Navigation Menu+

Du har varit trogen i det lilla, Jag ska sätta Dig över mycket

Posted on 8 Apr, 2019 in All languages, Swedish | 2 comments

Du har varit trogen i det lilla, Jag ska sätta Dig över mycket

Roligt och inspirerande. Predikar mer utomlands. Tanzania/musungo. Ära ändå… 

Direkt jag fick förfrågan att predika här i Fällfors så kände jag att jag skulle predika om trohet, och någon dag senare stod jag i duschen och tänkte: Herren kommer att visa mig vad jag ska säga, och direkt kom tanken: brevet till Filadelfia, som handlar om en tapper och trogen församling, mitt i svaghet, och så heter ju Ni dessutom Filadelfia, och Uppenbarelseboken är ju Jesu Återkomst, så Jag såg det som ett klartecken. 

Trohet är mycket dyrbart i Herrens Ögon, och det tänker jag på när det gäller Fällfors. Det står att Herrens Ögon överfar hela jorden, för att Han med Sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan ger sig hän åt Honom. Jag tror att några särskilt dyrbara saker i Guds Ögon är trohet, gudsfruktan och kärlek till Jesu Namn, och det har Ni här. Gud kommer att belöna Dig efter Din trohet, inte efter antal mirakler eller underverk, utan för Din trohet. En dag ska Du och jag stå inför Herren Jesus Kristus själv, Guds Son, och Han själv ska belöna Dig och mig efter vår trohet. Glöm inte det! 

Då kanske det blir så i himlen att Jesus ska kalla fram dem som ska belönas, och så börjar Herren med att säga: Elisabeth Norlund. Och alla i himlen ser sig omkring och tänker: vem är det? Varför ropar Han inte Billy Graham? Och sen kommer Stina Granqvist, och alla ser sig omkring och fattar inte vem Jesus talar om. Eller kanske ropar Jesus: Gerda Nyström från Skråmträsk, dvs min farmor! Jesus ser med andra ögon än vi gör, Han ser till hjärtats trohet och närhet och kärlek till Honom. 

Det står skrivet: Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. Det finns en intimitet i vår relation med Jesus som är unik för varje person, och många har i hemlighet en så nära och kärleksfull relation med Jesus som ska ge dem en vit sten med ett nytt namn. Tänk att få ett nytt namn, av Jesus, som ingen annan känner än Du och Jesus. 

I brevet till Filadelfia står det: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. 

Dessa ord handlar om Filadelfia, en församling som är svag, men ändå stark, för den har visat trohet, mitt i prövningar. Och Herren Gud själv har öppnat en dörr som ingen kan stänga. Vilket löfte! 

Och troheten har med sig stor lön, det visar Jesus i liknelsen om mynten. Jag vet inte vilken lön Ni önskar, fem eller tio städer, men ska jag vara ärlig så finns det en enda lön jag skulle önska: att få vara hos Jesus, en större lön kan jag inte tänka mig. 

Och lönen får man när man korsar floden eller vid Jesu Återkomst, och jag vill inte vara morbid, så jag ska inte säga när Ni ska dö, men däremot säga några ord om Jesu Återkomst, för när Jesus kommer tillbaka, som fullständig Segerherre, då får de som segrar sin lön. 

Vi talar väldigt lite om Jesu Återkomst idag, och det är i sig ett tidstecken, men visst ser vi att det närmar sig. Men det finns olika läror i ämnet. En del lär ut att Jesus rycker upp Sin församling före Vedermödan och Antikrist, andra i mitten och andra säger att det blir efter allt detta och bara en enda Jesu Återkomst. Jag har studerat alla tre teorier utifrån Guds Ord och prövat deras argument, och jag är själv inte helt övertygad i frågan, men jag ska läsa ur 2 Tess 2:1-5. 

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa,✱ fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Dessa ord kan jag inte förstå på något annat sätt än att vi är kvar när avfallet till Antikrist sker. Tolkar jag fel så får Ni förklara på vilket sätt, men Paulus säger ju bokstavligen att ”först måste avfallet ske och Laglöshetens människa uppenbaras”, innan vi ska samlas hos Honom, och jag hittar inget bibelord som bokstavligen säger något annat. Ibland kan man ju hitta bibelord som ser ut att strida mot varandra, men här gör jag inte det. Dessutom tycker jag att Guds Ord överallt talar om en enda och en synlig Jesu Återkomst, inte två skilda, och en dold återkomst måste jag säga är ganska så dold även i Guds Ord. Men jag vet inte säkert. Men ville säga detta så att Ni är vakna över att det finns delade meningar. 

Så var redo på allt! Var redo och vakande om Jesus kommer inatt. Var även redo på att genomskåda Antikrist så att Du inte bedras och dras med, och var redo på att förföljelse kan vänta kyrkan innan Jesus återvänder. 

Ett av de viktigaste bibelorden om Jesu Återkomst är Matteus 24, så läs det. Jesus får en direkt fråga hur tiden just innan Hans Återkomst ska se ut, och Jesus beskriver den. Många idag i den karismatiska kristenheten säger att en stor världsomspännande väckelse ska föregå Jesu Återkomst och någon har talat om en miljard frälsta i ”den sista stora väckelsen”. 

Men vad säger Jesus? Jesus talar om förföljelse, Han talar om krig och naturkatastrofer, men det Jesus talar allra mest om är villfarelse riktad mot de utvalda, mot Jesu lärjungar, och Jesus nämner inte med en enda stavelse den sista, stora ändetidens väckelse. Tror Du att Jesus inte kände till den? 

Jag tror att kyrkan kommer att avsluta som den började: liten, förföljd, hängiven, kämpande och bedjande och fylld med stor andlig kraft. Jag tror att den kyrkan kommer att vinna nya människor för Kristus, ja, men när en del talar om över en miljard frälsta i ändetidens väckelse så är jag skeptisk. 

När kommer då Jesus? Ingen vet, bara Fadern, men Vi ser tidens tecken. Israel. Mycket andlig villfarelse. Naturkatastrofer och rykten om krig. Men Jesus säger: frukta icke! Makten är i Jesu Händer, sjöng Pelle Karlsson, och Allt är lagt under Jesu Fötter säger Hebreerbrevet.

När det gäller Jesu Återkomst så använder Bibeln och Jesus själv gång på gång några ord: var beredda! Var vakna! Var på Er vakt! 

Först Var beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. Jesus säger att Han kommer snart och överraskande. I en Engelsk översättning står det: se, Jag kommer snabbt. När Jesus kommer så verkar det ske överraskande och snabbt, därför gäller det att vara redo innan. Fem av de tio brudtärnorna hade inte olja kvar när Brudgummen kom, och då var det försent att köpa olja. 

Någon har sagt att det blir som 9/11: Wilkersons röst ljöd i åratal: USA, se upp, Guds dom är på väg, vänd om, men få lyssnade. Sen en dag åkte folk till jobbet, allt i New York var lugnt, man tog en kopp kaffe på kontoret, och som en blixt från klar himmel kom flygplanen. Det gäller att vi är redo och inte sover som de gjorde. 

Och över några timmar tystnade alla röster som profeterade ständig lycka och framgång för USA, men tyvärr kom de tillbaka, för det är vad folk vill höra. Men Wilkersons röst tystnade inte, den ropade högre än förut, fylld med kärlek och smärta: USA, förstår Du vad Gud säger till Dig? Vänd om! Samma röster borde finnas i vår kristenhet idag. 

Men lika överraskande som 9/11 anser jag att Bibeln säger att Jesu Återkomst blir, och lika tydliga som planen var på himlen för New York-borna, lika synlig och tydlig kommer Jesus att vara vid Sin Återkomst, tycker jag att Bibeln säger. ”Se, Han kommer med molnen, och varje öga ska se Honom” och ”Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara”. 

Att Jesu Återkomst ska bli oväntad tror jag kan betyda antingen att Jesus trots allt kommer före Vedermödan och Antikrist, och då kommer många att tas på sängen. Eller så betyder det att Jesus kommer när Antikrists välde är så stort och starkt så att alla, utom Herrens uthålliga och trogna, tror att hans välde är oslagbart. Och så, pang, kommer Jesus med Sina änglar och besegrar Antikrist på ett enda ögonblick med glansen vid Sin Ankomst. 

Jesus säger att det ska vara som i Noas dagar, och När jag ser mig omkring i både vårt land och vår kristenhet idag så påminner det starkt om det: folk äter och dricker, gifter sig, och få, mycket få, väntar Jesu Återkomst. Så Ett nyckelord är att ha olja, och det är att ha Guds Ande i sitt hjärta och vara beredd, dvs ha blicken lyft mot skyn, iaf då och då, men kanske inte när man kör bil.

Ett annat nyckelord Jesus använder är: var på Er vakt! Se till att ingen bedrar Er. Jesus talar om mängder med falska profeter och villfarelse i ändetiden för att om möjligt bedra även de utvalda. risken finns att bli bedragen, annars vore dessa ord överflödiga, och i kristenheten idag finns villfarelse i överflöd. Mamma säger att när hon var ung kunde hon gå nästan överallt och fick höra Guds Ord, idag får man vara vaksam på ett helt annat sätt. 

I svensk kristenhet idag finns två huvudspår av villfarelse, den ena är liberalteologin, den andra New Age-kristendom, eller lyckokristendom, och då tänker jag på sk Trosförkunnelse som har mycket av dessa inslag. Jag använder dessa ord som synonymer.

Liberalteologin är det ena diket, men den är ganska så lätt att avslöja, för den sätter Guds Ord ur spel. Den säger ”jo, det står att Jesus var avlad av Helig Ande och att Maria var jungfru, men det vet man ju inte om det var så”. Håller man sig till Ordet ser man det snart. 

Men lyckokristendom är svårare att avslöja, för de stöder allt de lär ut på ett bibelord, men vad man gör är att man struntar i vad andra bibelord säger och bygger en hel lära på en enda vers, och man ger också den versen en annan betydelse än vad Gud avsett. Man struntar även ofta i hur verkligheten ser ut. 

Detta evangelium kommer från USA, och där är det idag mycket starkt, så även i Sverige, men Gud vare tack, Guds Evangelium predikas också. men även i Afrika finns detta. En broder i Uganda har sagt att 2/3 av pingstförsamlingarna där har anammat New Age-kristendom. Det är sorgligt men sant. Men glöm inte, Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus vår Herre. Guds Evangelium kommer alltid att bestå och segra, för som Paulus säger, det finns inget annat evangelium. 

New Age-kristendom liknar en villolära som fanns tidigt i kyrkan, ca år 100, och som kallas gnosticism, som kyrkan bekämpade. Överandlig. Hagin – Bibeln. Bilmotorn strejkar, sjukdom. 

Hur ser man då när det blandas in New Age? Jag ska ge några kännetecken. En grundregel är: vem sitter på tronen? I New Age är det mina ord, mina tankar, mina visioner som styr vad som ska ske, men i kristen tro är det Guds Ord, Guds tankar och profetior som styr framtiden. I New Age-kristendom försöker man manipulera och styra Gud med olika tekniker för att få Gud att handla på ett visst sätt, och oftast är det att få min vilja igenom. Men i kristen tro ber vi: låt Din vilja ske! Ja, vi kan ödmjuka oss och ropa till Gud och Han kan ändra Sig, men det är ändå Gud som regerar. Fråga Dig: Vad är det som styr här, människors vilja eller Guds? 

I New Age Söker man känslor och andliga upplevelser och man vill att det ska hända saker. Många kristna inom den karismatiska kristenheten idag jagar kors och tvärs, över halva jorden, efter andliga upplevelser och den sista stora väckelsen. Men i sin jakt glömmer man bort att Gud finns i Ordet och i min bönevrå, och man glömmer att pröva vilka andliga influenser man får in. Fråga Dig: står känslor i centrum eller att få höra Guds Ord? 

En annan skillnad är var ligger fokus: på livet på jorden eller i himlen? lyckokristendom vill ha ut allt här på jorden, få det bästa liv man kan få, lycka, hälsa, pengar, framgång, man vill bejaka sig själv. Men att följa Jesus handlar om att förneka sig själv, om självuppoffring, att vända sig mot himlen, att söka Guds Rike och inte jordisk lycka. Fråga Dig: Vill man på denna plats ha arvet nu, eller söker man Guds Rike? 

Och New Age ställer mig i centrum, att följa Jesus sätter Jesus först och min nästa på andra plats, och jag får inta tredjeplatsen. Fråga Dig: är jag, mig och mitt i centrum, eller kärleken till min nästa och Jesus? Det är några grundläggande skillnader, så var vaken och lär Dig se skillnaden, för så många går vilse idag i detta. 

Vad väntar då innan Jesus kommer? En del säger Antikrist, och det verkar 2 Tess 2 säga. Vad jag dock tycker att Gud har visat mig är att svåra tider väntar för vårt land, och det kan man ju ana när man ser sig omkring också, i vårt land, i vår omvärld. Jag tycker att det ser ut som att vårt land håller på att falla samman utan vårt fundament: kristen tro. Och som om det inte vore nog ser vi ett växande hot i öster, som jag tycker Herren har visat mig inte är en inbillning. 

Men Jesus säger: frukta inte! Känn ingen oro, tro på Gud, tro på Mig. Herren Sina trogna vårdar, uti Sions helga gårdar, över dem Han Sig förbarmar, bär dem upp på Faders Armar. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig svika Dig, aldrig överge Dig, och med Evig nåd vill Jag nu förbarma Mig över Dig. Jesus kommer att lägga Dig som ett lamm på Sina axlar och bära Dig.

Jag har i mina prövningar vacklat och fallit många gånger, men Jesus har aldrig vacklat utan varit Trofast. Gud kommer att välsigna och bevara Er för Er trohet, och visa Er Sin Trofasthet och nåd, ty så väldig som himlen är över jorden, så väldig är Hans nåd över dem som fruktar Honom. 

1 Pet 1:6 säger: Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 

Och I Uppenbarelseboken 2:10 står det: var trogen intill döden så ska Jag ge Dig livets krona.

Målet är himlen, och himlen är värt allt. Var starka och uthålliga. låt oss lyfta blicken från omständigheterna, låt oss se på Jesus, på korset, och se på himlen, framtiden och hoppet. Låt oss stå fasta i Kristus och bevaka vår segerkrans. 

I Upp 3:11 står det: Jag kommer snart. Håll fast det Du har, så att ingen tar Din krona. Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 

Det är ett ofattbart löfte om vad som väntar dem som segrar. Amen.

2 Comments

  1. Så bra Konrad och vad fint att du fick möjlighet att predika i Fällfors!! 🙂

  2. Sann predikan käre broder

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad