Navigation Menu+

Gud är Allsmäktig (live)

Posted on 29 Oct, 2018 in All languages, Swedish | 0 comments

 

Gud är Allsmäktig (live)

Psaltaren 96:4 Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar.
5 Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. 6 Majestät och härlighet är inför Hans Ansikte, makt och glans i Hans helgedom.

7 Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt! 8 Ge åt Herren Hans Namns ära, bär fram gåvor och kom till Hans gårdar! 9 Tillbed Herren i helig skrud,
bäva inför Honom, alla länder! 10 Säg bland folken: “Herren är konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa.”

Jag tänkte med denna predikan försöka föra fram några saker. För det första vem vår Gud, Herren, är och inte är. För det andra vilken makt och Majestät Herren vår Gud har, och att Gud är Allsmäktig och därmed har full kontroll på läget, och hur viktigt det är för vår tro och förtröstan att Gud är just Allsmäktig. Sist kommer några ord om en kommande prövning, för jag tror att Gud vill förbereda Sitt folk, och hur tron på just Guds Allsmäktighet kan hjälpa oss, ge oss kraft och bevara oss.

Och när jag talar om Gud talar jag om Herren, Adonaj, Israels Helige, ingen annan Gud. Folkens alla gudar är avgudar. Paulus, själv jude, säger det ofattbara: Jesus är Herren, dvs Gud. Bara Guds Ande kan uppenbara det för en människa. Flera av våra biskopar idag förstår det inte, tyvärr, för även om teologi är bra kan det inte ersätta den insikt i andliga ting som Guds Ande ger. Idag säger en del att alla religioner har samma Gud, men det är inte sant. Bibelns Gud, Herren, är Gud.

Jag tror även att Det är hög tid att hela vår kristenhet, den liberala men även den frikyrkliga och karismatiska, återigen besinnar det faktum att Herren Gud är Allsmäktig, för vi har börjat tappa bort det.

Vi har börjat göra oss två gudar. Gud är den ene, och Den Onde är den andre, dessa strider mot varandra, är nästan jämnstarka och de har cirka hälften av makten var, men om vi hjälper Gud lite på traven med det som är så populärt idag, andliga proklamationer, så får Jesus övertaget med ett nödrop. Men det är helt fel och får olyckliga konsekvenser för vår tro. Detta är ett synsätt som hör hemma i hedniska religioner, och det är en stor olycka för oss om vi tar det till oss, för Bibeln säger något helt annat.

Bibeln säger entydigt att Jesus redan har segrat och att Gud är allsmäktig. Hebreerbrevet säger att ALLT är lagt under Jesu Fötter. Och När Herren talar så dånar det i himmel och på jord, allt bävar och skakar, bergen smälter som vax. Visst, Gud kan tala som en kärleksfull viskning också, absolut. Men Gud behöver inte vår hjälp för att besegra Den Onde och vanlig bön hör Gud lika bra idag som på apostlarnas tid.

Jag dömer ingen som proklamerar, men vi ska vara medvetna om att det inte förekommit tidigare i kyrkans historia och att det påminner starkt om saker New Age. Så Jag tycker att vi gör som min farmor Gerda från Skråmträsk, hon bad till Gud och Gud hörde hennes böner så jag rekommenderar att vi håller oss till det.

Kampen mellan gott och ont står i vår själ och om vårt sinne, och där är ibland kampen ganska jämn, men i den andliga världen är det inte jämnt skägg. Skaparen är helt överlägsen allt skapat. Om Gud skulle vilja göra slut på Den Onde så vore den kampen över på ett ögonblick, och helt utan vår hjälp.

Men varför gör då inte Gud det? Hur kan Han ha all makt, vara god, tillåta det onda och inte gripa in? Vi kallar det teodicéproblemet och en del av svaret finns i 2 Pet 3:9: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.

Gud har lovat att en Dag befria oss från allt det onda och ta itu med Den Onde, och Guds tid kommer. Men om Han skulle göra det idag, då skulle iofs Den Onde utplånas, men alla de idag ofrälsta skulle gå förlorade, och Gud vill ge dem tid att omvända sig. Gud älskar även dem och erbjuder även soldater inom ISIS Evigt liv om de vänder om till Kristus. Därför låter Gud det onda få hållas ett litet ögonblick, men vi siktar ju på Evigheten, och då ter sig denna tid så kort. Våra lidanden, som varar ett litet ögonblick, bereder åt oss en härlighet som varar för Evigt. Glöm inte det.

Att Gud är Allsmäktig och helt suverän, att Han tronar upphöjd och är helt överlägsen allt skapat, vare sig det gäller änglar, demoner eller människor, det har sett genom kyrkans historia varit en självklarhet för de allra flesta. Men Varför är det så viktigt att återigen påminna om att Gud är Allsmäktig? För det har vi börjat tumma på både här och där. Ett exempel. En mycket känd amerikansk förkunnare, med stort inflytande på svensk karismatisk kristenhet har sagt: Gud sitter på tronen men har inte kontrollen, utan den har Han gett till oss.

Men då undrar jag: är det verkligen sant? Vi kan ju fråga Farao om Gud verkade ha kontroll på saker och ting när Israel fördes ut ur Egypten, och fråga Mose om han eller Gud hade kontrollen? Svaret är givet. Gud har kontrollen!

Men om detta vore sant så får det stora konsekvenser, för då rubbas ju trons grundvalar, då skulle hela vår förtröstan, vår tillit till Gud, vår trygghet försvinna i ett nafs, för då hänger plötsligt allt på mig. Hur ska jag kunna förtrösta och lita på Gud om Han inte har läget under kontroll? Då måste Jag kämpa mot sjukdomar, hålla koll på onda andar, krig, naturkatastrofer och allt annat som skulle kunna hota mig, och det blir en stor börda och ansvar för mig, istället för att säga som Guds Ord självt säger: Herren ska strida för Eder och Ni ska vara stilla därvid. Eller Jesu Ord: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på Mig. Eller: Förtrösta på Herren av allt Ditt hjärta.

Liknande tilltal fick en smord diakon vid Klara kyrka till mig 2006. Jag hade sagt att jag hade attacker i mitt tankeliv, och i samband med lovsång sa han: Herren säger att om någon här inne har mycket attacker så böj Dig ödmjukt under Guds Starka Hand och Han ska upphöja Dig när tiden är inne.

Så här står det i Psalm 103: Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är Hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar Honom .

När vi ödmjukt böjer oss under Guds starka Hand och fruktar Gud, då blir Guds Nåd en ofattbart stor och stark beskyddande skärm över oss. Herren blir som en mur av eld runtom oss som skyddar oss, då blir Guds nåd väldig över oss. Vi har en väldig Gud, full av nåd och sanning.

Men att säga att Gud inte längre har kontrollen, det är inte bra för vår förtröstan, och det vänder vår blick från Jesus Kristus till Den Onde. Det får oss att frukta Den Onde, istället för att enbart frukta Gud!

Det är inte heller sant, därför att Guds Ord säger något helt annat. Jesus säger: Åt Mig har givits all makt i himlen och på jorden. I 1 Moseboken 35 säger Herren: Jag Är Gud Allsmäktig. Den som har all makt har såklart full kontroll också. Till och med hårstråna på våra huvuden är räknade och inte en sparv faller till marken utan att Vår Fader är med. Såklart att Gud då har full kontroll. Gud känner dåtid, nutid och framtid. Vi har en fri vilja, ett fritt val, ja, men Gud vet ändå vart allt är på Väg och leder det dit efter Sin vilja och Sitt beslut, genom Guds nåd. Gud har full kontroll över var varje atom i Universum befinner sig, Han känner nästa ord Du ska säga.

Hebreerbrevet säger att Herren sitter i upphöjt Majestät och regerar och uppehåller allt med kraften i Sitt Ord och att Allt är lagt under Jesu Fötter. Om vi däremot påstår att vi har kontrollen så sätter vi oss på Guds plats, och det är mycket farligt att försöka sätta sig där, för den platsen är upptagen och Han som sitter där delar inte Sin Ära med något skapat. Försök inte sätta Dig där.

Bevis på Guds kontroll och allmakt, även över Den Onde, finns överallt i Guds Ord. I Samuelsboken hamnar Guds Ark i händerna på filistéerna, men Herren behöver inte hjälp av människohänder för att försvara Sin Ark, Han välter omkull avguden Dagon på natten, sänder pest och råttor över filistéerna tills Arken är tillbaka i Israel igen. Herren tillåter Motståndaren att pröva Job. Till och med villoandar är i Herrens Hand. Herren låter en ond ande plåga Saul, och i 2 Krön 18 frågar Herren vilken villoande som kan lura kung Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att där möta sitt nederlag. Herren stod bakom allt detta och hade allt i Sin Hand!

Vid avfallet till Antikrist i 2 Tess 2 är det Gud, inte Den Onde, som låter en villfarelse med kraft komma över dem som inte tagit emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Så Ett råd: Be Gud ge Dig ett hjärta som älskar och söker sanningen, som älskar Jesus och Guds Ord, för det kan rädda Ditt Eviga liv, och jag tror att Du ska se att Du blir bönhörd.

Jag säger detta i kärlek och med smärta, nästan under tårar. Vi närmar oss en svår tid. Gud har haft stort tålamod med Sverige pga.    gamla tiders gudsfruktan, väckelser och vår mission. Men Jag läste i inledningen: Han dömer folken med rättvisa, så någonstans måste Gud sätta stopp för galenskaperna. När man tex har en utställning som framställer Jesus som närapå homosexuell och sen visar det i kyrkan, då fylls jag av sorg, jag vill bara gråta. Jag gråter över mitt land och folk som jag älskar, men jag tror att Gud gråter ännu mer, för Gud älskar Sverige. Tänk på den godhet, kärlek, välsignelse och nåd Gud har visat Sverige genom åren! Och vad får Gud tillbaka? Jag tycker att det liknar Förakt till och med i Guds eget hus. Jag vill bara brista i gråt.

Vi har fått en försmak denna sommar med politiskt kaos, bilbränder, skogsbränder och torka. Inte riktat mot enskilda drabbade, nej, absolut inte, men en Guds varning till vårt land. Det är vad jag tror, och jag säger det i kärlekssmärta. Jag har älskat mitt land i hela mitt liv, varit en patriot, svettats, övat och lidit för att försvara det med vapen i hand under femton år som fallskärmsjägare, i egen kraft, men med ärligt uppsåt, och min kärlek har inte slocknat sen jag fick möta Jesus, tvärtom.

Men jag älskar Gud mer och vet att Han är rättfärdig, Han gör det som är rätt. Ingen kan säga till Gud: vad gör Du? Men apropå min titel: det är Gud som har detta i Sin Hand, Den Onde kan inte göra något utan att Gud har tillåtit det. Detta har sin orsak hos Gud, inte Motståndaren.

Men Till Dig som tror på Kristus vill jag säga: Frukta icke. Var inte rädd! Lita på Din Gud! Men jag tror däremot att Du gör klokt i att förbereda Dig andligt och mentalt.

I femton års tid var jag reservofficer vid Fallskärmsjägarna. Övningarna var extremt krävande fysiskt och psykiskt, och för att klara dem behövde man Förbereda sig. Vi sa ofta: den som är väl förberedd överlever. En viktig del var med fysisk träning, men det räckte inte bara med det, man behövde förbereda sig mentalt och öva upp viljan, man behövde ha en Mental beredskap.

Och jag förberedde mig genom att säga till mig själv: Konrad, Du vet priset. Det blir kallt, blött, mörkt, fysiskt och psykiskt utmattande, smärta i fötter och axlar, lite sömn och tunga ryggsäckar, hunger och törst, men det är värt det för att få kallas fallskärmsjägare. Genom att tänka så var man bättre förberedd. De som inte gjorde så utan var inställda på en lätt match, de bröt ofta ihop och blev avskilda från utbildningen och fick aldrig kallas fallskärmsjägare.

På samma sätt tror jag att Du bör förbereda Dig. Förbered Dig genom att läsa Guds Ord, ta till Dig löftena, be, sök Dig närmre Herren i Din bönevrå. Kanske mumla tro och förtröstan till Ditt hjärta: Herre Jesus, jag förstår att det blir tufft, men jag tänker inte frukta utan lita på Dig och följa Dig i allt. Jag tänker ha blicken och hjärtat i himlen och hålla fast vid Dig vad som än sker, för målet, himlen, är värt det.

Att få kallas ett Guds barn och en Jesu lärjunge är långt, långt större än att få kallas Fallskärmsjägare, redan här på jorden. Och Himlen är värt allt, all uppoffring, all strävan. Tänk på den Eviga friden, glädjen och kärleken.

Och kom ihåg avslutningen av Jesu Bergspredikan. Den som bygger huset på Klippan Kristus och Hans Ord kommer stormen inte att kunna rubba. Detta är mitt råd till Dig: var inte rädd, lita på Jesus, men förbered Dig.

Det finns en film om Jesus som jag älskar som heter the Bible, och en stark scen är när Jesus rider in i Jerusalem. Jesus kommer på en åsna, ödmjuk och segerrik. Folket hälsar Honom som kung, som Messias, och lärjungarnas ansikten lyser av glädje, kärlek, seger och triumf, särskilt Petrus. Men sen väntar lidandet för Jesus, Golgata och törnekronan, och då sållas lärjungarna, särskilt Petrus.

Vi måste vara inställda på att följa Jesus i allt. Det finns tider av ljuvlig vila, när Herren för oss till gröna ängar, tider av seger, glädje och triumf. Men det finns också tider då vi sållas, av kamp, prövning och förföljelse. Vi kan inte bara önska Jesu välsignelser utan att även ta till oss prövningarna, kampen, varningarna, vi måste följa Jesus både som Segerfurste och Smärtornas Man.

Fundera över om den förkunnelse Du lyssnar till idag ger båda dessa sidor av Jesus Kristus och lärjungaskapet. Om Du bara får positiva budskap, med bara välsignelser, är risken att Du får svårare att klara kommande prövningar, det tror iaf jag. De fallskärmsjägare som väntade sig en lätt match bröt ihop, de som var inställda på både segerns sötma och smärtan kom igenom.

När jag skrivit klart denna predikan kändes det rätt, men efter någon dag kom tvivlet: kanske ska jag ta ett lättare budskap, som bara gör alla glada, inte tala om någon prövning? Jag böjde mina knän och bad Jesus visa mig. Jag gick ut för att kolla brevlådan, och där fanns ett nytt nummer av Budbäraren. På omslaget fanns en bild på just den diakon jag nämnt i predikan och så här säger han bla: jag tror inte att man i alla lägen kan lära sig höra Andens röst utan det handlar i första hand om att kapitulera inför Honom, att ge upp, att ge allt uppåt. Det går inte att kontrollera eller manipulera Anden, jag måste inse att på ett plan är det inte jag som är i kontroll.

Exakt samma person och tema som i predikan. Snacka om att Gud har kontroll, ett nummer i brevlådan av Budbäraren med exakt samma budskap, på samma dag som jag bett om ledning! Jag såg det som en bekräftelse men har också ett trossyskon som sa: Herren säger: Du ska predika att Gud är Allsmäktig! Därmed fick jag grönt ljus.

Men, och nu kommer ett stort men efter allt det svåra, för nu kommer trösten och hoppet. Allt är lagt under Jesu Fötter. Glöm inte att Gud, även mitt i prövningen, kommer att vara god, kärleksfull, Allsmäktig och Trofast, Han kan inte förneka Sig själv. Och Jesus kommer alltid med kärlek, glädje, frid, tröst och hopp till Sitt folk. Glöm inte att för den som tror på Jesus finns det alltid, alltid, alltid en framtid och ett hopp. Jag vet väl vilka tankar Jag har för Er, nämligen fridens och inte ofärdens, för att ge Er en framtid och ett hopp.

Vem har skapat allt detta? Vem håller Universum och även prövningen i Sin Hand? Det är ju Herren, Din Gud. Lita då på Honom, vad som än sker.

Lyft Din blick mot himlen, räkna stjärnorna som Abraham gjorde. Fråga Dig vem som skapat allt detta, vem som håller stjärnorna i Sin Hand? Vem håller prövningen i Sin Hand? Vem har bestämt dess tid? Det är ju Herren, Din Gud. Gud har allt i Sin Hand och allt under full kontroll. Inget tar Gud med överraskning eller får Honom att rådlös fråga Sig själv: vad ska Jag ta Mig till? Sök Dig närmare Jesus, för Han är underbar i råd. Jag tror att Jesus kommer att styrka, inspirera, leda, trösta och bära Sitt folk på ett helt makalöst och övernaturligt sätt. Sätt allt Ditt hopp till Jesus! Du kan möta prövningen med ett segerjubel.

För Gud kommer att hjälpa Sitt folk! I Psaltaren 37 står det:

Herren känner de fullkomligas dagar, deras arvslott ska bestå för Evigt. De skall ej komma på skam i onda tider, i hungerns dagar ska de bli mättade. Jag har varit ung och är nu gammal men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd.

Lita på Din Gud! Lita på Gud i allt!

Tänk också på Sadrak, Mesak och Abed-Nego i ugnen, vem kunde rädda dem? Ingen? Jo, en, Människosonen, Gudasonen, Han stod vid deras sida. De gick helt oskadda ut ur ugnen. Guds makt att bevara är obegränsad.

Men jag vill inte ge falska löften. En dag ska vi dö och Ibland kan vi få ge vårt liv för Jesus, som Stefanus. Men hur mötte han döden? Var inte Gud Trofast? Han mötte döden med blicken mot himlen, och han såg himlen öppen och Jesus stå på Faderns högra sida. Ingenstans i Bibeln står det annars att Jesus står upp vid Guds Tron, och jag kan tänka mig att Jesus ställde Sig upp för att ta emot Stefanus, räckte ut Sin Hand och sa: kom upp till Mig, Mitt älskade barn.

Sådan är vår Gud. Han har all makt och Han är Trofast. Han kan bevara Dig mitt i ugnens hetta, Han kan ge Dig nåden att komma hem till himlen med en frimodighet och med en frid som bara Gud kan ge oss.

Till sist vill jag säga: älskade syster och bror. Målsnöret är inte långt borta. För Jesus kommer snart! Kanske imorgon, kanske dröjer det, men var redo. Allt förvandlas, himlen öppnas och Jesus kommer med Guds Rike. Det kommer att ske. Vilken Dag, vilket hopp, vilken glädje.

Vi har höst nu, mörkret kryper på och snart är vintern här, men det dröjer inte länge så kommer vårvintern, ljuset, fåglarna börjar kvittra igen och snön smälter, och sen våren och sommaren. Vi ser framåt, mot det som väntar bortom mörkret och kylan. Och så är det även för Guds barn. Höst och vinter, andligt sett, tror jag nalkas med en del prövningar, ett kort ögonblick, men sen kommer Jesus med våren, värme, ljus och Guds Rike.

Glöm inte himlen, framtiden, hoppet, och härligheten som väntar. vad inget öga sett, vad inget öra hört, vad ingen människa anat, vad Gud har berett åt dem som älskar Honom. Det arvet kan inte fläckas, inte förstöras, inte vissna. Älska Jesus. Lev i det kommande och Ha Din blick mot himlen, ty Jesus kommer snart. Ingen vet när, men då blir det kärlek, glädje och frid i överflöd och för Evigt. Det hoppet kommer inte på skam! För Jesus skall komma tillbaka. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad