Navigation Menu+

Gud Är Allsmäktig

Posted on 22 Oct, 2018 in All languages, Swedish | 0 comments

 

Gud är Allsmäktig (hemmaversion)

4 Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar.
5 Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. 6 Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom.

7 Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt! 8 Ge åt Herren hans Namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar! 9 Tillbed Herren i helig skrud,
bäva inför honom, alla länder! 10 Säg bland folken: “Herren är konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa.”

Korfu-Pantokrator, dvs Allhärskare. Där på Tronen sitter Jesus Kristus: Pantokrator.

Jag tänkte med denna predikan försöka föra fram några saker. För det första vilken oerhörd makt och majestät vår Gud, Herren, har, och att Han därmed är Värd vår hyllning. För det andra att Gud är Allsmäktig, och hur viktigt det är för vår tro och förtröstan att Gud är just Allsmäktig. Sist kommer några ord om en kommande prövning och hur tron på Guds Allsmäktighet kan hjälpa oss, ge oss kraft och bevara oss.

Och när jag talar om Gud talar jag om Herren, Adonaj, Israels Helige, ingen annan Gud. Folkens alla gudar är avgudar. Paulus, själv jude, säger det ofattbara: Jesus är Herren, dvs Gud. Bara Guds Ande kan uppenbara det för en människa. Flera av våra biskopar idag förstår det inte, tyvärr, för även om teologi är bra kan det inte ersätta den insikt i andliga ting som Guds Ande ger.

Jag tror att Det är hög tid att hela vår kristenhet, den liberala men även den frikyrkliga och karismatiska, återigen besinnar det faktum att Herren Gud är Allsmäktig, för vi har börjat tappa bort det. Men vi måste börja tro och lita på det igen. Vi måste börja påminna oss om det igen.

Vi har börjat göra oss två gudar. Gud är den ene, och Den Onde är den andre, dessa strider mot varandra, är jämnstarka och de har cirka hälften av makten var, och om vi hjälper Gud på traven med mäktiga proklamationer så får Gud övertaget med ett nödrop. Men det är helt fel och får olyckliga konsekvenser för vår tro. Gud behöver inte vår hjälp för att besegra Den Onde och vanlig bön hör Gud lika bra idag som på min farmor Gerdas tid. Kampen mellan gott och ont står i vår själ och om vårt sinne, och där är ibland kampen ganska jämn, men i den andliga världen är det inte jämnt skägg. Skaparen är helt överlägsen allt skapat. Om Gud skulle vilja göra slut på Den Onde så vore den kampen över på ett ögonblick, och helt utan vår hjälp.

Men varför gör då inte Gud det? Hur kan Han ha all makt, tillåta det onda och inte gripa in? Vi kallar det teodicéproblemet och en del av svaret finns i 2 Pet 3:9: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.

Gud har lovat att en Dag befria oss från allt det onda och ta itu med Den Onde, och Guds tid kommer. Men om Han skulle göra det idag, då skulle iofs Den Onde utplånas, men alla de idag oomvända skulle gå förlorade, och Gud vill ge dem tid att omvända sig . Gud älskar även dem och erbjuder även soldater inom ISIS Evigt liv om de vänder om till Kristus. Därför låter Gud det onda få hållas ett litet ögonblick, men vi siktar ju på Evigheten, och då ter sig denna tid så kort. Våra lidanden, som varar ett litet ögonblick, bereder åt oss en härlighet som varar för Evigt. Glöm inte det. Ha målet klart för Dig!

Vår förtröstan som kristna bygger på att Herren Gud är Allsmäktig och att Han bara gör vad som är gott och rätt, även om vi inte alltid förstår det här på jorden. Här får vi ofta ett ”varför Gud”, men i himlen blir det inga frågor, kanske ett ”aha, just därför Gud!”, för då förstår vi bättre Guds vägar med oss, iaf tar frågorna slut, tårarna likaså. Frågan varför får sällan ett svar, så när Du känner att Du vill säga det så tål Gud det, utan tvekan, men avsluta sedan med: men jag litar ändå på Dig, Jesus, och tror att Du vet vad Du gör, även när jag inte förstår det.

Att Gud är Allsmäktig och helt suverän, att Han tronar upphöjd och är helt överlägsen allt skapat, vare sig det gäller änglar, demoner eller människor, det har sett genom kyrkans historia varit en självklarhet för de allra flesta. Men idag utmanas denna sanning i en tid som präglas av andlig förvirring och sk synkretism, dvs religionsblandning.

Idag blandas det friskt in nya metoder och tekniker, saker från New Age, Buddhism, Hinduism och Islam in i hela vår kristenhet. Detta är farligt, för på köpet får vi med oss den andliga verkligheten bakom, och den är inte av Jesus Kristus. Antikrist tror jag kommer att blanda alla religioner och säga att alla har samma Gud. Det låter bra men är inte sant. Gå inte på det tricket.

Varför är det så viktigt att återigen påminna om att Gud är Allsmäktig? För det har vi börjat tumma på både här och där. Ett exempel. En känd amerikansk förkunnare, Bill Johnson, med stort inflytande på svensk karismatisk kristenhet har sagt: Gud sitter på tronen men har inte kontrollen, utan den har vi fått. Men fråga farao om Gud är Allsmäktig, och fråga Mose om han eller Gud hade kontrollen när Israel fördes ut ur Egypten? Svaret är givet.

Men om detta vore sant så får det stora konsekvenser, för då rubbas ju trons grundvalar, då skulle hela vår förtröstan, vår tillit till Gud, vår trygghet försvinna i ett nafs, för då hänger plötsligt allt på mig. Hur ska jag kunna förtrösta och lita på Gud om Han inte har läget under kontroll? Då måste Jag kämpa mot sjukdomar, hålla koll på onda andar, naturkatastrofer och allt annat som skulle kunna hota mig, och det blir en stor börda och ansvar för mig, istället för att säga som Guds Ord självt säger: Herren ska strida för Eder och Ni ska vara stilla därvid. Eller Jesu Ord: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på Mig.

Liknande tilltal fick en andligt smord diakon vid Klara kyrka till mig 2006. Jag hade sagt att jag hade attacker i mitt tankeliv, och i samband med lovsång sa han: Herren säger att om någon här inne har mycket attacker så böj Dig ödmjukt under Guds Starka Hand och Han ska strida för Dig.

Så här står det i Psalm 103:11 Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är Hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar Honom .

När vi ödmjukt böjer oss under Guds starka Hand och fruktar Gud, då blir Guds Nåd en ofattbart stor och stark beskyddande skärm över oss. Guds nåd och allmakt blir som en mur av eld runtom oss som skyddar oss, då blir Guds nåd väldig över oss. Vi har en väldig Gud.

Men att säga att Gud inte längre har kontrollen, det är inte bra för vår förtröstan, och inte heller sant, därför att Guds Ord säger något helt annat. Jesus säger: Åt Mig har givits all makt i himlen och på jorden. I 1 Moseboken 35 säger Herren: Jag Är Gud Allsmäktig. Den som har all makt har såklart full kontroll också. Till och med hårstråna på våra huvuden är räknade och inte en sparv faller till marken utan att Vår Fader är med. Såklart att Gud har full kontroll. Gud känner dåtid, nutid och framtid. Vi har en fri vilja, ett fritt val, men Gud vet ändå vart allt är på Väg.

Gud har full kontroll över var varje atom i Universum befinner sig. Hebreerbrevet säger att Herren sitter i upphöjt Majestät och regerar och uppehåller allt med kraften i Sitt Ord och att Allt är lagt under Jesu Fötter.

Om vi däremot påstår att vi har kontrollen så sätter vi oss på Guds plats, och det är mycket, mycket farligt att försöka sätta sig där, för den platsen är upptagen och Han som sitter där delar inte Sin Ära med något skapat. Försök inte sätta Dig där.

Bevis på Guds kontroll och allmakt, även över Den Onde, finns överallt i Guds Ord. I Samuelsboken hamnar Guds Ark i händerna på filistéerna, men Herren behöver inte hjälp av människohänder för att försvara Sin Ark, Han sänder pest och råttor tills Arken är tillbaka i Israel igen. Gud har ALL makt! Herren tillåter Motståndaren att pröva Job. Till och med villoandar är i Herrens Hand. Herren låter en ond ande plåga Saul, och i 2 Krön 18 frågar Herren vilken villoande som kan lura kung Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att där möta sitt nederlag. Herren stod bakom detta!

Vid avfallet till Antikrist i 2 Tess 2 är det Gud, inte Den Onde, som låter en villfarelse med kraft komma över dem som inte tagit emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Ett råd: Be Gud ge Dig ett hjärta som älskar sanningen, som älskar Jesus och Guds Ord, för det kan rädda Ditt Eviga liv, och jag tror att Du ska se att Du blir bönhörd.

Jag ska ge ett exempel ur min egen erfarenhet av Guds Allmakt, genom två sms.

Sommaren 2006.

September 2007.

jag tror att vi närmar oss en tid när vi kommer att behöva tro, och då definierar jag det som Rosenius: en bergfast tillit till Guds Ord och Guds beskyddande allmakt oavsett hur det ser ut runtomkring oss. Det är den slags tro som kommer att bestå provet. Jag tror att en svår tid närmar sig för vårt land, och då kommer vi att behöva tillit och förtröstan, och ska vi ha det måste vi av allt hjärta tro att Gud är Allsmäktig och har allt under kontroll även när det ser ut som om allt blivit kaos. Jag tror att Gud vill förbereda Sitt folk på en kommande prövning och för Jesu Återkomst.

Jag säger detta i kärlek och under tårar. Gud har haft stort tålamod med Sverige pga gamla tiders väckelser och vår mission. Men Jag läste i inledningen: Han dömer folken med rättvisa, så någonstans måste Gud sätta stopp för galenskaperna. När man tex har en utställning som framställer Jesus som närapå homosexuell och sen visar det i kyrkan, då brister mitt hjärta i gråt. Jag gråter över mitt land och folk som jag älskar, men jag tror att Gud gråter ännu mer, för Gud älskar Sverige. Tänk på den godhet, välsignelse och nåd Gud har visat Sverige genom åren! Och vad får Gud tillbaka? Örfilar. Förakt.

Vi har fått en försmak denna sommar med bilbränder, skogsbränder och torka. Inte riktat mot enskilda drabbade bilägare, skogsägare eller bönder, nej, absolut inte, men en Guds varning till vårt land. Det är vad jag tror, och jag säger det i kärlekssmärta. Jag har älskat mitt land i hela mitt liv, svettats, övat och lidit för att försvara det med vapen i hand under femton år som fallskärmsjägare, och min kärlek har inte slocknat sen jag fick möta Jesus, tvärtom. Men jag älskar Gud mer och vet att Han är rättfärdig, Han gör det som är rätt. Ingen kan säga till Gud: vad gör Du?
Men apropå min titel: det är Gud som har detta i Sin Hand, Den Onde kan inte göra något utan att Gud har tillåtit det. Detta har sin orsak hos Gud, inte Motståndaren.

Men jag tror att Du gör klokt i att förbereda Dig andligt och mentalt.

I femton års tid var jag reservofficer vid Fallskärmsjägarna, där vi bla sa:  preparatus supervivet: den som är förberedd överlever. Övningarna var extremt krävande fysiskt och psykiskt, och för att klara dem behövde man Förbereda sig. En viktig del var med fysisk träning, men det räckte inte bara med det, man behövde förbereda sig mentalt och öva upp viljan, man behövde ha en Mental beredskap. Och jag förberedde mig genom att säga till mig själv: Konrad, Du vet priset. Det blir kallt, blött, mörkt, fysiskt utmattande, smärta i fötter och axlar, lite sömn och tunga ryggsäckar, hunger och törst, men det är värt det för att få kallas fallskärmsjägare. Genom att tänka så var man bättre förberedd.

På samma sätt tror jag att Du bör förbereda Dig. Förbered Dig genom att läsa Guds Ord, ta till Dig löftena, be, sök Dig närmre Herren i Din bönevrå. Kanske mumla tro och förtröstan till Ditt hjärta: Herre, jag förstår att det blir tufft, men jag tänker lita på Dig och följa Dig i allt. Jag tänker ha blicken och hjärtat i himlen och hålla fast vid Dig vad som än sker, för målet, himlen, är värt det, att få kallas ett Guds barn och en Jesu lärjunge är långt, långt större än att få kallas Fallskärmsjägare. Himlen är värt allt, all uppoffring, all strävan. Tänk på den Eviga friden, glädjen och kärleken. Och kom ihåg avslutningen av Jesu Bergspredikan. Den som bygger huset på Klippan Kristus och Hans Ord kommer stormen inte att kunna rubba. Det är mitt råd till Dig: var inte rädd,  lita på Jesus, men förbered Dig.

Jag vill säga detta i kärlek och av omsorg om Dig som lyssnar, för jag vill Ditt bästa.
Det finns idag iaf två diken i svensk kristenhet. Den ena förkunnar så att alla somnar, andligt sett, den andra så att det nästan kokar över, och jag tycker att man där beskriver livet som en Jesu lärjunge på ett sätt som vare sig stämmer med Bibeln eller erfarenheten.

Ja, att tillhöra Jesus är det bästa som finns. Redan här på jorden är det bättre och rikare än vårt gamla liv, men det är inte bara en gräddfil ända in i himlen. Vi får gå igenom prövningar och även dela Jesu Kristi lidande. Tänk på hur våra syskon över jorden lider, åk till dem med sådan förkunnelse och se vad de säger. Evangelium kan förkunnas överallt i alla tider och under alla omständigheter, för det är ett budskap som aldrig är irrelevant, och kan Du inte förkunna det på en plats för att lidandet är svårt, ja, då är det ett mänskligt påfund Du för fram och inte Evangelium.

Jag hoppas att ingen som hört dessa ord känner sig dömd, för det är inte min avsikt, jag dömer ingen. jag älskar alla mina syskon, alla människor, men jag bedömer budskapet och om jag tror att det är bra för Dig på sikt. Så jag hoppas att det kan vara en tankeställare för Dig, för jag bryr mig om Dig och tror av allt mitt hjärta att detta inte är bra för Dig, för denna förkunnelse riskerar att göra Dig svag och oförberedd inför kommande lidande och prövningar. Var vaksam inför båda dessa teologiska perspektiv. Du behöver en tro byggd på Guds Ord, som Gud tolkar det genom Guds Ande, inte som människor vrider och vänder på det.

Det finns en film om Jesus som jag älskar som heter the Bible, och en stark scen är när Jesus rider in i Jerusalem. Jesus kommer på en åsna, ödmjuk och segerrik. Folket hälsar Honom som kung, som Messias, och lärjungarnas ansikten lyser av glädje, seger och triumf. Men sen väntar lidandet för Jesus, Golgata och törnekronan, och då sållas lärjungarna.

Vi måste vara inställda på att följa Jesus i allt. Det finns tider av ljuvlig vila, när Herren för oss till gröna ängar, tider av seger, glädje och triumf. Men det finns också tider av kamp, prövning och förföljelse. Vi kan inte bara önska Jesu välsignelser utan att ta till oss prövningarna, kampen, varningarna, vi måste följa Jesus både som Segerfurste och Smärtornas Man. Fundera över om den förkunnelse Du lyssnar till idag ger båda dessa sidor av Jesus Kristus och lärjungaskapet.

Skulle jag predika detta? Budbäraren

Men, och nu kommer ett stort men, nu kommer trösten och hoppet. Allt är lagt under Jesu Fötter. Gud kommer ännu att vara Allsmäktig och Trofast, även i prövningen, och Jesus kommer alltid med kärlek, frid, tröst och hopp till Sitt folk. Glöm inte att för den som tror på Jesus finns det alltid, alltid, alltid en framtid och ett hopp. Lyft Din blick mot himlen, räkna stjärnorna som Abraham gjorde. Fråga Dig vem som skapat allt detta, vem som håller stjärnorna i Sin Hand? Vem håller prövningen i Sin Hand? Vem har bestämt dess tid? Det är ju Herren, Din Gud. Gud har allt i Sin Hand och allt under full kontroll. Inget tar Gud med överraskning eller får Honom att rådlös fråga Sig själv: vad ska Jag ta Mig till? Sök Dig närmare Jesus, för Han är underbar i råd. Jag tror att Jesus kommer att styrka, inspirera, leda, trösta och bära Sitt folk på ett helt makalöst och övernaturligt sätt. Sätt allt Ditt hopp till Jesus!

För Gud kommer att hjälpa Sitt folk. Han kommer att vara Trofast, ty Han kan inte förneka Sig själv. Frukta icke, utan tro allenast! Jag tror att Jesus kommer att förhärligas mitt i det svåra genom att visa omsorg om Sina barn.

Och glöm inte: ingen kan rycka de Mina ur Min Faders Hand. Inget kan skilja oss från Jesu Kristi kärlek. Du är helt trygg i Jesu kärlek och nåd, i Din Faders Hand. Förtrösta på Herren av allt Ditt hjärta. Lita helt på Din Gud. Tänk på hur trygg Du är i Guds Hand, Den Levande och Allsmäktige Guden.

Psaltaren 37: Herren känner de fullkomligas dagar, deras arvslott ska bestå för Evigt. De skall ej komma på skam i onda tider, i hungerns dagar ska de bli mättade. Jag har varit ung och är nu gammal men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd.

De fullkomliga och rättfärdiga är vi. Inte i oss själva, men Jesus Kristus är fullkomlig och Jesu Kristi rättfärdighet tillräknas oss, av bara nåd genom tro. Och dessa löften gäller oss. Gud är Trofast, säg det om och om igen. Gud kommer att ta hand om Sina barn.

Jesus har makt, Han har all makt. Tänk på Sadrak, Mesak och Abed-Nego i ugnen, vem kunde rädda dem? Människosonen, Gudasonen, Han stod vid deras sida. De gick helt oskadda ut ur ugnen. Guds makt att bevara är obegränsad.

Men jag vill inte ge falska löften. Ibland är vår tid ute, och vi kan få ge vårt liv för Jesus, som Stefanus. Men hur mötte han döden? Var inte Gud Trofast? Han mötte döden med blicken mot himlen, och såg Jesus ställa sig upp från Sin tron, där Han normalt sett sitter ner på Faderns högra sida.

Ingenstans i Bibeln står det annars att Jesus står upp, och jag kan tänka mig att Jesus räckte ut Sin Hand till Stefanus och sa: kom hit upp, kom till Mig. Sådan är vår Gud. Han har all makt. Han kan bevara Dig mitt i ugnens hetta, Han kan ge Dig nåden att möta döden och komma hem till himlen med en frimodighet och med en frid vi alla saknar om inte Gud ger oss den.

Så lita på Gud helt och fullt. Det är lättare sagt än gjort, men det är ändå Vägen. Lita på Jesus. Och förbered Dig. Hur då? Tex genom att lära Dig redan nu att i de prövningar Du har just nu ändå tacka Gud och lita på Gud. Det blir en tillgång för Dig. Gå djupare in i Guds Ord och i bönen. Det är väl använd tid. Be också Jesus ge Dig det Du behöver mera av, tex ”ge mig mera tro och förtröstan”, eller ”ge mig ett hjärta fyllt med Din kärlek, glädje och frid ”.

Till sist vill jag säga: älskade syster och bror. Målsnöret är inte långt borta. Håll Er vakna och nyktra. Håll fast vid den sunda läran, vid nåden, vid Golgata kors, och håll Er till Guds bud och till tron på Jesus. Lev för Jesus, ha himlen som Ditt hem och ha Din skatt där. Älska Jesus, så kommer Du automatiskt att älska Dina bröder och systrar och alla medmänniskor. För Jesus kommer snart! Kanske imorgon, kanske dröjer det, men var redo. Allt förvandlas, Guds Rike, himlen kommer. Vilken Dag, vilket hopp, vilken glädje.

Vi har höst nu, och snart är vintern här, men det dröjer inte länge så kommer vårvintern, ljuset, fåglarna börjar kvittra igen och snön smälter, och sen våren och sommaren.

Och så är det även för Guds barn. Höst och vinter tror jag nalkas med en del prövningar, men sen kommer Jesus med en Evig vår, värme, ljus och Evig sommar. Glöm inte himlen, framtiden, hoppet, härligheten som väntar. vad inget öga sett, vad inget öra hört, vad ingen människa anat, vad Gud har berett åt dem som älskar Honom. Det arvet kan inte fläckas, inte förstöras. Ha Din blick mot himlen, ty Jesus kommer snart. Ingen vet när, men det är snart. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad