Navigation Menu+

“För att den härliga Nåd som Han har skänkt oss i Den Älskade ska prisas”

Posted on 29 Nov, 2017 in All languages, Swedish | 2 comments

 

”För att den härliga Nåd som Han har skänkt oss i Den Älskade ska prisas”

Jag tänker idag tala om den härliga nåd som Gud Fadern har skänkt oss i Den Älskade, dvs vad vi kristna faktiskt äger i Jesus Kristus, vad Gud har givit oss. Det är ett oerhört viktigt tema och när man börjar se på det så får det oss att häpna, iaf mig. Jag kommer att tala utifrån Efesierbrevet kapitel 1. Men vi börjar från början.

I vers ett står det: Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus.

Detta innebär att det som står här är riktat till dem som tror på Jesus Kristus. Det är det enda som kommer an på oss, att vi genom tron tagit emot Jesus Kristus i våra hjärtan och håller oss till Honom. Allt det andra är Guds verk.

Guds rika, överväldigande nåd.

Jag ber nu att Guds Ande ska få öppna våra hjärtan och våra öron för vad som faktiskt sägs här i de ord som följer, för det är faktiskt helt otroliga, smått ofattbara ord som sägs här. Jag ber att Guds Ande ska få oss att verkligen se vad vi har fått genom tron på Jesus Kristus, vilken ofattbar, oerhörd skatt som väntar oss i himlen.

Och jag kommer att tala om vad vi äger, vad vi har fått oss givet, till skänks, av bara nåd, i Kristus Jesus. Många talar idag om vilka vi är i Kristus, och jag har all respekt för dem, men jag känner att det blir fel väg att gå, för då ser jag ju på mig själv. Det är inte kärnan i tron på Kristus.

Målet med kristen tro är att sluta se på sig själv och börja se på Jesus Kristus, att glömma bort sig själv, inte tänka på vem jag är, men istället tänka på Gud och på vem Jesus Är.

Därför är kärnan i kristen tro är att allt mera leva i självförglömmelse. Att allt mera vara upptagen, i hjärta och sinne, med vem Jesus Är, vad Han har gjort och vunnit för oss på Golgata kors, och att se och förstå vilket rikt och härligt arv vi äger i Honom och som vi fått en försmak av här på jorden, men som väntar på oss i sin fullhet i himlen.

Att inse vad Jesus gjort för oss på Golgata och vad det innebär att vi står under Nåden, det är oerhört viktigt för oss och centralt, men att se vilka vi är i Kristus anser jag inte vara det, utan blir fel väg att gå.

Rätt Väg att gå är att lära känna Jesus, som person, vem Han Är, och att förstå vad Jesus gjort och vunnit för oss på Golgata, det är kärnan i kristen tro.

Men åter till temat, vad som har skänkts oss i Kristus, av bara nåd och åter nåd.
I vers 3-4 står det: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

Dessa ord är ju helt makalösa. Gud Fadern har välsignat oss med ALL den himmelska världens andliga välsignelse. Stanna upp och tänk på vad detta innebär, vilken ofattbar välsignelse som Gud Fadern har skänkt oss. Men, märk väl, detta finns i Kristus . Det är Jesus Kristus vi ska söka med våra hjärtan, för all denna andliga välsignelse och skatter finns i Honom.

Ja, vi har redan fått den, men vi bör ändå fortsätta att söka den, söka få mer av Jesus Kristus, för jag tror att Hans skatter aldrig tar slut, de är oändliga, på samma sätt som Gud är oändlig.

Sedan står det att Han, dvs Gud Fadern, har utvalt oss i Honom, vilket jag tror är Kristus, innan världens grund blev lagd. Det är ju också märkvärdiga ord. Luther sa ungefär att om Du börjar fundera över om frälsningen är förutbestämd eller ej så blir Du till slut galen. Jag tror att han hade rätt, vi ska inte ägna oss åt det. Jag tror att vi har en fri vilja men att Gud på något förunderligt sätt vet hur vi kommer att välja angående Jesus Kristus. Men vi ska ändå inte tänka så mycket på det.

Men dessa ord skänker oss ändå ett stort mått av trygghet. Visst, vi får inte bli andligt ljumma eller lata, men de ger oss ändå perspektiv, Guds perspektiv. Det blir lätt för oss, iaf för mig, så att vi paddlar och kämpar, men det är ändå, när allt kommer omkring, ganska så lite som kommer an på oss, det allra, allra mesta står Gud för genom Sin Nåd.

Orden att Han har utvalt oss för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför Honom, skulle kunna ses tala emot vad jag och hela kyrkans historia lärt ut: en pånyttfödd kristen är en benådad syndare, eller en syndare frälst av nåd. Men hur kan vi då vara heliga och fläckfria inför Honom, vilket jag tror avser Gud Fadern? Jo, nyckelordet är att Han har utvalt oss i Honom, och denna gång tror jag att det avser i Kristus.

Alltså blir det: liksom Gud Fadern innan världens grund blev lagd har utvalt oss i Kristus för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför Gud Fadern. Och heliga och fläckfria är vi för att vi är i Kristus, det är hela hemligheten till att Du och jag en dag kan stå rena, heliga och fläckfria inför Fadern. Det är tack vare att när Fadern ser på Dig och mig som är i Kristus så ser Han på Sin Son, och Jesus Kristus är syndfri, fläckfri och helig, det kan Du lita på. Guds Lamm är felfritt och heligt.

Jag läser Efesierbrevet 1:5-6: I Sin kärlek har Han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som Hans barn, enligt Sin vilja och Sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som Han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.

Här ser vi återigen liknande ord som tidigare som ger oss trygghet. Det står att Gud i Sin kärlek genom Kristus Jesus har förutbestämt att vi skulle tas upp som Hans barn, och det ger oss ändå en slags trygghet. Och det är i Sin kärlek som Gud har bestämt detta. Tänk vilken ofattbar, otrolig kärlek från Gud, vilken Evig kärlek och omsorg om oss små barn, enligt Sin vilja och Sitt beslut.

Och sedan följer orden: för att den härliga Nåd som Han har skänkt oss i Den Älskade ska prisas. Han, Gud Fadern, och Den Älskade, Jesus Kristus. Och när jag läser dessa ord så smälter mitt hjärta som vax inför Guds ofattbara godhet och nåd emot oss, och jag får lust att göra just det: prisa den härliga Nåd som Gud har skänkt oss i Kristus.

Sedan följer: I Honom är vi friköpta genom Hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som Han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Det är i Kristus vi är friköpta genom Kristi blod, och vi har förlåtelse för våra synder på grund av Guds Rika nåd som Gud har låtit flöda över oss. Vi bör absolut inte ta lätt på Guds Nåd eller upphöra att slå vakt om vår frälsning, men på samma sätt som orden om att vi blev utvalda av Gud före världens grund blev lagd ger oss trygghet, så gör även dessa ord det. Vi är friköpta. Vi har förlåtelse för våra synder. Återigen, vi bör inte komma in på någon slags hyper-nåd, men ändå, vi bör ta dessa ord till oss: det ÄR fullbordat.

Och den Nåd som Gud låtit flöda över oss är rik. Vi får återigen stanna upp och prisa och tacka för Guds outgrundliga godhet och nåd emot oss.

Sedan står det: Han har låtit oss få veta Sin viljas hemlighet, enligt det beslut som Han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

En dag ska allt i denna världen skakas, och jag tror att skakningarna har begynt, men att det ännu återstår mycket. Allt som inte är byggt på och av Kristus kommer att skaka och falla samman, det tror jag, och det förkunnar även TSC. Allt ska sammanfattas i Kristus, och bara det som är Kristus och byggt på Honom kommer att bestå.

I vers 11-12 står det: I Honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av Honom som utför allt efter Sin vilja och Sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa Hans härlighet och ära.

Det arv vi har fått väntar på oss i himlen. Vi har det inte redan här och nu, inte till fullo. Och ännu en gång dessa ord som om vi tar emot dem på rätt sätt ger oss stadga i Kristus: förutbestämda till detta arv, och när vi tänker på det himmelska arvet, ett rikt och härligt arv som väntar på oss, och som skänkts oss av bara nåd, då får det oss att prisa Kristi härlighet och ära.

Vers 13: I Honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i Honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning på vårt arv, att Hans eget folk skall förlossas, för att Hans härlighet skall prisas.

De som tror på Jesus har blivit frälsta genom att de HÖRT Evangeliet. Tron kommer av att man hör, och det man hör är Guds Ord, Guds Evangelium. Det är när vi hör Guds Ord som tron väcks till liv i våra hjärtan, och det är genom att återigen höra och lyssna till Guds Ord som vår tro på Kristus stärks.

Vi har också fått ta emot Den Helige Ande som ett sigill. Ett sigill användes förut istället för underskrift. Det innebär att Gud satt Sin underskrift på oss, och sagt: denna människa tillhör Mig. Det är ju i sig något helt ofattbart. Att Gud satt Sitt sigill, Sin underskrift på oss är ju helt otroligt. Det är mycket, mycket bättre än att ha Vilddjurets märke och tillhöra Den Onde, det kan jag lova Dig.

Att vi fått Guds Ande är också en handpenning på arvet, dvs att Gud förbinder Sig till avtalet att en dag ge oss arvet i himlen. Även dessa saker ger ju en otrolig trygghet åt oss kristna, men det förutsätter ju att vi håller fast vid Kristus. Risken finns ju såklart även att vi leds vilse, bort från Kristus, men samtidigt ger dessa Ord oss råg i ryggen. Vi har Gud på vår sida, med oss och i oss.

I vers 17 står det: Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om Honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp Han har kallat er till och hur rikt på härlighet Hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor Hans makt är i oss som tror, därför att Hans väldiga kraft är verksam.

I himlen väntar arvet på oss.

Här ber Paulus att Gud Fadern ska upplysa våra hjärtan så att vi förstår vilket hopp Gud har kallat oss till. När våra hjärtan börjar se och förstå vilket hopp Gud har kallat oss till, när vi ser hur rikt på härlighet Guds arv är bland de heliga, de som tror på Jesus, då kommer våra hjärtan att jubla. När våra hjärtan börjar se och ana vad Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata och vad vi därmed har fått som gåva i Honom och som väntar på oss i himlen, då kommer det ett rop av jubel i våra hjärtan. Vi fylls av himmelsk glädje när vi hör och tror på vad Jesus har låtit vänta på oss i himlen.

Redan här på jorden har vi fått en försmak på det himmelska arvet. Alla som fått komma in i Jesu Närhet, känna den ljuvliga doften av Guds Ande, av atmosfären i Guds Rike, alla som har fått erfara det säger: wow, om det är så i himlen, fast ännu mer, då vill jag vara där.

När jag tänker på detta så fylls jag av jubel. Vi kristna ska söka det som är därovan. Vi ska ha våra hjärtan och sinnen vända mot himlen, mot Jesus Kristus. Vi ska samla vår skatt i himlen, för där vår skatt är, där kommer vårt hjärta att vara.

Ta en liten stund varje dag och tänk på arvet som väntar på oss i himlen. Tänk på Dina allra mest ljuvliga stunder och möten med Jesus, tänk på hur atmosfären var, hur Jesu och Guds Andes närvaro kändes. Tänk sedan på att det är vad som väntar Dig i himlen, fast ännu mer. Jesu Ljuvliga Närvaro kommer att vara ännu starkare, och allt som plågar oss här på jorden: synden, döden, Den Onde, är då borta.

Tänk på himlen, och Ditt hjärta kommer att fyllas av Guds Andes ljuvliga ström av nåd. Jubla i hoppet över den kommande härligheten hos Jesus i himlen. Fyll Ditt hjärta och sinne med tanken på allt det, och Du kommer att bli fylld av himmelsk glädje, kärlek och frid. Amen.

2 Comments

  1. Jag och min man har lyssnat. Han tycker du är bra ?

    • Vad roligt! Jesus får all ära, men jag fick dela glädjen… 🙂

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad