Navigation Menu+

Liliane about the Coming of Christ (Svenska/English/বাংলা)

Posted on 22 Apr, 2020 in Guds ord, Guds rike, Tro | 2 comments

Jag hör ljudet av Fotsteg. Var redo att ryckas upp i skyn för att möta Mig. Ty Jag kommer snart. 

Jungfrurna. 

Fick detta nu av Herren Sebaot..

Ef 5:14: därför heter det: vakna upp Du som sover, och stå upp från de döda, så skall, Kristus lysa över Dig. 

Sen talade Herren dessa ord. 

Vakna! Vakna! Vakna, Du som sover 

Det är dags att vakna upp ur 

Törnrosasömn

Och ta Ordet på allvar.

Gå ur din bädd, soffa 

Och gå ut på gator o gränder för att förkunna frålsning o räddning och befrielse ifrån Jesus Kristus. 

Lyckan finns ej i det jordiska 

Nej vänd dig bort från Världens synsätt

Det ger bara ett tomt innehåll 

Ingen frid som består

Kom åter kom till Mig säger Herren Sebaot till dig 

Vänd om från din väg och 

Vakna upp

Tiden är kort

Var vill Du bringa Evigheten??

Vakna upp ur din sömns lusta

Se dig ej tillbaka

Se på Jesus

Ha blicken på Han som gör allting Nytt

Idag är Frälsningens Dag

Vakna Du som Sover

Jag befriar Dig helt från dina Synder

Men Du ska ta steget till mig

För jag tvingar ingen.

Nej nej

Kom som Du är

Jag behöver dig

Längtar efter dig

Kom kom

Du är rik säger du

Ja det kanhända

Men du jan ej köpa min kärlek för pengar

Du behöver bli helt förkrossad o i ödmjukhet 

Vända om från den breda vägen och komma till mig.

Vakna vakna

Kom du mitt älskade barn 

Jag väntar på Dig.

Vakna upp 

Du som sover

Hör ja hör 

Vad jag har talat

Jag kommer snart

Säger Herren Sebaot 

Jesus Kristus Guds son. 

Amen Amen

2 Comments

  1. Amen

  2. Tack för detta! Jag vill ta det till mig

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »