och jord. Det finns undervisning idag som talar om att vi kristna ska se vilken makt och auktoritet Jesus givit oss, men jag tycker inte om den för jag anser att risken är att vi börjar se på oss själva, ställa oss själva i centrum och söka egen makt. Det anser jag är ett dike. 

Men det andra diket är att förminska Gud, göra Jesus till en snäll liten kompis. Ja, Jesus är den mest Trofasta, Ödmjuka och Kärleksfulla Vän man kan ha, men Jesus är också Herren Gud Allsmäktig, Konungarnas Konung, Hela Universums Herre. Och det är ju Han, Gud, som bor och verkar i oss, det är Han som strider för oss, det är Gud Allsmäktig som bevarar oss. Vi bör ha en stor Gudsbild, för det är en sanngudsbild. 

Det står skrivet: Herrens Röst ljudet över vattnen, Gud, Den Härlige, dundrar. Herrens Röst är Mäktig, Herrens Röst är Majestätisk. Herrens Röst klyver luften, Herrens Röst kommer öknen att bäva. Herren är väldig och stark i strid. Jesus är Lejonet av Juda, och när ett lejon ryter, då bävar fienderna. Vår Gud är ofattbart stor och mäktig.

Men över Guds folk gäller Guds Nåd. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är Hans Nåd över dem som fruktar Honom. Herren är oerhört God, Nådig och Trofast mot Sina barn. Vi har inget, absolut inget att frukta, Jesus har allt under full kontroll. Detta tror jag är viktigt att börja inpränta i sitt hjärta redan nu, för det blir en tillgång om det hårdnar ännu mer. 

Jag vill på allt sätt styrka och uppmuntra Dig min syster och bror som lyssnar. Galaterbrevet säger: låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Vi har en härlig framtid som väntar på oss, och vi har det bästa budskap som finns, och vi kan gå ut med det frimodigt. Vår Konung, Konungarnas Konung, Jesus Kristus, är snart tillbaka på vår jord, och då står vi som absoluta segrare, oavsett vilka prövningar som väntar. Vi lyfter blicken och ser på Jesus, på Jesu Återkomst och på skörden som är mogen. Så var manliga och starka som Paulus skriver, sagt med glimten i ögat till mina kvinnliga lyssnare. Sök Jesu Ansikte i bön och tjäna Jesus helhjärtat. Då ska Din Gud belöna och välsigna Dig hundrafalt, och himlen ska fyllas med själar som annars hade gått förlorade, genom Dig. Det är ett mål att kämpa för och ger en lön som varar för Evigt, allt av Nåd. (C). Amen. 

3 Comments

  1. Tack Konrad för att du vittnar om Jesus, bibels Jesus.

    • Tack broder! Ett inte helt lätt budskap men vi måste lyda Gud mer än människor. Gud välsigne Dig!

  2. Instämmer med Conrad genom det här kan många kristna hämtas hem ingen vet Guds väg men denna tanke har också svävat över mig så bed vänner Jesus är mycket nära dig nu Amen

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This