Navigation Menu+

Många falska profeter ska träda fram och bedra många

Posted on 29 Apr, 2019 in All languages, Swedish | 6 comments

Många falska profeter skall träda fram och bedra många

I Matteus 24 talar Jesus om tiden innan Hans Återkomst och en sak Jesus talar mycket om är andlig villfarelse. I vers 23 säger Jesus: Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg.  Och i vers 11: många falska profeter skall träda fram och bedra många. 

Jag ska idag tala lite om falska profeter och falska väckelser. Jag antar att Du som lyssnar idag är en Jesu lärjunge, så vad säger då Jesus till Sina lärjungar? Jo, att vi i den sista tiden behöver ha lite is i magen. Ha ett varmt hjärta, men ha lite is i magen, behåll Ditt sunda förnuft och spring inte hit och dit i den sista tiden. Ordet är nära Dig, i Ditt hjärta och i Din mun. Gud finns i Din bönevrå och i Guds Ord, Du behöver inte jaga Honom. Då är det ju desto mer alarmerande att stora delar av den karismatiska kristenheten idag i västvärlden gör precis detta, jagar runt kors och tvärs, och det är förvånande, för det är som om man inte alls lyssnar till vad Jesus säger, Jesus säger att vi ska göra det precis motsatta. 

Och Jesus talar om falska profeter som ska träda fram, göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Min egen tro är att Gud har tillåtit Den Onde att föra fram denna villfarelse i den sista tiden för att Jesus ska pröva Sina utvalda. Kanske Jesus säger nästan som till Petrus innan Getsemane: Satan har utverkat hos Fadern att få sålla Mina lärjungar som vete i den sista tiden. Jesus kände till detta redan när Han gick på jorden och detta är tillåtet av Fadern, men Jesus är med oss, vill bevara oss, och därför vill Jesus varna oss och få upp våra ögon för vad som väntar. 

Idag finns det en uppsjö profeter, en del sanna, men precis som i GT så är Herrens profeter få och inte så uppskattade, medan de falska är många och populära, för de säger vad folk vill höra, medan Herrens profeter talar sanning och ofta om omvändelse, vilket inte är så uppskattat budskap. Jesaja 30:9: ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna: skåda inte! Och till profeterna: profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. Sådana var människorna på Jesajas tid, och det är likadant idag. 

Hur kan vi då se om en profet är sann eller falsk? Jag ska försöka ge några tips. Jesus säger i Matteus 7:13-23 att vi ska se på frukten, men många tar helt miste på vad Jesus menar. De ser på resultaten av någons tjänst, såsom helanden, mirakel, om han grundar församlingar och drar mycket folk, och då säger många: han bär ju både mycket och god frukt! Men det är inte alls detta som Jesus talar om. De falska profeter som Jesus på Den Dagen ska driva bort från Sitt Ansikte har ju uträttat stora under och tecken, och i Jesu Namn, och med all säkerhet har folk flockats runt dem. De har ju enligt detta tänkesätt burit mycket god frukt. Men de saknar Andens frukt! Det är Andens frukt vi ska avgöra det på, inte de yttre resultaten. 

Och Galaterbrevet 5:22 säger att Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Så fråga Dig: ser Du sann och äkta kärlek i denna människa? Ser Du ödmjukhet? Ser Du mildhet, dvs blir han lätt arg eller irriterad, eller är han tålmodig och god mot alla? Tål han att bli emotsagd, tillrättavisad utan att brusa upp? Detta är några saker Du kan spana efter. 

En annan sak Du kan se på är ansiktets utstrålning. Psaltaren 34:6: De som ser upp till honom strålar av fröjd. Den som lever nära Jesus bör ha en utstrålning av inre glädje runt sig och ett ljus över sitt ansikte. I 2 Kor 3 skriver Paulus om den härlighet som fanns runt Mose som gjorde att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans, hur mycket större härlighet ska då inte Andens ämbete ha. 

Ett exempel på detta i modern tid är David Wilkerson och Carter Conlon vid TSC. Gå in på Youtube och se främst på äldre inspelningar med Wilkerson, från slutet av hans liv, eller med Conlon. Se på deras ansikten, det ljus som finns över det, känn hur Guds Ande vilar över dem. Känn också vad de förmedlar med sitt sätt att vara. Frid. Tillit till Gud. Kärlek. 

Jag får också en känsla av att de är äkta. Många kända förkunnare idag har ett slags glassigt ansikte, det är som ”slimmat”, de ser ut som en filmstjärna eller en framgångsrik försäljare med sina plastiga, konstgjorda leenden, men Wilkerson och Conlon utstrålar äkthet, man får förtroende för dem och känner: dessa står på sanningens sida! Dessa kommer att stå pall när det stormar! 

Det går att lära sig att utläsa mycket bara på ansiktena och man kan öva upp sin andliga urskiljning, vilket även de som har fått gåvan att skilja mellan andar får göra hela livet. Vi blir aldrig fullärda och får ödmjukt inse att vi alla kan bli bedragna. 

Den som utför stora under och tecken i Jesu Namn och som verkligen tillhör Jesus, han bör rimligen ha minst lika mycket ljus och utstrålning som Wilkerson hade. Wilkerson och Conlon har ansikten som strålar av Jesus Kristus och jag känner: Mitt inre fylls av glädje när jag ser Ditt ansikte och jag dras till Dig och jag vill sitta och lyssna när Du talar. Jag vill gå fram och ge Dig en stor kram, men kanske jag inte vågar för jag fylls av gudsfruktan när jag ser Dig. De är såklart bara benådade syndare, som Du och jag, och bara människor och det finns såklart många andra som har denna strålglans, men jag tar dem som exempel eftersom jag lyssnat mycket till dem. Jag Kan se denna utstrålning runt många syskon på Facebook och även i Byske, men en förkunnare som är mäktigt använd av Gud och smord av Den Helige Ande ska såklart ha denna utstrålning. 

Om jag såg en apostel framför mig, Petrus, Johannes eller Paulus, då skulle jag känna inom mig: här står jag nästan inför Jesus Kristus själv! De skulle stråla av Jesu Kristi härlighet, jag skulle fyllas av både vördnad och kärlek. Men när jag ser på tex en mirakel-förkunnare som Benny Hinn eller den uppsjö av apostlar som finns idag i USA och ser på deras ansikten så ser jag ingen strålglans, ingen utstrålning av Jesus Kristus och känner en instinktiv vilja att fly bort från dem, istället för att jubla och dras till dem. Det är ju en märklig reaktion i mig när jag ser på någon som har det högsta ämbete som finns i Guds Rike: Jesu Kristi apostel, medan vanliga pastorer vid TSC får mig att reagera helt tvärtom. Frågan blir såklart om de verkligen är kallade av Jesus Kristus till apostlar, eller om de har tagit sig den titeln själva? Jag tror att de allra flesta av dem är falska apostlar.

Just Conlon har en episod om en falsk profet. Några entusiastiska ungdomar kom och ropade: en ny, stor profet har kommit till New York, följ med och lyssna! Carter kände instinktivt att han inte ville ha med saken att göra, men de övertalade honom och sa att han hade ett gott ord från Herren till alla, vilket gjorde honom misstänksam. 

Mötet började och profeten talade över den ene och den andre. Ett par kom fram och han sa att Herren skulle välsigna deras ministry, låta dem utföra stora tecken och under och samla stora skaror. Men Den Helige Ande började tala till Conlon och sa att paret levde i djup sexuell omoral. Han blev upprörd i sitt innersta över att Jesu lärjungar blev ledda vilse och hade tänkt ställa sig upp och skrika rakt ut, men hejdade sig och smög istället stilla ut. 

Han hann bara gå några steg innan han hörde någon ropa hans namn. Carter, gå fram! Det var pastorn i församlingen och han var en god vän till Carter och han ville inte genera honom, så han vände om och gick sakta fram mot profeten. Han såg in i hans ögon och sa att de var iskalla, som en hajs ögon. Profeten hade såklart sett att han varit på väg ut, och ropade högt: känner jag Dig? Carter tänkte tyst: nej, men jag känner Dig, Du Djävul! Profeten började ropa högt: omvänd Dig! Omvänd Dig! Ok, tänkte Carter, alla här inne är ok, men jag ska omvända mig? 

Profeten började öppna sin mun, och Carter kände på sig att han skulle uttala en förbannelse över honom, och han viskade tyst: åh Herre, om jag någonsin behövt Dig så är det nu… Profeten stelnade till och ropade: jag ser en mur! Jag kan inte komma igenom den! Carter förstod att Herren trätt fram till hans beskydd. Sedan utbrast han: Herren kommer att göra stora saker genom Dig, och när han sagt det såg han ledsen ut, som om han inte ville säga det. Efter mötet tänkte Carter gå och prata med profeten men Herren sa: Jag tar hand om det! En kort tid senare gjorde Herren honom stum och strax därpå dog han. 

Av detta exempel kan vi lära oss några saker om en falsk profet. Återigen ser vi att man kan titta på ansiktet och ögonen, som Denna gång var iskalla och som en hajs. Den som verkligen tillhör Jesus har ett ljus i sin blick, en värme, en kärlek, inte kalla ögon. 

Ett annat kännetecken på en falsk profet är att han ger bara goda ord, det som kliar i öronen, åt dem som lyssnar. Men om någon tillrättavisar honom så tar han till hot, medan en sann profet överlåter åt Herren att försvara honom, och hotar inte. Om någon hotar med att Du hädar Guds Ande om Du säger emot honom så är det utan tvekan en falsk profet. Jag ska ge ett exempel på det. 

Benny Hinn ställde sig under en gudstjänst stilla och bad med utsträckta händer och sa: jag lägger en förbannelse över var och en som talar emot mitt ministry. Wilkerson tog upp det i en predikan och sa att det var en fruktansvärd sak att säga från en predikstol och att det var hädelse. Tack gode Gud för Wilkerson som var rakryggad och sa sanningen! Det är ju dessutom rakt emot Jesu Egna Ord och helt utan kärlek och gudsfruktan. Jesus sa: välsigna dem som förbannar Er! En annan gång sa Hinn: hur vågar Du tala emot en gudsman? jag önskar att det fanns ett Den Helige Andes maskingevär. Varför står det inte i Ordet: om Du inte gillar dem, döda dem! Bedöm själv om en man fylld och ledd av Guds Ande talar så. Jag citerar min mamma som har ett rikt mått av andebedömningens gåva: Hinn är en trollkarl. Amen. 

Paulus säger i 1 Kor 4:12: När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. 13 När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande.

Så talar en sann Herrens tjänare. 

Sist men inte minst är episoden om Conlon en påminnelse och en varning om att det är synnerligen allvarligt att tala i Herrens Namn när det inte är Herren som talat. I Jeremia kapitel 28 och 29 så talar Hananja, Sidkia, Ahab och Semaja i Herrens Namn utan att Herren hade talat, och Herren låter hemska saker ske med dem. Så om Du tillhör dem som får tilltal och talar i Herrens Namn med ”så säger Herren”, så gå ner på Dina knän och pröva ödmjukt att det verkligen är Herren som talar genom Dig, för det finns ett allvar i detta. Om det däremot är Herren som talar genom Dig, så Gud välsigne Dig, var frimodig, låt inte denna predikan stoppa Dig! Tyvärr tar ofta de falska och självsäkra lätt på en sådan uppmaning, medan Herrens sanna profeter, med djup gudsfruktan, kan bli osäkra och pröva sig själva för mycket. Är Du en sann Herrens profet, fortsätt i Ditt viktiga verk. 

Jag vill säga några ord om Andliga varningar. De är nog mer frekventa idag än på mycket lång tid i kristenheten i västvärlden, och inget annat är att vänta när man läser Guds Ord som beskriver denna tid, tex Matteus 24. Men trots att man då kunde förvänta att kristna skulle hörsamma Guds Ord och vara extra vaksamma, så upplever jag att det är precis tvärtom: både varningar och den som varnar blir inte särskilt väl emottagna idag, trots att de allra flesta som varnar menar väl. Conlon var huvudtalare på en pingstkonferens i Kanada i början på 90-talet och fick en varning från Den Helige Ande om kommande väckelser födda i köttet som skulle vålla stor skada om man inte var vaksam, men knappt någon tog emot det. Några år senare kom Skrattväckelsen och när Conlon reste runt bland dessa kyrkor ett tiotal år senare var de svårt sargade, en del helt utdöda, och alla var livrädda för Guds Ande, rädda att bli bedragna igen. Så tragiskt, bara för att man var för stolt för att lyssna till Herrens Röst. 

Jag vill försöka vara ödmjuk och älska sanningen och har under mina 13 år i Kristus fått ta emot flera andliga varningar kring vilka andliga influenser jag tar in, och jag kan med handen på hjärtat säga att jag inte slagit dövörat till en enda. Istället har jag försökt lyssna i ödmjukhet och bett att få höra på vilka grunder man varnar för detta, och har jag funnit dem relevanta så har jag omedelbart hörsammat varningen, helt eller delvis. Jag kan bara komma på ett enda fall där jag helt har avvisat den, men det gjorde jag efter att ha prövat den noga, med Guds Ord, och rådfrågat trossyskon med urskiljning. 

Men mitt råd till Dig som läser är att försöka vinnlägga Dig om ödmjukhet, kärlek till sanningen och att lyssna till de argument som förs fram. Det kan i vissa fall faktiskt rädda Din själ för Evigheten, eller iaf från lidanden här i tiden. 

Jag har varnat några gånger, men få vill lyssna idag. En gång varnade jag en person för en profet som jag kände var farlig, och denne blev arg, sa att jag inte fick röra Herrens smorde och bröt all kontakt. Men ett halvår senare kontaktade personen mig, bad om förlåtelse och berättade hur profeten bedragit och orsakat svårt lidande för personen. Självklart förlät jag, men personen sa: jag förstår nu att det var av kärlek och omsorg Du varnade mig, jag borde ha lyssnat. Jag tror att det kommer en dag när många ber dem som varnat om förlåtelse, för de fått sina ögon öppnade, de ser att de lidit skada och de kommer att önska att de hade lyssnat. 

Nära besläktat med falska profeter är Falska väckelser? Vi har sett många falska väckelser över Nordamerika sedan 1995 och framåt, och många har blivit bedragna. Den kanske första och mest kända är den sk Skrattväckelsen, och när den kom sa Conlon till sin fru: det enda som är bra med denna väckelse är att det krävs noll andlig urskiljning för att se att det är falskt. Han blev chockad när han fick se den svepa över hela kontinenten. Men jag säger samma sak. Bara titta på bilderna som finns tillgängliga på Youtube. Visst måste Du se att detta är helt galet? Guds Ord säger att allt ska ske värdigt och med ordning, men detta ser ju mer ut som en studentfest som helt spårat ur. Det är som att en andlig blindhet drabbat inte bara vårt land och folk, utan även många kristna. Vi ser inte längre klart. 

Hur kan vi se om en väckelse är falsk. Reichman sökte upp Frank Mangs för att rådfråga honom om en väckelse som han kände tveksamhet inför, och jag tror att det var den sk Trosväckelsen. Sven frågade: är detta en sann väckelse? Mangs svarade omedelbart nej. Hur vet Du det? Inga tårar, sa Mangs. I en sann väckelse finns det tårar och rop av frälsningsglädje, ja, men också syndanöd och förkrosselse, det är min fulla övertygelse, och allt jag läst om väckelser säger samma sak. Det är inte ett lättsinnigt ”tjo och tjim”, det finns ett heligt allvar i den också, gudsfruktan, för när Guds Ande kommer, då finns glädje, ja, men också ett djupt allvar. 

I Nordamerika har vi sedan 1995 sett många väckelser gå fram som jag tror är falska, tex Skrattväckelsen i Toronto, Lakeland, Pensacola och nu i Kalifornien, och i Sverige har vi haft Älmhult. Nu har jag hört att Guds eld skulle ha fallit över en församling under en mycket känd förkunnare i Norge. Det ska ha skett tecken, under och mirakler, och de har profeterat att denna eld ska sprida sig över till Sverige, och tyvärr så är risken stor att det blir så, och jag lägger till tyvärr, för jag känner att detta inte är Guds Ande bakom. 

Hur kan vi då se att en väckelse är falsk? Under, tecken och mirakler står i fokus, istället för Guds Ord, Golgata och korset. Det finns Ingen sann förkrosselse! Det bygger på Känslor och andliga kickar. Var mycket vaksam för väckelser där man talar mycket om eld, mirakler och sensationer, och inte har en fridfull och kärleksfull atmosfär. Det finns sann eld, en inre glöd för Jesus och Guds Rike, men det finns också främmande eld, precis som i GT, som tar in andra andar och där man jagar upp känslorna i köttet och eldar på atmosfären. Jag har varit med om att en förkunnare ställer sig och skriker fire gång på gång, länge och väl, tills folk ramlar som käglor. Det är inte Guds sanna eld. 

Men, säger någon, eld föll ju från himlen när Elia var på berget Karmel! Ja, det gjorde det, men läs vad som står. Elia bad bara en stilla bön, och nämnde inte ens eld, utan bad bara att Herren skulle visa att Han är Gud i Israel och att Elia var Guds tjänare. Vi ser i denna berättelse ur 1 Kungaboken 18:16-40 att de falska profeterna tjoar, ropar och gör en massa oväsen, men Guds profet litar på det Ord Herren talat, han väntar stilla tills Herrens tid är inne, och sedan ber han i lydnad en kort bön. En profet som skriker och far fram mot Den Onde, visar hur lite han känner Herren och saknar sann andlig auktoritet. När Jesus dyker upp räcker det ofta med ett enda ord, eller bara att Guds Ande vilar över den person som träder fram, så får Den Onde ta till flykten. 

Men allt detta, profeter och väckelser, ska först och främst prövas utifrån Guds Ord. Den som är fast förankrad i Guds Ord blir mycket svårare att bedra, och då måste Du läsa alltihopa, inte bara en vers. Summan av Guds Ord är sanning, står det skrivet. 

Det finns idag så många varningar, i Guds Ord och tillgängligt på Internet och i böcker, och Jag tror att det kommer en dag när många kristna kommer att säga: varför lyssnade jag inte till den uppsjö av andliga varningar som kom ut i tidens slut, som mina syskon gav ut av kärlek och själva fick ta emot många hugg och slag för, men som var avsedda för att de ville mitt bästa och för att bespara mig lidande. Måtte Du som lyssnar idag inte en dag stå där och säga: varför lyssnade jag inte? 

För det är ju som Carter Conlon säger i en fantastisk predikan, född av Guds Ande, som heter ”run for your life”. Han säger: spring för Ditt liv från dessa andliga sammanhang, för detta handlar om Ditt liv. Det handlar inte om lite olika teologi eller lite olika synsätt på Jesus, detta handlar om Ditt liv! 

Jag vill avsluta med att säga några ord som jag tror är särskilt viktiga att lyssna till. Jag, och många med mig, tror att Gud kommer att skaka om vår värld, i synnerhet Nordamerika och Västeuropa. Du kan kalla det skakningar, eller domar. Men då är det viktigt att Du kommer ihåg två saker. 

för det första: det är Gud som sänder skakningarna, inte Den Onde. Gud har allt i Sin Hand, och vandrar Du med Herren kommer Han att vara Trofast mot Dig. Det kan bli svårt, men Han kommer att hjälpa Dig. 

För det andra: 1 Petrus 4:17 säger: ty tiden är inne för domen, och  den börjar med Guds Hus. Herren sa till mamma för några år sedan: Jag ska rensa i Min loge. Jag tror att det betyder att Gud kommer att pröva vilka som har hjärtan som verkligen vill ha Jesus, och som vill ha sanning. 

Domen över Guds Hus i Sverige  tror jag kan komma att se ut som en väckelse, men som i själva verket är en dom. Carter Conlon kallade Skrattväckelsen för Guds dom över amerikansk kristenhet, och jag håller med, och jag tror att något liknande kan komma även över svensk kristenhet. 

Hur kan Du då se att det inte är en väckelse utan mer av ett avfall? Som jag sagt tidigare så blir det nog inte så mycket förkrosselse, tårar och syndanöd. Det kommer nog att vara full fart, men Inte så mycket av Guds frid. Det blir nog en hel del kraft, men inte Guds kraft, och inte en kraft som kommer från ett svagt kärl, en svag människa, utan från en stark människa. 

Det är nog också troligt att den springer fram ur en rörelse som hämtar sina andliga rötter ur den sk Skrattväckelsen. Många stora andliga rörelser uppstod i efterdyningarna av denna i Nordamerika och påverkar idag även svensk kristenhet. Jag vill säga detta i kärlek, men de allra flesta av dem är osunda eller rent av skadliga. Du kanske nu blir ledsen eller upprörd, och det är inget jag vill, men det är bättre att jag säger Dig sanningen och skakar om Dig och väcker upp Dig, än att stryka Dig medhårs och göra Dig lycklig med en lögn och låta Dig bedras. 

Jag är Din broder i Jesus Kristus, som älskar mina trossyskon, som bryr mig om hur det går för Dig, och jag vill råda Dig att inte gå på allt som serveras idag. Stå stadigt i Kristus och i Guds Ord. Gud bevare Dig till målsnöret, till himlen. Amen. 

6 Comments

 1. STORT TACK GUD :)! HALLELUJA! GUD HAR ALLT I SIN HAND.
  GUD VÄLSIGNE DIG KÄRA BROR I JESUS KRISTUS OCH MÅ GUDS NÅD VAKA ÖVER DIG!
  JAG TACKAR GUD FÖR DIG !:)

  • åh, tack, you just made my day… <3

   • STORT TACK ! SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN ATT HAN GAV DEN SIN ENDE SON ,FÖR ATT DE SOM TROR PÅ HONOM INTE SKA GÅ FÖRLORADE UTAN HA EVIGT LIV!AAMEN!
    GUD VÄLSIGNE DIG KÄRA BROR I JESUS KRISTUS OCH MÅ GUDS NÅD VAKA ÖVER DIG 🙂

    • Tack Marje! Gud välsigne Dig kära syster!

 2. Bra skrivet! Och värt att reflektera över. Jag är inne på samma spår,det gäller att man stannar upp och frågar Gud om man är på rätt väg och att man inte tar till sig av alla dessa sk profeter.
  Bra det du skrev om att se på Andens frukter i en persons liv och inte på hur mycket under och tecken denne utför. Det är även som Jesus säger :Inte alla som säger Herre, Herre till mig kommer in i Guds rike, utan bara de som gör min Himmelske Faders vilja.

  Man kan tro att man är på rätt väg, men är ändå bedragen…

  Jag har sett på den där Youtube videon “Run for your life”. Den var verkligen bra. Skulle nog inte skada att se den en gång till!

  Guds rika Välsignelse Konrad!

  Må våra ögon se på rätt sätt på det som händer och sker runt oss och våra öron höra den stilla rösten från Guds Ande, i Jesu namn. Och att vi älskar Sanningen. Sanningen ska sätta oss fria står det i Guds Ord.
  Fridshälsningar Maja.

  Ps. Din Mamma verkar vara en kvinna med visdom! Vi behöver alla andlig urskiljningsförmåga. ❤️?

  • Tack, Maja! Ja, min mamma har riklig urskiljning och visdom! Guds rika välsignelse till Dig! <3

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad