Navigation Menu+

Kommer Jesu Kristi brud att lockas ut i öknen?

Posted on 4 May, 2018 in All languages, Swedish | 4 comments

 

Kommer Jesu Kristi brud att lockas ut i öknen?

Jag hade en dröm för kanske fyra månader sen där jag drömde att Jesu Kristi brud skulle ut i öknen. I drömmen hörde jag också att det ännu var några år kvar, jag tror det var 4-5 år, till Jesu Återkomst. Det måste man såklart ta med en stor nypa salt, och det gör även jag, för ingen känner stunden utom Fadern, men jag säger bara vad som kom i drömmen. Men vi ska vara redo. Vi vet inte när Jesus kommer åter, inte heller om vi lever imorgon, därför ska vi vara redo varje dag.

Att lockas ut i öknen är ett stort löfte från Herren, för där ska Han tala ljuvligt till Sitt folk, glöm inte det!

Att Kristi brud skulle ut i öknen förklarades som att vi skulle ut i husförsamlingar i hemmen, att vi skulle dra bort från de flesta av de etablerade församlingarna, eftersom de allt mer kommer att gå vilse. Till saken hör också att en syster i Herren fick ett ord från Herren några veckor innan denna dröm där Herren sa att Han bekräftade att de drömmar jag fick verkligen var från Honom.

Någon månad senare låg jag och tänkte på drömmen. Jag funderade om den var från Herren. Jag tänkte bara att jag skulle läsa lite ur Guds Ord. Jag bara öppnade Bibeln och det första som min blick föll på var ur Hosea 2:14. Där står det följande:

Därför ska jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta.

Sedan ska jag ge tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal✱ till en hoppets port. Där ska hon sjunga✱ som i sin ungdoms dagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land.

Det ska ske på den dagen, säger Herren, att du ska kalla mig: ”Min man”
och inte mer kalla mig: ”Min Baal.”✱17 Baalernas namn ska jag ta bort ur hennes mun, och man ska inte mer minnas deras namn.

På den dagen ska jag sluta ett förbund för dem med djuren på marken,
med fåglarna under himlen och med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och krig
ska jag bryta och ta bort ur landet och låta dem bo i trygghet. Jag ska trolova dig med mig för evigt, jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet, och du ska känna✱ Herren.

Och det ska ske på den dagen att jag ska svara, säger Herren.
Jag ska svara himlen, och den ska svara jorden, 22 och jorden ska svara
säden, vinet och oljan, och de ska svara Jisreel✱. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Lo-Ruhama och säga till Lo-Ammi: ”Du är mitt folk.” Och de ska svara: Du är min Gud.

Visst ska man vara försiktig med sk tumgrepp, dvs att man öppnar Bibeln på måfå och läser det som står och tar det som om det är från Gud, för det kan bli hur fel som helst. Men jag har flera gånger i mitt liv varit med om att få saker från Gud också på det sättet, och Du får såklart pröva detta själv men denna gång tror jag att det var från Herren. Jag tror att Kristi brud ska lockas ut i öknen.

Vi lever i en tid med en andlig förvirring i samhället, men även inom kristenheten, som jag vill påstå att vi inte sett maken till i vårt land och i västvärlden sedan Luther kom med reformationen, i alla fall på mycket, mycket lång tid. Och det blir bara värre dag för dag. Det är mest tydligt utanför kristenheten, i synnerhet i massmedia, men även bland politiker, rättsväsendet och gemene man. Folk kan, sett i stort, inte längre skilja på rätt och fel, ont och gott, sant och falskt. Det råder en oerhörd moralisk upplösning, förvirring och en total kollaps har skett, vilket även profetian i Valdres säger ska ske innan Jesu Återkomst. Man är till och med så förvirrad att man påstår att det inte finns någon sanning, och det är helt klart inte sant.

Det som är sant det är sant, som Sven Reichman sa en gång. Antingen är det sant att Tyskland förlorade Andra Världskriget eller så är det inte sant, eller att Du var hos tandläkaren igår eller inte. Allt sådant vet vi ju mycket väl om det är sant eller inte. Och när jag var liten fick man lära sig både hemma och i skolan att man skulle tala sanning. Det ansågs viktigt då, på 80-talet, att tala sanning. Det är ett tecken på en väldig förvirring när man inte ser detta helt klart, att det såklart finns det som är sant och inte sant.

Men den andliga förvirringen har även drabbat vår kristenhet och faktiskt väldigt svårt. På sina håll säger man, precis som i samhället, att sanningen inte existerar, trots att man då gör kyrkans rättmätige Herre, Jesus Kristus, till en lögnare eftersom Jesus sa att Han Är Sanningen. Jesus sa: Jag Är Vägen, Sanningen och Livet. Man säger också att alla religoner har samma Gud, men då har man helt och hållet lämnat Guds Ord bakom sig, för det säger tydligt och klart att så är det inte. Bibeln säger tydligt och klart att det inte finns någon annan Gud än Herren, dvs den Gud som Abraham kände och som också är Israels Gud. Alla andra gudar är avgudar, påhittade gudar som inte existerar.

Vi blandar också in friskt från andra religoner med yoga, Tai-Chi, Zen-meditation och annat, men man inser inte att då får man in den andliga verklighet som står bakom detta på köpet. Det finns en sådan, och den blir Du inte av med för att Du lägger till Namnet Jesus. I Uppsala kring år 2010 gick jag förbi en kyrka och skulle se på programmet för nästa vecka och se om jag ville vara med på något. Då stod det: tisdag kl 13 Qi-Gong. Torsdag kl 15 Tai-Chi. Fredag meditation. Jag blev sorgsen och bedrövad till döds.

Men på andra håll blandar vi in lika mycket andra andliga inslag . Här säger vi att vi håller oss till Guds Ord och är trogna Namnet Jesus, men läget är nästan lika allvarligt, men man ser det inte. Man tar in saker rakt av från New Age, läror helt okända för tidigare generationer kristna och sedan säger man ”i Jesu Namn” och stöder det på ett enstaka bibelord och tror att allt ska gå bra. Det är vad man ibland kallar för ”New Age-kristendom” som kanske främst företräds av Bethel Church i USA, som blivit så ofantligt populär i Sverige, i synnerhet inom den karismatiska kristenheten.

Men att öppna sig för New Age är mycket farligt, för även där finns det en annan andlig verklighet bakom, som inte är Jesus Kristus. Jag var andlig sökare i nio år åren 1995-2005 och läste många böcker från New Age, och vad det gjorde med mig andligt sett vill jag inte ens tänka på. Idag är jag fri, tack gode Gud, tack käre Jesus Kristus, men eftersom jag läst dessa böcker så ser jag ju tydligt och klart hur detta kommer in i Kristi kropp, tas emot med öppna armar på många håll, omfamnas och sprids snabbt vidare. Samma sak ser många andra andligt vaksamma kristna, så jag är långt ifrån ensam som ser detta. Jag vet många fina och älskade bröder som tar in dessa andliga impulser och jag säger inget ont om dem, nej, jag säger inför Gud och människor att jag älskar dem, och när en fara nalkas någon man älskar så säger man ju, om man är vid full sans: se upp! Eller jag kanske borde säga: spring för livet?

Carter Conlon, efterträdare till David Wilkerson i Times Square Church, fick ett ord av Den Helige Ande kort efter 9/11. Ordet var: run for your life. Inspirerad av Guds Ande höll han en brinnande predikan om att Jesu Kristi kyrka måste springa för livet från evangelier som handlar om framgång och succé, från predikanter som i Jesu Namn vill åt våra plånböcker, från skrattväckelser, från ogudaktiga spastiska ryckningar, från tomt och ändlöst profeterande, därför detta handlar om våra eviga liv. Vi kan inte leka med detta. Detta är allvar, det handlar om våra liv. Bibeln säger tydligt och klart att vi inte får släppa in ett annat Evangelium, en annan Jesus, en annan ande. Men det är vad vi gör idag på bred front i vår kristenhet.

Och Conlons slutsats var, ledd av Helig Ande: spring för livet! Detta handlar inte om motstridig teologi eller lite olika synsätt på Jesus, detta handlar om Ditt liv! Han citerade 2 Kor 6:17 och sa: Dra bort ifrån dem! Rör inte vid det som är orent, för detta är andligt orena altaren. När han predikat klart föll han i gråt i predikstolen och ropade: oh God, oh Jesus. Han var förkrossad. Jag var själv förkrossad av sorg i mitt hjärta och tårarna var nära och allt i mitt inre sa ja och Amen till varje ord i den predikan. Lyssna gärna på den, för den är full av andlig klarsyn och urskiljning och född och ledd av Guds Ande.

Och jag känner på samma sätt. Jag gråter över detta och när jag var i Uganda och skulle predika över profetian i Valdres och avfallet inom kristenheten så bad jag under lovsången: Jesus, gör vad Du än måste i mig för att detta budskap ska komma igenom. Bara sekunder senare kom tårarna, som en flod från himlen. Jag bara grät och grät. Detta är betydligt mer allvarligt än de allra flesta förstår idag. Och om man bryr sig om andra, vilket jag vet att jag gör, så gråter man när man ser detta. Det är en börda och ett lidande för mig, en sorg och en smärta, men om folk inte vill lyssna kan jag inte göra så mycket mer. Jag får respektera deras fria vilja och val, för det gör Gud och då får jag göra det också.

Men till alla Jesu lärjungar som vill lyssna, som verkligen vill följa Jesus och inte dras med i alla vindkast i läran känner jag att vi måste dra bort från detta. Vi måste hålla oss borta ifrån det. En del säger att vi inte ska döma, inte vara så noggranna, utan låt oss öppna oss för detta, ta det till oss och se om det kan komma något gott ur det. Men jag känner att det är en ohållbar inställning, för vi kommer att påverkas andligen, vi kommer inte att kunna skilja på lögn och sanning när det börjar blandas, kommer inte att klara av att hålla oss andligt rena. Öppnar vi upp för tankegångar ur New Age så kommer vi förr eller senare att bli bedragna, bli andligt vilseledda. Så är det. Och New Age är lögn och kommer från Lögnens fader och vi får inte släppa in honom i våra hjärtan, i våra kristna liv. Vi måste hålla oss andligt rena. Det finns inget i New Age som är av Jesus Kristus och det finns inget gott vi kan ta in därifrån utan att få anden som ligger bakom med oss på köpet. Kanske inte dag ett, men med tiden kommer Du att påverkas andligen. Du kommer att få allt svårare med att känna igen och urskilja vad som är Guds Ande eller ej och därmed lätt dras med av villoandar och även tro att moderna helt absurda manifestationer av Den Helige Ande verkligen är Guds Ande, vilket det inte är.

Och Guds Ord är solklart: vi får inte kompromissa med Evangelium, vi får inte ta in ett annat Evangelium, en annan Jesus Kristus, en annan ande än den som Paulus och de andra apostlarna kom med. Och detta är utan tvekan en annan Jesus, ett annat Evangelium och en blandad ande. Guds Ande finns nog med på ett hörn på vissa håll, men den är helt klart undantryckt och på reträtt, och det är helt klart mycket andra andar man får med på köpet. Så är det, det säger jag utan minsta tvekan, och jag vet att många andra vaksamma kristna säger samma sak. Och då säger Guds Ord: detta får ni inte acceptera, och samma sak visar Guds Ande i mitt hjärta: jag känner nej, det blir tvärstopp, allt i mig säger nej, detta måste Du hålla Dig borta ifrån Konrad. Spring för livet, Konrad, ropar det i mitt hjärta. Jag dömer ingen, men jag känner: detta måste jag dra bort ifrån.

Och det är också mitt råd till Dig. Jag säger det till Dig i stor kärlek och omsorg. Jag ser framför mig älskade bröder och systrar som idag är inne i detta och jag skulle vilja gå ner på mina knän och be om nåd. Jag skulle vilja vädja till dem, be dem, nödga dem att vända om, vakna upp, att lyssna. Det är som ett rop av kärlekssmärta till mina älskade syskon, jag vet inte hur jag ska kunna nå dem, men mitt hjärta ropar av nöd och vånda när jag ser vartåt det går, och jag vill be dem om nåd, beveka dem att vända om, försöka nå dem.

Men jag vet själv, av egen erfarenhet, hur otroligt svårt det är. Det är oerhört svårt att stå mitt i detta och förklara för andra hur tokigt det är, utan många blir arga och man själv blir slagen. Jag själv har kommit till slutsatsen att Den Helige Ande hade rätt, Guds Ande sa som vanligt sanningen, genom Sin tjänare Carter Conlon: man måste dra sig undan, dra sig bort, ja, springa för sitt liv. Det går inte att vara kvar i detta och ändå vara kvar på Vägen, att försöka balansera mitt i detta och hoppas att det ska kunna gå bra. Det går inte att vara mitt i ett andligt virrvarr av villoandars röster och tro att jag ska kunna urskilja Guds Ande mitt i det. Det klarar ingen av i längden.

Jag tror därför att framtiden för Jesu lärjungar är husförsamlingar. Jag tror att stora, stora delar av den etablerade kristenheten inom den karismatiska grenen kommer att ta in och tas över av dessa villoläror från New Age och leda många vilse. En del Jesu lärjungar kommer genom Guds Nåd att få sina ögon öppnade, vakna upp och dra sig ur, och jag ber av allt mitt hjärta att Gud i Sin Nåd ska göra det med många, men jag befarar att det nog blir minoriteten.

Gud kommer nog tex att i Sin stora Nåd att låta en del drabbas av en sjukdom som de inte blir helade från, och när så sker kommer det att krossa deras teologiska bygge som handlar mycket om just ständigt helande, och de kommer då att vakna upp, inse att det som de fått höra inte var sant, och de borde tacka Gud för en sådan sjukdom. De kommer då att inse hur Guds Nåd även kan verka genom en sjukdom och tacka Gud för den eftersom den kan ha räddat deras Eviga liv, så oändligt mycket mer dyrbart än att vara ständigt frisk här i detta livet, genom att avslöja lögn och villfarelse och leda dem tillbaka på Sanningens Smala Väg.

Andra kommer att steg för steg ledas bort från Kristus och jag utesluter inte att en del kan komma att förlora sin frälsning, men det vet ytterst sett bara Gud. Många församlingar tror jag kommer att ledas vilse när den andliga ledningen allt mer börjar kompromissa med vad som tas in under devisen ”man ska inte döma”. En del församlingar kanske klarar att stå emot, om det finns många med andlig urskiljning i dem, och om herdarna har vaksamma hjärtan, men många kommer att öppna upp sig för detta och det kommer att bli blandat andligt sett, och då tror jag att man förr eller senare ställs inför valet att följa Jesus och dra sig ur, eller stanna kvar och bli vilseledd. Och jag ska vara ärlig: jag tror att priset för att ta in detta kan bli mycket, mycket högt för både enskilda och församlingar. Det säger jag med smärta. Och när jag tänker på alla mina älskade, dyrbara syskon som är inne i detta idag, så vill mitt hjärta bara ropa: vakna upp! Ta Er ut! Och jag känner som Conlon: detta handlar om Ditt liv. Jag tror att man kan förlora sin frälsning. Vakna upp! Vänd om! Håll Dig borta från det! Ja, det är ju faktiskt Guds Ande själv som säger att det handlar om Ditt liv med orden: spring för livet!

Wilkerson profeterade även han mycket tidigt, kanske redan på 70-talet, att Kristi brud skulle tvingas under jorden in i små husförsamlingar och att en superkyrka skulle förfölja Jesu lärjungar. Denna superkyrka skulle vara en allians mellan katolska kyrkan och liberala protestanter. Vi ser idag en superkyrka formas under Påven och idag flörtar många med honom som var helt otänkbart förut. Högt uppsatta inom Pingströrelsen i Sverige och Trosförkunnare i USA som Kenneth Copeland mfl, de säger att vi ska tillbaka in under Påven. Men det är ett avfall. Ibland undrar jag om avfallet kommer att se ut som en väckelse. Jag vet inte, men jag tror att det kan vara så. Avfallet kommer i alla fall att förbereda vägen för Antikrist.

Paulus säger i 2 Tess 2 att Antikrist framträder med stora tecken och under som bedrar dem som inte tagit emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem, en mening som finns i lite olika översättningar. Men denna översättning säger något viktigt för mig, för alldeles för många kristna idag bryr sig mer om tecken och under än om att det som förkunnas är sant. Går vi mer på tecken och under än på vad Guds Ord säger, som Jesus säger är sanningen i Johannesevangeliet 17:17: helga dem i Sanningen, Ditt Ord är sanning. Och i Psaltaren 119:160: summan av Ditt Ord är sanning, då ligger vi illa till. Guds Ord måste vara vad vi törstar och hungrar efter, inte tecken och under, för då blir vi lätt bedragna.

För Kom ihåg att även vår Fiende kan göra många av de under som Gud kan göra. Faraos trollkarlar kunde göra ormar av sina stavar och inom andra religoner sker tecken, under och helanden, men det är inte Israels Gud, Herren Gud, som utför dessa under. Ja, vår Gud, Israels Gud Herren, Han gör både tecken och under, men jag tror att Herren Jesus Kristus vill ha ett folk som främst älskar Honom för Vem Han Är, och inte främst för vad Han gör. Jag vill bli älskad för vem jag är, inte för vad jag gör, och den kärleken fann jag hos Jesus. Mose Lag gör oss rättfärdiga inför Gud och älskade av Honom för våra gärningar, men Jesus ger oss nåd och älskar oss för vem vi är.

På samma sätt tror jag att Jesus också vill att Hans brud ska älska Honom främst för vem Jesus Är. Jag tror att Jesus vill att vi ska komma till Guds Hus för att vara med Honom, umgås med våra älskade syskon, få höra Guds Ord och lovprisa Guds Namn. Om vi kommer till Guds Hus för att få se tecken och under, för att få andliga kickar så är det inte sann, ren och äkta kärlek till Jesus. Jesus vill bli älskad bara för att Han är den Han är. Han vill att vi ska söka Honom, inte manifestationer. Han vill att vi ska följa Honom, bara av den enkla anledningen att vi älskar Honom, även när det leder ut i öknen. Som en brud vill vara med sin brudgum, så vill Jesus att vi ska vilja vara med Honom, bara för den Han Är. Jesus vill att vi ska älska Honom och hålla oss till Hans Ord även när inget sker, ingen väckelse, inga tecken och under, för då prövas vår trohet, vår äkthet i vår kärlek till Jesus.

När jag ser detta avfall inom kristenheten så får jag stor sorg och nöd i mitt hjärta. Jag har försökt varna många gånger, men jag har, precis som många, många andra gjort samma erfarenhet: de flesta vill inte lyssna, tar sig inte ens tid att kolla på Google om det man påstår är sant, tex om sk grave soaking inom Bethel Church, utan de bara rycker på axlarna och fortsätter som inget hade hänt, istället för att i bestörtning gå ut på nätet och kolla om det är sant, vilket jag gjorde när jag fick höra om just sk grave soaking. Många blir också arga och kallar dem som varnar för dömande, att de har en kritisk ande eller att de rör vid Herrens smorde, och så skrämmer man många till tystnad.

Men Det är inte kärlek till sanningen att handla så. Om man älskar sanningen så lyssnar man på vad som sägs, ber att få argument för ståndpunkten, och sedan sätter man sig ner och prövar de argumenten för att se om det man fått höra är sant.  2 Tess 2 säger att det är just för att man inte älskat och sökt sanningen som man dras med i avfallet innan Jesu Återkomst.

Och visst är det på sin plats att gråta och sörja över de dyrbara, älskade syskon som leds vilse idag. De är friköpta, pånyttfödda, lösta med Jesu Kristi dyrbara blod, och om jag får sorg och smärta i mitt hjärta när jag ser detta så tror jag att Jesus gråter i himlen. Jesus är såklart inte överraskad, Jesus visste redan när Han gick på jorden att detta skulle komma, Han talar själv om det på många ställen om hur det ska bli innan Han kommer åter, men Jesus sörjer, det är jag säker på av många orsaker, varav en är att jag känner sorg och bedrövelse hos Guds Ande i mig när jag ser och hör detta.

Men då får vi påminna oss om några saker. Alla har ett fritt val. För den som tar sig tid att lyssna till syskon som varnar på Internet och i församlingarna, för sådana röster finns i de allra flesta församlingar, så finns det en uppsjö sådana varningar idag, och jag tror att de allra flesta idag har fått höra dessa varningar i alla fall en gång. Då är egentligen ansvaret deras efter det. Kärleken och omsorgen om våra syskon får mig att aldrig kunna säga: skyll Dig själv, det kommer jag aldrig att säga, men jag får respektera deras val och tänker inte använda all min tid åt att varna folk.

Vi får också tänka på att Gud har allt i Sina Sårmärkta, ömsinta Händer. Detta avfall och vilseledande förkunnelse är ingen överraskning för Jesus Kristus. Han talar om det redan när Han gick på jorden i Matteus 24. Gud visste om detta och har tillåtit denna förföriska förkunnelse, troligen för att Herren Gud vill, precis som i Edens lustgård, pröva vår trohet. Väljer vi Bibelns Jesus Kristus eller en mer bekväm Jesus, som mer passar in i vad som känns bekvämt, en som alltid gör mig lycklig, en Kristus som är anpassad efter hur jag vill att mitt liv ska vara, som inte får mig att ta upp mitt kors, som inte begär att jag ska förneka mig själv, som bara ger goda tider och inget tal om att dela Kristi lidanden. Det är såklart en Kristus som lockar många, och då får Herren se vår trohet och kärlek till Honom. Jesus vill ha en brud som verkligen älskar Sin Brudgum, och då vill Han ha en brud som bara vill ha Honom, inget annat.

Väljer vi Jesus Kristus från Evangelierna, trots att Han begär mer uppoffring av oss än den mer bekväme Jesus som idag förkunnas? Vår kärlek till Jesus mäts egentligen efter hur mycket vi är beredda att avstå och offra för Honom. Och om vi verkligen älskar någon är vi villiga att offra allt, och det ska såklart först och främst gälla Jesus. Jesus gav det allra dyrbaraste Han ägde för oss, Sitt eget liv, och då bör vi vara villiga att ge våra liv till Honom, för att vi älskar Honom. Och att ge sitt liv för Jesus innebär inte främst att dö martyrdöden för Jesus, inte heller säga att om det krävs en dag så ger jag mitt liv för Jesus, men tills dess tar jag det lugnt. Nej, det innebär att leva för Honom varje dag, att varje dag ge sig på nytt till Honom och Guds vilja, och att leva som om Jesus Kristus vore det allra mest dyrbara vi ägde, vilket Han ju också är.

Det är absolut på sin plats att sörja och gråta över avfallet, att gå ner på sina knän inför Herren Gud och be, och tro mig, det har jag gjort mycket och kommer nog att göra en del framöver.

Men vi får också glädja oss. Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, och i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom Honom som har älskat oss. Segern är vunnen. Jesus har segrat. Jag ägnar inte mesta delen av min tid åt att sörja över detta, nej, jag gläder mig i Herren. Jag gläder mig över att Jesus är på Väg tillbaka. Jag gläder mig över att Jesus har en brud, att Gud har ett folk. Jag gläder mig över de syskon som håller fast vid Kristus, som vill följa Jesus i allt. Jag gläder mig över att Jesus har segrat på Golgata och att allt snart ska läggas under Jesu Fötter.

Därför säger jag till alla som lyssnar: gläd Er i Herren! Fröjda Dig storligen, dotter Sion! Fröjda Dig över att Jesus har tagit bort straffdomarna över Dig, att Jesus har segrat och att Du får tillhöra Honom. Gläd Dig alltid i Herren. Jubla över Din Gud. Vi får lägga framtiden i full tillit i Jesu Händer. Jesus vet precis hur allt ska sluta, Han har framtiden helt och fullt i Sina Sårmärkta, Ömsinta Fadershänder. Jesus har själv skrivit hela Bibeln och dess sista bok, Uppenbarelseboken, och Jesus har sagt precis hur det ska sluta: med Jesu Återkomst. Vi kan lita helt på vår Gud.

Gud gör detta för att rena åt sig en brud åt Jesus Kristus, en brud som bara vill ha Honom, som bara vill leva för Honom. Och Herren vill tala ljuvligt till Sitt folk i öknen. Öknen kommer allt mera att vara den bästa platsen att vara på, framför allt andligt sett. Kom ihåg att orden ur Hosea om öknen är ett ljuvligt löfte från Herren. Det är ett löfte om att Herren ska tala till oss där, trolova Sig med oss, i rättfärdighet, kärlek och barmhärtighet. Det är ju ett dyrbart och underbart löfte.

Vi kommer att växa i Kristus där, ha ljuvlig gemenskap och glädje och kärlek till Jesus, både få ge vår kärlek till Jesus och ta emot Jesu underbara kärlek. Vi får tänka på alla dem som ändå väljer att hålla fast vid Jesus och glädja oss över dem. Vi ska fortsätta att älska våra andra syskon och be för dem, men vi får inte bara se det sorgliga. För Paulus säger i 2 Tess 2 att innan Jesus kommer tillbaka måste avfallet först ske och Den Laglöse öppet träda fram. Detta är ett beslut genom Guds vishet. Detta måste ske, vi kan inte hindra det, utan det enda vi är kallade att göra är att följa Jesus, att glädja oss i Honom, att älska Honom, att glädja oss över vår frälsning, att glädja oss över den brud som Jesus bereder åt Sig.

Så följ Du Jesus, älskade, tappra syster och bror, och hoppas och be att så många som möjligt ska gå samma Väg som Du, både syskon och ofrälsta. Håll fast vid Jesus, älska Honom, tjäna Honom. Gläd Dig i Herren av hela Ditt hjärta, jubla i hoppet om himlen. Följ Lammet vart Han än går, vart Han än leder Dig, så når Du himlens sälla land en dag. Där väntar en vila så skön, en tillvaro full av nåd, frid och himmelsk glädje. Där väntar Din stora, dyrbara och ljuvliga lön. Bevara det i Ditt hjärta. Amen.

4 Comments

  1. Amen broder, du är en trovärdig väktare. Fortsätt lyssna på Herren!

  2. Denna ska jag dela!!
    Tack för denna.

  3. Mycket bra förkunnelse

  4. Amen och Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad