Navigation Menu+

Om Antikrist

Posted on 13 Sep, 2017 in Guds ord, Guds rike, Lidande, Tro | 0 comments

 

Ladda ned ljudfilen

Om Antikrist

Laglöshetens människa

2 1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Som kristna ska vi ägna huvuddelen av våra tankar, ord och vår tid i vardagliga gärningar åt Jesus Kristus och budskapet om Golgata, Guds försoning, frälsning, nåd och frid i och genom tron på Kristus. Men vi måste förkunna Guds Ord i dess fullhet, och i Guds Ord ingår även Jobs bok, Klagovisorna och budskapet om Antikrist. Jag är ingen expert i ämnet men jag skulle vilja få säga några ord om Antikrist. Innan vi läser vad Guds Ord säger, för det är Guds Ord vi utgår ifrån, så ska jag först säga några inledande ord, sedan följer en liten utläggning av vad Guds Ord lär, och sedan ska jag säga avsluta med några ord om vad jag själv tror om Antikrist.

Det första vi kristna ska komma ihåg om Antikrist är att han inte kan skada oss. En del säger att vi kristna inte ska vara kvar här när han kommer, och så kanske det är, men om vi ska vara kvar så kommer han inte att kunna tillfoga oss någon verklig skada. Ja, en hel del av Jesu lärjungar kommer han nog att både sätta i fängelse och döda, men han kan inget göra mot oss som inte Gud har tillåtit. Och om han tillåts av Herren Gud att ta våra liv så för han oss bara hem till Gud, till ett evigt liv hos och med Jesus Kristus. Och om vi kristna ska gå igenom Vedermödan så kan jag säga att jag tror att bytet från livet på jorden till himlen hos Jesus inte är ett dåligt byte. Vi behöver inte vara rädda för Antikrist om vi följer och tillhör Jesus Kristus.

När vi läser 2 Tess 2:12 så ser vi några viktiga saker vi ska lägga på minnet om Antikrist, som här kallas för Laglöshetens människa.

Det första är att han kommer att tala stora ord och förhäva sig, till och med mot Gud. Han kommer också en dag att sätta sig i Guds tempel, vilket jag tolkar främst bokstavligt, dvs först måste Templet i Jerusalem återuppbyggas, och jag vet att det idag finns sådana långtgående planer. Där kommer han att säga sig vara Gud, vilket såklart är högmod. Människans sk syndanatur, som vi alla har, oavsett om vi är kristna eller ej, vill vara som Gud. Det var det som drog Lucifer och en mängd änglar i ett första avfall från Gud, och det var också det som frestade Eva och Adam så att de föll. Tanken på att få bli lik Gud, ja, kanske sätta sig på Guds plats, få Guds härlighet, makt och ära, är alltid något som frestar oss människor och grundar sig på vårt hjärtas högmod. Högmod är den allra första synden och den böjelsen finns i oss alla, och vi blir aldrig helt fria från den på denna sida av Evigheten. Om Du tror att Du är helt fri från högmod i Ditt hjärta så säger jag antingen grattis, men mera troligt att Du inte ser Ditt hjärtas innehåll i Guds ljus, att Den Helige Ande inte fått lysa in i Ditt hjärta så att Du kan se vad som bor där. Vi är alla, om än i olika grad, dragna till högmodet att vilja bli lika Gud.

Vi ser också att Antikrist i 2 Tess 2 kallas för Den Laglöse. Det innebär att han kommer att upphäva Guds bud, dvs Mose lag som gavs vid Sinai. Han kommer att säga att de inte behövs längre och inte gäller. Jag vet att det redan idag i Kristi kropp, även i vårt land, finns de som förkunnar så. De förkunnar att Guds inte längre behövs eller gäller för den som är i Kristus. Det är en total villfarelse.

Guds bud kommer aldrig att upphävas, och inte heller Jesus Kristus kom för att upphäva lagen, men för att fullborda den, vilket Herren säger i Matteus 5:17. I Uppenbarelseboken 12:17 står det: I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Ett tecken på att man är Guds barn och tillhör Jesus är just att man håller Guds bud, vilket sägs på flera ställen i Guds Ord. Och om de inte gällde längre, varför står det då på detta sätt på många ställen? Och om Jesus vill att vi ska hålla buden så måste vi ju också känna till dem. Nej, det är Den Laglöse som vill upphäva Guds bud, för att på så sätt leda människor vilse.

Vi ser också att han kommer att utföra många stora tecken och under och hans förkunnelse kommer att åtföljas av stor kraft. Det kommer att finnas ett starkt sug kring dessa möten, en stark dragningskraft, som Du redan nu måste förbereda Dig på att stå emot. Bäst står man emot genom att inte gå dit, oavsett hur underbart alla säger att det är eller hur många under som sker. Det som sker är inte av Gud, utan leder Dig vilse, bort från Gud.

Vi läser Uppenbarelseboken 13:5–10.

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Här kallas Antikrist för vilddjuret. Återigen ser vi att han talar stora och hädiska ord, till och med mot Gud. Vi ser också att Gud låter vilddjuret få makt att både strida mot de heliga och även besegra dem. De heliga bör vara Jesu Kristi kyrka, Jesu lärjungar och/eller det judiska folket. Vi ser också att de allra flesta människorna kommer att tillbe och följa Vilddjuret, som kommer att dra många med sig ner i fördärvet, istället för att tillbe och följa Lammet, som ger evigt liv. Så blind och dåraktig är människan.

Varför låter då Gud Vilddjuret framträda och få makt att inte bara strida mot utan även besegra de heliga, Guds eget folk? Varför låter Gud en sådan Bedragare hållas? Varför låter Gud honom få utföra så många tecken och under? Jag kan bara säga vad jag tror. Jag tror att i slutet av varje tidsepok ska människans trohet mot Gud prövas. Det är därför som Den Onde, efter att ha varit bunden i tusen år under Fridsriket efter Jesu Återkomst, släpps loss för en kort tid för att återigen få möjligheten att bedra och förföra människorna.

Evangelium har nu förkunnats i två tusen år och nu låter Gud människan få se hur det går för mänskligheten när hon avvisar Guds Ord, bud och frälsningen i Jesus Kristus. Jag tror också att Gud låter de heliga bli inte bara förföljda utan även ofta besegrade av Vilddjuret, eftersom Gud vill pröva människans kärlek till sanningen, dvs till Guds Ord och Jesus Kristus.

Gud vill se vilka som följer tecken och under, makt och stor, stark och skrävlande tro, och vilka som stilla litar på Guds Ord och håller sig till vad det lär ut, oavsett personligt pris för det eller om man blir besegrad, om än man bara blir det för de fysiska ögonen, men inte i egentlig mening. De som tillhör Jesus Kristus får ibland betala för den tron med sitt liv, och det kan se ut som ett nederlag, men den som tror på Jesus Kristus kommer alltid att stå som segrare en dag, om inte här på jorden så i Evigheten.

Nu några egna ord om vad jag tror om Antikrist. För det första så har han idag ännu inte trätt fram. Det är möjligt att han är någon av de världsledare vi redan känner till, men han har inte trätt fram som Antikrist. Men jag tror att Antikrist kommer att framträda relativt snart, men jag vågar inte spekulera om hur länge det dröjer. Jag ser många tecken på att hans framträdande förbereds, till exempel genom något som kallas för New World Order, en ny världsordning, och det är precis vad Antikrist kommer med. En ny världsordning med fred, tolerans, enad religion och politik.

Kommer då Jesu lärjungar att vara kvar när han träder fram? David Wilkerson, som jag har stor respekt och förtroende för, han sa en gång att han inte trodde det. Carter Conlon, efterträdare till Wilkerson, säger att vi kristna ska gå igenom början av Vedermödan. Flera andra gudsmän som jag litar på, tex Sven Reichman tror däremot att vi kommer att vara kvar.

Jag säger att jag inte vet, men jag lutar nog åt att vi kanske ändå är kvar, av flera skäl, även om jag personligen är långt ifrån övertygad i mitt hjärta. Ett skäl är att Guds Ord undervisar så tydligt och klart om just Antikrist och det blir lite svårt att förstå om vi ändå inte ska vara här då. Ett annat är att läran om ett uppryckande innan Antikrist uppstod sent, på 1800-talet, och inte fanns tex inom den tidiga kyrkan. Jag tror att vi bör vara redo för alla eventualiteter. Men i 2 Tess så lär Paulus, om det inte är översatt helt tokigt, att innan Jesus kommer tillbaka så måste först avfallet ske och Laglöshetens människa uppenbaras. Det anser jag talar starkt för att vi nog är kvar här ändå, men vi ska läsa allt Guds Ord och ibland kan andra Bibelord peka i en annan riktning, och då får vi försöka förstå vad Gud vill säga, för summan av Guds Ord är sanning.

Jag vill i mitt hjärta vara redo på att Jesus kan komma imorgon, och det kan dröja tio eller tjugo år till, även om jag tror att det ligger betydligt närmare i tiden än tjugo år. Jag tror att Jesu Återkomst är nära nu, men jag vet såklart inte hur länge det är kvar.

Men Bibeln lär att Antikrist ska komma, och hans budskap till världen blir nog kärlek, fred och enhet. Hans ord och makt kommer att åtföljas av stora och mäktiga tecken och under, och de allra flesta kommer att tjusas av hans makt och utstrålning, även en hel del kristna. Jag tror att de allra flesta kommer att uppfatta honom som vis, kärleksfull, vidsynt, tolerant, upphöjd och god. Han kommer garanterat inte att säga: hey, good news, jag är Antikrist, jag är jätteond och är här för att leda er in i en katastrof! Nej, han kommer att vara förklädd till en ljusets ängel. Han kommer att framstå som god och vis, och det är mycket möjligt att han inte ens själv inser att han är ond och leder folk vilse. Som aposteln Petrus skriver: på samma gång bedragare och bedragna. Det är mycket möjligt att Antikrist själv kommer att tro att han är god och därmed bedrar han även sig själv.

Antikrist hälsas som en frälsare

Antikrist kommer att tas emot av folkets jubel

Jag tror att Antikrist kommer att, på många sätt, likna Hitler. Han kommer att träda fram som en frälsare för att ställa saker och ting till rätta. Han kommer nog att ha väldig utstrålning, karisma, troligen både charm och vara väldigt tilldragande. Han kommer att samla människor i massor. Folk kommer att ta emot honom med jubel, som en frälsare.

Han kommer nog inledningsvis att tolerera alla religioner och föra dem samman och säga att de alla talar om och leder till samma Gud, och detta kommer nog att förstärkas och underblåsas av en rädsla för religiös fanatism. Mot slutet kommer han dock bara att tolerera en enda religion: han själv! Han kommer att kräva att man tillber honom som Gud.

Han kommer nog inte att tala så mycket om fiender, möjligen med ett stort undantag: religiös fanatism. Och där håller jag med, alla former av fanatism är farlig, både politisk, religiös eller bland fanatiska idrottssupportrar. Men det gäller att skilja på äpplen och päron.

I sin iver att utmåla vilka fienderna är kommer han troligen att placera två slags offrande människor i samma fack: 1) självmordsbombare som i sitt hat offrar sig själva och drar andra med sig in i döden. 2) Självuppoffrande kristna som i sin kärlek offrar sig själva genom att leva för andra och som vill få med sig andra in i det eviga livet och som är redo att själva möta döden för att ge andra människor budskapet om räddningen i Kristus. Dessa två kommer nog båda att klassas som “folkets fiender” och trots att de är varandras motpoler så kommer de att ses som synonymer. Så blind är människan när det gäller att skilja på gott och ont, på ljus och mörker. Dessa kommer med all säkerhet att förföljas och ibland även dödas.

Antikrists strävan är att själv få makt, men han kommer nog att dölja det under en uttalad önskan om att “skapa fred”. Och det kommer han att lyckas med, dock inte en bestående fred. Som min mamma sa då och då när jag växte upp: människan får inte fred om hon inte först får frid, dvs frid med Gud och därmed i sitt hjärta. Människan kan aldrig uppnå en bestående fred om inte först människans grundproblem löses: synden, vår sk syndanatur, som fördärvar både oss själva, våra relationer och vår natur. Det är synden som är orsaken till våra klimatproblem, brottslighet, missbruk, terrorism, krig och annat. Allt detta orsakas av synden som bor i både Dig och mig, och syndens makt i våra liv kan bara brytas genom Jesus Kristus och Guds Andes verk i våra hjärtan.

Det andra grundproblemet, som är besläktat med det första, är vår fiendskap mot Gud. Sedan syndafallet så finns i våra hjärtan en fiendskap mot Gud, Vår Skapare, trots att Gud älskar oss och vill oss väl. Detta problem gör att vi saknar frid med Gud, och frid med Gud kan vi bara få genom att böja oss för Jesus Kristus, i Jesu Sår, genom Jesu blod, genom tron på Kristus och Kristi försoning på Golgata kors. Det finns ingen annan väg till frid med Gud.

Antikrist kommer att försöka få till stånd en världsfred, och under en kort tid kommer han nog att lyckas. Hans välde kommer att vara världsomfattande och ha en oerhörd makt över sina medborgare. Han kommer att förfölja Jesu Kristi lärjungar. Han kommer att se ut som en segrare.

Bibeln lär också att i samband med Jesu Återkomst kommer det att ske ett uppryckande. Jag är i mitt hjärta inte helt övertygad om när detta sker. En del säger innan eller i början av den sk Vedermödan, en tid av nöd och prövning som blir mycket svår. Andra säger i mitten, andra i slutet av den. Carter Conlon säger i början, Owe Lindeskär i mitten, Sven Reichmann i slutet av denna tid. Jag har stort förtroende för alla dessa tre, och jag känner att jag inte vet, trots att jag prövat deras argument med Guds Ord. Men en sak säger Guds Ord tydligt och klart: det kommer ett uppryckande när Jesus kommer åter. Om det därför framträder en Kristus utan att det skett ett uppryckande, så måste denne vara falsk. Jag kan inte komma till någon annan slutsats. Därför, om det kommer en slags Kristus utan att Du blivit uppryckt och Du tillhör Jesus Kristus, så är det en falsk Kristus, för annars skulle Du ha blivit uppryckt.

Jag kanske sårar någon nu, men jag måste säga vad jag tror att Du behöver höra för att Du inte ska ledas vilse, vilket ofta inte är vad Du vill höra. Men jag bryr mig om Dig, om Din evighet, så därför säger jag några ganska så salta ord, för jag tror att det är viktiga ord för Dig att få höra, om än de skulle såra Din stolthet. Om Du inte har ens den lilla gnutta andliga klarsyn och urskiljning som behövs för att genomskåda den sk skrattväckelsen, då kommer Du att få mycket svårt att genomskåda Antikrist, för han kommer att framträda under mycket större tecken och under, och kommer att påminna mycket mer om Kristus än den väckelsen gjorde. Om Du inte kan genomskåda den så måste Du vakna upp och inse att Jesus själv säger att i den sista tiden ska många falska gudsmän framträda, och Ditt eviga liv hänger på att Du kan se vad som är sant och falskt, äkta och oäkta, då måste Du vakna upp och börja pröva, även det som kommer under flagg av Jesu Namn.

En annan sak som kommer att skilja Antikrist från Kristus är att Jesus Kristus, trots all sin härlighet, makt och ära, är djupt, djupt ödmjuk. Antikrist kommer att vara stolt och högmodig. Ibland kan högmod förväxlas med en stor och stark tro. Någon som skryter och skrävlar med allt hans tro kan uträtta och som sedan också uträttar stora ting och under, vilket Antikrist kommer att göra, kan tas som att han har en stor tro.

Men en sann och stor tro enligt Bibeln är något helt annat. Jesus Kristus hade en stor tro, men Han behövde inte skryta och skrävla med den. Jesu tro var bara en fast grundlagd tillit till att vad Fadern hade sagt att Han skulle göra, det skulle Han fullborda och utföra.

Vad stor tro är för en människa kan vi också se i exemplet med Elia på berget Karmel i 1a Konungaboken 18. Baalsprofeterna hoppade och tjoade, men Elia hade en helt annan tro. Han stod bara lugnt och stilla och inväntade sin tur, och sedan bad han bara lugnt och stilla till Herren Gud, Israels och även Elias Gud, och litade på att det Herren hade sänt honom att utföra och talat, det skulle Han också göra. Jag tror att Antikrist helt kommer att sakna denna stilla förtröstan och tilliten i sin tro, utan det kommer nog att vara en tro med buller och bång, stora ord och åthävor.

Jag vet inte säkert, men jag tror att många kommer att förväxla Antikrist med just Jesus Kristus. Detta gäller främst såklart de som inte redan tror på Kristus, men jag tror att även en hel del som egentligen tillhör Jesus kommer att bli vilseledda av den förförelse som Antikrist kommer med. En del säger att vi kristna inte är kvar på jorden när Antikrist träder fram, och om det är så, ja, då kan Du glömma denna regel, men jag tror att Du gör klokt i att ändå lyssna. Jag tror att man för Antikrist nog kan tillämpa vad jag brukar kalla för ”örnregeln”.

När jag färdas omkring i Västerbotten och plötsligt ser en rovfågel så kommer frågan i mitt hjärta: ”är det en örn?”, eftersom man så gärna vill se just en örn. Men jag har lärt mig att om det ännu är ett frågetecken, dvs jag är inte helt säker, då är det inte en örn, för när det är en örn, då bara vet man det i hela sitt väsen.

Om det då träder fram en stor och mäktig ”frälsare” som utger sig för att vara Kristus, och Du i Ditt hjärta känner minsta lilla tvekan, minsta lilla oro i Ditt hjärta som säger: stämmer detta? Ja, känner Du minsta lilla sådan signal i Ditt hjärta, så följ honom inte, lyssna inte till honom, trots att tusentals, ja miljoner andra nog kommer att göra det. Följ honom inte. För när Jesus kommer, då kommer inte ens Tvivlaren Thomas att kunna tvivla, inte ens tvivlaren Konrad, för det ska bli som när blixten går från öster till väster, Du kommer inte att kunna tvivla mer.

För när Jesus kommer, Fridsfursten, då kommer Antikrist och hans välde att gå under bara genom Jesu andedräkt och då följer tusen år av frid och fred på jorden, för då sitter Gud på tronen och regerar med rätt och rättfärdighet. De kristna och Israel, som sett ut att gå mot sin undergång och bli tidernas största förlorare, kommer i ett enda ögonblick att plötsligt stå som segrare och deras hjärtan kommer att vara fyllda av en jublande glädje för de har mött fått möta deras Frälsare och fått se sin befrielse.

Vi ska komma ihåg att Antikrists välde varar i några få år, en del säger sju, andra 3,5 år, men Jesu Kristi Rike varar för Evighet. Det är viktigt att ha det i åtanke om det är så att vi ska vara kvar under Vedermödan och Antikrist, för om vi är kvar så blir det mycket svåra tider även för Jesu lärjungar. Kom då ihåg: detta är bara för en liten, liten kort tid. Sen kommer Jesus och då blir det en jublande glädje som väntar. Stå fasta och var rotade i Kristus och Hans Ord, så kommer Gud att bevara Dig.

Och vi som Jesu lärjungar ska inte vara rädda för Antikrist. Det är såklart lättare sagt än gjort, men det är ändå det rätta. Jesus har allt i Sin Hand, och Guds beslut är att en Antikrist ska komma, och Jesus säger själv att vissa saker måste ske och då får vi välja att lita på att Herren Jesus vet vad Han gör. Det är en kort tids prövning, men för den som håller ut till slutet väntar en jublande, innerlig glädje när Jesus kommer åter.

Kom, Herre Jesus, och befria Ditt folk. Kom och regera i Din nåd och vishet. Låt Guds Rike komma i all Sin skönhet, med sin nåd, frid, kärlek och glädje. Amen.

Tack, Jesus, för att Ditt Rike är i antågande. Tack att då väntar en Evighet av vila, glädje och innerlig kärlek. Tack att där byts alla tårar och suckar mot en djup, varaktig glädje. Tack att Antikrist inte kan hejda detta Rike, att Du kommer att bara andas på Honom vid glansen och härligheten av Din Återkomst och han själv och hans rike kommer att förgås. Tack, Jesus Kristus, att de som tillhör Dig är medborgare i ett osynligt Rike, ett Evigt Rike, som inte kan skakas eller förgås. Hjälp oss, Jesus, att besinna vilken makt och förmåga Du har att bevara dem som vill följa Dig och tillhöra Dig. I Jesu Namn. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This