Navigation Menu+

När kraften kommer från Gud

Posted on 3 Jan, 2020 in Guds ord, Guds rike, Kärlek, Profetia, Tro | 15 comments

Det kom en profetia från pingströrelsens vagga, väckelsen på Azusa Street 1906, som sa att i den sista tiden före Jesu Återkomst skulle tre saker ske inom Pingströrelsen. Det skulle bli en överbetoning på kraft, istället för på rättfärdighet. Det skulle bli en överbetoning på att lovsjunga en Gud som vi inte längre bad till. Det skulle bli en överbetoning på Andens gåvor istället för på Jesu Kristi Herravälde.

Idag ser vi denna profetia gå i uppfyllelse, och vi behöver ha våra andliga ögon öppnade, så att vi ser detta, därför denna profetia var en andlig varning och denna predikan är avsedd att försöka peka på det som sker idag, så jag ber Dig att lyssna till vad jag har att säga.

Redan för några år sedan började jag se dessa saker i vår kristenhet. Jag tyckte man talade så väldigt mycket om kraft, utan att också söka Andens frukt, främst Jesu kärlek. Man sökte kraft i sig självt, som ett självändamål, utan att också söka kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, ödmjukhet och allt det andra av Andens frukt.

Jag såg också en sådan betoning på lovsång, som iofs även jag älskar, vi sjöng mycket lovsång på Klara kyrka när jag var där under min omvändelse 2005-06, men dels kände jag en förändring i lovsångens atmosfär, dels en överbetoning på lovsång. På Klara kyrka doftade lovsången längtan, innerlig kärlek till Jesus, glädje och frid, man gick därifrån fylld av Guds Ande. Men nu började den dofta makt, prestation, och ofta går jag nu från lovsång helt utmattad, som om jag hade ett ton sten på mina axlar, som om hela Mose Lag tyngde ner mig. Jag tar upp det i en predikan som heter: “vad har hänt med vår lovsång”. Och jag märkte även att vi börjat be väldigt lite, och nästan bara lovsjöng.

Sen var det ett sådant fokus på gåvorna, istället för på Givaren, dvs på Jesus. På Klara kyrka 05/06 var det ett sådant rikt liv i Anden och gåvorna fanns givna i stor mängd, men de fick ändå lite uppmärksamhet, utan det som stod i centrum var Jesus och Guds Ord. Vi söker idag ofta gåvorna mer än vi söker Jesus och Guds vilja för våra liv.

Sen råkade jag läsa denna profetia, och jag tänkte: detta är exakt vad jag känt länge, så det är dags att skriva en predikan om detta. Jag tänker tala om hur det ser ut när kraften inte kommer från Gud, och om hur den ser ut när den kommer från Gud, och i båda fallen bygger jag på egna erfarenheter och Guds Ord.

Jag var i Uganda 2017 och vi skulle ha en kampanj utomhus. Någon timme innan mötet fick jag ett sms från min mamma. Herren säger: vad Du än möter så Är Jag med Dig. Herren visste vad som väntade.

Mötet började, och en pastor sa några korta bibelord, och sen började han skrika: fire, dvs eld, av hela sin kraft, och folket skrek tillbaka fire av full hals. Detta pågick i kanske 20 minuter och sen började folk att falla till marken, de skakade och gjorde grimaser i sina ansikten som såg långt ifrån behagliga ut. De som ramlat drogs upp på scenen och folk från församlingen skrek och bad för dem för att driva ut demoner, och de som de bad för låg och vred sig på marken och det såg ut som om de plågades, nästan av ångest. Jag tyckte det hela var obehagligt, så jag gick stilla därifrån, såg upp mot stjärnhimlen och viskade: Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, tack att Du Är med mig även nu. “Jag Är” är med mig. Jag kände mig ändå trygg.

Jag kände mycket kraft i rörelse, men jag kände inte Jesu ljuvliga Närvaro. När Den Helige Ande kommer, då kommer också Jesus. Fadern, Sonen och Den Helige Anden är ett. Ja, de är tre separata personer, men ändå ett, de är av samma Väsen, de kommer med samma andliga frukt. Och när Jesus kommer med Sin ljuvliga Närvaro, då blir atmosfären ljuvlig. Jesus kommer med kärlek, glädje och frid. Ja, när Jesus har kommit mig nära ibland så har jag känt mycket kraft, som om hela världen skulle kunna vända sig emot mig, utan att kunna besegra mig, som om allt vore möjligt, men det har alltid kommit tillsammans med Andens frukt, och atmosfären har varit ljuvlig. Ja, ibland har Jesus kommit med tillrättavisning, och då har jag gråtit, men det har ändå framförts i både kärlek och frid. Men här kände jag bara kraft, men ingen kärlek, ingen glädje, inte frid.

När Stefanus vittnar om Jesus i Apostlagärningarna så står det att hans ansikte blev likt en ängels. När jag säger Namnet Jesus kanske inte mitt ansikte ser ut som en ängels men när jag säger Jesu Namn eller talar om Jesus, så känner jag ofta att något händer inom mig. Mitt hjärta mjuknar, jag kan fyllas av glädje, djup frid, och främst av kärlek, och när mitt hjärta mjuknar, så tror jag att även mitt ansikte mjuknar. Men mannen som skrek ”fire”, hans ansikte såg inte ut som en ängels, det såg mer ut att vara nästan förvridet till raseri, och jag fick en stark känsla av att jag ville gå därifrån. Fråga Dig: Kan verkligen Guds Ande ge en sådan frukt?

Och Den Helige Ande är mycket, mycket känslig, nästan skygg. En broder sa: Den Helige Ande är en duva. Stampar Du i golvet så flyger Han Sin väg. När vi använder vår egen styrka och kraft, då kommer Anden att fly bort, och istället kommer kraften från oss, det blir “i köttet”, och när vi gör saker i köttet så öppnar vi även upp för andra andar, som inte är av Gud.

Min andebedömning sa: nej, detta är INTE Guds Ande, men pastorerna sa: Guds Ande verkade mäktigt ikväll och demoner drevs ut. Bibeln säger att vi ska pröva allt för att se om det kommer från Herren. Så hur kan vi avgöra detta? Jo, genom att studera Guds Ord.

Guds Ord uppmanar oss att åkalla Herrens Namn, och då ska Herren komma och hjälpa oss. De Namn som vi har fått på vår Gud i Bibeln är många. Herren Sebaot. Gud Allsmäktig. Emanuel. Helig Ande. Himmelske Far. Jesus Kristus, och andra. Men vår Gud kallas inte för fire någonstans i Guds Ord, inte på ett enda ställe, så är det verkligen Vår Gud vi åkallar när vi ropar fire, när vi inte använder Hans Namn?

En person kommer när vi ropar hans namn. Ropar någon: Konrad, så svarar jag: här är jag! Eller: Konrad, kom hit, så kommer jag. svårare än så är det inte. Och vill vi att Jesus eller Den Helige Ande ska komma så åkallar vi deras Namn, och de kommer inte när vi ropar fire, för det är inte deras namn.

Vi ser också i Bibeln att varken Jesus själv, inte heller någon av profeterna eller apostlarna undervisar eller predikar genom att skrika fire. Visst har de sagt och förkunnat saker som ej finns i Guds Ord, men det är ändå ännu en omständighet som pekar i samma riktning, och bör få oss att tänka efter.

Men, säger Du, när Elia på berget Karmel besegrade Baals-profeterna, då föll eld från himlen! Ja, det är sant, men läs vad som står. Profeten Elia skrek inte fire. Baals-profeterna, de skrek, ropade och gjorde oväsen i köttet, men Elia skrek inte. Han bad en enkel bön så här: (kolla och lägg till), och sen föll eld från himlen. Elia bad en enkel, tyst bön, men nämnde inte ens ordet eld. Kanske Elia bara viskade, för Herren hör en viskande bön lika väl som när Du skriker, och han nämnde inte ordet fire, utan Elia åkallade Herrens Namn.

Men, säger Du, när kung Salomo invigde Herrens Tempel, då föll också eld från himlen! Ja, det är också sant, men om vi läser 2 Krönikeboken 6-7 så ser vi att Salomo även han bara ber en enkel bön till Herren, han skriker inte heller fire, han nämner inte ens det ordet, utan Salomo åkallar Herrens Namn.

Ja, Jesus döper oss i Helig Ande och eld, vilket skedde på Pingstdagen, men inte heller där nämns ordet fire. Men det finns en eld från Den Helige Ande, och det är en inre glöd, ett hjärta som brinner av kärlek till Jesus, trossyskon och medmänniskor, och jag vet att den elden brinner i mig. Men det är dels en lite stilla och renande eld, men även en kärlekens brinnande låga. Och den elden, den kärleken, kom inte in i mitt hjärta genom att jag skrek fire, utan den elden tändes i mitt inre när jag åkallade Herren Jesu Kristi Namn. Och jag vågar säga att så är det för alla som blir sant andedöpta, det händer när man åkallar Jesu Namn från ett rent och längtande hjärta. Det kan säkert hända att någon säger att det skedde när någon skrek fire, men jag är helt övertygad att då är det något annat som har skett.

Och Den Helige Ande verkar heller inte genom suggestion, upprepning eller genom att arbeta upp en eldig atmosfär med starka känslor. Nej, Anden verkar på ett mycket djupare plan än tillfälliga känslor, ofta i stillhet i Din inre människa för att göra Dig mer lik Jesus Kristus, och det verket består även när känslorna försvunnit. och Anden arbetar helt individuellt i varje person, inte genom att vi som marionetter upprepar vad någon befaller mig. Ja, när Anden kommer har jag flera gånger känt mycket starka känslor, som himmelsk glädje, stark kärlek och djup frid, men atmosfären har inte jobbats upp med starka känslor.

Hur ser det då ut när kraften kommer från Gud? Under min omvändelse blev jag ledd av Jesus till Sankta Klara kyrka. Det var en underbar kyrka, med en sådan närvaro av Jesus Kristus, och Andens gåvor var givna i rikt mått och i stark funktion, och Andens kraft var stark.

Men kraften kom från Gud, och inte från dem. Paulus skriver i 2 Kor: men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska komma från Gud och inte från oss, och så var det på Klara.

Det fanns särskilt en underbar broder som jag hade mycket att göra med som min andlige vägledare, som hette Hasse Hernberg, och han användes av Herren på ett mäktigt sätt. Många gånger när han sjöng lovsång så gjorde Herren stora saker, bla med mig, och jag fick flera mäktiga uppenbarelser av Jesus Kristus och beröringar med helande till ande och själ.

Men han var hela tiden i ett tillstånd av vila, frid, av andlig avspänning. Han var i ett tillstånd av egen svaghet, helt beroende av Herren. Han bara spelade på sin gitarr och sjöng och prisade Herren, och Herren verkade mäktigt genom honom och på den platsen, men han själv var i vila, han så att säga “gjorde inget alls”.

Hans hustru hade även hon mycket av Guds Ande över sig och andliga nådegåvor, bla gåvan att skilja mellan andar. En gång la hon händerna på en man som hade en annan ande i sig, och så snart hon börjat att be så kände hon av det andliga motståndet. Men hon blev inte rädd, hon bara fortsatte be och stod där fast rotad i Herren, med full tillit till Jesus Kristus, full av kärlek och frid. Hon använde inte sin egen kraft, höjde inte sin röst, utan sa bara lugnt och stilla på engelska: jag befaller denne sårade ande att lämna honom i Jesu Namn. Och den for ut ur honom, och han blev fri. Han låg inte på marken och vred sig i plågor och grimaser, utan han blev fylld av både glädje och frid och utropade: jag är fri! Hon var ett svagt redskap och Herren använde henne, och Jesu beröring åtföljdes av Andens frukt.

Så ser sann andlig auktoritet ut. Reichman sa att om andlig auktoritet utövas i styrka och inte i svaghet, så är det inte kärlek utan makt. Hon var svag och utstrålade kärlek och inte makt när hon använde sin auktoritet. Att följa Jesus handlar om kärlek, inte makt.

I februari 2006 predikade Einar Bäfverfeldt i Klara kyrka, och mamma och pappa var på besök. Han var kanske då i 75-årsåldern, tanig och såg inte mycket ut för världen. Han predikade om jungfrufödseln, och han stod lugnt och stilla, rörde sig knappt, och han var liksom ett ingenting, men Guds Ande och kraft var så väldig över honom att det kändes som när ett flygplan startar, man liksom trycktes bakåt mot ryggstödet. Efter predikan var vi alla djupt tagna, både av budskapet och kraften. På 80-talet kunde pappa säga på vägen hem från en gudstjänst: “vilken fin predikan idag”, men inte mer, men denna gång vände sig pappa mot mig, hade hakan nästan bokstavligen i golvet och sa: Konrad, vilken undervisning! Han var helt tagen. Gud använde Einar, men kraften kom från Gud.

På Sankta Klara 05/06 såg jag hur sanna orden är: Herren ska strida för Eder, och Ni ska vara stilla därvid. Detta ord är inte lätt för någon enda av oss, vi vill alla gärna hjälpa Gud lite på traven, men jag insåg hur mäktigt Gud kan verka när vi är stilla och låter Honom använda oss, mitt i svaghet. Också i mitt eget liv har Jesus gjort de största sakerna när jag varit i ett tillstånd av hjälplöshet, svaghet och utsatthet så att jag varit helt beroende av Jesus.

Men förutom att profetian säger att det ska bli en överbetoning på kraft, så säger det att det blir en överbetoning på Andens gåvor, istället för Jesu Kristi Herravälde. Först reagerade jag negativt på detta, och tänkte på den sk Herraväldesteologin, men jag tror att vad som menas är att man söker gåvorna för att bruka dem själv, och inte lägga sig själv och gåvorna under Jesu Fötter, Herravälde, dvs använda dem efter Guds vilja och ledning.

Jag vill säga några ord om den sk Dominion teologi, som blir allt mera populär och spridd inom frikyrkorna.

Jag har hört förkunnare som företräder denna teologi säga att vi kristna har för låga tankar om oss själva, att vi behöver bort från Jantelagen och se vilka vi är i Kristus, vilken makt Jesus givit oss och att församlingen ska regera denna jord. Men jag vänder mig helt emot detta budskap.

För Det är precis tvärtom. För det första, Ju mer vi förminskas, desto större kan Jesus bli för oss och genom oss. Johannes Döparen sa: Han ska bli större, och jag ska bli mindre, och Paulus betyder “den lille”. Och ju mer vi slutar se på oss själva, tänka på vem vi är och vad vi kan, och istället ser mer på Jesus och tänker på vem Jesus egentligen är, dvs hela Universums Gud, och vad Jesus kan göra, dvs allt, ändra planeters banor och få solen att stå stilla som ur Josua bok, desto mer kan Herren Gud verkligen börja göra i och genom oss.

För det andra, att vara kristen handlar inte om att se vilken makt Jesus har gett mig, utan om att se vilken Nåd Jesus har gett mig. Det handlar heller inte om att sträva efter att regera, utan om att ödmjukt tjäna sin nästa i kärlek och vittna om Jesus och följa Honom i allt, och Jesus var en ödmjukt och kärleksfullt tjänande Mästare, och sådan Mästaren var, sådana ska Jesu lärjungar vara. Sökande och strävande efter makt är raka motsatsen till vad Jesus står för.

För det tredje kan jag inte komma på ett enda bibelord som varnar oss för att ha för låga tankar om oss själva. Jag hittar det inte någonstans. Däremot varnar Guds Ord för högmod gång på gång, och betonar ödmjukhet, ödmjukhet, ödmjukhet, främst gentemot Herren Gud, men även min nästa. Alla sanna och stora gudsmän jag har mött har präglats av en djup ödmjukhet och svaghet, och jag har stött på en del falska sk gudsmän, och de har utmärkts av högmod och styrka. De som fått möta tex Frank Mangs, en av Sveriges största gudsmän genom tiderna, säger att han var oerhört ödmjuk. Paulus, den väldige aposteln, sa att han ingenting var, och jag tror att en kristen ska sträva efter att vara ett ingenting, så att Jesus kan bli allt för henne. Ju mindre jag blir i mig själv, desto större kan Jesus bli i mig.

Däremot tror jag att vi alla, både Du och jag, lätt kan ha för låga tankar om Herren Gud, om hur älskade och dyrbara vi är i Jesu Ögon, om vilken makt och kraft Jesus har, och vad Han förmår göra för oss, i oss och genom oss. det finns en stor risk att vi har en för liten Gud, och det bör vi vara vaksamma inför. Vår Gud skapade himmel och jord, klöv Röda Havet itu, och har mot alla odds etablerat Israel på världskartan igen och bevarat Israel. Den stora risken är att vi gör oss själva för stora, och att vi gör Gud för liten.

Så säger man att vi kristna är satta att Regera som kungar på denna jord och att det ska vi sträva efter. Men det är inte vad Guds Ord säger. Vi ska regera efter Jesu Återkomst, dvs i nästa tidsålder, men i denna tidsålder är vi satta som tjänare, som dessutom ofta blir bespottade, föraktade och förföljda. Och precis som Jesus kom för att tjäna i denna tidsålder och ge Sitt liv, inte regera förrän Han tjänat klart, så är det med oss.

Men i Guds Rike regerar man med nåd, inte med makt. Herren talade till mig genom mamma natten innan mitt livs största och mäktigaste möte  med Jesus i april 2006. Herren sa: i världen gäller makt, styrka och mod, men i Guds Rike gäller nåd, frid och barmhärtighet med de svaga. Guds Rike är helt tvärt emot denna världens sätt att tänka. Guds Rike handlar inte om makt, utan om nåd och kärlek. Den svage är starke, den dåraktige är vis, och det som ingenting är, det utväljer Gud, för att göra om intet det som finns till.

Denna Herraväldesteologi är rakt emot både Guds Ord och Guds Ande och lär också ut något som kallas för andliga proklamationer, som blir allt mera populärt. Jag sa till min pappa häromåret att jag inte var så förtjust i dem, och pappa svarade spontant: nej, man vill styra och ställa! Pappa träffade huvudet på spiken. Jag dömer ingen, det finns flera bröder jag älskar som ägnar sig åt detta, och flera av dem anser jag ha kommit längre i Jesus Kristus än jag, men jag vill säga sanningen om detta i kärlek, så jag ber Dig att lyssna.

För det första så härstammar proklamationer från New Age, och detta vet jag av många anledningar. Jag har läst massor av böcker från bakåt i tiden, av gudsmän som Mangs, Rosenius, Luther, Stanely Jones, DL Moody, Bonhoeffer och andra, och aldrig någonsin stött på det. Mamma sa att det inte förekom när hon var ung inom kristenheten. Däremot var jag andlig sökare 95-2005, och inom New Age stötte jag på det ofta. Jag har rådfrågat trossyskon som både har gåvan att skilja mellan andar och har läst på, och de bekräftade att det är så. Det kommer från New Age, togs upp inom Christian Science, och sedan av Hagin i den sk Trosförkunnelsen, och sen spreds den vidare i kristenheten.
(C)
Vi ska förkunna Evangelium, men inte proklamera det. Vad är då skillnaden? Jo, när jag förkunnar att Jesus är Guds Son och har vunnit seger på Golgata, då vittnar jag om något som redan är sant, oavsett om åhöraren vill tro det eller ej. Men när jag proklamerar det, då är det som om mina ord skulle kunna tillsätta eller avsätta Jesus som Guds Son, eller stadfästa eller omintetgöra Jesu seger på Golgata. Tro mig, om så inte en enda människa på hela jorden ville tro det, så skulle Jesus ändå vara Guds Son och segern på Golgata ändå stå fast. Ingen människas ord eller gärningar kan ändra på detta, det står Evigt fast.

Om jag proklamerar att Jesus är Herre över Byske, då blir det som ett muslimskt böneutrop som vill proklamera herravälde över en stad. Då börjar det handla om makt och kontroll. Men om jag i Byske förkunnar att Jesus är Guds Son, att Han vunnit seger på korset och erbjuder frälsning, då handlar det om fri vilja, ett erbjudande, om kärlek och nåd. Du kan tycka att skillnaden är hårfin, men det är faktiskt väsensskillnad. Antingen makt, eller nåd.

Vi har alla omfattat iaf något i vårt andliga liv som inte är av Jesus Kristus, någon lära eller vana, så jag dömer ingen. Jag har fått andlig tillrättavisning och vägledning flera gånger under mitt kristna liv, och har fått lämna saker bakom mig, tex Frälsarkransen, och så kommer det alltid att vara för oss alla. Men när Guds Ande öppnar våra ögon för att något är fel, då bör vi lämna det bakom oss, och när saker kommer in från andra religioner, då bör vi lägga det åt sidan, för då är det inte av Jesus Kristus.
(D)
(A)
En psalm säger: för att Du lydde, fram till det yttersta, vet vi vad seger är. Är Seger när de kristna regerar? Nej, jag är övertygad om att det är precis tvärtom, för vi segrar i Guds Rike genom att kapitulera. Herren lade ett Ord på mitt hjärta en gång: Hans seger blir min seger när jag låter Honom segra. Det finns ingen position som är så fylld av segerjubel som en som ödmjukt böjt sig under Guds starka Hand och som tjänar Jesus och sin nästa i ödmjukhet och kärlek. Den personen kan Du stena eller spika upp på ett kors, men segerjublet i hans inre kan Du inte tysta!

Därför den kristnes seger är redan vunnen! Den beror inte på vad som sker runtomkring, den faller inte om de kristna i Sverige skulle bli i minoritet och förföljda. Nej, det påverkar inte vår seger en millimeter, för Jesu seger blev vår seger när vi lät Jesus segra i våra liv och satte vår tro och tillit till Jesus och den segern vann Jesus på Golgata för två tusen år sedan och den kan inte omintetgöras! Därför kan en kristen möta allt med full visshet om att segern är hennes, bara hon håller fast vid Jesus!
(B)
Även i samband med andliga proklamationer har jag känt mycket kraft, men också då känt: nej, detta är inte från Gud. Jag dömer ingen, utan i kärlek säger jag att detta är fel. Bibeln säger tydligt och klart, kanske främst 2 Tess 2 och Uppenbarelseboken, att i den sista tiden före Jesu Återkomst så kommer det att finnas mycket andlig kraft i rörelse som inte kommer från Gud, och den säger också att denna kraft kommer att finnas i kyrkan och komma under Jesu Namn. (G) Idag behöver vi kunna se när kraften kommer från Gud eller inte. Och Den Sanna andliga kraften finns när Guds Ord talas genom Guds Ande. Och det yttersta exemplet på hur det ser ut när kraften kommer från Gud, det är Jesu eget liv, Vår Mästare och Herre.

Guds Ord säger att kraften fullkomnas i svaghet, och det ser vi främst i Jesu liv och på korset. Jesus var son till en timmerman, han var en enkel och oansenlig man från utkanterna av Israel, från Galiléen som ansågs efterblivet och som föraktades av de flesta. Det står i Jesaja: Han ska inte skria eller ropa. Jag är övertygad om att Jesus oftast talade lugnt och stilla, till dem som ville lyssna, med några undantag. Sen skrev Jesu lärjungar ner dem, även de enkla och oansenliga män, fiskare och tullindrivare, och idag påverkar och förvandlar dessa Ord livet för miljoner, ja, miljarder människor, och genom historien blir det såklart ett helt oräkneligt antal. Det är ju helt enastående, och visar den inneboende kraft som finns i Guds Ord, talade genom Guds Ande, och då behöver man inte skrika. Ja, Anden kan få en förkunnare eller människa att höja rösten någon gång, det gjorde tex Wilkerson ibland, men ofta när han förkunnar så står han bara och talar lugnt och stilla.

Jesus är Guds Son, och Han kunde ha kommit till jorden i ära, makt och härlighet, med Ärkeänglar, under basunstötar och trumvirvlar, och sagt: Jag Är Gud! Tillbe Mig, lyd Mig, tjäna Mig, frukta Mig, älska Mig! Men Hade Jesus kommit på det sättet skulle Guds Rike bygga på maktövertagande, och måsta vidmakthållas med makt, och inte bygga på kärlek, barmhärtighet och nåd.

Men Jesus är så ödmjuk, Hans tankar är inte våra tankar och Hans vägar är inte våra vågar, som Herren säger i Jesaja, så Gud valde en annan Väg. Han sände Jesus som en obetydlig tjänare., och Jesus kom till jorden som ett sårbart, hjälplöst barn, helt beroende av Gud Fadern. Han dolde all Sin Härlighet och Ära, och uppenbarade den bara för tre av Sina lärjungar. Och på korset segrade Jesus i svaghet, utsatthet, övergiven och helt utlämnad åt Faderns vilja och nåd.

Ja, Jesus var fullt ut Guds Son även på jorden, redan i Marias mage, och Jesus kunde ha talat ett Enda Ord, och alla Jesu fiender skulle ha fallit döda ner till marken, men Jesus uppenbarade den makt som finns i ödmjukt tjänande i kärlek. En seger som vinns på det sättet, den består.
(E)
Och Jesu seger på Golgata består. Vinner Du på slagfältet med styrka och stridsvagnar, då består den segern några år, kanske några årtionden, men sen dyker det upp någon som är starkare och har fler stridsvagnar och då är segern borta. Men Jesu seger på Golgata består, därför att Jesus inte vann den genom makt, styrka eller kraft, utan genom att ödmjukt böja sig för Guds vilja. Fariséerna och de romerska soldaterna hånade Jesus som en förlorare, men se idag, vem vann? Jesus vann en överväldigande, förkrossande seger!

Och som kristen är det på samma sätt. Ditt livs största seger vann Du på Golgata för två tusen år sedan, och den vann Du genom att kapitulera för Jesus, böja Dig under Guds vilja och säga: Jesus, Du vinner över mig! Och det förunderliga är att då vann Du Ditt livs största seger.
(F)
Som Jesu lärjungar följer vi Mästarens Väg. Vi älskar vår Gud, Jesus, vi älskar och tjänar våra medmänniskor i ödmjukhet. Vi strävar ivrigt efter kärleken, och avskyr att söka makt, inflytande eller position för oss själva. Jesus sa: Nej, den som vill vara den störste bland Er ska vara den minste, och den som vill vara den främste ska vara de andras slav.

Mina älskade syskon, Jesu lärjungar har en seger och en kraft inom oss som inte bygger på denna världen, som inte bygger på makt. Nej, vi har dött bort från denna världen och denna världen är död för oss. Och vi segrar genom att böja oss under Guds vilja, att tåligt acceptera både hån och förföljelse, och genom att i tro och kärlek hålla fast vid den seger som en gång för alla redan har vunnits för oss på Golgata kors, vi ser oss själva som ingenting, och vi ser Jesus och korset som vårt allt, och när vi gör det, när vi har sådana hjärtan, då kommer Guds kraft att verka i oss och genom oss, och då kan den faktiskt bli oerhört stor i en del fall, ju mer vi ödmjukar oss inför Gud, därför att vår Gud, Herren, är oerhört stor och mäktig.

Men då kommer den väldiga kraften från Gud, och inte från oss, och vi kommer då att se ganska så oansenliga ut i denna världens ögon, men den andliga kraften som vilar över oss kan vara oerhört stor. Så ser det ut när kraften kommer från Gud. Amen.

15 Comments

 1. Halleluja!Tack Konrad för stark sann undervisning!Var välsignad i Jesu dyra namn!

  • Tack kära syster! Gvd!

 2. Mäbgder av Tack Konrad för denna predikan!!!!!!

  • Tack kära syster! Gvd!

  • Precis den undervisning som behövs i vår tid. Man får pröva allt i de olika församlings sammanhangen. Jag vill gå in genom den trånga porten och ut på den smala stigen som leder till livet och vara lyhörd för Herrens milda röst.
   Andebedömningens gåva i funktion är vad jag har bett om redan i min ungdom. Men jag ber också om att Jesu Kristi kärlek ska bo i mig så att jag kan älska min nästa så som han vill. Jag längtar efter den fullkomliga Kärleken som driver ut all människofruktan… som ger mig mer frimodighet och för mig djupare in i den kallelse han har i mitt liv.
   Guds rika Välsignelse käre broder!

   • Tack lika kära syster! Styrks av Din ödmjuka tro och kärlek till vår nästa, men där vi ändå måste älska och följa Jesus först och främst. Det är inte en lätt balansgång att visa sina bröder, ja, alla människor, både kärlek och respekt, men ändå stå fast vid sin egen övertygelse och även våga föra fram den, när Herren så leder. Andebedömingens gåva är viktigare än någonsin idag, men kanske också mer impopulär och ovälkommen än någonsin. Gud välsigne Dig kära syster!

 3. Ja och amen till detta!

  • Tack kära syster! Gud välsigne Dig!

 4. Ljuvlig predikan! TACK Jesus! TACK Konrad!
  All ära fill Kristus! Glädje och frid, nåd och välsignelser till dig – Allt gott från HaShem till dig min älskade bror och vän.
  🙏❤❤❤

  • Tack kära Ingrid! Ring när Du känner för det! Varmt tack för allt Du är, det är det viktigaste, och gläds över Din tro och kärlek till Israel. Gud välsigne Dig och tack för Dina böner! Stor kram! Konrad <3

 5. Mycket bra Konrad. Mycket avslöjande av vår tids vilsna kristendom. En bekräftelse på vad många av oss känt och tänkt.
  Kraften, Guds kraft,fullkommas bara i och genom vår svaghet. Korsets Kraft.

  • Tack fine broder för de värmande orden! Gud välsigne Dig! Djupt tacksam om jag fick finnas i Dina böner då och då.

 6. Jag tror man ska vara försiktig med att fördöma det man kanske inte förstår..Bifogar länk till ett klipp från ett möte med pastor Alph Lukau.Där hörs många gånger ropen “fire”. I detta klipp får vi möts en pastor som var övertygad om att det han såg var “fake” och också spred det till andra, trots att Gud varnade honom för detta i en dröm. Titta på klippet vad följden blev, vad som sedan hände och vad slutet blev. Tror ni får ett en tankeställare..

  • Ja, vi ska inte döma, men vi måste be-döma det som sker, dvs pröva andarna. det är två skilda saker. Jag respekterar om andra har en annan uppfattning, men jag är personligen helt övertygad om att detta är fel, och jag grundar det främst på Guds Ord, men på många andra saker också, tex andliga nådegåvor som både hos mig och andra med samma gåva klart och tydligt signalerar i oss att detta är fel. Men vi avgör främst med Guds Ord. Men var och en får pröva själv. Gud välsigne Dig med nåd och frid.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This