Navigation Menu+

Dina synder är Dig förlåtna

Posted on 2 mar, 2018 in Guds ord, Guds rike, Kärlek, Tro | 3 comments

 

 

Ladda ned ljudfilen

Dina synder är Dig förlåtna

I Lukasevangeliet 1:76-79 står det:

Och du, barn, ska kallas den Högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för Honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”

Jesus säger i Bibeln att alla människor, alla folk, till sist ska få höra budskapet som Jesus, apostlarna och Guds Ord kommer med. Och ett av de allra viktigaste ingredienserna i det budskapet är: Dina synder är Dig förlåtna.

Dessa ord ur Lukasevangeliet handlar om Johannes Döparen, och en av hans uppgifter var just att förbereda Israels barn på det budskap som Jesus kom med: omvänd Er och tro på budskapet, att Ni kan få Era synder förlåtna och fritt och öppet tillträde till Guds Rike.

Jag ber Dig, Jesus, att förlåta mig!

När man får höra de orden sägas till en, från Herren Gud, från Jesus Kristus, så sker något ofattbart i ens inre. Vi bygger inte vår tro på känslor eller upplevelser, utan på vad Guds Ord säger, men det hindrar inte att livet som en Jesu lärjunge har båda dessa. Men det är inte dem vi söker i sig själv, vi söker, följer och älskar Jesus Kristus, och då finns det stunder med olika känslor, både glädje och sorg, men det är inte vad vi bygger på. Guds Ande verkar på ett mycket djupare plan än känslornas.

Men när en som fått möta Jesus och bli född på nytt får höra dessa ord från Jesus själv så fylls man av glädje. Jag kan ju bara tala för mig själv, men jag tror att även andra kristna ofta kan känna så. Dina synder är Dig förlåtna är ord som fyller mig med en jublande, himmelsk inre glädje. Det är en stilla glädje, det gör inte att jag går omkring och gapskrattar eller ramlar av stolen, men det är en djup, inre glädje som gör att jag allt som oftast går omkring med ett leende på mina läppar.

Varför då? För att mina synder är mig förlåtna. Det är ord som fyller mitt hjärta med glädje. Det är ord med ett sådant djup, en innebörd som bara blir större med åren, det är ord som ger befrielse, jublande inre glädje och även djup, inre frid till hjärtat. Det är helt enkelt ljuvliga Ord från Guds Mun.

I Romarbrevet står det: saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Ordet saliga betyder ungefär väldigt lyckliga, fast det är ett ännu rikare och djupare begrepp. Och så är det: att ha sina synder förlåtna är något som ger en glädje och lyckokänsla i hjärtat. Man känner sig utvald, ljuvligt utvald, man känner sig lyckligt lottad, ja, man känner sig salig.

En kvinna sa en gång till mig: de kristna är så glada. Ja, Andens frukt är bland annat glädje, och när man får höra, ta emot och tro på det som sägs: Dina synder är Dig förlåtna, så väcker de orden en stor, himmelsk glädje i våra hjärtan. Det är ett sådant befriande budskap att det fyller människans hjärta med glädje: jag är frikänd! Jag är förlåten! Allt Du behöver ”göra”, inom citationstecken, är att höra budskapet och tro på det Du får höra.

Men nej, jag är ingen sk framgångsteolog som lovar enbart guld och gröna skogar. Den kristne drabbas, precis som alla andra människor av motgångar, besvikelse, sjukdom och annat lidande. Vi kristna kan hamna i depression, ökentorka och då känner vi kanske inte så mycket glädje. Men det finns ingen fördömelse över Dig då från Guds sida, eller från oss syskon.

Vi kan vandra i ökentorka under lång tid, och kanske inte känna något alls. Vi kan drabbas av sjukdom, tex depression, och all glädje är som bortblåst. Det är inget konstigt med det och behöver absolut inte betyda att det är något fel på Din tro eller vandring med Kristus, även om det såklart även kan bero på att Du tex har synd i Ditt liv.

Nej, sådana perioder kan ha helt naturliga orsaker och även bero på att Gud vill göra något djupare i Ditt liv. Gud kan vilja pröva Din tro, eller få Din tro att växa och bli starkare. Gud kan vilja lära Dig att se bort från alla känslor, till och med se bort från Andens frukt, och lära Dig att endast lita på Honom och Hans Ord. Andens frukt är något helt underbart men inte ens på det kan vi avgöra vår frälsning eller vår rättfärdighet inför Gud. Ja, sett över tid anser jag nog att Andens frukt bör öka, men under perioder, som ibland kan vara en ganska så lång tid, så kan den vara liten. Tron och kärleken kan vara som en flämtande låga.

Men det finns hopp för Dig. För en rykande veke ska Herren inte utsläcka och ett brutet rör ska Herren inte sönderkrossa. Jesus är Trofast och om Du håller fast vid Honom och fortsätter be och söka Honom så kommer Han en dag att föra Dig igenom, och då väntar oftast ännu ljuvligare ängar och betesmarker på andra sidan prövning och torka.

Sådant kan drabba vem som helst, och Du kan inte i egen kraft prestera glädje, utan Du får vänta och be tills Gud ger Dig glädjen tillbaka, och min erfarenhet är att den kommer tillbaka. Jesus säger samma sak: ingen ska kunna ta Er glädje ifrån Er. Men en kristen är inte någon slags halvgud, inte ställd över de villkor som gäller i denna världen, i detta livet. En kristen är inte annorlunda än andra människor på det sättet.

Men det finns flera stora skillnader. En är att Herren är där. Herren är med. När Du drabbas av detta så står Herren vid Din sida, och många har nog erfarit att i nöden så kommer Jesus ännu närmare. Den som inte har Jesus får stå mer eller mindre ensam. Man kan ha anhöriga som ger viss tröst, men tro mig, det finns ingen som kan trösta Dig och styrka Dig som Jesus.

Jag har många exempel på hur Jesus är helt suverän på att trösta i mitt eget liv, och jag ska ge ett exempel. April 2006 fick jag ett underbart och mycket starkt möte med Jesus Kristus, men kort därefter blev jag sjuk i OCD och det var mycket, mycket påfrestande för mig. Det var sommaren 2006 och jag var i Stockholm. Jag skulle gå fram och ta nattvard och jag plågades av allehanda mycket jobbiga tankar, och svetten bara rann.

När jag tagit nattvarden satte jag mig ner i kyrkbänken med en stor suck och med en stor, stor tyngd på mina axlar. Jag ropade från djupet av mitt hjärta till Herren med nedböjt huvud, dock utan ord, utan bara tyst inom mig. Jag ropade i min nöd: tala Herre, tala! Då kom det en väldig röst, från en person som stod vid min högra sida, och den var som ett mäktigt brus och den sa: Bär det! Med dessa ord menade nog Herren att jag tappert skulle bära min börda.

Men när Herren ger oss ett uppdrag, ber oss göra något, så ger Han också kraften. När rösten talat så kom det som en kraftfull våg från himlen, det var som en väldig havsvåg som liksom lyfte upp mig. Den fyllde mig med en stor och mäktig kraft, och den fyllde mig med Andens frukt. Den fyllde mig med glädje, frid och med Jesus väldiga kärlek. Detta fick mig att resa mig upp och gå därifrån styrkt.

En annan skillnad när vi förr eller senare möter prövningar och lidande är att den kristne alltid har en framtid och ett hopp. Den som tror på Jesus tillhör inte längre denna världen, hon tillhör Guds Rike, hon har himlen som sitt hemland. Hon lever här på jordeen, men är en främling här, något jag tror även är en känsla som ökar och växer med åren, så är det i alla fall för mig.

Men det är inget tråkigt budskap som en del tror. Nej, det är ljuvligt, underbart att ha himlen som sitt hem. I Kolosserbrevet 3:2 står det: sök det som är därovan. Det innebär att den som följer Jesus allt mera ska se bort från denna världen, detta livet, och allt mer ha sitt hjärta, sin hemstad, sin lycka i himlen.

Och det paradoxala är att ju mer en människa ser bort från detta livet och inte söker jordisk lycka, utan har sin lycka allt mera bara i himlen, desto mer fri och lycklig kommer hon att bli redan här på jorden.

Så därför, om Du vill bli lycklig här på jorden, lär Dig att allt mer att inte söka Din lycka här på jorden, utan fäst Din blick, Ditt sinne och Din tanke allt mera på det himmelska, det kommande livet. Ha Ditt hjärta hos Jesus, i himlen. Då kommer Du att få en beständig lycka redan här på jorden, och långt, långt mera i himlen.

Men att ha himlen och Guds Rike som sitt hem ger också ett hopp till hjärtat, vad som än möter Dig. När Dina synder ör Dig förlåtna så är döden, som även den kristne får möta, inte slutet, utan då väntar en ännu bättre tillvaro, ännu mer fylld av glädje, sång, frid och kärlek än den kristne får del av redan här på jorden. Det hoppet ger oss kraft redan här på jorden och bär oss.

En Jesu lärjunge gläder sig inte bara över att ha fått sina synder förlåtna, utan hon gläder sig i Herren. Det kan kanske ungefär beskrivas som att när hon tänker på Herren, tänker på Jesus, sö blir hon glad. Varför då? För att det är hennes hjärtas stora kärlek. Det är nog ungefär som när Du är kär och tänker på Din stora kärlek eller tänker på Dina barn som Du älskar, så blir Du glad och fylls av inre liv. På samma sätt kan tanken på Jesus ge oss glädje i hjärtat, om än kanske inte alltid.

I den kristnes hjärta finns också något vi brukar kalla för frälsningsglädje. Denna glädje i den kristnes liv beror inte bara på att man fått sina synder förlåtna, utan också på att man fått bli född på nytt, och en del har även fått bli döpta i Helig Ande. Att få bli född på nytt sker när en människa tar emot Jesus och får möta Honom.

Men inte alla som säger sig vara kristna har fått bli födda på nytt. Så är det inom alla samfund, kanske inom några lite mer, andra lite färre, men jag tror ändå att det är så det är. Det är sorgligt, för Jesus säger i Johannesevangeliet att om Du inte blir född på nytt så kan Du inte se Guds Rike. Vilka som är födda på nytt vet ytterst sett bara Gud, men man kan ofta se tecknen i personens liv och ibland även känna det när man talar med denne.

Som jag tolkar och förstår Jesu Ord så kan man inte komma in i Guds Rike, till himlen, utan att vara född på nytt. Jag tror dock att de som är födda på nytt men inte döpta i Guds Ande ändå kommer till himlen. Lewi Pethrus var född på nytt, frälst och älskade Jesus i flera år innan han fick ta emot dopet i Helig Ande, samma sak med Carter Conlon. Jag tror inte att jag far vilse när jag påstår detta.

Hur är det då att bli född på nytt? Det är inte så lätt att beskriva, men jag ska säga några ord ur min egen erfarenhet. Det är en slags underbar befrielse, som en förlossning, som att man, precis som orden ”födas på nytt” säger, så kommer man liksom ut ur moderlivet och en helt ny värld öppnar sig. Det är som om man för första gången i sitt liv får se världen och livet som den ska vara, som den är.

Jag hoppas att jag nu inte gör någon pånyttfödd och frälst kristen orolig, för det vill jag inte, men jag skulle vilja påstå att om Du inte vet med Dig att Du är född på nytt, så finns risken att Du kanske inte har fått bli det. När man fått bli född på nytt så finns det ett före och efter, man liksom ser och känner att något nytt har kommit, en inre förändring har skett. Det kanske kan liknas vid att vara kär: man bara vet inom sig att det är så. Det finns säkert såklart undantag även från detta, men så är min egen erfarenhet och jag vet en hel del andra som upplevt detsamma.

Däremot tror jag att det kan vara så att denna tydliga känsla av ett ”före och efter” kan bli tydligare om man innan levt ute i världen och blir omvänd senare i livet.

När jag fick möta Jesus, bli född på nytt och döpt i Helig Ande, vilket för mig skedde alltihopa samtidigt, så var känslan i hela min kropp: är det så här livet ska vara? Det var som att mina ögon öppnats, som att jag varit blind hela mitt liv, vilket Bibeln också säger att jag varit fram tills dess.

En annan känsla, fast det gick djupare än en vanlig känsla, var att jag funnit det jag sökt i så många år, ja, i hela mitt liv. Jag kände: äntligen! Äntligen är jag fri, äntligen har jag funnit vad jag sökt hela mitt liv, äntligen har jag förstått vad sann och äkta kärlek är. Äntligen! Det var en stor vila, en stor frid som kom in i mitt hjärta. Det var också en obeskrivlig glädje, och sist men inte minst: en ofattbar, bottenlös kärlek, kärlek, och mera kärlek. Det är mitt livs mest underbara, livsförvandlande och ljuvliga möte med Jesus Kristus. Kanske får jag lägga till: hittills.

Lukasevangeliet 7:36-50:

En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick hem till farisén och lade sig till bords. 37 Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam 38 och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. 39 Farisén som hade bjudit in honom såg det och sade för sig själv: “Hade han där varit en profet, så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska.”

40 Då sade Jesus till honom: “Simon, jag har något att säga dig.” Han svarade: “Mästare, säg det.” – 41 “Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer✱, den andre femtio. 42 När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest?” 43 Simon svarade: “Den som fick mest efterskänkt, antar jag.” Jesus sade: “Du har rätt.”

44 Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja✱, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite.”

48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.” 49 Då började de andra bordsgästerna fråga sig: “Vem är han som till och med förlåter synder?” 50 Men Jesus sade till kvinnan: “Din tro har frälst dig. Gå i frid.”

Denna episod visar på ett sådant underbart och gripande sätt hur det känns i hjärtat på den som fått möta Jesus och fått sina synder förlåtna av Honom. De tårar hon gråter är nog både av glädje och sorg, det man ofta kallar syndanöd. Hennes inre människa har väckts till liv genom att hon fått komma i kontakt med Jesus, och då har också hennes ögon öppnats inför hennes eget liv och situation.

Guds Ande, säger Jesus i Johannesevangeliet, har kommit för att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Här har Guds Ande, som Jesus var fylld av, uppenbarat för kvinnans hjärta och samvete hur hon levt sitt liv som prostituerad. Hon vet att det varit fel och hon gråter över sin synd.

Men hon gråter också av glädje, kärlek och tacksamhet. Hon har funnit en plats, som också är en person, där hon fått förlåtelse. Hon har funnit Någon som tar emot henne som hon är, som älskar henne med en obeskrivlig, ofattbar kärlek. Inte en kärlek som får henne att fortsätta leva i sina synder, nej, en obeskrivlig, gränslös kärlek har hon fått möta henne som berört henne på djupet och som får henne att lämna sitt gamla liv bakom sig för att istället leva för Jesus och följa Honom.

Den effekten har alltid ett möte med Jesus Kristus, och ännu mer så om Du fått bli döpt i Helig Ande, Du får en vilja och önskan att leva ett heligt liv, ett liv i kärlek och tacksamhet till Jesus, som får Dig att vilja lämna Dina synder bakom Dig. Inte så att vi sedan blir vare sig synd- eller felfria, men vi får en vilja att inte synda utan istället leva för Jesus.

Och denna kvinna har fått höra ord från Jesus, eller i sitt hjärta i alla fall uppleva dem, som är ännu större, ännu mer underbara, än orden om syndernas förlåtelse. Hon har fått höra: Jesus älskar Dig. Jesus älskar mig. Det är ännu starkare ord, och hon känner, när hon sitter vid Jesu Fötter och väter dem med sina tårar, att hon äntligen funnit Någon som älskar henne. En kärlek utan förbehåll, utan krav, utan baktankar, utan en vilsam, ren och oförfalskad kärlek. Att få sitta vid Jesu Fötter eller vila i Jesu Famn och känna: Jesus älskar mig, är det allra ljuvligaste en människa någonsin kan få erfara.

Hur kan man då få sina synder förlåtna? Hur kan man få, som denna kvinna, synderna förlåtna och få ta emot Jesu ofattbara, gränslösa kärlek? Det är egentligen det allra enklaste som finns, för detta är något som Du kan få i Ditt liv, som en gåva, skänkt av Gud, bara genom att tro på Jesus Kristus, Guds Son, och vad Jesus gjorde för Dig och mig på Golgata kors. Där tog Jesus på Sig hela världens alla synder och bar dem i Sin kropp och Din och min skuld blev utplånad inför Gud Fadern. Jesus har helt och hållet fullbordat verket. Det finns absolut inget Du behöver göra överhuvdtaget, utom att tro på budskapet.

Det finns alltså inget från Guds sida som står i Vägen. Jesus, Guds Son, bar alla Dina synder och har fullständigt utplånat dem inför Gud Fadern. Allt Du behöver ”göra” är att tro på budskapet och ta emot Jesus. Då får Du, som Guds gåva, Dina synder förlåtna och en dag Evigt liv i himlen.

Men, säger Du, kan jag inte få mina synder förlåtna på något annat sätt? I en annan religion? Genom goda gärningar mot de fattiga? Nej, det finns bara en som kan ge oss syndernas förlåtelse och Evigt liv, och det är Jesus Kristus. Jesus, Guds Son, också kallad för Guds Lamm, var det felfria, perfekta offerlamm som Gud Fadern lät offra för alla människors synder, men varken Du eller jag är perfekta, så det är bara tron på Jesu Kristi verk på korset, där Jesus offrades som Guds Lamm som kan ge oss förlåtelse.

Det finns heller ingen annan Väg att få bestående frid i sitt hjärta annat än genom tron på Kristus. Yoga och avslappning kan kanske ge en kortvarig känsla av ro, men bestående frid kan Du bara få när Du fått frid med Gud, och det kan Du bara få när Dina synder, Din skuld, inför Gud Fadern är förlåtna, utplånade och kastade i glömskans hav.

Att få frid med Gud, att få ro i sin själ, i sitt hjärta, i sitt inre, är något oerhört dyrbart, nästan lika dyrbart som Jesu kärlek i sitt hjärta. Så många söker efter frid, efter lugn och ro, men så få söker den där den står att finna: hos Jesus Kristus. I Jesu Famn. Jag tackar Jesus främst för att Han gav vad mitt hjärta begärde mest av allt, Jesu ofattbara kärlek, men jag tackar Jesus att Han också gav mig frid, Guds frid, som är ljuvlig och som denna världen inte kan ge, var Du än söker. Bara hos Jesus kan Du finna frid, lugn och ro för Ditt inre.

Jesus säger att innan Han kommer tillbaka så ska detta Evangelium, dvs budskapet om syndernas förlåtelse och Evigt liv genom tron på Jesus Kristus, predikas för alla folk, och idag har jag predikat det, i alla fall delar av det, för Dig som lyssnar.

Om Du som lyssnar nu redan idag tillhör Jesus Kristus, så känner Du redan till detta budskap, och jag tror och hoppas att orden: Dina synder är Dig förlåtna, fyller Dig med himmelsk glädje på samma sätt som det gör med mig. Och även om Du redan hört det flera gånger, så är det ord som vi behöver höra om och om igen, för tron kommer av predikan, av att man hör budskapet om Jesus Kristus och tror på det man får höra.

Men om Du lyssnar idag och inte har Jesus i Ditt hjärta idag, så säger jag: min älskade, dyrbara medmänniska och vän, Du som lyssnar idag, men som inte tagit emot Jesus, fått möta Honom och bli född på nytt, till Dig säger inte bara jag, utan Guds Ord: Jesus har betalat priset för alla Dina synder. Du kan få höra från Jesu Egen Mun, Du kan få höra Guds Egen Son säga orden: Dina synder är Dig förlåtna! Du kan få erfara och uppleva den oerhörda glädjen och befrielsen som kan bli Din om Du säger ja till Jesus, tar emot Honom och tror på Honom.

Du kan bara be en enkel bön till Jesus, bekänna att Du är en syndare och säga att Du öppnar Ditt hjärta och tar emot Jesus som Din Herre och Frälsare, så får Du frälsning och syndernas förlåtelse från Gud, som en gåva, fritt och för intet, för Gud är generös.

Och när Du gjort det kommer Du att få känna Jesu obeskrivliga, ljuva kärlek till Dig, och Du kan då sätta Dig ner vid Jesu Fötter, väta Jesu Fötter med tårar av befrielse, lättnad, ånger, glädje och med en hjärtats innerliga kärlek till Jesus. Du kan få gråta tårar av glädje, kärlek och tacksamhet till Jesus. Och Du kan få höra de ofattbart stora, ljuvliga och underbara orden sägas av Jesus själv: Dina synder är Dig förlåtna. Amen.

3 Comments

 1. Du skulle passa att tala på fängelserna. Det är så många som behöver sånt här budskap. Konrad! Din väg kommer inte att stanna i Afrika, för människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt.
  Det käns som om du har sann kärlek.

  • Åh, tack kära syster. Nu blev jag rörd. Det finns nog inget jag önskar mer än att ha kärlek i mitt hjärta. Därnäst kommer att få vinna människor för Jesus Kristus. Har varit sjuk i många år, men nu har Herren satt mig i rörelse… <3

 2. Halleluja og amen ❤️ Velsig bra formulert , og ett kjempeviktig tema .
  Det er SÅ viktig å vite og kjenne , at man er blitt ett Guds barn . Vi har gått over fra døden til Livet ! Vi har I Ham , fått evig liv , Halleluja .

  Da eg ble født på ny , så kjente eg at eg var kommet HJEM . Jesus Kristus , var meningen med livet . Puslebitene falt på plass .

  Vi er elsket med en evig kjærlighet , for Han ER selve Kjærligheten ! Og Han beviste den gjennom Sitt offer på Golgata kors 😊

  Til den som tviler , er usikker på om man er født på ny , les Guds Ord . Der sier Herren at Han gav Sitt liv for at hver den som tror på Ham , ikke skulle gå fortapt ! Tror du på Ham ?
  Det er alt som behøves , å takke JA til Hans STEDFORTREDENDE offer for deg !

  Den nye fødselen , er noe som skjer gjennom DHÅ´s åpenbaring av Ordet ! Du får en visshet , at du bare VET at du VET at du VET , at det var for deg og dine synder , at Han offret Seg ❤️

  Det er ikke FØLELSENE som skal bestemme om du er født på ny eller ikke ! For de svinger og går opp og ned som en berg og dalbane ! Men Guds Ord , står fast til evig tid ! Guds Ord sier at så mange som tok i mot Ham , gav Han Nåde til frelse !

  Fienden vil plage deg hele veien HJEM ! For han jater Gud og han hater oss og Israel . Men , stå ham imot FASTE I TROEN ! Og han SKAL fly bort fra dere !! Tal ut Guds Ord høyt til deg selv , for troen kommer av HØRELSEN av Guds Ord , amen !

  Herren velsigne deg broder ❤️Amen.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This