Navigation Menu+

Då ska Jesus komma

Posted on 27 Mar, 2018 in All languages, Swedish | 4 comments

 

Då ska Jesus komma

I 1 Korinthierbrevet 15:51 står det: Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas

Jag tänker idag tala lite om himlen, den andliga verkligheten och Jesu Återkomst. Jag är nog oftast ganska strukturerad i det jag skriver, men denna gång blir det lite mer fritt, bara som det kommer, så Ni som föredrar struktur får hålla till godo denna gång. Detta är inte en sammanhållen, strukturerad teologisk utläggning om Jesu Återkomst. Jag vill bara måla upp en bild och ge lite tankar kring detta ämne. Min önskan är mest att måla en bild, föda en längtan, en påminnelse om att vi ska leva med denna tanke inom oss, och det är inte en teologisk utläggning.

En Dag ska himlen stå öppen och alla ögon ska då se Jesus komma åter i ofattbar glans, härlighet och ära.

Jesu Återkomst är lite av en Guds hemlighet. Paulus säger själv i orden från inledningen att han säger oss en hemlighet: vi ska alla förvandlas. Det finns ett antal bibelord om Jesu Återkomst, men för de flesta av oss förblir det mycket av en hemlighet. I en sång heter det: en dag kommer Han tillbaka. Omöjligt att förstå, men ändå är det så.

Så är det för mig. Jag tror av hela mitt hjärta på en helt bokstavlig Jesu Återkomst. Jag tror att det kommer att bli något helt otroligt, och ske i ett enda ögonblick, mycket snabbt. Jag tror att alla människor kommer att slås, antingen med häpnad och hänförelse, dvs de som tillhör Jesus, eller med skräck och fasa, dvs Jesu fiender.

Men även om jag tror på detta så kan jag ju såklart inte föreställa mig exakt hur det ska bli, hur det ska se ut. Jag tvivlar inte på att det ska ske, men jag undrar ibland hur det ska se ut. Jag vet inte heller när. Det vet ingen, ingen utom Fadern.

Lewi Pethrus sa profetiskt i början på 1900-talet: så länge ropet hörs: brudgummen kommer, gör Er redo, då finns det anledning att tro att Han ännu dröjer en tid. Men när ropet om Hans Återkomst tystnar, då är Han nära.

Idag har budskapet om Jesu Återkomst i mångt och mycket tystnat i vår kristenhet. Mamma berättar att i samband med tältmöten under Jesus-väckelsen och karismatiska väckelsen så föll ofta Den Helige Ande på ett kraftfullt sätt när man började tala om Jesu Återkomst, och det gjorde man ofta då.

Idag är det inte så ofta man hör predikningar om detta. Det finns, tack gode Gud, en del förkunnare som ännu talar om detta, men från många predikstolar har ropet tystnat. Det är ett starkt tecken på andlig ljumhet och sömnaktighet. Någon har sagt att bland de budskap som är mest helgande och gör oss andligt vakna är talet om Jesu Återkomst. Jag tror att det är sant.

Och jag tror att Lewi Pethrus hade rätt: att ropet om Jesu Återkomst har tystnat är ett av de starkaste tecknen på att Jesu Återkomst inte är så långt borta, tillsammans med staten Israel, väckelse i Israel och omvärldens allt mer fientliga attityd mot Israel. Dessa är några av de starkaste tidstecknen, även om det finns flera andra.

Men jag varken vill eller kan spekulera i när. Men vi bör vakna upp och börja tala mer om detta ämne. Det är inte så långt borta nu och vi bör leva i en ständig påminnelse om Jesu Återkomst och himlen som en realitet och som vårt hemland. Vi hör inte hemma här.

Jag vill också säga att jag i denna predikan inte ska ge mig in i frågan om Jesu lärjungar ska försvinna innan Vedermödan, i mitten eller efter. Det finns olika argument och teorier. Jag har satt mig in i alla tre ganska så väl och ser en del argument för alla tre varianter. Det jag däremot kan säga är att Jesus har någon form av lärjungar på jorden ända fram till Uppenbarelseboken kapitel 19 när skyarna brister och Jesus kommer med alla Sina heliga, dvs Mose, Elia, Paulus och Petrus. Tänk vilken mäktig syn. Alla Jesu lärjungar är absolut inte borta och som jag läser Uppenbarelseboken så finns möjligheten till omvändelse och frälsning kvar fram tills Jesus står på Oljeberget.

Men jag säger som Wilkerson. När han fick frågan vilken av dessa tre teorier han trodde på så ville han inte svara, utan han sa: jag tror på ”vi kan inte förlora-Uppryckandet”. Så är det. Tillhör vi Jesus, följer Lammet, så är vi segrare oavsett när Jesus hämtar oss. Wilkerson sa också: var redo! Ordet som gäller för oss är var redo.

Dessutom ska vi ju komma ihåg att oavsett när Jesus kommer tillbaka så är Evigheten hela tiden bara ett steg bort, bara ett enda andetag från oss. Vi kan omkomna i en bilolycka imorgon eller dö av en hjärtattack idag. Vi vet inte när vår tid på jorden är slut, så vi ska vara redo att möta Jesus varje dag, varje stund.

Men denna predikan vill också påminna oss alla om himlen som en verklighet. Jag tänker mig personligen himlen i mångt och mycket som en parallell verklighet, fördold för det mänskliga ögat. Det är i och för sig så att vi ska ryckas upp och att Paulus rycktes upp till ? himlen, så himlen finns såklart ovanför oss, men det viktiga är nog inte exakt var himlen finns, utan att det finns och vad som finns där, hur den är beskaffad.

Himlen kommer att vida överträffa allt vi kan föreställa oss. Vi bör tänka på himlen som vår lön. Vi väntar på lönen i himlen, vi söker den inte här på jorden. Och den lön som väntar där är väl värd att vänta på. De himmelska, andliga skatterna som ska bestå för Evigt är oöverträffade i sin skönhet. Den frid vi ska få njuta av är en tillräcklig lön i sig. Vi kommer att få vila, lugn och ro, helt ostörd frid. Inget kommer att störa vår frid där. Men vi kommer också att ha en glädje som är ofattbar, och en nåd och kärlek som överträffar allt vi erfarit här på jorden.

Och vi kommer att få se Jesu skönhet, Jesu härlighet och ära. Vi kommer att få se Jesus Ansikte mot ansikte. Jesu skönhet och ljuvlighet kommer att vara det som gör himlen till himlen. Tänk att för alltid få stå inför Tronen, inför Gud Fadern och Lammet, Guds Lamm. Vi kommer att stå där i Evig hänförelse.

Jag tror också att det är nyttigt för oss kristna att påminna oss om den andliga verkligheten som finns runtomkring oss hela tiden. Paulus skriver i ?: Herren är nära. Det är bra att påminna sig om det. Visst känns det ibland som att Herren är långt borta, men Han är där. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Om Du ser efter ska Du se att Han står där…

Det finns en andlig verklighet runt omkring oss, både en ond och en god sådan. Men vi kristna ska mest tänka på den goda, tänka på att den är nära, runt omkring oss, att Jesus omsluter oss på alla sidor. Att vi är bara ett litet steg bort från den andliga verkligheten. Vi ska vara medvetna om den onda andevärlden, men vi ska inte uppehålla oss alltför mycket med den.

Det är som med vår gamla syndanatur. Vi ska vara medvetna om den, lära oss dess kännetecken, men ha blicken fäst på Jesus och påminna oss om att Jesus Kristus är vår rättfärdighet, varje stund och varje timme.

Det är också bra att påminna sig om att i ett enda nu ska vi förvandlas. Jesus kommer att uppenbara Sig i all Sin glans och härlighet. Vi ska få se Jesus, vi ska få se Hans Ansikte, Jesu person och gestalt, full av skönhet, ära, makt och härlighet. Strålglansen från Jesu Ansikte kommer att överträffa glansen från Mose ansikte när han varit med Herren på Sinai berg hundrafalt och tusenfalt. Israels barn kunde inte se på Mose ansikte.

Det kommer bara att vara Guds Nåd och att vara iklädd Jesu Kristi rättfärdighet som gör oss kapabla att stå upprätta inför Människosonen. Allt eget kommer att falla. De som på Den Dagen står utan Jesus Kristus, som tex Antikrist, kommer inte att bestå, utan förintas av glansen av Jesu Ankomst. När Jesus uppenbarar Sig i all Sin glans och härlighet, tror jag att även vi som tillhör Honom kommer att stå fulla av häpnad. Vi kommer att stå i hänförelse inför Jesu Skönhet och Härlighet, makt och Majestät.

Jag ska avsluta med att sjunga lite ur en sång av Pelle Karlsson som jag bara älskar. Orden är ljuvliga, som honung i min mun, och de får mig att tänka på Jesu Återkomst, på himlen och den andliga verkligheten omkring oss. De får mig att tänka och känna: Herren är nära. Jesus är nära. Orden får mig också att tänka på Paulus ord från inledningen om en hemlighet: hur vi ska förvandlas vid den sista basunens ljud.

Så här går sången:

Då ska Jesus komma allt förändras på en gång
Frälsaren skall komma vilken glädje, vilken sång
Det skall inte dröja, Ja jag vet att allt står klart
Frälsaren skall komma, komma snart.

Låt oss ha detta i åminnelse. En dag ska alla vi som tillhör Jesus förvandlas, i ett enda ögonblick, i ett enda nu, vid den sista basunens ljud. Amen.

4 Comments

  1. Underbart ska de bli den dagen. En gång när jag var i bön fick jag orden över mig, de var sommaren 2014 jag kommer snart ha olja i lampan

  2. Tack för din predikan!Tänk vad vi har att se fram emot.Jesus är uppstånden Han Lever
    Var frimodig där Gud har ställt dej

    • Tack kära Ingmarie! Hälsa syrran och hela LP-gänget! //Konrad

  3. Jag längtar till ett nytt rike ska erövra denna värld. Jag tycker det är jobbigt att leva som kristen i Sverige idag, frestelserna hopar sig liksom från alla sidor, utan Herren vore jag som en antilop jagad av ett lejon..snart uppäten.

    ‭‭1 Pet‬ ‭5:8-11‬ ‭

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad