Navigation Menu+

Glädje i Herren är vår starkhet

Posted on 10 May, 2018 in All languages, Swedish | 0 comments

 

Glädje i Herren är vår starkhet

I Filipperbrevet 4:1 står det: Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.

Aposteln Paulus uppmanar oss att glädja oss i Herren, men varför? Därför att glädje i Herren är vår starkhet. Det finns en kraft i glädjen som bär oss. Jesu Kristi kärlek är den allra starkaste kraften som får oss att tålmodigt bära vår börda. Allt bär den, allt hoppas den, allt tror den, allt uthärdar den.

Men den som är fylld av glädje i sitt inre får också en lyftkraft som bär. När vi är fyllda av Guds glädje, glädje i Herren, när vi fröjdas och jublar i vårt inre, då får vi kraft för vår vandring, vi blir mer stadiga i Kristus. Vi blir mer ivriga att tjäna Kristus, och vi kan också sprida Guds glädje vidare till andra, för sann glädje är smittsam, den smittar av sig. Vi kan ge ett leende, ett gott ord, lite uppmuntran, och vi kan trösta någon som gråter. Det gör oss själva gott och det gör andra gott.

Men vi har inte alltid glädje i våra hjärtan. Vi är alla ibland missmodiga, sorgsna, oroliga över saker vi möter här i livet. Det är absolut inget fel på Dig då, Din tro, Gud är inte arg eller missnöjd med Dig då. Vi får alla gå igenom sådana perioder, och det har även jag gjort, och det kanske väntar fler perioder framöver, men även om jag just nu är i en tid med mycket glädje inombords, så är jag ju inte glad varje sekund, även nu blir jag missmodig och ledsen ibland. Men Gud ger glädje, Andens frukt är glädje, och aposteln uppmanar oss att alltid glädja oss i Herren. Varför då? För att det är bra för oss, och för att det är logiskt, det är naturligt att glädja sig när vi tänker efter vad Guds Ord säger.

I Galaterbrevet sägs det att Andens frukt är kärlek, glädje, frid osv. Kärlek kommer alltid först i kristen tro. Störst av allt är kärleken. Men glädje hör också det till kristen tro. Men det är inget krav från Gud. Det är heller ingen prestation. Vi kan inte pressa fram glädje, utan det växer fram som en frukt. Men Jesus sa: be, och Ni ska få! Vi kan be varje dag: Jesus, sätt mitt hjärta i brand för Dig! Fyll mig med Din kärlek, Din glädje och Din frid, och förr eller senare kommer Herren att besvara Din bön, det tror jag av allt mitt hjärta.

Ibland svarar Jesus i ett enda, mäktigt ögonblick när Han möter Dig och fyller Dig med Guds Ande, andra gånger ger Han steg för steg mer av Sin kärlek och glädje i Ditt hjärta. Men Gud hör bön, så på ett eller annat sätt besvarar Gud en sådan bön, förr eller senare.

Glädje är en gåva Gud ger, en Andens frukt som växer fram, steg för steg, när vi lever nära Jesus i Ordet och bönen, och ett svar på vår bön om att få glädje. Den kan minska eller kanske helt försvinna under perioder, vi kan vandra i torka, men sett över tid bör glädjen växa när vi vandrar med Jesus. Gud vill ge oss inre glädje som en gåva, som en frukt av att vi lever i gemenskap med Honom.

Men att glädja sig i Herren tror jag också är ett val, en viljehandling. På samma sätt som kärlekens organ inte är känslan utan viljan, så beror inte inre glädje på mina känslor eller omständigheter, utan mycket på ett val. När Paulus skriver Filipperbrevet sitter han i fängelse, han har nog vatten och bröd, men inte så mycket mer, men hela brevet är fyllt av kärlek och glädje. Hur var detta möjligt? Jo, för Paulus levde för och i den kommande världen, det kommande livet, inte i det som är här och nu.

Och på samma sätt är det för Dig och mig. Vi kan drabbas av depression, en närstående kan vara sjuk, och mycket av glädjen försvinner ur våra hjärtan. Gud förebrår inte Dig på något sätt då och det är inget fel på Din tro, men Gud vill ge Dig Din glädje tillbaka. Då säger kanske Du: hur ska jag kunna glädja mig? Jag är sjuk, min ekonomi är svag, jag har knappt så jag kan betala hyran, och jag blir hånad för min tro på Jesus, hur ska jag då kunna glädja mig?

Men då säger Jesus i Lukasevangeliet 6:22: Saliga är ni som gråter nu,
för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för Människosonens skull. 23 Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

Felet vi alla gör både nu och då är att vi ser för mycket på denna världen, detta livet, och har inte vår blick och vårt hjärta vänt mot himlen. Gläd Dig alltid i Herren, för det Du äger i Kristus, det löfte Du har fått av nåd genom tron på Honom om Eviga, himmelska skatter, det står fast, det är oförändrat! Det väntar ännu på Dig, är ännu Ditt.

Därför säger Paulus: gläd Er alltid i Herren! Gläd Er! För oavsett hur det ser ut runtomkring Dig, oavsett hur Du känner, så står Guds löften till Dig om den sköna, himmelska lönen fast, och vem skulle inte glädja sig då? Vem skulle inte glädja sig och jubla när han läser vad Gud har lovat dem som älskar Honom, dem som följer Lammet, vem skulle inte jubla när Gud säger: detta tillhör Dig! Detta ska Du få en dag, av bara nåd! Varför skulle vi då inte glädja oss i Herren?

Paulus säger också att den här tidens lidanden väger oändligt lätt jämfört med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Om vi verkligen trodde det, om vi hade vår blick, fästet för vår tro i det som kommer, och inte i det som är, inte i våra känslor, utan om vi levde av tro, hur starka skulle vi då inte bli i prövningen, vilken glädje, vilket hopp som då skulle bo i våra hjärtan, även mitt i prövningen.

Och jag tror att vi alla snart kommer att behöva glädje i Herren, vi kommer att behöva den kraft för vår vandring med Herren som den glädjen ger, vi kommer att behöva ha vår blick allt mera på det osynliga, ha vår förankring i det kommande, inte det som nu är, för jag tror att vi kommer att få möta en prövning i vårt land ganska så snart. Och om vi då redan nu lär oss detta allt mera så kommer vi att ha en helt annan andlig kraft att stå stadigt när det skakar, att verka och sprida glädjebudet om Jesus Kristus även då, och det kan ge många andra människor hopp, tröst och kraft när de ropar efter det. Vi kristna lever för Jesus och för andra, inte för oss själva.

Carter Conlon vid TSC älskar jag att lyssna till, och han talar i en predikan om kommande prövningar och att vi ska göra oss redo att möta dem. Han säger att snart kommer människor att springa omkring, fyllda av fruktan, sorg och oro, när de ser vad som sker, och de kommer att säga till Dig som följer Jesus: hur kan Du se så glad ut? Hur kan Du ha ett sådant hopp i Dina ögon, en sådan kraft i Dina steg? Har Du inte hört nyheterna? Men då ska Du svara: har Du inte hört Guds Ord? Har Du inte hört Guds Evangelium? Har Du inte hört att Gud ger Evigt liv åt alla dem som tror på Hans Son, Jesus Kristus? Har Du inte hört att Jesus snart är tillbaka på vår jord för att upprätta Sitt Rike?

Jag tror att de allra flesta av oss, när vi ser vad som börjar ske, kommer att få tanken: oj, oj, oj, hur ska detta sluta? Men då ska Du säga till Ditt eget hjärta: jag VET hur det ska sluta! Jag har läst Uppenbarelseboken och jag vet att detta slutar med en öppen himmel och att Jesus kommer som en Segrare, med myriader av änglar, med Moses, Abraham, Elia, Petrus och Paulus, med alla Sina heliga, och en ny tid inträder, Guds Rike uppenbaras. Och när fruktan vill gripa tag om Dig pga det Du ser och hör med Dina mänskliga ögon och öron, då ska Du se med trons ögon och svara: nej Du, fruktan ska inte gripa tag om mig, för jag har Gud, som har skapat himmel och jord på min sida. Han har myriader av mäktiga änglar som Sina tjänare och Han lever och regerar för Evigt och ska snart ta över herraväldet på vår jord. Jag ska lita på min Gud!

För vi vet att Gud ger oss segern genom Jesus Kristus. Jesus har redan segrat, och den segern ger ett jubelrop i Ditt hjärta när Du inser att den segern även är Din! Jesus kommer att ge Dig segern! Det är detta synsätt på tillvaron som kommer att ge Dig kraft, hopp, mod och glädje mitt i det som sker.

För när vi ser vad Jesus har gjort för oss, när vi tror Guds Ord om den härlighet som ska uppenbaras och bli vår, när vi verkligen tror det, hur ska vi då kunna annat än glädja oss, jubla i hoppet över den kommande härligheten? Oavsett vad som sker här och nu, så står ju Guds löften till Dig fast, Guds Rike skakas inte, och det Gud har lovat att Han snart ska ge Dig, det kommer att bli Ditt.

I Romarbrevet 5:1 står det: När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde✱ till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss✱ i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod,  4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

När vi ser och tänker på vilket hopp vi har, då fylls vi av glädje, ja, jubel. När vi tänker på vad Gud har berett åt alla dem som tror på Guds Son, som tillhör Lammet, då fylls vi av jubel inombords. Där är bara glädje, bara jubel, bara kärlek och ljuvlig frid, och alla tårar, suckar och sorger borta. Ju mer vi lever vårt liv i det som kommer, desto mer av Jesus kommer vi att ha redan här och nu, desto mer av Andens frukt. Till och med mitt i våra lidanden säger aposteln att vi ska glädja oss, för det vi har blivit lovade av Gud är oförändrat av de omständigheter vi står i.

Men det är något vi får öva oss i, för ingen av oss kan det sådär utantill, men ju mer vi övar oss i det, ju mer vi ber Gud öppna våra andliga öron och ögon, desto mer blir detta levande för oss och då kommer inre glädje att komma oss till del. Inte som ett krav från Gud, inte som en egen prestation, utan som en gåva från Gud, som något som växer fram inom oss, Andens frukt. Gud ger växten, vår uppgift är att be, läsa Guds Ord och följa Jesus. Resten är upp till Gud att göra, och Trofast är Han som kallar, Han ska utföra Sitt verk i oss, i Sin tid.

I Psaltaren 5:12-13 står det: Men alla som flyr till Dig ska få glädjas, de ska jubla i evighet. Du beskyddar dem, de som älskar Ditt Namn ska få fröjdas i Dig, för Du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du täcker honom med nåd som en sköld.

Dessa ord talar om den djupa glädjen som Gud vill ge, det jubel som en dag ska bli vårt för Evigt och som borde finnas i våra hjärtan redan nu, i alla fall då och då. De talar också om vår trygghet. Guds nåd omsluter oss på alla sidor, Jesus håller oss helt i Sin Hand, vi är fullkomligt trygga, inget kan skada oss, och den insikten ger oss både trygghet och glädje. Det betyder inte att vi är odödliga, elva av tolv apostlar dog martyrdöden, och många kristna får göra det även idag, men vad som än sker vilar det i Guds Händer och inte ens döden kan skada oss, bara föra oss in i ett större jubelrop, mer frid, mer kärlek. Det gör oss trygga.

Glädje är något underbart som Gud vill fylla oss med, men inte all glädje kommer från Gud.

Men all glädje är inte från Gud, allt som kallas för kärlek är inte Guds kärlek, det bör vi komma ihåg. Inte allt som kallas kärlek idag i samhället och även i vår kristenhet är Jesu Kristi kärlek, och inte all slags glädje kommer från Gud. Lägg det på minnet.

Men Gud vill ge oss glädje och vi behöver sann, bestående glädje från Gud, djup glädje, som finns där oavsett var jag är. Glädje är bra, vi behöver det, men vi behöver varken det slags kärlek som världen ger, den frid eller glädje denna världen ger, utan den som kommer från Gud, den som består och som växer, det är vad vi behöver. Det är dock inget krav från Gud eller en prestation, utan något Gud vill ge oss för att det är bra för oss, det är något gott. Du får komma till Jesus precis som Du är: trött, ledsen, glad, nedstämd, skuldtyngd, lycklig. Men alltid när Du kommer till Jesus så vill Han vidröra Dig i Sin godhet och nåd, trösta Dig och på nytt ge Dig kraft, mod, kärlek och ny glädje. Ibland tar det tid, vi vandrar i ökentorka, men det spirar nytt liv under marken, och bara ett litet vårregn och öknen slår ut i full blom igen.

Paulus skriver också att vi ska låta alla se hur vänliga vi är, eller hur fördragsamma vi är. När vi är fyllda av Guds kärlek och glädje, sann kärlek och sann glädje, då kan vi ta ett ovänligt ord, vi kan ta en oförrätt utan att svara på samma sätt, utan vi svarar med ett varmt leende. Det är vad sann kärlek gör. Den ger inte igen med samma mynt, utan då lönar vi ont med gott. Och när vi har vår glädje i Herren så är orsaken till vår glädje inte vad vi möter, utan Han som bor i oss och vad Han vunnit för oss och lovat oss. Vi har vårt hjärta hos Herren, i himlen, och då påverkas vi inte på samma sätt av det som möter oss, vi kan ta ett ovänligt ord och vända andra kinden till. Och när vi påminns av Paulus om att Herren är nära, då smälter våra hjärtan som vax och vi fylls av både kärlek och inre glädje.

Och vi kan påminna oss om saker vi kan glädja oss över. Alla syskon i Kristus, gläd Dig över dem. I Paulus brev är det tydligt hur han gläder sig över dem som tillhör Kristus, och det bör vi också göra. När jag tänker på människor jag älskar, min jordiska familj och mina syskon som älskar och tillhör Jesus så fylls jag av glädje. Tacka Gud för dem och gläd Dig över dem.

Vi blir glada när vi tänker på dem vi älskar, och på samma sätt blir jag glad av att tänka på Jesus. Vem Han Är, på Hans kärlek, på Jesu godhet och nåd, på att Jesus älskar mig. Det är tankar som gläder mig. Vi bör tänka mycket på Jesus, för vi blir lika den vi ser på. Se på Jesus, och Du ska förvandlas, steg för steg, och bli lik Kristus.

Men gläd Dig också över Din ställning inför Gud. Gläd Dig över hur Gud ser på Dig.

I Sefanja 3:14 står det: Jubla, dotter Sion, ropa av glädje, Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem!

Herren har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende. Herren, Israels Kung, bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont. På den dagen ska det sägas
till Jerusalem: ”Var inte rädd, Sion, låt inte dina händer sjunka! Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser.

Han gläder sig över dig med lust, Han tiger stilla✱ i sin kärlek, Han fröjdas över dig med jubel.”

Jesus har upphävt Guds dom över Dig och fört Dig in i Sitt Eviga Rike. Han fröjdas över Dig, Jesus jublar över Dig i himlen. Tänk vilken Gud vi har, vilken Frälsare kär i himlen. Det borde göra oss glada, tanken på att Jesus jublar över Dig i Sin stora kärlek.

Min älskade broder och syster, vi kommer att behöva vad Den Helige Ande vill ge oss. Glädje i Herren, kraft och Jesu Kristi kärlek i oss för att kunna stå stadigt när det börjar storma. Gud har allt i Sina Händer, Han blir inte trött, Han mattas inte. Men börja be om detta redan nu. Börja söka Herren redan nu.

Gud har talat mycket till mig det senaste året genom drömmar och en syster skickade ett SMS för ett halvår sedan med innehållet: Herren bekräftar verkligen att de drömmar Du får kommer från Honom. Jag prövar såklart mina drömmar ändå, men jag ser tydligt att det är så.

När jag var i Bangladesh nyligen hade jag en dröm där jag satt i en buss som åkte uppför en slingrande och brant bergsväg. En störtflod hade kommit efter ett skyfall och vattenmassorna strömmade nerför vägen och jag undrade hur vi skulle ta oss upp. Sedan började hela himlen att skaka och det ord som lades på mitt hjärta var: lita bara på Mitt Ord. Håll bara fast vid Mitt Ord. Jag tänkte också på Jesu Ord: himmel och jord ska förgås, men Mina Ord ska inte förgås. Det enda som till sist blir kvar är Guds Ord, Jesus Kristus som är Ordet, och allt som är byggt på Guds Ord. Allt annat förgås.

Jag tolkar även denna dröm som att det kommer en störtflod och det kommer att börja skaka. Rejält. Du och jag kommer att behöva en tro som är väl grundad på Guds Ord, och summan av det. Du behöver lära känna Ordet. Och Du kommer att behöva en tro som inte bygger på vad Du ser omkring Dig, vad Du känner, en tro som inte bygger på något hos Dig själv, inte ens på Din egen tro, utan bara på Guds Ord. Du litar bara på Gud och Hans Ord.

Så gör Dig redo. Om Du så bara hinner läsa en bibelvers på morgonen så gör det och mumla den då och då under dagen. I bilen eller bussen på väg till jobbet kan Du bedja eller lyssna på förkunnelse som bygger upp Dig, och jag rekommenderar Times Square Church och i Sverige tex Sven Reichman, Owe Lindeskär, Hans Weichbrodt, eller gamla inspelningar med Frank Mangs. Men bäst är att vara i Guds Ord. Öva Dig också i att glädja Dig i Herren och be Herren ge Dig tro, fylla Dig med Jesu Kristi kärlek, glädje och frid ända in i djupet av Din själ, be att Jesus smälter Ditt hjärta med Sin kärlek och Du ska se att Herren besvarar den bönen, i Sin tid, förr eller senare.

Och kom ihåg: Han som bor i Dig, Han som bor i mig, är större än han som bor i världen. Han är långt, långt större. Han har funnits för Evigt, Han har ingen början, inget slut. Han bor i Dig och i mig, Han omsluter oss på alla sidor. Och Han säger själv i Sitt Ord: frukta icke! Jesus har segrat, och Han kommer att föra Sitt folk till en andlig seger.

Lita helt och fullt på Jesus. Lita bara på Jesus. Lita inte på Dina känslor, på vad Du ser och hör, utan lita helt på Den Allsmäktiges Ord; det kommer att ske som Han har talat i Sitt Ord.

Gläd Dig därför, jubla i Ditt hjärta, ty Herren Din Gud är på Väg att fullborda Sitt verk för Dig och mig. Jesus har upphävt domen över Dig, friköpt Dig, fört Dig in i Hans Eviga Rike, ett Rike som snart kommer att bli synligt och Jesu Kristi härlighet kommer att uppenbaras och bli vår. Det borde få oss alla att jubla. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad