Navigation Menu+

Segern är vår!

Posted on 14 Dec, 2018 in All languages, Swedish | 0 comments

 

Segern är vår!

Jag läser ur Uppenbarelseboken 3:7-8: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Den Helige och Sanne, Jesus Kristus, har öppnat en dörr för oss, trons och frälsningens dörr, och ingen kan stänga den. Även om Din och min kraft är ringa, så står dörren öppen för vi har hållit fast vid Guds Ord och inte förnekat Jesu Namn. Segern är därför vår!

Guds folk i vårt land är idag sargat, ansatt och kringränt mer än på mycket lång tid, kanske på flera hundra år. Vårt land har avkristnats och blivit allt mer fientligt inställt till Gud men främst till Jesus Kristus. Gudlösheten i vårt land slår nog mer eller mindre rekord, vilket en kort blick på Aftonbladets rubriker visar tydligt och klart. Skjutningar, våldtäkter, hårda ord och sexuell omoral formligen överflödar i massmedia idag. Medelsvensson ser det kanske inte, eller förstår iaf inte den verkliga orsaken, men Jesu lärjungar ser det och förstår vad det beror på, dvs att vi vänt oss bort från Gud. Så här var det inte när jag var liten på 80-talet.

Och Som om det inte vore nog så är Stora delar av vår kristenhet på villovägar och tar in andra religoner, New Age och Islam främst. Den som är andligt vaken, som har andlig klarsyn och urskiljning ser och känner detta, både vad det gäller vårt land och vår kristenhet, och för den som älskar Jesus är det en stor sorg och en smärta. Visst är detta en tid när det är på sin plats att gråta och sörja för den som älskar vårt land, våra medmänniskor och våra trossyskon, så är det. Men glöm inte bort att Guds Ord säger att vissa saker måste ske, tex avfallet i 2 Tess 2 som Paulus säger först måste komma innan Jesu Återkomst. Gud har förutsett det och kände till det innan världens grund var lagd.

Vi kristna får göra som Churchill, V-tecken, v som i victory, seger! Även om Churchill inte vann den åt oss, utan Jesus Kristus, så kan vi med samma segervisshet göra segertecknet och säga: segern är vår, för slutsegern är redan klar! Jesus har segrat!

Men vi kristna får inte stanna där. Vi får inte låta missmod komma in i våra hjärtan och våra sinnen. Detta är en tid att låta nytt mod och stor tro komma in i våra hjärtan. Vi får lyfta vår blick och samtidigt passa på att jubla och glädja oss. Varför då? Därför att Jesus har segrat. Jesus Kristus har redan segrat, det är fullbordat, och Jesus är snart tillbaka på vår jord för att upprätta Sitt Rike, Guds Rike, ett Rike där det bara finns jubelrop, sång, dans och Evig glädje och kärlek.

Och den framtiden är vår, och det hoppet är Ditt och mitt, och den segern är Din och min. Jesus ger den till oss, av nåd genom tro.

Därför är detta också en tid för glädje och segervissa jubelrop, därför att Jesus Kristus har vunnit en stor och överväldigande seger, och därför att den segern är vår. Lyssna på mig: segern är vår. Segern är Din! Tro det av hela Ditt hjärta, var fullt viss om det! Segern är Din!

I Sefanja 3:14 står det så här: Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem! Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont.

Även om dessa ord är riktade till Jerusalem, så gäller de oss också, för Herren Jesus Kristus har tagit bort straffdomarna från oss, och Herren Gud, Israels Väldige Konung, bor i oss. Det borde få oss att jubla, att straffdomarna tagits ifrån oss, och det borde ge oss kraft, styrka och mod, att Israels Väldige Gud bor i oss, vi har inget att frukta.

I Sefanja 3:16 står det vidare: På den dagen skall det sägas till Jerusalem:
“Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.”

Låt inte händerna falla, dvs var inte rädd och drabbas inte av missmod eller handlingsförlamning när Du ser Dig omkring, därför att Herren Din Gud bor i Dig. Gud är en hjälte, tapper i strid, som alltid segrar. Vi segrar inte alltid, men Gud segrar alltid, och därmed segrar alltid även vi genom Honom.

Och Herren gläder Sig över Dig, Han älskar Dig och fröjdas över Dig med jubel. Tänk ofta på dessa ord, de ger oss mod, i alla fall mig. Tron på Jesus Kristus kan göra oss och borde göra oss modiga som lejon. Inte så att vi alltid är modiga, i alla fall inte jag, men den borde göra det när vi betänker vad Guds Ord säger och vad Jesus har gjort för oss. Fatta mod!

Men, säger Du, vi som är kvar, vi levande kristna i vårt land, vi är ju så få och svaga! Vad kan vi då uträtta? Ja, det är sant, Men Att vi är få och svaga är inget problem för Gud, för Gud ger segern lika väl genom få, som genom många.

Gideon

Och När Israel hamnade i bekymmer och nöd så sökte de ibland stöd hos Egypten. De såg att Egypten var så starkt och mäktigt, hade mycket soldater, hästar och vagnar och trodde att de skulle vara trygga där, i förbund med dem. Men Herren sa att det var dårskap.

I Jesaja 31:1 står det: Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp.
De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många,
och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter Herren.

Det är total dårskap att söka och bygga sin trygghet och framtidstro på något annat än på Herren Gud Allsmäktig. Allt annat kan vackla. Rikedom kan försvinna, ett land med dess soldater, hästar och vagnar kan drivas på flykten om Herren Gud strider mot en här, hur stor den armén än är. Men Herren Gud, Israels Väldige Konung, Han kan inte drivas på flykten, Han kan inte bli rädd. Gud kan inte rubbas, inte tas med överraskning av något, inte bli trött eller vackla.

I Psaltaren 20:8-9 står det:
Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn. De sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående.

De som berömmer sig av Herren Jesus och litar på Honom, de reser sig upp och blir stående. Åt dem ger Gud segern, även om de är små och svaga.

Varför handlar Herren så? För att När vi är få och svaga i oss själva, då får Jesus all ära, och det är Jesus som all ära ska ha. Äran, lovprisningen och tacksägelsen tillhör Gud och Lammet.

Och när Jesus får utföra verket, när hela äran tillfaller Israels Väldige Konung, då blir det som det står skrivet: Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Det är helt fel att vara stolt över något hos sig själv, det är högmod, vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad, men att ha sin stolthet i Herren, sin rättfärdighet i Kristus och att berömma sig av sin Gud, det är rätt och sant enligt Guds Ord.

I psaltaren 34 står det: stolt ger jag Herren äran! Vi ska sträcka på oss och med trosvisshet och en viss stolthet ge Herren Jesus äran! Inet stolt över att vi på något sätt skulle vara bättre än andra, utan stolta över vem Jesus är, att Jesus är Israels Konung och att vi av bara nåd får tillhöra Honom. Det är inte en tid när vi kristna ska hänga läpp, detta är inte en tid när vi ska skämmas för Jesus Kristus. Varför inte då? Därför att segern är vår!

Paulus skriver: Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus vår Herre. Han skriver det med full trosvisshet, och det grundar han på vad Jesus gjort för oss på Golgata. Det Jesus gjorde där står Evigt fast och håller att bygga sin tro, sitt hopp och sin framtid på. Det är helt Oberoende av omständigheter. Även om Du skulle bli sjuk, fattig, måste fly för Din tros skull, även om vårt land skulle skaka så står det ändå fast.

I Haggai 2:7-8 står det: Så säger Herren Sebaot: Inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag skall skaka om alla hednafolk och alla folkens skatter skall komma hit. Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot.

Nu vet jag mycket väl att dessa ord är riktade till Israel för länge sedan, men jag är övertygad om att Herren ganska så snart kommer att skaka om alla hednafolk ännu en gång, skaka om i synnerhet västvärlden, och skaka om Sverige. Jag tror att svåra tider väntar, där saker nog ser ut att ha blivit kaos, som om allt vacklar. Men Du har ändå en möjlighet att stå! Du har ändå segern! Och jag tror att Herrens härlighet kommer att vila över Jesu lärjungar mer än den gör idag, därför att Jesus är Trofast och när prövningen kommer så kommer också mer av Guds Ande över dem som håller sig till Jesus, det tror jag av allt mitt hjärta, och jag anser att Guds Ord säger det.

Men när Skakningarna kommer, vilket jag är helt övertygad om, även om jag inte vet när, då behöver vi en tro som bygger på det som står Evigt fast. Guds Eviga Ord. Lammet som blev slaktat. Blodet som göts en gång. Vad Jesus Kristus gjorde för oss på Golgata kors. Detta kan inte omintetgöras, inte skaka, inte vackla eller falla.

Om vår tro bygger på vad vi känner, upplever och ser runt omkring oss, då kommer vår tro och vi själva att börja skaka när vårt land börjar skaka. Vi måste ha ett fäste för vår tro som inte bygger på vad vårt mänskliga öga ser, utan som ser med trons ögon, med andliga ögon, som fäster blicken vid det osynliga och inte det synliga. I Jesaja står det: Om inte Er tro består, skall Ni inte bestå. Men omvänt gäller också, om vår tro består, då kommer vi att bestå. Vad ska vi då bygga vår tro på så att den består?

Bygg på stengrunden. Andlig humor. Bo Giertz.

I Matteus 7:24 säger Jesus: Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.

Den enda klippa vi kan bygga på är Jesu Kristi fullbordade verk för oss på Golgata kors och på Ordets säkra grund. Det är stengrunden. Det kan inte rubbas. Det står Evigt fast. Bygger Du på det kommer Du att bestå provet, stormen kommer att blåsa men Du står, eftersom Ditt hus var byggt på Klippan, på Kristus och Guds Ord.

Och när det ser ut som om allt blivit kaos så får vi återigen påminna oss om att Gud är Allsmäktig. Som Den Helige Ande sa till Wilkerson: Gud har allt under kontroll. Även när det för det mänskliga ögat ser ut som att allt har blivit kaos, så står det ännu fast att inte en sparv faller till marken utan att Fadern vet om det. Det översätts lite olika, men kanske kan man säga: inte utan att Fadern har tillåtit det och är med Dig och omsluter Dig. Påminn Dig om att åt Jesus har givits all makt i himlen och på jorden. Påminn Dig om att hela framtiden vilar i Guds Hand, plan och beslut.

Och Jesus har öppnat en dörr som ingen kan stänga. Ingen kan stänga denna dörr för Dig. Allt Du behöver göra är att genom tron hålla fast vid Jesus, bevara Guds Ord och bekänna Jesu Namn, så kommer dörren att stå öppen för Dig för Evigt. Trons och frälsningens dörr står öppen, dörren in till Guds Osynliga och Eviga Rike.

Börja redan nu att påminna Dig då och då om allt detta, för det tror jag kommer att styrka Dig inför vad som ligger framför. Så när Du har fem minuter över på Ditt kontor, stanna upp, lyft blicken och säg: halleluja, segern är Min! Prisa Gud och säg: Gud vare tack som ger mig segern genom Jesus Kristus! Sen kan Du hoppa, skutta och dansa lite av glädje, bara Du ser till att arbetskamrater och Din chef inget ser. Får be om förlåtelse om jag nu uppmanat någon till att vara en ögontjänare eller lata sig på arbetstid, men Du behöver inte ta det helt bokstavligt. Ännu lite andlig humor från min sida, jag kan inte låta bli att vara mig själv, mitt i allt allvar.

Men ändå, bygg upp Din tro och tillförsikt redan nu. Lär Dig att glädja Dig i Herren och att lyfta blicken redan nu, fröjda Dig, därför att segern är Din!

Därför kan vi säga, lugnt och tryggt, vad som än ligger framför: segern är vår! Segern är Din! Segern är min! Gud vare tack, som ger oss segern genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi kan säga, med ett jubelrop i våra hjärtan: Segern är vår! Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad