Navigation Menu+

Sanningen ska göra Er fria

Posted on 26 Oct, 2017 in All languages, Swedish | 2 comments

 

Sanningen ska göra Er fria

I Johannesevangeliet 8:31-32 står det i Bibel 2000:

31 Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. 32 Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Jesus säger i dessa ord att vi ska lära känna sanningen, och då talar Jesus till Sina lärjungar, vilket den första versen visar. Då säger många människor i vårt land idag samma sak som Pontius Pilatus gör i Johannesevangeliet 18:38 när han, ståendes inför Jesus Kristus säger: vad är sanning? Detta blir desto mer talande och anmärkningsvärda ord när man tänker på att Jesus tidigare i Johannesevangeliet sagt sig vara Vägen, Sanningen och Livet. Det innebär att Pilatus står öga mot öga med Herren Gud, öga mot öga med Sanningen själv, när han säger de orden.

I Johannes 18:33-38a står det: 33 Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: “Är du judarnas konung?” 34 Jesus svarade: “Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?” 35 Pilatus svarade: “Jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?”

36 Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” 37 Pilatus sade: “Du är alltså en konung?” Jesus svarade: “Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” 38 Pilatus sade till honom: “Vad är sanning?”

Pilatus står öga mot öga med Gud, med Sanningen personifierad, men han känner inte igen Herren Gud, han känner inte igen sanningen, för han har inte lärt känna Jesus. Så blind kan människan alltså bli, eller snarare, så blind är människan tills Gud har öppnat en människas ögon, öron och hjärtan för sanningen, så att hon kan lära känna den. Så blind är faktiskt människan om man inte fått möta Jesus och bli född på nytt.

Men Jesus öppnar våra ögon. Jesus sa att Han kommit för att de blinda ska se, och för att de som ser ska bli blinda. Jesus menar detta dels bokstavligt, för Han gav många blinda deras syn tillbaka, men Han talar främst om andlig syn.

I orden från inledningen säger Jesus: om Ni förblir i Mitt Ord är Ni verkligen Mina lärjungar. För att vara en Jesu lärjunge måste man förbli i Guds Ord, man måste hålla sig till det och älska det. Förr i tiden sa man i svensk kristenhet: Du älskar inte Herren mer än Du älskar Guds Ord.

Till det säger jag Amen. Det finns inget tydligare tecken på att Du älskar Jesus att Du älskar att läsa och höra Hans Ord. I början på Johannesevangeliet 1:1 sägs det också att i begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Och i 1:14 sägs det: och Ordet blev kött, dvs människa, och vi såg Hans härlighet och Han var full av nåd och sanning.

Jesus är Ordet, vilket också sägs i Uppenbarelseboken 19:13 där det står om Jesus Kristus vid Jesu Återkomst: Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det Namn Han har fått är ”Guds Ord”. Att förbli i Guds Ord är att förbli i Jesus Kristus.

Och eftersom Jesus är Guds Ord, så finns det ingen bättre Väg att lära känna Honom än att läsa Guds Ord. Genom att umgås med Guds Ord lär vi känna Jesus. Bön är också ett sätt, när vi umgås med Guds Ande i bön, men Guds Ord är den främsta och bästa Vägen att lära känna Sanningen; Jesus Kristus.

Jesus säger i Johannesevangeliet 17:15-17.

15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. 16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. 17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

Jesus säger svart på vitt att Ditt Ord, dvs Guds Ord, är sanning. Många, många människor, däribland jag, har fått upptäcka att så är det också.

Lite senare i Johannesevangeliet 8:36 säger Jesus: om nu Sonen gör Er fria, blir Ni verkligen fria. Just innan har Han sagt att var och en som gör synd är syndens slav. Att göra synd och vara syndens slav innebär att man är underkuvad dess makt och lever med synd i sitt liv som man inte kan bryta med i egen kraft.

Sanningen ska göra Er fria

Jesus gör Dig härligt fri!

Men när en människa får ta emot och möta Jesus, då blir hon fri, både från syndaskulden, dvs Gud drar ett streck över allt som varit och Du blir renad, rentvådd inför Gud genom Jesu Kristi blod. Du får då en ren klädnad och en ny Herre i Ditt liv. Istället för att ha synden som Din Herre så blir Jesus Din Herre, och Du får en helt annan kraft att stå emot syndens makt och Du får en helig vilja att leva rent, rätt och heligt. Du blir inte syndfri, men Du får en ny vilja att inte synda.

Och Du blir fri. När Du lär känna Sanningen så blir Du fri. Någon undrar då: vad är sanningen? Jesus ger själv svaret. Jag Är Vägen, Sanningen och Livet. Sanningen är uppenbarad i Jesus Kristus. I Honom finns hela sanningen om Gud uppenbarad. Om vi lär känna Jesus Kristus, så lär vi känna sanningen om vem Gud Är, och resultatet blir en stor, inre frihet, som för med sig en stor inre glädje.

När vi lär känna Jesus så blir vi fria, och den friheten för med sig glädje. För den som tillhör Jesus kan ibland den inre glädjen bubbla upp så att man nästan jublar inombords av glädje, himmelsk, översvallande glädje. Det är en underbar följd av att lära känna sanningen i Jesus Kristus.

I Johannes 8:47 säger Jesus: den som är av Gud lyssnar till Guds Ord. Men Ni lyssnar inte, därför att Ni inte är av Gud.

När man, av nåd genom tro, ingen kan berömma sig, får bli född på nytt och frälst så är bland det första som händer att man börjar älska Guds Ord. Man vill gärna höra det, läsa det, och man ser det som en otroligt dyrbar skatt. Såklart kan vår kärlek till Guds Ord skifta under vår vandring och vi kan komma in i andlig torka så att Ordet tappar mycket av sin kraft och sötma för oss, men Guds Ord bör ändå, sett över tid, bli allt mer kärt och dyrbart för oss.

Och om vår kärlek till Guds Ord svalnar, så gäller även här Jesu Ord: be, så ska Ni få. Vi kan be Gud ge oss kärlek till Hans Ord.

Vad innebär det då att sanningen ska göra oss fria? Det betyder främst att Jesus ska göra oss fria. När vi tar emot och får möta Jesus så blir känslan och upplevelsen en stor frihet som också skänker en stor, inre glädje. Känslan av att äntligen vara fri överväldigar en människa som får bli frälst. Frälst kommer av orden ”fri hals”, och det är så man upplever det. Oket som tyngde oss, som gjorde tillvaron trång, som gjorde det svårt att andas, är borttagen. Man är äntligen fri.

Men att sanningen gör oss fria gäller också den relativa, relationella världen. Det handlar om att hålla sig till sanningen även här på jorden, i vårt dagliga liv. Släpper vi in lögn i våra liv så får det direkt skadliga konsekvenser på vårt inre liv, på vår andliga hälsa.

I Johannesevangeliet 1:14 står det: Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Jag älskar dessa Ord som handlar om Jesus. Jesus var, och är, full av nåd och sanning. Att Jesus var full av nåd innebär att när Han säger sanningen, så även om oss, så är det fullt av Nåd, dvs en ljuvlig kärlek. När Jesus talar sanning så gör den Nåd som Hans Ord är fulla med att man gärna lyssnar, för Jesu Ord är som söt honung för dem som älskar Honom. Fariséerna stod inte ut att lyssna på Jesu Ord, för de älskade inte Jesus utan sig själva, och ansåg sig själva vara rättfärdiga och syndfria, men de fattiga, utblottade syndarna, fiskare, tullindrivare och skökor, de lyssnade gärna till Jesu Ord, eftersom de var fulla av Nåd. De var fulla av ljuvlig, mild kärlek från Gud och dessa människor visste att de ingenting var i sig själva, så de ville gärna höra Jesus tala.

Genom hela Bibeln löper det som en röd tråd att Gud är både kärlek och sanning. Framför allt annat är Gud Helig, men kärlek och sanning är två viktiga sidor av Guds Väsen, Guds Person. Detta syns tydligast i det som aposteln Johannes skriver, men det syns genom allt Guds Ord. Jag gjorde en sökning i Bibeln efter orden kärlek och sanning, och ordet sanning förknippas med Gud ungefär lika ofta som ordet kärlek. Vårt postmoderna samhälle har lärt sig att säga som Pontius Pilatus: vad är sanning? Vi får lära oss att det inte finns någon sanning, men det är varken vad Bibeln lär eller vad sunt förnuft säger.

Jag citerar en rysk, kristen filosof från tiden kring Andra Världskriget. Han sa: påståendet att det inte finns någon sanning är den mest opportunistiska lögnen. Jag säger Amen.

Alla vet intuitivt att det finns saker som är sanna och inte sanna.
Om jag tex frågar Dig om Du var hos tandläkaren igår och Du svarar ja, och jag sen frågar Dig om Du talar sanning, menar Du då på allvar att Du tvekar om vad som är sant, vad som är verkligt eller ej? Om Du svarar ja på den frågan är Du djupt förvirrad, och svarar Du nej, vilket de flesta gör, så visar Du redan där att människan har en intuitiv känsla för sanningen och söker den, det gör vi alla, och varför söka efter något som inte existerar?

Vi säger ibland: denna människan är sann, och då menar vi att hon är äkta, oförfalskad. Vi menar att den människan talar sanning, är ärlig och uppriktig. Det blir också svårt att förklara om sanningen inte existerar.

Nej, Sanningen existerar, och den går att finna, om Du säker den i Jesus Kristus, och i Jesus Kristus allena, för att skämta lite, och i Guds Ord. Där står sanningen att finna, för var och en som söker den, älskar den, och som vill ta emot den. Och att få lära känna sanningen i och om Gud i Jesus Kristus är något helt underbart och frigörande.

Att älska sanningen innebär att man har ett hjärta som vill ha den, som söker den. Man vill veta: är detta sant? Och det vill man veta även när sanningen är smärtsam eller gör ont, bara av den enkla anledningen att det är just sanningen. Någon har sagt: hellre få en örfil av sanningen än att få en kyss av lögnen.

Att sanningen gör oss fria kan vi också se i praktisk erfarenhet. Att få säga sanningen, säga som det är, att få vara ärlig och uppriktig, det är en stor befrielse. Det är som att en tung börda lyfts av från ens axlar.

Så är det också att få komma till korset, till Jesus, och säga som det är: jag är en syndare, förlåt mig! Och att då få ta emot orden: Dina synder är Dig förlåtna, är en sådan underbar befrielse och lättnad. Det är som att ett tungt ok lyfts av från en själv.

I Johannes 17:3 säger Jesus: Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

I Bibeln används ordet ”känna” som synonymt med att ”älska”. Att lära känna Jesus innebär också att älska Jesus. Det är också mer eller mindre omöjligt att lära känna Jesus, sådan Han Är, utan att också älska Honom. Jesus Kristus är den mest ljuvliga person Du någonsin kan få möta, och allt i Honom väcker en människas kärlek, beundran och hänfördhet. Jag fylls av välbehag när jag tänker på Jesu Person. Jag dras till Honom och fylls av kärlek och beundran när jag tänker på Jesu Majestät, Hans Ödmjukhet, Hans Godhet, Mildhet och sist men inte minst: Jesu Kristi kärlek, som går långt, långt utöver all mänsklig kärlek.

Men denna kärlek och hänfördhet kommer bara om Du först tar emot Honom och lär känna Honom. Fariséerna tog inte emot Jesus, och de kände ingen kärlek eller beundran för Honom. Tvärtom, de föraktade Honom och korsfäste Honom.

I Johannes 16:13 säger Jesus: Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Jag tror inte att någon kristen här på jorden kan säga att han redan nu förts in i och lärt känna hela Sanningen, det är andligt högmod. Till och med Den väldige Aposteln Paulus medgav att han inte blivit fullkomlig. Men Den Helige Ande, Sanningens Ande, Jesus Kristus boende i den kristnes hjärta, är en röst eller en susning som leder den kristne allt djupare in i Jesus Kristus. Om man håller sig till Honom så lär man allt mera att lära känna Honom, dag för dag. Det är underbart att få lära känna fina människor, och jag har haft förmånen att få möta många sådana. Men att få lära känna Jesus Kristus slår ut allt det, utan ett ögonblicks tvekan.

En del säger idag att sanningen inte finns, inte går att finna, men Jesus säger att om vi förblir i Hans Ord så är vi Hans lärjungar och att vi då ska lära känna sanningen och att sanningen ska göra oss fria. I Jesu Underbara Namn. Amen.

2 Comments

  1. Tack, tack för en underbar webbsida! Svenska Kyrkan vill ha slavar menb Jesus gör oss fria. Själv märkt det, när jag blev kristen dvs frälst påsken 1984 och det i Zürich.
    Guds välsignelse önskar
    Marianne

    • Åh, tack kära syster, nu blev jag glad! Vill tjäna Jesus, men visst är det roligt med uppmuntran från människor också… Tack! <3

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad