Navigation Menu+

Hälsa särskilt Petrus

Posted on 16 Nov, 2017 in All languages, Swedish | 1 comment

 

Hälsa särskilt Petrus

Jag ska läsa ur Markusevangeliet 16:5-7 när några kvinnor kommer till Jesu grav på söndagen, tre dagar efter Jesu korsfästelse och död.

De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. 6 Men han sade till dem: “Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. 7 Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er.”

Detta är ännu ett avsnitt ur Bibeln som berör mig djupt, och den hör ju ihop med det jag berättade om Petrus och hans förnekelse i en annan predikan. Jag känner så starkt igen mig i Petrus. Hans brinnande kärlek för Jesus och en väl så stor portion iver och minst en gnutta impulsiv natur, eller rättare sagt: en mycket impulsiv natur. Det var Petrus, och jag är inte allt för olik honom i detta. Men trots sina brister så älskade Petrus Jesus.

Dessa ord från Jesus är så fulla av Jesu ömsinta, outgrundliga kärlek. Det var nog precis de ord som Petrus behövde få höra just då, och så är det alltid med Jesus. Han känner våra hjärtan och vet vad vi behöver allra mest. Ibland tillrättavisning, andra gånger uppmuntran, ibland bara ömsint kärlek, men Jesu Ord träffar alltid mitt i hjärtat och ger oss precis det vi behöver, för Gud är god, Jesus är god. Han vill leda oss på den rätta Vägen. Och Jesus är själens Mästare. Han vet precis hur Hans Ord kommer att träffa hjärtat, landa hos oss.

Det står i Lukasevangeliet 22:59-62:

Tuppen gol och Petrus hjärta, som älskade Jesus så., gick i kras.

Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: “Visst var den där mannen med honom. Han är ju galilé.” 60 Men Petrus sade: “Människa, jag förstår inte vad du menar.” Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. 61 Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt till honom: “Innan tuppen gal i natt, skall du tre gånger förneka mig.” 62 Och han gick ut och grät bittert.

Här ser vi vad som sker samma natt som Jesus förs bort för att korsfästas. Petrus blir utfrågad om han känner Jesus, och han bedyrar att han inte känner den mannen. Men när Petrus just förnekat Jesus för tredje gången, då gol en tupp och så vände Sig Jesus om och såg på Petrus. Då gick Petrus ut och grät bittert.

Precis när Jesus behövde Petrus som mest, så svek han som grövst. Hur tror Du att det kändes för Petrus? Jesus var hans allt, hans stora kärlek, och när hans Mästare förs bort, så förnekar han att han någonsin känt Honom. Jag tror att Petrus hjärta gick i kras, att det brast. Det gör ont att svika Jesus. Väldigt ont.

Men man är då också, redan i samma stund, ett föremål för Jesu milda kärlek. Han vet precis hur man har det, hur man känner, hur man tänker. När Jesus såg på Petrus så tror jag att det var med en blick full av kärlek, och den kärleksfulla blicken fick Petrus att inse vad han hade gjort. Och hans hjärta gick i kras. Petrus var då så liten, svag och tillintetgjord.

Men när Jesus hade uppstått säger en ängel till lärjungarna ungefär så här: hälsa särskilt Petrus. Vilka makalösa Ord från Jesus. Jag undrar hur det kändes för Petrus att höra de orden. Jag tror att hans hjärta vaknade till liv. Han tänkte nog: ”Jesus älskar mig ännu! Jag har fortfarande chansen att få tillhöra Honom!” Jag tror att hans hjärta fylldes av hopp, liv, och kärlek till Jesus. Tänk att Jesus ännu tänker på mig. Tänk att Jesus ännu bryr Sig om hur jag har det. Är inte det kärlek så vet jag inte vad.

Petrus visste vad han hade gjort och trodde nog att Jesus skulle förkasta honom. Men Jesus ville på nytt ta honom till Sig, ville på nytt säga: Petrus, Du är Min! Petrus, Jag älskar Dig! Om Du vänder om till Mig så står Jag med öppen famn och tar emot Dig.

Dessa Ord griper tag om mitt hjärta än idag, men jag hade nästan glömt bort dem, tills vi var i Israel i november 2017. Vi firade nattvard i Gordons Golgata i Jerusalem, den plats där man tror att Jesus blivit begravd, och KG Larsson talade just utifrån Jesu Ord: hälsa särskilt Petrus. Han talade så gripande om hur det skulle ha känts för Petrus att få höra dessa Ord från Jesus, just när han själv hade förnekat Honom.

Och jag blev gripen, för jag kom då att tänka på att Jesus sagt just dessa ord även till mig, när jag själv var i en liknande situation som Petrus.

Jag fick möta Jesus på Askonsdagen 2006, men bara några timmar senare föll och svek även jag, och på ett liknande sätt som Petrus. Bara någon dag senare, jag tror att det var på påskdagen, dvs söndagen, som Herren sa till mamma: hälsa särskilt Konrad. Jesus visste precis hur jag kände det, och Han tänkte på mig, hur jag hade det. Efter mitt svek, nederlag och misslyckande kände jag mig helt förkrossad, och då sa Jesus orden som får mina ögon att tåras ännu idag: hälsa särskilt Konrad. Vilken kärlek det är i de orden.

Han tänkte särskilt på mig då, precis som Han tänkte särskilt på Petrus efter förnekelsen. Han visste hur jag kände det, och då sa Han Ord som gav mig nytt hopp. Jag har fortfarande chansen. Jesus vill ännu ha mig. Jesus älskar mig ännu, trots mitt nederlag. Det vittnar om en kärlek hos Jesus som Du inte finner hos någon annan. En mild, inkännande kärlek, som vill trösta och ge nytt hopp och mod.

När vi har misslyckats och fallit som mest, när vi gråter förtvivlat över vår synd och våra misslyckanden, då står Jesus där och säger: hälsa särskilt Petrus! Hälsa särskilt Konrad!

Det är Ord sagda med sådan omsorg och kärlek, Ord med sådan inlevelse och medkänsla som får våra hjärtan att mjukna. Jesus är så mjuk, så mild, så god. Han tänker inte som vi människor. Han är inte som vi. Och denna kärlek från Jesus förvandlar oss. Vi kan inte förstå den, men den träffar oss så djupt i hjärtegrunden att vi blir helt nya. Vi tänker: älskar Jesus mig nu? Tänker Han ännu på mig med kärlek? Har Han ännu omsorg om mig?

Sådan är alltid Jesu kärlek. Den är som störst när vi är som minst i oss själva, i djup förkrosselse. Den är som starkast när vi är som svagast. Den är allra mest Trofast när vi svikit och gråter bittert över det. Sådan är Jesus Kristus.

Det finns ingen som älskar oss som Jesus. Det finns ingen annan som, precis när vi svikit och misslyckats som mest säger: hälsa särskilt Petrus. Det är Ord som vill ge nytt hopp, nytt liv och tända Din kärlek och längtan efter Jesus på nytt.

Det är också Ord så fulla av Jesu kärlek att de får hjärtat att smälta som vax. Det formar oss och göra oss mjuka som smör. Det är Jesu milda kärlek som formar om våra hjärtan och liv, och det tar ofta tid, för människans hjärta är hårt, som flinta. Men Jesus är mild, god och kärleksfull. När Jesus ömsint säger: hälsa särskilt Petrus, så är det Ord så fyllda av kärlek att våra hjärtan omformas från grunden.

Hälsa särskilt Petrus. Det är Ord som vittnar om Jesu oemotståndliga kärlek. En kärlek vi kan börja ana och lära känna, men som vi fullt ut aldrig kan förstå här på jorden.

Det är Ord från någon som inte är människa, hård och okänslig, utan från Någon som känner, vet och förstår. Jesus vet vilket verk människan är. Svag, ostadig, snar till högmod och stora löften. Men då, när vi fallit och misslyckats, när vi gråter bittert över våra svek och nederlag, då står Jesus där, med öppen famn, och säger: hälsa särskilt Petrus. Amen.

1 Comment

  1. Amen!!
    Då Petrus föll var ju ännu inte den helige Ande utgjuten ännu, den armé Petrus och de andra hade inte undgått den helige Ande ännu. Men trots detta hade Petrus ett samvete som till och med många inom kristenheten idag saknar.Jag har tänkt på denna ongerst ibland som Petrus upplevde, han måste vid det ögonblicket känt sig evigt förtappad, förlorad inför Kristi ansikte. Hur smärtsamt var det inte att möta sin Herres blick, det måste vid det ögonblicket varit en fasansfull upplevelse, hans hjärta måste blivit fullt med mörker, såsom mörkret han gick ut till och grät. Men villken upprättelse han senare fick!! Få Jesus frågade tredje och sista gången om Petrus älskade honom var även detta en smärtsam fråga för honom,men där kom också hans TOTALA upprättelse, (vad jag förstår) kanske han behövde denna hälsning: hälsa särskilt petrus! För att ta emot denna upprättelse.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad