Navigation Menu+

Låt oss få höra om Jesus

Posted on 27 Dec, 2018 in All languages, English, Swedish | 0 comments

Låt mig få höra om Jesus 

Det finns ju en underbar sång som heter just så, och jag kom att tänka på just de orden i måndags, på julafton. jag gick på julbön i Byske kyrka, och jag var lite osäker på vad jag skulle få höra, men gick ändå eftersom det är en tradition för mig. Men jag blev glad. I predikan så var det första jag fick höra: julen handlar om att Jesus, Guds Son, kom till jorden. Gud Fadern sände Sin Son till jorden, som en vanlig människa. Sedan följde iofs en del socialt budskap, men det avslutades återigen med att man talade om Jesus. Underbart! Jag tackade prästen efteråt, och det från hjärtat, som det allra mesta jag gör, det kommer från hjärtat. 

Jag var osäker innan jag kom, men ändå gick jag därifrån glad i hågen, för jag hade ju fått höra om Jesus. Jag hade fått höra kärnan i julens glada budskap, att Jesus. Guds Son, hade kommit till världen. Att Gud kommit till världen som ett litet, värnlöst barn, och att budskapet om Jesus, Guds Son, var det centrala i hela julen. Och jag hade fått höra Namnet nämnas, Namnet på Den Älskade, Jesus. Och jag gladde mig. 

Visst finns det tyvärr en hel del saker i Jesu Kristi kyrka idag som behöver påtalas och ändras på, så är det utan tvekan och det är vår skyldighet att med jämna mellanrum göra det, och så gör både jag och en hel del andra, ja, det är rätt och sant. Men vi får också ta vara på, glädjas över och uppmuntra det som är bra, det är också viktigt! Glöm inte bort det, det har också sin plats! 

Under min omvändelse 2005-06 gick jag på Sankta Klara kyrka. Där hade man ett stort, omfattande och fantastiskt Diakonalt arbete, men ändå man talade bara om Jesus. Man hade som devis att sätta Jesus i centrum, i allt man gjorde, i predikan och i arbete. Man gjorde stora sociala insatser, men bara som en naturlig följd av att man följde Jesus. 

Jag hörde aldrig att man i en predikan talade om det diakonala arbetet, även om det var en oerhört viktig del av Sankta Klara kyrkas verksamhet och en av nycklarna till deras framgångar, för när man sträcker ut sin hand till de allra svagaste och mest utsatta, då kan Du räkna med att Ödmjukhetens Konung, Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, Jesus Kristus, är med Dig. Då bistår Jesus Dig, med nåd och kraft. Men ändå handlade predikningarna alltid om Jesus. 

När jag sedan flyttade till Uppsala hösten 2006 så började jag gå mycket till Sankt Ansgar, en lite mer högkyrklig församling, men med Bosse Brander så handlade predikningarna alltid om Jesus. Jesus gjorde det, Jesus sa det, Jesus gick dit och så vidare. Det var Jesus i centrum, och det påverkade hela atmosfären i kyrkan. Många i den kyrkan kom dit ganska så uppklädda, och även om det inte alls är fel så är det för mig, som en enkel pojke av bondesläkt från lilla Byskeby, så är det något jag dels är ovan, och inte heller så förtjust i, jag bävar inför att klä mig i kostym, för när man klär upp sig kan saker lätt bli stela och formella, men inte på Ansgar, för trots alla fina kläder så är församlingen så levande, så varm, så kärleksfull. Gud ser till hjärtat, och där är hjärtana fulla av Jesus, och det tackar jag Gud för. Gud får all ära, men jag älskar den församlingen och jag älskar min broder Bosse, eftersom han är så Jesus-centrerad i sin förkunnelse, och har dessutom en härlig humor. Om Ditt hjärta vill få höra om Jesus, då kan jag säga att det är det man får höra där. 

Och jag vill höra om Jesus. För när jag går till Guds hus så kommer inte jag främst för att höra om socialt arbete, inte för att ha mysigt eller höra att man ska vara snäll, jag kommer inte heller för att få höra om vem jag är i Kristus, för jag längtar istället efter att allt mera glömma mig själv och bara ha Jesus i centrum för mitt liv. Att tala om dessa saker behöver inte vara fel, det kan nog ha sin plats ibland, men det är Jesus som vi ska tala mest om. Jag kommer inte heller för att få höra om kärlek, för det är idag ett så urvattnat ord och kan betyda nästan vad som helst. Ja, i ärlighetens namn, i hela mitt liv har jag törstat, längtat och sökt efter kärlek, men det är ändå inte för att höra om det som jag kommer till kyrkan, jag vill höra om Jesus, för när jag hör om Jesus, då väcks mitt hjärtas kärlek till liv. 

När jag var andlig sökare åren 1995-2005 var jag inne i de allra flesta religioner för att söka efter Gud och efter kärlek. Jag var inne i New Age, Buddhism, lite judisk och muslimsk mystik, dvs Kabbala och Sufism, lite psykologi och filosofi, men jag fann inget alls av bestående värde. Jag läste då en gång ur en bok i psykologi att den som sökte efter fulländad kärlek var en psykopat. Jag minns att jag tänkte: då är ju jag en psykopat, jag söker ju efter fulländad kärlek, jag söker ju den stora kärleken, och jag började undra: den kanske inte går att finna? Jag kanske ska ge upp? 

Men hos Jesus fann jag kärlek, och det i överflöd. Men Jesus är ändå inte bara kärlek, Jesus är en person, och i Jesus finns liv, i relationen med Jesus får man inre liv. Jesus själv säger att Han Är Vägen, Sanningen och Livet, och Bibeln säger att livet finns i Guds Son och att den som har Sonen, han har livet. Den som är i Kristus, den som fått möta Jesus, livs levande, den blir född på nytt och får ett nytt liv, ett nytt, inre liv, man blir förändrad inifrån. Och för att det livet i Dig ska växa, så behöver Du få höra mycket om Jesus. Det gamla livet är förgånget, något nytt har kommit. 

Ja, jag är ännu Konrad, många av dragen i min personlighet är ännu kvar, min iver, passion, engagemang, de ledaregenskaper jag hade och som utvecklades under mina år inom Fallskärmsjägarna, ganska lätt för att lära språk, lära  teoretiska saker utantill och minnas detaljer, men även negativa som tex svårt med praktiska saker, svårt att hålla ordning på papper och saker, lite väl impulsiv mm, allt det finns kvar i min personlighet. 

Men ändå är jag idag annorlunda. En gammal lumparkompis från Fallskärmsjägarna som jag återfick kontakten med häromåret skrev efter vårt första möte efter att jag blev född på nytt ungefär så här: det var roligt att få se Er igen, vi ”ni:ade” nämligen varandra på Fallskärmsjägarna. Ni var Er lik, men ändå annorlunda, fast på ett positivt sätt. Så upplever jag det själv. Jag är mig lik, jag känner igen mig själv, men det är som att jag idag är mer mig själv, mer den jag innerst inne är, och förändringen känns enbart positiv, jag tycker mer om Konrad med Jesus inom mig, än när jag var utan. Men ändå är Jesus nu mitt centrum, Jesus är den som det mesta av mina tankar kretsar kring, och mycket av mina ord, för Jesus sa att munnen säger vad hjärtat är fullt av. 

Och eftersom Jesus är mitt hjärtas stora kärlek, mitt livs centrum, och eftersom jag vill att Jesus allt mer ska prägla och ta över mitt liv, så vill jag ofta höra om Jesus, höra Jesu Namn sägas. När jag hör Namnet Jesus sägas, så tänds mitt hjärtas kärlek, det sätter mitt hjärta i brand. Det är som att höra namnet på sin älskade, sin fru eller äkta man sägas, fast djupare, och hjärtat tar ett skutt av glädje och kärlek. Och jag vill höra budskapet om Jesus, trons grunder, eftersom det väcker min tro till liv, och jag behöver höra det ofta. 

Och budskapet om Jesus är så oerhört enkelt, så enkelt att ett barn kan förstå det, eller kanske så enkelt att bara ett barn kan förstå det, den som hör budskapet om Jesus som ett barn, som bara lyssnar i tro till det som sägs, oskyldigt, uppriktigt, lite barnsligt, dvs bara tar emot det som ett barn, vilket Jesus själv säger att vi ska göra, den blir frälst. Och vad är då budskapet? 

Jesus, Guds Son, föddes till världen. Han var Gud, men blev människa, om än på samma gång hela tiden Gud, men det syntes inte till det yttre, Jesus hade klätt av Sig Sin himmelska härlighet, och uppenbarade den egentligen bara en gång under Sitt jordeliv, på Förklaringsberget. Att Guds Son kom till jorden, där kan vi nog ofta börja. 

Sen ska vi tala om vad Jesus gjorde och sa, ofta räcker det med att återge Jesu Egna ord, för att smörjelsen och kraften att förvandla människors liv ligger mycket i de Ord som Jesus talade. Jesus sa: de Ord Jag har talat är Ande och liv. 

Jesus sa också: den som hör Mina Ord och tror på Honom som har sänt Mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. 25 Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv. När vi hör Ordet, Ordet om Jesus Kristus, och tar emot det i tro, lyssnar i tro, då väcks vår inre människa till liv och vi föds på nytt, vi får nytt liv med och i Jesus Kristus. Och för den som redan är i Kristus behövs mer mat, mer andlig föda, för att livet inom Dig ska växa. 

Vi behöver egentligen inte göra det så svårt, bara tala mycket och ofta om Jesus, nämn ofta Hans Namn, och tala de Ord som Jesus själv talade, för Jesu Ord väcker tron till liv i våra hjärtan när vi hör dem. Tron kommer av predikan, tron kommer av att man hör Guds Ord. 

Och Du som lyssnar idag, gå gärna till Din pastor eller präst, eller skriv till denne, och uppmana denne att tala mycket om Jesus. Om Gud i Sin godhet och nåd låtit Dig finna en församling där Jesus redan får mycket utrymme, tacka Gud för det och uppmuntra då pastorn. Men om Jesus hamnat i skymundan, försök tala med pastorn om det, att försöka få med Namnet Jesus och de Ord Jesus talade lite oftare, för det kommer att påverka hela den andliga atmosfären i Er församling. 

Och glöm inte bort att tacka Gud för Din pastor, till och med om han idag är på villovägar, och be sedan till Gud att Han ska lägga Namnet Jesus mera på pastorns hjärta och att Jesus ska få komma i centrum på nytt. I de församlingar där man ber för sin pastor, där brukar det hända saker med förkunnelsen. Är det däremot helt tokigt i Din församling så finns det absolut lägen när man måste lämna den, men lämna det till Jesus, stanna Du tills Du känner att Jesus kallar Dig ut ur den. Var vaksam, men invänta Guds ledning. 

Men det mest centrala är Korset där Jesus gav Sitt liv. Vi ska tala om hur Jesus gick till korset, tog all vår synd och skam och skuld inför Gud på Sig, och hur Jesus fullständigt betalat priset för allt det. Vi behöver förklara vilket pris Jesus fick betala, för då inser vi hur dyrbar nåden är, eftersom den kostade Gud det allra mest dyrbara och älskade Han hade: Jesus, Guds Egen och Älskade Son, fick betala med Sitt liv. Då förstår vi allvaret. 

Men vi behöver också förklara att Gud nu inte kräver något av människan, inget annat än att hon omvänder sig, bort från sina synder, att hon är villig att börja leva ett annat liv, och tar emot Jesus, för det livet kan inte ta sin början förrän Jesus fått tillträde till Ditt hjärta. Vi behöver förklara att nåden, frälsningen, den är fri, den är fri att tas emot som en gåva genom att i tro ta emot Jesus, Guds Son. Du behöver inte göra en enda god gärning, utan ge upp allt strävande efter att själv göra Dig rättfärdig inför Gud, och bara komma som ett barn och ta emot vad Gud redan gjort för Dig genom Sin Son. 

Gud begär inte en enda god gärning av Dig för att godta Dig som Sitt barn. Du behöver inte gottgöra Dina synder och felsteg genom att betala priset för dem med goda gärningar. Nej, det begär inte Gud av Dig och det kommer heller aldrig att lyckas. Nej, det enda Gud begär av Dig är att Du omvänder Dig, att Du gör som den förlorade sonen. Du reser Dig upp från svinstian, dvs livet i synd, och börjar gå hemåt till Din himmelske Far, den käre Far som Du en gång kände och tillhörde. Denna vandring går ofta med nedböjt huvud, för man kommer ofta skuldtyngd, men då kommer Fadern Dig till mötes och säger: Dina synder är Dig förlåtna! Bara genom att vända om till Gud och ta emot Guds Son, Jesus, och genom tron hålla Dig till Honom, bara genom detta enda steg blir Du född på nytt, frälst och förlåten och godtagen som ett Guds barn. 

Detta behöver vi förkunna, omvändelse, för att bara tala om Guds kärlek räcker inte, att enbart tala om kärlek frälser inte en enda människa. Du måste omvända Dig, Du måste inse att Du är en syndare i Dig själv och inte på något sätt kan bli fri från den bördan i egen kraft, Du kan inte gottgöra det med goda gärningar, utan Du måste inse att Jesus måste ta den bördan, den skulden, på Sig åt Dig. 

Och budskapet om Golgata kors är att det har Jesus redan gjort, för två tusen år sedan, det är redan klart, priset är betalt, så det enda Du behöver göra nu är att höra budskapet, omvända Dig och ta emot Guds Son och den fria gåvan: förlåtelse och Evigt liv. 

Vi kristna i Sverige idag behöver Väcka den första kärleken till liv, vår första kärlek till Jesus, väcka ivern, hängivenheten och passionen för Jesus till liv igen. Och då finns det två sätt framför allt. Tala mycket om Jesus från predikstolen. Och be. Vi kan be enkelt, tex bara be: Jesus, fyll mitt hjärta med Din kärlek, Din glädje och Din frid. Tacka för att Jesus givit Dig Sin Dyrbara Helige Ande, och be Honom fylla Dig på nytt med Anden. Be Jesus ge Dig ett hjärta som älskar Honom, och jag tror att Gud ska höra Din bön. Det finns en vila i tron på Jesus, och den är viktig och den ska vi vårda och tacka Gud för, men det är också så att den som ber, han får, och den som söker han finner. Carter Conlon säger: det hungriga hjärtat får segern, och jag tror att det är så. Den som längtar, han får, förr eller senare. 

Men denna predikan är en tillrättavisning och väckarklocka för mig också. När jag började skriva på den så insåg jag: Konrad, vakna upp, Du talar för lite om Jesus! Ja, ibland måste vi bära fram ett profetiskt budskap, det är rätt och sant, och vi måste även tala över andra ämnen ur Bibeln, vi ska predika allt Guds Ord, men ändå insåg jag: Konrad, Du talar för lite om Jesus! 

Och för dem som redan är i Kristus, som lever i Honom, de behöver nog ganska så ofta höra om trons rättfärdighet. Någon sa: samvetet känner Lagen, dvs Mose Lag, ganska väl, men Evangelium vet samvetet inget alls om. Vi tyngs lätt ner av Lagens krav och hot, vad vi borde och måste göra och vi hör Lagens hot om vi inte gör det. Vi får dåligt samvete och kan till och med förskräckas över om Gud skulle vilja gå till rätta med oss, hur går det då? Jag ser och inser: jag är ju en syndare! 

Men då får vi påminna oss om trons rättfärdighet. Du är en benådad syndare, Du är förklarad rättfärdig, tvättad ren, frikänd. Som kristen behöver vi inte göra något alls, inget alls, för att stå förklarade som fullkomligt rättfärdiga inför Gud! Inte en enda god gärning, och våra synder tillräknas oss inte. Ja, de belastar vårt samvete och vi ska bekänna dem, be om förlåtelse och vända oss bort ifrån dem, men de är helt lagda på Jesus Kristus, Guds Lamm, som tog alla våra synder på korsets trä. Inte några, utan alla. Stanna upp och begrunda detta. Bara genom tro på Jesus Kristus så står Du som rättfärdig inför Gud och Du är frikänd! Du är helt fri från Lagens ok, fri från Lagens krav på Dig och fri från dess hot om straff. Det är den underbara friheten i Kristus, och när vi tänker på detta, att vi är fria, då fylls vi av glädje, frälsningsglädje, och vi blir fria från bördan. 

Det enkla men kärnfulla budskapet om trons rättfärdighet hörs också för lite idag, att vi är fria från Lagens krav och hot, och fria från syndens slaveri, syndens makt att vara Herre över oss är bruten. Vi är inte syndfria, men syndens makt över oss är bruten. Och när vi får höra detta budskap så öppnas våra andliga ögon och en väldig kraft frigörs i vårt inre, eftersom vi blir befriade från en massa bördor som vi bär, och dåligt samvete över saker vi borde ha gjort och inte borde ha gjort tar mycket kraft från oss, men Jesus vill göra oss fria! Jesus sa: den Sonen gör fri, han blir sannerligen fri. 

Låt mig få höra om Jesus, skriv på mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. 

Låt oss återigen få höra om Jesus i våra kyrkor. Låt oss börja tala mycket om Jesus, låt oss ofta bara säga vad Jesus sa, för Guds Ord är levande och verksamt. Jesu Egna Ord träffar hjärtat och skapar tro, och när vi hör Jesu Namn nämnas så väcks vår kärlek till Honom till liv. Låt Jesu Namn få klinga runtom i våra kyrkor och församlingar på nytt, då kommer Guds Ande dit, atmosfären blir levande och varm, och vår kristenhet väcks till liv på nytt. Amen. 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad