Navigation Menu+

Förbered Dig för svåra tider

Posted on 28 Dec, 2019 in All languages, Swedish | 19 comments

Jag var med Liliane i Afrika i oktober och november, och när jag i Sverige började förbereda mig för resan bad jag: Jesus, ge mig rätt budskap till Afrika, och detta var det första som lades på mitt hjärta, och jag prövade det med trossyskon, och Herren sa: detta ska Du predika! Men jag känner att budskapet också behöver komma ut på svenska och anpassat för Sverige, och även om det främst är riktat till kristna, så är det även ett budskap till vårt land och folk om att det är tid att vända om till Jesus, och tiden som ges är ganska så kort. Jag tror att det är ett viktigt budskap, så Du som lyssnar får gärna dela det vidare och sprida det.

Jag kallar mig inte för någon profet, men detta är ändå ett profetiskt budskap, baserat på drömmar jag och andra haft och andra profetior. Det finns ett allvar, Men kom ihåg att Jesus inte ger oss profetior för att skrämma oss, utan för att väcka upp och förbereda Sitt  Eget folk, så att de inte behöver stå oförberedda och tagna på sängen, utan rustade och förberedda, och kan säga, lugnt och sansat: Jesus hade sagt att detta skulle komma, det innebär att Herren har detta helt och fullt i Sin Hand, och en plan för att hjälpa och rädda Sitt eget folk. Jag behöver inte vara rädd, jag kan lita på Jesus. Men profetior syftar även till att varna de som inte omvänt sig, vårt land och folk, de som idag inte tillhör Gud, för att ge dem chansen att ändra sina vägar.

Jag älskar Sverige och har gjort i hela mitt liv. I mitt gamla liv övade jag ofta, och under svåra strapatser, under femton års tid för att kunna försvara vårt land som reservofficer inom Fallskärmsjägarna, och jag gick in för uppgiften med själ och hjärta. Men sen 2006 tillhör jag Jesus, men försöker ännu kämpa för vårt land, men nu genom att vittna om Jesus att vi ska omvända oss till Jesus Kristus, för det är det enda som kan hjälpa vårt land nu. Ingen militär upprustning, ingen politiker kan rädda vårt land nu, omvändelse är den enda väg som finns nu.

Och eftersom jag älskar mitt land så bär jag på en börda och smärta för dess skull. De sista tre åren har jag haft mellan 10-15 drömmar om ett ryskt angrepp på Sverige, och vi står mer eller mindre handfallna. Min mamma drömde 2015 om våg efter våg av ryska bombplan över vårt land, och vaknade upp skakad. Pappa såg i en dröm 2016 ryska soldater och stridsfordon utanför deras hus, men de uppförde sig inte så väl och min pappa är ganska så orädd, så han gick ut och frågade lite bestämt: vem är chef här? Ja, Sådan är min älskade pappa, Byskes egen Zeb Macahan… Och Jag vet flera andra kristna som fått samma budskap, ofta i drömmar.

De här drömmarna har fått mig att ta del av andra profetior, som Valdres och Wilkerson och andra, och de säger alla samma sak. Det kommer en konflikt mellan öst och väst, och västvärlden, dvs Europa och USA, NATO, kommer att förlora, och Ryssland och Kina kommer att vinna.

Men, säger Du, hur är det möjligt att USA och Nato skulle kunna förlora mot Kina och Ryssland? USA har ju världens största och mäktigaste krigsmakt, och bara USAs militära utgifter är mer än dubbelt så stora som Rysslands och Kinas tillsammans, och om man tar hela Natos utgifter så är ju väst helt överlägset! Ja, men Guds Ord säger att om inte Herren bevarar staden, så vakar väktaren förgäves, och “Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom Min Ande säger Herren”. När Herren stred för Israel så räckte en handfull krigare, som tex under Gideon, men Herren gav seger trots numerärt underläge, men när Herren stred mot Israel så hjälpte varken att Jerusalem hade en mur runt staden, inte heller Herrens Tempel, utan då förlorade Israel. Om västvärlden inte vänder om så kommer Herren att strida mot oss, och då hjälper inte hela världens samlade krigsmakt. Herren kommer dock inte att strida mot Sitt eget folk i dessa länder, utan för dem, men de blir ändå påverkade av det som sker.

Och vi ser idag att detta är på väg, i Syrien, Irak, Iran, Israel, Nordkorea, Ukraina, Turkiet, för att nämna de viktigaste platserna. Jag tror att detta kommer, om inte Sverige och västvärlden genom ett Guds mirakel vänder om. Det hoppet, den bönen, den strävan ska vi INTE ge upp! Vi ska INTE ge upp vårt älskade Fosterland, vi får falla ner på våra knän och ropa om nåd, hoppas och tro, men ändå vara realister, och därför behöver vi kristna börja förbereda oss.

Men jag vet inte när detta sker. Jag har en broder i Finland som jag vet Jesus talar till, och han fick i december 2019: inom två år tar Gud bort Sin Nåd över Finland, och jag tror att domen över Sverige och Finland kommer samtidigt, genom en rysk invasion. Liliane fick i Afrika att om Sverige inte vänder om så kommer snart Guds dom över vårt land, och 2015 fick hon: först 7 goda år, sen följer sju svåra år. En annan broder jag ej känner så väl, men som jag efter ett telefonsamtal fick förtroende för, han fick för några år sedan att 2022 skulle vara året då allt skulle börja hända. På två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras, och alla dessa tre säger året 2022, men jag vill betona att jag inte fått något årtal, och att man ska vara försiktig med årtal, vilket i synnerhet gäller Jesu Återkomst, men även profetior. Men jag tror att det ännu kan vara någon tid kvar.

Jag tror att detta är den sk Vedermödan som Bibeln talar om, och jag tror att ur det kaos och fruktan som detta skapar så kommer Antikrist att träda fram som en frälsare, med ett budskap om fred och säkerhet, enhet mellan religioner och skydd mot yttre hot mot mänskligheten som miljöhot, religiös extremism och terrorism och krig mellan länder och religioner. Han kommer att ena alla religioner och säga att alla har samma Gud och även göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Är då vi kristna med på Vedermödan och Antikrist? En del säger nej, inte alls, andra säger halva tiden, andra hela tiden tills Jesus ställer Sig på Oljeberget. Det finns förkunnare jag har förtroende för i alla tre läger: Mangs före Vedermödan, Owe Lindeskär halva, Reichman hela. Wilkerson vägrade svara. Jag vet inte, men mitt råd till Dig är: förbered Dig ändå, så även praktiskt, på att få behöva gå igenom iaf en del av dessa svåra saker, och håll också utkik efter en frälsare och mirakelman som träder fram ur kaoset så att Du förstår att det är Antikrist och inte blir bedragen, om vi är kvar, det är två av mina råd till Dig.

Men nu kommer mitt allra främsta råd till Dig: förbered Dig andligen, genom att redan nu söka Dig närmare Jesus, bli mer förankrad i tron och i Guds Ord, lär Dig löftesord utantill, sök få mer av Guds Ande och Jesus inom Dig, det är mitt allra främsta råd till Dig som lyssnar.

Sök också mer av Jesu kärlek. Jesu kärlek är det mildaste, ljuvligaste, renaste och  mest dyrbara vi kristna har fått och kan få, men det är också en ofattbar kraft i Jesu kärlek. Ordet säger att kärleken aldrig upphör, att den inte kan besegras, att den tror allt, hoppas allt, uthärdar allt, bär allt. Min egen erfarenhet är också att Jesus är en väldigt uthållig kraftkälla, och jag har sett det på nära håll i min mors liv, tillsammans med hennes tro och starka förtröstan.

Och På korset visade Jesus vilken kraft och styrka som finns i kärleken, och den visar sig nog mest av allt när den får lida. Så be att få mycket av Jesu kärlek i Ditt hjärta, Den Helige Andes kraft och styrka, mer av Kristus i Dig, och Du ska få se vilken bärkraft som finns i detta, hur tålig Du kan bli i lidande och prövning genom Jesu kärlek.

Jag fick ett mäktigt möte med Jesus i april 2006, och jag fylldes då av både frid och glädje, men även sådan kärlek och kraft att jag kände: hela världen kan strida mot mig, men jag kommer ändå att segra, för jag har Jesus inom mig och med mig. Hela världen, ja, hela Universum, skulle kunna strida mot Jesus, men Han skulle ändå segra. Ingen är starkare än Jesus, om än Jesus i Sin nåd och mildhet ofta väljer att inte använda Sin styrka.

Men när jag mötte Jesus den gången var jag själv ofattbart svag, utlämnad och rådvill, helt hjälplös. Vi får kraften i vår svaghet, och precis i den stund vi behöver den. Ja, det är klokt att be om mer av Jesus redan nu, men glöm ändå inte att kraften fullkomnas i svaghet och ges oss när vi behöver den.

Och om Du idag lyssnar och inte är frälst, då har jag ett enda råd: ta emot Jesus och bli frälst! Jag säger ännu en gång, med eftertryck, vad jag har sagt förut. De svåra tiderna kommer snart till Sverige, och då kommer det att finnas en enda trygg plats: i Jesu Armar.

För Allt det andra kommer att skakas i grunden. All annan trygghet kommer att mer eller mindre försvinna helt. De allra flesta saker som vi idag har vår trygghet i kommer att försvinna. Jag tror att mycket kommer att se ut som kaos. Polis, myndigheter, politiker,  brandkåren, försäkringsbolag, militär och andra saker som vi haft vår trygghet i kommer att mer eller mindre helt tappa greppet och stå maktlösa, och bara hos Jesus kommer Du då att finna en trygg plats, en framtid och ett hopp.

Så Om Du idag inte är en Jesu lärjunge, så Sök Dig till Jesus redan nu, medan tid är. Helst önskar jag att hela vårt land ville vakna upp och vända om, men vill vårt land inte vända om, så kan Du som nu läser göra det. Vakna upp Du som sover och vänd om till Jesus medan Jesus ännu kallar Dig till Sig och går att finna. Det är ett val Du kommer att tacka Gud för om Du gör det redan nu, och kanske även tacka mig för att jag sa Dig sanningen och fick Dig att vakna upp och göra Dig redo. Med Jesus på Din sida och inom Dig har Du helt andra resurser än Du har idag.

Men Evangelium är ju de goda nyheterna, så vad är då de goda nyheterna? Ja, jag har också goda nyheter till Dig, och det är de jag vill att Du som kristen lyssnar noga till. Ta till Dig det svåra och allvarliga, dvs att svåra tider väntar, och förbered Dig, men lyssna och ta till Dig de goda nyheterna jag kommer med.

För de goda nyheterna är många, och fler än de svåra, och löftena som givits till Jesu lärjungar och Guds folk är oräkneliga och bergfasta. Och det första är det största och viktigaste, det mest underbara och ljuvliga. Du har en Evighet i himlen framför Dig. Ingenting kan skada Dig, och inget kan föra Dig till himlen en enda dag före vad Jesus har bestämt. Så till Dig som tillhör Jesus Kristus har jag Guds goda nyheter, för Jesus själv säger: känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på Mig. I Min Faders hus finns många rum och Jag går bort för att bereda plats åt Er, och ska hämta Er till Mig för att Ni ska vara där Jag Är.

Jesus har berett rum åt Dig hos Fadern, en plats vi kallar himlen, och där finns inga tårar, ingen smärta, ingen död, utan bara lovsång, jublande glädje, ljuvlig frid, som inte kan störas, underbar och öveflödande nåd, och sen kärlek, kärlek och mera kärlek, underbar, överflödande kärlek. En kristen har alltid en framtid och ett hopp som aldrig kan tas ifrån henne.

Men jag har goda nyheter för livet här på jorden också. Herren Din Gud bor i Dig, en hjälte som frälser. Inse att Du har Gud på Din sida, Han som har skapat och uppehåller Universum, Han som styr planeter, Och Han säger till Dig: frukta icke, ty Jag Är med Dig. Jag styrker Dig, Jag hjälper Dig, Jag uppehåller Dig med Min Rättfärdighets Högra Arm. Herrens Högra Hand är en symbol för Guds oerhörda styrka och Allmakt. En starkare Hand än så finns inte.

Och denne Gud, Jesus, har själv sagt: Jag ska aldrig svika Dig, aldrig överge Dig, och om de allra flesta av oss kan vara trolösa någon gång, så förblir Guds Trofast, för Han kan inte förneka Sig själv. Om Du håller Dig till Jesus, så kommer Han att strida för Dig, och då kan varken USA, Ryssland eller Kina vara emot Dig. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Ingen blir svaret.

Och glöm inte: även när det för det mänskliga ögat ser ut som om allt blivit kaos, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen, särskilt väst, så har Gud ändå hela tiden läget under full kontroll. Jesus vet var varje atom i Universum befinner sig, Han har koll på varje hårstrå på Ditt huvud, och inte en sparv faller till marken om inte Gud godkänt det, tillåtit det. Så lita helt på Jesus, för i Jesu Armar är Du helt trygg, inget kan skada Dig.

Och Slutsegern är redan klar. Uppenbarelseboken 19 visar hur allt slutar. Oavsett om vi är kvar eller ej när Antikrist träder fram, vilket jag personligen tycker att Bibeln säger, framför allt 2 Tess 2, så är det så det slutar. Jesus kommer tillbaka, utplånar Antikrist, och för med Sig Sin Faders Rike, Guds Rike, hit till jorden och då väntar tusen år av nåd och frid här på jorden, då Jesus regerar, och vi med Honom.

Men nu vill jag ge Dig några andliga råd hur Du kan förbereda Dig för det som ligger framför.

Det viktigaste har jag redan sagt: läs Guds Ord, särskilt löftena, memorera dem. Läs även avsnitt som visar Guds Allmakt, så Du kan påminna Dig om vem Gud Är. Det står faktiskt: Gud är fruktansvärd i de heligas råd. Vår Gud är inte vem som helst. När Han bestämmer Sig för att strida för Dig, då kan Du räkna med att under kan ske. Han kan dels göra ryska soldater medgörliga och barmhärtiga mot Dig, Han kan få dem att drabbas av gudsfruktan så att de inte vågar röra Dig, och om de kastar Dig in i den brinnande ugnen, så kan Gudasonen stå vid Din sida, och Du går oskadd ut.

Men någon gång kommer vår sista stund, och en del av oss kan behöva ge vårt liv för Jesus framöver, men Jesus kan ge Dig modet att möta det utan fruktan, som Stefanus i Apostlagärningarna. Din blick kan se Människosonen, och Du går till himlen med både glädje och med frid, medan Du säger: Jesus, ställ dem inte till svars för denna synd. Det är seger, och så Mäktig är vår Gud. Var inte rädd!

Det finns förkunnelse idag som man kan kalla lyckokristendom, och redan profetian i Valdres, som talar om denna konflikt mellan öst och väst, varnar för en ny slags förkunnelse som ska vända det kristna livet till det jordiska, till framgång och rikedom. Denna förkunnelse kom till Sverige på 80-talet och sprider sig allt mer, om än dess utseende förändrats lite, så känner jag, och många med mig, med andebedömningens gåva, baserat på Guds Ord, att detta budskap inte stämmer. Jag vill betona att detta är mina älskade syskon i Kristus, jag älskar dem av hela mitt hjärta. Jag tar inte ställning till deras rättfärdighet inför Gud, utan jag tar ställning till sanningshalten och hållbarheten i förkunnelsen. Den kommer inte att hålla när det stormar, och för en del blir det nog ett bryskt uppvaknande. På liknande sätt är det såklart med den sk liberalteologin, som gör att åhörarna somnar in andligen kanske ännu mer, men jag tror att få som tillhör den lyssnar till mig idag. Ta Dig ut ur denna förkunnelse redan idag, är mitt råd till Dig. Gå tillbaka till Guds Ord och klassisk och sann teologi, som tex Rosenius, Luther, Lewi Pethrus eller Frank Mangs.

När de svåra tiderna kommer så tror jag att delar av vår kristenhet, som är av just denna gren, kanske går in i intensiv andlig krigföring. Mitt råd är: gå inte in i det! Himmelens Gud har bestämt detta, och andlig krigföring är jag helt övertygad om inte är av Jesus Kristus, utan i köttet, och kommer bara att göra Dig utmattad och inte åstadkomma något. När Gud sänder en dom så hjälper det inte att strida mot Den Onde, det kommer inte att få Gud att ändra sig. Nej, vi bör gå in i vår bönevrå, kasta oss ner på våra knän, falla ner på våra ansikten inför Herrens Ansikte och göra som Herren sa till Salomo: ödmjuka oss, vända om och ropa till Himmelens Gud om nåd och förbarmande över vårt land och folk, något vi bör göra även nu. Då kan Gud ändra Sig.

En annan sak som blir värdefull är att ha förtröstan, tillit, och att ha tålamod, lite is i magen, att inte förhasta sig. Jesaja säger: Den som har tro förhas­tar sig in­te, och “om Ni vänder om och blir stilla ska Ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir Ni starka. Jag tror att de allra flesta av oss, inklusive jag själv, kommer att känna rädsla både en och två gånger, men det viktiga är att inte handla utifrån rädsla och att inte bli fången i den. och de som Inte har Jesus blir det ännu värre för. Därför tror jag att det är viktigt redan nu att lära sig stillhet och förtröstan, vila vid Jesu Fötter, och att lägga på minnet att när detta kommer ska vi inte förhasta oss, utan tvärtom, ju mer alla runt omkring oss springer omkring, desto mer ska vi försöka visa vägen genom att vara stilla, genom att tala om en framtid och ett hopp, då blir vi ännu mer vittnen för Jesus Kristus.

Därför tror jag att det är klokt att damma av Psalmboken, och börja sjunga gamla psalmer igen, och nynna på dem, födda av Guds Ande och fulla av förtröstan. En del modern lovsång är bra, men mycket är tunt på substans, och tar bara med det kristna livets uppsida, men inte dess prövningar. Så sjung tryggare kan ingen vara, blott en dag, Gud är Trofast, Oändlig Nåd, bara för att nämna några, och Du ska se att den Ande av tillit och förtröstan som dessa psalmer är födda av ska smitta av sig på Dig.

Jag vill även ge några praktiska råd. Jag tror att det är klokt att tex tänka igenom: vad gör vi om strömmen går? Hur håller vi oss varma? Hur lagar vi mat? Har vi ficklampor och batterier hemma? Har vi lite extra av sådant som håller länge, tex pasta och konserver. Om det är på sommaren kanske ett litet elverk kan vara att tänka på, så att frysen inte smälter, och kanske ett vattenreningsfilter om dricksvattnet försvinner för en tid. Våra myndigheter kanske funkar så pass att de försöker laga detta inom några dagar, men jag har en känsla av att mycket kommer att kollapsa, och då kan det dröja innan det funkar igen. Jag tror att det är klokt att tänka igenom sådant redan nu, det är inte otro, det är att göra som Josef i Egypten, som fick Guds förvarning och handlade utifrån den vishet och förnuft Gud givit honom. Gör så även Du!

Men jag vill avslutade med några löftesord, för att väcka hopp, tillit och förtröstan hos Dig. De finns i Guds Ord och var riktade till Israels folk där och då, men som jag tror gäller även oss i den Yttersta Tiden.

Jag tror att det kommer en stor andlig välsignelse över de som tillhör Jesus under denna tid. Jag tror att Jesus kommer att utgjuta Sin Ande mer än idag, och över många fler än idag. Dels för att vi kommer att söka det mer, men också för att Jesus vet att vi behöver det, och Gud är Trofast, Han kommer inte att låta oss prövas över förmåga, och Gud ger oss ett kors efter kraften, eller kraft efter korset.

Malaki 3 säger: En minnesbok blev skriven inför Honom, för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. De skall vara Mina, säger Herren Sebaot, Min egendom på den dag då Jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då skall ni åter se skillnad mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar Honom.

Jag är ingen framgångsteolog, men jag tror att Gud kommer att göra skillnad på Sina barn, Sina tjänare, och denna världens barn. För detta är Guds domar, inte Den Ondes. Gud har detta helt i Sina Allsmäktiga Händer, och det blir som med Job, Den Onde kommer inte att kunna gå en millimeter utanför de ramar Gud har givit honom. Ja, vi kan nog komma få lida en del kroppsligen, iaf somliga av oss, men andligen tror jag på en stor välsignelse över Jesu lärjungar, både kraft och glädje mitt i prövningen, hopp, tro och kärlek. Jag tror på ett andligt beskydd och en andlig, övernaturlig välsignelse och utrustning.

Och sist men inte minst, detta är vad Jesus kallar födslovärkarna. När en kvinna ska föda så våndas hon, det gör ont, men det är snabbt glömt, i glädjen över ett barn. På samma sätt säger Jesus att när detta börjar ske ska vi sträcka på oss, ja, vi borde någonstans glädja oss, ty vår befrielse, vårt hopp, dvs Jesu Återkomst och himlen är då mycket nära, och det är ju ett underbart hopp. Och hoppet styrker och bär oss. Så mumla för Dig själv: snart är Jesus här, och för mig väntar bara jubel, bara glädje, bara kärlek, i Evighet. Amen.

19 Comments

 1. Mycket intressant och viktigt budskap. Tack för att du delar med dig av det som är så viktigt.
  Jag vill tacka den Helige Ande som talar om för mig att jag skulle lyssna på er. Guds välsignelser till er. Hjärtligt tack!

  • Tack kära syster! Gud välsigne Dig!

 2. Tack Konrad! Det är dags att förbereda sig för det som komma skall. Vi kommer också att få vara med om förföljelse för vår tros skull. Därför behöver vi samlas och stötta varandra i den tid som är. All välsignelse/Marica

  • Amen! Gud välsigne Dig, vakna och fina syster!

 3. Jag har flera gånger fått varningar, syner och drömmar om ett anfall mot Sverige. Bara häromdagen i bön ser jag soldater som är i förberedelse. För lite mer än 1 år sedan drömmer jag och ser flera stridflyg i olika färger på väg mot Baltikum för att det var krig där, samtidigt så får jag se Nato trupper marschera längs en väg där det står massa människor och de kommer med moderna lastbilar fulla med soldater. I drömmen säger jag på Engelska att vi vill inte ha er här i tårar talar jag till Nato soldaten, han svarar mig ” Vi är här för att säkerställa läget” så tror jag han sa lugnt till mig. Under en tid har jag upplevt att tiden närmar sig för domen går över Sverige. Land land hör herrens ord till dig! Ni får pröva min dröm liksom vi får pröva allt vi hör och ser.

  • Käre broder, det är sorgligt men tyvärr nog sant. Vi ber och hoppas på ett mirakel, men förbereder oss för det svåra som kan komma. Gvd!

 4. Hej Konrad!
  Jag vill bara säga att det är viktigare att studera det Bibeln säger om det profetiska ordet än att lyssna på olika drömmar. De finns i minut och parti och kopplade till olika slags ändtidsförståelse.
  Har du funnit i Bibeln att vi som Guds församling ska förbereda oss på något annat sätt än att vi ska vara vakna (se det som händer) och be (som konsekvens av det).
  Påminner bara om profetian “Dom över Sverige” som var väldgt aktuell för 50-60 år sedan. Vet inte om folk vid de tiden också förberedde sig med extra mat etc etc. Jag tror att det på något sätt blev ett anti-vittnesbörd som jag ser på det. Naturligtvis kan man säga att faran blåst över pga alla som bett till Gud; jag motsäger inte det; även invånarna av Ninevé bad och Gud tog tillbaka det han sagt förut, så det går inte helt att utesluta, men jag vill trots allt mana till försiktighet. Paulus skriver redan om tessalonikerna: “hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och VÄNTA på hans SON FRÅN HIMLEN, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som RÄDDAR oss FRÅN den kommande VREDESDOMEN. (1Tess1:10). Se även Rom 5:9.
  Jesus sa i Joh 5:24: “Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas INTE av domen utan har gått över från döden till livet.”
  Vi ska väl tro på det JESUS SJÄLV har sagt eller ska vi säga att vi nog gör bäst att utesluta att vi tagit fel och därmed avfärdar bibelordet? Vi ska väl pröva drömmar mot Ordet?

  Betyder det att det inte kan ligga sanning i drömmen? Jag säger inte det, men i så fall är det en del av det domscenariot som gäller för domsperioden alltså efter att Joh 14:2,3 blivit verklighet!
  Den kristna församlingen ska tro på ordet i Upp.3:10 att vi ska bli bevarade från timmen där Gud prövar dem som bor på jorden. (earth dwellers) Vi bor inte på jorden utan har vår tillhörighet/vårt medborgarskap i himlen (Kol.1:20). Vi som tillhör Herren SKA INTE bli dömda tillsammans med världen! Misströsta inte Herrens ord! De som inte tror behöver endast höra det glada budskapet om Jesus om befrielse av våra synder och att få evigt liv och därmed slipper Guds vrede för om den som INTE tror står det att Guds vrede är kvar på dem!
  Predika inte fruktan för framtiden!!

  • Ja, Du har såklart rätt i mycket, men så sant Herren lever: det Han ger mig, det predikar jag. Om vi är kvar på jorden eller ej kan man ställa andra Bibelord emot, läs 2 Tess 2:1-4. Där säger Paulus svart på vitt att vi är kvar åtminstone när Antikrist träder fram. Jag vill ej predika fruktan, men ger Herren mig i uppgift att predika ett svårt budskap så gör jag det. Om man sen ska förbereda sig praktiskt eller ej, det kan man ha delade meningar om, och jag funderade en del på om jag skulle ha med det eller ej. Jag tror ändå att det kommer att visa sig att det är Herren som givit mig dessa drömmar. Gud hjälpe mig, jag hoppas såklart jag har fel, men är rätt så säker på att det nog blir så här. Gud välsigne Dig.

   • Tack för ditt svar Konrad! Jag vet att alla moderna översättningar skriver om “apostasy” i 2 Tess 2:3, ett ord som från och med King James Version började översättas så, men dessförinnan översattes med “departure”. Jag återger Geneva Bible Version (GNV) för att du kan se vad som står där: “Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a DEPARTING first, and that that man of sin be disclosed, even the son of perdition.”

    Troligen har man vid översättningen till KJV inte insett att detta och därför uppfattat ordet som en andlig departing = apostasy, men låt oss vara tydlig med att detta visserligen lätt kan tolkas in i Laodicea-församlingens ande, så det är säkert inte fel i sig, men hela stycket blir otroligt mycket tydligare när man läser departure/avfärd och däri förstår att det handlar om församlingen som rycks bort! Alltså Herrens dag (vredens tid) kan inte komma förrän församlingen ryckts bort, hon som är världens ljus och salt som hejdar antikrists framträdande! Se vers 6,7 i samma kapitel.
    Förresten inte bara Geneva BV utan också i New Matthew Bible (NMB) och Wycliffe Bible (1382) nämner den fysisika “departure” som översättningsvariant. (646 apostasía (from 868 /aphístēmi, “leave, depart,” which is derived from 575 /apó, “away from” and 2476 /histémi, “stand”) – properly, departure (implying desertion); apostasy – literally, “a leaving, from a previous standing.”) Se https://biblehub.com/greek/646.htm

    Om man läser/förstår det som att församlingen rycks upp, så klarnar tankarna omedelbart.
    För Paulus hade förklarat att vi skulle vänta på att Jesus skulle hämta sin församling INNAN Herrens dag, det var en tröstens budskap (1 Tess 4:18)!! Men vad ligger det för tröst i att behöva gå igenom Guds domar över världen för att på slutet få möta honom i rymden för att omedelbart återvända till jorden? Det kan väl kvitta att bli uppryckt bara för det?
    Så vad hände? Tessalonikerna som upplevde förtryck och förföljelse hade börjat tvivla. De troddde att de skulle få vara med om uppryckandet INNAN Guds vrede skulle uppenbaras över världens invånare och nån hade väl haft ett yttrande i Anden, sagt att ha sett ett brev från Paulus eller att han skulle ha sagt så men då reagerar Paulus och säger: tro inte det! För Herrens dag (vredens dag) kan inte komma om avfärden (församlingens uppryckande) har skett och innan det ska också antikrist uppenbaras som än så länge inte kunnat träda fram för att församlingen genom Guds Ande har hållit emot dess lögnartade framträdande. Läs speciellt det som kommer efter:

    “10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” (2 Tess).

    Det finns mycket mer att säga – inte minst angående det som finns i Mat 24 som sägs till de judar som lever under tiden av Vedermödan (inte till kristna!!!)

    Kom ihåg att ordet församling förekommer hela 19 ggr i Uppenbarelseboken men aldrig mer EFTER Upp.3!

    Överväg tanken! Då kommer ditt budskap vara mycket hoppingivande. Världens motstånd, Satans motstånd, köttets motstånd och förföljelse MÅSTE vi räkna med som församling, men INTE Guds dom som gäller världen!!

    • Bra att Du tar upp detta, översätter man fel kan ju mycket bli tokigt. Detta talar ju isf helt klart till Din fördel! Men det blir ändå svårt att förstå Paulus ord om Herrens Dag och hur vi ska samlas hos Honom INTE kan ske utan att Den Laglöse först trätt fram. Också svårt att förstå varför Johannes inte säger “men när han träder fram, mina älskade barn, så är Ni inte längre kvar!”. Det är också svårt att förstå att Paulus i 1 Tess säger att de döda i Kristus först ska uppstå, innan vi som lever kommer efter, och “den första Uppståndelsen” står ju omtalad i Uppb, och det är ju EFTER Jesu Återkomst. Dessutom talar inte Bibeln någonstans om en osynlig Jesu Återkomst. Det finns inte, inte svart på vitt, utan överallt står det: varje öga ska se Honom osv. Men just när Uppryckandet sker är en svår fråga, och i min predikan lämnar jag just detta öppet, för jag är inte helt övertygad i ämnet. Men Guds vrede kommer EJ över de kristna, men när Guds dom går över Sverige kan vi ändå vara kvar. Guds dom gick över Israel under Jeremia, men Jeremia var ändå kvar och verksam. Guds vrede drabbas vi ej av, så antingen är vi då uppryckta eller har ett Guds beskydd, vilket omtalas i Uppb, hur Guds tjänare tecknas med ett sigill. En svår fråga är detta, det medger jag! Gvd!

    • Teodor! Har tänkt igenom det Du skrev. Om avfallet istället ska översättas ”borttagande” och avse Uppryckandet, då säger Paulus ungefär så här i 2 Tess 2:1-4.

     Vad gäller Herrens Dag och hur vi ska samlas hos Honom (vilket måste avse Uppryckandet), så ber vi Er att inte tappa fattningen och tro att den Dagen är här. Ty först måste borttagandet ske (dvs Uppryckandet) och Laglöshetens människa träda fram.

     Paulus säger ju: låt ingen lura Er, för vi kan inte samlas hos Herren innan först något sker, och I så fall säger Paulus: vi kan inte samlas hos Herren förrän Uppryckandet sker. Det låter för mig som ”god dag Yxskaft”. Det är som att säga: vi kan inte bli uppryckta förrän vi blir uppryckta! Det blir ju nonsens. Som att säga: bussen kommer inte att avgå förrän den avgår!

     Att församlingen ej nämns efter Uppb 4 är ett argument, men ändå ett svagt sådant, eftersom det inte säger det svart på vitt. Men det finns många argument mot denna lära. Men jag är ej helt viss i denna fråga, varken för eller emot, men jag tycker att det mesta i Bibeln talar för att vi är kvar när Antikrist träder fram. Men jag är öppet för ett Uppryckande även före Vedermödan och Antikrist, det vill jag poängtera, och försöker vara redo varje dag.

     Men bra att Du är vaken och inte köper det jag säger utan att pröva! Jag tycker dock att jag försöker få in både hopp, tröst och tro i predikan, utan att väja för det svåra som Herren visat mig! Gvd!

     • Återigen tack för din reaktion. Självklart vill jag att du prövar det jag skriver.

      Vill dock rätta till något i det du skrev.

      Som jag läser texten så tror verkar tessalonikerna trott att de redan kommit in i Herrens dag med dess domslut på grund av allt som hände runtom dem. Frågan var alltså hur uppryckandet och domens/Herrens dag förhöll sig till varandra.
      Paulus säger då och fokuserar på Herrens dag att den inte bryter fram förrän:
      1) uppryckandet skett
      2) antikrist trätt fram.

      Som han klargör så håller Guds församling tillbaka antikrist som så länge församlingen är på jorden inte KAN träda fram. Tänk på alla miljoner kristna som tillber en annan än satan! Som ber till Gud för allt de möter. Det skulle inte funka för antikrist att agera. Det skulle utlösa allt för mycket andligt motstånd!

      MEN!! De som medvetet avvisar Kristus i denna tid fast de fått höra det klara evangeliet om nåd och frälsning genom tron, de får ingen andra chans! Texten klargör att alla som inte haft kärlek till sanningen ska komma att tro på antikrists lögner:

      Läs noggrant!: “Den Laglöses ankomst är ett Satans verk. Det ska ske med stor kraft och tecken och falska under, 10och genom all slags orättfärdiga konster LURAS DE SOM GÅR FÖRLORADE. Dessa människor VILLE JU INTE TA EMOT KÄRLEKEN TILL SANNINGEN som KUNDE HA RÄDDAT DEM.

      Och se nu hur Gud själv reagerar: 11Därför låter Gud dem drabbas av en mäktig villfarelse, så att de tror på lögnen 12och blir dömda, alla dessa, som inte trodde på sanningen, utan njöt av orättfärdigheten.

      Detta är ett fruktansvärt allvarligt budskap som du gör väldigt klokt att varna för på missionsfältet! Tala om för dem om konsekvensen att avvisa möjligheten till frälsning!

      Berätta att vi alla som tillhör Herren MÅSTE räkna med avvisning, förföljelse på grund av vår tro på Jesus, men att Herren INTE ska döma sin församlingen, hans domar gäller världens Earth dwellers!

      En oerhört viktig tanke är också att vi med glädje ska se framemot att Jesus ska hämta oss för att vi ska få vara där HAN är. Han bereder plats för oss i faderhuset som Joh.14:2,3 säger! Vi behöver uppmuntra varandra med den tanken och ska inte skrämma varandra med Guds dom över världen. Johannes skriver tydligt och klart om det:

      “Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han DRABBAS INTE AV DOMEN utan har gått över från döden till livet.” 5:24

      Tänk också på vad Johannes Döparen sa till fariseerna:

      “en när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sade han till dem: “Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska FLY DEN KOMMANDE VREDESDOMEN? Mat.3:7

      Man KAN fly från den, men omvändelsen ska vara uppriktig och sann och vi lever nu (inte då!) under förkunnelsen av nådens evangelium, inte av Rikets evangelium. Riket syftar på 1000-årsriket! Det ska predikas återigen av de 144 tusen judar under vedermödans tid. (Upp.7) Det är helt klart att under den tiden är det inte församlingen utan judarna återigen som står i fokus för Guds räddningsplan för denna värld.
      Gud välsigne dig och tjänst Konrad! Förkunna uppmuntrans budskap!! Jesus kommer för att hämta sin brud (inte först efter att hon varit utsatt för domen!!)

     • Än en gång tack för att Du prövar vad jag säger! Jag säger inte att Du har fel, men tänk på att Domen och Vredesdomen ju lika gärna kan vara Den Yttersta Domen! Tänk på att Jeremia var oskyldig, men var kvar i Jerusalem när Domen kom, men Herren bevarade och räddade Jeremia! Han drabbades inte av Domen! I Uppb talas också om ett beskydd, ett tecken i pannan, som bevarar Guds tjänare. Jag tycker inte att detta är så klart som Du anser. Jag anser ännu att 2 Tess 2:1-4 blir nonsens om Paulus istället för ett avfall menar Uppryckandet, men det är som jag läser. Jag anser att denna fråga är svår, jag tror att vi båda har förtroende för Mangs (före Vedermödan/Antikrist), Owe Lindeskär (i mitten), eller Reichman (efter). Wilkerson vägrade svara. Denna fråga är svår och jag lämnar den därhän i denna tråd, men jag försöker vara beredd på alla tre. Har dock svårt att förstå varför Herren skulle så tydligt ha visat mig i drömmar att ryssen kommer till Sverige om vi jag/vi ej skulle vara kvar, och i 2 drömmar har Herren sagt att jag skulle fräscha upp min ryska, senast inatt. Detta verkar helt onödigt om vi är borta. Jag vill ej predika fruktan, men sanningen, vad Herren talar till mig, och jag anser att min predikan även innehåller tröst, mod och vägledning hur man ska klara sig. Men det är vad jag anser. Med detta stänger jag denna tråd, och skriver Du något ytterligare kommer jag att läsa det men ej besvara det av tidsskäl. Hoppas Du förstår det, ej av bristande respekt eller intresse, utan av tidsskäl. Men Du kan få sista ordet om Du vill. Men vid närmare eftertanke, sista Ordet har Jesus…. 😉 (lite andlig humor i allt allvar) Gud välsigne Dig. Vi är på samma sida! I Jesu Kristi kärlek. //Konrad

   • Tack för att du delar detta!
    Något jag undrar över är det du skriver om andlig krigföring. Är du helt emot den? Du skriver att den är av köttet. Vill du utveckla det mer hur du tänker? Mvh

    • Jag känner att det är fel, det finns ej i Guds Ord och var okänt i kristenheten fram tills ca 1970-talet. Andlig kamp, ja, det har vi alla, och ibland kan den vara svår, men jag tror att det är bara i undantagsfall man ska se på och sysselsätta sig med Den Onda Andevärlden, vilket andlig krigföring tenderar att göra. Nej, se på Jesus, tala om Jesus, inte se så mycket och tala om Den Onde! Detta är min personliga övertygelse. Som sagt, andlig kamp, ja, i bön, men bara i undantag tillrättavisa eller vända sig till Den Onde eller hans demoner. Den Du ser på blir Du lik, den Du talar om visar vad Ditt hjärta är fullt av. Gud välsigne Dig! <3

  • Daniel 11-12, Jesaja 1-4, Lukas 17, 21, Matteus 24, Uppenbarelseboken 11 och många andra skrifter säger samma sak. Jesus kommer på Herrens dag då äger dom rum för alla till evigt liv eller till evigt förakt. Blanda inte ihop den stora vedermödan och dess plågor med vredesdomen. Herrens strålglans utplånar Antikrist eller Gog med odjuret och Satan. Ett evigt rike upprättas. En ny himmel och ny jord där död inte finns och döden är uppslukad. Himlakropparna smälter när Herren kommer, allt utplånas och görs nytt. Att dom faller över Sverige är inte centralt för profetian som centrerar sig kring Israel som land. Jag har själv drömt om båda dessa krig, och jag tror att kriget mot Sverige kommer snart då den geopolitiska utvecklingen går mot det. Domen över Sverige är en del i de krig som föregår detta. Likaså jordbävningar och sjukdomar, men ännu är inte slutet. När vi ser att de nordliga rikena om Israel går till krig mot Israel som är Babylon och trampar ner landet i ett antal år och de två profeterna vittnar om Gud vilka dödas av odjuret så ser vi i Uppenbarelseboken att de får nytt liv efter tre och ett halv år vilket också är den tid i Daniel som odjuret trampar ner landet. Då säger Herren åt dem att stiga upp, vilket stämmer med Daniel om att de som sover i mullen ska stiga upp efter den tiden. Herren kommer och då ska de som fortfarande lever förvandlas och möta upp Han, och det stämmer om att de som dött ska föregå de levande. Jesus kliver ner på Olivberget och besegrar Antikrist som hädar Gud. Vi ska förstå det rätt står det, då templet är rivet men Klippdomen idag står där. Om inte judarna hinner bygger ett nytt dessförinnan. Församlingen lever under den stora vedermödan, människor kan omvända sig under denna tid. Även om vi håller ut och är trofasta och vår kropp dödas så kommer vi att uppväckas till dom på Herrens dag. Frid

   • Jag tror att Du har rätt! Men måste säga att denna fråga är svår. Dock anser jag inte att det är en frälsningsavgörande fråga, men ändå en viktig fråga! Gvd!

 5. Det står i Matteus kap 24: EFTER denna tidens vedermöda……skall Jesus komma åter

 6. 💞💕💞💕💞💕💞💕🙋💕

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad