Navigation Menu+

Jesus älskar Dig med en ofattbar kärlek

Posted on 2 Mar, 2018 in All languages, Swedish | 2 comments

 

 

Jesus älskar Dig med en ofattbar kärlek

I Efesierbrevet 3:15 står det:

Därför böjer jag mina knän inför Fadern, 15 han från vilken allt som kallas far✱ i himlen och på jorden har sitt namn. 16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. 18 Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet✱ 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Det finns inget med Jesus som drar mig mer till Honom än Jesu ofattbara kärlek. Jesus sa att när Han blivit upphöjd skulle Han dra alla människor till Honom, och jag tror att det inte finns något som drar de flesta av oss till Jesus mer än Hans kärlek.

Nicky Cruze Wilkerson

Jesu kärlek drar människor till Honom som en närmast oemotståndlig magnetisk kraft.  Alla människor längtar och söker efter Jesu kärlek. En del vet inte om det, de är inte medvetna om det, men någonstans inom oss längtar vi alla efter Jesu kärlek.

Det var på samma sätt med mig. Sankta Klara kyrka 2005-06.

När vi som Jesu lärjungar älskar varandra och visar den så är det ett kraftfullt vittnesbörd om Jesus Kristus. Jesus sa: alla ska förstå att Ni är Mina lärjungar om Ni visar varandra kärlek. Och när vi verkligen älskar Jesus så kommer vi också att älska de som tillhör Honom.

Jesu Kristi kärlek får oss också att älska varandra även när vi inte känner varandra. Men vi känner Honom som lever i dem, och vi känner och anar Jesu kärlek inom dem.

Me and Joseph.

Men vi får inte glömma bort att älska alla människor. Jesus sa att vi skulle älska även våra fiender, och det Jesus befaller, det ska vi göra. Det innebär inte att vi går omkring med romantiska känslor för våra fiender, utan att vi visar dem barmhärtighet, medkänsla, och visar dem godhet och ber för dem.

Jag tror att lära känna Jesu Kristi kärlek är den allra viktigaste uppgiften för den som följer Jesus. I Efesierbrevet 3 så beskriver aposteln Paulus Jesu Kristi kärlek med ord som visar hur väldig och stor den är. Vi kan aldrig lära känna den fullt ut här på jorden, men det är vår längtan och strävan.

Hurdan är då Jesu kärlek? Jesu kärlek är som en ocean. Den är som balsam för mitt hjärta. Den får mitt inre att smälta som vax. Den tröstar, styrker och ger vila. Den är lyhörd, lyssnande, inkännande och öm. Den är stark och mäktig som en flod, den är som en ljuvlig ström från himlen, av nåd och åter nåd.

Idag lever jag i Byske, och även om jag fått möta och känna Jesu ofattbara kärlek, och även om jag vet att den även bor i mig, så är det ändå ännu, intill denna dag, det som mest av allt drar mig till Jesus.

Och jag ber ofta: Jesus, ge mig ett hjärta som älskar Dig. Fyll mig, Jesus, med Din kärlek, glädje och frid. Ge mig mer av Din kärlek och få mig att älska Dig mer. Ge mig ett hjärta som längtar, hungrar och törstar efter Dig, efter Din kärlek. Och jag tror att Jesus hör den bönen och att Han gärna vill besvara den, för den som ber, han får.

Skogen i Byske – William Carrol

I 1 Johannesbrevet 4:7 står det:

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. 8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. 9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss✱: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

Kärleken är att Gud först har älskat oss. Det är Gud som är först med att visa Sin kärlek. Och hur visar Gud Sin kärlek till oss? I Johannes sägs det att Gud visar Sin kärlek ibland oss genom att Gud sände Sin Ende och Älskade Son, Jesus Kristus, som ett offer för våra synder. Och när vi får ta emot Jesu ofattbara kärlek till oss, så börjar vi älska Honom och våra medmänniskor. All kärlek har sitt upphov och ursprung i Gud, och Guds kärlek står att finna och få ta del av i Jesus Kristus.

Hurdan är då Jesu kärlek? Jesus visade den på många sätt. Jesus var vänlig mot människor, tålmodig, och Han hjälpte människor. Han var barmhärtig med de små och svaga. Jesus tänkte mer på vad som var bäst för andra än på Sig själv. Även på korset tänkte Jesus mer på andra. Jesus bad för Sina fiender, som hånade och plågade Honom: Fader, förlåt dem. Han tänkte på Marias, Hans mors, framtid genom att säga till henne och Sin älskade lärjunge Johannes: kvinna, där är Din son. Johannes, där är Din mor. Jesus tänkte på andras bästa mitt i Sitt lidande, mitt i Sin ångest. Ända in i döden visade Jesus Sin ofattbara kärlek. Sådan är Jesu Kristi kärlek.

Jesu kärlek är också som en mäktig flod. Den sköljer över oss, den drar oss, den omformar oss, den inspirerar oss, den befriar. Det finns en sång som på ett bra sätt beskriver denna väldiga kärlek från Jesus, denna flod av nåd som strömmar ner från himlen och som vill få skölja över oss och genom oss. Den går så här:

Kärlek vid som oceaner,
nåd så väldig som en flod,
när vår Herre för oss alla offrar sig,
sitt dyra blod.

Vem kan avstå sådan kärlek,
motstå nådens verklighet?
Hjärtats sång om Jesu kärlek
sjungs var dag i evighet.

Ifrån korsets fot det flödar
fram en källa klar och ren.
Från Guds hjärtas djup den väller,
bär hans liv till var och en.

Nåd och kärlek strömmar alltid
ifrån höjden till var tid
Den vill fylla hela jorden,
kyssa den med Herrens frid.

Jesus älskar Dig med en sådan djup och innerlig kärlek, som Du bara behöver komma och ta emot, så blir den Din.

Det finns en ofattbar, ljuvlig kärlek i Jesu Hjärta, hos Jesus Kristus. Och den kärleken är riktad till Dig. Jesus älskar Dig. Jesus vill sluta in Dig i Sin Famn, ge Dig av Sin kärlek och låta Dig få känna hur mycket Han älskar Dig. Den kärlek som Jesus har givit mig, i mitt hjärta, är Han också villig att ge till Dig, för Gud gör inte skillnad på person. Jesus älskar alla lika mycket. I Jesu Ögon är vi alla ofattbart dyrbara och älskade. Jesus ser på Dig som en dyrbar ädelsten, Jesus vill smycka Dig som om Du vore en smaragd i Guds Ögon. Jesus älskar Dig med en ofattbar kärlek, och den kärleken kan bli något annat än bara ord, utan Du kan få ta emot Jesus och i Ditt hjärta känna och erfara Jesu ljuvliga, underbara kärlek till Dig. Och i den Famnen, i Jesu dyrbara kärleks stora famn, kan man få vila, för det är en kärlek som bara ger och ger, utan krav eller prestation. Allt detta kan bli Ditt, det kan bli en ovärderlig skatt i Ditt hjärta, om Du omvänder Dig till Gud och tar emot Jesus.

Jesu kärlek är också fast. Den är inte den slags flummiga kärlek, som den kärlek man talar om i tex massmedia, som är utan fasthet och konturer, som bara består när det är goda tider. Nej, den är som en klippa. Den stöder, den lyfter, den bär, den skyddar, den värnar, den söker upp det som är förlorat.

Jesu kärlek vädjar också. Den vädjar, ropar, kallar och drar de som är förlorade, eller som är frälsta, men på väg bort från Herren, dem vill Herren dra tillbaka.

En underbar beskrivning av Jesu kärlek finns också i 1 Korinthierbrevet 13.

Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på✱ det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.

Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Och det allra största beviset för Jesu kärlek är korset på Golgata. Jesus gav Sig själv fullt ut, utan att hålla något tillbaka, för Dig och mig. Jesus gav Sitt liv, av fri vilja och av gränslös kärlek, för att vinna åt oss förlåtelse för våra synder och Evigt liv. Det, mina älskade vänner, det är kärlek. Det är Jesu ofattbara kärlek. Och med den ofattbara kärleken älskar Jesus Dig, och den kärleken kan bli Din, Du kan få den som en skatt i Ditt hjärta. Så hör nu dessa ord: Jesus älskar Dig. Jesus älskar Dig. Amen.

2 Comments

  1. Jag får associationer om en person, som kastar karameller till barnen i samband med julgransplundring. Alla barnen trängs med varandra och vill ha så många karameller som möjligt så att njuta av innehållet. Ingen tänker på att dela med sig och ge från sitt överflöd till något barn som har blivit utan. Så är vi kristna i stort stora egoister med alldeles för få undantag. Guds nåd och kärlek ska vi njuta av och hålla i oss själva, vad andra behöver bryr vi oss inte – bara vi får vad vi behöver och himlen där på, så gott och väl. Att andra är helt utan Guds kärlek och på väg till det eviga straffet, bryr vi inte om.

    • Tyvärr är det idag ofta sant. Jag vill vara en person som delar med mig, sprider Guds kärlek, glädje och välsignelse runt mig, för det är saligare att ge än att ta, eller även saligare än att få! Frid!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad