Navigation Menu+

Ty så älskade Gud världen, men älskar Du Mig?

Posted on 11 Apr, 2019 in All languages, Swedish | 1 comment

Ty så älskade Gud världen, men älskar Du Mig? 

Johannes 3:16: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 

Det är det här vår tro handlar om. Hela Evangeliet kan sammanfattas i denna vers, och allt börjar med Guds kärlek till människan, som Gud visar i Sin Son, Jesus Kristus. Människan var skapad av Gud, att vara lik Gud och hon var älskad av Gud, men hon föll. Men Gud hade en plan för att vinna människan tillbaka, redan innan Han ens skapade världen. Gud visste att människan skulle falla, men i Sin stora barmhärtighet sa Gud: Jag ska sända Min Ende Son och Jag ska visa dem Min kärlek och vinna dem tillbaka. Och Gud sände Jesus för att söka upp det som var förlorat och frälsa det. Kärleken är att Gud har älskat oss. Detta är kärnan i kristen tro. 

I Romarbrevet 5:8 står det: men Gud bevisar Sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. 

Gud sände Jesus Kristus, Guds Lamm, och offrade Honom på korset för våra synder, Dina och mina, medan vi ännu var Guds fiender. Jesus bar våra synder. Vilken kärlek, vilken nåd. Detta är Guds yttersta kärleksbevis till oss människor. Jesus sa: ingen har större kärlek än att han ger Sitt liv för sina vänner. Genom Jesu verk på Golgata är vi, i Kristus, försonade med Gud, vi är förlåtna, benådade, vi är Jesu bröder, vänner och Guds barn. Av nåd är vi frälsta genom tron. 

Men åt var och en som tog emot Honom, gav Han rätten att få kallas ett Guds barn. När man tar emot Jesus får man syndernas förlåtelse, löfte om Evigt liv, men man blir också ett Guds barn, allt av bara nåd.

1 Joh säger: tänk vilken kärlek Fadern har visat oss att vi får kallas Guds barn. Glöm inte det. Det finns en väldig glädje, kärlek och befrielse i att få vara ett Guds barn. Johannes Döparen sa: Han ska bli större och jag ska bli mindre. jag tror att ju mindre och ödmjukare vi blir, ju mer vi blir som barn, desto mer glädje får vi inombords. I Jesaja står det: de ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. Men det är ingen prestation, det står ”ska få”, vi kan inte ta oss det, men vi kan be om det, ödmjuka oss och låta Jesus ge oss det. 

Och när Jesus får komma in i våra hjärtan, så får vi själva bli berörda av Hans kärlek. 
1 Joh säger: Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. 8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. 

Jag minns när jag var en liten pojke, hur jag satt i Byske kyrka och läste texten i taket: Gud är kärleken. Jag minns att jag tänkte: jag vill veta vem Gud Är! Jag vill veta vad kärlek är!  Jag sökte i många år efter Gud och Guds kärlek överallt. Inom New Age, Buddism och andra religioner. Filosofi. Psykologi, vänner och Flickvänner. Allt möjligt. Men fann absolut inget som bestod någon längre tid. 

Jag kom till Klara kyrka i Stockholm hösten 2005. Tom, själslig sargad, psykiskt utmattad, men med en längtan och ett hopp. Jag hade fått ett första möte med Jesus redan innan, fått smaka lite av Hans kärlek, och när jag kom till Klara så såg jag att de hade något jag inte hade. De hade en kärlek, en glädje, ett inre liv som jag saknade. Jesus säger att en dag ska de rättfärdiga ska lysa som solen i Sin Faders Rike, och det handlar ju om himlen, men De hade ett ljus över sina ansikten redan nu, de strålade. Jag ville så innerligt finna vad de hade funnit, och jag förstod att det var Jesus. 

Och Jag sökte och kämpade, och april 2006 fick jag mitt livs hittills starkaste möte med Jesus och blev helt fylld av Hans kärlek och Guds Ande. Det var underbart, helt obeskrivligt. Det var som att vara i himlen. Och jag har funnit att det Bibeln säger är sant: det är bara i Jesus Kristus som Gud och Guds kärlek kan bli funnen. Om Du längtar efter kärlek, vilket jag gjort i hela mitt liv, kom till Jesus. Och bara Jesus kan ge Dig frälsning och Evigt liv. Hos ingen annan finns frälsningen, säger Guds Ord. 

Vi vill bli allt mera lika Jesus i Hans kärlek, men allt som kallas kärlek idag är inte Guds kärlek. Vi läser om den i 1 Kor 13: 

I 1 Kor 13 står det: Kärleken är tålig och mild, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. 

När vi läser detta får vi alla ödmjuka oss och säga som Paulus: jag har inte blivit fullkomlig. Men det är bra, för då har vi ju något att sträva efter. De här orden beskriver Jesus och Hans kärlek, och vi vill ju få allt mera av den i oss själva och i våra församlingar. 

Sven Reichman säger i en predikan: måttet på hur mycket av Jesu kärlek som finns i en församling visar sig i hur man ser på de svagaste. Tänk på Jesu blick. Hur Jesus ser med ömhet och kärlek på det som är svagt, sjukt, föraktat och misslyckat i världens ögon. Det utvalde Gud. Jesus ser inte på oss som denna världen gör, och tack gode Gud för det. Fundera hur Du ser på det som är svagt, sjukt och skadat, har Du Jesu Ömma och Kärleksfulla blick? 

Och Jesus är tålmodig och god, Han brusar inte upp i första taget. Jesus kan absolut bli både upprörd och vred över det onda, allt annat tal är människors påfund, men Jesus är sen till vrede, och rik på kärlek, nåd och barmhärtighet. Jesus vill alltid förlåta oss och om vi ber om det så gör Han det. 

Och den kärlek Jesus har, den uthärdar allting. Som Pelle K sjunger: kärleken kände ingen gräns, när lidandets väg Han fick gå. Jesu kärlek är både en segrande och en uppoffrande, lidande kärlek. Jesus var en smärtornas man, väl förtrogen med lidande, säger Jesaja 53. Jesus kärlek segrar genom svaghet och medlidande. när Jesus såg att det inte fanns  något annat sätt att hjälpa oss än att ge Sitt liv, då tog Jesus Sitt kors, fylld av kärlek. Jesus visste att om Jag vet att om inte Jag frivilligt tar detta lidande på Mig, så går Du evigt förlorad. 

Men Jesus tog det lidandet på Sig, och Han övervann det. Han  besegrade alla våra fiender: synden med dess straff, döden, Den Onde. Det är fullbordat. Jesu kärlek övervinner allt. Den segrar alltid, om än ofta genom svaghet och lidande. 

korset är beviset på Guds kärlek till människan. Det är budskapet om omvändelse, förlåtelse, frälsning och Guds kärlek till oss människor. Men Vi behöver tro på och ta emot en kärleksförklaring för att kärleken ska bli verklig. Jesus älskar alla människor och dog för alla, men bara de som tror på och tar emot Jesus får Evigt liv och får Jesu kärlek i sitt hjärta. Så tro på Guds Ord: det är sant att Jesus dog för Dig. Det är sant att Jesus lever idag, att Jesus älskar Dig och vill ge Dig en plats i himlen med Honom! Ta det till Dig. Och när Du tror på det och tar emot det, då fylls Ditt inre av kärlek, och Ditt liv förvandlas. Men Du kan inte älska Jesus om Du inte först får ta emot Hans kärlek. 

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 

Kärleken består i att Gud har älskat oss och Jesus gett Sitt liv för våra synders skull. Där börjar det, där finns grunden. Men, Om nu Jesus har älskat oss, så väcks i många av oss en längtan att älska Jesus tillbaka. Vi fylls av kärlek när vi får möta Jesus och känner: Jesus, jag älskar Dig! Hur kan jag visa det? Den som älskar  någon längtar ofta efter att få uttrycka sin kärlek, få visa den. 

När jag var på Klara kyrka 06 hade vi haft fasta, bön och lovsång en hel förmiddag, och Herren hade berört mig på ett mäktigt sätt och befriat mig från depressionens ande och en hulling av förkastelse, som jag båda burit på sen barndomen. Jag skulle gå hem, och övriga lärjungar skulle gå ut på Plattan och be för staden. När jag skulle ut kom jag på: jag måste ju tacka Herren! Jag vände om och börjad gå sakta mot altarringen. Jag gick med vördnad, beundran, gudsfruktan och tacksamhet. Jag minns hur jag tänkte: wow, Gud har berört mig idag och nu träder jag fram inför Herren Gud själv. Jag böjde knä och skulle just börja tacka så kom en tanke, som en textremsa på en film med svensk text: om Du älskar Mig, gå ut på Plattan! 

Jag minns hur jag hoppade till. Vem sa det? Jag såg mig omkring och såg ingen alls i närheten och insåg: det var Herren! Jag reste mig upp blixtsnabbt för att följa med ut, men så kom nästa tanke: gå inte med ut, Du besudlar de andra andligen, och jag visste att jag hade med mig ett andlig bagage. Jag tvekade ett ögonblick, men sen sa jag: nej, Jesus har sagt att jag ska gå, jag går! Jag började springa ut ur kyrkan, fylld av kärlek till Jesus och iver att få tjäna Honom, och en man sa: spring inte i kyrkan! Förlåt, mumlade jag, saktade ner, men så snart jag var ute ur kyrkan så började jag springa och hann ikapp dem. Vi gick runt på olika platser i Stockholm och jag kände en stark gudsnärvaro under vår vandring. Herren belönade min lydnad. 

lydnad och trohet är dyrbart i Guds Ögon, och det finns en glädje i att tjäna Gud när vi gör det av kärlek. Det kanske inte är så populärt att tala om idag, men ett sätt att visa kärlek är faktiskt lydnad. detta är kärleken till Gud, att vi håller Hans bud. 

Men vi håller inte buden för att bli frälsta, utan för att vi är frälsta. Vi gör det av glädje och tacksamhet för den nåd vi fått. Jesu kärlek till oss får oss att vilja leva efter Guds vilja, vara till behag för Jesus. Jag har inte alltid lytt Gud, inte alltid hållit Hans bud, sorgligt men sant, men då finns nåden, förlåtelsen och omvändelsen där. Glöm aldrig det. Det är aldrig för sent att vända om. 

Ett annat uttryck för kärlek till sin medmänniska är att lyssna på denne, och ett uttryck för kärlek till Gud är att lyssna till Guds Ord. Jesus sa: den som älskar Mig bevarar Mitt Ord. När vi älskar Jesus får vi kärlek till Hans Ord. 

När man älskar någon tycker man om att tänka på denne, och då växer kärleken. Så Tänk på Jesus, hur underbar och skön Han är, och Du ska se att Du får mer kärlek till Honom. Sen kan Du tänka på Din fru, hur underbar hon är, och Du ska se att Din kärlek till henne bara växer. Men hur underbar Din fru än är så är hon inte som Jesus, så sätt Jesus som Ditt hjärtas första kärlek. 

All kärlek längtar efter att få uttrycka sig, en äkta man kan ge sin hustru blommor, en puss på kinden eller bara säga: jag älskar Dig! Det får också kärleken att växa, både hos den som ger och tar emot. Sann kärlek är aldrig en förlustaffär, Jesus sa: ge, och Ni ska få! Vi längtar också att få uttrycka vår kärlek till Jesus annat än bara lydnad, och vi kan sjunga en sång till Jesus en sång, eller bara säga orden: Jesus, jag älskar Dig! Detta är viktigt, men trohet är ett viktigare tecken på kärlek än tillfälliga känslosvall och om Du säger orden utan hjärta bakom, utan att mena det, så blir det meningslöst. 

Men All tro och all kärlek sätts på prov. När man står vid altaret och ska gifta sig känner man nog mest lycka och kärlek, men med tiden kommer prövningen. Och så är det med Jesus. När man först får möta Honom är man så lycklig och fri och man älskar Jesus av allt sitt hjärta. Men förr eller senare kommer prövningen. Abraham prövades, lärjungarna sållades som vete när Jesus gick till korset. Vi kommer också att prövas. 

1 Pet 1:6 säger: Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Målet för vår tro är frälsningen och himlen, glöm inte det, men vi kan få utstå prövningar. Jag tror att det väntar svåra tider för vårt land, och då blir det svårt för oss kristna också. Då kan det bli både Jesu lidande och segrande kärlek vi får lära känna, och den kämpande tron. Vi kommer att behöva både tro, hopp och kärlek. 

Och då är det bra om vi redan innan prövningen har givit vårt hjärtas svar på den fråga Jesus ställde till Petrus: älskar Du Mig? Jesus frågar inte om Han älskar Petrus, så kanske vi människor skulle ha frågat efter Petri nederlag, men Jesus frågar om Petrus, Du och jag älskar Honom. Det kan komma att börja kosta alltmer att följa Jesus i vårt land, så bestäm Dig redan nu att Du vill följa Jesus, oavsett priset. Kommer Du att följa och älska Jesus om det skulle kosta Din bil, Ditt hus, Din familj eller Ditt eget liv? Du tycker det verkar fjärran, men så är det på många håll i världen, och även om jag inte vet om förföljelse väntar så kommer vår tro att prövas när vårt land sätts på prov. Gör Ditt val redan nu! 

Jag fick själv den frågan under Hela hela människan-dagar på Åh Stiftsgård våren 2007. Jag led av OCD och mina tvångstankar handlade just om att tänka något negativt eller nedsättande om Jesus. Jag gick på själavårdssamtal och när vi bad så sa mannen: jag fick Johannes 21 där Jesus frågade Petrus: älskar Du Mig? Hans fru sa: jag fick samma sak! Sen sa hon: säg att Du vill älska Honom! Jag gick in på mott rum och fick en tvångstanke, men sa sen direkt: Jesus, jag vill älska Dig. Dagen efter gick jag på förbön och samme man sa: jag tror att Gud säger till Dig: Du är Min, och bara Min, vila i det. Sommaren som följde var full av nåd och frid. Det är bra att vi är hängivna för Jesus, men vi behöver också vila i barnaskapet. 

Men vi behöver göra vårt val. Så Säg redan nu i Ditt hjärta: Jesus, jag vill älska Dig och hålla fast vid Dig, även när det blir svårt. Jag tänker förtrösta på Dig och lita på Ditt Ord. Jag tänker lovsjunga och prisa Lammet som blev slaktat, Jesus, inte för att det blir så lätt utan för att det är rätt, för Han är densamme och Han är värd all lov och ära. Och när mina känslor säger en sak så tänker jag leva av tro, ty den rättfärdige ska leva av tro, och vad Guds Ord säger är mer sant än vad jag ser och känner. Även när det blir kaos runt omkring i vårt land så står det ännu fast vad Jesus gjorde för oss på Golgata, att Jesus är världens ljus och att mörkret inte har övervunnit det. Det står ännu fast att Gud är Trofast, God och Rättfärdig, det står fast att Herren har all makt i himlen och på jorden och ingen kan rycka mig ur Faderns Hand och mitt liv är i Herrens vård tills Han tar mig hem. Så är det. 

Men kom ihåg: är vi trolösa, Han förblir trofast. Jag tror att Jesus Kristus kommer att visa prov på en outsäglig trofasthet och kärlek till Sitt folk, mitt i allt det svåra. Jag tror att Han, som tröstar oss i alla bedrövelser, kommer att styrka, bära, trösta och leda Sitt folk på ett otroligt sätt, ty kraften fullkomnas i svaghet. Han kommer aldrig att svika Dig, aldrig överge Dig. Evigt trofast vill Han visa Dig Sin kärlek, Sin godhet, Sin nåd. Jesus kommer att lägga Dig som ett lamm på Sina axlar och bära Dig. Du sitter under Den Allsmäktiges skugga. Han kommer att breda ut Sina vingar runt Dig och bära Dig rakt genom stormen, Han kommer att ge Sina änglar befallning om Dig så att Du inte stöter emot någon sten. 

Jag har i mina prövningar vacklat och fallit många gånger, men Jesus har aldrig vacklat utan varit Trofast. Så bygg inte på Din kärlek till Jesus eller trohet, även om det är dyrbara och värdefulla saker, utan bygg på Jesu kärlek och trofasthet, och besvara den med Petri ödmjuka ord: Du vet allt, Du vet att jag har Dig kär! Jesus frågar Petrus om han älskar Honom, och Petrus svarar med ett svagare ord: jag har Dig kär! Gensvara på Jesu kärlek, men bygg på Jesu kärlek, trofasthet och nåd till Dig! 

Men, även om lidande väntar, så gäller ändå: Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus, vår Herre. För Nu har vi talat om kärleken och om lidande, och nu väntar hoppet: himlen. Vi som har Jesus, vi har ett hopp, därför att när Fadern i Sin kärlek har utgett Sin Ende Son och när Jesus har segrat, så står det: för att var och en som tror på Honom, inte ska gå förlorad utan ha ett Evigt liv. 

Det som nu väntar den som tror på Jesus, efter döden eller när Jesus kommer tillbaka, står det om i Uppenbarelseboken 21: Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” Han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt. 

Gud gör allting nytt i och genom Jesus Kristus, för dem som tror. Jesus ger oss ett nytt inre liv redan här på jorden, och bereder en evig, himmelsk boning åt oss. Inga mer tårar, ingen smärta mer. Och än bättre, inte bara utan allt det smärtsamma, utan Gud själv, Jesus, ska vara hos oss, och då blir tillvaron fylld av glädje, jubelrop, djup frid och sedan en obeskrivlig kärlek och oändlig nåd. Tänk på vad Guds Ord säger, för det är sant. Och detta varar för Evigt. Inte en vecka, inte ett år, utan för Evigt. 

Och i centrum för all denna glädje, all denna kärlek är Jesus. Guds Lamm, Guds Son. All lovprisning, all ära kommer att gå till Jesus. Jesus var Lydig in till döden på korset. Därför har Gud Fadern upphöjt Honom över allt annat. Jesus valde att lida en kort tid, och därför har Gud Fadern upphöjt Jesus, givit Honom Namnet över alla namn. På samma sätt kan vi välja att en kort tid dela Kristi lidande, för att för Evigt få dela Jesu Kristi härlighet i himlen. 

Mina älskade syskon. Vi har ett hopp och ett löfte om himlen. Tänk Er att en dag få stå inför Tronen, och för Evigt få dela Jesu härlighet, ära och glädje, få känna Jesu ofattbara kärlek runt Dig och i Dig. Att för Evigt få vara hos Jesus. Jag frågar: Är inte det värt all uppoffring? Är inte det värt att även lida för ett kort ögonblick? Är det inte det bästa val vi någonsin kan göra att följa Jesus? Svaret är ja. 

För En dag är Jesus här. En dag träder både Jesus och Guds Rike fram fullt synligt, vid Jesu Återkomst, och det står i 1 Tess: och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. 

Löftet om Himlen och Jesu Återkomst är en stor tröst för oss som tror när vi prövas och får oss att hålla ut.  Den som då troget har hållit fast vid Jesus, för denne väntar segerkransen, och himlen, en tillvaro så obeskrivligt skön, och en evig tillvaro. Det är ett ofattbart löfte, och ett underbart hopp vi kristna har. Tänk vilken kärlek Gud har visat oss att vi får kallas Guds barn. Och detta är vad Gud själv har lovat oss: det Eviga livet. Amen.

1 Comment

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad