Navigation Menu+

Vem var, eller är, Jesus från Nasaret?

Posted on 12 Dec, 2017 in All languages, Swedish | 1 comment

 

Vem var, eller är, egentligen Jesus från Nasaret?

I Lukasevangeliet 1:26 står det:

I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28 Ängeln kom in och sade till henne: “Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.” 29 Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30 Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”

34 Maria sade till ängeln: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35 Ängeln svarade henne: “Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36 Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37 Ty för Gud är ingenting omöjligt.” 38 Maria sade: “Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Detta är berättelsen om hur en person vars namn är Jesus, och som ibland kallas för Jesus från Nasaret, föddes och blev till. Det är ett namn som de allra flesta människor har hört någon gång i sitt liv. I vårt land är det inte så konstigt eftersom vårt land åtminstone varit ett kristet land, men även i andra delar av världen, som i muslimska länder och i Asien är det ett namn som väldigt många har hört talas om. Namnet och personen Jesus upphör aldrig omtalas, fascinera och skrivas om. Det är något med Honom som gör att man inte kan komma ifrån Honom, man känner att måste få reda på vem Jesus Är.

Jag skulle vilja påstå att under världshistorien finns det ingen annan person och inget annat namn som man forskat så mycket om och skrivit så mycket om som just Jesus från Nasaret. Bibeln säger att Namnet Jesus är Namnet över alla andra namn. Det syns även i utrymmet som ges åt denne man i vår forskning, åtminstone sett genom historien.

Men frågan är: vem är denne man? Vem var och är Jesus från Nasaret?

Den absoluta majoriteten av alla seriösa forskare medger att Jesus från Nasaret är en historisk person, dvs det har funnits en sådan man och han levde i utkanterna av den tidens Judéen, de norra delarna av dagens Israel, invid Genesarets sjö. Där gick Han omkring och undervisade och talade Ord som finns bevarade ännu idag. Det finns långt fler bevis på att Jesus funnits än både Buddha och Sokrates, så Jesus har funnits, så långt är de allra flesta överens.

De allra flesta ser också på Jesus som en vis och god man. Inom Islam är Han en av de större profeterna, men Han är inte Guds Son. De allra flesta medger att Namnet Jesus är stort, värt att nämnas och behandlas med respekt, och att Han var både god och vis.

Men vem sa Jesus själv att Han var? Vem säger Bibeln att Jesus Är?

Jesus gjorde många stora, anspråksfulla utsagor om vem Han egentligen är. Dessa utsagor retade gallfeber på Jesu motståndare. En av de allra mäktigaste är Johannes 14:5: Thomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6 Jesus sade till honom: “Jag Är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.

Människosonen. Jesus är både Guds Son och sann människa.

Här gör Jesus häpnadsväckande anspråk. Jesus säger Sig för det första vara Vägen till Gud och ännu mer, den Enda Vägen till Gud. Jesus säger att det inte finns någon annan väg till Gud Fadern än genom Honom. Han säger Sig också vara Sanningen, dvs i Honom finns Sanningen uppenbarad, och då tror jag att Jesus främst avser sanningen om Gud, om vem och hurdan Gud Är. Jesus säger sig också vara Livet självt. Ingen annan har någonsin gjort ett sådant här anspråk, och det innebär att Jesus säger Sig vara Gud.

De pånyttfödda och andedöpta kristna säger samma sak: Jesus är Guds Son. Men, säger någon, hur kan de kristna påstå att Jesus är Guds Son? Det är ju ett ofattbart påstående! Det gör mig upprörd!

Ja, det är ett ofattbart påstående! Och tro mig, när jag under nio år var andlig sökare så gjorde detta påstående även mig upprörd. Men jag har fått inse att jag hade fel. När Du får bli född på nytt så öppnas Dina andliga ögon och Du inser att det är så det är. Jesus är den Han sa Sig vara. Jesus är Guds Son.

Jag kan aldrig övertyga Dig om att Jesus är Guds Son, jag kan aldrig övertala Dig in i Guds Rike. Det går inte. Det är Gud som, genom Sin Ande, måste uppenbara det för Dig. Men när vi lyssnar till Guds Ord så verkar Gud i oss genom Sin Ande, och vår tro väcks till liv. Och jag kan bara vara den stilla rösten som vittnar för sanningen, att Jesus är Guds Son, och att det är det mest underbara som finns här i livet att få möta Honom och lära känna Honom.

Men jag kan säga att det finns en väldig befrielse i att komma fram till och säga som det är, att säga sanningen. Jesus sa att sanningen ska göra oss fria, och ett bra exempel på detta finns i filmen the Bible.

Lärjungarna är i en liten båt i en våldsam storm och är rädda. Då kommer Jesus gående på vattnet till dem och någon ropar: it’s a ghost! Alla drabbas av mer fruktan, och Johannes håller hårt om en mast och ser ut över vattnet. Men då känner han igen Honom. Han ropar: no Thomas! It’s Jesus! Och sedan ropar han: ”He IS the Messiah!”, och hela hans ansikte lyser upp av kärlek, hopp och befrielse.

Så befriande är det att få säga sanningen. När jag säger: ”Jesus Är Messias, Guds Son” så fylls hela mitt inre med glädje, för kärleken har sin glädje i sanningen. Det är en sådan befrielse och glädje i att få säga de orden.

Det Namn som Jesus själv oftast använde var emellertid Människosonen. När jag var andlig sökare så ville jag absolut inte erkänna Jesus som Guds Son och blev upprörd när någon påstod det, och just beteckningen Människosonen tog jag som ett bevis på att Jesus såg Sig själv som endast en människa. Men oj vad jag bedrog mig. Jag har fått inse att jag hade helt fel.

Människosonen förekommer redan i profeten Daniels bok och var helt klart ingen människa, utan ett himmelskt väsen. Man tror att Jesus valde denna titel helt medvetet, eftersom just beteckningen Messias var så omvärvd med förväntningar på en ny kung David som skulle fördriva romarna och befria judarna. Därför valde Jesus att ligga lågt med den, men vid några tillfällen sa Han det helt öppet.

Men en av de allra viktigaste namnen eller titlarna på Jesus är Herren. Paulus skriver i Filipperbrevet 2:9:

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett Honom Namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna,
Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Här säger Paulus att Jesus Kristus är Herren. Vad betyder det? Och här är det värt att lägga märke till att det inte står att Jesus är Herre. I vissa översättningar står det så, men det är inte helt korrekt och om man översätter det så missar man en viktig poäng.

Det är rätt och sant att Jesus är Herre. Han är Herre över himmel och jord och Han är också Herre i den kristnes liv. Men ”herre” har ju också en allmän betydelse. Vi säger ju mina damer och herrar, och för kanske hundra år sedan tilltalade vi män med ”herrn” eller ”skulle min herre kunna…” osv. Detta kan användas som ett vänligt tilltal, utan någon särskild betydelse annat än en allmän vördnad.

Så var det också på Bibelns tid. Paulus säger till Jesus när Han möter Honom på vägen till Damaskus: vem är Du, Herre? Jag är helt övertygad om att det då inte är en fråga om att Paulus kallar Honom sin Herre eller inser att det är Gud. Nej, jag tror att han säger det av allmän vördnad, det är vad jag tror. Han inser såklart att han står inför ett andligt väsen, men jag tror inte att han just då ännu fattat att det är Herren Gud, om än jag såklart kan ha fel, för jag är långt ifrån säker.

Paulus säger också i 1 Korintierbrevet 8:5: även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden – det finns också många gudar och många herrar.

Jag tror att Paulus talar om andra andliga varelser, troligen i första hand de onda, eftersom de gör anspråk på att vara gudar, medan de goda änglarna underordnar sig Guds Allmakt och vet att de endast är skapade varelser, som Du och jag. Titeln ”Herre” tillhör Jesus, men titeln Herren är långt viktigare och mer teologiskt korrekt.

Vad betyder det då att Jesus är Herren? Om vi läser Gamla Testamentet så ser vi, rakt igenom, att Israels Gud, som också är hela Universums Gud, kallas just för Herren, gång på gång.

När Gud uppenbarar Sig för Mose i öknen innan Gud sänder honom till Egypten för att konfrontera Farao och föra Guds folk ut ur Egypten och till Löfteslandet, så ger Herren ett Namn på Sig själv till Mose som är det allra heligaste gudsnamnet. I 2 Moseboken 3:14 står det: Gud sade till Mose: “Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: “Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.”

Detta Namn på Gud stavas i skrift med stora bokstäver JHVH, och det är så heligt i judisk tro att man inte får uttala det. Dessa bokstäver ska uttalas ungefär ”Jahve”, och betyder ungefär ”Jag Är”. Det är det allra heligaste och vikigaste Namnet på Gud. Lite senare gav Gud namnet Herren, Adonaj, till Mose som ett Namn på Sig själv.

Lite senare säger Herren: Jag är Herren! Som Gud den Allsmäktige uppenbarade jag mig för Abraham, Isak och Jakob, men under namnet Herren gjorde jag mig inte känd för dem.

De två viktigaste och mest använda Namnen på Gud i judisk tro och i Gamla Testamentet är just Herren, Adonaj, och det andra är ”Jag Är”, på hebreiska ”Jahve”. När Paulus säger att Jesus Är Herren så tillskriver han Jesus Kristus det högsta gudsnamnet, han säger att Jesus är Gud. Det är ju ett oerhört påstående för en fd farisé och förföljare av den kristna kyrkan. Tala om att Paulus fick göra ”helt om!”, en helomvändning, som vi sa inom Försvaret.

På hebreiska säger man Adonaj, vilket betyder just Herren. Det allra heligaste gudsnamnet, Jahve, eller på svenska ”Jag Är”, var så heligt att man inte fick säga det. Istället använder judarna ”Adonaj”, Herren. Så när man säger att Jesus Är Herren, så säger man: Jesus är den Gud som uppenbarade Sig för Mose i öknen. Ja, än mer, man säger därmed att Jesus Är Gud.

I mitt hjärta finns det inte minsta lilla tvivel om att Jesus är Herren. Jag fick ett starkt möte med Jesus Kristus askonsdagen 2006, just innan påsken, och när jag då kom fram till slutet av Johannesevangeliet så föll poletten ner: Jesus är Herren! Det stod bara klart för mig, för mitt hjärtats innersta. Jag bad tyst för mig själv välsignelsen över Sankta Klara kyrka och Stockholms stad när jag var framme vid slutet av Johannesevangeliet. Och när jag sa, tyst för mig själv: Herren välsigne Er och bevare Er, så stod det bara klart för mig: Jesus Är Herren!

Och för mig var det också så att när jag fick möta Jesus så liksom ”kände jag igen Honom”. I mitt inre sa det: aha, är det Dig jag har sökt? Är det Du som fattats mig sedan min barndom? Jag skulle tro att även andra Jesu lärjungar fått en liknande upplevelse. Varför är det så?

Det finns nog flera orsaker och en av dem är att allt är skapat genom Jesus Kristus och till Honom. I Kolosserbrevet 1:15 står det:

15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, 16 för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.

Vi är alla skapade till Guds Avbild, till att likna och tillhöra Jesus. Vi blir aldrig fullt ut som Honom, inte ens självaste Paulus var fullkomlig, men när vi följer Jesus blir vi allt mera lika Honom. Och eftersom allt är skapat genom Jesus och till Honom så är Jesus den ”pusselbit” som fattas oss, det som något inom oss söker. Men vi söker ofta på fel ställe. Vi söker livets mening i idrott, politik, kultur, nöjen eller en partner. Mycket av detta är inte fel i sig, men det kan aldrig fylla Ditt hjärtas innersta längtan och behov, för innerst inne söker och längtar Du efter Jesus Kristus.

Och på samma sätt som något inom oss ”känner igen” Jesus när vi får möta Honom, så är sedan målet med vår vandring att lära känna Honom. I Johannesevangeliet 17:3 säger Jesus: Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Att känna Jesus är det eviga livet, det ger Evigt liv. Men i Bibeln används också ordet ”känna” som synonymt med att ”älska”. Att känna Jesus innebär också att älska Honom.

Men dessa ord innebär också att Gud Fadern är Den Ende Guden, och att andra religioners gudar inte är sanna, verkliga gudar. Gud är en, men ändå tre: Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Det är som i ett bra äktenskap, man hör ihop, talar om sig själva som ett ”vi”, och man känner varandra utan och innan, detta som en ofullkomlig liknelse. Men Bibeln lär tydligt och klart att det bara är Jesus som kan öppna Vägen för en människa till en levande relation med Gud, till Guds Rike och ge Evigt liv.

I 1 Johannesbrevet 2:23 står det: Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

Om Du inte bekänner Jesus som Guds Son så har Du inte heller Fadern. Om Du inte har tagit emot och lärt känna Sonen, så har Du inte heller lärt känna Fadern. Det innebär inte att det inte kan finnas en del livsvisdom i de andra religionerna, för det gör det definitivt, mänsklig visdom, men de känner inte Gud, inte heller Vägen till Gud. Du kan inte komma i kontakt med eller lära känna Gud genom andra religioner.

Jesus säger i Johannes 14:6: Jag Är Vägen Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig, dvs Jesus säger Sig vara Den Enda Vägen till Gud. Det är inte så populärt att säga så idag, men det är så det är.

Om Du inte bara vill söka Gud, utan även finna Honom och lära känna Honom, så är det Jesus Kristus Du ska söka, ta emot och lära känna. I andra religioner kan Du hitta ett och annat korn av visdom, men Du finner inte Gud.

Hur vet jag detta? En anledning är att jag själv sökte Gud åren 1995-2005, och ganska så ivrigt och helhjärtat. Jag sökte i New Age och buddhism först och främst, mev även mystiken inom Islam jag Judendom, sk Kabbala. Men jag fann ingenting, jag blev bara mer och mer vilsen.

Detta är inte så populärt att säga idag, när så många lär att alla religioner har samma Gud, men min uppgift är inte att bli populär, utan säga som det är så att människor kan bli frälsta.

Men när jag började söka Jesus Kristus och till slut fick möta Honom, då började det hända saker. Jag började få bönesvar, och nu är jag inte längre tom, jag är fylld av Guds Ande och Andens frukt: kärlek, glädje och frid. Jag är inte fullkomlig, men jag har Någon som bor och verkar i mig, Någon som berör mig och fyller mig med kärlek.  Jag känner mig aldrig ensam, jag har Någon som lever och verkar i mig och som står vid min sida. Det finner Du inte i någon annan religion.

I Apostlagärningarna 4:11 säger Petrus: Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Bibeln lär inte ut någon annan Väg till frälsning, till Evigt liv, än genom tron på Jesus Kristus och min erfarenhet säger samma sak: det är så det är. Så Jesus är dessutom Världens Frälsare, och Den Ende Frälsare som kan ge oss Evigt liv. Messias betyder Kristus, ”Den Smorde”, dvs smord av Gud för att frälsa judarna i första hand, men Jesus är hela världens Frälsare. Men Jesus säger att frälsningen kommer genom judarna, genom att Guds Ord och Mose Lag gavs till dem och Guds Son, Messias, Jesus, föddes som jude.

Jesus själv säger tydligt och klart på flera ställen i Evangelierna att Han är Messias, Guds Son, ja, att Han Är Gud. Detta syns allra tydligast i Johannesevangeliet. Där använder Jesus gång på gång orden ”Jag Är” om sig själv, vilket var det allra heligaste gudsnamnet i judisk tro. Det stavades JHVH med stora bokstäver och uttalades ungefär ”Jahve”, och betyder ungefär ”Jag Är”. Detta säger Jesus gång på gång om Sig själv i just det Evangeliet: ”Jag Är”.

Men det förekommer även i de andra Evangelierna, och allra tydligast är det i Markus 14:60:

Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: “Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?” 61 Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare: “Är du Messias, den Välsignades son?” 62 Jesus svarade: ” Jag Är . Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” 63 Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: “Behöver vi några fler vittnen? 64 Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden.

Den Välsignade är Gud Fadern, så han frågar med andra ord: är Du Guds Son? Och Jesus svarar med Guds Eget Namn: Jag Är. Detta gör alla prästerna smått galna när de hör Jesus göra anspråk på att vara Gud och de säger att Han har hädat och dömer Honom till döden.

Vem var då Jesus från Nasaret, eller rättare sagt är, eftersom Jesus inte är död utan lever? Han är Messias, den Frälsare som utlovats genom profeterna. Och Han är inte bara Frälsare för judarna, vilket de allra flesta av dem är helt blinda för idag, vilket dock är en det av Guds plan. Nej, Jesus Kristus är Messias, Frälsare, för hela världen. Alla som tar emot och genom tron håller sig till Jesus, de får frälsning och Evigt liv. Det har Gud själv lovat.

Jesus är också Herren, Gud själv. Han är den som kom gående på kvällen i Edens lustgård och sökte efter Adam och Eva efter deras  synd. Han sökte efter dem, på samma sätt som Jesus söker efter Dig och frågar Dig: var är Du?

Jesus är Gud, den Gud som var med Mose och som med stark Hand och lyftad Arm förde dem ut ur Egypten och krossade Farao och hans så stolta och starka armé. Ingen kan besegra Herren Gud.

Jesus är också Guds Son, med tillägget Guds Ende Son. Han är inte skapad av Gud, Han har också funnits för Evigt. Fråga mig inte hur det går till, men så är det. Jesus har alltid existerat och kommer aldrig att upphöra att finnas till, Jesus lever för Evigt.

Jesus har också Namnet ”Jag Är”, Jahve, det allra heligaste Namnet på Gud. Jesus är Gud själv, och en dag ska alla människor inse det och få böja knä inför detta faktum, för det står i Filipperbrevet 2:9:

Därför har Gud också upphöjt Honom över allting
och gett Honom Namnet över alla namn,✱
10 för att i Jesu Namn alla knän ska böjas,
i himlen och på jorden och under jorden,
11 och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren,
Gud Fadern till ära. Amen.

1 Comment

  1. Amen, så är det!!
    Kristus bär den förste och den siste, A-O.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad