Navigation Menu+

Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg

Posted on 16 Mar, 2018 in All languages, Swedish | 2 comments

 

Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg

I Jesaja 52:7 står det:

Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen
och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion:
“Din Gud är kung!”

Budskapet om Jesus Kristus är det mest underbara och ljuvliga budskap som finns. Det är det allra största, mäktigaste och viktigaste budskap som finns på vår jord. Ljuvliga är stegen på den budbärare som bär fram detta budskap, för det är ett budskap om Guds kärlek till människan, ett budskap om förlåtelse, glädje, frid och befrielse, om ett nytt och förvandlat liv, om Evigt liv och mycket, mycket mer. Det är ett budskap som kan väcka Ditt hjärta till liv, fylla det med kärlek till Gud och människor och föda Dig på nytt. Vad är då detta budskap? I korthet är det ungefär detta.

För cirka två tusen år sedan föddes en man som heter Jesus från Nasaret. Han föddes som en människa, precis som Du och jag, men Han var smord av Gud på ett sätt som ingen annan människa någonsin varit. För Jesus var inte bara människa, utan även Guds Son, Gud kommen i mänsklig gestalt. Jesus var både sann människa och sann Gud, dvs Jesus är samtidigt både människa och Gud.

Jesus vandrade omkring i Galileen och i trakterna av dagens Israel under cirka tre års tid. Han gjorde stora tecken och under och talade Ord som ingen annan människa talat någonsin, vare sig förr eller senare. Jesus talade med en vishet, kärlek och nåd som bara kan komma från Gud. Hans Ord är odödliga och kommer aldrig att förgås, utan består för Evigt.

Jesus vandrade omkring, talade om Guds Rike, samlade stora skaror åhörare för de ljuvliga Ord som utgick från Jesu Mun var som balsam för människor att lyssna till. Jesu Ord var fulla av kärlek, sann och äkta kärlek. Ljuvlig kärlek, som människan inte känner till om vi inte får möta den i Jesus Kristus.

Han botade massor med personer från deras sjukdomar, gav tusentals hungrande människor bröd och fisk ur nästan ingenting. Han var god emot alla, visade tålamod, kärlek, barmhärtighet mot de svaga och gick till rätta med de onda, med de maktlystna, med de som ansåg sig själva som rättfärdiga och bättre än andra.

Inga fotsteg på vår jord har varit mer ljuvliga än de av Jesus från Nasaret, Guds Son, full av Nåd och Sanning.

Jesus ställde sig alltid på de svagas sida, de utsattas, och visade dem en outsäglig kärlek och barmhärtighet. Jesus visade på allt sätt hurdant Guds Rike är och hurdan Konungen i Guds Rike är, Jesus Kristus. God. Mild. Barmhärtig. Kärleksfull. Rättvis. Full av Nåd och Sanning. Ljuvliga var fotstegen av Jesus från Nasaret, för ljuvliga var Hans Ord och Hans budskap om Guds Rike.

Men Jesu främsta uppdrag på jorden var trots allt inte detta. Jesus visste att Hans viktigaste och svåraste uppdrag ännu låg framför. Gud Fadern hade skapat världen, till en outsäglig skönhet och mångfald. Se en dokumentärfilm om Serengeti, denna underbara nationalpark i Afrika, och kom sedan och säg att Gud inte skapat denna världen underbart skön.

Men trots allt det goda och sköna Gud hade skapat, så föll människan bort från Gud när hon överlistades av Djävulen och försökte bli som Gud. Och därmed var människan, var och en, utan undantag, både Du och jag, förlorad för Gud, förlorad för Evigheten. Men Gud Fadern kunde i Sin stora kärlek inte låta detta ske, så därför sände Han Sin Ende, älskade Son, Jesus Kristus, till jorden, för att friköpa människan tillbaka till Gud.

Därför gick Jesus till korset på Golgata. Jesus gick med bestämda steg, med beslutsamhet, för Jesus visste att detta var enda chansen för Dig och mig att få tillbringa Evigheten med Jesus, i Guds Rike, vars skönhet överträffar Serengeti hundrafalt. Jesus gick till korset i stor kärlek och av stor, gränslös kärlek. Han tog där på Sig all människans synd och skuld inför Gud Fadern. All smuts, all ondska, all orenhet, all död, all sjukdom, allt det som bryter ner människan tog Jesus och bar i Sin kropp, och Jesus Kristus, i Sin ofattbara kärlek, i Sin ofattbara nåd, uppslukade allt detta och besegrade det.

Men det kostade Jesus livet. Jesus betalade det yttersta och högsta priset för Dig och mig. Mina synder, Dina synder, kostade Jesus livet. Jesus kämpade i ångest i flera timmar på korset, utifrån en ofattbar och gränslös kärlek till Dig och mig. Efter timmar av kamp och ångest dog Jesus, och Jesus sa: det är fullbordat! Jesus hade gjort Sitt.

Han hade levt ett liv i fullkomlig rättfärdighet, utan att synda en enda gång, inte ens i tankarna, och därmed kunde Jesus bli det felfria offerlammet, Guds Lamm, som tar bort all världens synd. Det är en ofattbar, gränslös kärlek hos Jesus som gjorde detta möjligt. Jesu kärlek till Dig känner inga gränser, utan den kärleken gjorde att Jesus frivilligt tog på Sig korset och gick i döden.

Jesus begravdes, och låg död i tre dagar. Hans lärjungar sörjde, medan Jesus låg död i graven, borta, förlorad för Jesu lärjungar. Deras stora kärlek och hopp var borta. Men Jesus visste att döden, synden och Den Onde inte skulle få sista Ordet. Jesus visste att Gud Fadern skulle uppväcka Honom på den tredje dagen. Och tre dagar efter Sin död uppstod Jesus, Gud Fadern uppväckte Jesus från de döda. Jesu lärjungar kom och såg graven, och den var tom. Jesus levde igen. Lärjungarna fick se Jesus uppstånden, se Honom livs levande, mitt ibland dem, och Paulus och många andra likaså. De kan alla vittna om att detta är sant: Jesus lever!

Och jag vet också att detta är sant. Dels säger Bibeln det, men jag vet det också själv. Jag har fått se Jesus, jag har känt Honom röra vid min högra sida, jag har känt Jesu Närvaro, hur Jesus gått alldeles bredvid mig när jag promenerat, jag har hört Honom tala. Jag vet att detta är sant: Jesus lever, och går omkring här ibland oss ännu idag.

Det står i Bibeln att Jesus dog för våra synders skull, och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Detta innebär att Vägen till Himlen, till Guds Rike, Vägen till Gud ligger helt öppen, för var och en som så vill. Vem som helst som vill kan få sina synder förlåtna och få bli ett Guds barn. Jesus har betalat för alla synder, så Du behöver inte göra något, inte förbättra Dig själv, utan bara komma till Jesus och ta emot Honom så får Du Dina synders förlåtelse och Evigt liv.

En dag kommer Jesus tillbaka, det har Han själv sagt, och då ska Han bestämma vilka som får komma in i himlen och vilka som lämnas utanför.

Det tragiska är att på Den Dagen kommer många att upptäcka: jag hade ju inte behövt gå förlorad! Jag hade ju kunnat få komma till himlen, för Jesus hade ju betalat hela priset för mig! Jesus hade ju fullständigt besegrat syndens makt och jag hade ju kunnat bara ta emot Guds erbjudande om förlåtelse och Evigt liv, och jag hade fått det! Det hade varit mitt! Det var ju en fri gåva!

Därför bör vi kristna, när läge så gives, säga: priset är betalt för Dig! Jesus har betalat hela priset, och Du kan få förlåtelse och Evigt liv som en fri gåva! Du behöver inte göra något själv, och försök inte vänta med att komma tills Du är ren och syndfri, för då skulle ingen enda människa bli frälst, räddad, för det klarar ingen enda av oss.

Nej, bara kom och ta emot Jesus och Guds förlåtelse, precis som Du är! Det finns befrielse, förlåtelse och Evigt liv att få, fritt och för intet! Missa inte himlen när priset är betalt!

Och jag tror inte på att säga det som en papegoja, och ibland kanske jag gör det, men någon måste ju vara en dåre för Kristus också. Men på Den Dagen ska iaf ingen kunna säga: Konrad, varför sa Du inget? Du visste ju detta! Så åtminstone när tillfälle ges så bör vi säga något så att alla människor iaf en gång i sitt liv får höra dessa ord, och gärna sagda med kärlek:

Jesus älskar Dig. Jesus gav Sitt liv för Dig, dog för Dina synder, för att sedan uppstå och erbjuda Dig Evigt liv med Honom i himlen, fritt och för intet, bara som en gåva att ta emot. Du som har läst detta idag har nu i alla fall fått höra det en gång, och jag lovar Dig, det är sagt i kärlek till Dig, både från mig och från Jesus, därför att Jesus älskar Dig.

Det är idag väldigt populärt att basunera ut budskapet ”Du är älskad”, både i samhället och i vår kristenhet. Det ligger såklart en viss sanning i det, men det är stor skillnad på orden ”Du är älskad” eller orden ”Jesus älskar Dig”.

De förstnämnda orden kan lika gärna få Dig att tro att allt är väl, att Du kan leva kvar i Ditt gamla liv, i Dina synder, att ingen förändring eller omvändelse behövs. De sätter lätt Dig själv i centrum. De kan invagga Dig i falsk andlig säkerhet: allt är väl, allt är väl. Jag är ju älskad, då kommer väl allt att sluta väl även när jag dör? Då kommer jag väl till himlen?

Men orden ”Jesus älskar Dig” är radikalt annorlunda. Då är inte allt väl, utan då manas Du att söka Honom. Om Jesus älskar mig, hur kan jag få ta del av den kärleken? Hur kan den bli min? Helt plötsligt blir Jesus centrum för mitt sökande efter kärlek, och jag får då komma till Honom och Gud får lära mig och visa mig vad sann kärlek, dvs vad Guds kärlek är. De kan få Dig att börja fråga efter Jesus: vem är Han som älskar mig? Hurdan är Han? Hur kan jag lära känna Honom?

Och de orden kan, om de träffar rätt, sagda genom Guds Ande, föra Dig till omvändelse, att söka Jesus och finna Honom för att också i Ditt hjärta få ta del av Guds kärlek till människan i Kristus. Nog är det sant att Guds Evangelium är ett budskap till omvändelse, inte bara om kärlek, men det är Guds godhet och kärlek som får oss att vända om. Det är ofta ropet från Guds hjärta om den kärlek som vi förlorat  som får oss att lyssna till det som ger oss den kärleken åter: talet om korset och Golgata.

Det är stor skillnad på dessa två budskap. Det ena kan få Dig att somna in i en självgodhet som får Dig att gå miste om himlen, medan det andra kan föra Dig till radikal omvändelse och sätta Ditt hjärta i brand av kärlek för Jesus, till stor välsignelse för både Dig och andra.

Bibelns budskap är: Jesus älskar Dig! Vänd om till Honom, sök Honom av allt Ditt hjärta och Du ska få äga den kärleken i Ditt inre som den dyrbaraste skatt och en dag få Evigt liv.

Men med detta enkla budskap: att Jesus älskar Dig, att Han har dött för alla Dina och mina synder och helt utplånat dem inför Gud Fadern, att Jesus har uppstått och erbjuder Evigt liv åt var och en som tror på Honom, så innebär det att det finns hopp, en framtid och ett hopp, vilken situation Du än befinner Dig i. För den som tror på Jesus så finns det ALLTID en framtid och ett hopp. Alltid!

Budskapet om Jesus Kristus är egentligen precis så enkelt. Det är vi människor som krånglar till det. Guds Son kom till jorden, levde ett perfekt liv utan att synda en enda gång, och sedan gick Han till korset och tog på Sig alla Dina synder för att vinna förlåtelse inför Gud Fadern åt Dig. Och Gud begär nu inget annat av Dig än att Du omvänder Dig till Gud, tar emot budskapet, att Du öppnar Dig för det, tar emot den förlåtelse som Jesus vunnit för Dig, tror på den och sedan börjar vandra med Honom och efter Guds Vägar. Egentligen är det inte svårare än så.

Visst finns otroliga djup också i Kristus. Det finns otroliga, ofattbara skatter som bara en trägen sökare kan finna. Vi upphör aldrig att fascineras av Guds outgrundliga rikedom i Kristus. Vi häpnar mer och mer över Jesus Kristus, hur länge vi än vandrar med Honom. Det är ett budskap dolt för allt mänskligt förnuft. Talet om korset är en Guds vishet, och Guds vishet kommer vi aldrig fullt ut att kunna omfatta.

Men samtidigt, ännu en gång, mina älskade vänner: hur underbart enkelt är inte Guds Evangelium? Det är ofattbart enkelt, ett barn kan förstå det och ta emot det. Det ligger öppet för var och en. Du är bjuden till denna underbara tillvaro efter detta jordiska liv, helt utan egen prestation eller gärning.

Och för att få ta emot detta behöver Du bara hålla med och instämma i det Gud säger. Hålla med om vad Gud säger om Dig, och vad Gud säger att Jesus Kristus har gjort för Dig och vem Han Är. Vad Gud säger att Jesus har gjort har jag sagt, men vad säger då Gud om Dig? Att Du har syndat och är en syndare, och därför behöver Du en Frälsare. Att Du behöver vända om till Gud.

Att omvända sig innebär att man lämnar sitt gamla liv bakom sig, man vänder det ryggen, och vänder istället sitt hjärta, sin håg, dvs din vilja, till Gud. Man bekänner att man levt utan Gud, levt ett liv på ett sätt som inte är efter Guds vilja, men att man nu vill vända om till Gud och leva ett liv efter Guds vilja. Det innebär också att man vaknar upp och inser att man är en syndare, helt förlorad utan en Frälsare. Och om Du inte tror att Du är en syndare så kan Du läsa Jesu Kristi Bergspredikan och se om Du klarar det Jesus talar om en månad, en vecka eller ens en dag. Svaret är nej, det gör varken Du eller jag. Så därför är Guds budskap: omvänd Dig och tro på budskapet! Tro på budskapet att Gud har älskat Dig så att Han sände Sin Son för att kunna ge Dig förlåtelse och rädda Dig till Evigt liv.

Men när Du omvänder Dig, börjar söka Gud av allt Ditt hjärta, har en inre önskan att leva ett nytt liv, med Jesus som Din Herre och Gud, och när Du då sedan tar emot Jesus, då blir Du född på nytt och får Evigt liv, om Du håller fast vid Honom.

Men Jesus är inte bara villig, utan angelägen att ge Dig förlåtelse. Jesus vill så gärna ge Dig förlåtelse, och Gud är faktiskt mer angelägen om det än Du är. Han älskar Dig långt mer än Du älskar Honom, och mer än Du älskar Dig själv.

Jesus sa i Johannes 5:24: Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. När vi hör Guds Röst, när vi hör Jesus tala till vårt hjärta, till vårt inre, så väcks vår inre människa till liv. Allt börjar med att vi lyssnar till vad Gud säger, och det gör vi genom Guds Ord, dvs Bibeln. Guds Ord säger, om jag omformulerar det lite grann, att tron kommer av att man hör. Hör, så får Din själ leva. När vi sätter oss ner och lyssnar till vad Gud har sagt, lyssnar i tro, då väcks tron till liv i våra hjärtan. Och det vi mest av allt behöver lyssna till är budskapet om Jesus.

Om vi lyssnar till det budskapet, lyssnar i tro, så väcks vår inre människa till liv, vi föds på nytt och får bli Guds barn, av bara nåd, bara som en Guds gåva. Paulus säger också i Galaterbrevet, jag gör om det lite men med samma innebörd, att det inte var genom att uppfylla Lagen, dvs Mose Lag, utan genom att lyssna i tro ni fick Anden. Guds Ande vidrör,öppnar och leder en människa till Kristus när man lyssnar i tro och tar sedan Sin boning hos den som tar emot Jesus.

I Johannes 1:12 står det: Men åt alla som tog emot Honom gav Han rätt att bli Guds barn, åt alla som tror på Hans Namn. Hör detta ofattbara budskap som om Du aldrig hört det förut: bara genom att ta emot Jesus och tro på Jesu Namn så får Du Dina synder utstrukna och Evigt liv, och får bli ett Guds barn. Det är ett ofattbart budskap.  Det är ett budskap som kan fylla Dig med himmelsk, outsäglig glädje om Du tror på det.

När Jesus lever så kan Han komma in i Ditt liv och förvandla det redan här och nu. Ja, budskapet om Jesus handlar främst om Evigheten, att få vara hos Jesus i himlen, men det handlar också om vad som Jesus vill göra i Dig, i Ditt hjärta, i Ditt inre. I mitt gamla liv var jag så ensam, så sorgsen, så tom, så olycklig.

Men sommaren 2005 sprang jag in i en vägg, en vägg som heter Guds Nåd i Kristus Jesus. Efter en tids kamp fick jag möta Jesus, och Jesus kom in i mitt hjärta och förvandlade mig. Jesus gav mig en inre glädje, en djup frid, och mest av allt fyllde Jesus mig med det jag törstade efter mest: Jesu dyrbara kärlek, en kärlek som Du aldrig mött eller stött på här på jorden. Andens frukt kan komma och gå, men Jesu kärlek står fast, och den finns kvar i Evighet.

Hör på mig, lyssna på mig, som Du aldrig lyssnat förut. Jesus lever idag, och Jesus älskar Dig. Jesus älskar Dig med en sådan innerlig, stark kärlek som Du inte ens kan föreställa Dig om Du inte fått möta Honom. I Jesu Ögon är Du en dyrbar ädelsten, för Jesus är Du så dyrbar, så dyrbar, att Jesus gav Sitt liv för Dig. Och den kärleken kan bli Din. Du kan få ha den i Ditt hjärta, som en dyrbar skatt. Du kan få Jesus i Ditt hjärta som en dyrbar, himmelsk skatt, och få känna och uppleva Jesu ofattbara, gränslösa kärlek till Dig.

Jag kan aldrig få Dig att tro på detta i mig själv, det är Guds Ande som måste göra det, jag kan bara säga som det är, ropa från mitt hjärtas innersta att detta är sant, och be att Du ska få ett hjärta och öron som hör och tror.

Jesus ser på Dig med ögon så milda, så fyllda av kärlek, inlevelse och medömkan, och Jesus säger: kom till Mig, Mitt älskade barn. Kom till Mig, och Jag ska ge Dig av Min kärlek. Kom till Mig, och jag ska ge Dig av allt som är Mitt, Min glädje, Min frid, och Du ska få ärva Evigt liv i himlen med Mig. Jag ska låta Dig få de himmelska, andliga skatterna, redan här på jorden, men i dess fullhet i himlen. Och Du behöver inte göra något, Du behöver bara komma till Mig och tro på Mig.

Om Du bara kunde förstå vilken kärlek som kan bli Din om Du tar emot Jesus Kristus, så skulle Du nog inte tveka mer. Och när Du tagit emot Jesus, så skulle Ditt hjärta brista ut i himmelsk glädje. Du skulle ha en inre, bubblande glädje inombords som skulle få Dig att vilja skutta, dansa och hoppa av glädje. Du skulle oftast inte göra det utåt sett, för att inte bli helt omyndigförklarad av Din omgivning, men inombords skulle glädjen bli stor.

Och även om även en kristen får gå igenom sorg, kamp och smärta, så finns den där, glädjen, eller kommer tillbaka, och då oftast starkare och djupare. Jesus sa: ingen ska kunna ta Er glädje ifrån Er, och som allt annat Jesus sa har jag själv fått erfara: det är sant! Jag har fått gå igenom svåra saker, ibland under långa tider, men sen är den där igen. Glädjen. Kärleken. Nåden. Friden. Och bara djupare och starkare. Det Jesus lovar, det håller Han.

Så jag skulle vilja ropa ut till alla människor: kom till Jesus! Det liv Han vill ge Dig, fritt och för intet, är ett jublande, överflödande liv som Du inte kan hitta någon annanstans. Kom till Jesus! Bara kom till Jesus! Han ska ge Dig liv, och liv i överflöd. Åh, jag skulle önska att Gud öppnade Dina ögon, jag skulle bara vilja tala om för Dig vilka himmelska skatter, vilka dolda rikedomar, som finns hos Jesus Kristus, fritt och öppet tillgängliga. Gud hindrar Dig inte!

Sedan april 2006 bor Jesus i mitt hjärta. Jesus har fyllt mig med allt Sitt goda. Han har förvandlat mig totalt, gjort världens mest ensamma, rastlösa och olyckliga människa till en av de mest lyckliga som finns, och med en frid, och som i princip aldrig känner mig ensam, för Jesus är med mig. Och jag tror att Jesus givit mig det jag håller som allra mest dyrbart: Jesu outgrundliga, ofattbara och ljuvliga kärlek.

Men jag är ingen framgångsteolog, dvs någon som lovar en tillvaro här på jorden med bara guld och gröna skogar, för det är inte sant. Visst finns det dagar av tårar, kamp och smärta även i en kristens liv, så är det, och så även för mig. Men det Jesus har gjort i mitt liv är ändå det allra bästa som hänt mig, och jag vill aldrig byta bort det. Jesus sa att ingen ska kunna ta vår glädje ifrån oss, och så är det. Efter prövningen kommer det tillbaka, och oftast ännu mer av Jesus, Hans glädje, kärlek och frid. Jesus är det allra, allra mest dyrbara för mig, och det finns inte något jag längtar efter mer än jag längtar efter Honom. Det finns inget jag längtar efter mer än Jesu kärlek. Jag tror att alla som fått möta Jesus och lära känna Honom säger ungefär samma sak.

Jesus sa: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Jag har inget att berömma mig av, för allt jag har i mitt inre, i mitt hjärta, är en gåva som jag fått från Gud, från Jesus. Jag har inte gjort något för att förtjäna det eller gjort någon prestation som andra kan beundra. Nej, jag har bara bett Jesus ge mig av de himmelska skatterna, bett Honom ge mig av Sin kärlek, och Jesus har svarat mig och hört min bön, och jag har bara fått ta emot det. Jag har inte gjort någonting, allt är Guds verk.

Men ändå vet jag att det är sant. Jag har fått inom mig liv, och i överflöd. Jag var död, och se, jag lever. Jesus rörde vid mitt hjärtas innersta, och fyllde allt det tomma med Sitt överflödande liv. Han fyllde mig med Jesu Kristi kärlek, det allra dyrbaraste man kan äga, eller så är det åtminstone för mig. Jag har ingen annan skatt i mitt hjärta som är mer dyrbar än Jesus Kristus och Jesu kärlek inneboende i mitt hjärta.

Men denna skatt har jag i lerkärl. Jag är ingen övermänniska. Jag blir ledsen, jag gråter, jag blir trött, jag blir sjuk då och då, jag blir missmodig. Jag har också jag stunder när jag tappar tålamodet och brister i kärlek och tålamod mot min medmänniska. Allt annat är ren lögn. Den kristne är ingen supermänniska, som en del vill säga.

Men jag har en skatt. En dyrbar skatt. Så mycket mer dyrbar för mig än allt silver och guld. Nog kan världen, min gamla syndanatur och Den Onde försöka locka och bedra även mig, men jag säger: jag vill ha Jesus Kristus, Han är det dyrbaraste jag äger, så jag säger nej till Dig, Du Gamle Orm och Dina lockelser.

Och allt detta, alla de himmelska, andliga skatterna ligger öppet för var och en. Gud gör inte skillnad på person. Det Jesus har givit mig, det är Han villig att ge också till Dig. Visst, det krävs ofta en del kamp, men den som ber, han får. Gud kommer att höra och besvara Din bön, om Du inte ber egoistiska böner.

Så om Du lyssnar idag och känner: jag vill bli frälst! Jag vill få se Guds Rike! Jag vill i mitt hjärta få ha den där inre glädjen som Du talar om. Jag vill få frid, jag vill ha ro och lugn i min själ, i mitt inre. Och jag vill ha den kärlek som Du talar om, jag vill ha Jesu dyrbara kärlek i mitt hjärta. Jag vill ha de himmelska, andliga skatterna inom mig. Och jag vill att himlen ska vara mitt hem. Jag vill en dag få komma in i himlen och få Evigt liv. Jag vill få den där underbara glädjen i mitt hjärta och en dag få den ännu större glädjen som väntar i himlen.

Om detta är Din önskan, så kan Du bara be efter mig, så kan Du få allt detta, om Du ber uppriktigt, dvs om Du menar vad Du ber om. Gud kan ge Dig det direkt, eller efter en del kamp, men förr eller senare hör Gud ett hjärta som ropar efter Honom.

Så Du kan be med mig: Jesus Kristus, nu kommer jag till Dig. Jag tackar Dig att Du älskar mig och gav Ditt liv för mig på korset, för mina synders skull. Jag bekänner inför Dig att jag i mig själv är en syndare, men nu vill jag vända om och få bli frälst. Jag vill lämna mitt gamla liv och leva för Dig och med Dig, Jesus Kristus.

Därför kommer jag nu till Dig, Jesus Kristus, och tar emot Dig i mitt hjärta som min Herre och Frälsare. Jag tar emot Ditt erbjudande om förlåtelse. Jag ber att Du, Jesus, ska välsigna mig, ta upp mig som Ditt barn, bo i mitt hjärta för Evig tid och en dag föra mig in i himlen och låta mig få Evigt liv.

Du har lovat mig att Du ska ta emot mig, eftersom Du älskar mig och dog för mig. Jesus, jag älskar Dig. Tack att Du älskar mig. Jag bekänner Dig från denna dag som min Herre och Frälsare, och jag vill följa Dig och tillhöra Dig resten av mitt liv och en dag få Evigt liv med Dig i himlen. Från denna dag är Du min Gud och himlen är mitt hem. Amen.

2 Comments

  1. Tack för dessa ord!! Kan inte dela nu, för jag är borta från Facebook. Gud välsigne dej och liljan.

    • Tack. Gud välsigne Dig. Ni finns i mina böner.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad