Navigation Menu+

Vem är Jesus?

Posted on 20 Dec, 2018 in All languages, Swedish | 0 comments

Vem är Jesus? 

Så här i juletider talas det mycket om ett barn, en pojke, som föddes för två tusen år sedan i staden Betlehem och växte upp i Nasaret, och det är ju för hans skull vi firar jul. Han hette Jesus. Vem var då denne man? En del kallar Jesus för en god och vis man, andra för en lärare och en profet. Många människor undrar vem Jesus är, vem var Han egentligen? 

Denna fråga har fascinerat människor i århundraden och det är som om man inte kan komma undan den, som om Gud knackade på alla människors hjärtans dörrar och undrade: vem säger Du att Jesus är? Jag tänker säga vem Bibeln säger att Jesus är, säga vem jag säger att Jesus är, och sen återstår det för Dig att komma fram till vem Jesus är. 

Vi börjar i GT, i 2a Mosebok. Där uppenbarar sig Gud för Moses i en brinnande buske och kallar sig: Jag Är den Jag Är. Namnet som Gud ger Moses om Sig själv, Namnet för Gud, är ”Jag Är”, på hebreiska Jahve. ”Jag Är” har nog flera betydelser, men kanske främst att Gud är Evig, alltid har existerat, alltid kommer att existera, Gud är inte skapad, och att Gud inte förändras, Han är densamme. 

I NT i Johannesevangeliet kallar Jesus sig själv gång på gång för ”Jag Är”. Jesus säger: Jag Är världens ljus. Jag Är Den gode Herden. Detta uppfattades, och var även menat så av Jesus, som en tydlig anspelning på Guds eget Namn, och det provocerade somliga, särskilt fariséerna, och fick andra att dras till Jesus, älska och tro på Honom och följa Honom, särskilt enkla och utstötta människor, fiskare, prostituerade och tullindrivare, de som var föraktade. 

Jesus säger också i Johannes 8:58: Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” 59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Jesus använder sig återigen av Guds Eget Namn, ”Jag Är”, och säger dessutom att Han existerade innan Abraham föddes. För detta ville man stena Honom, men de kunde inte, för tiden för Jesus att ge Sitt liv för oss var ännu inte inne. 

Jesus gjorde Sig exklusiv. Jesus sa: Jag Är Vägen, Sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom Mig. Jesus påstår Sig vara den Enda Vägen till Gud. Detta stöter sig många människor på och tycker är förmätet och högmodigt, men kom ihåg: det är inte jag eller de kristna som påstår detta, utan Jesus själv, och vi bara instämmer i vad Jesus påstår och säger: ja, Jesus, vad Du påstår om Dig själv är sant! I apostlagärningarna säger Petrus att det under himlen inte finns något annat Namn än Jesu Namn som kan ge frälsning. Ingen annan än Jesus kan ge Dig Evigt liv, ingen annan. 

Då frågar någon: hur går det då för dem som inte har hört om Jesus, för vikingar, stenåldersmänniskor, indianer och för dem i andra religioner? Det vet jag inte, men vad jag vet är att många använder de orden som en undanflykt för att själv ta ställning, och exakt så gjorde jag i mitt gamla liv. Men jag överlåter det med fullt förtroende till Gud, Han får döma, och Gud är både god och rättvis. Men Du som hör idag, Du kan inte skylla på det, för Du har idag hört budskapet om Jesus, och Gud vill nu att Du tar ställning, att Du gör ett val, Gud vill att Du säger ja till Jesus, tar emot Honom och Guds gåva, syndernas förlåtelse, frälsning och Evigt liv. 

Jesus gör samma anspråk gång på gång, också i Johannes 8:24: Ty om ni inte tror att Jag Är,✱ skall ni dö i era synder.” De frågade: “Vem är du då?” Jesus svarade: “Begynnelsen, något som jag också har sagt er. Jesus säger här dels att Han Är Begynnelsen, dvs att Han fanns innan allt började, ja, att Jesus är upphovet till allt. Jesus kopplar också tron på att Han Är Herren, Gud, till att få förlåtelse och inte dö i sina synder. Det är helt ofattbara anspråk som Jesus gör, och de retade gallfeber på många judar, särskilt fariséerna och översteprästerna. Jesus säger med andra ord att Han är Gud. 

Guds Namn, Jag Är, är mäktigt och kraftfullt, och när Gud säger Sitt Eget Namn, då händer det saker. I Johannes 18 kommer tempelvakterna för att arrestera Jesus och Jesus frågar: vem söker Ni? De säger: Jesus från Nasaret, och Jesus svarar: Jag Är, och då kan tempelvakterna inte stå upp, utan de faller till marken. När Jesus talar Sitt Namn och så önskar och vill, då faller Hans fiender till marken. 

I 2a Mosebok 6 står det: Och Gud sade till Mose: “Jag är Herren. 3 För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den Allsmäktige, men under mitt namn Herren✱ gjorde jag mig inte känd för dem.

Detta innebär att ett annat Namn för Gud är Herren, på hebreiska Jahve. Namnet Jahve var så heligt att judarna inte fick uttala det, så de kallade Gud för Herren, på hebreiska Adonaj. 

I Filipperbrevet 2:6 skriver Paulus om just Jesus: Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte✱utan utgav sig själv genom att
anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.✱

Paulus beskriver hur Jesus var Gud, upphöjd i härlighet, men hur Han avsade sig det, blev en människa, om än på samma gång Gud, och gav Sitt liv för Dig och mig på korset. Sedan avslutar han med att säga att alla en dag ska böja knä och bekänna att Jesus är Herren. Och alla måste en dag böja sina knän. Paulus, Stalin, Hitler, Kim Jung-Un, Trump och Putin, och Du och jag. En del med våld, mot deras vilja, andra av fri vilja. 

Dessa ord innebär att Paulus tydligt och klart i dessa verser, och på många andra ställen, säger att Jesus är Gud. Vi måste komma ihåg att Paulus var jude. För en jude var det hädelse att säga att en människa var Gud, och Paulus hatade och förföljde Jesu lärjungar pga detta. Men när Paulus skulle åka till Damaskus för att där arrestera kristna, så mötte han Jesus livs levande, och bara några dagar senare började han frimodigt predika att Jesus var Messias, Guds Son. Efter ett enda möte med Jesus gick Paulus från att förfölja Jesus till att hängivet följa Jesus. Jesus själv hade bevisat för Paulus att Han var Guds Son. Bara Den Helige Ande kan uppenbara detta för en människas hjärta. Gud har öppnat Dina andliga ögon, Du är född på nytt, Du tror verkligen att Jesus är Herren, Jahve, ”Jag Är”. 

I mitt gamla liv, innan jag blev kristen, så hade jag stor respekt för Jesus och kunde använda alla stora ord om Honom: en god och vis man, en profet och en stor lärare av moral, av rätt och fel. Jag kunde acceptera allt, utom att kalla Jesus för Herren och Guds Son. Men som Paulus skriver så ska alla knän böjas och varje tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren, och så även jag. 

I april 2006 var jag i en mycket svår situation. Jag bad till Jesus hela natten och bad att Han skulle hjälpa mig och frälsa mig. Nästa morgon kom min mamma in i sovrummet med en lapp där hon hade skrivit ner Ord som Jesus talat till henne under natten, och ett av dem var: ljus ska bryta fram ur mörkret, Jag ska göra det! 

Jag åkte från Byske utanför Skellefteå till Stockholm och grät hela vägen dit. Jag kom in i min lägenhet och Någon var redan där. Jag böjde mina knän vid sängen och Någon vidrörde så milt mina knän med Sin Mäktiga Hand, men jag föll som en fura. Jag sa två gånger, med kärlek och desperation i rösten: Jesus! Jesus! Jag hoppade upp i sängen och bad: Helige Ande, led mig i bibelläsningen! Jag slog upp Bibeln på måfå och fick upp Johannes 1:1. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 

Medan jag läste så började ljus bokstavligen bryta in i min kropp och fylla mig och jag såg det. Jag läste mer och mer, och jag fylldes av Den Helige Ande, av kärlek, glädje och frid. När jag kom fram till slutet av Johannesevangeliet var hela lägenheten fylld av Den Helige Ande, och jag började tyst läsa Guds välsignelse över Stockholm. Herren välsigne Dig och bevare Dig, Herren låte Sitt Ansikte lysa över Dig och vare Dig nådig, Herren vände Sitt Ansikte till Dig och give Dig frid. Då gick det upp för mig: Jesus är Herren! Jag bara visste det i hela mig, Jesus är Herren! 

Gud har så fullständigt överbevisat mig om att Jesus lever och att Jesus är Herren Gud, Guds Son, att jag aldrig mer kan tvivla på det. Ja, i ärlighetens namn ska sägas att jag ibland tvivlar på min egen ställning inför Gud, på min egen frälsning, men på Guds existens, på att Jesus är Herren Gud och att Han har uppstått från de döda, dvs att Jesus idag är livs levande och går omkring som det behagar Honom och finns nära alla dem som tror på Honom och ber, det har jag inte tvivlat en enda sekund på sedan april 2006 och jag är övertygad om att en sådan sekund inte kommer i framtiden heller. 

Såhär står det i Lukas 1:30 om när ängeln berättade för Maria att hon skulle föda Messias. 

Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” 34 Maria sade till ängeln: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35Ängeln svarade henne: “Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 

Ängeln säger till Maria att hon ska föda en son, Jesus, och att Han ska vara Guds Son. Det låter otroligt, men Bibeln säger att Jesus är Guds Son, och man tänker: hur är det möjligt? Och visst är det ofattbart för allt mänskligt förnuft att barnet som föddes i stallet skulle vara Guds Son, ja, det är ofattbart även för mig, men jag tror det av allt mitt hjärta. Det står också att Jesus ska vara Konung över Jakobs hus och att Hans rike ska vara för Evigt.

A

I Matteus 16:13 står det: Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: “Vem säger folket att Människosonen är?” 14 De svarade: “Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” 15 Han sade till dem: “Och ni, vem säger ni att jag är?” 16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.”

Petrus kallar här Jesus för Messias. Messias skulle vara en person, en Frälsare, sänd och smord av Gud för att befria, frälsa, och rädda Israels folk och besegra dess fiender, och han skulle inte vara en vanlig människa, utan Guds Son. Men de flesta i Israel förstod inte att Jesus var Messias, för de väntade sig en kung lik David, som skulle besegra fienden, romarna, med svärd och armé. Men Jesus befriade oss från en mycket farligare fiende än romarna, Jesus besegrade på Golgata kors synden, döden och Den Onde. För den som tror på Kristus är döden besegrad, den är inte slutet, utan bara början på ett nytt, bättre och Evigt liv i himlen. Ordet Kristus är helt enkelt grekiskans ord för Messias och betyder Den Smorde. 

Jesus Kristus ska en Dag stiga ner från himlen på en vit häst, fullt synlig för varje människas öga, med alla Sina mäktiga änglar. Jesus kommer att besegra och döma alla Sina fiender, men befria och rädda alla Sina barn. När detta sker måste Du redan ha valt sida, ja eller nej till Jesus, och det finns inget tredje alternativ. Du måste välja om Du vill bli frälst, räddad, eller inte. Jesus tvingar ingen att ta emot, älska och följa Honom, Jesus tvingar ingen att bli frälst, men Han inbjuder Dig idag att stå på Hans sida, bli frälst och en dag få Evigt liv. 

Vem blir då frälst? Romarbrevet 10:9 säger: Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren✱ och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 

Vad blir då svaret på frågan: vem är Jesus? Bibeln säger att Jesus är en lärare, en vis och god man, en profet, det är sant. Men Bibeln säger att Jesus är mer än så. Den säger att Jesus är Messias, Guds Son, en befriare och frälsare sänd av Gud, att Jesus är Herren, att Jesus är ”Jag Är”, dvs Gud, och att Jesus är Den Enda Vägen till Gud, den ende som kan frälsa Dig och ge Dig Evigt liv. Detta säger Petrus, Paulus, Johannes och Jesus själv. 

Vem säger jag, Konrad, att Jesus är? Jag vet att Jesus är Herren Gud. Då blir frågan: vem säger Du att Jesus Är? 

I Uppenbarelseboken säger Jesus: se, Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus säger att Han står vid dörren och bultar hos Dig som har hört mig idag. Jesus klappar på hjärtats dörr, och Han vill att Du ska svara på Hans röst, på Hans milda, kärleksfulla klappande. Jesus vill att Du ska släppa in Honom, bara öppna hjärtats dörr och släppa in Honom. Och det kan Du göra även om Du idag tvivlar eller tvekar över vem Jesus Är. När jag släppte in Jesus i april 2006, så var jag natten innan inte viss om att Jesus var Guds Son eller Herren Gud. Ena dagen trodde jag det, nästa inte. Oftast trodde jag det inte. 

Men om Du öppnar hjärtats dörr och släpper in Jesus, då kommer Jesus själv att komma in i Ditt hjärta, och då kommer Jesus själv att bevisa för Dig vem Han Är. Bibeln säger att Jesus är Messias, Guds Son, Herren Gud, att Jesus existerat för alltid, att Han är Evig Fader. Jag tror av allt mitt hjärta, ja, jag vet, att det är sant. Så nu är frågan vem Du säger att Jesus är? Det kommer att avgöra hela Din framtid, Din Evighet, det avgör om Du får syndernas förlåtelse och Evigt liv. 

Och denne Jesus är snart tillbaka på vår jord. Jag vet inte när, men det är inte långt kvar, och då måste Du ha gjort Ditt val, då måste Du ha sagt Ditt hjärtas ja eller nej till Jesus, då måste Du ha bestämt Dig för om Jesus var den Han sa Sig vara, Guds Son, eller om Han bluffade. Var och en som lyssnat inser nog att detta är Ditt livs viktigaste val. Du har råd att välja fel bil, fel aktie, fel yrkeskarriär, ja, till och med fel livskamrat, även om det kan vara smärtsamt, allt detta har Du råd att göra fel val i men ändå överleva. Men Du har inte råd att ha fel i denna fråga, för det kostar Dig livet. 

Öppna hjärtats dörr idag. Bara be Jesus komma in i Ditt hjärta, bjud in Jesus att bli Din Herre och Frälsare, kom och ta emot Honom och Du ska bli frälst och få se Guds härlighet. Du ska få se Jesus komma till Dig, få erfara Jesu ljuvliga person när Han träder in i Ditt hjärta, och Du ska få jubla av fröjd och glädje när Jesus ger Dig Sin underbara, dyrbara kärlek till Dig och Du vaknar upp och inser: jag är frälst! Jag är fri! Jag är född på nytt! Jesus, Guds Son har kommit in i mitt hjärta, och med Evig kärlek ska Han få bo kvar i mitt inre. 

Jesus säger: Se, Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör Min Röst och öppnar dörren, skall Jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med Mig. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad