Navigation Menu+

Att äga Guds frid

Posted on 12 Jan, 2018 in Guds ord, Guds rike, Tro | 2 comments

 

Ladda ned ljudfilen

Att äga Guds frid

I Psaltaren 119:165 står det: Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.

Att få äga Guds frid i sitt hjärta är en dyrbar gåva från Gud. I Galaterbrevet står det att Andens frukt är kärlek, glädje och frid, och där intar frid tredje plats. Det säger oss något, men frid är ändå något oerhört dyrbart och en stor gåva och nåd från Gud. De som inte äger frid i sina hjärtan de söker efter den och längtar efter den, de söker den som en dyrbar, efterlängtad skatt, och vi som har fått frid med Gud, av nåd genom tron på Kristus, vi bör glädja oss över den och tacka Gud för den, för frid är dyrbar.

Många söker frid. Ja, innerst inne gör alla det.

David Wilkerson berättar i en predikan om en skådespelare som hade allt. Han hade framgång, berömmelse, vacker fru, rikedom, hus, bil och allt annat, men han hade inte frid. Han sålde allt han ägde och köpte en ö utanför Afrikas kust. Det var en enslig ö och han byggde ett litet hus och sökte friden i ensamheten. Men en tid senare sålde han han ön och reste hem till USA och sa: jag sökte frid men inser att den inte står att finna någonstans på vår jord.

Och där hade han rätt. Friden står inte att finna någonstans på vår jord, inte en bestående frid, en frid som består för tid och Evighet. Visst, även för den kristne som äger frid så störs den ibland av uttröttande arbete eller oro, men den återkommer och finns alltid att få igen när vi vilar hos Jesus.

I mitt gamla liv sökte jag efter de tre första saker som i Bibeln omnämns som Andens frukt: kärlek, glädje och frid, och jag sökte efter dem i just den ordningen. Kärlek var det jag längtade mest av allt efter, att få vara fylld av kärlek till Gud och människor. Att älska och vara älskad. Att älska mina medmänniskor. Det var mitt hjärtas allra största längtan. Men jag sökte den kärleken inom mig själv, men där går den inte att finna, för den finns inte där. Kärleken står att finna i och hos Jesus Kristus.

Jag sökte också glädje, en bestående, inre glädje, och jag sökte den i fester och skratt, men även om man kanske både skrattade och hade ganska så trevligt så var den borta i nästa sekund och allt som fanns kvar var en inre tomhet. Den glädjen bestod inte, fanns inte där som en källa inom mig. Äkta, inre och stark glädje står inte att finna i denna världen, utan i och hos Jesus Kristus genom Den Helige Ande. Det är inte en glädje som bygger på att man skrattar hela tiden, även om jag såklart gör det både nu och då. De som känner mig vet att jag både skrattar och skojar, och ganska så ofta. Jag är en glad person som har en inre, porlande glädje inom mig, men den får mig inte förlora självbehärskningen, utan snarare gör att jag går omkring med ett leende både inom mig och på läpparna.

Men även om frid kommer på tredje plats så sökte jag också efter frid, med ljus och lykta. Jag försökte med meditation, yoga och mycket annat. Jag sökte ensamhet och stillhet. Jag hade långtgående planer på att ge mig ut i skogen i ensamhet flera dagar, för att söka stillhet och frid. Men jag fann ingen frid. För sann, bestående, Evig frid finns heller inte att finna inom oss, i tekniker eller metoder, utan genom att vi får frid med Gud Fadern, och den friden står också att finna i och hos Jesus Kristus. Så var finner man kärlek, glädje och frid? Hos Jesus Kristus allena, för att använda lite andlig humor, som jag brukar förespråka.

Både jag och denne skådespelare sökte frid genom avskildhet från världen, och det var i någon mening rätt och sant, för frid står inte att finna i denna världen, utan genom att bli medborgare i en annan värld, i ett annat Rike, Guds Rike, för där finns en Evig frid. Och när man tror på Jesus så är man i någon mening inte längre kvar i denna värld. Ja, man lever kvar i den, men inte av den. Man äter, dricker, umgås med människor och mycket annat, men man tillhör ett annat Rike ändå. Och detta medborgarskap gör att den som tror på Jesus Kristus kan äga frid även mitt i stormen, för det är ett objektivt tillstånd. Det bygger inte på mina känslor, vad jag ser eller upplever, utan är ett objektivt tillstånd med sin grund i vad Jesus gjort för oss alla på Golgata. Oavsett om mina känslor säger att jag är rädd eller har ångest, vilket såklart inte är roligt, så står ändå det Jesus gjorde för mig, och för Dig, på Golgata kors fast. Det faktum att Jesus har vunnit frid med Gud åt oss alla, att Han tagit bort alla synder från oss och upphävt Guds dom över oss. Det är något som är helt oberoende av mina känslor.

Hur får vi då frid med Gud? I Romarbrevet 5:1 står det: När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod,  4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

De som tror på Jesus, som litar på Honom och vad Gud säger att Jesus har vunnit för oss på Golgata, den förklaras rättfärdig inför Gud, av nåd genom tron på Jesus Kristus, och därmed får vi frid med Gud. Denna rättfärdighet är inte vår egen, den kan Du inte hitta i Dig själv, utan den är en gåva från Gud enbart genom tron på vad Jesus gjort för Dig och mig på Golgata. Och bara genom detta enkla, att Du sätter Din tro till vad Jesus säger, att den som tror på Honom får sin skuld inför Gud utplånad, bara genom detta får Du tillträde till den Nåd som Gud erbjuder alla människor. Nåden och friden är två av de ofattbara gåvor som Gud erbjuder alla människor i och genom tron på Jesus Kristus. Allt vi behöver göra är att tro på Jesus och fästa vårt hopp och vår blick på Honom. Och hoppet sviker oss inte, för genom tron på Kristus så utgjuts Den Helige Ande i våra hjärtan.

Johannes Döparen säger i Johannesevangeliet när han får syn på Jesus: se Guds Lamm, som tar bort all världens synd. Många söker inre frid, vilket bara kan ges åt den som har frid med Gud. De tror att de på något sätt ska förtjäna frid med Gud, och många bär fram åt offer åt Gud, vilket judarna även gjorde under den tid då Templet fanns i Jerusalem. De bar fram får, oxar och lamm för att försona sina synder, för att få dem förlåtna och glömda av Gud, men det är helt fåfängt. Många gör goda gärningar och ger till välgörenhet och det är såklart något gott, men det kan inte frälsa Dig, inte ge Dig frid med Gud eller förlåta Dina synder. Du kan aldrig kompensera för Dina synder med goda gärningar eller offer. Det är Jesus som är det offer, det Lamm, som ger oss hel och full förlåtelse för alla våra synder.

Vi behöver bara se Guds Lamm. Gud har i Jesus Kristus utplånat vår skuld inför Gud. Allt vi behöver göra är att tro på Jesus, tro på vad Han har gjort för oss. Inga gärningar behövs, inga offer är nödvändiga, utan allt är fullbordat. Det enda vi behöver göra är att tro på det, och då får vi bland annat frid med Gud och därmed får vi äga Guds frid i våra hjärtan. Vi behöver alla påminna oss, igen och igen, om vad Jesus har gjort för oss på Golgata. Hela vår tro grundar sig på det. Fästet för vår tro ska vara vid Golgata kors, i det som redan har skett, i något som redan finns där, oavsett vad vi känner, och det är ett fullbordat verk.

När vi är i Kristus och har fått tillträde till Guds Rike så lever vi i denna världen, men inte längre av den. Vi är kvar här men vi hör inte längre fullt ut hemma här.

I 1 Joh. 2:15 står det: Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Även dessa ord kan såklart misstolkas och ges en felaktig betydelse. Jag känner att det inte är Guds vilja att vi ska isolera oss från världen eller dra oss undan. Jag känner, och anser att det är enligt Guds Ord, att vi ska leva mitt i världen, mitt ibland våra medmänniskor, och vara ljus och salt för dem, bära Kristus med oss till dem, i ord och handling, men vi ska ha vår frid, vår hemvist, vår näring i Jesus Kristus. Vi ska ha i åtanke att vi egentligen tillhör en annan värld, en osynlig värld. Att inte älska världen innebär inte att vi inte ska älska våra medmänniskor eller vara oaktsamma med djur och natur, utan att vi inte ska sätta det i första rummet. Om vi sätter denna världens goda först så kommer begäret att väckas till liv.

Det står också att den som gör Guds vilja består för Evigt. Den som gör Guds vilja, strävar efter att göra Guds vilja, kommer att få äga Guds frid. Jesus säger: Min frid ger Jag Er. Om vi följer Jesus och vandrar i Guds vilja kan Jesus ge oss frid oavsett vilken situation vi befinner i oss. Vi behöver ofta be om det för vi upplever oro, men vi kan då gå till Jesus och be Honom ge oss Guds frid. 

I Filipperbrevet 4 står det: Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Guds frid övergår allt förstånd, och det tror jag dels betyder att den är oändligt stor, men den kan nog också betyda att världen inte kan förstå den. Jag tror att det kommer att börja skaka allt mer i vår värld, så även i vårt land, och då kommer frid att om möjligt bli ännu mera dyrbart. Vi behöver redan nu lära oss att ha vår frid i Jesus och komma ihåg att Guds frid finns även i stormen, om vi fäster våra ögon på Jesus. Båten kan skaka och gunga i stormen, men Jesus kommer gående på vågorna och säger: var inte rädd. Se på Mig. Kom till Mig, så ska Jag ge Dig Min frid, mitt i stormen. Drabbas inte av panik. Jesus är med. 

Och då kommer Guds frid att övergå världens förstånd. De som ännu tillhör denna världen kommer att undra: hur kan Du vara så lugn mitt i allt som sker nu? Hur kan Du ha glädje och hopp i Ditt hjärta? Hur kan Du ha frid? Har Du inte hört nyheterna? Men då kan Du svara: har Du inte hört Guds Evangelium? Har Du inte hört vad Jesus har gjort för Dig och mig på Golgata kors? Har Du inte hört att Jesus snart är tillbaka och att Guds Rike är i antågande? Har Du inte fått frid med Gud, en frid som övergår allt förstånd, som består och som inte grundar sig på vad som sker i denna världen, tack vare Jesus Kristus och Golgata kors.

Vi finner också vila hos Jesus, i Jesu Närhet. Det finns frid hos Jesus, alltid. Jesus är vår frid. Ibland kan vi alla, även kristna, förlora vår frid när vi arbetat och kämpat hårt eller oroar oss över något, men då ska vi komma ihåg att söka ny frid hos Jesus. Vi ska komma till Jesus med vår oro, med det som tynger oss, och så får Han ge oss Sin frid. För hos Jesus finns alltid Frid, för Jesus vet att Han redan har segrat. Guds Rike är i antågande. Jesus har inte panik.

I Hebreerbrevet 2:8 står det:

Allt lade Du under hans fötter. När han lade allt under Honom utelämnade Han inget, allt skulle vara lagt under Honom. Än ser vi inte att allt är lagt under Honom. Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

När saker och ting alltmer börjar skaka omkring oss, i vår omvärld, då ska vi inte låta oss fyllas med fruktan. Jesus säger: var inte rädd. Frukta inte. Vi ska då komma ihåg att allt detta bara är början på födslovåndorna. Detta är något som måste ske, måste komma. Men då ska vi påminna oss om att Gud Fadern har lagt allt under Jesu Fötter. Som det står så ser vi inte idag att allt skulle vara lagt under Jesus, men Den Dagen kommer, är i antågande, och inget som sker kan rubba det. Så kommer det att bli. Men vi får komma ihåg att det är Gud som ska göra det, genom kraften i Guds Ande och Guds Ord, och inte genom mänsklig kraft, ansträngning eller styrka. Det är Gud som all ära ska ha, och därför vill Han också utföra hela verket, för annars kan Han ju inte få all ära.

Orden säger också: än ser vi inte allt vara lagt under Honom, men vi ser Jesus. Wilkerson talar om detta i en predikan och säger att vi kristna bör allt mera fästa våra ögon på Jesus och se Honom i allt, se Honom vara i antågande. Vi ser Jesus. Vi ser inte på politiker, krig eller oro, vi ser Jesus. Vi ser Honom som Segerherren, som Fridsfursten, som kommer för att upprätta Sitt Rike, och vi påminner oss ofta om detta för att inte förlora vår dyrt köpta frid.

Vi säger: Jesus, jag litar på Dig. Jesus, Ditt Rike kommer. Jesus, allt kommer att ske efter Ditt Ord.

Vi kan och bör också be om frid. Jag brukar be varje dag: Jesus fyll mig med Din kärlek, glädje och frid. Och Gud hör bön. Jag känner att Han vidrör mig och fyller mig med Andens frukt, och det är underbart att få äga Guds Frid i sitt hjärta. Guds frid bör leda våra hjärtan och våra steg. När friden försvinner bör vi fråga oss varför och söka orsaken till det. Det kan såklart finnas många orsaker till det, men en kan vara att vi gått utanför Guds vilja. Men då finns alltid möjligheten att söka sig tillbaka till Jesus igen, för det gör vi alla då och då.

Guds frid är också en pålitlig vägvisare när andra andar, andra röster, försöker slingra sig in i Jesu Kristi kyrka eller våra hjärtan. En del har gåvan att skilja mellan andar och kan känna detta tydligare och tidigare än andra, men om vi lyssnar noga till friden så kan de allra flesta ana det. Guds Ande för med Sig frid, det är Andens frukt och Anden delar inte upp Sig och vissa gånger ger den bara glädje och entusiasm, men friden försvinner. Nej, Guds Ande ger alltid både kärlek, glädje och frid. Kanske vi ibland kan uppleva olika delar av Andens frukt olika starkt, men de hänger ihop och kan inte separeras från varandra.

I Psaltaren 119:165 står det: Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.

Om vi älskar Guds undervisning, vad Guds Ord lär och säger, så har vi löftet om att få äga stor frid. Som kristna blir vi inte frälsta av att hålla Guds Bud, ja, det blir ingen annan människa heller, men Guds bud är ändå goda och visar oss Guds vilja för vårt liv, och vi älskar Guds bud eftersom vi älskar Gud. Jesus sa att om Ni älskar Mig så kommer Ni att hålla Mina bud. Att älska Guds Ord är en naturlig följd av att älska Gud, älska Jesus. Ibland kanske Guds Ord inte smakar lika ljuvligt som det annars gör, men en kristen bör i sitt hjärta ändå ha fått en kärlek till Guds Ord när hon kommit till tro på Jesus och fått ta emot Den Helige Ande.

Och när vi älskar vad Bibeln lär oss så kommer vi att äga stor frid, en frid som består, och vi kommer att bli vägledda i vad som är Guds vilja för våra liv. När vi vandrar i Guds vilja, den allmänna vilja för allas liv som Gud visar på i Sitt Ord, så blir vi fasta i Kristus och inget kan få oss på fall. Det är ju underbara ord från Guds mun.

Och Guds frid kommer till oss i allt större mått ju mer vi söker oss nära Jesus Kristus. Ju mer vi rotar oss i Kristus, i Guds Ord, desto mer kommer Guds Ande att fylla oss och komma oss till del och Andens frukt att växa i oss. Vår frid ska ha sin källa i Jesus Kristus. I Jesu Ord om att vi inte ska frukta. I tron och tilliten till vad Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata. I tron på Jesus, att Jesus är Guds Lamm, som har tagit bort all synd från den som tror på Honom. Ju mer vår tro på detta faktum, denna andliga verklighet, växer, desto mer kommer Guds frid att få fäste i våra hjärtan. Amen.

2 Comments

  1. Tack för denna predikan
    Ordet är så värdefullt
    I vår vandring här och nu

  2. Jag delar😇😇😇tack!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This