Navigation Menu+

Rakt från hjärtat till vår kristenhet och vårt land

Posted on 16 Jan, 2018 in Guds ord, Guds rike, Kärlek, Lidande, Tro | 8 comments

I konflikt med samhället, eller med Gud?

Kaj Munck, präst i Danmark under Andra Världskriget, predikade radikalt och en dag blev han uppsökt av en man som sa: broder Kaj, om Du predikar på det där viset så riskerar Danmark att hamna i konflikt med Tredje Riket! Munck svarade: kanske det, men det är mycket värre att hamna i konflikt med Gud!

Det finns en klar tendens inom vår kristenhet att vilja anpassa budskapet efter tidsandan, för att inte stöta sig med samhället, politiker och massmedia. Budskapet blir ungefär: det spelar ingen roll hur Du lever, Du behöver inte alls omvända Dig, det spelar heller ingen roll vilken slags Gud Du tror på, bara Du tror på något i alla fall, det räcker nog att tro på kärleken, så kommer Du till himlen! 

En känd kristen profil, Joel Halldorf, får skriva i Expressen vilket är underbart och bra, men uttalade sig nu offentligt för att alla kristna församlingar skulle godkänna samkönade äktenskap, och det vann nog gehör i samhället, men gjorde Guds Ande i mig djupt bedrövad. Andra predikar att alla religioner leder till Gud, och det är minst lika illa det, då det leder bort från den enda frälsningen Guds Ord talar om: tron på Jesus Kristus, och som jag av egen erfarenhet som andlig sökare är sant. 

Ja, med ett sådant budskap kommer man ej i konflikt med samhället, man blir populär, men dessvärre i konflikt med Gud, och det är betydligt värre. Och genom att predika ett anpassat budskap som får människor att känna sig säkra när de lever kvar i sina synder och därmed en dag riskera att låta dem gå Evigt förlorade, blir man medskyldig till detta. Och så kommer man en dag att själv få träda fram inför Gud med skuld eftersom man predikat ett budskap efter ”egen vishet”, människors egna tankar istället för Guds Ord, vilket förledde människor och fick dem att sova säkert och tro sig vara på ”Vägen till himlen”, dvs Jesus, men som en dag fick inse att det som de fått höra inte var sant. Det är djupt tragiskt, men dessvärre sant. 

Nej, då är det betydligt bättre att predika Guds Ord som det står, och kanske ibland få samhället emot sig men få Gud på sin sida och få se i alla fall några omvända sig och bli frälsta, och istället för att träda fram inför Gud med andras blod på sina händer, träda fram med några frälsta själar. Det är ett mycket bättre val. 

Ser vår kristenhet vart vårt land är på väg?

Min goda vän i Kristus, Liliane Jakobson, fick nyligen Hesekiel 9:1-11 från Herren till Sverige och Norden. Ni kan själva läsa vad som står, men det är synnerligen allvarliga ord. Jag själv har de sista tre åren fått 10-15 drömmar om ett ryskt angrepp mot Sverige, och flera andra kristna har drömt samma sak, och vårt land var chanslöst, och jag är övertygad om att det är drömmar från Herren. Vårt älskade land befinner sig i ett mycket allvarligt läge, och Gud varnar oss.

Men när Herren Gud varnar, så visar Han, pga Sin stora kärlek, barmhärtighet och trofasthet, alltid på en utväg. Vad är då den? Är det att Guds folk ska börja be om en regering med Kd, M och SD, som en del röster menar. Nej, det är inte den väg Herren pekar på. Ja, Guds Ord säger klart att vi ska nämna våra makthavare i våra böner, men Herren pekar inte på en politisk lösning av Sveriges problem. Och att försöka få Guds folk in i bönevrån för att ropa till Gud om en sådan regering anser jag är en vilseledning av Guds folks tid och ansträngningar i bön. 

Ja, det är sant att vi ska uppmana Guds folk att börja bedja, och det är helt nödvändigt om vi vill rädda vårt land, men vår glöd, passion och huvudleden av vår tid i bön ska handla om vår kristenhet och vårt folk, inte Riksdagens sammansättning. Nej, vi ska gå ner på våra knän inför Himmelens Gud, vi ska frimodigt be om väckelse bland oss kristna, om en utgjutelse av Guds Ande över Guds folk, om en glöd, hängivenhet och iver över oss själva och alla andra kristna att frimodigt berätta om Jesus, var vi än befinner oss. Och ropa på våra knän om nåd och förbarmande över Sverige och en väckelse över hela vårt land. Det är den Väg Herren visar på för att rädda vårt land, och om vi börjar bedja, så tror jag att Gud kommer att höra våra böner. Men tiden börjar bli knapp nu, så knäpp Dina händer i bön. 

Konrad Nyström, Byske, Västerbotten 

Lovsånger som berör, men på vilket sätt? 

Läste nyligen en insändare i en kristen tidning som argumenterade för den moderna lovsång som är omdebatterad, och vill säga några ord angående det. Detta är inte avsett att kritisera eller döma, utan jag vill försöka att i ödmjukhet och kärlek öppna kristnas andliga ögon.

Att människor blir berörda, upplever stark glädje och kärlek, hoppar och skuttar och säger att Gud berör, behöver inte alls betyda att Guds Ande är verksam. Insändaren tog upp Hillsong och Bethel Church som exempel på stark och berörande lovsång som ger framgång, man påstår att människor blir frälsta, och i en del fall kanske det är så, men det vet ju bara Gud. Att den drar mycket folk, är stark och berörande håller jag med om, men frågan är på vilket sätt?

I mitt gamla liv gick jag på flera konserter med Depeche Mode. Ljuseffekter, stark, dånande, suggestiv, medryckande musik, djupa och starkt berörande texter, och den stora publiken hoppade i takt och man upplevde stark ”glädje, enhet och kärlek” och det kändes gudomligt, man var i extas och kände sig nästan salig och frälst. Men var det Guds Ande? Nej, absolut inte. Och efter konserterna var man bara tom inombords. På samma sätt upplever jag ofta Hillsong och Bethel: medryckande, men när sången är slut känner jag mig bara tom inombords. 

Guds Ande berör också, och kan ge starka känslor, men det går samtidigt mycket djupare än känslor, och det gör en människa på ett bestående sätt mer lik Jesus Kristus, och man går därifrån fylld av Guds Ande och inte tom. När man tex man sjunger ”Pärleporten” eller ”Saliga visshet Jesus är min”, då fylls jag av Helig Ande, av Andens frukt och Andens mod och kraft, och jag blir inte tom, jag blir fylld. Men jag vill betona att det idag också skrivs lovsång som är mycket bra, men när just Bethel och Hillsong togs upp i artikeln som exempel på bra lovsång så håller jag absolut inte med, utan tycker tvärtom att det nästan är särskilt den som är fel. 

Gåvan att skilja mellan andar behövs som aldrig förr i vår kristenhet, något Guds Ord säger tydligt och klart ska gälla i den sista tiden då Bibeln talar om den sista tidens andliga förvirring, som ska komma även ”i Jesu Namn”  och som är något vi ser idag, då massor av märkliga saker kommer in i vår kyrka, men det märkliga är att den gåvan tvärtom verkar mer ovälkommen än någonsin. De som fått denna gåva avvisas ofta idag i våra församlingar och man vill inte lyssna. 

Vi måste känna in Guds Ande, och det gör vi på frukten, och det är inte alltid så lätt att avgöra vad som sker, inte heller för den som har fått gåvan att skilja mellan andar, men oavsett vad man känner inombords så avgörs saken alltid av Guds Ord, understödd av god och beprövad teologi. Och prövar man tex Bethel Church utifrån Guds Ord, eller klassisk teologi, så är saken avgjord på kort tid, och det blir ett tydligt nej. 

Jesus sa: på frukten känner man trädet. Jesus menar inte stora skaror åhörare, inte yttre framgång, inte starka känsloyttringar, inte helanden och mirakler. Nej, det Jesus säger är att det är på Andens frukt man avgör saken, understött av Guds Ord. Hör, Du som har öron. 

Konrad Nyström, Byske, Västerbotten (slut på detta inlägg)

Jesus förhärligad eller förlöjligad

Gud har de sista tre åren talat mycket till mig i drömmar, och en hel del har varit svåra saker och inte så lätta att bära fram, men jag måste göra Guds vilja, och häromnatten kom: Guds Dom är snart på väg över vårt land. Tror Du att Guds Ande då talar till vårt folk genom Sitt redskap, församlingen, genom en massa skratt, eller genom att peka på synd, rättfärdighet och dom?

Nu har vi ju inte någon regelrätt Skrattväckelse i vårt land idag, och tack gode Gud för det, men ändå hör jag nu och då om gudstjänster i vårt land där förkunnaren och/eller församlingen brister ut i ett hysteriskt gapskratt så att de nästan faller ut ur bänkarna och säger att det är manifestationer av Guds Ande. Att använda en gnutta humor i predikan är absolut inte fel, men detta är ju något helt annat. Jag dömer ingen, men låt oss i kärlek pröva detta utifrån Guds Ord och med sunt förnuft.

Jesus sa att Anden kom för att förhärliga Jesus, ge ära och fruktan åt Hans Namn. Om Trump skulle sända sin vicepresident till Ryssland, och han ställde sig bakom talarstolen i Kreml live inför hela det ryska folket och sa: jag är sänd med ett angeläget budskap från USA och dess president, och sedan ramlade ner på golvet som vore han berusad, rullade runt, skrattade och fick ur sig spridda ord, skulle då ryssarna tänka: vilken makt och myndighet i hans ord! USA och Trump är verkligen värt att frukta och ta på allvar! Eller skulle de tänka: Du gör Dig själv, Din president och hela USA till åtlöje inför oss! Varför skulle det vara annorlunda när man står i predikstolen och representerar Jesus och Guds Rike? Blir Jesus förhärligad eller förlöjligad?

Någon säger: ja, men det är ju inte Jesus som gör detta, det är Anden! Men Fadern, Sonen och Anden är ett. Vad Fadern gjorde, det gjorde Sonen, och vad Jesus gör i himlen idag, det gör Anden på jorden. Är Jesus glad så känner jag Anden glädjas i mig, är Jesus ledsen så känner jag Anden bli bedrövad. Så om Anden får Dig att rulla runt på golvet i gapskratt, så är det vad Jesus, Guds Son, gör just då i himlen, medan Serafer och Keruber står runt tronen och ropar: Helig, Helig, Helig är Herren Sebaot. Tror Du det? Det tror inte jag.

Jag har genom Guds Nåd fått flera starka möten med Jesus och vet att Han inte är sådan som Person. Han är en Konung, med ett Majestät runt Sig som får en att vilja falla ner i vördnad inför Honom, man blir nästan stum men vill även tacka, prisa och ropa just: Helig, Helig, Helig är Herren Gud Sebaot. Ja, vid alla dessa tillfällen har jag fyllts av en obeskrivlig, himmelsk glädje, men samtidigt med en känsla av allvar, helighet och gudsfruktan.

Jag är övertygad om att det finns både enskilda kristna och hela församlingar i Sverige idag som får Jesus att både le och jubla av glädje på Tronen, och tack gode Gud för det, men då med en sann, ren, äkta och djup glädje, fylld av all Andens frukt med både kärlek, frid, tålamod och självbehärskning, och det finns all anledning för oss att delta i den glädjen och jubla över det. Ja, gläd Dig med Jesus över att Han har ett folk i vårt land som är på väg mot Segerlönen, för det gör Jesus också!

Men jag tror inte att Jesus uppför Sig på ett sätt i himlen som om Han förlorat både Sin Konungsliga Värdighet och förståndet. Och när Jesus ser ut över vårt land i stort, så även vår kristenhet, med både Pride-flaggor och inslag av många andra religioner, dvs avgudar, i våra församlingar, tror Du att Jesus då gapskrattar eller gråter och sörjer?

Min farmor var med i en liten EFS-församling i Skråmträsk i Västerbotten. Hemmet gav ofta mat och husrum till kringresande förkunnare, och farmor hade en roll i att dels ge dem just mat och husrum, men hon var också en väktare i församlingen och var noga med vilka som fick komma och vad som förkunnades. Då insåg man att väktare behövdes för att skydda fåren mot vargar som ville riva hjorden. 

Idag vill dock nästan ingen lyssna till dessa röster. Precis som när kung Ahab skulle dra ut mot Ramot i Gilead (läs 2 Krön 18) så utlovar nästan alla profeter lycka och framgång när man öppnar dörrarna för alla nya andliga impulser, och nästan alla i det andliga ledarskiktet idag väljer att lyssna till dessa röster. Men Herrens profet Mika kom med ett helt annat budskap, han lyssnade till Herrens Röst, men det var inte vad man ville höra, så man slog det ifrån sig, och då gick det illa. 

Idag i våra frikyrkor satsar man hårt på väckelse och vi längtar alla efter det, så inget fel i sig med det. Problemet är bara att man nästan jagar det, man eldar upp stämningen, och man tar in alla möjliga impulser från främst USA med kyrkor som ser ut att ha framgång. Och alla röster ropar: dra upp mot Ramot i Gilead, vi ska ha samma framgång som de! Men om man sätter sig ner och studerar vad dessa andliga rörelser förkunnar och ägnar/ägnat sig åt, så ser man mycket snabbt: älskade syskon, se upp! Detta är inte Jesus Kristus! Detta kan skada enskilda och även församlingar! Men dessa röster tystas ner och i en del fall fryses de även ut i församlingarna. Visst finns det väktare idag som är fel ute, men mönstret sett i stort är att röster som för fram viktiga sanningar slår man bara dövörat till. 

Gåvan att skilja mellan andar och väktarens roll borde vara mer eftersökt och värdesatt än någonsin för att skydda församlingarna om vi läser vad Guds Ord säger och varnar för i tiden före Jesu Återkomst, och samma varning har förts fram i kända profetior, som tex Valdres. Guds Ord och många profetior varnar för andlig villfarelse i den sista tiden. Men istället är det precis tvärtom, dessa röster tystas ner och förskjuts. 

Mitt råd till Dig som läser, särskilt pastorer: börja värdesätta väktarna och de som har gåvan att skilja mellan andar och ta Dig tid att lyssna särskilt till de som säger tvärtemot vad massorna säger, ja, kanske tvärtemot vad Du själv vill höra. Sätt Dig ner, lyssna och undersök saken ordentligt. Det kan rädda Dig och Din församling från att dra ut mot Ramot i Gilead och lida nederlag istället för att få den utlovade framgången som de falska profeterna utlovar.

Lita helt på Jesus 

Till alla mina älskade och dyrbara trossyskon vill jag säga följande: Jesus har allt i Sin Hand. Jesus känner framtiden till fullo och Han är inte det minsta lilla orolig. Jesus sitter upphöjd över allt i himlen och leder historien efter Sin vilja och Sitt beslut, och Han är både god och allvis. Jesus har allt i Sin Hand. 

Vi ser oroväckande tecken i Iran, Nordkorea och Ryssland, och Gud har visat mig att det kommer att påverka oss i framtiden. Till de som idag inte tillhör Jesus säger Han: kom till Mig, tro på Mig! Jag ska hjälpa Dig! Och till de som valt att vara Jesu lärjungar: oroa Dig inte, Jag har allt i Min Hand! Jag är inte bara Gud Den Allsmäktige, Jag Är Din Gud, Du kan vila trygg under Mina Vingars skugga. Den som tror på Mig har alltid en framtid och ett hopp. Vi kristna har en framtid full av sång. Så frukta icke! Var inte rädd!

För Jag ska vara med Dig, leda Dig, styrka Dig och rädda Dig ur prövningen. Kom ihåg de tre judiska männen i den brinnande ugnen, hur Jag, deras Gud, var mitt ibland dem och de gick helt oskadda ut ur ugnen. Jag är mäktig att göra samma sak för Dig. Kom ihåg hur Jag fick solen att stå stilla när Josua och Israel stred, Jag Är Herre över himmel och jord. Kom ihåg hur Israels barn stod rådlösa vid Röda Havets strand, med Faraos här bakom sig, och hur Jag klöv havet i två delar så att Israels barn gick torrskodda över, medan Faraos här gick under. Jag är densamme idag, Min Arm har ännu samma kraft, Jag kan göra samma sak för Dig. 

Och när Din sista stund på jorden kommer, så ska Jag hålla Dig vid handen, och Jag kan få Dig att möta döden helt utan fruktan, i full frid. Ja, än mer, Jag kan lägga ett jubelrop i Ditt inre och i Din mun, så att Du prisar Mitt Namn och ropar: jag ska hem till himlen nu! Jag ska vandra med Jesus på gröna ängar, jag ska sjunga och dansa och aldrig mer gråta, vara sjuk eller dö. Sådan är vår Gud. 

Jag vet att jag i mig själv inte har den styrka, kraft och tillit som jag tror kommer att behövas, men jag vet vem som har den, och Jesus är villig att ge Sina barn efter behov. Så vi kan be redan nu: Jesus, befria mig från all fruktan! Jesus, jag ger Dig all min fruktan, oro och tvivel, och jag ber att Du skapar i mig en orubblig förtröstan och tillit till Dig, till Ditt Ord och Dina löften. Öppna mina ögon för vem Du Är, Din styrka, kraft och obegränsade möjligheter att rädda och bevara. Jag ber att Du låter mig vara ringa och obetydlig i mina egna ögon, svag och helt beroende av Dig, så att Du kan ge mig av Din outtömliga kraft. Ja, Jesus, jag vill vara ett ingenting, så att Du kan vara mitt allt, så att Du är min styrka, min sköld och min borg. Jesus, hjälp mig vila i Guds kärleks starka Faders-armar. I Jesu Namn. 

Men ta Jesus på Orden: känn ingen oro! Men påminn Dig om att Jag Är Allsmäktig och dra Dig nära Mig och gå in i Mitt Ord.

Den förödmjukade församlingen

Originalets engelska titel -The Reproach of the Solemn Assembly

av David Wilkerson

Sefanja 3:18- Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem  som levde skilda från dig, du som själv bar förödmjukelsens börda. (1917) Detta är en dubbel profetia av Sefanja. De har att göra med Israels barn- men också med det andliga Sion (vilken är Jesu Kristi församling i de sista dagarna). Först av allt, talar han till judarna – att Gud skulle föra samman de förskingrade – men han skulle bara föra tillbaka dem som hade ett brustet hjärta för Israels usla tillstånd – han skulle komma ihåg alla som bar förödmjukelsen – allt det fruktansvärda som försiggick i Guds hus. Till dem som bar den bördan, sade han; ”jag skall församla er”. Han gav dem stora löften

Denna profetia riktar sig också till Jesu Kristi församling i den sista tiden. I det gamla testamentet, blev Israels barn kallade till en högtid i sju dagar. På den åttonde dagen – som kallades en högtidssamling. Det var då de möttes tillsammans – satte allt annat åt sidan och fokuserade på att tillbe och prisa sin himmelske Fader. Skriften säger: ”På den åttonde dagen skall du ha en högtidssamling”. Denna högtidssamling representerar i gamla testamentet Guds avskilda församlings behov av att möta Herren.

Detta är Jesu Kristi församling i den sista tiden. Enligt Sefanja, kommer Guds hus i den sista tiden att bli förödmjukat. Det hebreiska ordet här betyder ”skam och vanära”. Det kommer att vara skam och vanära i Guds hus. Vi talar inte om den avfallna, liberala moderna kyrkan – Herren säger att på domens dag, kommer Han att ta itu med den kyrkan. Vi kan be för dem, men vi skall inte spilla våra tårar på det som inte är den riktiga församlingen.

Gud söker efter ett folk som vill sörja och gråta över den förödmjukelse som utvecklas över Jesu Kristi församling i dessa dagar. Jag talar om den församling som föddes vid pingsthögtiden. Jag talar om den församling som föddes av Paulus och apostlarnas undervisning. Församlingen som föddes i sanningen om Jesu Kristi herravälde. Den pånyttfödda församlingen är under attack. Församlingen är förödmjukad.

Det har profeterats att i denna tid av förödmjukelse, skam och vanära, kommer Gud att resa upp en helig kvarleva som kommer att sörja och gråta över denna förorening – Gud kommer att ha en kvarleva som inte kommer att sitta overksam medan allt detta invaderar församlingen. Gud säger: ”Jag kommer att ha ett folk som inte kommer att vara nöjda med att leva ett gott liv och ignorerar att kvacksalvare och pengagalna falska profeter kommer in i Guds hus och förstör allting.”

Gud kommer att samla ett folk som sörjer över detta – Om du verkligen älskar Herren och älskar Hans församling, kan du inte se på det som händer idag (och jag kommer att nämna dessa förödmjukelser vid namn). Om du efter att ha hört vad jag har att säga om dessa förödmjukelser, kan gå hem från kyrkan och säga: ”jag håller fast vid det som står i Matteus 18, helvetets portar skall inte stå emot församlingen, jag skall inte oroa mig, Gud har allt under kontroll.

Det räcker inte. Gud använder människor. Gud använder människor för att utföra sitt verk. Han sänder inte änglar. Änglarna gråter över det, men Gud använder inte änglar för att utföra sitt syfte. Han använder män och kvinnor med brustna hjärtan och bördor -. Domen står för dörren, Jesus kommer. Herrens dag är nära.

Vakna upp äldste. Vakna upp pastorer. Vakna upp herdar.

Se på kyrkan. Få nöden. Bär den. Varför skulle vi ta på oss bördan av den högtidliga församlingens förödmjukelse? Joel sade ”därför att ett dåligt frö har blivit planterat.

Ett evangelium predikas som får allt inom synhåll att vissna. Allt som är grönt och gudomligt och rent vissnar. Fröet är ruttet- människor svälter efter att få höra Guds rena ord- men det finns inga ängar. Flocken är övergiven och hungrig. Floderna torkar ut. En främmande eld förtär pastorerna. Hesekiel säger att herdarna trampar ned de goda ängarna och äter det bästa själv. Vad är de skamliga saker som händer i Jesu Kristi kyrka i dag?

Detta är en av de största förödmjukelser Jesu Kristi kyrka utövat sedan Kristus. Detta förvrängda evangelium förgiftar mängder – till och med i Kina, Afrika och över hela världen. Det är ett amerikanskt evangelium uppfunnet och spritt genom rika amerikanska evangelister och pastorer. Rika!

Det gör mig bestört att så många människor kan höra banden och se videor som kommer ut från dessa framgångskonferenser utan att gråta över dem. Detta gift har spridits över hela världen. Kuba är på väg att öppnas och de är ivriga att komma in på en gång med sitt framgångsevangelium och säga åt dem, ”ni har varit fattiga tillräckligt länge, Gud vill att alla kubaner skall bli rika.”

Denna veckan fick jag ett videoband som spelades in på Kenneth Copelands möten. Jag lyssnade på talaren och blev förstummad.   Vänner, läs nya testamentet, du kommer att finna att aposteln Paulus pekade ut dem som de trodde var falska apostlar. Han varnade och han uttalade deras namn. Jag säger er att om ni kan lyssna till det som jag vill säga er, utan att sörja, då är ni blinda. Ni är andligt blinda. Ni har hårda hjärtan. Ett hjärta med ett hårt pansar runt så att det rena evangeliet inte kan genomtränga det. Ni har blivit så genomsyrade av detta obalanserade evangelium att ni inte är vid era sinnens fulla bruk. Ni kan inte predika sanningen. Ni kan inte visa dem något annat i skriften eftersom de har ett pansar över sina hjärtan. Hårda hjärtan.

En del av er kommer inte att ta emot detta. Om du har matat din själ med Copelands eller Hagins kassetter, kommer du inte att tycka om det du hör. Vänner, jag är en herde, jag har blivit kallad av Gud. Jag har gett den här församlingen ett löfte. Så länge vi står i denna talarstol, om vi såg vargar i fårakläder som kommit för att stjäla flocken, så skulle vi ställa oss upp och skrika. Det är upp till dig att göra något åt det. Jag satt denna veckan och lyssnade till en talare på en konferens och jag blev chockad och sårad. En herrens nöd kom över mig. Det är därför jag predikar det här budskapet. Sörj över det.

Jag citerar ord för ord vad som sades. Talarna kunde knappast tala färdigt på grund av alla människor som kom fram och stoppade pengar i deras fickor. Anledningen till att de gör det är en ny lära som har kommit ut och som säger, ”om du vill bli välsignad, så måste du hitta den mest välsignade evangelist eller pastor du kan hitta därför att han som har mycket får mycket, han som har lite, till och med det han har skall tas ifrån honom. Om du hittar den mest välsignade framgångspredikant och ger honom pengar, så skall du bli välsignad. Ju mer välsignad han är, om du ger till dem som är mest välsignade -” det är som ett pyramidspel. Om dessa män vore i den profana världen, skulle de hamna i fängelse. Pyramidspel. Den som är högst upp och som verkar vara mest helgad och som talat högst. Hundratals människor kom upp tills hans fickor var fyllda. Syndare säger, ”är detta ett fritt evangelium? Sedlar?”

Lyssna till vad som sades. Talaren gick upp och sade, om en fattig änka som har socialbidrag ger dig 5 dollar, så måste du ta det, Elia tog änkans sista mat. Ni är de smorda, ni förtjänar det, ta det.”   Samma talare sade, ”jag bor i ett 1000 kvadratmeter stort hus. Jag skall bygga ett större nu. Ett som kung Salomo skulle vara stolt över. Jag betalade just 15000 dollar för en hund. Ser ni den praktfulla ringen på mitt finger, jag var nyss på Jamaica och betalade 32000 dollar för den. Jag vill att ni skall veta att när människor där jag bor kör förbi min herrgård och ser min Rolls-Royce på garageinfarten, så vet dom att det finns en Gud i himmelen”.

Säg mig, är det evangelium? Säg mig, gråter du inte över detta?

En av talarna stod upp och sade, ”Vi har gjort ett förbund med broder Copeland om att under det närmaste året skall ingen av oss lida en enda dag. Vi skall inte känna ett ögonblick av modfälldhet. Vi skall inte bli sjuka eller behöva något. Vi skall njuta av alla välsignelser. Vi förkastar allt lidande, all smärta, alla ekonomiska problem”. det låter bra om du står på toppen.

Det här det som bedrövar mig mest. Detta predikades. ”Den helige Ande kan inte utgjutas över dig förrän du står i pengaflödet. Innan du är framgångsrik kan den helige Ande inte göra något.”

Tänk på det! Hur påverkar detta dig? Vad gör det i din ande när du ser fattiga människor som lever ur hand i mun och plötsligt säger han, ”sträva efter pengarna” och människor springer som galna och när de springer säger de vi ”vi gör anspråk på rikedomar.”

Sedan jag ser människor åla som ormar ur sina stolar och ner på golvet. Jag ser evangelisten stå upp och väsa som en orm och människor faller överallt. Vänner, vad är det som försiggår?

En Förödmjukelse av högtidsförsamligen! Profeten kallade dem ”giriga hundar, ogudaktiga väktare”. Vänner, om ni hade Guds hjärta och Herrens nöd skulle ni ropa ut med Jesaja, de är blinda väktare, okunniga, stumma hundar, sovande, älskande sömn, giriga hundar som aldrig kan få tillräckligt.

”Jag har 1000 kvadratmeter men jag skall sälja det och jag skall bygga ett hus som kung Salomo kunde bo i-” Att aldrig få nog.   Han sade, ”herdar som inte kan förstå, alla ser efter sitt, allt för att få sina egna behov tillfredsställda. Jeremia sparade inte på orden. Han sade, ”Mitt folk är som förlorade får. Deras herdar har fått dem att gå vilse.” du säger, ”Pastorn, du har ingen rätt att tala så skarpt över dt här ämnet.” Om du tycker jag är skarp, läs då Hesekiel 34:1-10.

Du tar 50 kronor från änkan och köper en hund för 150 000 kronor. Du tar pensionen från änkan och den fattige och du säger åt dem att de inte har tillräckligt med tro – därför är de inte framgångsrika. Du tar ullen från fåren. Du letar inte efter själar, du söker efter pengar. ”Herdarna göder sig själva och inte flocken, därför ni herdar, hör herrens ord. Detta säger Herren er Gud, se jag är emot herdarna och jag skall utkräva flocken ur deras hand och de skall sluta att föda flocken. Inte heller skall de göda sig själva mera, för jag skall befria flocken från deras mun och de skall inte längre vara deras kött”.

Jag skall befria flocken från dessa mäns tänder. Gud hjälpe oss.

För det andra, förvrängandet av den välsignade helige Anden. Detta är den värsta förödmjukelsen. Det skulle få oss att falla på våra ansikten. Det sätt på vilket den helige Ande blir förvrängd inför hela världen.

Det är tråkigt att konstatera, att det finns så lite urskiljning kvar i församlingen och bland många pastorer och församlingsledare. De vet inte ens när den helige Ande blir förvrängd eller hädad. Det finns tusentals kristna som går på väckelsekampanjer och ser saker som de tror kommer från den helige Ande, men de vet inte vad de tar emot. De klappar händerna och prisar Gud när en man står på plattformen och hädar och förvränger den helige Ande, och de vet inte om det.

Hela karismatiska samfund, inklusive den amerikanska pingströrelsen, slits itu, genom falska väckelser. Alla möjliga saker händer – något nytt nästan varje vecka. Ledarna vet inte om de skall ta till sig eller förbanna det. De vet inte vad de skall göra. Vi får brev från hundratals pastorer från hela världen. De frågar. ”vad är rätt och vad är fel?”, Var finns ledarna? Var finns någon som kan vägleda oss?.

Vänner, det vi ser hända idag i det som kallas väckelser och det som händer i den helige Andes namn kan vi inte finna grund för i skriften. Vad som helst som vi inte kan finna i skriften måste förkastas. Fullständigt förkastas!

Jag gråter när jag ser dessa videor som människor sänder mig från hela landet. Hela församlingar bortom all kontroll, som faller på golvet, skrattar hysteriskt, raglar runt som druckna, vrider sig som ormar, ylar som vilddjur. Vi har evangelister som ställer sig upp och blåser på människor för att få dem att falla, som om den helige Ande vore förkroppsligad i honom. kastar sin märkesjacka på människor och säger att det är ”herrens hand”.

Ett nytt evangelium har just kommit till Sydamerika. Vänner, det är grovt och rått, men jag säger er. När du lämnar Ordets parameter, när du säger: ”detta är något nytt, Gud gör något nytt? Jag förstår det inte, det finns inte i skriften, men jag vill inte stå emot den helige Ande”.

Vänner, om det inte står i bibeln, så måste vi stå emot det. Det senaste är att du inte kan komma in i Guds rike om du inte kommer som ett litet barn. Folk kommer iklädda blöjor så att de kan göra sina behov under mötena. Det är det senaste. Vänner, var skall det sluta?

En pastor sade: ”Det har gått så långt, att en dag kan en evangelist ställa sig upp och säga, jag har fått en uppenbarelse från Herren, att det är dags att börja tillbe Maria”. Det kommer att gå dithän.

En annan evangelist kallar sig för den helige Andes bartender. Han säger, ”Kom till baren och drick av den helige Ande”. De kallar det att dricka av det nya vinet. Jag hör profetens ord ringande i mina öron, ”Herrens dag är här, ondskan råder, Gråt mellan förgården och altaret. Ta på er säckkläder. Fasta och sörj för det avfallna folket”.

Jesus skall komma. Massorna är ännu onådda. När jag ser kristna gå till det som de kallar för den helige Andes bar, raglande som druckna, kommer Joels ord till mig klart, ”vakna ni som är druckna och gråt , alla ni som dricker nytt vin därför att skördefältet förgås.”

Själar i tusentals dör, så vad skrattar du åt? Det som den helige Ande gör måste fungera överallt på jorden. Du måste kunna ta det till de mest eländiga och ondskefulla platser. Du måste kunna ta det till fattiga länder. Du måste ta det till mänsklighetens drägg, och det måste fungera där. Det kan inte fungera bara i det rika Amerika. Det måste fungera överallt på jorden.

Jag utmanar dessa människor att ta sitt skrattande evangelium till Balkan nu. Gå till flyktinglägren där kvinnorna gråter därför att deras män har blivit skjutna. Deras döttrar har blivit våldtagna. Deras barn är hungriga. De har förlorat sina hem, så be dem gå till baren – Den helige Ande vill att de skall skratta. Denna så kallade väckelse kommer till Madison Square Garden den här sommaren. Du som kan skriften, du som bär bördan för högtidsförsamlingen, hur kan du tänka dig att ta till dig en sådan lära.

Låt mig säga vem som skrattar. Världen. De ogudaktiga, hedningarna. Det har blivit ett spektakel. I en tid så nära Kristi återkomst när Jesu Kristi församling borde vara instängd i sin bönekammare. När den borde gråta för de förlorade. När den skulle ha en längtan att försaka allt och följa Jesus. När aldrig dollarsedeln borde nämnas. Den amerikanske guden. Det amerikanska avgudadyrkandet. Världen tittar på detta vansinne och vet du vad de tänker – att den helige Ande är en cirkusdirektör. Det är en karismatisk cirkus.

Jag bryr mig inte om vad folk tycker längre. Jag bryr mig inte om folk inte vill ha vårt nyhetsbrev längre. Jag bryr mig om deras själar och det faktum att så många är förblindade. Jag har en skyldighet inför Gud att stå inför den församling som Han har kallat mig att betjäna och varna er och säga att dessa förebråelser till högtidsförsamlingen och att bibeln säger att ni skall sörja över det. De äldste skall sörja. Församlingen, pastorn, tjänarna, evangelisterna. Vi borde be ned dessa fästen.

Till slut, en förebråelse över att förringa församlingens demoralisering. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont – som kallar mörker för ljus och ljus för mörker. Som gör det bittra sött och det söta bittert. (Jer 23:15).Jag har sett hemska saker i profeterna. De begår äktenskapsbrott, de vandrar i lögn, de styrker de ondskefullas händer och ingen återvänder från in ondska.

Jag fick ett brev denna veckan från en rasande kristen kvinna. Hon sade, ”Min man, som kallar sig kristen, är en stor spelare, han spelar för millioner”. Hon sade ”jag har varit så orolig för de faror och för det sällskap som han har”. Jag tänkte, ”Jag ber honom gå till pastorn”.

Hon sade, ”broder Wilkerson, du tror inte vad som hände, jag är så arg, sårad och förvirrad. Jag sände vår mångmillionspelande make till vår pastor”.

Han sade, ”jag har sökt i skriften från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken och jag kan inte finna någonting i skriften som talar emot spelande. Jag ser ingen synd i det, så ha det så kul.” han var förstummad, ”hur kan en gudsman säga någonting sådant till min make?”

Detta är exakt vad Jeremia menade, ”pastorerna styrker ogärningsmännens händer och ingen vänder åter från sin ondska”. Han förklarar varför de har förringat församlingens demoralisering och varför de kallar ont gott och gott ont och bittert sött och sött bittert.

Han sade, ”profeterna har begått äktenskapsbrott och vandrar i lögn”. Den som har synd i sitt liv kommer inte att stå upp och tala om synd i lägret. Han är överbevisad om sitt eget äktenskapsbrott, hans egen synd och sitt eget onda sinne.

Jag drar inte varje tjänare i landet över en kam. Majoriteten av tjänare brinner för Gud. Det finns unga tjänare som är renade i denna onda tid. Jag har mött många av dem och jag tackar Gud för dem. Till och med i den här staden har jag mött några av de mest rättfärdiga predikanter som jag träffat i hela mitt liv.

Mängder av tjänare med mig känner denna sorg och de letar och väntar efter röster som kan avslöja det som är ont. ”Om de hade stått i mina gårdar och fått mitt folk att höra mitt ord- om de hade talat det som finns i mitt hjärta. Om de hade talat från Guds sinne, så skulle de ha vänt folket bort från sin onda väg och deras onda gärningar”.

Du kan se om en man känner Herren, Gud säger om de andra, ”jag har inte sänt dem, jag har inte talat till dem, de talar ut ur sin egen fantasi. Ut ifrån det onda i deras hjärtan.

”De talar syner från sina egna hjärtan, jag sände dem inte. Jag har inte talat till dem. De säger till dem som föraktar mig, ’herren sade, du skall ha frid’ och de säger till alla som vandrar efter sina egna hjärtan och sina egna fantasier ’inget ont skall komma över dig’”. Förebråelsen till högtidsförsamlingen skulle vara den största sorgen för alla som älskar Kristus och Hans församling. Detta skulle vara den största sorgen i deras hjärtan – förebråelsen över hans namn och hans församling. Gråt över församlingens tillstånd. När du tar ställning och när du tar Herrens börda på dig, genom bön och fasta. Varje Guds barn behöver be att alla som är fångade i detta skall bli befriade. Rör det inte, gå inte nära det, om du går dit av nyfikenhet kommer det att snärja dig för det tilltalar allt som är av köttet.

Tills du vet hur du skall handskas med ditt kött i den helige Andes kraft, så håll dig borta från det. Jeremia sade, ”Herren din Gud i din mitt är mäktig. Han skall frälsa, Han skall fröjdas över dig med jubel. Han skall vila i sin kärlek. Han gläder sig över dig med sång”.

Varför? Därför att Han har funnit ett folk som sörjer över det som bedrövar Hans hjärta. Som bär de bördor han bär, förebråelsen av högtidsförsamlingen.

Detta kommer att bli en ”kärleksfälla”. Du kommer att höra. ”Vi älskar alla. Det spelar ingen roll vad du predikar. Det spelar ingen roll om du talar framgång. Det spelar ingen roll vad ditt evangelium är – eller något annat. Låt oss ge varandra en stor kram. ”Hur kan två vandra tillsammans utan att vara överens. Hur kan du vandra med den du inte är överens med, som har obibliska vanor, det går inte. Det är en kärleksfälla. De säger, ”döm inte någon”.

Det är inte vad bibeln säger. Den säger att vi skall döma rättfärdiga domar. Förebrå och tillrättavisa med tålamod. Jag står inte på en tvålkopp, jag står på, en klippa. Gud försöker att rädda dig, församling.

Vad är Guds rikedomar i Jesus Kristus? Guds frid, Guds visdom, Kristi närhet, allt som är i Kristus är vårt.

Vänner, se upp! Se upp!

Har jag skrämt er? Är ni redo att ta på er Herrens börda. Ni kan inte göra det i ert eget kött. Stäng in dig med Gud.

Tiden har kommit att kalla en högtidsförsamling. Om du har någon av dessa kassetter eller böcker, kasta ut dem ur ditt hus. Ge inte bort dem, bränn dem. Om någon inbjuder dig att följa med på dessa möten, så säg, ”jag är ledsen, jag vill inte bli svältfödd på ordet och jag vill inte att mitt hjärta skall torka och vissna. Jag vill ha det rena ordet från Herren som får mig att växa. Jag vill inte ha något budskap som tilltalar mitt kött eller som skapar habegär i mitt hjärta”.

Gud förser med det som vi behöver och han gör under, men han gör det på sitt sätt. Inte genom att förskingra och missbruka skriften.

Abraham letade inte efter det jordiska, han sökte efter en stad som var byggd och skapad av Gud.

I Hans sår är vi helade

Det är med sorg och smärta jag ser många kristna skuldbeläggas för att de inte blir helade från sin sjukdom. De får höra att Gud alltid vill hela och när de inte blir det så är det ju något fel på dem. Om vi skuldbelägger människor med ett sant budskap, tex genom att ge dem syndanöd, så är det en sak, men detta är inte sant. Gud har i Sitt Ord aldrig utlovat ständig hälsa till Sina barn här på jorden. 

Denna tidsålder är lagd under synden, döden och Den Onde, och alla människor blir därmed sjuka då och då, så även kristna, och de allra flesta sjukdomar har helt naturliga förklaringar. Om man gör som jag gjorde i måndags, sätter mig på min spinningcykel i ett kallt rum, tar av mig min T-shirt och kör ett hårt intervallpass så att svetten lackar och troligen med ett virus i kroppen, ja, då ligger jag såklart sjuk i feber tisdag och onsdag, helt utan andliga orsaker. 

Men jag kan inte se annat än att dessa två dagar gjorde mitt andliga liv gott, för allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Jag kände mig ynklig när jag frös och svettades om vartannat, men jag insåg tydligare hur svag och hjälplös jag är i mig själv. Men jag kände Herren dra mig närmare sig och jag fick tid att stanna upp. Jag förminskades och Herren blev större. 

Nej, denna förkunnelse är influerad av New Age och har tidigare inte funnits i klassisk kristen förkunnelse inom den kristna kyrkans huvudfåra, och inte heller finns den i Guds Ord. Men, säger någon, står det inte att ”i Hans sår är vi helade?”. Ja, så står det, men om vi läser det i dess sammanhang så ser vi att det betyder att i Jesu Sår, genom Jesu lidande, död och uppståndelse, har den kristne fått ett fullständigt helande från syndens skada på vår gudsrelation. Det är vad de orden syftar på. 

Ska vi då predika helande? Nej, för det frälser inte någon, vi ska predika Kristus, inte förkunna så mycket saker som hör till detta livet, utan förkunna det som tillhör den kommande världens härlighet, för där får alla Guds löften sitt ja och där är vårt hemland, inte här på jorden, utan i himlen. 

1/10 2018

Stå rustad inför kommande prövningar över vårt land

Vårt land står inför en svår tid av prövningar från Herren Gud, där vi fått se en försmak i form av torka, skogsbränder, bilbränder och terrordåd. Min fasta övertygelse är att mer är att vänta, och vi kristna kommer inte att stå opåverkade av det som sker. Detta är inget jag hittar på själv, utan Herren har visat mig det tydligt på flera olika sätt. Guds folk behöver få höra detta så de kan göra sig redo att möta stormen. Enligt Bergspredikan måste våra hus vara byggda på Klippan Kristus, dvs på Guds Ord och Ande, annars rasar huset när stormen kommer.

Om vi då har en förkunnelse i kristenheten som inte ser både lidande och prövningar som en naturlig del av det kristna livet utan som något som till varje pris ska undvikas, så riskerar de som lyssnat att stå utan den slags tro, i betydelsen bergfast tillit, den uthållighet, tålamod och fasthet som behövs när prövningen sen kommer. Sådan förkunnelse som utmålar det kristna livet som bara en dans på rosor är inte en bristvara idag och samlar stora skaror eftersom den säger det som kliar i öronen, det är ju något som de allra flesta vill få höra. Ja, livet med Jesus är det mest underbara som finns på denna jord, men det är inte bara pärsikohalvor och grädde ända in i himlen.

Eftersom jag själv av hela mitt hjärta tror att en stor prövning närmar sig för hela vårt land, så är det närmast ett svek mot dem som lyssnar om vi som förkunnare inte också rustar dem för de lidanden som en kristen också får utstå, eftersom de då riskerar att stå oförberedda att möta prövningen. Vi kristna kommer såklart att ha både en Trofast och Allsmäktig Gud på och vid vår sida, men jag är helt övertygad om att det blir mycket svårt för oss också. Låt oss inte svika våra syskon genom att ge dem ett budskap som bara stryker medhårs och inte rustar dem för det som ligger framför.

Hur rustar man sig då inför prövningar? Under mina femton år inom Fallskärmsjägarna förberedde man sig noga fysiskt och psykiskt inför långa och krävande övningar på flera sätt. Ett var såklart att träna upp sin fysiska status, men lika viktigt var att man mentalt ställt in sig på smärta, kyla, törst, sömnbrist och hunger. Den som gjorde så hade större resurser att gå igenom övningen utan att bryta ihop.

På samma sätt bör vi kristna rusta oss, men för oss kommer kroppsövningar längre ner på skalan. Men Du bör rusta Dig själsligt och mentalt på att det väntar svåra tider, det är jag övertygad om att Du kommer att ha nytta av, men Du bör främst rusta Dig andligen. Sök Dig nära Herren i bön, sätt Dig grundligt in i Guds Ord, memorera bibelverser under dagens lopp, lägg viktiga löften i Guds Ord på minnet. Du bör se till att vara fast förankrad i Kristus, genom Guds Ande och Ord, för att kunna stå mitt i stormen. Det kommer att vara väl använd tid som Du en dag nog kommer att tacka Gud för, det tror i alla fall jag. Ingen av oss kan klara att stå i egen kraft, men Herren har all den kraft som behövs och mer därtill. Sök Jesu kärlek och Andens kraft, och Du kan möta stormen bättre än andra.

Konrad Nyström, Byske, Västerbotten

25/8 2018

Det har skett en stor förändring i Evangeliets budskap i vår kristenhet sedan 80-talet när jag var ung, både inom Sv kyrkan och frikyrkorna, och jag ska ge ett exempel på det.

Under reformationen så lärde Luther ut att en pånyttfödd kristen, den som är i Kristus, är ”både rättfärdig och syndare”. Under de senaste århundradena har huvuddelen av vår kristenhet, svenska kyrkan och frikyrkorna, haft definitionen ”benådad syndare” alternativt ”syndare frälst av nåd” på oss kristna i sin lära och förkunnelse. Men idag hör vi ofta något annat, att en kristen alls inte ska låta sig kallas syndare, och detta blir allt mer populärt och framförs av många, men kanske främst av den otroligt populäre Bill Johnson. Men frågan blir: vem förkunnade sanning och vem kommer med villfarelse: Luther eller Bill Johnson? Båda kan ju omöjligt ha rätt, eftersom de två lär ut helt olika saker. Låt oss pröva saken med Guds Ord.

För det första är den pånyttfödde befriad från syndens slaveri (se tex Romarbrevet 6:12-18). Hon har fått en som är stark och mäktig att bryta syndens herravälde, Jesus Kristus och Guds Ande inom sig. Hon kan därmed bryta med gamla nedbrytande vanor och synder som droger, sexuella synder och penningbegär som hon tidigare var slav under. Hon har fått en ny ande, ett nytt hjärta, som vill göra Guds vilja och älskar Guds bud. Faller hon för en frestelse och syndar så vill hon inte stanna kvar, utan omvänder sig, för hon avskyr nu synden. En del menar att orden i Rom 5:8 om att ”Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” visar att Johnson har rätt, men de orden betyder inte det, utan de betyder ”medan vi ännu levde i synden”, vilket en pånyttfödd kristen varken vill eller får göra, även om en och annan tyvärr gör det ändå.

För det andra är hon fri från Lagen, dvs Mose lag. Hon är helt fri från renhets- och ceremoniallagarna, dvs om offer, omskärelse mm, men hon är också fri från Guds bud såsom en väg till frälsning och rättfärdighet inför Gud. Kristus är nu, av nåd genom tro, hennes rättfärdighet inför Gud. En del lär därför idag ut att Guds bud inte gäller oss, men det är total villfarelse. Guds bud är Guds heliga vilja för våra liv och på intet sätt upphävda. Ja, de avgör inte längre vår frälsning eller rättfärdighet, men de är något vi lyssnar till för att förstå Guds vilja för våra liv, för att se vad som är synd eller ej, och eftersom vi nu älskar Gud så älskar vi också Guds bud. Jesus sa att om Ni älskar Mig kommer Ni att hålla Mina bud (Joh 14:15). Det står också i 1 Joh 5:3: detta är kärleken till Gud, att man håller Hans bud.

För det tredje är en kristen inte syndfri, hon syndar både nu och då, främst i tankarna, men ofta även i orden, och ibland i gärningar, och den som syndar är en syndare. Vad vi gör definierar oss. Den som mördar är en mördare, den som syndar är en syndare. Paulus, den kanske heligaste av alla apostlar, såg sig själv som den störste syndaren av alla, 1 Tim 1:15, vilket är ord skrivna mot slutet av hans liv. 1 Joh 1:8 säger också: om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Om vi därmed inte inser att vi ännu efter vår pånyttfödelse är syndare i oss själva så har vi tagit ett stort steg in i andligt självbedrägeri, vilket är synnerligen allvarligt. Jesu Ord och apostlarnas om just denna tid vi lever i är just ”se till att ingen bedrar Er”, så andligt självbedrägeri bör vi vara på vår vakt mot, och detta är en grundläggande fråga eftersom sanningen annars inte bor i oss.

För det fjärde är hela detta påstående om att vi inte alls ska kallas för syndare byggt på den sk JDS-läran som kom genom Kenneth Hagin. Jag ska inte redogöra för den här, men kan konstatera att den går utanför Guds Ord och strider även mot det. Som om det inte vore nog känner jag, och många med mig, Guds Ande reagera med bestörtning när jag hör den. Wilkerson sa: varje gång jag hör den läran får jag kalla kårar, och det får många andra, så även jag. Eftersom den läran faller på fem minuter så faller också detta påstående om att vi inte alls är syndare i någon form.

På två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Summan av Guds Ord säger: ”benådad syndare”. Guds Ande vittnar i mitt hjärta med en inre sanktion: ”det är sant”, när jag hör de orden. 500 år av teologi i vår kristenhet, tex Luther och Rosenius, säger ”så är det”. Den lära på vars grund man idag påstår något annat, JDS-läran, faller ihop som ett korthus vid en prövning med Guds Ord. Därmed har vi fastställt att Luther lärde sant och att Bill Johnson kommer med villfarelse, och jag får tillägga att detta är långt, långt från den enda villfarelse han för fram.

Benådade syndare är vad vi är och det är inget nederlag för oss, utan ord som får oss att förundras över Guds stora nåd gentemot oss. Men, säger de som förfäktar denna nya förkunnelse, känner man sig inte dömd om man kallar sig ”benådad syndare”? Nej, Du har ju helt missat nyckelordet: ”benådad”! Den som är benådad kan ju inte bli dömd, hon är ju benådad, frikänd, och hon jublar över Guds godhet mot henne! Hon äger ständigt full rättfärdighet inför Gud Fadern, full förlåtelse, fläckfri klädnad, av nåd genom tron på Jesus Kristus, men är och förblir i sig själv en syndare här på jorden, således en ”benådad syndare”. Och hennes benådning, när hon tänker på hur hon som stod inför domen fick nåd och friköpande, frikännande, får henne bara att jubla mer inombords och älska sin Frälsare ännu mera. Det är inte en beteckning som får oss att känna oss dömda, utan som får oss att jubla över Guds stora och förunderliga nåd. Låt oss därför inte släppa in villfarelse utan hålla fast vid Evangeliets sanning om vad det innebär att ”vara i Kristus”, bla med definitionen ”benådad syndare”, för det är stort, sant och rätt!

8/8 2018

De allra flesta vakna kristna inser att läget för vårt land är allvarligt, men det höjs idag starka profetiska röster för en politisk lösning av vårt lands färdväg och att vi kristna ska be och kämpa för det. Jag är mycket tveksam, av flera anledningar.

Dels är det bara Guds Son, Jesus Kristus, som kan hjälpa oss nu, inga partier. Vi behöver omvändelse till Gud, inte omvändelse till partiledare. Visst ska vi be för våra politiker och visst finns det partier som är mer eller mindre bra för vårt land och jag tänker absolut rösta, men jag sätter allt mitt hopp till Jesus.

Men mitt starkaste skäl till denna hållning är vad profetian i Valdres säger. Den kom i mitten på 60-talet och har hittills stämt till punkt och pricka och förutsagt saker som då var helt otänkbara, men som idag är en verklighet. Den säger att det kommer en flyktingvåg över Europa och Skandinavien och att folk kommer att börja ogilla dem och att vi kommer att börja behandla dem ungefär som tyskarna behandlade judarna, vilket kommer att utlösa Guds dom över Skandinavien. Jag kan inte med mina ögon se att vi behandlar flyktingar så idag, men om SD kommer till makten så är risken uppenbar. Dessa profetröster säger att vi ska be att SD får komma till makten och kallar det för ”seger”, men jag vill tvärtom höja ett varningens finger för denna utveckling som jag tror kan få svåra följder för vårt land. Jag tänker inte bedöma någon som mer eller mindre kristen beroende på hur de röstar, aldrig i livet, folk måste vara fria att rösta som de vill och jag respekterar det och tänker inte bedöma dem som människor eller kristna pga det, men jag måste säga vad jag tror att konsekvenserna kan bli för vårt land.

Jag är också mån om vårt land, jag vet också att läget är allvarligt, jag oroas också av Islams ökande inflytande, jag tycker också att det är helt fel att hemvändande IS-soldater möts av en gräddfil, jag är sorgsen över hur Pride kommer in på bred front i både vårt land och in i kyrkan, jag är bedrövad över vår utrikesministers syn på Israel, jag ropar också till Gud för vårt land, men jag tror inte att vi kristna ska söka en politisk lösning, vi ska söka Gud och ropa till Herren om nåd för vårt land.

Jag uppskattar ärliga människor, som säger vad de tänker och tycker, och jag måste säga vad som ligger på mitt hjärta och som jag tror att Herren vill att jag ska säga.

7/8 2018

Två profetiska drömmar till all kristna i vårt land

Gud har talat mycket till mig genom drömmar det sista året och jag har fått bekräftat från andra syskon att de kommer från Herren. Nu prövar jag ändå noga de drömmar jag får, men dessa två hade jag denna vecka och jag känner att jag ska dela med mig av dem.

I den senaste drömmen inatt hängde en stor saftig stek ner från himlen och jag hörde dessa ord: Och Du tycker det ser så oskyldigt ut och Du tänker: ”visst har de förändrat Jesus Kristus lite grann jämfört med Bibeln, men så farligt är det väl ändå inte?” Men det är en stor andlig frestelse, en stor saftig stek (uttydning: kött, men inte Ande) som läggs fram inför Dina ögon, en annan Kristus, och om Du väljer den så riskerar Du att stå utan Jesus Kristus, bedragen och lurad, vid Jesu Återkomst.

Sedan hade jag varit på en gudstjänst utomhus på en stor äng och någon hade just predikat. Vi samlades efteråt för att diskutera predikan när vi helt plötsligt såg hur det pyrde i gräset på ängen, det låg små glödande partiklar på ängen som var kruttorr. Vi ropade: det börjar brinna! Spring och hämta vatten och hinkar så att vi hinner släcka innan det sprider sig! Jag sprang mot en närliggande älv och kastade mig ut med fara för mitt eget liv för att finna vatten. Jag höll på att svepas med i den kraftiga strömmen men fick tag på en gren och tog mig upp ur älven. Direkt jag vaknat fick jag uttydningen att den kruttorra ängen innebar att det fanns en stor andlig torka och en törst efter en väckelse, vilket gjorde ängen så lättantändlig. Branden var en falsk väckelse som såg ut att kunna antända hela ängen, vilket representerade kristenheten, och ödelägga den.

Bara någon natt dessförinnan fick jag följande ord på natten: ”Ja, vi behöver ett uppvaknande, omvändelse och väckelse över vårt land. Det viktiga är bara att det är Gud som gör det. Bara Guds Ande kan föra en människa in i förkrosselse, djup omvändelse och sätta hjärtat i brand för Jesus Kristus. Risken finns att vi kristna, om än i all välvilja, själva försöker ”sätta igång en väckelse”, men då är risken stor att det blir en väckelse född i köttet, och det kommer inte att hjälpa oss alls, för köttet är till ingen hjälp, det är Anden som ger liv.” Senare samma dag råkade jag ”av en slump” lyssna till följande ord av Sven Reichman: Entusiasm är köttets sätt att efterapa Andens uthålliga och hängivna kärlek. Entusiasm kan uträtta väldigt mycket om man bara eldar på under grytorna, men ändå är det kött och inte Ande.

Min uppmaning, född av kärlek och omsorg till alla kristna är: var vaksam! Tro inte automatiskt att det är en sann väckelse bara för att folk är entusiastiska och ropar ”väckelse!”. Dessa mina ord är ett budskap som är i helt i linje med vad Jesus själv säger till Sina lärjungar i Matteus 24:23-28 om tiden just före Hans Återkomst: Spring inte bara för att de ropar: här är Han! Visst ska vi be för och hoppas på väckelse i vårt land, men vi kan inte ignorera vad Jesus och Bibeln säger om denna tid. Vi behöver ha andlig urskiljning, vara vakna och nyktra och inte svepas med i varje våg som kommer. Om det är en sann väckelse från Gud så ebbar den inte ut för att Du sätter Dig ner och prövar den först, för Gud har inte bråttom och är inte stressad.

Gud välsigne Dig.

25/7 2018

När lärjungarna frågar Jesus om vad som ska känneteckna den sista tiden innan Hans Återkomst så är det allra första Jesus säger: se till att ingen bedrar Er! Sedan följer ett långt tal om krig, naturkatastrofer, förföljelse, men det Jesus talar mest om är villfarelse. Den sista stora väckelse som ska övergå hela jorden nämner Jesus inte med ett enda ord, inte ens en antydan. Man skulle vilja fråga: Jesus, känner Du inte till vad som ska ske innan Din Återkomst? Även om Bibeln inte talar om just väckelser så är det minst sagt märkligt att Han förbigår det med total tystnad just när Han talar om tecken för att Hans Återkomst är nära och istället varnar sina älskade lärjungar för att bli ledda vilse.

Jag tänker ta Jesu Ord på allvar. Många som ger andliga varningar idag får möta förakt och blir utstötta ur sin gemenskap, men Jesus och apostlarna har inget problem med att varna för denna tid. När jag således får en andlig varning tänker jag göra följande: jag tänker sätta mig ner och pröva det utifrån en enda fråga: är detta sant? Jag tänker inte fråga: stämmer detta med vad jag vill höra? Stämmer det med vad jag trodde innan? Nej, jag tänker söka efter sanningen.

Idag är det precis som Jesus beskriver det inom kristenheten, i synnerhet USA och övriga västvärlden. Det vimlar av falska profeter som säger: ”så säger Herren”, men Herren har inte talat till dem. Tack gode Gud finns det sanna profeter också, men de är i minoritet. Det finns också ”trollkarlar” som gör stora tecken och under ”i Jesu Namn” för att försöka bedra även de utvalda. Idag är det exakt som Jesus sa, Herren kände framtiden till fullo. En del kommer kanske att säga att jag ”talar otro”, men min fråga blir: sedan när blev det otro att lyssna till vad Jesus faktiskt säger och handla efter det? Sedan när blev det otro att tala Guds Ord?

Många idag rider fram på snabba hästar och jagar världen över efter den sista stora väckelsen, men jag känner tvärtom hur Guds Ande i mig manar till vaksamhet. Mycket jag stöter på idag känner jag mig tveksam inför, andra saker får Guds Ande att bokstavligt vilja fly bort. Jag känner i mitt hjärta: om Du känner att det är Min Ande som går fram, engagera Dig helhjärtat, men ha inte bråttom, för är det Jag som går fram så består det. Om Du känner Dig tveksam, ligg lågt, avvakta och invänta Mitt klartecken.

Mitt råd till vår kristenhet: stanna upp, sök Dig nära Herren. Se till att Du står stadigt i Kristus på Guds Ords säkra grund, och summan utav det, inte bara utplockade favoritverser. Räkna segerkransen och Jesus Kristus som det allra dyrbaraste Du äger och har, vilket det också är, och se till att ingen får bedra Dig och ta ifrån Dig det Du fått av nåd. Se till att Du är andligt rustad så att Du kan stå stadigt när stormen kommer över vårt land, för då kommer vi att behöva det och då kan det komma skaror av människor som ropar och söker efter det Du bär på. Allt detta säger jag även till mig själv: rusa inte omkring, jaga inte på, lägg ner allt eget, sök Guds vilja, sök Herren och vänta på Honom.

Gud välsigne Dig, i Jesu Namn.

Konrad Nyström, Byske, Västerbotten

17/7 2018

Vi kristna bör ofta påminna oss om hur ofattbart stort det är att vi får tillhöra Himmelens Konung, Herren Jesus Kristus. Jesus kallar oss för ”Mina egna” och har trolovat oss med Sig och smyckat oss med de himmelska, andliga skatterna. Det är ofattbart stort och kan väcka vår tacksamhet, förundran och kärlek till Jesus. Vi har ingen anledning att skämmas över att få tillhöra Jesus Kristus.

Men vi får ändå inte tro att vi är förmer än andra utan förbli ödmjuka, därför det fanns ju inte någonting hos oss som fick Gud att utvälja oss. Nej, det enda vi har gjort är att ha tackat ja till den inbjudan att trolova sig med Jesus som erbjuds åt alla. Alla andra människor är lika bjudna, lika älskade, de har bara ännu inte tackat ja.

Gud friar nämligen till alla människor, inbjuder till himmelens bröllop och frågar: ”vill Du vara Min, och en dag få närvara vid det himmelska bröllopet och gifta Dig med Mig för Evigt och dela alla Mina skatter?” Men all sann kärlek bygger på ett frivilligt val, därför är det bara de som sagt sitt ja som får denna ofattbara nåd, att få tillhöra den himmelske Konungen.

6/6 2018

Visst är det bra och underbart när Jesus helar en fysisk skada, men vi får inte glömma bort att Jesus är själens Mästare, Herde och Befriare.

Jesus är mäktig att befria Dig från svåra minnen, tragiska upplevelser i barndomen, hårda ord och oförrätter som bitit sig fast, negativa tankemönster, grämelse, bitterhet och besvikelse. Jesus ger Dig kraften att förlåta den Du trodde att Du aldrig kunde förlåta, bindningar till personer kan Han lösa, och Du blir fri.

Jesus är Den Ende som kan utföra detta helande från själens sår, smärta och skada, och det är till befrielse, läkedom och glädje och Du får ett nytt inre liv.

Detta är ett helande som borde få långt större och mer utrymme än fysiskt helande och jag skulle vilja påstå att det helandet är viktigare för vår tjänst för Gud och medmänniskor.

28/5 -18

Det pågick något som man kallade för en väckelse i vårt land och Sven Reichmann, som kände sig osäker inför vad han såg, sökte upp Frank Mangs, en av vårt lands största gudsmän någonsin, tillsammans med Lewi Pethrus och CO Rosenius. Sven frågade: är detta en sann väckelse? Nej, sa Mangs utan att tveka. Hur vet Du det? Inga tårar, sa Mangs.

När Guds Ande går fram i en väckelse kommer sorg över synden, nöd för de förlorade och ett heligt allvar, dvs gudsfruktan, in i Guds folk, vilket påverkar dem som möter dem, alla i omgivningen. Vi bör be Gud om att ge oss detta. Be Gud ge Dig förkrosselse, nöd för de förlorade, sorg över synden och ett heligt allvar, dvs gudsfruktan, i Ditt hjärta. Jag har läst alla Mangs böcker jag hittat och detta känner man att varje stavelse i hans böcker andas av. När Guds folk har detta i sina hjärtan, då tror jag att en sann väckelse kan komma, annars inte.

Om jag inte ser tårar, heligt allvar och nöd och smärta för de förlorade i en väckelse, om jag inte hör förkunnelse om synd och nåd, omvändelse och pånyttfödelse, så kommer jag att förhålla mig väldigt nyktert och sunt skeptisk till vad som pågår.

Vi kristna behöver vakna upp. Vi behöver komma i nöd och förkrosselse över vårt land, över de förlorade, ja, över oss själva, och be Gud om förlåtelse för vår försumlighet och ljumhet, då kommer Guds Ande, det kan Du lita på. Då kan saker börja ske, för Jesus sa: Mig förutan kan Ni ingenting göra.

Tisdag 27/3 -18

Jag har fått en del privata meddelanden från personer som ställt frågor om helande. De säger att de fått lära sig att tacka för att de nu är helade, fast de ännu är sjuka, och så ska de bli/vara helade. Låt mig få säga några ord om detta.

För det första blir ju detta att manipulera Gud. Det är ju som att säga: lär mig, Gud, att be på ett sätt som får Dig att göra mig till viljes! Lär mig be på ett smart och listigt sätt så att min vilja får ske! Men Jesus lärde oss att be: låt Din vilja ske!

Det blir också att göra våld på verkligheten, eftersom jag säger att något som inte är sant är sant. Men vi tillhör Jesus Kristus, och Han Är Sanningen, så vi ska säga som det är, dvs tala sanning, inte manipulera vare sig Gud eller verkligheten.

Det är också ett försök att göra mig själv till Gud. Genom att säga något som jag vill ska ske många gånger så ska det till slut bli så. Det är att göra mina ord till skapande ord, men det är Gud som skapar genom Sitt Ord.

Till sist kan jag bara säga att det är exakt detta man lär ut inom New Age. Jag har nio års erfarenhet som sk ”andlig sökare”, innan jag kom till Jesus Kristus, och jag läste då många böcker från New Age, och det är precis detta man lär ut inom New Age. Man får lära sig att på olika sätt, bla inom just helande, själv styra och manipulera verkligheten, bla genom upprepning. Och jag har läst mycket kristen litteratur skrivet mellan åren 1850-1950 och har inte stött på det en enda gång. Därför säger jag utan minsta tvekan: denna lära kommer från New Age. Jag kanske inte blir populär när jag säger det, men min uppgift är inte att sträva efter att bli populär, utan att säga sanningen. Jag får trösta mig med Carter Conlons ord: De som älskar sanningen kommer att älska dem som säger sanningen. En del kommer i alla fall att älska mig, och Jesus gör det definitivt.

Jag blir mycket ledsen och oroas när jag ser detta komma in i kristenheten. Det förvränger sanningen, som i Bibeln sägs vara så dyrbar för oss. Jag dömer ingen men jag vill varna för detta tänkande, för det kommer från New Age, och där råder inte Sanningen, utan Lögnens Fader, och jag tror att om vi börjar ta emot det så kan det få oss att på sikt komma bort från Sanningens Väg.

Lördag 24/3 -18

En del kristna förkunnare idag säger att vi som är i Kristus inte alls ska befatta oss med ordet syndare om oss själva. Men det viktiga är ju inte vad de säger, utan vad Guds Ord säger.

Guds Ord säger tydligt och klart att de som tillhör Kristus är rena, heliga, förklarade rättfärdiga och utan fläck eller skrynkla inför Gud Fadern. Det är sant.

Men det är summan av Guds Ord som är sanning, och det säger lika tydligt att inför Gud är vi alla, i oss själva, syndare: med synd blev jag till i min moders liv (Ps 51). Det finns ingen rättfärdig, inte en enda (Rom 3:10). Och som kronan på verket kallar sig Paulus, den kanske allra heligaste av apostlarna, mot slutet av sitt liv för den störste syndaren av alla. (1 Tim 1:15). Det är därmed också sant och borde göra slut på all diskussion i frågan. Ännu tydligare blir det när Guds Ord säger att om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva och sanningen bor inte i oss, vilket är minst sagt allvarligt (1 Joh 1:8-10).

Hur ska vi då få ihop detta? Strider Guds Ord mot sig självt? Nej, det gör det aldrig, bara på ytan. Men summan av Guds Ord är sanning, och lägger man ihop det jag tagit upp så landar man i det Luther så sant lärde ut: både rättfärdig och syndare. Vi är ”benådade syndare”, och det är befriande för då slipper vi vara perfekta. Allt annat tal är villfarelse och grundar sig faktiskt på den sk JDS-läran, som inte överlever en prövning med Guds Ord. Det påståendet är helt enkelt inte sant.

Men, säger någon, om jag säger ”benådad syndare”, känner jag mig inte fördömd då? Nej, då har Du missat hela poängen. Du är ju benådad, domen över Dig är ju upphävd! Du är ju frikänd, förklarad rättfärdig! Då finns det ju ingen anledning att känna sig fördömd! Känn Dig istället högt benådad!

Jag har under mitt liv haft förmånen att få träffa några riktigt stora gudsmän, som haft en otrolig smörjelse över sina liv. Dessa hade båda dessa sanningar klart för sig samtidigt. Å ena sidan kände man hur de hade en djup kännedom om sin egen syndanatur, sin egen svaghet, en känsla av egen ringhet, vilket gav dem stark gudsfruktan och gjorde dem djupt ödmjuka, vilket gjorde att Gud på ett mäktigt sätt kunde bo och verka i dem, ty Gud bor i dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Man riktigt kunde känna gudsnärvaron, Israels Helige, i dem.

Å andra sidan var de så uppfyllda av Jesu kärlek, utstrålade Kristi härlighet som vilade över dem. De utstrålade en inre visshet om att de i Guds Ögon var utvalda, kallade och heliga, att de i Herrens Ögon var dyrbara, älskade ädelstenar. De hade inga problem att samtidigt omfatta båda dessa sanningar.

Vi ska absolut inte bära på skuld, skam eller känna oss oälskade, för det har Jesus befriat oss från och är därmed inte sant. Men vi ska heller inte glömma bort att vi har inte bara vår nya natur, Kristus i oss, utan även kvar vår gamla syndanatur och den ska vi vara vaksamma mot, för att den vill sticka upp både nu och då är också sant. En del säger att de bara bekänner sig till den nya naturen, men motfrågan blir då: bekänner Du Dig bara till hälften av Guds Ord? Ska bara halva Du till himlen? Bara när vi omfamnar, älskar och välkomnar hela sanningen, allt Guds Ord, hela sanningen om Jesus Kristus och om oss själva, då kan sanningen befria oss, uppenbaras för oss och Morgonstjärnan gå upp i våra hjärtan och Jesu Kristi härlighet fylla oss och vila över oss.

Onsdag 21/3 -18

Vill dela ett glädjeämne och även skriva ett ord att fundera över.

Jag har läst programmet för vår resa till Bangladesh och jag fylldes av sådan glädje, som om Gud visat oss en stor nåd. Jag och Liliane ska få besöka byar, skolor, tala till kristna församlingar och vid en ganska så stor kristen konferens. All ära till Jesus Kristus. Jag fylls av glädje och förväntan och mitt hjärta längtar och bubblar av en önskan att få se Jesu Namn förhärligat och känt, och Liliane känner på samma sätt.

Jag hoppas att vi ska få ha ljuvliga fotsteg när vi bär fram glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds Evangelium. Jag är i bön för att vi ska få vara till glädje och välsignelse för människor, men det ligger såklart helt i Herrens Händer, i oss själva förmår vi ingenting.

Men, säger någon, är inte detta samma sak som att göra böneutrop i Sverige? Nej, det kan se ut så för mänsklig visdom, men det är en väsensstor skillnad om Du tänker efter. Böneutrop vill tvinga till underkastelse och proklamera herravälde över städer och människor. Det sker med ett språk av makt och kommer uppifrån och trycker ner.

Men Guds Evangelium kommer inte så. Det kommer underifrån för att lyfta upp och befria andra, och i ödmjukhet, även om vi människor ibland är ofullkomliga när vi bär fram det. Guds Evangelium är ett erbjudande vars mottagande eller avvisande är helt frivilligt. Det bärs fram av en ”fattig tiggare”, en syndare som fått nåd från Gud, som kommer till en annan människa och säger: detta fann jag när jag var i nöd, och det skänkte mig nytt liv, glädje, befrielse och har gett mig löfte om Evigt liv en dag. Skulle Du vilja få ta emot samma gåva från Gud? Så bör det bäras fram. Det sker med ett språk av nåd, inte makt.

Nog har det gjorts många misstag genom historien, och i vissa fall rena övergrepp, i hur man burit fram Guds Evangelium, så är det tyvärr, och också jag har ibland varit väl framfusig, även om jag vill väl och även försöker lära mig hur man gör detta på rätt sätt.

Men även om det till det yttre kan se ut som en marginell skillnad mellan dessa två så är skillnaden helt fundamental och representerar två helt olika syn på frihet och människans rätt att själv välja. Det ena är ett budskap om underkastelse, det andra om befrielse. Kan skillnaden bli större än så? Sverige gör ett misstag av historiska och gigantiska proportioner om vi godtar detta med böneutrop. Det är bara första steget i en ambition att ta över vårt land och som i sin tur kommer att ge SD mer stöd och som riskerar att alltmer öka motsättningarna i vårt land. Vi bör sätta ner foten. Samlingslokaler, ja, böneutrop, nej.

Eftersom ämnet är känsligt ber jag samtliga att inte skriva några kommentarer alls direkt på Facebook, varken positiva eller negativa, utan bara gilla eller låta bli, eller skriva via hemsidans utrymme för kommentarer, så kan jag godkänna vad jag känner är OK. Jag vill inte ha ändlösa ordstrider vilket Facebook lämpar sig särskilt illa till. Jag kan inte bevaka hela tiden vad som sker här på Facebook, så därför får ni gärna påminna en broder som glömmer bort detta om att inte skriva direkt på Facebook, tack! En sådan kommentar, som påminnelse till andra att inte kommentera, är helt ok, till och med önskvärt!

Jag hoppas att alla kan respektera detta, på samma sätt som jag respekterar andras rätt att tycka till.  Åsikts- och yttrandefrihet är viktigt, så även när folk tycker annorlunda än vi själva gör. Om Du vill bemöta vad jag säger så gör gärna det, men på Din egen status, för jag vill inte skapa en infekterad debatt här på FB om just detta. Således, inga kommentarer, tack!

Tvivla dock inte en enda sekund på att jag står för vartenda ord jag har skrivit.

Lördag 17/3 -18

Det är stor skillnad på orden ”Du är älskad” eller orden ”Jesus älskar Dig”.

De förstnämnda orden kan lika gärna få Dig att tro att allt är väl, att Du kan leva kvar i Ditt gamla liv, att ingen förändring eller omvändelse behövs. De sätter lätt Dig själv i centrum. De kan invagga Dig i falsk säkerhet: allt är väl, allt är väl. Jag är ju älskad, då kommer väl allt att sluta väl även när jag dör?

Men orden ”Jesus älskar Dig” är radikalt annorlunda. Då är inte allt väl, utan då manas Du att söka Honom. Om Jesus älskar mig, hur kan jag få ta del av den kärleken? Hur kan den bli min? Helt plötsligt blir Jesus centrum för mitt sökande efter kärlek, och jag får då komma till Honom och Gud får lära mig och visa mig vad sann kärlek, dvs vad Guds kärlek är. De kan få Dig att börja fråga efter Jesus: vem är Han som älskar mig? Hurdan är Han? Hur kan jag lära känna Honom?

Och de orden kan, om de träffar rätt, sagda genom Guds Ande, föra Dig till omvändelse, att söka Jesus och finna Honom för att också i Ditt hjärta få ta del av Guds kärlek till människan i Kristus.

Det är stor skillnad på dessa två budskap. Det ena kan få Dig att somna in i en självgodhet som får Dig att gå miste om himlen, medan det andra kan föra Dig till radikal omvändelse och sätta Ditt hjärta i brand av kärlek för Jesus, till stor välsignelse för både Dig och andra.

Bibelns budskap är: Jesus älskar Dig! Vänd om till Honom, sök Honom av allt Ditt hjärta och Du ska få äga den kärleken i Ditt inre som den dyrbaraste skatt och en dag få Evigt liv.

Fredag 16/3 -18

En dag kommer Jesus tillbaka, det har Han själv sagt, och då ska Han bestämma vilka som får komma in i himlen och vilka som lämnas utanför.

Det tragiska är att på Den Dagen kommer många att upptäcka: jag hade ju inte behövt gå förlorad! Jag hade ju kunnat få komma till himlen, för Jesus hade ju betalat hela priset för mig! Jesus hade ju fullständigt besegrat syndens makt och jag hade ju kunnat bara ta emot Guds erbjudande om förlåtelse och Evigt liv, och jag hade fått det! Det hade varit mitt! Det var ju en fri gåva!

Därför måste vi kristna, när läge så gives, säga: priset är betalt för Dig! Jesus har betalat hela priset, och Du kan få förlåtelse och Evigt liv som en fri gåva! Du behöver inte göra något själv, och försök inte vänta med att komma tills Du är ren och syndfri, för då skulle ingen enda människa bli frälst, räddad, för det klarar ingen enda av oss.

Nej, bara kom och ta emot Jesus och Guds förlåtelse, precis som Du är! Det finns befrielse, förlåtelse och Evigt liv att få, fritt och för intet! Missa inte himlen när priset är betalt!

Och jag tror inte på att säga det som en papegoja, och ibland kanske jag gör det, men någon måste ju vara en dåre för Kristus också… 😉 Men på Den Dagen ska iaf ingen kunna säga: Konrad, varför sa Du inget? Du visste ju detta! Så åtminstone när tillfälle ges så bör vi säga något så att alla människor iaf en gång i sitt liv får höra dessa ord, och gärna sagda med kärlek:

Jesus älskar Dig. Jesus gav Sitt liv för Dig, dog för Dina synder, för att sedan uppstå och erbjuda Dig Evigt liv med Honom i himlen, fritt och för intet, bara som en gåva att ta emot.

Du som har läst detta idag har nu i alla fall fått höra det en gång, och jag lovar Dig, det är skrivet i kärlek till Dig.

Torsdag 15/3 -18

Jag låg och bad och tänkte på en dröm jag haft om att Jesu Kristi kyrka skulle drivas ut i öknen, in i husförsamlingar, men att Herren där skulle tala ljuvligt till Sitt folk.

Även om man ska vara försiktig men sk tumgrepp, så tänkte jag bara läsa lite ur Guds Ord, och slog bara upp min Bibel. Slog upp Hosea 2:14 och läste till 2:23, som exakt talar om detta, att Herren ska locka Sin brud ut i öknen och tala till hennes hjärta och trolova Sig med henne. En slump? Kanske det, men min dröm ligger också i linje med vad Wilkerson profeterat och vad flera gudsmän som jag litar på känner komma.

Många talar idag om en kommande stor väckelse, och visst låter det bra, men Bibeln talar inte om det någonstans, utan tvärtom om ett kommande stort avfall. Jag tror att det kan komma sanna väckelser, men min personliga hållning är denna: tills nöden kommer över vårt land så kommer jag att hålla mig nyktert prövande till det som sker, i synnerhet om det hämtar sin andliga inspiration från Nordamerika, utan istället försöka vinna en och en och lära mig vandra nära Jesus och älska Honom mer och mer.

Jag tror att vi kommer att kunna vinna människor för Guds Rike och det ska vi göra, sprida Guds Evangelium, vi ska INTE vika ner oss eller tappa modet, för ännu finns själar att vinna för Guds Rike och slutsegern är redan vår i Kristus Jesus. Vi ska kämpa för Guds Rike, för Jesus Kristus och människors själar av hela vårt hjärta. Vi ska vara vid gott mod och glädja oss i Herren och över dem som kommer att få ärva Evigt liv. Jesu Kristi kyrka kan inte och kommer inte att besegras, så kom ihåg: hur liten kyrkan än blir: segern tillhör oss! Vi ska stå fasta i Kristus och glädja oss i Herren!

Men vi måste ”känna vår tid” så att vi inte låter oss bli bedragna, och jag tror mig inte vara visare än Gud och säga till Honom: Du har fel! Du förstår inte framtiden! Gud vet nog vad Han talar om, så jag litar mer på Guds Ord än på mina egna önskningar eller förstånd.

Jag tror därför att alla kristna ännu en gång kommer att ställas inför ett val: att följa massorna eller följa Jesus, om så krävs ut i öknen. Därför säger jag i stor kärlek till Dig som läser: om Du ser Dina bröder drivas ut i öknen, ut i husförsamlingar, men Du själv inte är med, så stanna upp och fråga Herren om Du verkligen är på rätt väg. Jag ber av hela mitt hjärta att så många som möjligt ska välja Jesus, för jag vill alla människors bästa, det vet Gud själv och alla som känner mig. Men vi som drivs ut i öknen kämpar trons gods kamp och säger: Gud vare tack, som ger oss segern genom Jesus Kristus.

Måndag 12/3 -18

Kom till Jesus!

Om Du bara kunde förstå vilken kärlek som kan bli Din om Du tar emot Jesus Kristus, så skulle Du nog inte tveka mer.

Och när Du tagit emot Jesus, så skulle Ditt hjärta brista ut i himmelsk glädje. Du skulle ha en inre, bubblande glädje inombords som skulle få Dig att vilja skutta, dansa och hoppa av glädje. Du skulle oftast inte göra det utåt sett, men inombords skulle glädjen bli stor.

Och även om även en kristen får gå igenom sorg, kamp och smärta, så finns den där, eller kommer tillbaka, och då oftast starkare och djupare. Jesus sa: ingen ska kunna ta Er glädje ifrån Er, och som allt annat Jesus sa har jag själv fått erfara: det är sant!

Jag har fått gå igenom svåra saker, ibland under långa tider, men sen är den där igen. Glädjen. Kärleken. Nåden. Friden. Och bara djupare och starkare. Det Jesus lovar, det håller Han.

Jesus sa: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd! Kom till Mig, alla Ni som törstar! Så jag skulle vilja ropa ut till alla människor: kom till Jesus! Det liv Han vill ge Dig, fritt och för intet, är ett jublande, överflödande liv som Du inte kan hitta någon annanstans. Kom till Jesus!

Lördag 10/3 -18

Det finns förkunnelse idag som utmålar målet för det kristna livet som ett liv fritt från eget lidande, svaghet och annat. Men det finns stora problem med en sådan förkunnelse.

För det första framgår det inte av Bibeln att det skulle vara målet med det kristna livet redan här på jorden. I himlen däremot utlovas en sådan tillvaro. Tvärtom så led den första kyrkan mycket och vi uppmanas att dela Kristi lidande för att också få dela Hans härlighet.

Dessutom, hur ska jag kunna lätta på min broders börda om jag inte är villig att av kärlek axla den själv, och därmed även dela hans smärta och göra den till min egen. Hur ska jag kunna engagera mig i min nästas problem om jag inte är redo att också leva mig in i hans smärta? Är det inte exakt vad sann kärlek gör? Lyssnar, lever sig in och bär?

Men det allra största problemet med en sådan förkunnelse kommer när vi ser på vår Mästare, Jesus Kristus, som av fri vilja kom till jorden, tog allt vårt lidande på Sig upp på korset. Jesus flydde inte sitt lidande, Han gick rakt in i det och tömde kalken, dvs väjde inte en tum för smärtan. Om vår Mästare har gjort så, ska då inte vi visa vår kärlek till vår nästa genom att frivilligt bära deras bördor och lidande, även när vi då själva måste lida med dem, dvs med-lidande?

Jag tror att risken med att ha ett sådant mål med det kristna livet är att vi blir okänsliga för andras lidande, vi blir likgiltiga för det, och det är faktiskt långt, långt från Jesu Kristi kärlek, för Jesaja 53 säger att Han var väl förtrogen med lidande.

Visst finns det tider i det kristna livet då det är fröjd och lovsång, vila och återhämtning, och Gud vet att vi behöver de tiderna också. Men om vi verkligen följer och älskar Jesus måste vi också vara villiga att ta upp vårt kors, och ibland välja att frivilligt dela en annans börda, för så gjorde ju Vår Mästare.

Allt annat är att vandra som fiender till Jesu Kristi kors. Nej, låt oss omfamna och älska det urgamla kors, med den slags kärlek som är villig att även lida ibland när så krävs för att lätta min broders börda. Sådan är Jesu Kristi kärlek.

Fredag 2/3 -18

Jag ska berätta en gripande historia från min släkt. Min mormor hade en bror som hette Sven-Olof. De bodde i Granbergsträsk utanför Jörn i Västerbotten och Sven-Olof fick leukemi redan i tidiga barnaåren.

Med tiden började han tala allt mera om himlen, och en dag sa han: mamma, var har Du tårtan? Vadå tårtan, vad menar Du, frågade mamma? Men mamma, mamma, utbrast den lille pojken, nästan i hänförelse, ser Du inte bröllopsfesten, och liksom pekade runt omkring sig. Han såg något som hans mamma inte såg, och samma dag dog han.

En dag blir det en bröllopsfest i himlen, och den kommer att vida överträffa allt Du någonsin sett här på jorden av bröllop. Där kommer glädjen, ljuset, kärleken och friden att vara som ett väldigt hav, som en porlande bäck i vårt inre, mäktig som en flod. Härligt sången där ska brusa, stark som dånet av en vattuflod. Vem är då bjuden till detta bröllop? Alla är inbjudna! Vem får komma till detta bröllop? Alla som vill får komma, alla som tackar ja till inbjudan. Men på ett bröllop måste man ha bröllopskläder, och på detta bröllop duger bara en enda klädnad: att vara iklädd Jesus Kristus.

På detta bröllop är jag övertygad om att lille Sven-Olof är med, för han tackade ja till sin inbjudan. Även Du som läser detta är bjuden till detta enastående bröllop. Men det finns bara en enda Väg till denna bröllopsfest, och det är tron på Jesus Kristus. De som säger att det finns olika vägar till Gud säger inte sanningen, men däremot ligger Vägen helt öppen till himlen för den som vill tacka ja till Jesu inbjudan till festen.

Om Du läser idag och redan har tackat ja till Jesu bröllopsfest, så uppmanar jag Dig att bara hålla fast vid Jesus Kristus och glädja Dig. Men om Du läser idag och vet att Du inte tackat ja, men känner i Ditt hjärta: jag vill vara med på bröllopet i himlen! Jag vill tacka ja till inbjudan och ta emot Jesus i mitt hjärta, så kan Du be en frälsningsbön och få komma in till festen i himlen. Jesus älskar Dig med en obeskrivlig kärlek, och vill så gärna att Du ska vara hos Honom i himlen för Evigt.

Du kan be så här: Jesus Kristus, nu kommer jag till Dig. Jag bekänner inför Dig att jag i mig själv är en syndare, men nu vill jag få bli frälst. Därför kommer jag nu till Dig, Jesus Kristus, och tar emot Dig i mitt hjärta som min Herre och Frälsare. Jag ber att Du, Jesus, ska bo i mitt hjärta för Evig tid och en dag föra mig in i himlen och låta mig få Evigt liv. Amen. Om Du ber så med ett uppriktigt hjärta så kommer Jesus in i Ditt hjärta och då får Du vara med på festen.

Måndag 26/2 -18

Det börjar sannerligen bli lågt i tak, inte bara i samhället, utan allt mer inom vår kristenhet. Har fått höra från en broder att jag kan ha förtalat min broder Daniel Alm när jag bemötte hans artikel i Världen Idag häromdagen.

Jag är som ett enda stort frågetecken. Jag bemötte hans artikel på ett sakligt vis och kan inte se att jag på något sätt smutskastat honom som person. Det var inte min avsikt, och jag har läst igenom vad jag skrev ännu en gång och kan inte tycka att jag gjort det. Jag anser tvärtom att detta påstående styrker det jag säger i mitt inlägg: att det börjar bli mycket märkliga tendenser i vår karismatiska kristenhet när man inte ens får sakligt bemöta vad någon säger, utifrån Guds Ord. Det är långt, långt ifrån första gången jag stött på detta de senare åren, och samma intryck har många med mig.

Frågan är vart vi är på väg? Jag, och många med mig, känner att det blir allt lägre i tak inom kristenheten, att man vill tysta ner biblisk prövning och att det finns allt starkare tendenser att undertrycka oliktänkande och ifrågasättande röster, vilket man gör på många sätt. Man får höra att man ”talar emot Gud”, att man ”rör Herrens smorde”, att man är ”brödernas åklagare”, att man ”har en kritisk och upprorisk ande” eller så ”döms man såsom dömande”, även om man talar sanning och prövar utifrån Guds Ord. På detta sätt närapå skrämmer man folk till tystnad.

Jag trodde att åsikts- och yttrandefrihet var en del av vårt lands grundlagar och kanske gällde delvis ännu idag, så även inom kristenheten, men det kanske är jag som är en konservativ bakåtsträvare som inte gillar de nya förhållningsreglerna? Jag kanske inte borde hålla fast vid det gamla, utan istället välkomna det nya, som säger: sitt ner och var tyst, oavsett vad som förkunnas!

Nej, om än jag är död från mitt gamla liv så är jag ännu för mycket kämpande fallskärmsjägare, och idag en Jesu Kristi stridsman, och dessutom alldeles för mycket son till min jordiske och himmelske Far för att kunna acceptera att låta mig tystas ner. När Jesus vandrade här på jorden så talade Han fritt och öppet, utan att tysta ner kritiska röster. Nej, istället tog sig Jesus tid och svarade med vishet, och på så sätt tystade Han Sina motståndare.

Men det är inte så man tystar ner folk idag. Vi ska fortsätta pröva vad som sker, för Bibeln säger: ”pröva allt” och ”där Herrens Ande är, där är frihet!”. Det bör vi ta fasta på, alla och envar. Jag tänker fortsätta pröva vad jag hör och om något ligger på mitt hjärta sakligt pröva det utifrån Guds Ord och skriva om det.

Paulus säger i 2 Tess 2 att den sista tidens avfall beror på att man inte älskat sanningen. Ett sätt att älska sanningen är att välkomna en prövning av vad som sägs och görs, och då är det ett mycket allvarsamt tecken att så stora delar av vår kristenhet idag slutat göra biblisk prövning.

Det finns starka krafter idag som vill tysta ner och mörklägga, men min morfar sa om sitt liv: det ska tåla dagsljus. Samma sak säger Guds Ord: vandra i ljuset. Samma sak borde kunna sägas om det som förkunnas och görs i våra kyrkor. Dags att återigen låta det vara högt i tak och att vi välkomnar biblisk prövning. Visst kan man hamna i det diket också, att man sågar ner allting, men det är det andra diket, att allt tystas ner, som ligger betydligt närmare till hands idag. Jag vill på alla sätt försöka få de som tillhör Kristus att bli kvar på Vägen så att de når himlen en dag. Det är mitt mål och syfte.

Tisdag 30/1 -18

Jag säger detta i stor kärlek och välmening med anledning av Daniel Alms artikel ”det är i karismatiken det händer” som publicerades i Världen Idag häromdagen.

Jag måste säga att vår käre broder är ute på mycket djupt vatten. Helt plötsligt är det känslor, upplevelser och förnimmelser som ska leda oss, men vart tog Guds Ord Vägen? Vi kan inte bygga vår tro på känslor och upplevelser, inte ens andliga sådana, utan på vad Guds Ord säger. Vi kan inte låta oss ledas bara av Guds Ande, utan först och främst av Guds Ord.

Det är genom Guds Ord vi avslöjar och ser när det är villoandar i rörelse, vilket är oerhört mycket svårare genom att bara lyssna in den andliga atmosfären, även om det såklart är möjligt för den som har en riklig och väl uppövad gåva att skilja mellan andar. Nej, börjar vi bedöma saker utifrån hur atmosfären känns istället för hur Guds Ord förkunnas är vi inne på en mycket farlig väg.

Och det talas om kärlek, men har vi kärlek till sanningen, dvs till Guds Ord? David Wilkerson hade något han kallade för ”kärleks-fällan”. Det var när en del kristna ville kasta alla läror och dogmer i sopkorgen och bara tala om kärlek så skulle vi få enhet. Det finns en stor fara i detta tänkande, för då är inte längre prövning och sanning välkommet. Då blir folk lättledda och det blir lågt i tak. Det blir lätt likriktning och sektliknande tendenser.

Sanning utan kärlek är brutal, men kärlek utan sanning är sentimental. Det som inte är byggt på sanningen saknar en fast grund, det blir flyktigt. Det kommer att svepas bort med varje vindkast i läran. Den kärlek som våra kändisar talar om baseras på känslor och glada tillrop, men tål inte minsta lilla förolämpning innan den tar illa upp och ger igen. Men Jesu Kristi kärlek, som är grundad på sanningen, på Guds Ord, på Golgata, den är tålmodig och god och vänder andra kinden till. Så reagerar en kärlek grundad på sanningen, eller med andra ord, sann kärlek, äkta kärlek.

Och om vi bara talar om kärlek men inte också söker sanningen så får vi bara halva Jesus med oss, för Han var full av nåd och sanning. Sanning är ett lika viktigt begrepp i kristen tro som kärlek. Vad är då sanning? Jesus ger själv svaret: ”Jag Är Sanningen” och ”Ditt Ord är Sanning”. Jesus är Ordet och det Namn Jesus har fått är ”Guds Ord” (Joh 1:1 och Uppb 19:13) och det är Ordet som är den sanning utifrån vilken vi måste pröva allt.

Men, säger någon, är då inte även Guds Ande sanning? Ja, det är Han såklart, Sanningens Ande. Problemet är bara att det är inte den enda ande som är aktiv, inte ens hos den andedöpte kristne. Den som säger: allt jag gör, säger och tänker är fött och lett av Guds Ande och inget annat påverkar mig, den människan skulle jag dra mig undan från, för han bedrar sig själv. Även Jesus frestades i öknen av andra andliga röster, men då svarade Han varje gång: det står skrivet! Det är så vi avslöjar villoandar, genom att hänvisa till Guds Ord!

Om vi bara lyssnar till Andens ledning och inte prövar vad som sker utifrån Guds Ord, beprövad teologi och den sunda läran så kan det gå precis hur tokigt som helst, det visar ju exemplet Knutby med all (icke) önskvärd tydlighet. Där ”leddes man av Anden” och tystade ner all prövning och det är ju ett mycket varnande exempel på hur illa det kan gå. Det hade det räckt långt med sunt norrländskt bondförnuft för att se vartåt det var på väg, och jag har samma vibbar inför mycket av dagens karismatik: det håller på att gå galet! Vi lever väldigt farligt om vi upphör att pröva både oss själva och det som sker utifrån Guds Ord och ställa förkunnelsen av Guds Ord i centrum, istället för enbart känslor, atmosfär och lovsång.

Paulus säger i 2 Tess 2:10 att det är bristande kärlek till sanningen som ligger bakom den sista tidens avfall. Vad innebär det? Man har inte älskat, sökt och frågat efter sanningen för dess egen skull, som ett värde i sig. Varför då? Därför att sanningen är att sanningen ibland är obekväm, och då är det lättare att sopa den under mattan så slipper man den.

Reichmann sa en gång: Den som älskar sanningen tar emot den även när den är smärtsam eller gör ont, bara för att det är just sanningen. Amen till det. Ett sådant hjärta behöver vi ha för att inte gå vilse. Ett hjärta som säger: oavsett hur bra något känns så vill jag inte ha det om det inte är äkta och sant!

Vi kan inte bygga på allmänt tal om kärlek och ytliga, flyktiga känsloupplevelser i lovsång, vilket i sig inte behöver vara fel, men som inte består. Nej, den fasta grund vi ska bygga på, den enda som består, är Guds Ord, på talet om korset och Golgata, och om Jesus Kristus och Honom som korsfäst. Tron kommer av predikan och om vi vill se Kristuslivet växa till i oss och församlingen är det viktigaste att vi får höra Guds Ord.

I Jesu Kristi Namn. Amen.

Konrad Nyström, Byske, Västerbotten

Måndag 29/1 -18

En syster sa en gång: vi kristna spenderar större delen av vår tid i något dike och prisar Gud att vi inte är i det andra. Ligger mycket i det.

Vi ska såklart tro Gud om stora ting. Vi tjänar en Allsmäktig Gud. Det är inget tvivel om att vi får be och vänta stora ting från Gud. Men personligen tror jag inte att vi får se den förrän nöden drabbar vårt land, även om jag kan ha fel.

Men min poäng är att vi måste vara vakna och se upp. I Nordamerika har vi de senaste trettio åren fått se, och ser ännu idag, många falska väckelser svepa över kontinenten, födda i köttet. De pågår något år och sedan försvinner de och lämnar inget bestående efter sig utan bara desillusionerade människor och en sargad kyrka som blir rädd för Guds Andes beröring.

Det måste vi se upp med för det gagnar ingen, varken Gud eller människor. Rosenius grundade EFS för ca 150 år sedan, en rörelse som vitaliserat svensk kristenhet, varit till stor välsignelse och fört många människor till Kristus. Än idag finns många levande, varma EFS-församlingar kvar. Så ser det ut när det är Gud som gör något, det består.

Jag vill se en sanna och äkta väckelser som ger bestående frukt, födda av Guds Ande. Låt oss be och arbeta för det.

Lördag 27/1 -18

Carter Conlon var en argsint, whiskey-drickande polisman i Kanada med svår panikångest. Han hade en fru och en ganska så nyfödd son men hade långtgående planer på att ta sig ur äktenskapet.

Men av någon underlig anledning fick han i 25-årsåldern ett infall att Gud kanske fanns och vid ett tillfälligt besök i en kyrka fyllde han i en lapp för att få hembesök för att berätta om kristen tro.

Irv var också polis och lika envis som Conlon och vittnade troget vecka efter vecka. Conlon prövade på alla sätt om det verkligen var äkta och både provocerade och hånade honom, men Irv gav inte igen utan stod fast. Men en dag under ett arbetspass insåg Conlon att detta kanske ändå var sant, stannade polisbilen och tog emot Jesus och hans inre och därmed även yttre liv förvandlades från en dag till en annan. Jesus förvandlade honom totalt.

Han berättade i en predikan hur han gått en promenad med ett av sina små barnbarn. Han tänkte tillbaka på livets vägskäl, såg framför sig ett liv utan Jesus, med brustet äktenskap, barn med flera olika föräldrar och ett fortsatt liv med ilska och panikångest.

Men så tänkte han på sitt nuvarande liv, sin fru som han idag älskar mer än någonsin, barn med fungerande liv, relationer och barnbarn, och hans hjärta bara fylldes av kärlek och tacksamhet och han började gråta och sa: oh Jesus, thank you Jesus… När jag hörde detta kom tårarna nerför mina kinder också.

Nej, livet som kristen är ingen räkmacka, och Conlon har fått gå igenom många svåra saker och så även jag. Men när han blickade tillbaka så insåg han vilken betydelse och konsekvenser valet att följa Jesus får i våra liv och jag tror att både jag, Conlon och många andra kan intyga: det är ett val Du aldrig kommer att ångra.

Fredag 26/1 -18

Häromnatten drömde jag igen, för kanske tjugonde gången under det senaste året, om ett ryskt anfall mot Sverige, och jag vet många andra kristna som har sett eller drömt samma sak. Och när vi ser på utvecklingen i vår omvärld så ser det ju absolut inte orimligt ut.

Så vad kan vi då göra, vi som enskilda personer? Det enda som kan hjälpa oss nu är att vårt land vaknar upp och vänder om till Gud. Så ta fram Din Bibel, stryk bort dammet, slå upp den och börja läsa. Knäpp Dina händer och be till Gud. Han är varken döv eller okänslig så att Han inte skulle vilja hjälpa Dig, men då behöver vi börja söka Honom.

Gör det idag, och Gud ska höra Dig och ge Dig trygghet, oavsett vad som sker i vår omvärld.

Onsdag 24/1 -18

Jag, och många med mig, har märkt att det smugit sig in andra andar i Jesu Kristi kyrka, och detta i stor omfattning och det är inte bra för oss, för det är Guds Ande som gör oss gott. Detta har främst skett i västvärlden, i synnerhet Nordamerika, sk Kundalini-andar, men även runtom vår värld. Detta är något vi måste vara vakna inför.

Hur vet vi då att det är Guds Ande? Det är inte alldeles så lätt, men ett sätt är att se på Andens frukt. Jesus sa att vi ska känna igen de falska profeterna på deras frukt, och då menar Jesus inte eventuella kraftgärningar, för de kan även falska profeter utföra, utan Jesus menar Andens frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet osv. Om vi inte ser detta bör vi vara vakna.

Men sen måste vi ju urskilja vad för slags ”kärlek” det är. Man kan ju säga ordet kärlek, men det kan vara helt utan substans, tomma ord, bara flum-flum, och inte äkta och sann kärlek, dvs Jesu Kristi kärlek. Och om det är Kristi kärlek så finns sanning bakom. Kärlek utan sanning är sentimental, men Jesus var full av nåd och sanning.

Man kan även se på hur manifestationerna ser ut. Kundalini manifesterar sig genom spasmiska ryckningar, okontrollerade och onaturliga skratt, att man uppträder som om man förlorat förståndet eller är berusad. Andens frukt är självbehärskning. Dessa manifestationer förekommer inte i Bibeln och heller aldrig under kristenhetens historia, däremot är de vanliga inom hinduismen och New Age.

Ja, en del profeter fick märkliga uppdrag men detta var på Herrens direkta befallning och med en särskild profetisk innebörd och under bibehållen självbehärskning. Kung David spelade vansinnig för att rädda sitt eget skinn, men detta var dels spelat, dels fött i köttet och inte i Anden. Visst, Guds Ande bodde i David bodde i honom och påverkade honom, men ingen andedöpt person kan säga att allt han tänker, säger och gör är fött av Guds Ande.

Det ställe i Apg vid Pingstdagen som man ibland hänvisar till berodde absolut inte på att de betedde sig som druckna, utan på att de talade i tungor och på att man försökte håna dem, inte på att det var så det egentligen såg ut. Man ville förlöjliga dem.

Detta är något vi måste vara vaksamma inför, för vi vill ju bara ha Guds Ande, bara Guds Evangelium och bara Jesus Kristus allena.

Tisdag 23/1 -18

Sven Reichmann sökte upp Frank Mangs under en pågående väckelse i Sverige och frågade: är detta en sann och äkta väckelse? Nej, sa Mangs, utan att tveka. Hur vet Du det, sa Sven? Inga tårar, sa Mangs.

Under min omvändelse 05/06 grät jag floder med tårar under min nöd över synden och sökande efter en Frälsare. Jag grät eftersom Guds Ande uppenbarat mitt hjärtas hårdhet, ondska och syndafördärv, precis som Rosenius, Mangs och andra gudsmän beskriver omvändelsen. Men detta gav till slut ett genomgripande gudsmöte med Jesus Kristus som gav bestående frukt i mitt liv: Andens frukt och Kristus i mig.

Men idag predikas mycket ”kärleks-evangelium” som mest baseras på ytliga och flyktiga känslor, och inte på sann och äkta omvändelse. Det är utan tårar och med lite tal om Jesus Kristus och Golgata: dvs Guds Evangelium. Jag predikar också mycket om kärlek, men inte sådär i allmänhet utan om Jesu Kristi kärlek som inte baseras på känslor utan på sanningen och på Golgata kors. Frälsningen står inte att finna i kärlek utan vid Golgata kors, pånyttfödelse och tro på Kristus.

Jag förstår att man vill väl men jag säger ändå, i all välmening: dessa känslobaserade kärleks-evangelium kommer inte att ge djupgående omvändelse och bestående förändringar i människors liv och i vårt land. Sann och äkta omvändelse är det vi behöver, när Guds Ande får beröra våra hjärtan på djupet och Jesus Kristus gripa tag om hela vårt hjärtas innersta väsen. Då ger det bestående frukt.

Lördag 20/1 -18

Guds Ande vill också trösta och uppmuntra, och det är vad jag känner att jag vill göra idag.

Jag vet att ganska så många besöker denna hemsida, och jag tror att de allra, allra flesta av Er älskar, följer och tjänar Jesus Kristus, Guds Son, Guds Lamm.

Till Er vill jag säga att när jag tänker på denna skara så känner jag ett slags jublande glädje i Jesu Hjärta. Som om Herren jublade i triumf. Jag vet att en hel del av Er är slagna och sargade idag, för Den Onde gör vad han kan för att komma åt Guds församling.

Men ändå är segern Er. För dem som håller fast vid Jesus och Guds Evangelium, det som Paulus förkunnade, för Er gäller tröst och uppmuntran. Jag tror att Herren kommer att utgjuta allt mera av Sin Ande över Er, och jag tror att allt mera av glädje i Herren kommer att komma Er till del. Så gläd Er i Herren och hämta kraft ur Jesu Kristi kärlek.

Trösta också Er själva med att Ni ska få ärva Guds Rike en dag. Nu är det inte alltid så lätt, men Guds Rike tillhör Er. Så trösta Er med dessa ord. Inte bara Herren gläder sig över Er, utan jag gör det också. Ni finns alla i mitt hjärta och jag ber att vi alla ska få nåden och kraften att fullborda loppet fram till målet. Amen.

Fredag 19/1 -18

Jag skriver rakt från hjärtat, och alla kanske inte uppskattar vad jag skriver, men jag är i alla fall ärlig, sann, äkta och uppriktig.

Jag bär på en stor sorg på mitt hjärta. Ja, jag är också fylld av glädje, i Herren, över Herren, men ibland måste man se bortom sig själv, för sådan är Jesu Kristi kärlek.

Jag sörjer för mitt land, vartåt det är på väg. Men jag sörjer också över vår kristenhet, över avfallet från sann, levande tro på Jesus Kristus. Det har såklart länge funnits inom det man kallar för den liberala kristenheten, framför allt inom Svenska kyrkan. Även om det såklart inte gäller alla församlingar eller alla enskilda, så är avfallet stort sett över lag.

Men jag sörjer även över utvecklingen inom frikyrkligheten eller den sk karismatiska delen av vår kristenhet. Den är också på fel väg, och det mest tydliga och extrema tecknet på det är den så omåttligt populära Bethel Church, vilket helt uppenbart är en total villfarelse, vilket syns om man tar sig tid och prövar saken det allra minsta lilla.

Jag sörjer särskilt mycket över detta begynnande avfall, och det tror jag att Herren själv också gör. Varför då? För att den är friköpt! Den är född på nytt! Den är döpt i Helig Ande. Det är människor som är i Kristus, som tillhör Honom, men som nu leds bort från Själens Herde. Det är en stor sorg. För mig. För Herren.

Visst finns det ännu både församlingar och enskilda inom frikyrkligheten som är på Vägen, och ganska så många, med tillägget: ännu! Så är det såklart och det gläder både mig och Herren. Men det kommer in allt mera andliga influenser, på bred front, villoandar som leder vilse, och det verkar som att många församlingar saknar väktare, de som kan göra en andebedömning, eller så lyssnar man inte till dem. Det är som att vi inte längre har vaksamma hjärtan. Som att vi inte tror att Fienden är verksam.

Du som läser detta idag, stanna upp, ta till Dig andliga varningar, tex via Janne och Elvor Ohlin, för de är på Rätt Väg. De säger Dig sanningen. Det handlar om Ditt Eviga Liv.

Men vi får också påminna oss om glädjen. Herren gläder Sig, jublar, fröjdar Sig av kärlek och glädje för dem som håller fast vid Honom. De som inte väljer den enkla vägen, utan Vägen, Sanningen och Livet. De som håller fast vid Kristus och det Evangelium som Paulus förkunnade: Guds Evangelium.

Herren jublar över Sin brud, som följer Lammet. Se till att Du är med i den skaran.

Onsdag 17/1 -18

Den Helige Ande vill inspirera, styrka och ge oss kraft att gå vidare, så är det. Men ibland varnar Guds Ande, och då är det viktigt att vi lyssnar.

Carter Conlon var inbjuden som huvudtalare vid en karismatisk konferens för pastorer i Kanada i början på 90-talet. När han förberedde sig föll Den Helige Ande över honom och sa att om man inte såg upp så skulle väckelser födda i köttet svepa över Nordamerika och orsaka stor skada i Kristi kropp. Budskapet var inte så uppskattat och få ville lyssna.

När Conlon sedan reste genom Kanada några år efter den sk skrattväckelsen så var följderna svåra. Flera församlingar var helt borta, andra illa medfarna, svårt decimerade och livrädda för Den Helige Ande, även när det verkligen var Guds Ande som ville göra något.

När Conlon berättade om detta i en predikan var hans sorg så stor att även jag nästan föll i gråt, för Conlon värnar om fåren, och det hörs i hans ord, och det tror jag att även jag gör, även om jag inte kan berömma mig av det. Men tänk om man bara hade velat lyssna! Pastorerna hade ju fått varningen! Guds Ord säger att det ska komma in vargar som river hjorden, dvs förkunnare som inte bryr sig om fåren, om församlingen, utan bara om sig själva.

Det finns gott om andliga varningar idag till Jesu Kristi kyrka, men hur många vill lyssna? Hur många värnar om fåren, att de inte rivs?

Tisdag 16/1 -18

Många talar idag om en kommande stor väckelse innan Jesu Återkomst, men Bibeln talar om ett kommande stort avfall innan Jesu Återkomst. Undrar vem som får rätt till sist: Gud eller människor?

Och när jag ser mig omkring i vårt land och i vår kristenhet idag så känner jag: ett avfall ligger närmare till hands än en stor väckelse, för både samhället och kristenheten är på väg åt fel håll, sett överlag. En del tycker nog då att jag är för negativ eller har för svag tro, och det får ni såklart tycka. Men jag bygger min tro på vad Guds Ord säger och tror mig inte vara visare än Gud eller känna framtiden bättre än Herren.

Så frågan är vilken inställning Jesu lärjungar bör ha i denna tid? Ska vi tänka: jag ska minsann se till att jag inte missar den sista stora väckelsen! Jag tänker följa med i allt som rör sig på det andliga området i Kristi kropp och jag tänker inte lyssna till dem som har invändningar, inte ens om de grundar sig på Guds Ord. Jag tänker surfa med på de vågor som dyker upp. Jag tänker ta in allt nytt som kommer.

Eller ska vi säga i våra hjärtan: jag hör och förstår vad Jesus och apostlarna säger om denna tid, så även pålitliga profeter som tex Wilkerson eller profetian från Valdres -68. De talar samstämmigt om ett avfall från tron och andlig villfarelse, till och med under användande av ”Jesu Namn”. Detta tänker jag ha i bakhuvudet.

Men jag tänker ändå vara trogen i det lilla och arbeta i det tysta för Guds Rike. Jag tänker be och grunda mig i Guds Ord. Jag tänker be för mina kristna syskon men även för icke-frälsta och försöka leda dem till Jesus Kristus. Jag tänker vinna en och en, som Lewi Pethrus sa. Jag tänker även troget be för väckelse i min bygd och i Sverige. Jag tänker försöka göra Guds vilja varje dag.

Men jag tänker vara andligt vaken,  ”känna min tid” och pröva alla andliga impulser jag tar in utifrån Guds Ord, Guds Ande och klassisk, sann och av tiden beprövad teologi. Jag tänker fråga kristna syskon om råd och vägledning. Jag tänker ta till mig andliga varningar om det jag lyssnar till och ta dem på allvar och pröva om de är grundade eller inte. Jag tänker inte dras med i avfallet och inte låta någon stjäla min segerkrans. Jag ska till himlen. Punkt slut.

Jag vet viken väg av dessa två som jag har valt att hålla mig till och som jag tror är Den (rätta) Vägen i denna tid.

Det är med sorg och smärta jag ser många kristna skuldbeläggas för att de inte blir helade från sin sjukdom. De får höra att Gud alltid vill hela och när de inte blir det så är det ju något fel på dem. Om vi skuldbelägger människor med ett sant budskap, tex genom att ge dem syndanöd, så är det en sak, men detta är inte sant. Gud har i Sitt Ord aldrig utlovat ständig hälsa till Sina barn här på jorden. 

Denna tidsålder är lagd under synden, döden och Den Onde, och alla människor blir därmed sjuka då och då, så även kristna, och de allra flesta sjukdomar har helt naturliga förklaringar. Om man gör som jag gjorde i måndags, sätter mig på min spinningcykel i ett kallt rum, tar av mig min T-shirt och kör ett hårt intervallpass så att svetten lackar och troligen med ett virus i kroppen, ja, då ligger jag såklart sjuk i feber tisdag och onsdag, helt utan andliga orsaker. 

Men jag kan inte se annat än att dessa två dagar gjorde mitt andliga liv gott, för allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Jag kände mig ynklig när jag frös och svettades om vartannat, men jag insåg tydligare hur svag och hjälplös jag är i mig själv. Men jag kände Herren dra mig närmare sig och jag fick tid att stanna upp. Jag förminskades och Herren blev större. 

Nej, denna förkunnelse är influerad av New Age och har tidigare inte funnits i klassisk kristen förkunnelse inom den kristna kyrkans huvudfåra, och inte heller finns den i Guds Ord. Men, säger någon, står det inte att ”i Hans sår är vi helade?”. Ja, så står det, men om vi läser det i dess sammanhang så ser vi att det betyder att i Jesu Sår, genom Jesu lidande, död och uppståndelse, har den kristne fått ett fullständigt helande från syndens skada på vår gudsrelation. Det är vad de orden syftar på. 

Ska vi då predika helande? Nej, för det frälser inte någon, vi ska predika Kristus, inte förkunna så mycket saker som hör till detta livet, utan förkunna det som tillhör den kommande världens härlighet, för där får alla Guds löften sitt ja och där är vårt hemland, inte här på jorden, utan i himl

Originalets engelska titel -The Reproach of the Solemn Assembly

av David Wilkerson

Sefanja 3:18- Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem  som levde skilda från dig, du som själv bar förödmjukelsens börda. (1917) Detta är en dubbel profetia av Sefanja. De har att göra med Israels barn- men också med det andliga Sion (vilken är Jesu Kristi församling i de sista dagarna). Först av allt, talar han till judarna – att Gud skulle föra samman de förskingrade – men han skulle bara föra tillbaka dem som hade ett brustet hjärta för Israels usla tillstånd – han skulle komma ihåg alla som bar förödmjukelsen – allt det fruktansvärda som försiggick i Guds hus. Till dem som bar den bördan, sade han; ”jag skall församla er”. Han gav dem stora löften

Denna profetia riktar sig också till Jesu Kristi församling i den sista tiden. I det gamla testamentet, blev Israels barn kallade till en högtid i sju dagar. På den åttonde dagen – som kallades en högtidssamling. Det var då de möttes tillsammans – satte allt annat åt sidan och fokuserade på att tillbe och prisa sin himmelske Fader. Skriften säger: ”På den åttonde dagen skall du ha en högtidssamling”. Denna högtidssamling representerar i gamla testamentet Guds avskilda församlings behov av att möta Herren.

Detta är Jesu Kristi församling i den sista tiden. Enligt Sefanja, kommer Guds hus i den sista tiden att bli förödmjukat. Det hebreiska ordet här betyder ”skam och vanära”. Det kommer att vara skam och vanära i Guds hus. Vi talar inte om den avfallna, liberala moderna kyrkan – Herren säger att på domens dag, kommer Han att ta itu med den kyrkan. Vi kan be för dem, men vi skall inte spilla våra tårar på det som inte är den riktiga församlingen.

Gud söker efter ett folk som vill sörja och gråta över den förödmjukelse som utvecklas över Jesu Kristi församling i dessa dagar. Jag talar om den församling som föddes vid pingsthögtiden. Jag talar om den församling som föddes av Paulus och apostlarnas undervisning. Församlingen som föddes i sanningen om Jesu Kristi herravälde. Den pånyttfödda församlingen är under attack. Församlingen är förödmjukad.

Det har profeterats att i denna tid av förödmjukelse, skam och vanära, kommer Gud att resa upp en helig kvarleva som kommer att sörja och gråta över denna förorening – Gud kommer att ha en kvarleva som inte kommer att sitta overksam medan allt detta invaderar församlingen. Gud säger: ”Jag kommer att ha ett folk som inte kommer att vara nöjda med att leva ett gott liv och ignorerar att kvacksalvare och pengagalna falska profeter kommer in i Guds hus och förstör allting.”

Gud kommer att samla ett folk som sörjer över detta – Om du verkligen älskar Herren och älskar Hans församling, kan du inte se på det som händer idag (och jag kommer att nämna dessa förödmjukelser vid namn). Om du efter att ha hört vad jag har att säga om dessa förödmjukelser, kan gå hem från kyrkan och säga: ”jag håller fast vid det som står i Matteus 18, helvetets portar skall inte stå emot församlingen, jag skall inte oroa mig, Gud har allt under kontroll.

Det räcker inte. Gud använder människor. Gud använder människor för att utföra sitt verk. Han sänder inte änglar. Änglarna gråter över det, men Gud använder inte änglar för att utföra sitt syfte. Han använder män och kvinnor med brustna hjärtan och bördor -. Domen står för dörren, Jesus kommer. Herrens dag är nära.

Vakna upp äldste. Vakna upp pastorer. Vakna upp herdar.

Se på kyrkan. Få nöden. Bär den. Varför skulle vi ta på oss bördan av den högtidliga församlingens förödmjukelse? Joel sade ”därför att ett dåligt frö har blivit planterat.

Ett evangelium predikas som får allt inom synhåll att vissna. Allt som är grönt och gudomligt och rent vissnar. Fröet är ruttet- människor svälter efter att få höra Guds rena ord- men det finns inga ängar. Flocken är övergiven och hungrig. Floderna torkar ut. En främmande eld förtär pastorerna. Hesekiel säger att herdarna trampar ned de goda ängarna och äter det bästa själv. Vad är de skamliga saker som händer i Jesu Kristi kyrka i dag?

Detta är en av de största förödmjukelser Jesu Kristi kyrka utövat sedan Kristus. Detta förvrängda evangelium förgiftar mängder – till och med i Kina, Afrika och över hela världen. Det är ett amerikanskt evangelium uppfunnet och spritt genom rika amerikanska evangelister och pastorer. Rika!

Det gör mig bestört att så många människor kan höra banden och se videor som kommer ut från dessa framgångskonferenser utan att gråta över dem. Detta gift har spridits över hela världen. Kuba är på väg att öppnas och de är ivriga att komma in på en gång med sitt framgångsevangelium och säga åt dem, ”ni har varit fattiga tillräckligt länge, Gud vill att alla kubaner skall bli rika.”

Denna veckan fick jag ett videoband som spelades in på Kenneth Copelands möten. Jag lyssnade på talaren och blev förstummad.   Vänner, läs nya testamentet, du kommer att finna att aposteln Paulus pekade ut dem som de trodde var falska apostlar. Han varnade och han uttalade deras namn. Jag säger er att om ni kan lyssna till det som jag vill säga er, utan att sörja, då är ni blinda. Ni är andligt blinda. Ni har hårda hjärtan. Ett hjärta med ett hårt pansar runt så att det rena evangeliet inte kan genomtränga det. Ni har blivit så genomsyrade av detta obalanserade evangelium att ni inte är vid era sinnens fulla bruk. Ni kan inte predika sanningen. Ni kan inte visa dem något annat i skriften eftersom de har ett pansar över sina hjärtan. Hårda hjärtan.

En del av er kommer inte att ta emot detta. Om du har matat din själ med Copelands eller Hagins kassetter, kommer du inte att tycka om det du hör. Vänner, jag är en herde, jag har blivit kallad av Gud. Jag har gett den här församlingen ett löfte. Så länge vi står i denna talarstol, om vi såg vargar i fårakläder som kommit för att stjäla flocken, så skulle vi ställa oss upp och skrika. Det är upp till dig att göra något åt det. Jag satt denna veckan och lyssnade till en talare på en konferens och jag blev chockad och sårad. En herrens nöd kom över mig. Det är därför jag predikar det här budskapet. Sörj över det.

Jag citerar ord för ord vad som sades. Talarna kunde knappast tala färdigt på grund av alla människor som kom fram och stoppade pengar i deras fickor. Anledningen till att de gör det är en ny lära som har kommit ut och som säger, ”om du vill bli välsignad, så måste du hitta den mest välsignade evangelist eller pastor du kan hitta därför att han som har mycket får mycket, han som har lite, till och med det han har skall tas ifrån honom. Om du hittar den mest välsignade framgångspredikant och ger honom pengar, så skall du bli välsignad. Ju mer välsignad han är, om du ger till dem som är mest välsignade -” det är som ett pyramidspel. Om dessa män vore i den profana världen, skulle de hamna i fängelse. Pyramidspel. Den som är högst upp och som verkar vara mest helgad och som talat högst. Hundratals människor kom upp tills hans fickor var fyllda. Syndare säger, ”är detta ett fritt evangelium? Sedlar?”

Lyssna till vad som sades. Talaren gick upp och sade, om en fattig änka som har socialbidrag ger dig 5 dollar, så måste du ta det, Elia tog änkans sista mat. Ni är de smorda, ni förtjänar det, ta det.”   Samma talare sade, ”jag bor i ett 1000 kvadratmeter stort hus. Jag skall bygga ett större nu. Ett som kung Salomo skulle vara stolt över. Jag betalade just 15000 dollar för en hund. Ser ni den praktfulla ringen på mitt finger, jag var nyss på Jamaica och betalade 32000 dollar för den. Jag vill att ni skall veta att när människor där jag bor kör förbi min herrgård och ser min Rolls-Royce på garageinfarten, så vet dom att det finns en Gud i himmelen”.

Säg mig, är det evangelium? Säg mig, gråter du inte över detta?

En av talarna stod upp och sade, ”Vi har gjort ett förbund med broder Copeland om att under det närmaste året skall ingen av oss lida en enda dag. Vi skall inte känna ett ögonblick av modfälldhet. Vi skall inte bli sjuka eller behöva något. Vi skall njuta av alla välsignelser. Vi förkastar allt lidande, all smärta, alla ekonomiska problem”. det låter bra om du står på toppen.

Det här det som bedrövar mig mest. Detta predikades. ”Den helige Ande kan inte utgjutas över dig förrän du står i pengaflödet. Innan du är framgångsrik kan den helige Ande inte göra något.”

Tänk på det! Hur påverkar detta dig? Vad gör det i din ande när du ser fattiga människor som lever ur hand i mun och plötsligt säger han, ”sträva efter pengarna” och människor springer som galna och när de springer säger de vi ”vi gör anspråk på rikedomar.”

Sedan jag ser människor åla som ormar ur sina stolar och ner på golvet. Jag ser evangelisten stå upp och väsa som en orm och människor faller överallt. Vänner, vad är det som försiggår?

En Förödmjukelse av högtidsförsamligen! Profeten kallade dem ”giriga hundar, ogudaktiga väktare”. Vänner, om ni hade Guds hjärta och Herrens nöd skulle ni ropa ut med Jesaja, de är blinda väktare, okunniga, stumma hundar, sovande, älskande sömn, giriga hundar som aldrig kan få tillräckligt.

”Jag har 1000 kvadratmeter men jag skall sälja det och jag skall bygga ett hus som kung Salomo kunde bo i-” Att aldrig få nog.   Han sade, ”herdar som inte kan förstå, alla ser efter sitt, allt för att få sina egna behov tillfredsställda. Jeremia sparade inte på orden. Han sade, ”Mitt folk är som förlorade får. Deras herdar har fått dem att gå vilse.” du säger, ”Pastorn, du har ingen rätt att tala så skarpt över dt här ämnet.” Om du tycker jag är skarp, läs då Hesekiel 34:1-10.

Du tar 50 kronor från änkan och köper en hund för 150 000 kronor. Du tar pensionen från änkan och den fattige och du säger åt dem att de inte har tillräckligt med tro – därför är de inte framgångsrika. Du tar ullen från fåren. Du letar inte efter själar, du söker efter pengar. ”Herdarna göder sig själva och inte flocken, därför ni herdar, hör herrens ord. Detta säger Herren er Gud, se jag är emot herdarna och jag skall utkräva flocken ur deras hand och de skall sluta att föda flocken. Inte heller skall de göda sig själva mera, för jag skall befria flocken från deras mun och de skall inte längre vara deras kött”.

Jag skall befria flocken från dessa mäns tänder. Gud hjälpe oss.

För det andra, förvrängandet av den välsignade helige Anden. Detta är den värsta förödmjukelsen. Det skulle få oss att falla på våra ansikten. Det sätt på vilket den helige Ande blir förvrängd inför hela världen.

Det är tråkigt att konstatera, att det finns så lite urskiljning kvar i församlingen och bland många pastorer och församlingsledare. De vet inte ens när den helige Ande blir förvrängd eller hädad. Det finns tusentals kristna som går på väckelsekampanjer och ser saker som de tror kommer från den helige Ande, men de vet inte vad de tar emot. De klappar händerna och prisar Gud när en man står på plattformen och hädar och förvränger den helige Ande, och de vet inte om det.

Hela karismatiska samfund, inklusive den amerikanska pingströrelsen, slits itu, genom falska väckelser. Alla möjliga saker händer – något nytt nästan varje vecka. Ledarna vet inte om de skall ta till sig eller förbanna det. De vet inte vad de skall göra. Vi får brev från hundratals pastorer från hela världen. De frågar. ”vad är rätt och vad är fel?”, Var finns ledarna? Var finns någon som kan vägleda oss?.

Vänner, det vi ser hända idag i det som kallas väckelser och det som händer i den helige Andes namn kan vi inte finna grund för i skriften. Vad som helst som vi inte kan finna i skriften måste förkastas. Fullständigt förkastas!

Jag gråter när jag ser dessa videor som människor sänder mig från hela landet. Hela församlingar bortom all kontroll, som faller på golvet, skrattar hysteriskt, raglar runt som druckna, vrider sig som ormar, ylar som vilddjur. Vi har evangelister som ställer sig upp och blåser på människor för att få dem att falla, som om den helige Ande vore förkroppsligad i honom. kastar sin märkesjacka på människor och säger att det är ”herrens hand”.

Ett nytt evangelium har just kommit till Sydamerika. Vänner, det är grovt och rått, men jag säger er. När du lämnar Ordets parameter, när du säger: ”detta är något nytt, Gud gör något nytt? Jag förstår det inte, det finns inte i skriften, men jag vill inte stå emot den helige Ande”.

Vänner, om det inte står i bibeln, så måste vi stå emot det. Det senaste är att du inte kan komma in i Guds rike om du inte kommer som ett litet barn. Folk kommer iklädda blöjor så att de kan göra sina behov under mötena. Det är det senaste. Vänner, var skall det sluta?

En pastor sade: ”Det har gått så långt, att en dag kan en evangelist ställa sig upp och säga, jag har fått en uppenbarelse från Herren, att det är dags att börja tillbe Maria”. Det kommer att gå dithän.

En annan evangelist kallar sig för den helige Andes bartender. Han säger, ”Kom till baren och drick av den helige Ande”. De kallar det att dricka av det nya vinet. Jag hör profetens ord ringande i mina öron, ”Herrens dag är här, ondskan råder, Gråt mellan förgården och altaret. Ta på er säckkläder. Fasta och sörj för det avfallna folket”.

Jesus skall komma. Massorna är ännu onådda. När jag ser kristna gå till det som de kallar för den helige Andes bar, raglande som druckna, kommer Joels ord till mig klart, ”vakna ni som är druckna och gråt , alla ni som dricker nytt vin därför att skördefältet förgås.”

Själar i tusentals dör, så vad skrattar du åt? Det som den helige Ande gör måste fungera överallt på jorden. Du måste kunna ta det till de mest eländiga och ondskefulla platser. Du måste kunna ta det till fattiga länder. Du måste ta det till mänsklighetens drägg, och det måste fungera där. Det kan inte fungera bara i det rika Amerika. Det måste fungera överallt på jorden.

Jag utmanar dessa människor att ta sitt skrattande evangelium till Balkan nu. Gå till flyktinglägren där kvinnorna gråter därför att deras män har blivit skjutna. Deras döttrar har blivit våldtagna. Deras barn är hungriga. De har förlorat sina hem, så be dem gå till baren – Den helige Ande vill att de skall skratta. Denna så kallade väckelse kommer till Madison Square Garden den här sommaren. Du som kan skriften, du som bär bördan för högtidsförsamlingen, hur kan du tänka dig att ta till dig en sådan lära.

Låt mig säga vem som skrattar. Världen. De ogudaktiga, hedningarna. Det har blivit ett spektakel. I en tid så nära Kristi återkomst när Jesu Kristi församling borde vara instängd i sin bönekammare. När den borde gråta för de förlorade. När den skulle ha en längtan att försaka allt och följa Jesus. När aldrig dollarsedeln borde nämnas. Den amerikanske guden. Det amerikanska avgudadyrkandet. Världen tittar på detta vansinne och vet du vad de tänker – att den helige Ande är en cirkusdirektör. Det är en karismatisk cirkus.

Jag bryr mig inte om vad folk tycker längre. Jag bryr mig inte om folk inte vill ha vårt nyhetsbrev längre. Jag bryr mig om deras själar och det faktum att så många är förblindade. Jag har en skyldighet inför Gud att stå inför den församling som Han har kallat mig att betjäna och varna er och säga att dessa förebråelser till högtidsförsamlingen och att bibeln säger att ni skall sörja över det. De äldste skall sörja. Församlingen, pastorn, tjänarna, evangelisterna. Vi borde be ned dessa fästen.

Till slut, en förebråelse över att förringa församlingens demoralisering. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont – som kallar mörker för ljus och ljus för mörker. Som gör det bittra sött och det söta bittert. (Jer 23:15).Jag har sett hemska saker i profeterna. De begår äktenskapsbrott, de vandrar i lögn, de styrker de ondskefullas händer och ingen återvänder från in ondska.

Jag fick ett brev denna veckan från en rasande kristen kvinna. Hon sade, ”Min man, som kallar sig kristen, är en stor spelare, han spelar för millioner”. Hon sade ”jag har varit så orolig för de faror och för det sällskap som han har”. Jag tänkte, ”Jag ber honom gå till pastorn”.

Hon sade, ”broder Wilkerson, du tror inte vad som hände, jag är så arg, sårad och förvirrad. Jag sände vår mångmillionspelande make till vår pastor”.

Han sade, ”jag har sökt i skriften från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken och jag kan inte finna någonting i skriften som talar emot spelande. Jag ser ingen synd i det, så ha det så kul.” han var förstummad, ”hur kan en gudsman säga någonting sådant till min make?”

Detta är exakt vad Jeremia menade, ”pastorerna styrker ogärningsmännens händer och ingen vänder åter från sin ondska”. Han förklarar varför de har förringat församlingens demoralisering och varför de kallar ont gott och gott ont och bittert sött och sött bittert.

Han sade, ”profeterna har begått äktenskapsbrott och vandrar i lögn”. Den som har synd i sitt liv kommer inte att stå upp och tala om synd i lägret. Han är överbevisad om sitt eget äktenskapsbrott, hans egen synd och sitt eget onda sinne.

Jag drar inte varje tjänare i landet över en kam. Majoriteten av tjänare brinner för Gud. Det finns unga tjänare som är renade i denna onda tid. Jag har mött många av dem och jag tackar Gud för dem. Till och med i den här staden har jag mött några av de mest rättfärdiga predikanter som jag träffat i hela mitt liv.

Mängder av tjänare med mig känner denna sorg och de letar och väntar efter röster som kan avslöja det som är ont. ”Om de hade stått i mina gårdar och fått mitt folk att höra mitt ord- om de hade talat det som finns i mitt hjärta. Om de hade talat från Guds sinne, så skulle de ha vänt folket bort från sin onda väg och deras onda gärningar”.

Du kan se om en man känner Herren, Gud säger om de andra, ”jag har inte sänt dem, jag har inte talat till dem, de talar ut ur sin egen fantasi. Ut ifrån det onda i deras hjärtan.

”De talar syner från sina egna hjärtan, jag sände dem inte. Jag har inte talat till dem. De säger till dem som föraktar mig, ’herren sade, du skall ha frid’ och de säger till alla som vandrar efter sina egna hjärtan och sina egna fantasier ’inget ont skall komma över dig’”. Förebråelsen till högtidsförsamlingen skulle vara den största sorgen för alla som älskar Kristus och Hans församling. Detta skulle vara den största sorgen i deras hjärtan – förebråelsen över hans namn och hans församling. Gråt över församlingens tillstånd. När du tar ställning och när du tar Herrens börda på dig, genom bön och fasta. Varje Guds barn behöver be att alla som är fångade i detta skall bli befriade. Rör det inte, gå inte nära det, om du går dit av nyfikenhet kommer det att snärja dig för det tilltalar allt som är av köttet.

Tills du vet hur du skall handskas med ditt kött i den helige Andes kraft, så håll dig borta från det. Jeremia sade, ”Herren din Gud i din mitt är mäktig. Han skall frälsa, Han skall fröjdas över dig med jubel. Han skall vila i sin kärlek. Han gläder sig över dig med sång”.

Varför? Därför att Han har funnit ett folk som sörjer över det som bedrövar Hans hjärta. Som bär de bördor han bär, förebråelsen av högtidsförsamlingen.

Detta kommer att bli en ”kärleksfälla”. Du kommer att höra. ”Vi älskar alla. Det spelar ingen roll vad du predikar. Det spelar ingen roll om du talar framgång. Det spelar ingen roll vad ditt evangelium är – eller något annat. Låt oss ge varandra en stor kram. ”Hur kan två vandra tillsammans utan att vara överens. Hur kan du vandra med den du inte är överens med, som har obibliska vanor, det går inte. Det är en kärleksfälla. De säger, ”döm inte någon”.

Det är inte vad bibeln säger. Den säger att vi skall döma rättfärdiga domar. Förebrå och tillrättavisa med tålamod. Jag står inte på en tvålkopp, jag står på, en klippa. Gud försöker att rädda dig, församling.

Vad är Guds rikedomar i Jesus Kristus? Guds frid, Guds visdom, Kristi närhet, allt som är i Kristus är vårt.

Vänner, se upp! Se upp!

Har jag skrämt er? Är ni redo att ta på er Herrens börda. Ni kan inte göra det i ert eget kött. Stäng in dig med Gud.

Tiden har kommit att kalla en högtidsförsamling. Om du har någon av dessa kassetter eller böcker, kasta ut dem ur ditt hus. Ge inte bort dem, bränn dem. Om någon inbjuder dig att följa med på dessa möten, så säg, ”jag är ledsen, jag vill inte bli svältfödd på ordet och jag vill inte att mitt hjärta skall torka och vissna. Jag vill ha det rena ordet från Herren som får mig att växa. Jag vill inte ha något budskap som tilltalar mitt kött eller som skapar habegär i mitt hjärta”.

Gud förser med det som vi behöver och han gör under, men han gör det på sitt sätt. Inte genom att förskingra och missbruka skriften.

Abraham letade inte efter det jordiska, han sökte efter en stad som var byggd och skapad av Gud.

8 Comments

 1. 💖 Bra skrivet. Håller me

 2. Dessa predikningar är ledda av anden, viktigt de är de. De Sk skrattväckelser är ej från Gud .
  Guds frid broder❤

  • Tack kära Jennie. Du är så fin… <3

 3. Visst står det om avfall i Bibeln, och ordet Väckelse finns inte där.
  Likväl har det varit väckelse genom åren både i Sverige och många andra delar av världen. Och det är väckelse idag i Kina,vissa delar av Afrika, Latin-Amerika t.ex.
  Vi får inte tappa sugen för Sverige,(eller bli apatiska som Wilkersson varnade för), utan ropa till Gud om ännu en besökelsetid för vårt Land. Speciellt nu när allting står och väger i Sverige, och risken att bli ett islamistiskt land är så stort. Vi får ropa till Gud, alla vi som räknar oss kristna, och inte ge upp hoppet för vårt kära Fosterland Sverige,be, omvända oss och ropa till Gud. Skulle inte Han höra oss då???

  jag tror heller kanske det inte blir en större väckelse, men även sunda kristna har sett i syner att Gud efter en köttslig väckelse (skrattväckelsen), skall komma en äkta väckelse.

  Elvor Ohlin har på deras hemsida (www.elvorochjanne.se) berättat om en syn i 3 delar hon fick -99 om en i alla fall mindre väckelse, när hon var i bön. Hon är säker på att det kommer att hända under hennes livstid. Finns under “profetiskt” på deras hemsida.

  Mvh Anna-Lena

 4. Ps. Jag menar vi får inte bli ödestroende, och tänka att det är redan
  avgjort hur det skall bli i Sverige. För att i Bibeln står det att det skall vara ett stort avfall på slutet. Och ingen väckelse.
  Nej, det är upp till oss, var och en om vi vill lyda Herren Gud eller inte. Herren vet allt i sitt allvetande, men vi har alla vår fria vilja kvar, så länge det heter idag.

  • Amen! Vi får inte ge upp eller sluta arbeta för Guds Rike! Helt rätt, men vara vakna inför vad Gud säger.

 5. Amen till det du skrev idag 30 jan -18!! Tänkte samma sak när jag läste artikeln om karismatik i VID. Vi måste pröva allt emot Sanningen i Guds Ord. Annars kan man bli mycket bedragen!! GVD!

 6. Wow! Thank you! I continuously needed to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my site?

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This