Navigation Menu+

David and Goliath (Liliane J in Swedish/English/Bengali)

Posted on 25 Apr, 2018 in Tro | 0 comments

 

Download the file

David och Goliat

Jag ska ge Er ett exempel på tro, och jag ska berätta om David som hade stor tro på Herren Gud och hans kamp mot Goliat.

David var den unga pojken som hade fått fullt förtroende av sin far att valla o vakta lammen.
Fåren som betade där ute på ängarna
Där fanns vargar, lejon, även björnar
Som kunde angripa fåren..

Men David hade sin fulla förtröstan på sin Gudi
Och han visste att Gud vår full av Nåd
Och var med David i ALLT.

Davids tro hade vuxit genom prövningar och erfarenheter.

David fick vakta får, och när stora lejon kom kände nog David en del fruktan. Men David hade lärt sig att genom sin tro övervinna fruktan och inte lyssna till den, och med egna ögon fått se vad Herren Gud var mäktig att göra när man tror på Honom och att Herren ger seger lika väl genom svaga som genom starka.

Så kom det sig att David fick höra talas om Goliat och hans framfart över allt. Goliat hånade Israels här och därmed Herren Gud.
Och ingen kunde bemästra honom.

Men David visste vem som var starkare än Goliat
Det var hans Gud
Som var med David överallt

David hade sin starka tillit och Tro på Herren.
Han sa: Jag ska möta Goliat i Guds namn
Och vi ska segra
Goliat ska falla ner genom min Tro på GUD.

David förlitade inte på sin egen styrka. Han visste i sig själv att han inte hade en chans mot Goliat. David var en ung, liten pojke, och Goliat var en stor jätte, tre meter lång och erfaren soldat.

Men det var Herren Gud som var Davids styrka. Herren Gud hade hjälpt David att dräpa stora, starka lejon, och David räknade med att Herren Gud skulle vara med honom.

Saul erbjöd David sin rustning, men David visste att den inte skulle hjälpa honom. Han visste att den Allsmäktiges sköld och rustning var allt vad han behövde. På samma sätt behöver vi kristna ta på oss Guds rustning varje dag som det står om i Efesierbrevet 6. Den skyddar oss varje dag i den andliga striden.

SÅ David gick iväg och tog fem fläta stenar ur bäcken till sin slunga
Och med sin Tro på GUD
Så besegrade David
Goliat…

David gick för att möta den stora jätten. Han möttes av hån från Goliat, men David lyssnade inte till det, utan han lyssnade till Herren, Sin Guds, Röst.

David såg den stora, väldiga och rustade jätten framför sig, men David såg med trons ögon på Herren, Sin Gud, som har all makt i himlen och på jorden.
Och David visste, att Herren skulle strida för honom.

När David hade hört Goliats hån, så talade David trons ord, och sa: jag går emot Dig, Herrens, Min Guds, Namn.

David tog upp en sten och sin slunga, och han visste att Herren skulle styra hans hand. Stenen flög genom luften, och Herren lät den träffa Goliat mitt i pannan, och han föll död ner.

David gick fram och högg av Goliats huvud, och hela Israels här gav upp ett härskri, de visste att nu var segern deras. Israel drev sina fiender på flykten. Herren Gud hade givit dem segern.

Vad kan vi då lära av denna berättelse?

Denna berättelse visar hur en människas tro kan inspirera och väcka tro hos andra. Innan David utmanade Goliat så var Israels här bundna av fruktan. Men när David visade vad Herren Gud kan utföra när man tror på Honom, så fylldes Israels här av tro och mod och slog sina fiender.

En annan lärdom är att vi förtröstar på Herren av hela vårt hjärta. Att vi inte ser på omständigheterna, på fiendens styrka, utan bara räknar med Gud Den Allsmäktige i allt.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »