Navigation Menu+

Saligprisningarna (live)

Posted on 26 Mar, 2019 in All languages, Swedish | 2 comments

Saligprisningarna 

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2 Då började han tala och undervisa dem:

3″Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. 

Wow, vilka ord. Vilka ljuvliga ord, och vilka radikala ord. En del kallar mig för en radikal förkunnare, men så här ljuvligt och så här radikalt har jag aldrig förkunnat. Det står: aldrig har någon talat som Han. Ingen människa har någonsin talat som Jesus. Och det är inte så konstigt, för Jesus var inte bara människa, Han var också Gud. Men Jesus var radikal åt andra hållet också, långt mer än mig, Han kallade en del för huggormsyngel, och det har jag mig veterligen aldrig gjort. Har jag gjort det får jag be om förlåtelse eller säga att jag bara talar i enlighet med Guds Ord. 

Dessa ord är också ljuvliga. Det står att folk häpnade över de ljuvliga ord som gick ut från Jesu Mun, och Jesu lärjungar älskar att lyssna till de Ord Jesus talar, för vi älskar Jesus, vi älskar Guds Ord, och för mig är Saligprisningarna bland de Ord av Jesus jag älskar mest. 

Jesus vill med dessa ord vända på vårt perspektiv, bort från det jordiska, och till Guds Rike och det himmelska. Ordet salig betyder ungefär samma sak som lycklig, men det går djupare. Lycklig, då tänker vi på känslor och på jordiska saker, familj och hus, men salig går djupare än känslor, för Guds Ande griper tag om en människa mycket djupare än på känslornas plan, och dessa Ord handlar om det himmelska. Salig handlar inte om ytliga känslor, utan att hela ens väsen, hela min person jublar av inre lycka och glädje. Och ju mer en människa lever med sitt hjärta och sitt sinne vänt mot himlen, desto friare, gladare, lyckligare och saligare blir hon redan här på jorden. För Vårt hemland är himlen. De allra flesta löften en kristen får i Bibeln handlar om de andliga och himmelska skatterna, det himmelska arvet. 

Men vi måste ta ansvar för det jordiska också. Vi måste arbeta och betala räkningar, vi måste hålla oss till den sunda läran, men om vi lyckas att vända oss mer o vardagen mot himlen och hålla vårt hjärta nära jesus, så blir vi mer saliga redan nu. 

Men vi har olika kallelser. En del är kallade att vara som Marta, fixa och ordna med allt det jordiska, andra är kallade att sitta vid Jesu Fötter, lyssna på de ord Jesus talar och tänka mer på vad som hör Guds Rike till. 

Och vi har olika förutsättningar. En del är pensionärer, och då är detta nog lite lättare, en del jobbar och står i, skjutsar småbarn hit och dit, och då är det lite svårare. Men detta är inte ett krav från Gud, det är en möjlighet och ett erbjudande, därför att ju mer en människa lever för Jesus, Guds Rike och himlen, desto friare, gladare och lyckligare, ja, saligare, blir hon här på jorden, och de jordiska bördorna blir lättare. För här på jorden har den kristne mycket glädje, det är sant, men också jordiska bekymmer och sorg, men i det himmelska har en kristen bara glädje, och Evig glädje. 

Vi ska titta på några verser ur Saligprisningarna. 

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Dessa ord tror jag har flera innebörder, men en är nog att det är saligt att ha en vilja att se att saker går rätt till, i mitt eget liv och i vårt land. En kristen bör ha en vilja att göra det som är rätt, att leva hederligt, att tala sanning. Men ingen av oss är felfria eller syndfria. Så en viktigare innebörd är nog att man hungrar och törstar efter den rättfärdighet som bara finns hos Den Rättfärdige, ett av Namnen på Jesus Kristus, ty de ska bli mättade. Den som hungrar och törstar efter Jesus Kristus ska bli mättad, ty den som söker ska finna. 

Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Vem vill inte se Gud, i Hans härlighet, makt och skönhet? Det vill jag. Men vi blir aldrig rena i oss själva, och det ser vi när vi kommer nära Gud, ty helig, helig, helig är Herren Sebaot. När profeten Jesaja får se Gud, så blir han förfärad och ropar: ve mig, jag förgås, ty Jag är en man med orena läppar. När man kommer nära Gud inser man hur helig och ren Gud är, och ser sin egen syndanatur. Vi har nog i vårt land, både kristna och vårt samhälle, så även jag, lite grann glömt bort hur Helig Gud är och vad gudsfruktan är. 

Att vara renhjärtad är inte att vara eller bli syndfri genom egna ansträngningar, men kanske mer en längtan att leva nära Gud, att få se Jesus sådan Han är. Och ju närmare vi lever Jesus, desto mer kommer Jesu person att påverka vår person, våra tankar, ord och gärningar, och då bestänks vi med rent vatten. Det kanske också innefattar en helighetslängtan, en längtan att bli mer lik Jesus, och en vilja att ha ett rent hjärta inför Gud. Men syndfria blir vi aldrig, det är att bedra sig själv. Det har funnits en syndfri människa och det är Jesus Kristus. 

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Att bli förföljd för rättfärdighetens skull betyder nog främst för Den Rättfärdiges skull, dvs för Jesu Kristi skull, men det kan också vara för att man gjort det rätta. Jag vet en kristen som fått för mycket i lönekuvertet, sa det till arbetsgivaren och de upptäckte då att alla fått det, drog tillbaka pengarna och han blev inte populär efter det, men han hade gjort det rätta. Men Jesus säger att vi är saliga när vi är förföljda. Det är kanske därför vi kristna är så lite saliga i Sverige, för vi är inte förföljda för Jesu skull. 

Och det är kanske därför vi inte har väckelse. Det är ju en stor väckelse i Kina och några från USA träffade en av ledarna, jag tror att det var broder Yun. De sa: roligt att Ni har väckelse, nu ska vi bara be för Er att förföljelsen upphör! Aldrig i livet, svarade han, då dör allt ut! Kanske det är vad vi behöver? Och en del kallar ju mig lite radikal, men jag är inte så radikal att jag ber för förföljelse. Men här i Skellefteå säger vi: jämmersta imorgon, då ska det ske! Så om det bryter ut en förföljelse mot kristna i Sverige eller Byske nästa vecka, då får jag allt Guds folk emot mig: nu har Konrad varit i sin bönevrå! Men ni kan vara lugna, det gör jag nog inte… 

Jesu ord i Saligprisningarna blir ju bara mer och mer radikala. Som avslutning säger Jesus: 

Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. 

De här orden bör ju vi kristna i Sverige idag ta fasta på, för vi möter allt mer förakt och hån. Jag har också mött det, avståndstagande från både släktingar och gamla vänner, och jag vet att det är för Jesu Namns skull. Innan jag började följa Jesus tyckte alla om mig, respekterade mig och många beundrade mig. Fallskärmsjägare. Och känsligt jobb inom Försvaret. Duktig i skolan. Andlig sökare. Allmänbildad. Wow. De såg till det yttre, men inombords var jag så ensam, tom och olycklig. 

Men sen jag började tro på Jesus, så har jag fått ett nytt inre liv, med mening, kärlek och glädje, men då har jag ofta fått ta emot många ganska så hårda ord. Både förakt och avståndstagande. Ja, jag får mycket kärlek också. Mest från Jesus, men även många trossyskon och icke kristna människor känner jag älskar mig och uppskattar mig, och det gläder och värmer mig så mycket. Men så här är det för andra kristna också. Vi får mycket kärlek, av Jesus och andra, men en hel del förakt också. 

Och förut tog jag det så hårt, men sen lyssnade jag på en predikan som tog upp denna vers, och jag insåg: det är ju SÅ jag ska tänka! Jag är ju salig, lycklig, när detta händer, för det är ju för Jesu skull det sker. Denna förändring i mitt liv kom med Jesus, alltså beror det på Honom. Jesus säger ju att då blir min lön stor i himlen och jag ska hoppa och jubla av glädje, och Jesu Ord är ju sannare än mina känslor. 

Så nu uppmanar jag Dig som lyssnar att också tänka annorlunda. Ibland när vi får ett hårt ord vid fikabordet på jobbet, ska vi, om Anden så leder, ge ett sältat ord som svar, om än i kärlek, ett ord som kanske skakar om och väcker upp. Ja, så är det. Men en annan gång, om Anden så leder, så får Du ett hårt ord vid fikabordet, och Du låter inte Dina känslor styra Dig, utan Du tystnar, kanske ler lite till svar, iaf ler inombords. 

Sen tar Du Din kaffekopp, går in på Ditt kontor, och så tänker Du på Jesu Ord: salig är jag, för detta fick jag för Jesu skull, och det betyder att stor blir min lön i himlen. Och så ropar Du ett halleluja och dansar lite av lycka på Ditt arbetsrum. Och nu får jag väl framöver telefonsamtal från arga arbetsgivare som hotar med att stämma mig för att deras anställda som tror på Jesus, de bara jublar och dansar på arbetstid. Så Ni får inta ta mig för bokstavligt, jag är ingen kyrkråtta, men det tål inte min ekonomi. 

Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda.✱ 8 Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.  

Tänk på dessa ord. Mina synder är förlåtna. När man tänker på dessa ord och tror på dem, då fylls man av himmelsk glädje. Jesus har tagit bort min synd från mig, jag är lycklig och fri! 

Vi talar ganska så lite om synd idag i vår kristenhet, och om man får skoja lite så är det lite synd, därför synden är en realitet och det är en börda. Synden är en börda, och en tung sådan, men många vet inte om att de bär på den, och det är också synd, för Jesus vill lyfta av den bördan.

Men problemet är att först måste en människa komma till den punkt där hon inser att hon är en syndare, och det är de allra flesta ganska så ovilliga till. Under min omvändelse 05/06 vid Klara kyrka var jag högst ovillig att inse detta, och det visste såklart Guds Ande om. Jag tyckte det var förnärmande att påstå att jag var en syndare. Mamma sände ett sms: även Du Konrad måste inse att Du är en syndare. Och kort därefter träffade jag min andlige vägledare, Hans Hernberg, som hade en härlig smörjelse över sig, och under ett samtal sa han helt plötsligt, troligen på Guds ledning: för se syndare är Du, precis som jag. 

Men ett tag därefter fick jag inse att jag var en syndare, böja knä och ta emot Jesus, och vilken befrielse. Jag är fri! Bördan är borta! Min synd är förlåten. Jag kände mig salig, som om jag var den mest lyckliga människan på jorden. Det önskar man att alla människor skulle få uppleva, och Gud är villig att ge detta till alla som vänder om. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. 

Men Bibeln säger att Lagen ger insikt om synd. Vi predikar också lite om Guds Bud, så även jag, och det här det svårare att komma till denna punkt. Guds bud kommer aldrig att frälsa en enda människa, men de kan få henne att vakna upp. För när man får höra Guds bud, då ser man: hjälp, detta klarar jag inte att hålla, jag är ju en syndare inför Gud, jag är förlorad. Och vet Du, den insikten är bland den största nåd och lycka Du kan få i Ditt liv, för det är bättre att inse det här på jorden, än senare. 

För när Du kommer till den punkten, då vill Gud ge Dig nåd. För bara en som blivit dömd ansöker om benådning, bara den som är förlorad söker räddning, frälsning, och bara den som känner skuld gentemot någon vill söka upp denne och be om förlåtelse. 

Och när Du kommer till Jesus i det tillståndet, då jublar Jesus i himlen. Det blir som den förlorade sonen. Du går med tunga steg till Din Himmelske Far, och säger bedrövat: jag har syndat mot himlen och mot Dig! Men Jesus ropar: ta fram fina skor, ta fram nya kläder, min son var död och lever igen. Det finns inget Gud hellre vill än att ge Dig förlåtelse, frälsning och Evigt liv hos Jesus. Inget får himlen, änglarna och Jesus att jubla och glädja sig som det. En syndare har fått komma hem till Sin Far och blivit ett Guds barn. 

Och nu till det sista och viktigaste: saliga är de som är bjudna till Lammets måltid. En dag kommer Jesus tillbaka, man kan ju såklart hinna dö innan dess, men en dag öppnar sig himlen och Jesus kommer tillbaka på vår jord. Om Du som kristen inte varit så salig utan haft prövningar och sorger här på jorden, och det har vi alla, en del mer, andra mindre, då kan Du glömma dem när Jesus kommer, för då blir Du bara salig. När Jesus kommer tillbaka, då blir det bara glädje, bara sång, bara kärlek, inga tårar, ingen smärta, ingen plåga, ingen död, ty det som förut var är borta. Se, Jag gör allting nytt, säger Jesus. 

Löftet och hoppet om himlen och Jesu Återkomst är en underbar tröst för oss kristna när vi prövas, och det möter vi alla. Så Tala och tänk därför ofta på himlen och Jesu Återkomst, och Du ska se att det gör Dig gott, till ande, själ och kropp. 

Och alla som sitter här idag, saliga är Ni, för Ni är bjudna till Lammets bröllop, alla och envar. Jesus sa: många är kallade, få är utvalda. Ordet många i Bibeln ska ofta, har jag lärt mig på Johannelund, mer korrekt översättas ”alla”. Jesus bar mångas synd, men det betyder allas synd. Och då blir det: alla är kallade, få är utvalda. Men vilka är då utvalda? Har Gud bestämt i förhand vilka som får komma till himlen? Nej, utan de som svarar ja på Jesu inbjudan till att bli frälst, de är utvalda från den dag de tar emot Jesus. Jag hoppas att alla här har gjort det, om inte så står dörren till himlen öppen genom tron på Jesus Kristus. Gud utestänger ingen. 

Och om det är saligt att tro på Jesus här på jorden, så är det inget mot vad som väntar i himlen, vad Gud har berett åt dem som älskar Honom. Luther sa att om vi kristna förstod vilken glädje som väntar i himlen, så skulle vi dö av glädje. Det blir en sådan glädje, en ljuvlig frid, en oändlig nåd och en gränslös kärlek. Saliga är de som är bjudna till Lammets måltid, saliga är de som hör tonen från himlen: kom till Mig, Mitt älskade barn, Dina synder är förlåtna på Golgata kors. Saliga är alla som hör och tar emot Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus, för då väntar en Evighet med Jesus. Inte en dag, en vecka eller ett år, utan en Evighet. Amen. 

2 Comments

  1. Starka predikningar du har och så viktiga

    • Tack kära och fina Jennie! Jag tackar Gud för Dig!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This