Navigation Menu+

Evangeliets sanning måste bevaras hos oss

Posted on 8 May, 2019 in All languages, Swedish | 2 comments

Evangeliets sanning måste bevaras hos oss

Galaterbrevet 2:5: Men vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. 

Jag personligen älskar att tala om Jesu kärlek, och jag tror att jag har fått av Gud ganska så mycket kärlek till alla medmänniskor, i synnerhet mina trossyskon. Men jag måste också tala ord av sanning, och jag måste tala vad Herren befaller mig, och då går det inte att stryka alla medhårs. Men jag vill att det ändå ska finnas en kärlek bakom detta budskap, och även en del nöd på mitt hjärta. 

Guds Evangelium om Jesus Kristus är det enda som kan föda en människa på nytt och ge henne frälsning och Evigt liv. Apostlagärningarna 4:12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Eftersom det inte finns något som är viktigare här i livet än att få bli frälst och få Evigt liv, och det finns heller inte något som Gud hellre vill med Ditt liv än att se Dig i himlen, det är Guds främsta vilja med Ditt liv, så innebär det att Evangelium om Jesus Kristus är den mest dyrbara gåva människan fått av Gud, och därför är det oerhört viktigt att vi slår vakt om det och bevarar det i samma form som vi fick det. 

Det största hopp, eller kanske det enda, som nu finns för vårt land och folk och enskilda människor är vår andedöpta kristenhet, för det är den som har den smörjelse av Den Helige Ande som behövs för att kunna förkunna Evangelium, då blir det också särskilt viktigt att just vi bevarar dess sanning. 

Evangelium är idag under press i vårt land, det urholkas och förvanskas, och Denna predikan har därför som avsikt att försvara Evangelium, sådant det har givits oss av Jesus och apostlarna, och att visa hur viktigt detta är och varför. Jag har själv känt att den behövde skrivas, och har låtit flera trossyskon pröva den och fått klartecken från Herren. 
(T) 

När vi ser på apostlarnas liv och gärning, kanske främst Paulus, så är det två saker som slår mig. Dels är det deras hållning att Evangelium skulle predikas, oavsett priset för dem personligen, och dels att det också måste bevaras intakt. De stod bergfasta i övertygelsen att Evangelium inte fick förändras. Detta ser vi i orden ur Galaterbrevet: Men vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. 

Varför var det så viktigt för dem att Evangelium predikades, till ett sådant högt pris för dem själva? För det första var det Ett uppdrag och förtroende givet av Gud. Paulus säger i 1 Tim att han tackade Gud som ansåg honom värd förtroendet att få tjäna Jesus och predika Evangelium, och han säger till och med: ve mig om jag inte predikar Evangelium. Det är en fråga om trohet och kärlek till Gud. 

Men det handlar inte bara om kärlek till Gud, utan även om kärlek till sina medmänniskor. Paulus sa att han var villig att själv bli fördömd för att hans judiska bröder skulle få vinna frälsningen i Jesus Kristus. Driven av Jesu Kristi kärlek för de förlorade, som Jesus redan givit Sitt liv för, predikade han Evangelium för att vinna själar. 

Romarbrevet 10:17 säger: Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord. Man kan inte tro om man inte får höra Evangelium, och därför talade apostlarna mycket och ofta om Jesus, även under stora personliga umbäranden. Av kärlek till Jesus och våra medmänniskor vill vi vinna nya själar genom att evangelisera, det är en mycket viktig uppgift. 

Men man ser också att det inte bara var viktigt att Evangelium predikades, utan även vilket Evangelium som predikades. Paulus använder i Galaterbrevet faktiskt starka ord om ett annat evangelium. Inte jag, utan Guds Ord säger detta, och jag säger det inte för att döma någon, utan för att vi ska förstå att det finns ett allvar i detta. 

I Galaterbrevet 1:6 står det: Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 10Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

11 Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. 12 Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. 

Dessa verser är glasklara. Evangelium kommer från Jesus Kristus, och Ingen människa, ingen ängel får ändra på det. Det är Guds Evangelium. Många av de andra breven är skrivna för att korrigera någon avvikelse från Evangelium, stor eller liten. Man insåg att även små avvikelser skulle skada den andliga tillväxten i Kristus, försvaga församlingen och därmed hejda Guds Rikes utbredning. Man insåg också att små avvikelser med tiden kunde bli stora. Den första kyrkan var därför mycket noggrann med att bevara Evangelium. 

Vad var det då för Evangelium som apostlarna predikade? Jo, det handlade om Jesus Kristus. Det handlade om Jesu Kristi död på korset, uppståndelsen, om försoningen och nåden. Det handlade inte om det jordiska, inte om att vara en god medmänniska, utan om Jesus Kristus, om Guds Rike och himlen. 

Apostlarna var noga med att bevara Evangelium, Men Idag säger många: låt oss inte döma! Man verkar ha inställningen: Det är ju inte så noga vad som förkunnas, låt oss bara vara glada, umgås och älska varandra. Visst ska vi älska varandra, och jag vill absolut inte döma någon, men med den inställningen gör vi ett stort misstag. 

Vi underskattar vi helt och hållet vår Fiende, som är avundsjuk på Jesu Kristi församling och som till varje pris vill beröva oss den härlighet han själv har förlorat och som vill få nöjet att se Jesus snuvad på så många som möjligt av de själar Han gav Sitt liv för. Fienden verkar inte främst i våra liv genom att sända sjukdom på oss eller ge oss motorstopp på bilen som en del verkar tro idag. Nej, den makten har han inte, om inte Gud tillåter det, och det skulle inte heller tjäna hans intressen, för det skulle bara skada oss tillfälligt och här på jorden. 

Nej, Fiendens främsta intresse är att skada vår eviga själ, att skada Jesu Kristi församling och stoppa Guds Rikes utbredande. Den Onde vet att det enda som kan frälsa en människa är Evangelium, och han försöker stoppa det från att predikas genom tex förföljelse, och han försöker förvanska Evangelium så att det mister sin sälta och frälsande kraft. Det är hans främsta mål. 

Och för detta ändamål har han ett antal vapen, och hans främsta är villfarelse och förförelse, för han är en lögnare, ja, Lögnens fader, och älskar att smyga in lögn i Guds sanningar. Han använder även andra metoder, som missmod, smicker för att locka till högmod och förföljelse, men jag vill påstå att förförelse och villfarelse är hans främsta knep, för då vandrar vi bort från Jesus av fri vilja, och Gud respekterar alltid vår fria vilja, och det vet Den Onde. 

Det första avfallet kom också genom förförelse och av fri vilja, och som med Adam och Eva i Lustgården så kommer han ringlande, som en listig orm, och säger: skulle då Gud ha sagt? Och även: ät av denna frukt, ät av detta evangelium, så ska Du få ännu mer än Gud redan har givit Dig, ännu mer redan här och nu, och många, många gör som Adam och Eva och sträcker sig efter den frukten, så även i vår kristenhet idag. Idag öppnar sig kristna runt hela vår jord för andra evangelium, till min och Herrens stora sorg, men till vår fiendes stora glädje. 

Och inte bara i västvärlden. Jag har stött på andra evangelium i Afrika där det vinner mark, med dess löften om hälsa och rikedom. Även i Sverige är Evangelium hårt attackerat, både från vänster och höger. 

I en del av kyrkan predikar man en annan slags Kristus, en tolerant Kristus som inte bryr sig om synd, som inte låter någon enda människa gå förlorad, alla kommer till himlen, en Kristus som inte begär omvändelse eller pånyttfödelse, och vars Gud är samma i alla olika religioner. Det kallas ofta för liberalteologi och är ju helt uppenbart ett annat evangelium, men det ser de allra flesta som är pånyttfödda och andedöpta för det håller sig inte till Guds Ord. Läser Du Ordet som det står skrivet så ser Du det nästan direkt. 

Men även de utvalda, de som blivit pånyttfödda, är under attack av Den Ondes bästa trick: förförelse. I Matteus 24:24 säger Jesus: Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Om Du tror att ”jag är frälst och jag är säker på att komma till himlen och inget kan hindra det”, då är Du andligt sovande och har förlorat mycket av Din vaksamhet. Vi har en Fiende som av Gud har fått tillåtelse att pröva även de utvalda, de som idag är frälsta. Vi får inte släppa på vår andliga vaksamhet, för Du är inte i himlen ännu. 

Många pånyttfödda kristna sträcker sig idag efter evangelium som utlovar en kristen en närmast problemfri resa till himlen. Man utlovas ständig lycka, framgång, hälsa och rikedom, och såklart lockar sådana löften väldigt många. Redan profetian i Valdres varnade för en kommande ny slags förkunnelse, en lyckokristendom med löften om materiella saker och framgång.

Det är helt uppenbart att hon talade om det evangelium som kom från USA på 60-talet och innebar många helt nya läror, bland annat en ny frälsningslära, den sk JDS-läran. Den säger i korthet att när Jesus gav upp andan på korset så kom Han till helvetet, plågades under tre dagar av Den Onde och sedan blev Jesus ett med Satan. Detta är ju en fruktansvärd villolära, helt utanför och i strid med Guds Ord. 

En del säger att JDS-läran är död, men det är inte sant. Läran om Golgata kors, om vad frälsningen innebär, det är centrum i hela Evangelium, det är kärnan i all förkunnelse. Men Hagin kom med en helt ny lära om detta, och det många gör idag är att man säger: ok, låt oss stryka JDS-läran och ta avstånd från den, men låt oss få höra alla andra ljuvliga löften från detta evangelium, främst löften om hälsa. Men Trosförkunnelsen bygger på JDS-läran, så förkunnar Du dess löften så har Du indirekt anammat JDS-läran. Allt Hagin lärde om andlig auktoritet, hälsa, framgång och rikedom bygger på JDS-läran, och alla dessa löften förkunnar man ännu idag i Trosförkunnelsen, och därmed är JDS-läran i högsta grad levande än idag. 

Men Bibeln är glasklar: vi får inte öppna oss för ett annat evangelium, för det finns inget annat, och JDS-läran är utan tvekan just detta. Det går inte att säga: strunt samma att huset är byggt på ostadig grund, vi vill ändå ha huset för det ser så vackert ut. Om Du bygger ett hus på ostadig grund så blir hela huset ostadigt och kan rasa samman. Har Du en lära om Golgata och frälsningen, det mest centrala i vår tro, som inte stämmer med Guds Ord, vilket JDS-läran är, då blir hela bygget ostadigt. 

Vi ser också i denna förkunnelse ett stort fokus på fysiskt helande, men vi får komma ihåg att varken Jesus eller apostlarna undervisar om detta, utan man nämner det i förbigående. Jesus och apostlarna helade många, men undervisade inte om det. Visst blir sjuka helade både nu och då av Jesus, tack gode Gud för det, men det är inte centrum av Evangelium, det är frälsningen, och ett helande av vår inre människa är långt viktigare. 

Detta budskap är en stor avvikelse från Evangelium och kom med löften som Gud inte har givit. Ja, Jesus har lovat oss mat och kläder och allt vi kommer att behöva för vår färd till himlen, att välsigna oss, alltid vara med oss, trösta oss, styrka oss och bevara oss tills vår tid på jorden är över. 

Och en dag har Gud lovat oss att få dela Jesu härlighet. Vi ska få vara i Hans Rike, där vi bara ska skratta, dansa, sjunga, njuta av ljuvlig frid och gränslös kärlek. Där finns inga tårar, ingen smärta, ingen sjukdom och ingen död. 

Men det är ju i himlen Gud har lovat oss detta. Här på jorden har Jesus sagt att vi ska få ha Den Helige Ande med oss, få den underbara glädje, nåd, kärlek och frid Han ger och det är något stort, och vi bör tacka Gud för det. Men Jesus säger också att vi kan komma att bli utstötta, hånade, förföljda och dödade för Hans Namn skull. 

detta evangelium kommer heller inte att överleva de prövningar som ligger framför. När det framöver står ryska stridsvagnar på våra gator så kan Du befalla dem att gå i Jesu Namn hur mycket Du vill eller ta ut det i tro, men tro mig, de kommer inte att flytta på sig. Hagin lärde ut att en kristen har samma andliga auktoritet som Jesus, men det är såklart inte sant, vi har inte den makten, inte den auktoriteten, vi är inte små gudar. Hos Gud är makten! Detta evangelium överlever inte en kollision med verkligheten och dess prövningar, sjukdom, krig, förföljelse och olyckor. 
(G) 

Vi kristna behöver inse hur viktigt det är att slå vakt om Evangelium. Vi har missat Guds synsätt på Evangelium. Vi har synsättet: låt oss inte tala om det som skiljer, så slipper vi konflikter. Men Vi har då intagit ett mänskligt synsätt och har förlorat Guds syn på Evangelium. Vi ska tala sanning till varandra i kärlek, vi ska inte söka konflikter, absolut inte, men vi får heller inte vika från Guds Evangelium. 

För ur Guds perspektiv så handlar Evangelium om människors Eviga liv eller död. Det handlar inte om lite olika synsätt på Jesus, det handlar om våra liv att vi får Jesus Kristus, sådan Han framträder i Evangelium, presenterad för oss på rätt sätt. Det är vad Gud säger står på spel, och då måste vi också förkunna det såsom det har anförtrotts åt oss. Börjar vi förvränga det så mister det sin sälta, sin förmåga att rädda liv. 

Paulus hade antagit Guds synsätt på Evangelium. Han hade förstått att människors Eviga liv hänger på det, och därför måste det bevaras intakt, både förkunnas och försvaras till varje pris. När därför Galaterna började glida in på villovägar så tog inte Paulus det med likgiltig tolerans, nej, han gick i taket och blev utom sig av förtvivlan och skrev ett saftigt brev för att få dem tillbaka på Vägen. Han tillrättavisade till och med självaste aposteln Petrus öppet inför alla, men det gjorde han inte med någon illvilja mot Petrus, utan av kärlek till Evangelium. 
(X) 

Om man idag har synpunkter på förkunnelse får man ibland höra: lägg inte Din tid på att kritisera Dina bröder utan vinn istället nya för Jesus. Det ligger en del i det, men många glömmer då återigen bort att vi har en fiende som vill leda oss vilse, även de som är i Kristus, och om det är viktigt att vinna nya själar för Jesus, hur viktigt är det då inte att se till att de som kommit till Kristus förblir Kristus? 
(H) 

Paulus säger att han är satt att försvara Evangelium, inte bara predika det, och i 2 Kor 15 skriver han: Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 

Paulus säger att Även de som är frälsta och trolovade med Kristus, löper en risk att Ormen förleder som med Adam och Eva med en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. Evangelium måste därför bevaras hos oss. 

Därför skulle jag vilja fråga svensk kristenhet, i stor kärlek: Hur länge ska vi halta på två sidor? När det gäller sk Trosförkunnelse så tror jag att alla pånyttfödda och andedöpta kristna och församlingar förr eller senare måste göra ett val. (C). Vi måste säga ett definitivt ja eller nej till denna förkunnelse. 

Men observera: Du säger ja eller nej till en förkunnelse, inte till människor, det är en väsentlig skillnad! Ja, det kommer att påverka vilka Du har nära andlig gemenskap med, men Du ska inte vara emot någon enda människa, Du älskar alla och vill deras bästa. Du ska inte ta avstånd från människor, Du ska inte bemöta en enda människa utan kärlek, men Du ska dra bort från detta evangelium, stänga Ditt hjärtas öron för det. En del som lyssnar till detta kanske tror att jag är emot dem, men jag är FÖR Dig, jag försöker säga Dig något som jag tror kommer att hjälpa Dig om Du tar det till Dig! 

Men, säger någon, varför vara så radikal, kan vi inte lyssna lite till det nya och ibland till det gamla? Vi behöver väl inte vara så dömande? Om Du och Din församling resonerar så och börjar släppa in denna förkunnelse så kommer ganska så snart det Evangelium som Paulus förkunnade att tystna i Din församling, för det har inte lika stora löften för livet här på jorden som framgångsevangeliet Hagin kom med. Därför kommer de allra flesta församlingar som öppnar upp för detta att ganska snart uteslutande hålla sig till detta, eftersom budskapet kliar i öronen, dvs det låter ju så bra och positivt. Om Du börjar blanda så kommer det att ta över efterhand, för lite surdeg syrar hela degen. 

Min egen andliga erfarenhet är att jag under en period sänkte garden och tänkte: ok, för enhetens skull går jag och lyssnar på denna förkunnelse, jag får väl pröva vad som är sant och vad som är falskt och behålla det goda och sanna. 

Men friden försvann när jag började lyssna till detta budskap, och efter ett tag blev oron så stark att jag nästan fick ångest. Jag försökte sortera mellan sant och falskt, men det blev ett stort arbete, för det var en sådan röra, en sådan blandning mellan sant och falskt, och det gjorde att jag fick vara mer eller mindre på helspänn när jag lyssnade. Ångesten och oron bara steg, friden försvann. Till slut bestämde jag mig för att stänga dörren helt till allt detta, och då kom friden tillbaka, och sedan jag fattade det beslutet har Herren givit mig mycket mer andlig välsignelse i mitt liv. 

Jag kan inte berömma mig av något inför Gud eller människor, men jag vet att jag är andligt känslig, och jag kände inom mig: något är fel i detta och det går inte att öppna sig för detta och tro att man ska kunna se skillnad på sant och falskt, utan här leder Guds Ande mig att dra mig undan. Du kan tycka att detta låter hårt, men jag har beslutat mig för att inte släppa in denna förkunnelse, och jag ger Dig samma råd. Samma råd ger Wilkerson, Carter Conlon och Sven Reichman, som jag vet har andlig urskiljning. Reichmans utmärkta bok: allt är inte Gud som glimmar, kommer till samma slutsats som jag kommit till: det bästa för Dig är att förkasta hela paketet. 

Jag vet idag, till min stora sorg, en sorg jag tror Jesus lagt på mig, så många som bara för några år sedan inte ville släppa in denna förkunnelse, men som nu svängt och öppnar upp för den. Men, som Paulus säger, vi får inte ge vika ens för ett ögonblick, för lite surdeg syrar hela degen. 
(D) 

Visst är liberalteologin helt fel också, den måste vi avslöja, men den påverkar den sanna, andedöpta kyrkan ganska så marginellt, för de flesta ser att det inte stämmer med Guds Ord. det gör iofs inte det evangelium som Hagin kom med heller, men det avviker från Ordet på ett mycket mera raffinerat sätt, det är mycket svårare att genomskåda. 

Jag vill därför, i kärlek, vända mig till alla andedöpta kristna i vårt land, precis som Elia gjorde när han utmanade Baals-profeterna, och fråga: hur länge ska vi halta på två sidor? Om det Evangelium som Paulus predikade var från Herren, så följ det, men om det evangelium som Hagin predikade var från Herren, så följ det! Jag påminner om att just Baal var en fruktbarhetsgud, dvs en ”God of prosperity”, precis som den Jesus Hagin ställde fram var en ”fruktbarhets-Jesus”. 

Vad blir Ditt och Din församlings svar på denna fråga? Vi måste välja väg. Väljer Du Baal, fruktbarhetsguden, eller väljer Du Herren? Svaret kan bli helt avgörande för inte bara Din och Din församlings framtid, utan för många idag icke frälsta, för människors Eviga liv hänger på Evangelium, och det måste därför bevaras intakt till varje pris. 

Jag säger, i stor kärlek till vårt land, vår kristenhet, och i kärlek för Jesus, att vi kommer inte att få se någon sann och genomgripande väckelse förrän vi går tillbaka till det sanna och ursprungliga Evangeliet, det som handlar om omvändelse från synd, korset, Jesu blod, att förneka sig själv, ta sitt kors och följa Jesus. Det är det enda budskap som kan förändra en människa i grunden, gripa tag om vår kristenhet  och börja förändra vårt land. Guds Evangelium om Jesus Kristus är det enda som kan rädda en människa till Evigt liv, och det enda hopp som finns kvar för vårt land och folk. Därför är det oerhört viktigt att vi är goda förvaltare och bevarar Evangeliets sanning intakt, såsom det givits oss av Jesus och apostlarna, utan att ändra på dess innehåll. 

Vi kan be hur mycket som helst till Gud och befalla i andevärlden, binda upp och kommendera, men så länge vi inte återvänder till det sanna Evangeliet genom att i kärlek tala om synd, om korset, omvändelse och frälsning så kommer inget genomgripande att ske. 

jag vet att jag älskar Jesus och älskar mina trossyskon, och jag ber Dig från djupet av mitt hjärta: Säg Ditt hjärtas ja till Guds Evangelium om Jesus Kristus, och stäng dörren om Ditt hjärta, och släpp inte in något annat evangelium, varken det liberala eller framgångsevangeliet. Stäng inte Ditt hjärta för någon enda människa, men stäng det för budskapet. För detta gäller faktiskt Ditt Eviga liv, och andras. Välj Väg, håll Dig till Guds Evangelium och älska Jesus av allt Ditt hjärta. Amen. 

2 Comments

  1. Tack konrad för att du predikar sanningens evangelium.

    • Tack gode Gud för Dig, broder, som ställer Dig på Sanningens sida, och Gud välsigne Dig rikligen! Vore mycket tacksam om Du ville nämna mig i bön någon gång! Gvd!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad