Navigation Menu+

Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud

Posted on 31 Jul, 2018 in All languages, Swedish | 0 comments

 

Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud

Psaltaren 40:2-4

Jag väntade ivrigt på Herren, och Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren.

Dessa verser är synnerligen speciella för mig, för jag fick dem av en broder, min andlige vägledare på Sankta Klara kyrka, via ett sms bara några dagar efter ett av mitt livs allra starkaste möten med Jesus Kristus påsken 2006. Han skickade ett sms med texten: bad för Dig nyss. Fick Psaltaren 40:1-4. Jag läste orden men kunde inte ta dem till mig då.

Men nu bara de senaste veckorna har jag börjat dra mig dem till minnes igen, bla eftersom min vän Liliane fick dem till sig från Herren till mig för ett tag sen. Men inte bara därför, utan även för att jag känner inombords att vi kristna allt mera kommer att behöva ha en sång i våra hjärtan, i vår mun, en lovsång till vår Gud. Vi ser tecknen i vårt land och vår omvärld att det hårdnar och kallnar, precis som Jesus och Guds Ord säger att det skulle göra, så var inte överraskade och tro inte för ett ögonblick att Gud är det eller att Gud Fadern och Jesus Kristus känner någon oro eller panik i himlen. Nej, Jesus sitter tryggt på Tronen, fullt medveten om allt som varit, är och skall komma. Jesus regerar i upphöjt Majestät, i full kontroll. Han ställde våra fötter på Klippan, Han gjorde våra steg fasta. Våra liv vilar i Kristus. Vi kan lita fullt ut på Jesus och med full tillit lägga vår framtid helt i Jesu Händer.

Men vi kristna behöver nog ha en sång i våra hjärtan och i vår mun i denna tid, en sång om en framtid och ett hopp. Den ende som kan ge oss denna sång är Gud, och den ende den kan handla om är Jesus Kristus och Golgata. Jesus säger: Ingen ska kunna ta Er glädje ifrån Er. Guds Ord säger: Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Ha Ditt hjärta i himlen, och Du ska se att Du blir både friare och får mer glädje även här på jorden. Vi har vår skatt i himlen, hos Jesus Kristus. Jesus är våra hjärtans skatt. Vår glädje har sin källa i Jesus Kristus och Golgata kors, och i det faktum att inget kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus.

Men Konrad, säger någon, ser Du inte allt avfall och villfarelse inom kristenheten? Ser Du inte lyckokristendomen och liberalteologin flöda in över oss? Ser Du inte hur det blir allt oroligare och mer våldsamt i vårt land och vår omvärld? Hur ska vi då kunna sjunga en sång? Hur ska vi då kunna glädja oss då? Ja, tro mig, jag ser det, och minst lika tydligt och klart som någon annan, jag kanske skulle vilja våga påstå mer än många andra, och det smärtar mig djupt, och får mig ibland i tårar. Jag är inte oberörd av medmänniskors lidande eller när mina bröder i Kristus leds vilse. Vore jag det hade jag inte Jesu Hjärta. En sann herde bryr sig om hur det går för fåren. Jag både ber för detta och sörjer över det. Det är helt normalt att känna och reagera så.

Men vi får inte stanna där, inte uppehålla oss där alltför mycket av vår tid, tanke och bön. Vi ska, trots allt, se framåt, uppåt och hemåt, för allt går mot sin fullbordan. Jesus säger att en del saker ”måste ske”, och där ingår både krig i världen och villfarelse bland Jesu lärjungar. Gud tillåter detta för att se vilka som verkligen älskar Honom, som verkligen vill ha Honom. Vi ska därför både sörja och glädja oss. Vi ska sörja över det svåra, men glädja oss över allt det goda, det som borde glädja våra hjärtan. Våra älskade och dyrbara syskon som står fasta i Herren. Den nåd och den dyrbara tro vi själva fått. Vi ska därför lyfta vår blick och fästa våra ögon på Jesus, och i våra hjärtan sjunga om Honom som redan har segrat.

För kom ihåg att Jesus redan har segrat, på Golgata kors för två tusen år sedan. I Johannes 19:30 säger Jesus, innan Han ger upp andan: det är fullbordat. När Jesus gav upp andan på korset var segern klar, Jesu verk fullbordat. Vad innebar då det verket? Kolosserbrevet 2:13b säger en del om det: Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. 15 Han avväpnade✱ härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset✱.

Påminn Dig om att Jesus har förlåtit oss alla synder och utplånat vår skuld inför Gud. Tänk att Du är förlåten, frikänd. Tänk att Du är en benådad syndare, Du hade Guds dom över Dig men Jesus Kristus har upphävt den, Du är benådad, frikänd och utsläppt från Din plats i fängelset. Jesus har gjort Dig fri, från Lagen, synden och världen. Det är underbart och stort att få vara benådad och frikänd. Jesus har också fullständigt besegrat Den Onde. Det är fel när man säger att vi fått Den Helige Ande för att bekämpa Den Onde. Den Helige Ande är inte här för att strida mot en besegrad fiende. Nej, Anden har vi fått för att få kraft att vittna om Jesus, för att Anden ska omskapa oss till att bli lika Jesus Kristus och som ett förskott på arvet, en ljuvlig upplevelse och försmak av vad som väntar i himlen, för att nämna några av de viktigare orsakerna.

Vi ska inte ge Den Onde så mycket uppmärksamhet, för vi blir lika den vi ser på. Se på Jesus, låt Ditt hjärta och sinne vara upptaget med Honom. Ja, någon gång får vi tillrättavisa Den Onde, men idag finns det två diken: en del förnekar att han finns, andra sysselsätter sig med honom en stor del av tiden, bankar och slår på honom. Nej, låt Ditt hjärtas tankar sysselsätta sig med Jesus Kristus. Älska Honom av hela Ditt hjärta, lovsjung och prisa Honom varje steg Du tar, varje andetag, om än vi ofta måste göra det i tysthet och såklart inte klarar av att göra det jämt, men låt det vara Din strävan och Ditt mål. Lär Dig älska och prisa Jesus mer och mer, och be Gud hjälpa Dig med det.

Den trygghet vi har i en allt mer otrygg omvärld kan vi se på många ställen i Guds Ord, men en av mina favoriter är Hebreerbrevet 2:7.

En liten tid lät Du Honom vara lägre än änglarna, med härlighet och ära krönte Du Honom. Allt lade Du under Hans fötter. När Han lade allt under Honom utelämnade han inget, allt skulle vara lagt under Honom. Än ser vi inte att allt är lagt under Honom. 9 Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd✱ skulle han smaka döden i allas ställe.

Jesus böjde Sig ner i ödmjukhet, en förebild för oss att ta efter, och därför blev Han krönt med härlighet och ära och upphöjd över allt skapat. Och Gud Fadern har lagt allt under Jesu Fötter, och fridens Gud ska snart låta Satan krossas under Era fötter. Det är underbara ord och löften, men lägg märke till att det är Gud som ska göra det. Vår trygghet har sin grund i Guds Ord och löften. Det är fullbordat. Allt är lagt under Jesu Fötter. Jesus ska komma tillbaka och allt ska ske som Gud har sagt. Detta är fast och orubbligt.

Gud vill ge oss en sång i våra hjärtan som bär oss och som vittnar om Jesus och Golgata.

Om vi behöver en sång, ska då vår sång handla om? Hur ska vi kunna sjunga när stormen börjar vina runt omkring i vårt land? I Psaltaren 42:9 står det: Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är Hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud.

Som denna vers ur Psaltaren säger så sänder Herren sin nåd om dagen, och om natten är Hans sång hos mig, en sång om Hans godhet, nåd och trofasthet. Vår sång är en bön till våra livs Gud. Även om våra omständigheter ibland är svåra, och även om det inte är fel att också gråta när vi möter något som gör ont, för det gör vi alla då och då, och ibland brottas vi med ett problem eller är i prövning eller torka, så har vi ändå en sång som vi kan sjunga, helt oberoende av vad som sker runtomkring oss, för sången handlar inte om oss, den handlar om Lammet, om Jesus. Vi har alltid en sång att sjunga, när vi betänker att Gud varje dag skänker oss Sin nåd. Vi kan alltid glädja oss över Golgata och Jesu verk där och sjunga om det i våra hjärtan. Det är en sång av tacksamhet, kärlek och lovprisning till vår Gud, Jesus Kristus.

Tacka Gud under livets alla förhållanden, säger Bibeln. Lär Dig redan nu att tacka Gud, inte för att få materiella saker tillbaka från Gud, det är inte sann tacksägelse, utan för att Du älskar Gud, för att Gud älskar Dig, för att Du ser allt det goda Han ger även mitt i det svåra, för Du alltid kan tacka för det Jesus gjort för Dig på Golgata, för det kan inte rubbas, inte berövas Dig, såvida Du inte själv låter Dig ledas bort från Kristus, och det innebär att Du om Du tänker efter alltid har Gud att tacka för en oändligt rik och stor gåva, som varken Du eller jag gjort oss förtjänta av, utan som bara beror på Guds godhet och nåd och på vad Jesus frivilligt gjorde för oss på Golgata, vad Han vann för oss där. Med det perspektivet, Evighetsperspektivet, har vi alltid förmånen att kunna tacka Gud. Vi har all anledning att sjunga.

Men detta är inget krav från Gud, ingen prestation, utan denna sång är mest till för vår skull. Ja, det är rätt och riktigt att lovsjunga Gud när vi betänker vem Han Är och vad Jesus gjort för oss på Golgata, men det är ändå inget krav från Gud, men det är en nåd, en gåva och en möjlighet att sjunga den sången. Det är en sång som Gud vill ge oss, för den sången kommer att lyfta oss över våra omständigheter och ge oss kraft från ovan. Men det är inte någon tävling om vem som kan lovsjunga mest och längst, eller ett vapen i andlig krigföring, som vissa verkar mena idag, det är helt fel. Visst är det så att vi fylls av Helig Ande och vårt mod stärks när vi sjunger lovsång, men det är ingen metod eller teknik. Nej, det är en spontan kärleksförklaring till Gud, ett hjärtats uttryck för Guds storhet och godhet. Jag uttrycker inte min kärlek till någon för att uppnå något, utan av den enkla anledningen att jag älskar denne och vill visa det.

Sången kommer att öppna upp oss för Guds Andes ljuvliga närvaro, för all den himmelska världens andliga välsignelser, öppna upp för ett flöde av Guds Ande inom och genom oss, vilket skänker tröst, hopp, fyller oss med Guds kärlek och ljuvliga frid. En sådan sång är en gåva från Gud, något vi kan be Gud ge oss, och inget vi själva kan prestera. Jag kan inte heller alltid sjunga denna sång, men jag ber Gud att ge mig den.

För vi får be om den, och vi kan öva oss att sjunga den redan nu i vårt inre. Vi kan inte alltid sjunga den högt, folk kan bli arga eller irriterade på oss, och det finns oftast ingen mening i det, men sjung Guds lov i Era hjärtan, gå omkring och prisa Honom lite i smyg, bara säg i Ditt hjärta att Du älskar Honom, att Du är tacksam för vad Han gjorde för Dig på Golgata, och att allt detta är bara av nåd. Men även sången sjunger Du av nåd, inte av krav. Ingen skuld från Gud vilar på Dig om Du inte kan sjunga den idag, ingen skuld vilar på Dig om Du inte kan sjunga den imorgon heller. Men ändå: be Gud att ge den till Dig, och jag tror att Gud gärna vill ge den till Dig, och börja öva Dig på att sjunga den redan nu, mitt i vardagen.

Men jag vill också trösta Dig som nu är mitt i en svår prövning och kanske tänker: hjälp, om jag har det så svårt nu, hur ska jag då klara mig sen? Jag vet att många kristna syskon i vårt land som är brinnande för Jesus och verkligen älskar Honom idag är prövade. Det kan nog finnas flera orsaker till det, en kan såklart vara Den Onde, men vi ska inte ge honom allt för mycket uppmärksamhet. Men för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Jag vill hoppas och tro att det kan vara så att Gud låter Dig prövas nu, Guds barn prövas nu, medan världens barn och ljumma, sovande kristna lever ganska bekymmersfria liv, iaf relativt vad Du får gå igenom, men den prövningen tillåter Gud för att stärka Din tro, för att när Du kommit igenom Din prövning så har Du tillgång till andliga, himmelska resurser som de andra inte har.

Tro mig, även jag har prövats hårt och är inte helt klar med den ännu, även om jag märker att Jesus lyfter och styrker mig nu dag för dag. Men jag vet också vad smärta är, både kroppslig från mina år inom Försvaret, och till min inre människa, och jag vill påstå att den senare är svårare. Jag vet hur det känns när smärtan är så stark att det känns som att tårarna aldrig ska ta slut. Men jag tror att Gud då utför ett verk i vår inre människa som en dag kan ge andra tröst och hopp, och jag vet att det är som Wilkerson säger: Jesus har inte gått förbi Dig. Han har graverat in Dig i Sina Händer och tänker på Dig, dag och natt. Evigt Trofast vill Han visa Dig Sin kärlek. Jesus är Trofast och mitt i prövningen kommer Han att, av nåd, ge oss övernaturlig kraft att stå fasta i tron på Kristus.

Det är också så att vi får kraften när prövningen kommer, inte i förväg. Du kan idag lida av depression, då är det inte lika lätt att sjunga, men om vi kan göra det så styrker det oss. Men det är inget fel på Din tro, Gud är inte missnöjd med Dig, Han bär Dig och vill trösta Dig. Och vi har ett hopp och ett löfte: jag ska återigen få tacka Herren. Det är ljuvligt att få tacka Herren, och förr eller senare ska Du få göra det igen, om inte annat i himmelens gyllene salar, där Du ska få prisa Honom Evighet lång. För vi har en Gud, Jesus Kristus, vars Ömsinta händer är som mildaste balsam och kan läka alla Dina inre sår, depression, besvikelse, smärtan från hårda ord. Många talar idag så mycket om fysiskt helande, men det inre helandet är viktigare för oss som människor och borde ges större utrymme än idag.

Men Jesus känner med Dig i Din smärta, Han har inte lämnat Dig, inte övergivit Dig, för vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Jesus, Din bäste vän, är vid Din sida. Sen ska jag ärligt talat säga att det är jobbigt även för mig när jag tänker på syskon som lider och prövas, jag bryr mig, men de hjälps inte av att jag tyngs ner av missmod. Nej, jag ber istället för dem och försöker tala ord som jag hoppas ska ge hopp, tröst, mod och kanske lite andlig vägledning om hur vi ska kunna sjunga en sång mitt i prövningen, och därmed få kraft och nåd att gå igenom den.

För faktum är att vi alltid har en sång, en framtid, ett hopp, och en glädje som består, för den grundar sig inte på vad vi ser, möter eller känner. Ja, allt det påverkar oss, men vår sång handlar om Golgata, om Guds stora nåd, om Guds Rike, om segern Jesus Kristus vann på korset, och om Hans Återkomst, när Konungen ska komma tillbaka och upprätta Sitt rike, när Guds Rike ska bli synligt och Jesus träda fram, i härlighet, makt, ära, majestät och glans, som en Konung utan dess like. Vår sång handlar om allt det, och dessa saker kan inte skakas, inte förändras, så om vår sång och vårt hopp finns förankrat där, grundar sig på det, så får vi en lovsång till vår Gud, även i svårigheter. Vi kanske inte sjunger den lika lätt då som idag, men vi kan lära oss sjunga den redan idag, för det blir en källa till tröst, hopp och kraft i prövningen.

Jag har ju i andra predikningar talat om kommande prövningar för vårt land, inte för att skrämma Er, utan för att Ni inte ska tas på sängen utan kunna rusta Er andligen och ta det som sker med fattning och inte drabbas av panik. Gud har allt under kontroll. Så många kristna i vårt land sover idag och ser ingen prövning komma och förbereder sig därför inte, men mitt råd till Dig är att rusta Dig. Jag säger inte: jag kommer minsann att stå fast i prövningen! Nej, jag känner mig själv tillräckligt väl att jag är helt beroende av Guds Nåd för att göra det, men däremot tror jag mig kunna ge några ganska så goda råd om hur man ska rusta sig.

Rusta Er redan nu. Mitt råd är att Du ska förbereda Dig främst andligen, men även själsligt, mentalt och kanske lite grann praktiskt. Under mina femton år vid Fallskärmsjägarskolan förberedde man sig noga inför långa, hårda och krävande övningar. Man hade tränat hårt med löpning och gym och man gick igenom utrustningen noga, testade och prövade, men man förberedde sig också mentalt genom att ställa in sig på att det skulle bli tufft.

På samma sätt råder jag Dig att förbereda Dig. Jag säger det inte för att skrämma Dig, Gud har allt i Sin Hand och har all makt, och Han kan såklart bevara Dig även om Du möter prövningen helt oförberedd, men jag tror att det är klokt att investera en del tid i att göra sig redo och rusta sig, främst andligen.

Sök Herren i bön, kom nära Honom. I Jesu Närhet får Du tröst, nåd och frid. Jesus är aldrig orolig. Alltid när Du går till Jesus så ger Han Dig Sin frid, inte den frid som världen ger, utan Jesus ger Sin frid, den nåd och frid som råder och regerar i Guds Rike, oberoende av världen och utanför tiden. Och Jesus blir aldrig rådlös. Se på Evangelierna. Fariséerna försökte gång på gång sätta Jesus på prov och göra Honom svarslös och rådlös, men varje gång gav Jesus ett helt suveränt svar, ett svar som ingen människa kunnat tänka ut eller komma på, och som slog Jesu motståndare med häpnad, gjorde dem skamsna och tystade dem.

Därför bör Du redan nu lära Dig och öva på att gå till Jesus med Dina bekymmer, för Jesus både känner dem och har ett svar på dem alla. Inte alltid som vi vill och vi får inte alltid ledning i vår tid, men Jesus vet Vägen, ja, Jesus Är Vägen, så Han kommer aldrig till en punkt där Han säger: nej, denna gång vet Jag inte vad Jag ska göra. Jag har inget råd att ge Dig. Jag är rådlös. Nej, Jesus är Underbar i råd, Evig Fader, Fridsfurste, och för den som söker Gud kommer Han att uppenbara Sin vilja och ge Dig ledning. Hamnar Du i knipa, gå till Jesus med Dina bekymmer och handla inte i panik. Odla redan nu en förtrolig och nära relation med Jesus.

Denna världen går mot sitt slut. Sök det som är där ovan och be om de himmelska, andliga skatterna, för de kommer att bestå. Lev allt mer i den himmelska verkligheten. Rusta Dig genom att ha all Din lycka, hopp, kärlek och glädje i Jesus Kristus. Om Du har Din skatt där, hos Jesus och i himlen, så kommer Du att påverkas mindre när en del jordiska saker kommer att tas ifrån oss, för det är iaf vad jag tror kommer att hända. Mycket av vår jordiska trygghet och överflöd kommer att rämna, så den som har allt i Jesus Kristus kommer att vara rik då, de andra snabbt bli fattiga. Lär Dig därför redan nu att värdesätta allt det jordiska Du får från Gud, nöj Dig med det allra nödvändigaste och gläd Dig över det. Paulus säger att har vi mat och kläder ska vi vara nöjda, och med den inställningen är det lätt att känna glädje och tacksamhet. Men ännu en gång: detta är inget krav från Gud. Det är en möjlighet för Dig att få andlig kraft som bär Dig när saker börjar vackla och när andra då knäar. Om Du redan nu har denna tacksamhet över det lilla och gläds över det, och ser Jesus som Ditt hjärtas enda skatt, ser de himmelska, andliga rikedomarna som långt mer dyrbara än det som finns på jorden, då får Du en andlig källa och kraftresurs som många andra inte kommer att ha.

Rusta Dig genom att grundligt sätta Dig in i Guds Ord, och i dess helhet. Många tar idag en bibelvers och bygger en hel lära på det, men det går inte, för summan av Guds Ord är sanning, och sanningen är en person, Jesus Kristus, som vi av nåd får lära känna. Visst har vi alla våra favoritböcker och verser, och det är inte fel att ge dem mer tid än de andra delarna av Guds Ord, men då och då bör Du ta Dig igenom dem också, så att Du har en kännedom om allt Guds Ord, för med en enstaka bibelvers går det att säga nästan vad som helst tokigt om Guds tankar och vilja för oss människor och våra liv. Var väl förankrad i Guds Ord, så att Du vet vad Ordet säger. I Hebreerbrevet 1 står det: Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och Han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. Jesus bär allt genom Sitt Ord och det är i Ordet vi finner vägledning och kraften, mitt i vår svaghet. Men jag påminner Dig om Matteus 24 som är Jesu Ord till oss om den sista tiden. Läs dem, flera gånger, så är Du redo och rustad.

Rusta Dig också genom att be om dopet i Den Helige Ande, om Du inte redan fått ta emot det. Den Helige Ande tror jag bor även i den endast pånyttfödde, men den som fått dopet i Anden får ett helt nytt liv med Jesus Kristus, ett djupare och rikare liv. Jag blev andedöpt samtidigt med min pånyttfödelse, men andra gudsmän, som Lewi Pethrus och Carter Conlon, hade några år mellan pånyttfödelse och frälsning fram till Andedopet, och de vittnar om en markant skillnad i deras smörjelse och kraft i sin vandring med Herren.

Men var lite aktsam med vem Du låter lägga sina händer på Dig och i vilket andligt sammanhang som Du söker dopet i Den Helige Ande, för villoandar har idag kommit in, och det i ganska så stor omfattning, även i en del frikyrkor och på sina håll i den karismatiska kristenheten, och som man kallar för Den Helige Ande men inte är det. Ett av de säkraste kännetecknen för att Guds Ande är verksam är frid, men det finns andra sätt att pröva det också, främst genom hur Guds Ord förkunnas, vad som sägs. Om Du upplever det rörigt, stökigt och stimmigt i atmosfären, är det stor risk att det är villoandar i farten. Om Du rör Dig i ett sådant sammanhang och är vaksam kommer troligen inget att hända Dig, Du behöver inte vara rädd för allt, men om Du öppnar Dig för det som sker så kan Du få en annan ande. Den går absolut att driva ut, om Du inser att Du fått en annan ande, omvänder Dig, avsäger Dig den och ber om hjälp att driva ut den, men risken finns att Du inte upptäcker det och blir ledd vilse. Tänk därför igenom vem som får be för Dig så att Du har förtroende för dem och litar på att det är Herrens Ande som bor i dem. Men även här: frukta icke, men lyssna till Andens signaler och var lyhörd.

Rusta Dig även genom att tala tro och tillit till Ditt hjärta. Påminn Dig om Jesu Ord och löften om att ta hand om oss, tex Matteus 6:33. Han har lovat oss att om vi först söker Guds Rike och Hans rättfärdighet så ska vi få allt det andra också. Med andra ord: sätt Jesus först i Ditt liv, älska Honom över allt annat, så ska Gud ge Dig allt det nödvändiga för Din färd. Gud ger mat åt sparvarna, skulle Han inte kunna ge oss mat också? Påminn Dig om att Gud är Trofast, för det är Han. Även när vi är trolösa förblir Han Trofast, för Han kan inte förneka Sig själv. Tacka Honom för det, för det gör iaf jag. Att Gud är Trofast lär vi oss genom våra erfarenheter, under vår vandring med Honom, men vårt främsta fäste är Guds Ord. Gud själv har sagt det, då är det så, och vi sätter vår tro, vårt hopp och vår tillit till att det är så som Guds Ord säger, att Gud talar sanning, och genom att säga det ofta till vårt hjärta så sjunker det in i vårt hjärta och tron växer. Tron kommer av att vi hör, så vi bör ofta höra och tala Guds Ord, även till oss själva.

Våga också vänta stora ting från Gud, för Han är Himmelens Gud, Mästare och Herre över allt skapat. För Gud är allting möjligt. Säg också tyst för Dig själv: allt är lagt under Jesu Fötter. Jesus, jag litar helt på att min framtid är i Dina Händer. Tack att Du har en fullkomlig och underbar plan för mitt liv och har varit, är och kommer att vara trofast emot mig, även mitt i prövningen. Framtiden, både min och världens, vilar helt i Hans Händer, och Guds plan för våra liv och världen kommer att fullbordas, om vi håller fast vid Kristus genom tron.

Kom ihåg också ihåg Jesu Ord i Matteus 24:6: Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Vi kommer att se och höra saker som kommer att skrämma många, men Jesu lärjungar kan möta framtiden med bergfast tillit. Detta måste hända, men det är ännu inte slutet.

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jesus älskar Dig med en Evig kärlek. Han kommer att fylla Dig med Sin outgrundliga kärlek, och Jesu Kristi kärlek är i sig självt en ofattbar kraftkälla. Kärleken, dvs Jesu kärlek, är tålmodig och god. Allt bär den, allt hoppas den, allt uthärdar den, allt tror den. Jesu kärlek segrar, och Han som älskar Dig är trofast mot Dig. Han kommer inte att låta Dig prövas över förmåga.

Men till sist, älskade, tappra syster och broder: fatta mod! Var manliga och starka. Stå orubbligt fasta i tron på Kristus och i tillit till Hans löften. Var tapper, var stark, målsnöret är inte långt borta. Glöm inte bort Sefanja 3:17: Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust, Han tiger stilla✱ i sin kärlek, Han fröjdas över dig med jubel.”.

Jesus älskar Dig och Han jublar över Dig i himlen, därför kan även Du jubla inom Dig. Att Jesus jublar över Dig, det är ord som ger oss orsak att jubla. Jesus bor i Dig. Du är fullkomligt trygg i Herrens Händer. Gud, som skapade Universum, Herren Jesus Kristus, under vems Fötter allt är lagt, Han, Herren Gud, är på Din sida. Gud Allsmäktig bor i Dig med Sin Ande. Vad kan då hända Dig? Det betyder inte att vi inte kommer att prövas. Det betyder inte att vi inte kan bli skadade, kristna världen över får sitta i fängelse och ge sitt liv för sin tro på Jesus Kristus, och det kan hända här också.

Men det betyder att vad Du än får möta så är Herren Din Gud, Jesus Kristus, vid Din sida. Han är i Dig, runt Dig, för Dig. Det betyder att Han kommer att ge Dig kraft från ovan, om Du ber Honom om det och håller Dig till Honom, att möta även svåra saker med frimodighet, tro och tillit. Det betyder att Han kommer att vara trofast och förse Dig med det allra nödvändigaste, mat och kläder. Det betyder att inget Du möter är utanför Guds kontroll. Det betyder att Du får gå, av bara nåd, med full förvissning att oavsett vad Du får möta så går Du en fullkomlig seger och en underbar framtid till mötes med Jesus Kristus, där Ditt hjärta ska jubla av lovsång och glädje när Du får se Jesu Kristi härlighet och även dela den. Förlora aldrig det ur sikte och påminn Dig ofta om det. Prövningen kommer, men Jesus har redan segrat, och Du är på väg att få dela Hans himmelska härlighet. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad