Navigation Menu+
Att bekänna sin kärlek till Jesus
Read more

I Johannesevangeliet 21 får Petrus möta Jesus på stranden till Genesarets sjö. Jesus och Petrus sitter ner och samtalar, och Jesus frågar honom: Simon, Johannes son, älskar Du Mig? Petrus får tre gånger bekänna sin kärlek till Jesus, men denna gång är de stora orden från innan hans förnekelse borta. Ett mer ödmjukt och lågmält ”Herre, Du vet att jag har Dig kär” kommer istället, men bakom orden kan man ändå känna Petrus djupa kärlek till Sin Mästare. På samma sätt får vi komma till Jesus och på nytt bekänna vår kärlek till Honom.

Read more
Sanningen ska göra Er fria
Read more

I Johannesevangeliet säger Jesus att vi ska lära känna Sanningen och att Sanningen ska göra oss fria. Vårt postmoderna samhälle, och även delar av vår kristenhet, säger allt oftare som Pilatus gjorde när han stod öga mot öga med Jesus Kristus, Sanningen själv: vad är sanning? Men vad säger Jesus själv?

Read more
Vår Fader
Read more

Vår Fader

24 Oct, 2017 by

Den bön Herren lärde oss, “Vår Fader”, är oerhört innehållsrik och för en gångs skull tycker jag bättre om den nya än den gamla. Denna predikan handlar om denna djupt rika bön.

Read more
Är en pånyttfödd kristen en benådad syndare?
Read more

Att en pånyttfödd kristen är en benådad syndare, dvs en syndare i sig själv men förklarad helt rättfärdig inför Gud har under lång, lång tid varit helt självklart inom vår kristenhet. Men allt fler förkunnar nu ett annat budskap, okänt för våra förfäder, som säger att vi inte alls ska befatta oss med ordet syndare. Hur ligger det egentligen till med detta? Denna predikan vill klargöra detta.

Read more
Aposteln Paulus
Read more

Jag inspireras av många gudsmän, men ingen berör och inspirerar mig som aposteln Paulus. Hans villkorslösa kärlek till församlingarna, hans radikala efterföljelse, hans kompromisslösa hållning till Evangelium. Denna predikan handlar om den väldige aposteln Paulus.

Read more
Den som är utan synd må kasta första stenen på henne
Read more

Berättelsen om hur Jesus förlåter och räddar äktenskapsbryterskan är en ofattbar utsaga om Guds barmhärtighet, nåd och mildhet. Men den visar också på syndens allvar, när Jesus dröjer med svaret och sen säger: inte heller Jag dömer Dig. Gå, och synda inte mer. Denna berättelse rör vid mitt hjärtas innersta och får mig nästan i tårar. Så mild och god är vår Gud, Herren Jesus Kristus.

Read more
My testimony in Uganda september 2017
Read more

My life changed from a boy in a Christian home to a well known officer in the reserve of the Swedish Special forces. But I was empty, lonely and unhappy. 2005 my life hit a brick wall, and then Jesus Christ stood there, His Arms open and by His Grace He took me into His Kingdom and changed my heart forever. This is about the life-changing power in the love of Jesus Christ.

Read more
Do not let your hearts be troubled live Uganda
Read more

This is a based upon a sermon held in Byske 3/9 2017, which was based upon John 14:1 and a prophetic word. However, I believe that the content of this message is important for all the Church of Jesus Christ throughout the world. Hard times are coming, and we should be prepared, because God does not want His people to be caught unawares.

Read more
The Majesty of Jesus and the Humility of Jesus
Read more

There is no king and no person of any kind that can be compared with Jesus Christ. His astounding personality makes any person that encounters Him stand in awe and amazement. Two of the most astonishing sides of the personality of Jesus Christ is His Majesty and His Humility. Jesus can do what neither Putin or Trump can do: combine Majesty and Power with an amazing Humility. That is a King, a true King, the King of kings and the Ruler of the Universe.

Read more
A good and true shepherd for the sheep
Read more

Jesus said that He Is the good Shepherd. If we are appointed by God to be shepherd over a flock, for some sheep, we should try to be made Christlike and also be good and true shepherds and take good care of the sheep. This is an attempt to describe some of the characteristics of a good and true shepherd.

Read more
Translate »

Pin It on Pinterest