Navigation Menu+

Tillber muslimer, kristna och judar samma Gud?

Posted on 2 Jan, 2018 in All languages, Swedish | 2 comments

 

Tillber muslimer, judar och kristna samma Gud?

Detta är en allt mer aktuell fråga i vår kristenhet, troligen delvis motiverad av vår relativt stora invandring av muslimer på senare år, och det därpå följande allt tätare samarbetet mellan framför allt Svenska kyrkan och muslimer. Men jag tror att det är viktigt att vi kristna har detta ämne helt klart för oss, så att vi inte vandrar vilse i den allt större religionsblandning som finns idag runt hela vår jord, inte minst i Västeuropa. Frågan blir då: är det samma Gud i Bibeln och i Koranen? Är det samma Gud i Islam och kristendom? Och har judarna samma Gud som de kristna?

Jag fick frågan av en syster via Facebook nyligen om muslimer och kristna har samma Gud, och därav kände jag ett behov av att skriva denna predikan. Jag ska försöka ge ett svar utifrån vad Bibeln säger.

Mitt svar är utan minsta tvekan nej, det har vi inte. Jag kommer att ge mina skäl för det längre fram. Judarna däremot, de har samma Gud som de kristna, men de har inte förstått vem Jesus är, med tillägget: ännu…

Alltfler judar får nu möta Jesus och inser att Jesus Kristus är deras utlovade Messias, men precis som Paulus säger i Romarbrevet så ligger det ännu en slöja över de flesta judars hjärtan så att de inte ser detta, och denna ligger kvar pga Guds Nåd och plan, för att hedningarna ska kunna få komma in i fullt antal.

Men när hedningarna fått komma in i Guds Rike i fullt antal då kommer Israel att bli frälst, på en enda dag. Om det ska tolkas bokstavligt som att alla judar blir frälsta låter jag vara osagt, men jag tolkar det som att det i alla fall kommer att bli väldigt många av dem. Och på Den Dagen, för jag misstänker att det är i samband med Jesu Återkomst, då kommer fröjden, glädjen och känslan av befrielse att vara stor, inte bara bland judarna, inte bara i Israel, utan såklart även bland oss kristna.

Vi har samma Gud som judarna av flera skäl. Deras Bibel utgör ca häften av vår och kallas för Gamla Testamentet, och det är precis lika mycket Guds Ord som Nya Testamentet. En del kristna vill att vi ska avskaffa GT, men det är helt fel.

Vi lär oss mycket om Herren och Guds vägar genom GT och som jag sa så är även det Guds Ord, till hundra procent. Det är ju också den Bibel som Jesus hade, lärde sig och refererade till, eftersom NT inte fanns då, och samma sak gäller ju även apostlarna och den första kyrkan. Det finns ingen anledning att avskaffa GT.

Vi ser ju även att judarnas Gud, Mose Gud, Gud i GT, genomgående kallas för Herren, Adonaj. Det är ju exakt det Namn som NT ger Jesus, bland annat genom aposteln Paulus, men även i Evangelierna. Jesus kallar sig ju också för ”Jag Är”, vilket är det allra heligaste Namnet på Herren Gud i judisk tro.

Jesus är därmed samma Gud som uppenbarar sig för Moses i öknen och genomgående den Gud som åsyftas i GT. Vid något tillfälle kanske Fadern åsyftas eller Den Helige Ande, men jag vill påstå att den Gud som oftast åsyftas i GT är Jesus Kristus, Herren, Adonaj. Men oavsett om det är så eller ej så är jag helt säker på att judarnas Gud och vår Gud i kristen tro är densamme.

Varför menar jag då att vi inte har samma Gud som i Islam? Jag kan ge många argument för att vi inte har samma Gud som muslimerna, och jag ska ta upp några av de viktigaste.

För det första så säger Koranen tydligt och klart att Gud inte har någon son. I något avsnitt ber Jesus även om förlåtelse inför Gud om Han hade kunnat uppfattas som att Han hade sagt något sådant. Inom Islam är Jesus en profet, men inte heller mer än en profet.

Bibeln lär lika tydligt och klart att Jesus är Guds Son. Detta sägs både av Jesus själv och Bibeln i övrigt. Därmed står ord mot Ord. De kan inte båda ha rätt, och samme Gud kan inte vara osäker på hur det förhåller sig med detta. Gud måste ju själv veta om Han har en Son eller inte.

Till apostlarna sa Gud: ja, Jesus är Min Son. De förkunnade tydligt och klart att Jesus var Guds Son, Messias. Till Jesus, Johannes Döparen och många som lyssnade sa Fadern i Matteus 3:17: detta är Min Son, Den Älskade, i Honom har Jag Min glädje.

Därmed står ord mot Ord, och helt logiskt kan inte båda ha rätt. Man kan respektera båda uppfattningarna som ett uttryck för religionsfriheten, och det bör man också göra, men det går inte att säga att båda har lika rätt, det blir logiskt helt ohållbart. Antingen är Jesus Guds Son eller så är Han inte det, det är helt digitalt, en etta eller en nolla, det är antingen eller. Samme Gud kan inte säga både ja och nej på denna fråga. Gud måste själv vara på det klara med om Han har en Son eller ej. Alltså är det en annan gud som talat till Mohammed.

En del säger att muslimer och kristna har samma Gud, men är det sant?

Ett annat argument är att Allah faktiskt är månguden, därav är halvmånen deras symbol. Man tillbad månen, och även om man nog inte gör det idag så är det vad Allah var från början, och jag tror att andliga rötter inte tvättas bort bara för att man ändrar lite på förpackningen.

Ett annat argument är att Jesus själv och Bibeln säger att det enbart är tron på Kristus som ger en människa en upprättad och helad relation med Gud Fadern. I Johannesevangeliet 14:6 säger Jesus: Jag Är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig. Jesus själv säger alltså att det är omöjligt att komma till Gud utom genom Honom.

I 1 Johannesbrevet 2:23 står det: Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Eftersom Islam förnekar Sonen, så kan de inte heller ha Fadern. Jesus och Bibeln i övrigt ger ett helt entydigt svar: det är inte samma Gud.

En del säger att det måste vara samma Gud eftersom de tillber Gud, och bara en Gud, och vi gör också det, alltså är det samma Gud. Men det bygger återigen på ett logiskt felslut. Om jag tillber solen och kallar den Guden för Ra, så tillber jag ju bara en Gud, dvs det är monoteism, men det är ju inte Den Levande Guden, inte Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Att man bara har en Gud innebär inte att det är samma Gud som vi har.

Mitt tredje argument är från Galaterbrevet. Aposteln Paulus säger tydligt och klart i Galaterbrevets första kapitel vad som gäller om någon, vore det så en ängel från himlen, kom med ett annat evangelium. Om Du inte vet vad som står där så kan jag bara säga att Paulus använder rätt så starka ord, men det är inspirerat av Den Helige Ande, så det är också Guds Ord. Paulus säger att vi inte ska godta ett evangelium i strid med vad han förkunnade om det så än vore en ängel från himlen som kom med det.

Men det är ju exakt vad Mohammed säger hände med honom. Mohammed säger att en ärkeängel kom med Koranen till honom ned från himlen. Men det budskap som kommer genom Koranen är ju ett helt annat ”evangelium” än Jesus och apostlarna kom med. Guds Evangelium handlar ju om Jesus Kristus, Guds Son, men det är ju inte det budskap som Koranen kommer med. Därmed måste vi avvisa det, och därmed är det inte Guds Evangelium, eftersom Guds Evangelium har ett helt annat innehåll.

Vi kan också se på relationen till Israel. Många, många har fått höra personer inom Islam säga: död åt judarna eller att de vill utplåna Israel. Det är ju för det första långt från Jesu Ord om att älska sina fiender, men det är ju också ett märkligt förhållningssätt till Guds utvalda och älskade egendomsfolk. Herren Gud älskar sitt folk, judarna, och Han älskar Israel. Det är Gud som nu samlar hela sitt utvalda folk till Israel. I snabb takt flyttar judar hem till Israel från Ryssland och Europa, bland annat, vilket Gud utlovat genom Sina profeter för nästan 3000 år sedan. Gud har full kontroll på allt som sker.

Men hur skulle samme Gud kunna både älska Israel och judarna och vilja utplåna dem? Det är ju helt omöjligt. Jag har dessutom hört talas om många muslimer som tagit emot Jesus och blivit födda på nytt, och de börjar då älska Israel. Hur förklarar man det annat än att något har skett i deras hjärtan, att Guds Ande givit dem ett nytt hjärta?

Den som får möta Jesus och blir född på nytt får ett nytt hjärta och en ny Ande, Guds Ande tar sin boning i hjärtat. Detta innebär att Jesus Kristus bor i dennes hjärta och gör Dig lik Honom. Du börjar älska det Jesus älskar, och avsky det Jesus avskyr. Ja, parallellt har Du en gammal natur, den sk syndanaturen, och den strider emot Guds Ande, men Du får ändå inom Dig Jesus, med allt vad Han Är och älskar och inte älskar.

Vad älskar då Jesus? Han älskar barmhärtighet. Människor. Guds Ord. Hela Skapelsen. Sina lärjungar. Rättfärdighet och Sanning. Dvs Jesus älskar det som är rätt, rent och sant.. Du får därmed ett hjärta som älskar allt sådant. Och sist men inte minst: Du får ett hjärta som älskar Israel, eftersom Jesus älskar Israel.

Nej, Du kommer inte att älska allt som Israel gör, lika lite som Jesus älskar allt som jag gör, men Jesus älskar ändå mig som person, och Jesus älskar judarna som folk, även när de gör fel.

Det finns något som kallas för ersättningsteologin, där man påstår att Gud har förskjutit sitt folk judarna pga att de förkastade Messias, Jesus Kristus. Men denna teologi har dels lett till förödande förföljelser av judarna och även haft påverkan på Förintelsen, men dels är den inte heller sann. Bibeln säger tydligt och klart att judarna ännu är Guds utvalda och älskade folk. Gud har inte förskjutit sitt folk judarna.

Paulus säger i Romarbrevet 11:1: Jag frågar nu: Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte! Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2 Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt.

I 1 moseboken 17:7 står det: Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud.”

Här står det tydligt och klart att Herren Gud slutit ett Evigt Förbund med Abraham och hans efterkommande, och när Gud säger att ett Förbund är Evigt så är det Evigt. Det kommer alltid att bestå. Judarna är ännu Guds utvalda och äskade folk och Gud har en plan för judarna och Israel, en plan som är god både för dem och för världen, om vi tar emot vad Gud gör för och genom judarna och Israel.

Det judiska folket har under alla tider varit till stor välsignelse i alla länder där de behandlats väl, både till andlig välsignelse och jordiska. Samma sak gäller Israel, som ligger i spets inom medicin, IT, och många andra områden. Jag tror att av årets nobelpristagare var cirka en tredjedel judar. Det judiska folket är välsignat av Herren Gud och genom dem strömmar välsignelser ut över världen, varav den allra främsta såklart är Jesus Kristus och de himmelska, andliga välsignelser som den som tar emot Honom får ta del av. Jesus var ju som bekant jude.

Så hittills har jag sagt: judar och kristna har samma Gud, men judarna har ännu inte förstått att Jesus är deras Messias, men allt fler gör det idag. Men judar och kristna har inte samma Gud som muslimer.

Men med detta sagt anser jag ändå att alla ska vara fria att välja religiös- och politisk övertygelse. Vi ska respektera deras tro men ändå söka vinna dem för Kristus. Vi ska också älska dem. Jag anser mig inte ha särskilt många fiender, men om jag än hade det så har Jesus befallt mig att älska även dem och göra dem gott. Vi ska göra gott mot alla och älska alla människor, oberoende av politisk eller religiös övertygelse.

Men vi har inte samma Gud som dem. Detta är min ståndpunkt, men många i vår kristenhet inser inte detta idag. En andlig blindhet har kommit över oss. Vi öppnar upp för andra gudar och andra evangelier, fast det inte finns något annat Evangelium än Guds Evangelium som handlar om Jesus Kristus, Guds Son och Hans lidande, död och uppståndelse på Golgata för våra synders skull och för att öppna Vägen till Fadern, Guds Rike och ge Evigt liv. Det finns inget annat evangelium och vi bör inte lyssna till något annat Evangelium än Guds Evangelium.

Vi kristna bör inte blanda in Islam i Jesu Kristi kyrka. Att bygga gemensamma kyrkor och moskéer är helt fel. Vi tillber inte samma Gud. Det är fel att blanda olika religioner in i varandra. Det är dessutom väldigt, väldigt farligt för vårt andliga liv. Dessutom är det något som jag tror att Antikrist kommer att göra och säga att alla religioner har samma Gud, så det är en tendens vi bör se upp med.

Däremot är det en annan sak att vi bör gå fram med vishet när vi vittnar för muslimer. Jag har inte så mycket erfarenhet av detta, men den lilla jag har bekräftar vad andra säger: det blir lätt konflikter och ett låst läge om man inleder med att säga att vi har olika gudar. Jag tror att det i de flesta fall är fel väg att gå, även om vi såklart ska tala som Guds Ande leder oss.

Men, säger någon, ska inte vi kristna tala sanning. Ja, men Guds Ande uppenbarar sanningen steg för steg. Någon har sagt att om Gud skulle uppenbara djupet av vår fallna natur dag ett så skulle vi ge upp. Gud uppenbarar sanningen steg för steg, allteftersom vi är mottagliga för den och vill lyssna till den, och på samma sätt tror jag att vi bör gå fram med muslimerna.

Guds Ande börjar också vid den punkt där vi står, tar oss i handen och leder oss steg för steg in i sanningen. Ett exempel på det vill jag ta från en präst vid Sankta Klara kyrka. Han var som missionär i Pakistan och hade en ung muslim som hjälpreda och tolk. Prästen kunde inte ett ord på Urdu, det lokala språket, och talade med tolken på telefon. Han bad kort: Helige Ande, hjälp mig att säga något på hans språk! Helt plötsligt kom några ord ut ur hans mun. Han blev förvånad och frågade tolken vad han hade sagt. Du sa: det finns ingen Gud utom Gud, och Jesus är Guds Son.

Detta är ett utmärkt exempel på hur Guds Ande uppenbarar sanningen. Att det inte finns någon Gud utom Gud är muslimernas trosbekännelse och är också sant i kristen tro. Inget våld på sanningen där inte, men det utgår från den punkt där denne muslim befinner sig och kan känna igen sig. Men sedan uppenbarar Guds Ande nästa steg: och Jesus är Guds Son. I Islam är Jesus bara en profet, men Guds Ande uppenbarar sanningen för honom: Jesus är Guds Son. Det är något vi kan lära oss av, att uppenbara sanningen för dem steg för steg, ta dem vid handen och leda dem in i Sanningen, dvs in i Jesus Kristus.

Ett annat exempel kan jag ta från en pastor här i Byske. Han har vittnat för många muslimer och fått vinna flera för Kristus. En gång frågade en muslim honom: Mohammed, är han en falsk profet? Pastorn svarade: det vet jag inte, för jag känner inte Mohammed, men jag känner Jesus. Sedan förflyttades fokus från Mohammed till Jesus, vilket är ett bra skifte. Han brukar också med muslimer tala om att följa ”Jesus-Vägen”, istället för att gå i clinch, och det brukar ge resultat för honom. Jag menar att det finns goda skäl att ta lärdom av dessa exempel.

Men det finns ändå starka skäl för att vi kristna ska ha helt klart för oss hela tiden i vårt inre att vi inte har samma Gud. Ett skäl är att annars finns det ju ingen anledning att försöka vinna dem för Kristus, och då innebär det ju att massor av muslimer går Evigt förlorade. Det är ju ett svek mot dem.

Ett annat skäl är att vi kristna själva då riskerar att ledas vilse, bort från sanningen och den frälsande tron på Jesus Kristus och det är ju också det en stor skada. En stor del av den liberala kristenheten idag lägger sig platt för Islam och går därmed själva vilse och leder andra vilse. Det är ju såklart allvarligt. Det är därför viktigt att vi har detta klart för oss, även om vi får använda vishet med hur och när vi lägger fram det.

Vi bör också komma ihåg att det kommer en Antikrist. Han kommer att styra jorden på det politiska, ekonomiska och religösa området. Jag, och många med mig, tror att han kommer att förena alla religioner till en enda, säga att alla religioner har samma Gud och till sist kommer Antikrist att säga sig själv vara Gud och ha sig själv som enda religion. Det finns därför all anledning att se upp med sk synkretism, dvs religionsblandning.

Idag är det allt mer av synkretism, religionsblandning, inom vår kristenhet och det ser man om man är vaken och prövar saken. Det kommer in andra andar i Jesu Kristi kyrka. Islam är en, och det kommer in främst i Svenska Kyrkan, men det är även sk Kundalini-andar och spiritism som kommer in på bred front inom frikyrkligheten eller det som även kallas för den karismatiska kristenheten. Det finns all anledning att se upp med detta.

Vi kristna har samma Gud som judarna, men inte som muslimerna. Men vi ska älska muslimerna. Vi ska försöka ge dem Guds Evangelium. Vi ska försöka vinna dem för Kristus, säga sanningen men använda vishet. Vi ska försöka vinna deras förtroende, bygga relationer och försöka leda dem till Jesus Kristus, för Jesus dog även för dem, för att ge dem erbjudandet om syndernas förlåtelse och Evigt liv.

Många muslimer kommer idag till tro på Kristus. Dels i Sverige, men även i tex Iran. Vi ska se muslimerna i Sverige som älskade medmänniskor som behöver frälsning, behöver Jesus. Vi ska försöka vinna dem genom att skapa förtroende, bygga relationer, visa dem Kristi kärlek och berätta om Jesus. Amen.

2 Comments

  1. Amen! ❤ ❤ ❤
    Tack Far! Tack Jesus! Tack Helige Ande!
    Guds välsignelser i rikt mått till dig Konrad.

  2. Du har rätt. Jag beder väldigt mycket för förorterna, men jag erkänner att jag är för feg för att själv vittna för dem. Jag har inte fått den frimodigheten. Men jag anser däremot att pastorn gjorde fel som sa att han inte viste om mohammed var falsk profet, han viste det, men ljög. Anser inte att man kan bygga, el bör bygga upp förtroende med lögn.
    Men jag beundra dom som vågar tala med muslimer, jag ber varje dag för våra förorterna.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad