Navigation Menu+

Om Du tror ska Du få se Guds Härlighet

Posted on 30 Mar, 2018 in All languages, Swedish | 0 comments

Om Du tror ska Du få se Guds Härlighet

I Johannes 11:38-44 står det:

Dessa ord är rika i sin innebörd och säger oss mycket om tro och vad tro kan bära för frukt, hur den kan låta oss få se Guds Härlighet. De säger oss också mycket om den medkänsla, härlighet, makt och ära som finns hos Herren Jesus Kristus. Om vi ser på hela denna text och de ord som är omedelbart före dessa så ser vi Jesu medkänsla. Jesus gråter, Han är djupt berörd och upprörd. Jesu kärlek och medkänsla är så stark att när Han möter svårt lidande bland människor så känner Han så djupt med dem att Han gör smärtan och lidandet till Sitt eget, som om Jesus själv led det. Den kärlek och medkänsla som finns i Jesu Hjärta är starkare än all annan kärlek.

Vi får också en lektion i tro. Tro är i mångt och mycket att lyda Gud. När Jesus ska väcka upp Lazarus från de döda så säger Jesus åt dem att flytta bort stenen från graven. När Marta då säger: men Herre (Jesus?) (kolla!), han …??!, så är det tvivel eller otro. Men Jesus svarar då att de ska tro, men med de orden menar Jesus att de ska flytta på stenen, vilket är att tro i detta fall.

Men Jesus sa inte: ställ Er bredvid mig och tro allt vad Ni förmår, om Ni gör det, då kommer Lazarus att uppstå! Det är det slags definition av tro som finns i New Age och som predikas inom stora delar av kristenheten idag, i synnerhet i västvärlden.

Men det är inte biblisk tro. Biblisk tro förflyttar trons centrum från mig till Gud. Jag tror Gud. Biblisk tro är mer av en tillit till att det som Gud, Herren Jesus, har talat, det kommer att ske. Det är också att göra som Herren har sagt åt mig, dvs lydnad är ett stort och starkt tecken på tro. Tro i denna situation är att flytta på stenen. Om Du gör det, då är det ett tecken på tro, ett uttryck för tro. Att flytta på stenen är att handla på Herrens ord och befallning och att tro att när jag gör det, när jag handlar i lydnad, så kommer Jesus att göra något. Jesus kommer att visa Vägen i nästa steg. Tro är att vi börjar gå. Vi tar emot ett ord från Herren, och vi börjar gå i enlighet med det ordet. Oavsett vad vi känner, så börjar vi gå. Det är tro, det är att vandra i tro.

I denna text tror jag att dessa ord innebär att om Du tror ska Du få se Jesu Kristi Härlighet när Han uppväcker Lazarus från de döda. Jesu Härlighet, makt och ära blir synlig när Jesus uppväcker Lazarus. Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Att uppväcka en människa från de döda, bara genom att säga: Lazarus, kom ut, är att helt otroligt under och tecken. Det är något som sker väldigt sällan, men Jesus visade och uppenbarade sin makt och härlighet för dem som TRODDE på Honom. Ja, Jesus gjorde en del mirakler som även de som inte trodde kunde verifiera som sanna, men mestadels lät inte Jesus dem få se Hans Härlighet. Han gjorde det där de trodde på Honom.

Dessa ord säger oss också en hel del om kraften och makten i Jesu Ord. Jesus talar, och Lazarus uppväcks från de döda. När Jesus talar ett ord, så kommer det Han säger att ske.

Jesus förhärligades på korset, och en dag ska vi få se Guds härlighet, om vi tror.

På Förklaringsberget, där Petrus och två andra lärjungar fick vara med, när Jesus förvandlades, blev skinande vit och stod och talade med Mose och Elia, det gjorde Jesus inför dem som trodde på Honom. Om vi inte tror, kommer vi inte att få se Guds Härlighet.

Gud uppenbarar och låter oss se Hans härlighet, makt och ära bland annat genom att låta oss se tecken och under. Det är sant, det är så det är. Men om vi börjar söka efter Jesus på platser där det händer mycket, dit vi går för att få se tecken och under, men inte först och främst för att få möta Jesus Kristus själv, då kan vi lätt ledas vilse. När vi går för att se manifestationerna istället för att se Jesus själv, när vi söker tecken och under och inte Jesus själv, inte kommer främst för att få höra Guds Ord, så kan vi bli bedragna och ledas vilse.

Det är många förkunnare idag som gör stora mirakler, helanden och under, även i Jesu Namn, men jag känner: nej, detta är inte Guds Ande, detta är inte Jesus Kristus. Ja, de använder Jesu Namn, men jag tror inte att de känner och följer Honom, kanske ibland med tillägget: längre. Om vi läser Matteus 24:3 och 7:15-23 så ser vi att Jesus säger att i denna tid, just för Jesu Återkomst, så ska många komma i Hans Namn, göra stora tecken och under, men leda många vilse. Det är Jesu Ord, inte mina. Vi får se till att ingen bedrar oss idag. Vi måste pröva andarna för att se: är det Gud som gör detta, eller någon annan?

Därför även vår Fiende kan göra stora tecken, och det kan vi se på många ställen i Bibeln. Faraos trollkarlar gjorde stora tecken och ofta samma tecken som Mose gjorde, men i deras fall var det inte Herren Gud som gjorde det, utan Guds fiende.

Men vår Gud, Herren Gud, är starkare. Om vi älskar Jesus, älskar Guds Ord, och söker mer efter det än efter mirakler i sig självt, då blir vi inte så lätta att bedra. Men eftersom Herren, vår Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, är den Allsmäktige Guden över himmel och jord, så kommer även Han att göra stora mirakler i våra liv, så även i dessa dagar.

Han har gjort flera mirakler i mitt liv. I mitt gamla liv var jag så rädd att tala inför andra människor att jag brukade börja darra, skaka, kunde inte andas och blev tvungen att sluta tala, för jag kunde inte fortsätta, min röst försvann.

Min idag har jag de senaste åren talat inför flera hundra personer, helt utan fruktan, och det är ett totalt mirakel som bara Jesus Kristus har gjort i mitt liv, som lever i mig genom Den Helige Ande. Det är ett mirakel. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli fri ifrån det, jag trodde att det var omöjligt, men det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud.

Jag tror också att orden betyder att om Du tror, så ska Du få se Guds härlighet i Ditt eget liv, ha den inom Dig, över Dig, i Ditt hjärta. Jag har haft förmånen att lära känna och under en tid vandra med några sanna Herrens tjänare och tjänarinnor, och jag tänker särskilt på en man jag träffade under min omvändelse 2005-06.

Han hade sett Kristi härlighet, och den fyllde honom, hela hans person var fylld med Jesu Kristi härlighet och Den Helige Ande. Hans ansikte hade ett sådant ljus över sig, för Jesus Kristus var hans ljus, Jesus var hans sol som sken över honom. Hela hans väsen var fyllt med Jesu härlighet, kärlek och glädje. Jesus var allt för honom. Man kunde känna Israels Gud bo i honom på ett mäktigt sätt. Och detta hade givits honom av nåd, nåd och åter nåd. Han hade inte gjort något alls för att förtjäna detta, utan det var en Guds gåva, given av nåd. Han visste detta mycket väl, och det gjorde honom djupt ödmjuk. Men varför hade denna gåva givits till honom?

Han hade några särskilda egenskaper i sin personlighet. Han var djupt ödmjuk. Gud kommer inte att ge detta till någon som är stolt eller högmodig. Han hade en djup insikt om sin egen syndanatur och det gjorde honom ödmjuk och liten i sina egna ögon. Han hade också en helig gudsfruktan. Han lydde alltid Gud, utan att ställa frågor, vad Gud än bad honom att göra.

Och han hade ett hjärta som älskade Jesus över allt annat och som sökte Jesus, Guds vilja och Guds Rike först av allt. Och mest av allt hade han trott på Jesu Ord om att den som tror skulle få se Guds Härlighet. Han citerade ofta Jesu Ord: be, så ska Ni få, sök, så ska ni finna, bulta, och dörren ska öppnas.  Och hans liv visade att det är sant.

Jag har också sett detta på håll. Jag har sett förkunnare via youtube som Wilkerson och Conlon från Nordamerika och jag känner att de är fyllda med Den Helige Ande och jag ser Guds Härlighet runt omkring dem. Jag känner Kristusdoften omkring dem. Jag fylls av Guds Ande när jag lyssnar på dem. Vi ger all ära åt Jesus Kristus, men det är underbart att se och det är en sådan stor välsignelse för mig och många andra.

Men hos många andra förkunnare från Nordamerika idag ser och känner jag inte detta, jag ser och känner nästan ingenting av Jesus Kristus i dem. Du kanske gör det, men jag gör det inte. Men hos de nämnda gör jag det i stor utsträckning.

Men jag tror också att Gud kan ge detta till Dig och mig. Vi kan också vara fyllda av Jesus Kristus, ha Guds härlighet runt oss och i oss. Gud har inte anseende till person. Jesus älskar inte en person mer än en annan. Vad Jesus har gett åt dem, det är Han villig att ge åt Dig och mig. Allt vi behöver göra är att vandra i ödmjukhet, och be, och tro. Och Guds härlighet kan vila över oss också och det är det allra mest dyrbara vi kan äga. Att ha Jesus Kristus i sitt hjärta är det allra mest dyrbara Du kan äga. Det är en skatt Du inte kan finna någonstans här i denna världen. Men i Jesus Kristus, där kan Du finna den.

Men mest av allt betyder dessa ord att om Du tror, så kommer Du en dag att få se Jesu Kristi Härlighet, i himlen. Om Du tror så kommer Du en dag att nå himlen, och där kan Du inte undgå att se Guds Härlighet. Och det måste betyda mer än allt annat för oss kristna. När vi tror på Jesus så lever vi inte främst för denna världen, för livet här på jorden. Nej, vi lever för himlen, där vi har vårt hem. Vi bygger vår stad, precis som Abraham gjorde, på Guds löften, inte här och nu, utan i himlen.

Och då kommer Du att få stå i den underbara, ljuvliga Närvaron hos Jesus Kristus. Du kommer att ha Jesus alltid nära Dig. Du kommer att känna och njuta av allt som Jesus är, allt Du kan finna i Jesu Ljuvliga Närvaro. Du kommer att ha en underbar glädje. Du kommer att ha en ljuvlig, djup och varaktig frid, lugn och ro, som så många saknar idag. Du kommer att ha Guds Nåd runtomkring Dig på alla sidor. Och Du kommer att känna Jesu Kristi kärlek, som vida överträffar all annan kärlek.

Och Jesus kommer att säga: välkommen hem, Du gode och trogne tjänare. Välkommen hem Mitt älskade barn och Min vän. Han kommer att se på Dig, med ett Ansikte vars skönhet Du aldrig sett maken till här på jorden. Han kommer att se på Dig, med en sådan kärlek, och Du kommer att se Guds Härlighet, ett sken som får solen att se blek ut i jämförelse.

Och kanske Jesus kommer att säga till Dig, med en röst full av kärlek och makt: sa Jag inte till Dig, att om Du tror, så kommer Du att få se Guds Härlighet. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad