Navigation Menu+

It´s Jesus!

Posted on 17 Oct, 2018 in All languages, Swedish | 0 comments

 

It’s Jesus

1 Petrusbrevet 1:8.

Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Jag har ju sagt förut att jag älskar den gestaltning av Jesus som finns i den amerikanska filmen ”The Bible” som kom för några år sedan. I denna film gestaltas Jesus på ett sätt som för mig är väldigt likt hur Han framträder i Evangelierna, och även som jag har fått möta Honom. Där Jesus kommer gående utstrålar Han, hela Jesu väsen och person, ödmjukhet, godhet, mildhet, saktmod, djup frid, kärlek och glädje. Jesus har också en inkännande personlighet, Han lyssnar med alla Sin själs och Andes strängar. Jesus lyssnar in den andres nöd, längtan, glädje och sorg. Han har en otrolig empati, inlevelseförmåga.

Men när Jesus sätts på prov så träder Han fram som en Konung, med majestät, bestämdhet, auktoritet och makt. Glöm inte det: Jesus är både ett lejon och ett lamm. Jesus är både en Konung i majestät och ära, och en ödmjuk och mild tjänare. Jesu person har en bred spännvidd, om än han absolut inte kan uppträda hur som helst, vilket jag sagt i andra predikningar.

När Jesus kommer gående så tar hjärtat ett glädjeskutt, iaf om man tillhör Honom och älskar Honom, för Jesus för med sig befrielse.

En scen ur denna film gav mig inspiration till en ny predikan. Några barn och vuxna sitter ner och en farisé undervisar dem. Han säger: håll oförtröttligt alla Guds bud och stadgar! Folket lyssnar. Sedan säger berättarrösten: fariséerna är älskade och respekterade av folket, men Jesus erbjuder en ny Väg. Rop hörs och det blir uppståndelse, för Jesus kommer gående in i byn med Sina lärjungar, med ett stort och varmt leende, långt från fariséns spända och hårda ansikte. Allt folket som nyss lyssnat till farisén vänder sig om och ser Jesus komma gående, och ett barn ropar: it’s Jesus! Glädjen sprider sig och de rusar alla fram till Jesus, fyllda av hänförelse och glädje. Jesus kommer i en ödmjukhet som tilltalar barn, för de märker att Han ser dem, det känner barn, för Jesus är själv ödmjuk, trots att Han är Konung. Trots att Jesus är Konung böjer Han Sig ner till barnen, både bokstavligt och bildligt.

En icke-troende kvinna som jag talade med en gång sa: en sak jag lagt märke till är att många kristna har en sådan glädje. Så är det, även om också kristna kan lida av depression, men Andens frukt är  glädje. Varför ger då Jesus sådan glädje? En orsak är att Han befriar Dig, och befrielse medför alltid glädje, det vet alla som varit fångna och bundna. Fråga judarna som satt i koncentrationsläger vad de kände när amerikanska trupper befriade dem, och jag skulle gissa att många kände just glädje.

Från vad befriar Jesus? Jesus befriar från skuld och skam, en börda som få icke kristna vet om att de bär på, en börda som är tung, och att den varit tung märker man när man upplever den befrielse som sker när Jesus kommer in. Jesus frigör samvetet, dvs det händer något konkret när man blir frälst med Ditt samvete, det är inte bara en lära. Psykologer vet att människan bär på skuld och skam, och de försöker ge befrielse, men på fel väg. De försöker ofta befria Dig på Laglöshetens väg, säga att Du ska ej lyssna på samvetet, att det bara är inlärda mönster, att det inte finns rätt och fel. Andra, tack gode Gud, säger inte så, men ingen kan befria Ditt samvete, ingen utom Jesus.

Att vara frälst betyder ”fri hals”, dvs ett ok, Lagets ok, lyfts av Din hals. Du är fri, en underbar känsla, för samvetet signalerar ändå rätt och fel hos de allra flesta, oavsett vad Du för höra om att det inte ska lyssnas till, och allas samveten längtar efter denna befrielse. Men när man tar emot Jesus så händer något rent konkret på det psykologiska planet. Samvetet blir fritt! Bördan, skulden och skammen lyfts av, och helt plötsligt är samvetet rent, renat och tvättat i Lammets blod.

Därför är det så att en kristen börjar med ett rent samvete, medan många andra försöker kompensera sitt dåliga samvete med goda gärningar, vilket aldrig lyckas. Det är ett omedvetet försök som finns hos de allra flesta av oss att uppfylla Mose lag, Guds bud, som är skrivna i hedningarnas hjärtan. Vårt samvete är präglat av en inre aning om vad som är rätt och fel, och människan försöker uppfylla detta. Det är ett träldomsok, en tung börda.

Men en kristen är fri från Lagen. Hon behöver inte och ska inte ens försöka uppfylla den, för Jesus Kristus har uppfyllt den. Men på vilket sätt är hon fri från Lagen? Ska hon strunta i den och leva som hon vill? Nej, hon är fri från Lagens krav, hot om straff och förbannelse. Det är hon helt fri ifrån. Hon är helt fri och löst från omskärelse, renhets-, offer- och ceremoniallagar, att offra får och baggar för sina synder mm.

Men Mose Lag är ännu ett uttryck för Guds heliga vilja för våra liv, för vad Gud har behag till och inte, och detta vill den kristne hålla sig till eftersom hon älskar Gud. Vem vill inte se sin älskade fru glad och göra henne till viljes, iaf ibland? På samma sätt med Guds bud. Vi älskar Jesus och Jesus sa att om vi älskar Honom kommer vi att hålla Hans bud. Vi vill det och längtar efter det för Guds bud har blivit en kärlek för oss, en lust och glädje, medan det förut var tvång och börda. Det är en av följderna av pånyttfödelsen.

Det är därför en kristen fylls av glädje när Jesus kommer gående, Befriaren. Och för att vi älskar Jesus, och vem fylls inte av glädje när man får se och möta den man älskar? Och vem blir inte glad när någon man vet älskar en kommer gående, med ett varmt, kärleksfullt leende och säger: Mitt älskade barn! Då fröjdas man såklart.

Men, säger någon, jag känner mig inte älskad av Gud, jag känner inte att Jesus älskar mig, hur ska jag då kunna glädja mig? Men Det är skillnad på att känna och att tro. Om Du tror på vad Gud säger i Sitt Ord, att Jesus älskar Dig, bevisat till blods och till döds på Golgata kors, om Du tror att Jesus fröjdas och gläds över Dig i himlen, som Sefanja 3:16-17 säger, då blir det lättare att glädja sig!

Det händer också något när man som kristen säger Namnet Jesus. När man känner Honom, Jesus, Han som bär Namnet, då händer det något inom oss. Man säger Namnet på den man älskar, och fylls då själv av både kärlek och glädje. Säg därför då och då ”Jesus”, för Dig själv, och Du ska se att något händer med Dig.

Ett exempel på det är när en av stjärntydarna kommer fram till Maria som håller den nyfödde Jesus i sina armar. Mannen böjer sina knän för barnet i vördnad, och säger: jag tror att Din son är den utlovade Konungen för Ditt folk. Vad är Hans Namn? Maria säger: Jesus. His Name is Jesus. Och när hon säger Namnet så ser man hur hela hennes ansikte lyser upp, hur hennes hjärta fylls av allt som Jesus står för: kärlek. Hopp. Glädje. Befrielse.

Lite senare kommer en annan scen. Jesus åker på en båt på Genesarets sjö. Vattnet är klarblått, lysande och ljust, solen skiner och Jesus står och håller i masten i båten. Några barn springer längs stranden och ropar: it’s Jesus! Man känner deras hänförelse och den smittar av sig, samma rop kommer i mitt hjärta: det är Jesus! Jesus ler Sitt varma, kärleksfulla och vänliga leende och visar att Han vill gå iland. De går en kort sträcka och Jesus lägger sin ena arm om Judas, redan medveten om att Judas snart ska förråda Honom. Jesus är full av nåd.

Sedan går de över en liten sluttning, och när de når toppen ser de tusentals människor sitta ner och vänta på Jesus. När Jesus visar Sig reser de upp. Jesus tittar ut över massorna, fylld av kärlek och värme. Man märker att Jesus är rörd och fylld av medömkan, för Han ser att de är trötta och hungriga. Folket reser sig upp och det är med andakt. De anar att Jesus är någon särskild, Jesu Majestät påverkar dem.

Maria från Magdala säger att de är hungriga, Jesus säger åt dem att ge dem mat men Petrus frågar hur och osäger att de bara har lite bröd och några fiskar, och Jesus säger: ge dem till Mig! Han håller upp korgen och säger att Er Himmelska Fader föder fåglarna, hur mycket mer ska Han inte föda Er? Korgen kommer ner och ör full av mat. Alla ser häpna på. Sedan följer Johannes Jesu exempel, håller upp sin korg och säger: Han sa, be, och Ni ska få! När han tar ner korgen är den full, hans ansikte lyser av glädje, fascination, tro och tacksamhet.

Lite senare rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. Folket jublar och lägger palmkvistar framför Honom. Jesus rider in ödmjuk, men som en segerrik Konung. Åsnan leds av Petrus och lärjungarnas ansikten lyser av glädje och triumf. Segern och kungakronan tillhör Jesus. Men sedan kommer nästa krona lite längre fram: törnekronan.

Kom ihåg det, mitt syskon. Segerlönen väntar för Dig, kronan, segern, härligheten. Gläd Dig över det, se fram emot det och tacka Gud för det. Gläd Dig i Herren och i hoppet om himlen. Men Du och jag måste följa Mästaren i allt, och Han är både en Segerfurste, men här på jorden var Jesus en Smärtornas Man, väl förtrogen med lidande. Du och jag måste vara redo att dela även Kristi lidande, för att också få dela Hans härlighet. Så, Jesu lärjunge, ta på Dig en törnekrona nu, och njut av tanken på den kommande lönen i himlen, men var redo på att här också få lida för Din tro på Jesus Kristus. Men ju mer Du har Din blick mot himlen, mot lönen som väntar där, desto friare och lyckligare blir Du även här.

Min broder och syster, älska Jesus, tro på Honom, och Du ska få se Guds härlighet. Först redan här på jorden. Ja, det kommer tider av prövning, smärta och lidande, för en del mer, andra mindre, men Du kommer också att få se Jesu Härlighet, för de allra flesta av oss glimtvis, för andra stora lass. Men om Du ber om det med ett hjärta som längtar efter Jesus själv, så tror jag att Du kommer att få mer och mer av Jesus. Och om Du tror på Jesus och älskar Honom, om så med en rykande veke, om Du så bara har en tro som ett senapskorn, så räcker det ändå in i himlen. Där ska Du ha Ditt mål. Ju mer Du har målet för Ditt liv i himlen, desto mer ska Du få se av Jesu Härlighet, Andens frukt och kraft för Din vandring redan här på jorden. Glöm därför allt mer av det jordiska. Lev för himlen. Lev för det som ska komma, mer än i det som är. Samla en skatt i himlen, där varken mask eller mal kan förstöra Din skatt, och ingen tjuv kan stjäla den.

Min broder, min syster. Låt Jesus få bli allt för Dig, och om Han inte är det idag, be om det, för den som ber, han får. Ha Jesus som Ditt hjärtas skatt och ha himmelens härlighet som Ditt mål, och Du ska aldrig komma på skam. Då ska Du en Dag få träda in i himlen, få se Jesus förklarad, och höra Jesus säga: välkommen hem, Mitt barn, salig Du som trodde. Kom och dela Mitt Rike och Min härlighet. Det är ett mål väl värt att uthålligt kämpa trons goda kamp för. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad