Navigation Menu+

Jesus Kristus är uppstånden

Posted on 21 Apr, 2019 in Guds ord, Guds rike, Kärlek, Lidande, Tro | 0 comments

Jesus Kristus är uppstånden 

När jag får förfrågningar om att predika så är jag en typisk ”ja-sägare”. Jag svarar oftast glatt och omedelbart ”ja!”. Men när jag fick förfrågan att predika denna gång tvekade jag, för ämnet är ju så stort. Hur ska jag kunna tala om detta? Men, tänkte jag, allt förmår jag i Honom som ger mig kraft, så jag gör ett försök. 

Det är Stort att få predika på Påskdagen, att få bära fram det ofattbara budskapet om Jesu Uppståndelse. Allt det Jesus gjorde är ofattbart stort. De Ord Jesus talade var makalösa, aldrig har en människa talat sådana ord lsom Jesus, de var fulla av Ande och liv, och är mäktiga att föda en människa på nytt och helt förvandla ett liv. Och de under och tecken Jesus gjorde var stora och oöverträffade. 

Också julen är viktig och där finns en annan mycket central del i kristen tro, och det är jungfrufödseln, och tyvärr så tummar vi på den idag. Men den är viktig att slå vakt om av två skäl. 

För det första: två människor, en man och en kvinna, de kommer alltid att få en människa som barn. Men Jesus är Guds Son, och då måste Gud ha varit inblandad genom Sin Ande, annars kan inte Jesus vara Guds Son. 

För det andra: om Jesus vore resultatet av en tjuvstart av Maria och Josef, eller en romersk soldat, som en del säger, då är Jesus avlad i synd, och då kan inte Jesus vara syndfri och som ett felfritt offerlamm ha burit våra synder. Jungfrufödseln är därför oerhört viktig. Den är en förutsättning för all kristen tro och påskens budskap. 

Men nu är Jesus Guds Son, avlad av Den Helige Ande, och Jesus var syndfri, från tillblivelse till Sin död. 

Men allt detta blir ändå helt meningslöst utan påsken, och hela påsken. Först Jesu död för våra synders skull på korset, och sedan att Jesus uppstod för att ge oss en fullkomlig rättfärdighet inför Gud Fadern, av bara nåd. Av nåd är vi frälsta genom tron, inte av oss själva, Guds gåva är det. Och Både Jesu död och uppståndelse behövs. 

Och påskens budskap, som är kärnan i Evangelium, det vi har kommit till tro på, är något ofattbart stort. Det står att Änglarna längtar att få blicka in i Evangelium. Guds änglar, de som inte föll, de har aldrig någonsin syndat, så de förstår inte begreppet nåd. De har aldrig, som jag fick 2005, fått sina ögon öppnade och sett: ve mig, jag är en syndare! Jag är förlorad, Guds Dom vilar över mig! Och de har aldrig fått uppleva hur det är att sedan få komma till nådastolen, som jag fick 2006, och be Gud om nåd och få höra: Dina synder är Dig förlåtna genom Lammets blod! Du har funnit nåd hos Gud! Änglarna kan inte förstå frälsningsglädje, och de förstår att Guds Nåd är något oerhört stort, men inte till fullo. Änglarna längtar att få förstå hur stor Guds Nåd är. Inte heller vi som funnit nåd hos Gud fattar hur ofattbart stort det är. 

Vad är då påskens budskap? Paulus skriver så här i 1 Kor 15: Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna. 

så här enkelt är egentligen Evangelium om Jesus Kristus. Det är så enkelt att ett barn kan förstå det, och så enkelt att en vuxen har ofattbart svårt att tro det, för vi vuxna har svårt att bli som barn. Jesus sa: San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds ri­ke som ett barn kom­mer ald­rig dit in.” 

Men när man nu får höra detta budskap, oavsett om man är barn eller vuxen, så blir ju frågan: är detta sant? Är det sant att Jesus både dog och uppstod? En del säger att Jesus var en god och vis man som dog på ett kors, men om det inte var något mer med detta, om inte Jesus både var Guds Son, tog våra synder och dessutom uppstod, ja, då är Jesu liv beundransvärt men har ju ingen innebörd för mig. 

Paulus skriver i 1 Kor 15:16: Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. 15 Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. 16 Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. 17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. 19 Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. 

Allt hänger på om detta är sant! Om Jesus Kristus inte har uppstått, då är det verkligen synd om alla oss som är här idag. Men så skriver han sen: Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen✱ av de insomnade. 

Hur kan vi då veta att detta är sant? Paulus skriver att Jesus visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. 7 Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. 8 Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster.

Jesus visade Sig för Sina lärjungar, för att de skulle bli helt övertygade om att det var sant: Jesus Kristus är uppstånden! Ännu idag finns det många som får se Jesus, jag har också fått se Jesus, så jag vet också att detta är sant. Jag kan ibland tvivla på min egen frälsning, men jag har blivit så överbevisad om detta att jag aldrig kan tvivla på de ord jag sa till Martin Karlsson sommaren 2006 under ett själavårdssamtal: jag vet att Jesus lever, och jag vet att Jesus är Herren, dvs Gud. Det tvivlar jag aldrig på och kommer aldrig att tvivla på, för det har Herren så tydligt visat mig är sant! 

Men, säger en tvivlare, Ni kristna är ju lite konstiga, Ni ser i syne, jag vill ha fler bevis! Ja, det finns fler. Det är ett historiskt faktum att graven var tom på söndagen, för det erkände till och med Jesu motståndare och vakterna och de blir oroliga över vad de nu ska göra. Så här står det i Matteus 28:11. Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt. 12 Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar 13 och sade: “Säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov.

Något har hänt, för Jesu kropp är borta! Det är ett historiskt faktum. Vi Kan inte övertala folk till kristen tro, bara Guds Ande kan föda en människa på nytt, men vi kan vittna för sanningen, för Jesu kropp var borta, det förnekade inte ens Jesu motståndare. De påstod att lärjungarna tagit den, men de förnekade inte att Jesu kropp var borta. 

Jag är ju själv förtjust i andlig humor så Ni får ursäkta mig om Ni inte är det, men en annan som är det är Bosse Brander, en underbar förkunnare. När jag bodde i Uppsala så predikade han på påskdagen en gång och han ser lite butter ut bakom sina glasögon men har en underbar humor. Mitt i predikan sköt han upp sina glasögon och började imitera Leif GW Persson. 

Ja, Jesu kropp, den försvann ju för ca 2000 år sedan, och man har ju aldrig hittat den och man vet ju än idag inte säkert vem som tog den.

Jag tycker om att imitera, men just GW kan jag inte så bra, men Skämt åsido, det viktiga är ju att vår käre brottsutredare GW Persson har rätt! För så är det! Graven var tom, stenen bortrullad och Jesu kropp var borta, och än idag kan inte historiker säkert säga vad som hände och vem som tog den. Det finns olika teorier, men de går inte att bevisa, därför handlar detta om tro. Vill Du tro budskapet att Jesus Kristus är uppstånden från de döda? 

Men Bibeln, och lärjungarna, de säger att ingen tog Jesu kropp, Jesus uppstod. Gud Fadern uppväckte Jesus på tredje dagen och sen dess vandrar Jesus omkring på vår jord, osynlig för denna världen, men ändå hörs ropet, runt hela vår jord: Jesus lever! Jag har mött Honom säger någon i Pakistan, jag har sett Honom säger en i Uganda, jag har hört Honom tala en i Tyskland, men överallt hörs människor säga: jag vet att Jesus lever! Vi är Guds och Jesu Kristi vittnen på att detta är sant! 

Och detta budskap innebär en revolution för dem som tror på Jesus! För Om nu Jesus dog på korset för våra synder, och har uppstått, vad innebär det för oss som tillhör Jesus? Att våra synder är förlåtna, de är kastade i glömskans hav, Gud kommer inte ihåg dem längre. Du är också förklarad helt rättfärdig inför Gud Fadern. När Fadern ser på Dig så ser Han på Jesus Kristus, eftersom Du är i Kristus och Kristus lever i Dig. Inser vi vilken höghet det är att när Gud Fadern ser på oss så ser Han på Sin Son? Gud ser inte på Dina synder! 

Men, hur är det möjligt, säger Du, jag både syndar och felar? Ja, det är sant, och det vet Gud om. Men det är som för Er som har en lite äldre fru. Och var inte oroliga, jag ska inte nämna några namn. Men Kanske har hon fått en och annan rynka, men när Du ser på henne, med nådens och kärlekens ögon, så tycker Du ändå att hon är den vackraste som finns. Du förnekar inte rynkorna, men Du ser djupare än dem, Du ser hennes inre skönhet. 

Så ser Gud Fadern på oss som är i Kristus, med Nådens Ögon, Han ser Jesu sköna bild, full av ljuvlighet. 

Påsken innebär också att livet vann, dess Namn är Jesus. Döden finns inte längre! Du död, var är Din seger, Du död, var är Din udd? Ja, vi kristna dör också, om vi inte lever vid Jesu Återkomst, men ändå dör vi inte, vi träder bara in i en annan tillvaro, mycket bättre än denna. Som Sahlberg sa på Klara kyrka en gång: nu närmar jag mig pensionen och en dag i framtiden står det i SvD: nu har Carl-Erik Sahlberg dött! Men Tro dem inte, för då kommer jag att vara mer levande än någonsin! Och så är det, För Döden är uppslukad och segern är vunnen för dem som tror på Jesus. 

Påsken innebär också att vi har dött och uppstått med Kristus redan nu. Nu lever inte längre jag, nu lever Kristus i mig, och det liv jag nu lever, lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgivit Sig för mig. Vi har fått ett nytt liv redan här och nu. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Pelle K sjöng: korset där Jesus gav Sitt liv, det är min glädje och min ära. 

Om någon skulle fråga mig idag: Konrad, vad är Din glädje och ära, vad berömmer Du Dig av, är det av tunga ryggsäckar och långa marscher? Då skulle jag le med värme och skaka på huvudet och säga: nej, inte nu längre! Jag berömmer mig av Jesu Kristi kors, genom vilket jag är död för världen och världen död för mig. Jesus Kristus och korset, det är min kärlek, ära och glädje. 

Påsken innebär också att kärleken har fått en ny symbol. Pelle K sjöng: korset kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv. När man talar om kärlek ute i världen tänker man på starka känslor, man gör ett hjärta eller ger en ros, och det är inte helt fel, men påsken ger oss en så mycket djupare och mer radikal bild på vad sann kärlek är. Kärlekens symbol är korset, där Jesus gav Sitt liv för oss. O, vilken kärlek, underbar sann, aldrig har någon älskat som Han! 

Och påsken visar också på två sidor av Jesu Kristi kärlek, och därmed en förebild för oss. Det är den lidande, uppoffrande kärleken och den segrande, jublande kärleken. Engelsmännen kallar Långfredagen för good Friday, och den är god, men jag påminns också om hur min älskade Mästare led och dog för mig, därför finns det också en smärta i mig. Pelle K sjöng: kärleken kände ingen gräns, när lidandets väg Han fick gå. Jesus har bevisat hur mycket Han älskar oss, genom lidande och död. Som Einar Bäfverfeldt vid Klara sa i en predikan om just kärlek: vi är älskade, till blods och till döds, det är kärlek! 

Men påskdagen visar även den andra delen av Jesu kärlek, för idag känner jag ingen smärta, bara glädje. Jesus Kristus är uppstånden, Jesus är inte död, Han lever. Idag är det den segrande och glädjefyllda kärlekens dag. För idag har Jesus segrat. Och Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus vår Herre. Jesu seger är även vår seger. Vi får ta del av den, av bara nåd, genom tron. Vi har fått Evigt liv. Vilket makalöst budskap. 

Vi ser också på hur lärjungarna reagerade att detta är sant. De hade gömt sig när Jesus korsfästes, livrädda att möta samma öde som Jesus. Men när de hade sett Jesus livs levande och förstått att det var sant, blev de modiga som lejon. De gick ut och predikade, de blev hotade, men var inte rädda för döden längre. De var segerrusiga och jublande glada och predikade frimodigt om Jesus och gick inte att stoppa. 

Och påskens budskap är ett glädjebudskap. Jag minns När jag var Barn. Vår familj åkte på tältmöten med EFS, i vår kära, gamla, gröna Volvo 245, och jag såg bildekaler med texten ”Jesus lever”. Jag förstod inget, det var bara ord för mig. Hurdå Jesus lever? Men när jag själv första gången fick ett möte med Jesus, så fylldes jag av en sådan himmelsk glädje, och jag kunde inte hejda mina läppar från att säga: Jesus lever! Det var en sådan underbar glädje i de orden och jag bara visste i hela mig att det var sant. Jesus lever! Men Den Helige Ande måste uppenbara detta för Dig. Vi kan inte tro det av oss själva. Jag kan vittna om det, men bara Den Helige Ande kan göra detta verkligt för Dig. 

Hösten 2006 var jag bjuden på middag hos en icke troende familj, men mannens halvbror var min andlige vägledare på Klara kyrka. Vi satt och åt och pratade om ditt och datt. Helt plötsligt kom vi in på Klara kyrka, och jag började berätta hur jag fått möta Jesus och visste att Han levde, jag berättade hur jag under lovsång fått se Den Helige och hur Han helat ett själsligt sår i mig. Jag hade inte tänkt vittna, det bara kom, och ju mer jag berättade, desto mer fylldes jag av Anden, och Anden föll över rummet vi satt i. Det kom en frid, en ljuvlig himmelsk atmosfär, och det blev så stilla att man hade kunnat höra en knappnål falla. När jag slutat tala blev det tyst en kort stund, sen sa hans fru, lite dröjande och eftertänksamt: jag tänker så här, om detta är sant, var lämnar det mig? 

Guds Ande, Sanningens Ande, hade berört hennes hjärta och uppenbarat för henne att detta verkar ju vara sant, och då inser man att man måste ta ställning. Men bara Anden kan göra detta verkligt för Dig, jag kan det inte. 

Hennes man, som jag spelat innebandy med och som är ett underbart original och ganska så skojfrisk, han var också märkbart tagen men reagerade lite annorlunda. Han frågade: är man en skitstövel om man inte tar emot Jesus? Och då började vi alla skratta. nej, Du är ingen skitstövel om Du inte ger Ditt liv till Jesus, Du är fri att välja själv, men det är Ditt livs allra sämsta val. 

Som avslutning läser jag ur Lukas 24:36: Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: “Frid vare med er.” 37 Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. 38 Men han sade till dem: “Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? 39 Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.” 40 När han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sina fötter. 41 Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem: “Har ni något att äta här?” 42 Då räckte de honom en bit stekt fisk, 43 som han tog och åt inför deras ögon.

mina älskade vänner, Jag står här idag inför Er som ett Guds vittne på att detta är sant. Jesus lever! Döden är borta, den finns inte mer. För den som tror på Jesus är döden en slags förvandling, och då börjar livet. Jesus Kristus är uppstånden, och Du som lyssnar i tro har gått över från döden till livet. Ett nytt liv här på jorden tillsammans med Jesus, med Jesu kärlek inom Dig, och sedan Evigt liv i himlen. Vad Du än gör här i livet, vilket misstag Du än gör, så missa inte himlen! För när Jesus lever så är Vägen till himlen öppen för alla. 

Jag avslutar med orden Herren sa till mig och mamma sommaren 2009 när jag mådde som sämst: gläd Er att Era namn är skrivna i himlen. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This