Navigation Menu+

Se till att ingen bedrar Er!

Posted on 28 Dec, 2017 in All languages, Swedish | 3 comments

 

Se till att ingen bedrar Er!

Jag tänker idag tala om den sista tiden innan Jesu Återkomst utifrån Jesu Ord i Matteus 24 om just den tid vi lever i nu. Jag tror att vi alla dels ser att tidens tecken säger att Jesus snart är tillbaka, men logiken säger ju samma sak. Om man tror att Jesus faktiskt en dag ska vara tillbaka på vår jord så inser man ju såklart att det är närmare nu än på apostlarnas tid. Men tidens tecken, varav Israel är det allra viktigaste, pekar på att det inte är så långt kvar nu. Men vad säger då Jesus själv om tiden innan Hans Återkomst?

Och här vill jag återigen betona hur viktigt det är att vi verkligen lyssnar till vad Jesus har att säga om denna tid. Det står i Johannes 8:47 att den som är av Gud lyssnar till Guds Ord. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi hör vad Jesus säger i dessa Ord. Så sätt Dig ner, bli stilla och hör vad Jesus säger.

När lärjungarna här frågar Jesus om den sista tiden och om vad som ska bli tecknet på att Jesu Återkomst närmar sig, så börjar Jesus med just orden från inledningen: se till att ingen bedrar Er! Och sedan följer Jesu egen beskrivning med ett ganska så långt svar om hur den sista tiden ska se ut, och dessa ord bör ju Jesu lärjungar lyssna noga till. Vad säger Jesus till Sina lärjungar om denna tid?

I Matteus 24:3 står det:

3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”
4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.

Se till att ingen bryter sig in och stjäl Jesus Kristus ifrån Dig, det allra dyrbaraste Du äger.

När Jesus här får frågan vad tecknet ska bli på att Hans Återkomst är nära, så är det allra första Jesus säger: se till att ingen bedrar Er! Det verkar som att Jesus själv anser att det är de allra vikigaste orden för Hans lärjungar att ta fasta på. Det man säger först brukar vara det viktigaste, och Jesus säger att det som gäller för denna tid, den vi lever i nu, är att Jesu lärjungar ska se till att ingen bedrar oss. Vidare säger Han att många ska framträda i Hans Namn och bedra många.

Om vi sedan läser resten av vad Jesus säger så upprepar Han sina varningar. I vers elva säger Han att många falska profeter ska träda fram och bedra många. Jesus verkar säga att andlig förvirring och villfarelse ska prägla denna tid, vilket vi också ser att det gör. Min mamma har varit kristen hela sitt liv och hon säger att hon aldrig har varit med om att det varit så andligt rörigt som det är idag i vår kristenhet.

Och sedan säger Jesus flera saker som ska bli tecknet på att Hans Återkomst närmar sig och som vi ska nämna senare, men vi ska stanna till vid det Herren säger först av allt, och vi ska lägga märke till några viktiga saker som Jesus säger och inte säger i dessa ord.

För det första nämner Jesus inte med ett enda ord, inte med minsta lilla antydan, att Hans Återkomst skulle föregås av en stor, världsvid väckelse. Många talar om den sista stora väckelsen som ska föregå Jesu Återkomst, men Jesus nämner inte den överhuvudtaget. Nej, Jesus säger tvärtom att den sista tiden ska kännetecknas av andliga bedragare. Jesus säger att MÅNGA ska träda fram under Hans Namn och bedra MÅNGA.

Det bör ju få oss att undra om vi som Jesu lärjungar har rätt fokus idag. Jag känner att många springer runt och jagar väckelser, andliga upplevelser, förnyelse, inspiration och impulser som om Jesus skulle ha sagt: se till att Ni inte missar den sista stora väckelsen! Men Bibeln nämner inte denna stora väckelse med ett enda ord. Ingenstans i Bibeln nämns den. Ibland hänvisar man till profeten Joels ord, men det är ju hur tydligt som helst i Petrus tal på Pingstdagen att den profetian redan har gått i uppfyllelse.

Nej, tvärtom, Bibeln, Guds Ord, talar inte om en stor väckelse innan Jesu Återkomst, utan om ett stort avfall. Det är viktigt för oss att komma ihåg. Och jag undrar: vem tror Du får rätt till sist, Gud eller människor?

Som Jesu lärjungar ska vi följa Jesus och försöka göra Guds vilja för våra liv. För någon är det att vara själavinnare, någon annan förebedjare, och för en tredje herde för hjorden. Den som är satt att vinna själar ska såklart vara trogen i det och vi ska vittna om Jesus och försöka vinna människor för Kristus, men vi måste känna vår tid.

Vi har sett många falska väckelser gå fram, särskilt över Nordamerika. Om vi inte är andligt vaksamma så är risken stor att vi sveps med i sådana väckelser som gör stor skada i både enskildas andliga liv och i församlingar.

Carter Conlon reste runt i Kanada kanske ett tiotal år efter den sk skrattväckelsen och såg flera församlingar slagna i spillror av den. En del församlingar hade helt försvunnit. Andra församlingar var livrädda för Den Helige Ande, eftersom de trodde att det var Han som ledde den sk väckelsen. Och ändå hade Den Helige Ande fallit över Conlon och vid en karismatisk konferens i början på 90-talet varnat för kommande väckelser i köttet som skulle orsaka stor skada.

Men nästan ingen ville lyssna. Så få är villiga att verkligen pröva idag, för vi har släppt mycket på vår andliga vaksamhet och vår kärlek till sanningen.

Vi återgår till Matteus 24 och Jesu Ord. En annan sak som Jesus heller inte säger är: Jag ska se till att ingen bedrar Er! Jesus säger inte det, utan Jesus säger att VI ska se till att ingen bedrar oss. Ansvaret att se till att det verkligen är Jesus vi följer, att det är Jesus från Nasaret som presenteras för oss vilar på oss.

Ja, om vi verkligen söker Jesus och söker och älskar sanningen så kommer Jesus att vara Trofast och leda oss, men vår trohet kommer också att prövas i denna tid. Älskar vi verkligen Jesus, eller är vi villiga att följa en annan Jesus som är mer bekväm? Men, återigen, Jesus säger att VI måste se till att ingen bedrar oss. Det bör vi komma ihåg.

Vi behöver i denna tid ha hjärtan som ropar: Jesus, jag vill ha Dig! Vi behöver ha hjärtan som säger: hellre en stenig och svår väg, men att det är Vägen, än en enkel väg men som leder vilse! Vi behöver ha hjärtan som säger: hellre sårad av sanningen än kysst av en lögn.

Vad vi behöver ha är hjärtan som säger: jag vill ha sanningen, vilken den än är! Jag vill ha sanningen även om det innebär att jag måste ompröva vad jag håller för sant idag, ompröva min tro. Paulus säger i 2 Tess 2 att det är för att man inte tagit emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem som många dras med i den sista tidens avfall från tron. Om vi älskar sanningen blir vi svårare att bedra.

Sen säger Jesus inte att NÅGRA ska komma i Hans Namn och bedra NÅGRA, utan Jesus säger att MÅNGA ska komma i Hans Namn och bedra MÅNGA. När jag idag ser mig omkring i vår kristenhet, när jag lyssnar till förkunnare på konferenser, TV och andra håll, då känner jag i mitt hjärta: Herre, förbarma Dig, för idag går Dina Ord i uppfyllelse. Idag finns det gott om kända och vitt kringresande förkunnare som jag känner: nej, detta är inte Jesus Kristus.

Men det finns också några mycket kända förkunnare i vårt land som ännu predikar Jesus från Nasaret. Jag tänker tex på Sven Reichmann, KG Larsson, Owe Lindeskär och Hans Weichbrodt, för att nämna några. De är alla kända men såvitt jag kan se och höra så är det Jesus Kristus som de förkunnar.

Men om vi däremot ser på det stora landet i väster, USA, så är det ännu sämre ställt. Det är ingen tvekan om att USA under lång, lång tid har varit en nation under Guds Hand. Gud har under lång tid beskyddat, hjälpt och välsignat USA. USA har också spritt Evangelium till Afrika och Asien och rest upp gudsmän som DL Moody, A Torrey, Stanley Jones och David Wilkerson. USA har varit ett land, sett i stort, som hållit sig till Gud.

USA har också stått på det godas sida, sett i genomsnitt, dvs generellt sett, och jag skulle vilja säga på Guds sida, bland annat i en del konflikter och förhindrat det riktigt onda, i synnerhet Andra Världskriget där USA räddade Europa undan nazism och kommunism. Det bör vi komma ihåg och även tacka Gud för.

Men ingen av oss kan leva på gårdagens gudsfruktan. Bibeln säger tydligt och klart att om den rättfärdige viker av från sin rättfärdiga väg ska hans gamla goda gärningar inte rädda honom. USA, och övriga västvärlden och så även Sverige, har nått mer eller mindre en moralisk kollaps. Vi har lämnat Gud bakom oss, och laglöshet har ersatt gudsfruktan, återigen sett som helhet.

Och av de riktigt stora, kända amerikanska förkunnarna idag så är det knappt en enda som förkunnar Jesus från Nasaret. De allra, allra av dem flesta leder människor vilse idag. Det finns några, som tex Carter Conlon och någon till, som ännu förkunnar Kristus, men av de riktigt kända är de allra flesta idag bedragare och villolärare.

De förkunnar en annan Kristus, en som passar deras agenda, deras ambitioner, deras plånbok och som är anpassad för att säga det som folk vill höra, så att de ska kunna samla stora skaror för deras egen berömmelse och rikedom. De förkunnar inte Jesus Kristus. Ja, de kallar honom för Jesus, men det är inte Jesus från Nasaret, inte Bibelns Kristus, utan en annan Jesus, en annan Kristus.

Men, säger någon, de säger ju: i Jesu Namn! De talar ju om Jesus, hur kan de då bedra människor? De pratar ju om Jesus, då kan de väl inte vara villolärare? Återigen, det är ju exakt vad Jesus säger i Matteus 24: de ska komma i Mitt Namn, under Mitt Namn. Bara för att någon talar om Jesus så är det ingen garanti för att det verkligen är Jesus från Nasaret som de förkunnar. Ja, Jesus säger till och med i Matteus 7:21-23 att det ska träda fram människor som ska göra stora tecken och under i Hans Namn, men Jesus säger själv att Han aldrig ens har känt dem.

Och det är ju inte mina ord, utan Jesus själv säger att så kommer det att vara innan Hans Återkomst: förkunnare som talar om Jesus, använder Hans Namn, göra stora tecken och under men inte talar för Honom, inte är sända av Honom och inte ens känner Honom. Hör dessa Ord från Jesus själv som om Du hör dem för första gången. Älskade Jesu Kristi kyrka: var aktsam! Gå varsamt!

Carter Conlon som jag nämnt höll en sådan gripande predikan söndagen efter 9/11. Han berättar hur brandmän och poliser sprang mot de brinnande tornen med orden till allmänheten: run for your life! De sprang, många av dem, mot sin egen död men deras omsorg om andra fick dem att varna andra medan de själv sprang mot sin död. Och sedan sa han: Jesu Kristi kyrka: run for your life! Spring för livet! Because this is about your life! För detta handlar om Ditt liv!

Detta handlar inte om olika teologi eller olika synsätt på Jesus, utan detta handlar om Ditt liv! Spring från förkunnare som tar Dina pengar i Jesu Namn! Spring från dem som bara förkunnar framgång och succé! Spring från ändlöst profeterande och ogudaktiga, spasmatiska rörelser! Spring för Ditt liv! Spring!

Om det någonsin har varit en tid när vi bör pröva vad vi får höra utifrån Guds Ord så är det idag, men de flesta gör precis tvärtom: de har nästan slutat pröva. Bara det förpackas med Namnet Jesus så tar vi emot det. Oj, älskade syskon, vad lätta offer vi blir då för själafienden. Oj, vad lätta vi blir att ledas vilse då.

Men, invänder någon annan, Jesus säger ju att de ska komma i Jesu Namn och säga att de är Messias, och det gör inte dessa förkunnare. De påstår sig inte vara Jesus. Men här måste vi nog inse att det finns två betydelser för dessa ord. Dels ska det träda fram människor som påstår att de själva är Jesus, och sådana har funnits och kommer att finnas och de har dragit en del människor med sig. Men, och nu kommer ett stort men, de allra flesta pånyttfödda kristna inser ganska så snabbt att om någon kommer och säger sig vara Jesus så är han en bedragare. De kommer inte att bedra många, och de är heller inte så många, utan de är några få, mycket förvirrade människor och de leder några få vilse.

Men med dessa ord tror jag även att det menas att de ska säga: ja, Jesus är Messias, Jesus är Kristus, men de ska ändå leda människor vilse. Om vi ser oss omkring i kristenheten idag så tror jag att det är denna betydelse som stämmer bättre in, för det finns ju inte många idag som säger sig vara Jesus och som leder många vilse, utan där gäller ju snarare orden ”någon enstaka som leder någon enstaka vilse”. Det är den senare betydelsen som är den mer rätta. Dessutom är det ju så att den som kommer och säger ”jag är Messias” inte kommer i Jesu Namn, utan i sitt eget. Men Jesus säger att de ska komma i Hans Namn.

Älskade vän: ta fram Din Bibel! Älskade vän: pröva vad Du får höra. Älskade vän: ta fram teologi av Rosenius, och om de lär ut grundläggande saker på ett annat sätt, så lyssna inte till dem. Valet är Ditt, men detta råd är mitt, och jag vet att det är ett gott råd som kan rädda Ditt liv.

I de följande verserna talar Jesus om krig, om hur folk ska resa sig mot folk och hur Jesu lärjungar ska bli hatade och förföljda, även dödade. Det får vi också vara beredda på. Vi ser i vår omvärld hur det blir allt mera spänt mellan öst och väst. I Syrien, i Nordkorea så börjar vi se hur det drar ihop sig.

Men det Jesus talar först och mest om i den sista tiden är hur vi, Jesu lärjungar, ska bli utsatta för försök från Fienden att ledas vilse. Den Onde vet att hans tid är kort och hans främsta mål nu är att stjäla Segerkransen från oss.

I vers 19 står det: Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Jesus talar om den stor nöd, och jag tror att det är den sk Vedermödan, och Han säger att för de utvaldas skulle ska den förkortas. Jag har hört någon säga att de utvalda bara syftar på judarna medan de kristna kallas för de heliga. Direkt jag hörde detta kände jag en tveksamhet, och när jag sedan kollade så såg jag att både i 1 Petrusbrevet och i ett av Johannesbreven så kallas de kristna för ”utvalda”. Jag tror därför att ”de heliga” är mer kopplat till hur just Paulus skriver, än att det går att säga att Bibeln med det ordet endast syftar på judarna. Jag tror att orden ”de utvalda” även syftar på de kristna, och jag anser att jag också just har bevisat att det är så. Jag tror att Jesus med dessa Ord tänker även på Sina lärjungar.

Sedan följer: Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt det till er i förväg. 26 Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 28 Där liket ligger, där samlas gamarna.

För tredje gången talar Jesus om den sista tidens andliga klimat, med förvirring och villfarelse. Jag tycker att många kristna idag passar bra in på denna beskrivning. Om någon ropar: här är Jesus, här är väckelse, då springer många dit helt utan att först sätta sig ner och ta reda på vad det är som pågår. Många idag springer i blindo överallt dit människor ropar: där är Han! Vi handlar rakt emot Jesu Ord. Vi vill inte lyssna till vad Jesus säger. Vi vill inte hålla huvudet kallt, vi vill springa som snabba hästar hit och dit.

Men jag tror att dessa Ord även syftar på Antikrist. En del säger att då är inte församlingen kvar, och så kanske det är, men 2 Tess tycker jag säger något annat. Jag tror att många kommer att tro att Antikrist är Jesus som kommit tillbaka. Och då tror jag att Jesus vill säga: låt ingen bedra Er på något sätt, för när det Är Jag som kommer tillbaka, då ska det vara lika tydligt som blixten, då ska det inte finnas någon tvekan kvar. Om det träder fram en Messias och Du i Ditt hjärta undrar: denne säger sig vara Jesus men är det verkligen Han, då kan Du vara säker på att det INTE Är Han. När Jesus är tillbaka så kommer det att innebära en sådan förändring, förvandling, att i ett enda nu ska allt bli så annorlunda att ingen kan undgå det. Där liket ligger samlas gamarna i ett sådant antal att alla kan se: där ligger kadavret! Det går inte att undgå att se det!

I vers 29 står det: Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma✱ på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

Så här kommer Jesu Återkomst att se ut. Jag tycker att Bibelns stöd för en dold, osynlig och hemlig Jesu Återkomst är svagt, utan Bibeln talar mest om att Jesus ska komma på himlens moln och att varje öga ska se Honom. Sedan ska änglarna samla Jesu utvalda från jordens fyra hörn. Återigen menar jag att de utvalda kan syfta på Jesu lärjungar, för när Jesus kommer åter så är nog mer eller mindre varenda då levande jude i Israel. Och vers 31 tror jag syftar på det sk Uppryckandet.

Jesu lärjungar: hör Jesu Ord om denna tid. Slå vakt om Jesus Kristus! Om Du så ska bli ensam kvar i Din församling och leva Ditt kristna liv ensam i Din bönevrå, så låt ingen ta ifrån Dig Din krona. Gå inte på allt nytt som presenteras som kristen tro, ta inte emot allt som förpackats med etiketten ”i Jesu Namn”, utan håll hjärtat varmt och huvudet kallt. Håll Dig vaken!

Och älskade syster eller bror: se till att ingen bedrar Dig! Amen.

3 Comments

  1. Helt underbar predikan!! Ber att jag blir bevarad och består provet inför människosonen !! Kämpar mest med att jag aldrig vittnar för människor och känner sån fördömelse över detta ?

    • Kära syster, känn ingen fördömelse. Jesus tog den på Sig, helt och fullt, på Golgata kors. Du får bara vara ett Guds barn av Nåd genom tron på Jesus Kristus. Vittna när Du så känner Dig ledd, och kom ihåg: Du bär Kristus i Ditt hjärta. Du sprider därmed Kristus omkring Dig i allt Du gör och säger, även i det lilla. Bara låt Jesus leva i Dig, då blir Du ljus och salt, bara genom att vara. Att vittna är inget tvång, och när vi gör det av plikt, av tvång, bär det ändå lite frukt. Bara släpp taget och låt Guds Ande leda Dig. Gud välsigne Dig! <3

  2. Antikrist ska säga sig vara Gud, men det är den falske profeten som säger sig vara messias,och där kommer det största och sista avfallet.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad