Navigation Menu+

Vad är kärlek?

Posted on 29 Mar, 2019 in Guds ord, Guds rike, Kärlek, Tro | 2 comments

Vad är kärlek

Det talas mycket om kärlek idag och många söker efter det, men frågan är vad är kärlek och var kan människor finna den kärlek de innerst inne söker och längtar efter? 

Kärlek är ett ord som idag fått en allt mer utvattnad och felaktig betydelse. Man talar om kärlek i olika sammanhang, som tex Pride eller Idol. Jag såg ett avsnitt på TV för många år sedan av finalen av Idol som var på ett fullsatt och jublande Globen. En av deltagarna fick en fråga av en reporter just innan finalen skulle börja: ett fullsatt Globen, vad säger Du? Hon skrek: kärlek! Jag minns att jag stilla tänkte: nej, detta är inte kärlek. Samma sak känner jag om Pride, det är inte sann kärlek. Och i massmedia kan det stå om någon kändis att han funnit kärleken, men ofta dröjer det bara något år så är kärleken slut. Vad är då sann kärlek? Och var kan man finna sann kärlek, och en kärlek som består? Och finns sann och Evig kärlek, och går den att finna? Svaret på alla dessa frågorna ja, och det ska jag berätta om idag. 

Jag minns när jag var liten, kanske i tioårsåldern, och min familj gick till kyrkan i Byske. Vi var alltid sena, så vi smög in lite försiktigt. Vi satte oss ner på var sin sida om pappa, jag och min lillebror Andreas, och pappa la sina starka, trygga och kärleksfulla armar om oss, och jag kände mig så trygg och älskad. Jag tyckte det var så stort och mäktigt att vara i kyrkan, så jag satt med förundran och tänkte: wow, här bor ju Gud! Jag tittade försiktigt upp i taket och såg bilder på Lammets tolv apostlar och kände: wow, Gud är helig! Sen såg jag en text i taket: Gud är kärleken. Jag minns att jag stilla tänkte: jag vill veta vem Gud är, och jag vill veta vad kärlek är. 

Och Jag sökte i många år efter Gud och Guds kärlek överallt, allra mest under åren 1995-2005. Jag sökte överallt, mest Inom New Age och Buddism, men även andra religioner. Filosofi. Psykologi, vänner och Flickvänner. Allt möjligt. Jag sökte överallt utom i Jesus Kristus. Men jag har funnit att det Bibeln säger är sant: det är bara i Jesus Kristus som Gud och Guds kärlek kan bli funnen. 

Mitt liv kraschade sommaren 2005 och jag insåg att det var tomt på både mening och kärlek och att jag inte funnit något alls som var bestående. På mammas uppmaning började jag då istället söka Jesus, och på hösten fick jag ett första möte med Jesus under en retreat i Dalarna. Genast sattes mitt hjärta i brand. Det var ju hos Jesus allt jag sökte och längtade efter här i livet kunde finnas, det var ju Jesus som hade den kärlek jag längtade efter. 

På Andens ledning kom jag till Klara kyrka i Sthlm och fick tydliga direktiv från Herren: det är här Du ska vara! Och jag såg ju på de som var där, både anställda och volontärer att de hade något jag saknade men längtade efter. Deras ansikten formligen lyste av Jesu kärlek och av inre glädje, de gav ut av sin kärlek, helt osjälviskt, överallt de gick fram. Jag såg i deras ögon både glädje, kärlek och längtan, och de bar på en sådan tro på Gud, sådan tillit. I februari i början på en gudstjänst stod folk och omfamnade och kysste varandra, och deras ansikten lyste som solen, och jag minns att jag tänkte: Konrad, här älskar de ju varandra! Jag vill ha vad de har! 

Och jag förstod att det var Jesus, och precis som Johannes Döparen pekade bort från sig själv och pekade på Jesus, så gjorde man det konsekvent på Klara. Jag insåg: det är Jesus som kan ge mig det jag längtar efter. Jag lyssnade på en fantastisk predikan av Einar Bäfverfeldt, då kanske i 70-årsåldern, hösten 05 som handlade just om kärlek, och han tog upp vilken felaktig innebörd det ordet fått. Predikan var full av Ande och kraft, jag nästan trycktes tillbaka i kyrkbänken, men Einar själv bara stod där, som ett svagt och obetydligt redskap i Guds Hand. Och så avslutade han med att med eftertryck säga orden: Vi är älskade, till blods och till döds, det är kärlek! Einar pekade på korset och på Jesus för att se vad sann kärlek är. 

Och efter en hel del kamp fick jag i april 2006 ett fantastiskt möte med Jesus Kristus där Jesus formligen utgöt Sin kärlek över mig och fyllde mig till brädden. Mitt hjärta jublade: äntligen har jag funnit den kärlek jag sökt! Och det är samma för alla människor, vi är skapade av Gud och bra vårt rätta hem hos Gud, och vi längtar alla innerst inne efter den kärlek som bara Jesus kan ge Dig. 

Om Du längtar efter och söker kärlek, sök Jesus Kristus. Börja be enkla små böner, och jag lovar Dig, Han ser inte till hur långa eller avancerade de är, tvärtom, Jesus älskar mest de enkla små bönerna. Sen ska Du börja läsa Johannesevangeliet. Där står det mycket om just Jesu kärlek. Hela Bibeln är såklart bra, och alla fyra evangelierna är utmärkta att börja med, börja helst inte i Gamla Testamentet, det ska Du undvika tills Du själv fått möta Jesus Kristus så att Du ser GT i ljuset från NT. Men jag rekommenderar Johannesevangeliet som startpunkt för Ditt sökande efter Jesus. 

Kärleken, sann och bestående kärlek, står alltså att finna hos Jesus Kristus, men Hurdan är då Jesu kärlek? 

Gud har skapat allt, Gud är alltings orsak och upphov, och Gud är också den som ligger bakom all kärlek. Därför är det också Gud som definierar vad sann kärlek är. Vi människor kan såklart ha våra åsikter om vad kärlek är, men vi tar så lätt miste, men Gud vet vad kärlek är eftersom Gud är kärlek. När man gifter sig läser många ett avsnitt som kallas kärlekens lov och som finns i 1 Korinthierbrevet, och som beskriver kärlekens väsen. Så här står det: 

Jag ska läsa några ord ur 1 Kor 13: Kärleken är tålig och mild, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. 

De här orden handlar ju såklart om Jesu kärlek, men lite på skämt och mycket på allvar så tänker jag mycket på min mamma när jag läser dessa ord. Jag har genom åren sett många prov på det. Min pappa har mycket också av denna kärlek, främst i att han nästan alltid tänker på andras bästa, även när han själv är trött och slut, men när det står att kärleken är tålmodig, ja, då tänker jag mest på mamma. Hon har tålamod. 

Men detta är Jesu kärlek. Jesus är tålmodig och god, Han brusar inte upp i första taget. Jesus kan absolut både bli upprörd och även vred, det säger Guds Ord tydligt och klart, men Jesus är sen till vrede, och rik på kärlek, nåd och barmhärtighet. Jesus är tålmodig. Han brusar inte upp. När Han skymfades här på jorden så svarade Han inte tillbaka på samma sätt. Jesus gav inte igen. 

Och Jesus gläder sig inte över orättfärdigheten, men har Sin glädje i sanningen. En del idag predikar en tolerant Jesus som rycker på axlarna åt det mesta, men så är inte Jesus. När Jesus ser det onda så blir Han upprörd, därför att det som är orätt kränker kärleken för de drabbade. Idag tycker vi så synd om förövarna, men Jesus såg först till offren, Jesus ställde Sig på de svagas sida och på det rättas sida. 

Och Jesus gläds över sanningen, och vi som älskar Jesus får också en kärlek till sanningen. Kärlek är idag ett helt förvanskat ord, medan sanning är både förvanskat och avskytt. Många sparkar bakut så fort de hör ordet. Men vi kristna älskar sanningen, därför att Jesus sa: Jag Är Sanningen, och vi älskar Jesus. Att älska sanningen innebär att man har en passion för den, söker den, lyssnar till den. Får man höra något som är sant men som är ofördelaktigt för mig själv, så tar jag ändå emot det, för jag vill hålla mig till sanningen. Men ingen av oss, inget samfund, församling eller person har ännu lärt känna hela Sanningen, det sker först i himlen när vi ska få se Jesus sådan Han Är, Ansikte mot ansikte. 

Och Jesu kärlek är mer intresserad av att ge än att få, den längtar efter att få ge ut av sig själv till andra, den är inte självisk. Den tänker mer på sin nästas väl och ve än sig själv. Den vill glädja andra, trösta, bära andras bördor och ge ett gott ord. Ja, den villa vara ärlig, men ändå ge ut sin kärlek till andra. Du kan ta emot kärlek, och Du kan ge kärlek, men Du kan aldrig ta kärlek. För att kunna älska Gud och våra medmänniskor behöver vi först få ta emot Guds Nåd och Jesu kärlek, men sen föds en längtan att få ge denna kärlek vidare till andra. 

Och kärleken fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Detta visade Jesus på korset. Jesus uthärdade ett oerhört lidande på korset, av kärlek till Dig och mig, för att ge oss en möjlighet att bli frälsta och få Evigt liv. Kärleken tror allt, hoppas allt, uthärdar allt, den ger aldrig upp, och till slut segrar den därför. Inte genom makt eller styrka, utan genom svaghet, nåd, lidande, uppoffring, uthållighet. Kärleken upphör aldrig. En dag, när Jesus kommer tillbaka, kommer allt att vara uppfyllt av Jesu kärlek. 

Kärlekens sanna väsen finns hos Gud, och det är Jesus som kan ge Dig denna kärlek. I 1 Joh 4 står det: Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Gud har uppenbarat, dvs visat, sin kärlek till oss i Jesus Kristus. Därför är det hos Jesus sann kärlek kan finnas. Sen står det: Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Kärlekens källa är Gud och kärleken börjar och slutar hos Gud, och sann kärlek är att Gud sände Sin Älskade Son att ge Sitt liv för våra synders skull. Jesus har visat oss vad sann kärlek är. Den ger ut av sig själv till andra, den är osjälvisk och ser till andras bästa, den söker inte sitt. Guds kärlek är en utgivande kärlek. 

Sen står det: Vi älskar därför att han först har älskat oss. Ingen av oss kan älska Gud, men när får möta Jesus, så berörs vi av Jesu kärlek, och då får vi en kärlek till Honom. Vissa dagar känns den kärleken stark och brinnande, andra dagar är det som en flämtande låga på ett stearinljus, men vi bygger inte på känslor utan på tro. Sann kärlek bygger inte på känslor, utan på viljan. Vi har fått ett hjärta som vill älska Gud, vill leva efter Guds vilja och bud, och det är ett starkt uttryck för kärlek. Sen finns det såklart känslor där också. 

Jag fortsätter: Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. 8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. När vi lär känna Jesus så berörs vi och fylls vi av Hans kärlek, och då blir det nästan omöjligt att inte börja älska sina medmänniskor, särskilt trossyskon men även alla andra, muslimer och ateister. Man delar såklart inte deras tro, men man vill alla väl och har omsorg om dem. Det är kärlek. 

Korset där Jesus gav Sitt liv, det är Guds kärleksförklaring till människan. Det är platsen där Gud och människa kan få försoning. Jesus böjde Sig för Fadern och gav Sitt liv för oss och våra synders skull, och om Du ger Ditt liv till Jesus och tar emot Jesus så får Du del av allt vad Jesus vunnit för oss och vill ge oss. Du sluter då fred med Gud, och då får Du frid med Gud. Du får också Guds kärlek strömmande genom Dig genom att Jesus då bor inom Dig genom Den Helige Ande. Och Du får ett löfte om att en dag få dela Jesu härlighet, ära i Hans Faders Rike, och att för Evigt få vara hos Jesus. Och allt detta är bara en gåva, av nåd, dvs utan gärningar, utan Du tar bara emot det genom tron. Du behöver bara välja själv. 

Jesus vill ge Dig Sin frid, en frid som övergår allt förstånd. Jesus sa: Min frid ger Jag Er. Frid kallas på hebreiska för shalom, och det beskriver ett tillstånd av välbefinnande och harmoni, av lugn och ro. Och så många söker efter frid idag, men de söker på fel ställe. Man söker i avslappningsövningar, yoga, meditation och mindfulness. Och även om detta nog kan ge en känsla av avspänning, så består den inte, därför den kan aldrig ge Dig frid med Gud, inte heller fred med Gud. Så länge Du strider mot Gud och inte vill tro på Honom och ge Ditt liv till Honom så kommer Du att ha en gnagande känsla inom Dig att något är fel. Och den går nog att skjuta bort ett tag, men den kommer tillbaka, var så säker. 

Och Jesus vill ge Dig nåd hos Gud, förlåtelse och en känsla av att vara godtagen av Gud. Även detta söker så många idag, och man försöker tänka positivt om sig själv och säga att man är bra som man är. Kanske kan Du lura Dig själv ett tag, det gjorde jag, men så länge Du inte gett Dig till Gud och tagit emot Guds Nåd, så kommer Du alltid innerst inne att känna att Du inte blivit godtagen. 

Och Jesus vill ge Dig Sin glädje genom Den Helige Ande, som flyttar in i Dig när Du tar emot Jesus. Jesus sa: ingen ska kunna ta Er glädje ifrån Er, och detta har jag erfarit är sant. Glädjen kan störas och man har tårar och prövningar, men glädjen har kommit tillbaka efter ett tag. Så många söker denna glädje, kanske mest i fester och alkohol, och det ger en kort glädje, det vet jag av egen erfarenhet. Men när man går hem från festen är glädjen borta och man känner sig mest tom. 

Och Jesus vill ge Dig Sin ofattbara kärlek. Många söker också efter kärlek idag, och mest i den perfekta partnern. Men även om det är något positivt med en partner, så kan Du aldrig där finna den kärlek som bara Jesus kan ge Dig, och det ör nog en stor anledning till att många äktenskap tar slut. Man blir kär, men efter ett tag inser man att något ändå fattas, det känns ändå tomt, och då tror man att lösningen finns i en ny partner, men i 9/10 är det inte felet. Vad som fattas Dig är den kärlek som bara Jesus kan ge Dig och fylla Dig med. 

Det var Jesu kärlek till Dig och mig som, helt frivilligt, drev Honom till korset för Jesus gav Sitt liv, för Dina och mina synders skull, och Jesus led för vår skull. Men då tänkte Jesus på Dig och på Mig i en obeskrivlig kärlek. Konrad, Mikael, Elisabet, Jag gör detta för Din skull. Du har en skuld gentemot Gud som kallas synd, och Du kan aldrig betala den skulden själv, och om inte Jag gör det så går Du evigt förlorad. Men Jag går till korset och öppnar vägen till Guds Rike, till himlen, till Gud Fadern, och det enda Du behöver göra nu är att genom tron ta emot Mig. Inga goda gärningar, ingen snällhet kan åstadkomma detta, bara tro på Mig kan göra Dig godtagen av Gud. 

För av allt Jesus vill ge Dig, ett nytt förvandlat liv här på jorden, Hans ljuvliga nåd, frid, Jesu kärlek och glädje, så är det mest dyrbara Du kan få av Jesus syndernas förlåtelse, frälsning och Evigt liv. Det finns ingen större gåva att få än det. 

Så nu är valet Ditt. Gud ställer Dig inför ett val. Vill Du ta emot Jesus och allt Han vill ge, redan här på jorden, men främst efter detta korta jordeliv. En kristen får mycket redan här på jorden, både kärlek, glädje och frid, men en kristen får också lida för Jesu Kristi skull, en del blir till och med förföljda och får ge sitt eget liv. Men det Jesus ger är ändå värt allt detta, redan här på jorden och ännu mer i himlen. Det inre liv Jesus ger är så mycket rikare än det Du har, och jag skulle aldrig byta bort det och gå tillbaka till mitt gamla liv. 

Och en dag, när tiden tar slut och Jesus kommer tillbaka, då blir det som möter en kristen helt ofattbart, helt obeskrivligt. Då kommer tyvärr många att inse: det var ju detta jag sökte! Detta var ju det liv jag innerst inne längtade efter, och det var ju helt öppet tillgängligt, varför tog jag inte emot det? Men då är det för sent. 

Men åt var och en som tog emot Honom gav Jesus rätten att bli Guds barn. Alla som bara tagit emot Jesus, precis som de var, utan att försöka förbättra sig, de får en Evighet med Jesus i himlen, en tillvaro som inte går att beskriva av någon idag levande människa. 

Så fråga Dig nu: vill jag ta emot Jesus och det Han erbjuder mig, fritt och för intet? I så fall får Du det liv Jesus vill ge Dig redan nu, och sedan en Evighet i himlen med Jesus. Ta Ditt förnuft till fånga och välj Jesus. Amen.

2 Comments

  1. TACK för Detta härligt hoppfulla Perspektiv. Din varma, smorda {+ svalkande..} röst är känns värdig + från Det Äkta Fredsriket… ~ med en porlande ström av Bibliskt sanna, inspirerande, läkande, frigörande ord. Budskapet känns “spot on” (som engelsmännen brukar säga)…och värdefullt att begrunda. (Nyss sökte jag åter ny information om ev. bättre sätt att hantera [smärtsam] Narcissism…~ och, märkligt nog, landade på Denna Sajt. Först läste jag texten och nästan gav upp och sökte vidare, …antagligen irriterad på det tämligen överdrivna belysandet av det [jobbiga] begreppet ‘Kärlek’. Men så tänkte jag se/höra Videon, och då berördes jag (och min katt – nyligen supergrinig..) av den djupa Fridfulla atmosfär som förmedlas. Du verkar dessutom ovanligt autentisk, mån om att leva som KRISTUS i Bibeln verkligen lär, med riktig Omsorg om Dina medmänniskor. WOW!!! ~ Jag fattar ba’ inte bristen på Kommentarer hitills! Cont’d Shalom, Agape, Joy & Courage 2U..!!!

    • Oj, wow, nu gjorde DU mig glad och inspirerad! Gud välsigne Dig med ett rikt mått av glädje i Den Helige Ande, Guds frid och ett överflöd av Jesu Kristi kärlek! All ära till Jesus! <3

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This